Gallia Belgica

Ambiorix rex Tungrorum

G - FGC6618

Gallia Belgica

Eburones et Atuatuci 60 BC - deinde Tungri

*

De Benelux clade

G2a2a1a1b-FGC6618

De stamvader leefde tussen 8.250 en 7,200 jaar geleden.
Tegelijkertijd ontstond onze broederclade G-M286 die elders beschreven wordt.

Hij zal in het oude G stamland Anatolië geleefd hebben. Het oudste archeologische Europese G2a2a-DNA dateert uit 7.800 geleden. Het is gevonden in Griekenland en op de Balkan. Van onze boederclade G-M286 leven nu nog nakomelingen in huidig West Turkije, op Cyprus, in Libanon en Armenië, en er is ook een aantal oude Engelse families.

In die begintijd begon een grote omwenteling in Europa. De Jager-Verzamelaar leefwijze werd in een tijdsduur van ruim duizend jaar vervangen door een Neolithische agrarische samenleving die hier de de Bandkeramiek, LBK cultuur in Europa bracht door een instroom van Anatoliers met de Y-DNA haplogroep G. Wij behoorden tot deze haplogroep maar onze subgroep is nooit in archeologische resten gevonden, noch zijn er zijtakken bekend.

Het kan zijn dat onze voorouders zijn meegetrokken in de noordelijke Neolitische groep stroming die via de Balkan naar Hongarije ging en zich vandaar geleidelijk door het vruchtbare Donaudal naar West Europa verspreidde en een millennium later de vruchtbare Lössgronden van Zuid Nederland en het Hespenland bereikte.

Waarschijnlijker is het echter dat zij behoorden tot de zuidelijke Neolithische groep die langs de kusten van de Middellandse Zee trokken, en Italië, Spanje en de eilanden bevolkt hebben. Daar leven nu afstammelingen van zijcladen, zoals een FGC6669 familie op Sardinië. Wij kunnen vervolgens dan later langs de Rhône naar het noorden gegaan zijn tot wij ons streek bereikten en de cultuur Rubanée en Omalien hebben meegebracht.

Ook is aannemelijk dat onze voorvaderen gedurende duizenden jaren aan de kusten van de Middellandse zee leefden en eerst in de Romeinse tijd de Benelux bereikten. Mogelijk stammen we dan af van een handelaar die zich vestigde in de Maasvallei. De Maas is altijd een belangrijke vaarroute geweest voor de handel vanaf de Middellandse zee, over de Rhône, Saône en vervolgens via de Maas naar Engeland. Aan de Maas lagen al in de Romeinse en Merovingische tijd de belangrijke handelssteden Maastricht en Namen.

Of zijn we nakomelingen van een Legioensoldaat. Zij kregen na 25 trouwe dienst bij hun afzwaaien land, vaak was dat waar ze het laatst hadden gediend wanneer ze geen thuisland meer hadden. Italië en Anatolië hebben het hoogste percentage G in Europa.

Niets is bekend over onze lotgevallen van het begin van het Neolithicum tot in de Merovingische tijd. Er zijn geen archeolische resten van voorouders of familieleden en er zijn ook geen zijtakken. Het is, om zo te zeggen, een dun draadje dat ons met de oertijd verbindt.

*

Splitsing in drieën in de tijd der Merovingen

Omstreeks 700 NC splitste onze clade zich in drieën. De familie Marres en Slootmaekers in Maastricht, Nolet in Namen. De familie Marres heeft zover we kunnen nagaan vanaf diep in de Middeleeuwen bestaan uit handelaren die woonden in Maastricht en hun geld belegden in landerijen rond de stad.

Van deze drie families is het Y chromosoom volledig onderzocht (gesequenst). Zij allen hebben 112 SNP's gemeenschappelijk. De families Marres en Nolet hebben ieder 10 eigen SNPs. De familie Slootmaekers heeft 11 SNP's.

De genograaf R. Banks concludeert dat de gemeenschappelijke stamvader rondom het begin van de jaartelling geleefd heeft. Anderen denken dat dit was in de Middeleeuwen in de tijd van de Karolingen. Het is mogelijk dat ze stammen uit drie zoons van één gezamenlijke stamvader. (1), (2)

In die 10 millennia jaar daarvoor zijn, voor zover wij weten, geen zijtakken ontstaan. En het lijkt erop dat de vroegere voorouders lange tijd in een kleine familiegroep leefden.

De drie families hebben ieder hun eigen bepalende SNP.

G2a2a1a1b1 - FGC6629

De Maastrichtse families
Marres en Mares

G2a2a1a1b2- FGC34750

De Namense familie
Nolet

G2a2a1a1b3 - FGC42426

De Loonse familie
Slootmaekers

Dit zijn hun Haplotypen

DYS markers in een blauw veld - DYS waarden in licht geel - een genetische mutatie meer in beige - twee in bruin - een minder in licht groen - twee in groen.

  Name     Clade   393 390 19a 19b 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
446 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
  h4  
YCA
  IIa  
YCA
  IIb  
456 607 576 570 CDY
  a  
CDY
  b  
442 438
B. Marres FGC6629+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10
G. Marres FGC6629. 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 17 33 39 11 10
A. Mares FGC6629. 14 23 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 33 38 11 12
G. Mares FGC6629. 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 11
F. Nolet FGC34750+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 17 9 9 11 11 23 16 22 28 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 38 11 10
M. Slootmaekers FGC42426+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 18 9 9 11 11 23 14 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 37 11 10
STR marker waarden getest bij Full Genomes en beoordeeld door YSEQ
bij de drie FGC6618+ :   Marres – Nolet – Slootmaekers

DYS markers in blauw veld   -   DYS waarden in geel veld   -   Niet getest of geen uitslag in wit veld.
Een eenheid hoger in beige   -  twee eenheden hoger in bruin   -  een eenheid lager in licht groen   -  twee eenheden hoger in groen.

  NAME   393 390 19 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
h4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
Marres 14 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10 11 8 16 16 8 11 10 8 11 10 12 21 22 15 10 12 16 8 12 24 20 15 15 11 13 10 11 11 12
Nolet 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 16 22 29 12 12 13 14 11 12 20 20 15 14 17 18 11 10 8 16 16 8 11 10 8 11 10 0 20 22 15 10 16 8 12 23g 15 11 11 11 11
Slootmaekers 14 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 18 9 9 11 11 23 14 22 29 12 13 13 14 11 12 20 20 15 14 17 18 33 37 11 10 11 8 16 16 8 11 11 8 11 10 21 22 14 10 12 17 8 12 23g 20 15 11 11 11 12
Het stamvaderlijke STR haplotype - Y14918 beoordeeld door YSEQ
  FullGenomes   393 390 19 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
h4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
Stamvaderlijk 14 22 15 10 11 12 11 12 11 28 16 11 11 23 16 22 28 11 11 20 20 15 14 17 18 11 10 11 8 8 11 10 8 11 10 12 14 10 12 16 8 12 23g 20 15 13 11 13 10 11 11 12
Oervaderlijk 13 22 15 10 11 13 11 13 11 28 16 11 11 23 16 21 28 10 11 20 20 15 14 17 18 11 10 11 8 8 11 10 8 11 10 12 14 10 12 16 8 13 23g 21 14 13 11 14 10 11 11 12

*

De STR stamboom van de Hasbania groep
Geneagram-Marres-Mares-Nolet-Slootmaekers

In de familie Marres hebben G en B een gemeenschappelijk stamvader van 5 generaties geleden. Ze hebben beiden één mutatie. Verwacht is ook 1 à 2.

In de familie Mares hebben A en G een gemeenschappelijke stamvader van 10 generaties geleden. A heeft 4 mutaties en G heeft er 3. Verwacht wordt hier 3 of 4. Dit klopt fraai.

De takken Marres en Mares hebben een gemeenschappelijke stamvader van 15 genaraties geleden. Het aantal mutaties is respectievelijk B 2, G 2, A 4 en G 3 mutaties. Verwacht wordt hier 5. Dit is duidelijk bij allen minder.

De families Mar(r)es, Nolet en Slootmaekers hebben een gemeenschappelijke stamvader die tussen 30 tot 60 generaties geleden leefde. Over zo'n lange tijd wordt het tellen van het aantal STR mutaties irrelevant wegens de convergentie, oftewel paralelle en reverse mutaties. We zien hierdoor een schijnbaar gering aantal mutaties en een schijnbaar geringe Genetische afstand.

De genetische afstand

ID  Mrr B   Mrr G   Mr G   Mr A   Nolet   Sltm. 
Marres-B 38 2 5 6 4 7
Marres-G 2 38 5 6 4 7
Mares-G 5 5 38 3 5 8
Mares-A 6 6 3 38 6 9
Nolet 4 4 5 6 38 5
Slootmaek. 7 7 8 9 5 38

In zwart de Genetische Afstand. In groen het aantal gebruikte markers.

We zien dat over een periode die genealogisch te beschrijven is de Genetische Afstand met STR mutaties bruikbaar is. Wanneer de grens van 800 tot 1000 jaar wordt overschreden blijkt hij zijn waarde volledig te verliezen. Dan worden SNP's bruikbaar hoewel ook deze dan maar een grove aanduiding blijken te geven.

De tijd geschat met STR's

ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A Nolet Sltm.
Marres-B 38 210 360 360 300 300
Marres-G 210 38 450 450 360 360
Mares-G 360 450 38 300 540 450
Mares-A 360 450 300 38 540 450
Nolet 300 360 450 450 38 360
Slootmaek. 300 300 540 540 360 38

De tijd in genealogische jaren

ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B gen. 179 442 442
Marres-G 182 gen. 445 445
Mares-G 450 466 gen. 331
Mares-A 466 466 347 gen.

De tijd geschat door eigen SNP's

ID  Y Tree  YFull indiv. YFull gem. R. Banks
Marres 1350 1958 1350 2000
Nolet 1350 1222 1350 2000
Slootmaekers 1350 931 1350 2000

*

Op deze site in het Engels beschreven G - claden
Alle
Haplogroepen
G
M201
G2a2a
PF3147
G2a2a1a1
FGC6669
G2a2a1a1b1~
FGC6634

Home
Genetica
Contact

Auteur: Boed Marres, Amsterdam

last edit: