From: Geschiedenis en Kunst - Woord- en beeldende kunst op het net by d van den Ende - Phoeniciers_Geschiedenisenkunst.com_418.jpg

Phoeniciers

G - FGC6669

Gallia Belgica

De Vruchtbare Halve Maan

English flag
For the English version
USA flag

*

De Geschiedenis van subgroep G2a2a1a1a - FGC6669
CappadociŽ, Centraal Anatolia, Turkije

FGC6669 ontstond 10,800 jaar geleden

Maar het is in AnatoliŽ dat de oudste archeologische overblijfselen van deze clade zijn gevonden. Het is in het nog prekeramische neolithische Boncuklu, ze zijn gedateerd op 10.300 jaar geleden. G-PF3147 overblijfselen zijn er uit het keramische Neolithische Tepecik-«iftlik die gedateeerd zijn op 8,500 geleden. (1)

Anatolia

AnatoliŽ

Tepecik-Ciftlik-tatarliziyaret

Tepecik-Ciftlik-tatarliziyaret

Een sterke klimaatwisseling begint 8.500 jaar geleden. Deze veroorzaakt in het Midden Oosten de nog steeds bestaande droogte. Het land verschraalt. Daarbij komt ook de doorbraak van de Bosporus waardoor het niveau van de Zwarte zee in een relatief korte tijd wel dertig meter stijgt. Deze gebeurtenis leeft voort in verhalen over een zondvloed in het Gilgamesh-epos en de bijbel.

Zowel door de bevolkingsgroei als de verminderde agrarische productie verlaat een groot aantal van deze G populatie AnatoliŽ. Ze trekken weg in alle richtingen, oostwaarts naar Pakistan, noordwaarts naar de Kaukasus en westwaarts naar Europa. Zij verspreiden de landbouwcultuur over Europa en AziŽ.

Ze kwamen rond 8000 jaar geleden (6000 VC) over de AegeÔsche Zee Europa binnen in twee enigszins van elkaar verschillende groepen.

Een groep verspreidde zich langs de Donau naar West Europa. Zij waren de eerste Europese Neolithische boeren en beheersten de teelt van tarwe en gerst, en maakten aardewerk om hun produkten in te bewaren. Naar hun karakteristieke versieringen wordt dit aardewerk de Lineaire Band Cultuur genoemd.

Een tweede groep ging langs de kusten van de Middellandse Zee> en bevolkte de grotere eilanden zoals SardiniŽ en de omgevende landen, ItaliŽ, Spanje en Frankrijk. Zij waren de dragers van de Culture de la cťramique cardiale of in het Engels Cardial ware culture.

Europe-diffusion-farming-Eupedia_europe_ G.G2a

De verspreiding van de landbouw door Europa .

De splitsing in M286 en FGC6618 heeft plaatsgevonden ergens tussen 7.350 and 7.200 jaar geleden (ruim genomen en met 95% zekerheid tussen 8.600 en 5.900 jaar geleden).

Het Hespenland, le pays de Hesbaye, is het ronde gebied ten zuiden van Nederland, in de kleur van 5800 - 5300 jaar vC. dus 7.800 - 7.200 jaar geleden.

Het is nog steeds een vraag in welke grote Neolithische groep de Benelux groep FGC6618 behoorde. Als de splitsing voor het vetrek uit AnatoliŽ was dan kunnen ze als Bandkeramiekers via Hongarije, langs de Donau en Rijn naar de vruchtbare LŲssgronden van het Hespenland zijn gekomen. Was de splitsing later dan behoorden ze zeer waarschijnlijk tot de zuidelijke groep die langs de kusten van de Middellandse Zee trok. Zij zijn dan langs de RhŰne naar het Noorden getrokken naar hun huidige woonplaatsen in de Maasvallei.

De tak M286 heeft leden die nog steeds in het midden Midden-Oosten leven: in West-Turkije, Libanon, Cyprus. Maar er leven ook een aantal in Engeland.

Over hem en zijn familie zijn geen feiten bekend. Wie weet was hij een Aegeische boer, een inwoner van Troje die onder Patraclos tegen de Grieken vocht.

Meer naar het oosten verrees het rijk van de Hatti dat tot 4.000 jaar geleden hier bestond. Hun taal was verwant aan de oude Kaukasische talen. Van dit rijk maakte later «atalhŲyŁk deel uit. Het lag ongeveer 185 km ten zuiden van de hoofdstad Hattusa.

Hattusa komt rond 1700 v. Chr., onder het gezag van een Hettitische dynastie, die korte tijd daarvoor het eerste Hettitisch koninkrijk had gesticht.

Hittite Empire

Het uitgebreid Hettitische Rijk (rood) vervangt Hatti en grenst ca. 1290 v. Chr. aan het Egyptische rijk (groen) (2)

Het rijk van de Hettische Dynastie bestond tussen ongeveer 1700 en 1200 v. Chr. Toen werd het gehele oostelijke Middellandse Zeegebied in grote beroering gebracht door aanvallen van het Zeevolk, zoals ze in de Egyptische papyrusrollen worden genoemd. Veel steden aan de kusten en op de eilanden zoals Cyprus, maar ook dieper in het land, gingen in vlammen op. Het Hettische Rijk viel toen uiteen in afzonderlijke stadstaten. (3)

G-FGC6669 tree

De Tijdlijn van G-FGC6669

Europa Google Earth-G2a2a2a

(cursor op beeld vergroot)

De FGC6669* man op SardiniŽ heeft een blauwe stip. De M286 groep heeft rode stippen. The FGC6618 groep heeft drie gele stippen in de Zuidelijke Nederlanden.

*

Ruim duizend na haar ontstaan rond 9.600 jaar geleden splitste FGC6669 een zijtak af waarvan een nakomeling aangetroffen is op SardiniŽ. Deze man is daarom FGC6669*. De overigen gingen verder als FGC6663

.

G-FGC6663 splitste zich 7,800 jaar geleden in twee subgroepen. (4)

splitsing

A
G2a2a1a1a
M286

B
G2a2a1a1b
FGC6618

A

M286

Leden van deze groep leven nu in Turkije, Cyprus, Libanon, ArmeniŽ, Frankrijk, Duitsland en Groot BrittanniŽ.

This clade heeft een tak:

G2a2a1a1a~ FGC58127

Deze tak onstond ongeveer 4000 years geleden. (5)

In deze clade groepeerden zich drie subgroepen. De anderen zijn nog eenlingen.

G2a2a1a1a1~ FGC58118
Enkele Engelse families.

G2a2a1a1a2~ FGC59473
Een Libanese familie.

G2a2a1a1a3~ Z4308
Enkele Engelse families.

*

Hier ziet U vier verschillende groepen

Let op: Deze zijn gebaseerd op het haplotype met STRs:
De TMRCA is slechts indicatief in de groene hokjes, en waarschijnlijk groter in de gele.
In de rode en blauwe kan de tijd het dubbele zijn, en in de ongekleurde zelfs meer dan 3 maal langer zijn dan de aangegeven tijd.
Dit komt door convergentie d.w.z. terug- en parallel-mutaties.

M286_GD M286_TMRCA

*

De op deze site in het Engels beschreven G - claden
G
M201
G2a2a
PF3147
G2a2a1a1
FGC6669
G2a2a1a1b1
FGC6618
Alle
Haplogroepen

Home
Genetica
Contact

Auteur: Boed Marres, Amsterdam

last edit: