Logo Brouwerij Eugene Marres

DE GESCHIEDENIS

VAN DE FAMILIE

MARRES / MARES

Some pages are in English

Quelque pages sont en FranÁais

English flag USA flag Franse vlag Belgische vlag

Zoeken via de zoekbalk

Logo Valkenbrouwerij Marres
Geschiedenis Genealogie Genetica IndustrieŽn Wetenschap Sport Sitemap Intimi Contact

Zerk Pau de Marres
Marres

De Nederlandse familie Marres, waarvan een tak haar naam als Mares schrijft, wordt hier beschreven vanaf de eerste historische vermelding in het jaar 1388 wanneer de weduwe van de stamvader haar jaarlijkse bijdrage aan het Gasthuis van Tongeren geeft wegens landbezit gelegen in de Vroenendael te Sussen bij Maastricht.

Johan Marres verwerft in 1403 het voormalig riddergoed de Boxberg in Sussen. Al voor de eeuwwisseling heeft hij daar land in de Vroenendael. Hij is burger van Maastricht. Bij de overheid dient hij na afloop van de Luikse oorlog, 1407-1408, een schadeclaim in. In die tijd had de familie al bezittingen in Heukelom.

De familiale werkzaamheden vanaf de middeleeuwen worden besproken bij Lakenindustrie en handel. In 1416, 1421 en 1423 is Paulus Marres gouverneur van het Maastrichtse gilde. Johans zoon Reyner is gegoed in Heukelom en keinzoon Johan wordt in 1457 ook gildegouverneur en in 1467 kapitein van de Maastrichtse burgerij. Diens zoon Reyner vestigt zich definitief in Heukelom.

Aan de gebroeders Matthijs, Jan en Reyner Marres, hier geschreven als Marees, burgers van Maastricht maar gevestigd in Heukelom, bevestigde de Maastrichtse schepenbank van de Vroenhof in 1523 met de uitgifte van een charter vrijstelling van tol voor hun handel in Brabant.

Van dezen is Reyner Marres de eerste gemeenschappelijke stamvader van beide takken, Marres en Mares. Zijn oudste zoon die ook Reyner heet vestigt zich in Val-Meer (thans BelgiŽ). Uit hem komt de stam Mares, waarvan de huidige leden nazaten zijn van een tak die zich later vestigt in het dorp Wolder bij Maastricht. Zijn tweede zoon Jan gaat naar Maastricht, de derde, Matthijs blijft in Heukelom. Diens twee zonen, Reyner en Nicolaas Marres, keren tegen het einde van de zestiende eeuw eveneens terug naar Maastricht. Nicolaas Marres, de stamvader van het geslacht Marres, koopt daar in 1591 het huis de Valk op de Brusselsestraat. Dit huis blijft tot 1722 in familiebezit.

Vanaf 1641 zijn de leden van het geslacht Marres ononderbroken werkzaam in het Maastrichtse brouwersgilde in veertien verschillende Brouwerijen tot het jaar 1959 toen de laatste brouwerij ophield te bestaan. De herstart in 2008, om didactische redenen, van een brouwerij te Dordrecht, wordt getoond.

In de negentiende eeuw breiden de werkzaamheden zich uit in andere industrieŽn zoals de Zoutziederij en later ook de steenfabricage.

Vanaf de zeventiende eeuw zijn meerdere leden van de familie actief in de Rooms-katholieke kerk als priester, kloosterling, kloosterprior, pastoor-deken, moraal­theoloog, hoogleraar priesteropleiding, kanunnik en geheim kamerheer van de paus. Tegen het einde van de vorige eeuw is door de meeste familieleden de deelname aan het kerkelijk leven beŽindigd.

Van alle tijden zijn bestuurlijke activiteiten als schepen, schout, vroedschapslid, wethouder, burgemeester en statenlid, en rechtsprekende als kantonrechter, rechter en raadsheer en`ook functies in de diplomatieke dienst als gezant en ambassadeur.

Beschreven worden de didactische bezigheden bij het middelbaar en hoger onderwijs als directeur van een stadscollege, rector van een gymnasium, en als hoogleraren in medische, juridische en vroeger ook theologische faculteiten.

De sportieve activiteiten en culturele verrichtingen worden behandeld.

De genealogie Marres, een beschrijving van de tak Mares, en genealogieŽn van verwante geslachten zijn te vinden met de afbeeldingen van zegels en wapens.

De kwartierstaat van het echtpaar Marres-Pekelharing gaat beiderzijds legitiem terug tot de brouwerspatroon Sint Arnoldus. Hierbij worden enige zijpaden betreden naar interessante feiten van direct verwante families.

Aandacht is geweid aan personen die meewerkten in hun fabrieken.

De soms zeer bijzondere archeologische vondsten uit de Romeinse tijd gedaan bij verbouwingen van hun huizen in het historische stadsdeel van Maastricht en uit de verre prehistorie in hun steengroeve BelvťdŤre te Caberg worden beschreven.

Genetisch genealogisch behoort de familie Marres tot de Y-DNA clade G2a2a1a1-FGC6669 die rond 11.000 jaar geleden in het Mesoliticum ontstond. Deze splitste zich omstreeks AD 500 in twee takken: G2a2a1a1a-FGC34750 voor een familie Nolet en G2a2a1a1b-FGC6628 voor de familie Marres.

Verantwoording wordt afgelegd in een noten-, bronnen- en litteratuurlijst.

Charter van de Maastrichtse schepenbank van den Vroenhof, recht gevend aan de gebroeders Reyner, Jan en Matthijs Marres op vrijheid van tol voor het gehele hertogdom Brabant, de dato 8 augustus 1526
Stamvaders

otzi
Voorgeschiedenis

Steen Mares 1791
Mares

Uithangbord brouwerij Michel Marres
Brouwerijen

bierwagen
Personeel

Zoutziederij - schoolplaat
Zoutziederij

De Steenfabriek BelvťdŤre in aanbouw in 1908.
Coll.& © HCL te Maastricht.
Steenfabriek

OLVG-Amsterdam-1915
Wetenschap

Marres vier 1932
Sport

Zondagsbulletin
Politiek

Broederschap Sinte Berb Maastricht
Religie

gildepenning Maastrichtse brouwersgilde uit 1771
Genealogie

Zegel en handtekening van Elisabeth Busco-Marres uit 1760
Heraldiek

Genografie.nl
Genetica

Zegel Pau de Marres uit 1701
Zegels

Her gezin van Michiel Adriaensz de Ruyter
Kwartierstaat

gladiatorensteen
Archeologie

Boekenplankje in het archief
Litteratuur

Het Groote Groene hert
Contact


Laatste bewerking:

Webbeheerder: EugŤne genaamd Boed Marres