Logo Brouwerij Eugene Marres

DE GESCHIEDENIS

VAN DE FAMILIE

MARRES / MARES

Some pages are in English

Quelque pages sont en FranÁais

English flag USA flag Franse vlag Belgische vlag
Logo Valkenbrouwerij Marres

Zoeken via de zoekbalk

Geschiedenis Genealogie Genetica Heraldiek IndustrieŽn Wetenschap Sport Sitemap Contact

Zerk Pau de Marres
Marres

De Nederlandse familie Marres, waarvan een tak haar naam als Mares schrijft, wordt hier beschreven vanaf de eerste historische vermelding in het jaar 1388. De weduwe van de stamvader draagt dan de jaarlijks cijns af aan het Gasthuis van Tongeren wegens landbezit in Zussen.

Johan Marres verwerft in 1403 het voormalig riddergoed de Boxberg in Zussen. In het ernaast gelegen dorp Heukelom bezit de familie twee hofsteden die tot in de 17e eeuw in de familie blijven. Als burger van Maastricht en strijder voor de goede zaak taxeert Johan Marres na afloop van de Luikse oorlog, 1407-1408, voor de Maastrichtse overheid zijn oorlogsschade.

De familiale werkzaamheden vanaf de middeleeuwen worden besproken bij Lakenindustrie en handel. In 1416, 1421 en 1423 is Paulus Marres gouverneur van het Maastrichtse gilde. Johans zoon Reyner is gegoed in Heukelom en kleinzoon Johan wordt in 1457 ook gildegouverneur en in 1467 kapitein van de Maastrichtse burgerij. Diens zoon Reyner vestigt zich definitief in Heukelom.

Een charter van de Maastrichtse schepenbank De Vroenhof bevestigde in 1523 aan de gebroeders Matthijs, Jan en Reyner Marres, hier geschreven als Marees, burgers van Maastricht maar gevestigd in Heukelom, vrijstelling van tol voor hun handel in Brabant. Van dezen is Reyner de eerste gemeenschappelijke stamvader van de twee takken Marres en Mares.

Reyner heeft twee zonen, Reyner en Matthijs. Reyner vestigt zich in Val-Meer (thans BelgiŽ). Uit hem komt de stam Mares, waarvan de huidige leden nazaten zijn van een tak die zich later vestigt in het dorp Wolder bij Maastricht.

Matthijs blijft tot zijn overlijden in in 1613 in Heukelom wonen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben zijn twee zoons, Nicolaas en Reyner zich in Maastricht gevestigd. Zij beginnen hun naam consequent met dubbel rr te schijven. Nicolaas Marres is de stamvader van de tak Marres. Hij koopt in 1591 het huis de Valk op de Brusselsestraat. Dit huis blijft tot 1722 in familiebezit.

Vanaf 1641 zijn de leden van het geslacht Marres ononderbroken werkzaam in het Maastrichtse brouwersgilde in veertien verschillende Brouwerijen tot het jaar 1959 toen de laatste brouwerij ophield te bestaan. De herstart in 2008, om didactische redenen, van een brouwerij te Dordrecht, wordt getoond.

In de negentiende eeuw breiden de werkzaamheden zich uit in andere industrieŽn zoals de Zoutziederij en later ook de steenfabricage.

Van alle tijden zijn bestuurlijke activiteiten als schepen, schout, gemeenteraads en statenlid, wethouder, burgemeester, en rechtsprekende als kantonrechter, rechter en raadsheer en`ook functies in de diplomatieke dienst als gezant en ambassadeur.

Beschreven worden de didactische bezigheden bij het middelbaar en hoger onderwijs als directeur van een stadscollege, rector van een gymnasium, en als hoogleraren in medische, juridische en vroeger ook theologische faculteiten.

Vanaf de zeventiende eeuw zijn meerdere leden van de familie actief in de Rooms-katholieke kerk als priester, kloosterling, kloosterprior en priores, pastoor-deken, moraal­theoloog, hoogleraar priesteropleiding, kanunnik en geheim kamerheer van de paus. Tegen het einde van de vorige eeuw is door de meeste familieleden de deelname aan het kerkelijk leven beŽindigd.

De sportieve activiteiten en culturele verrichtingen worden behandeld.

De genealogie Marres, een beschrijving van de tak Mares, en genealogieŽn van verwante geslachten zijn te vinden met de afbeeldingen van zegels en wapens.

De kwartierstaat van het echtpaar Marres-Pekelharing gaat beiderzijds legitiem terug tot de brouwerspatroon Sint Arnoldus. Hierbij worden enige zijpaden betreden naar interessante feiten van direct verwante families.

Aandacht is geweid aan personen die meewerkten in hun fabrieken.

Enkele bijzondere archeologische vondsten uit de Romeinse tijd gedaan bij verbouwingen van hun huizen in het historische stadsdeel van Maastricht en uit de verre prehistorie in hun steengroeve BelvťdŤre te Caberg worden beschreven.

Genetisch genealogisch behoort de familie tot de Y-DNA clade G-FGC6669 die 11.000 jaar geleden in het Mesoliticum ontstond. Deze splitste zich omstreeks het jaar 600 in drie takken. In een tak ontstond de familie Marres. in de tweede de Waalse familie Nolet en in de derde de Vlaamse familie Slootmaekers.

Verantwoording wordt afgelegd in een noten-, bronnen- en litteratuurlijst.

Charter Marres, de dato 8 augustus 1526
Stamvaders

otzi
Voorgeschiedenis

Steen Mares 1791
Mares

Uithangbord brouwerij Michel Marres
Brouwerijen

bierwagen
Personeel

Zoutziederij - schoolplaat
Zoutziederij

De Steenfabriek BelvťdŤre in aanbouw in 1908.
Coll.& © HCL te Maastricht.
Steenfabriek

OLVG-Amsterdam-1915
Wetenschap

Marres vier 1932
Sport

Zondagsbulletin
Politiek

Broederschap Sinte Berb Maastricht
Religie

gildepenning Maastrichtse brouwersgilde uit 1771
Genealogie

Zegel en handtekening van Elisabeth Busco-Marres uit 1760
Heraldiek

Genografie.nl
Genetica

Zegel Pau de Marres uit 1701
Zegels

Her gezin van Michiel Adriaensz de Ruyter
Kwartierstaat

gladiatorensteen
Archeologie

Boekenplankje in het archief
Litteratuur

Het Groote Groene hert
Contact


Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres