Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

MARRES

BROUWERIJEN

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

Brouwerij en Branderij MichaŽl Marres Vader

Plankstraat 2916-2917 - en na afbraak van de St Nicolaaskerk in 1838 - Onze Lieve Vrouwe Plein 4-5

Brouwer:
MichaŽl Marres (1797-1865)

Brouwer van 1826 tot 1865.

Koperen uithangbord bierbrouwerij Marres, Coll.: E.Q.M. Marres, Abcoude.

Koperen uithangbord, hing naast de Poort    

MichaŽl Marres en Anna Maria Bemelmans kopen de brouwerij Op 31 mei 1825 van Jan Pieter Nypels. (68) De eeuwenoude bierbrouwerij Het Sint Nocolaas Panhuis Na een kwart is er in de stad weer een brouwerij Marres en deze zal de moeder worden van alle brouwerijen Marres die daarna in Maastricht hebben bestaan. Aanvankelijk heet deze brouwerij naar MichaŽl Marres, de eerste brouwer Marres in deze brouwerij. Van dit echtpaar stammen alle Nederlandse leden van het geslacht Marres af.

MichaŽl is geboren in Biesland in het Jekerdal buiten Maastricht. Zijn vader heeft daar de bierbrouwerij Het Pannenhuis. Anna Maria is de dochter van Leonardus Bemelmans, brouwer en distillateur in de Tafelstraat. Zijn brouwerspenning wordt in het gemeentemuseum van Maastricht bewaard. (69)

Beiden worden ze, ieder voor de helft, eigenaar en ze trouwen een half jaar later. Het complex wordt in de transportacte omschreven als 'een schoon en groot huis met steenweg, tuin, brouwerij, branderij, stalling en verdere aanhorige gebouwen, gelegen te Maastricht in de Plankstraat en hebbende eenen uitgang in de Havenstraat, reinende het alle eene zijde de heer Binvignac (70) en andere zijde de heer Fermijn en de goederen van de Sint Nicolaaskerk'.

Het huis en de brouwerij lagen oorspronkelijk tegenover de Sint Nicolaaskerk in de Plankstraat. Deze kerk is in 1838 afgebroken en sindsdien liggen poort en woonhuis aan het Onze Lieve Vrouweplein. Het woonhuis heeft huisnummer 4 en de poort 5. Het aangrenzende cafť en proeflokaal ligt nog in de Plankstraat met nummer 20. Nu is dit een restaurant en heet Het KlŲšske.

MichaŽl Marres, vader, begint in deze brouwerij in 1825 te brouwen en wordt tegen het einde van zijn leven in Maastricht  Le Roy des Brasseurs genoemd. Veel brouwers zijn door hem opgeleid. (71) Hij heeft twaalf zonen, waarvan negen volwassen worden. Twee daarvan worden priester.

Pierre Marres wordt hoogleraar moraaltheologie aan de priesteropleiding, grootseminarie genoemd, in Roermond. Hij schrijft een commentaar in het Latijn op het toenmalig burgerlijk wetboek. (72)

Charles Marres wordt pastoor en later deken van Venlo. Hij is een veel gevraagd bemiddelaar in Arbeidsvraagstukken en wordt daarvoor onderscheiden met het officierschap in de Orde van Oranje Nassau.

Jean Marres wordt leraar klassieke talen en rector van het stedelijk gymnasium van Maastricht.

Joseph Marres koopt in 1870 een zoutziederij gelegen op de Brusselsestraat en start de Zoutziederij Marres.

De overige vijf zonen worden brouwer.

MichaŽl Marres, de stamvader van het Nederlandse geslacht Marres.

MichaŽl Marres, 1797 - 1865

MichaŽl Marres, de oudste zoon, start in 1649 de Brouwerij MichaŽl Marres Zoon op de Boschstraat. Door zijn zoon en opvolger wordt deze later de brouwerij De Valk, ook wel Valkenbrouwerij genoemd. Hij wordt in 1862 lid van d gemeenteraad en in 1867 wethouder van Maastricht. Zijn zoon zal hem later in beide functies opvolgen.

August Marres, gehuwd met HťlŤne Ceulen, start koopt in 1859 een groot huis op de Groote Gracht en bouwt in de tuin de brouwerij Marres-Ceulen. Deze heeft zijn uitgang in de Capucijnenstraat. Het echtpaar blijft tot hun dood wonen op de Grote Gracht.

Hun zoon Edmond betrekt in 1903 een huis verderop in de Capucijnenstraat op nr. 98 dat hij van zijn grootmoeder Anna Maria Bemelmans heeft geŽrft. In dit huis is nu het Cultuurcentrum Marres gevestigd. Het huis op de Grote gracht is meer dan een halve eeuw later verkocht bij de liquidatie van de fabriek in 1959.

Louis Marres huwde Christine Gilissen en begint in 1873 de Brouwerij Marres-Gilissen op de markt, op de hoek van de Heilige Geeststraat.

Jacques Marres wordt in 1886 directeur van brouwerij De Ridder. Hij volgt daar zijn overleden zwager Lťon van Aubel op, die gehuwd was met zijn zus Sophie Marres. Hun zoontje Lťon is dan pas 12 jaar. In 1902 neemt Lťon jr. na het overlijden van Jacques de leiding op zich.

EugŤne Marres, de jongste van het gezin, volgt zijn vader na diens overlijden in 1865 op en de naam verandert dan in brouwerij EugŤne Marres.

*

Marres Brouwerijen
Le Vert Galant De Wildeman Het Pannenhuis De Kommel Blauwe Hond De Deken Dubbele Arend
EugŤne Marres Pierre Marres De Valk Louis Marres Marres-Prick Marres-Marres Marres-Thans


Home
Contact