From: Geschiedenis en Kunst - Woord- en beeldende kunst op het net by d van den Ende - Phoeniciers_Geschiedenisenkunst.com_418.jpg

Phoeniciers

G - FGC6669

Gallia Belgica

De Vruchtbare Halve Maan

English flag
For the English version
USA flag

*

De Geschiedenis van subgroep G2a2a1a1a - FGC6669

CappadociŽ, Centraal Anatolia, Turkije

In het nog prekeramische neolithische Boncuklu in AnatoliŽ zijn de oudste archeologische vondsten van deze clade gevonden. Ze zijn gedateerd op 10.300 jaar voor heden.

Van leden van onze voorgaande clade G-PF3147 zijn er overblijfselen uit het latere keramische Neolithische Tepecik-«iftlik die gedateeerd zijn op 8,500 geleden. (1)

Onze voorvader de stichter van FGC6669 leefde 11,000 jaar geleden in deze streek toen hij verwekt was door een PF3177 man.

Anatolia

AnatoliŽ

Tepecik-Ciftlik-tatarliziyaret

Tepecik-Ciftlik-tatarliziyaret

Omstreeks 9.800 geleden verschijnt het eerste gekweekte graan "emmergraan". De archaeologisch-botanische resten van Boncuklu HŲyŁk in west AnatoliŽ, van «atal HŲyŁk in het zuiden van AnatoliŽ, en van Chogha Golan in het Zagros gebergte van West Iran zijn de oudste voorbeelden van echte landbouwcultures.

Een sterke klimaatwisseling begint 8.500 jaar geleden. Deze veroorzaakt in het Midden Oosten de nog steeds bestaande droogte. Het land verschraalt. Daarbij komt ook de doorbraak van de Bosporus waardoor het niveau van de Zwarte zee in een relatief korte tijd wel dertig meter stijgt. Deze gebeurtenis leeft voort in verhalen over een zondvloed in het Gilgamesh-epos en de bijbel.

Vertrek uit de Regio

Zowel door de bevolkingsgroei als de verminderde agrarische productie verlaat een groot aantal van deze G populatie AnatoliŽ. Ze trekken weg in alle richtingen, oostwaarts naar Pakistan, noordwaarts naar de Kaukasus en westwaarts naar Europa. Zij verspreiden de landbouwcultuur over Europa en AziŽ.

Het begin van de expansie naar Europa ging al vůůr 8500 BP naar drie streken in het westen van AnatoliŽ: het merengebied bij Antalya, de kusten aan beide zijden van de EgeÔsche zee, en in het Noordwesten rond de Zee van Marmara bij Barcin.

G2a2_migrations

Mogelijke migratieroutes van G2a2a-PF3147 en G2a2b-L30 via Cardial Ware and Starcevo / LBT Culturen.

Van daaruit trokken twee groepen Europa binnen over twee verschillende wegen. Een over zee, de Mediterrane groep en een over land, de continentale groep.

A.

De continentale groep gaat door MacedoniŽ en de dalen van de Morava en de Donau naar ServiŽ en Hongarije waar zij rond 8000 jaar geleden de Hongaarse laagvlakte bereiken. Hier zijn van hen veel archeologische vondsten gedaan. Zij gaan verder langs de Donau en de Rijn naar West Europa. Zij waren de eerste Europese Neolithische boeren en naar de karakteristieke versieringen van hun aardewerk wordt dit de Lineaire Band Cultuur genoemd.

In Zuid Limburg, de Hesbaye en de Condroz bloeit hun cultuur vanaf 7.800 jaar geleden. Ze ontmoeten hier de Hoguettiens. Door Lotharingen ging een tak via het bekken van Parijs tot aan het Kanaal en Henegouwen.

B.

De maritieme groep gaat vanuit de Aegeische zeeregio langs de kusten van AnatoliŽ en de Levant naar Cyprus en Kreta. Zij zijn de dragers van de Culture de la cťramique cardiale of in het Engels Cardial ware culture.

In 8.200 BP bereiken zij ItaliŽ en vervolgens rond 7.500 BP Spanje, later gaan ze langs de Spaanse kusten naar Portugal. Niet alleen de kusten van het land werden gekoloniseerd maar ook de eilanden, zoals Corsica en SardiniŽ, en het binnenland tot aan de Italiaanse Alpen.

Een deel gaat in Frankrijk noordwaarts langs de RhŰne en Loire naar de atlantische kust. Het karakteristieke aardewerk dat in NormandiŽ bij La Hoguette gevonden is wordt hun toegekend. Deze Hoguettiens worden ook aan de overzijde van de Rijn aangetroffen bij Stuttgart en Worms. Ook waren zij in Zuid Limburg waar zij in dezelfde tijd leefden naast de continentale LBK tak.

Het zeer aannemelijk dat vele vanuit NormandiŽ de oversteek naar Engeland en Ierland hebben genomen. Dit zal wel op de smalste plaats geweest zijn bij Calais. De Britse Neolithische boeren waren genetisch vergelijkbaar met hedendaagse bevolkingen in continentaal Europa en met name aan de neolithische IberiŽrs, bewoners van de oostkust van Spanje, wat suggereert dat een deel van de boerenfamilies in Groot-BrittanniŽ via de Middellandse Zee route kwam, en niet via de continentale route langs de Donau.

Van de FGC6669 clade bleven ook leden in de landen rond de Middellandse zee. Er is een afstammeling FGC6669* (het sterretje beduidt dat dit een eindtak is) waarvan nu nog nakomelingen leven op het Middel­landse­zee eiland SardiniŽ.

Uit FGC6669 ontsprong rond 10.200 geleden onze tak G-FGC6663.

*

G-FGC6663

Tussen 5.500 en 5.000 vC - met 95% zekerheid tussen 6.600 en 3.900 vC -
splitste G-FGC6663 zich in twee stammen.

splitsing

A
G2a2a1a1a
M286

Deze groep wordt hieronder beschreven.

B
G2a2a1a1b
FGC6618

Deze groep heeft in het Engels een eigen pagina.

A

M286

Deze tak bleef lange tijd in het Midden. Tegenwoordig leven er nog nazaten in Turkije, Cyprus, Libanon en ArmeniŽ. Maar een aantal woont nu ook in Frankrijk, Duitsland en Groot BrittanniŽ.

In deze clade ontstonden 3.300 jaar geleden twee takken, een gemengd Libanees/Engelse groep en een louter uit Engelsen bestaande groep

splitsing

A
G2a2a1a1a1
FGC58189

Een gemengd Libanees/Engelse groep

B
G2a2a1a1a2
Z43083

Twee Engelse familiegroepen

Het is nog duister hoe het gegaan is. Als hij in de regio gebleven is was hij waarschijnlijk een EgeÔsche boer, mogelijk ook een inwoner van Troye en vocht hij onder Patroclos tegen de Grieken.

Meer naar het oosten verrees het rijk van de Hatti dat tot 4.000 jaar geleden hier bestond. Hun taal was verwant aan de oude Kaukasische talen. Van dit rijk maakte later «atalhŲyŁk deel uit. Het lag ongeveer 185 km ten zuiden van de hoofdstad Hattusa.

Hattusa komt rond 1700 v. Chr., onder het gezag van een Hettitische dynastie, die korte tijd daarvoor het eerste Hettitisch koninkrijk had gesticht.

Hittite Empire

Het uitgebreid Hettitische Rijk (rood) vervangt Hatti en grenst ca. 1290 v. Chr. aan het Egyptische rijk (groen) (2)

Het rijk van de Hettische Dynastie bestond tussen ongeveer 1700 en 1200 v. Chr. Toen werd het gehele oostelijke Middellandse Zeegebied in grote beroering gebracht door aanvallen van het Zeevolk, zoals ze in de Egyptische papyrusrollen worden genoemd. Veel steden aan de kusten en op de eilanden zoals Cyprus, maar ook dieper in het land, gingen in vlammen op. Het Hettische Rijk viel toen uiteen in afzonderlijke stadstaten. (3)

G-FGC6669 tree

De Tijdlijn van G-FGC6669

*

Hier ziet U vier verschillende groepen

Let op: Deze zijn gebaseerd op het haplotype met STRs:
De TMRCA is slechts indicatief in de groene hokjes, en waarschijnlijk groter in de gele.
In de rode en blauwe kan de tijd het dubbele zijn, en in de ongekleurde zelfs meer dan 3 maal langer zijn dan de aangegeven tijd.
Dit komt door convergentie d.w.z. terug- en parallel-mutaties.

M286_GD M286_TMRCA
Europa Google Earth-G2a2a2a

(cursor op beeld vergroot)

De FGC6669* man op SardiniŽ heeft een blauwe stip.
The FGC6618 groep heeft gele stippen.
De M286 groep heeft rode stippen.

*

De op deze site behandelde G - claden
Alle
Haplogroepen
G
M201
G2a2a
PF3147
G2a2a1a1b
FGC6618
G2a2a1a1b1~
FGC6634

Home
Genetica
Contact

Auteur: Boed Marres, Amsterdam

last edit: