From: Geschiedenis en Kunst - Woord- en beeldende kunst op het net by d van den Ende - Phoeniciers_Geschiedenisenkunst.com_418.jpg

Phoeniciers

G - FGC6669

Gallia Belgica

De Vruchtbare Halve Maan

English flag
For the English version
USA flag

*

De Geschiedenis van subgroep G2a2a1a1a - FGC6669

CappadociŽ, Centraal Anatolia, Turkije

In het nog prekeramische neolithische Boncuklu in AnatoliŽ zijn de oudste archeologische vondsten van deze clade gevonden. Ze zijn gedateerd op 10.300 jaar voor heden.

Van leden van onze voorgaande clade G-PF3147 zijn er overblijfselen uit het latere keramische Neolithische Tepecik-«iftlik die gedateeerd zijn op 8,500 geleden. (1)

Onze voorvader de stichter van FGC6669 leefde 11,000 jaar geleden in deze streek toen hij verwekt was door een PF3177 man.

Anatolia

AnatoliŽ

Tepecik-Ciftlik-tatarliziyaret

Tepecik-Ciftlik-tatarliziyaret

Omstreeks 9.800 geleden verschijnt het eerste gekweekte graan "emmergraan". De archaeologisch-botanische resten van Boncuklu HŲyŁk in west AnatoliŽ, van «atal HŲyŁk in het zuiden van AnatoliŽ, en van Chogha Golan in het Zagros gebergte van West Iran zijn de oudste voorbeelden van echte landbouwcultures.

Een sterke klimaatwisseling begint 8.500 jaar geleden. Deze veroorzaakt in het Midden Oosten de nog steeds bestaande droogte. Het land verschraalt. Daarbij komt ook de doorbraak van de Bosporus waardoor het niveau van de Zwarte zee in een relatief korte tijd wel dertig meter stijgt. Deze gebeurtenis leeft voort in verhalen over een zondvloed in het Gilgamesh-epos en de bijbel.

Vertrek uit de Regio

Zowel door de bevolkingsgroei als de verminderde agrarische productie verlaat een groot aantal van deze G populatie AnatoliŽ. Ze trekken weg in alle richtingen, oostwaarts naar Pakistan, noordwaarts naar de Kaukasus en westwaarts naar Europa. Zij verspreiden de landbouwcultuur over Europa en AziŽ.

Europe-diffusion-farming-Eupedia_europe_ G.G2a

De verspreiding van de landbouw door Europa.

Een groep G boeren woonde 8000 jaar geleden, dus 6000 VC in de gebieden rond de AegeÔsche Zee, Van daaruit trokken ze Europa binnen in twee enigszins van elkaar verschillende groepen.

Een grote groep verspreidde zich langs de Donau naar West Europa. Zij waren de eerste Europese Neolithische boeren en beheersten de teelt van tarwe en gerst, en maakten aardewerk om hun produkten in te bewaren. Naar hun karakteristieke versieringen wordt dit aardewerk de Lineaire Band Cultuur genoemd.

Een tweede groep ging langs de kusten van de Middellandse Zee> en bevolkte de grotere eilanden zoals SardiniŽ en de omgevende landen, ItaliŽ, Spanje en Frankrijk. Zij waren de dragers van de Culture de la cťramique cardiale of in het Engels Cardial ware culture.

De FGC6669 groep lijkt in de regio gebleven te zijn. Er is een afstammeling FGC6669* (het sterretje beduidt dat dit een eindtak is) waarvan nu nog nakomelingen leven op het Middel­landse­zee eiland SardiniŽ. Onze stam gaat dan verder als FGC6663

Het door zijn lŲssgronden vruchtbare Hespenland, le pays de Hesbaye, is het ronde gebied ten zuiden van Nederland. De bruine kleur vertelt ons dat deze streek rond 5800 - 5300 jaar vC. dus 7800 - 7200 jaar geleden door G mensen werd betrokken.

*

G-FGC6663

Deze clade leefde naar we aannemen gedurende 2500 jaar in AnatoliŽ in de landen rond de Aegeische zee. Er zijn geen nakomelingen van hen bekend noch in archeologische vondsten noch in de huidige bevolking daar.

Ergens tussen 7.500 en 7.000 jaar geleden (ruim genomen en met 95% zekerheid tussen 8.600 en 5.900 jaar geleden) splitste G-FGC6663 zich in twee stammen: M286 en FGC6618. (4)

splitsing

A
G2a2a1a1a
M286

Deze groep wordt hieronder beschreven.

B
G2a2a1a1b
FGC6618

A

M286

Deze tak bleef lane tijd in het Midden. Tegenwoordig leven er nog nazaten in Turkije, Cyprus, Libanon en ArmeniŽ. Maar een aantal woont nu ook in Frankrijk, Duitsland en Groot BrittanniŽ.

In deze clade ontstonden 3.300 jaar geleden twee takken, een gemengd Libanees/Engelse groep en een louter uit Engelsen bestaande groep

splitsing

A
G2a2a1a1a1
FGC58189

Een gemengd Libanees/Engelse groep

B
G2a2a1a1a2
Z43083

Twee Engelse familiegroepen

Het is nog duister hoe het gegaan is. Als hij in de regio gebleven is was hij waarschijnlijk een EgeÔsche boer, mogelijk ook een inwoner van Troye en vocht hij onder Patroclos tegen de Grieken.

Meer naar het oosten verrees het rijk van de Hatti dat tot 4.000 jaar geleden hier bestond. Hun taal was verwant aan de oude Kaukasische talen. Van dit rijk maakte later «atalhŲyŁk deel uit. Het lag ongeveer 185 km ten zuiden van de hoofdstad Hattusa.

Hattusa komt rond 1700 v. Chr., onder het gezag van een Hettitische dynastie, die korte tijd daarvoor het eerste Hettitisch koninkrijk had gesticht.

Hittite Empire

Het uitgebreid Hettitische Rijk (rood) vervangt Hatti en grenst ca. 1290 v. Chr. aan het Egyptische rijk (groen) (2)

Het rijk van de Hettische Dynastie bestond tussen ongeveer 1700 en 1200 v. Chr. Toen werd het gehele oostelijke Middellandse Zeegebied in grote beroering gebracht door aanvallen van het Zeevolk, zoals ze in de Egyptische papyrusrollen worden genoemd. Veel steden aan de kusten en op de eilanden zoals Cyprus, maar ook dieper in het land, gingen in vlammen op. Het Hettische Rijk viel toen uiteen in afzonderlijke stadstaten. (3)

G-FGC6669 tree

De Tijdlijn van G-FGC6669

*

Hier ziet U vier verschillende groepen

Let op: Deze zijn gebaseerd op het haplotype met STRs:
De TMRCA is slechts indicatief in de groene hokjes, en waarschijnlijk groter in de gele.
In de rode en blauwe kan de tijd het dubbele zijn, en in de ongekleurde zelfs meer dan 3 maal langer zijn dan de aangegeven tijd.
Dit komt door convergentie d.w.z. terug- en parallel-mutaties.

M286_GD M286_TMRCA
Europa Google Earth-G2a2a2a

(cursor op beeld vergroot)

De FGC6669* man op SardiniŽ heeft een blauwe stip.
The FGC6618 groep heeft gele stippen.
De M286 groep heeft rode stippen.

*

G-FGC6618

We vragen ons nog steeds af hoe FGC6618 in de Benelux terecht kwam. Was een vroeger splitsing dan kunnen we met het volk van de Bandkeramiekers via de Balkan en Hongarije en vervolgens langs de Donau en Rijn de vruchtbare lŲssgronden van de Hesbaye als eerste boeren bereikt hebben.

Was de splitsing later dan behoorden ze zeer waarschijnlijk tot de zuidelijke groep die langs de kusten van de Middellandse Zee trok. Zij werden later burgers van het Romeinse Rijk en kunnen als legionairs of handelaren, wie weet over zee, naar het Noorden naar hun huidige woonplaatsen in de Maasvallei zijn gekomen. Deze groep heeft zijn eigen pagina

*

De op deze site in het Engels beschreven G - claden
G
M201
G2a2a
PF3147
G2a2a1a1
FGC6669
G2a2a1a1b1
FGC6618
Alle
Haplogroepen

Home
Genetica
Contact

Auteur: Boed Marres, Amsterdam

last edit: