Het einde van een gladiatorengevecht
collectie Bonnefanmtenmuseum Maastricht.

Gladiatorengevecht

G - FGC6618

De Benelux clade

Een Keltische grafsteen die in de Romeinse tijd hergebruikt is als fundering voor een nieuw gebouw.
collectie Bonnefantenmuseum te Maastricht,
foto T.A.S.M. Panhuijsen.

Keltisch-Germaanse grafsteen
Deze twee stenen werden gevonden onder het huis op het O.L. Vrouweplein in Maastricht

*

G-M201 G-PF3147 G-FGC6669 G-L91

*

Genetica Haplogroepen Home Contact
`

*

G-FGC6618

Deze clade ontstond 8200 jaar geleden.
Hij heeft geen zijtakken gekregen gedurende meer dan 7000 jaar. (1)

Blijkens oudere zijtakken leefde de stamvader van deze tak in Anatolië. Hier lag de wieg van veel G claden.

Vanaf het jaar 6000 jaar v.C. begint de landbouw zich over West Europa te verspreiden. Dit werd gedaan door de dragers van onze haplogroep G. Zij brachten hier de Lineaire Bandkeramiek Aardewerk cultuur (LBK). In Zuid Limburg en het Hespenland rond Maastricht bloeit deze cultuur vanaf 5.300 jaar v.C..

In het begin van het IJzeren tijdperk, rond 2800 v.C., is met de aankomst van dragers van de Touw- en Trechterbeker cultuur, mensen van Haplogroep R, die afkomstig waren van de Zuid-Russische steppen, de oude landbouwbevolking verdwenen. Haplogroep G wordt dan in West Europa nauwelijks meer aangetroffen.

Onze voorvader kan ontsnapt zijn aan deze neergang en zijn nakomelingen hebben zich dan hier weten te handhaven. Hij kan ook een Romeinse legioensoldaat geweest zijn die afkomstig was uit een land rond de de Middellandse Zee.

Tegen het einde van de Romeinse Tijd ontspringen er uit een nakomeling drie zijtakken. Omdat alle nakomelingen in het Maasdal wonen zal hij hier wel geleefd hebben.

Uit hem stammen drie families: Marres en Slootmaekers en Nolet. De eerste twee leven sinds vele eeuwen in Maastricht, de familie Nolet in Namen. Alle drie dus in het Maasdal aan de Noordgrens van het vroegere Romeinse Rijk.

*

Deze drie takken
ontstonden tussen 1500 and 2500 jaar geleden (2)
splitsing in drie

Nolet

FGC34750

Marees

FGC6629 - FGC6634

Slootmaekers

FGC42426

*

Gesplitst in twee takken circa 1490

splitsing
Marres
FGC6628
Mares
FGC6664
Haplotypen

DYS markers in een blauw veld - DYS waarden in licht geel - een genetische mutatie meer in beige - twee in bruin - een minder in licht groen - twee in groen.

  Name     Clade   393 390 19a 19b 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
446 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
  h4  
YCA
  IIa  
YCA
  IIb  
456 607 576 570 CDY
  a  
CDY
  b  
442 438
B. Marres FGC6628+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10
G. Marres FGC6628+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 17 33 39 11 10
A. Mares FGC6664+ 14 23 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 33 38 11 12
G. Mares FGC6664+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 11
F. Nolet FGC34750+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 17 9 9 11 11 23 16 22 28 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 38 11 10
M. Slootmaekers FGC42426+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 18 9 9 11 11 23 14 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 37 11 10

In de familie Marres werd voor het eerst vastgesteld dat de DYS19 een dubbele gelijke waarde kan hebben. Hier DYS19 = 15 - 15. (3)

*

De STR stamboom van de Benelux clade
Geneagram-Marres-Mares-Nolet-Slootmaekers

In de familie Marres hebben G en B een gemeenschappelijk stamvader van 5 generaties geleden. Ze hebben beiden één mutatie. Verwacht is ook 1 à 2.

In de familie Mares hebben A en G een gemeenschappelijke stamvader van 10 generaties geleden. A heeft 4 mutaties en G heeft er 3. Verwacht wordt hier 3 of 4. Dit klopt fraai.

De takken Marres en Mares hebben een gemeenschappelijke stamvader van 15 genaraties geleden. Het aantal mutaties is respectievelijk B 2, G 2, A 4 en G 3 mutaties. Verwacht wordt hier 5. Dit is duidelijk bij allen minder.

De families Mar(r)es, Nolet en Slootmaekers hebben een gemeenschappelijke stamvader die tussen 30 tot 60 generaties geleden leefde. Over zo'n lange tijd wordt het tellen van het aantal STR mutaties irrelevant wegens de convergentie, oftewel paralelle en reverse mutaties. We zien hierdoor een schijnbaar gering aantal mutaties en een schijnbaar geringe Genetische afstand.

De genetische afstand

ID  Mrr B   Mrr G   Mr G   Mr A   Nolet   Sltm. 
Marres-B 38 2 5 6 4 7
Marres-G 2 38 5 6 4 7
Mares-G 5 5 38 3 5 8
Mares-A 6 6 3 38 6 9
Nolet 4 4 5 6 38 5
Slootmaek. 7 7 8 9 5 38

In zwart de Genetische Afstand. In groen het aantal gebruikte markers.

We zien dat over een periode die genealogisch te beschrijven is de Genetische Afstand met STR mutaties bruikbaar is. Wanneer de grens van 800 tot 1000 jaar wordt overschreden blijkt hij zijn waarde volledig te verliezen. Dan worden SNP's bruikbaar hoewel ook deze dan maar een grove aanduiding blijken te geven.

De tijd geschat met STR's

ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A Nolet Sltm.
Marres-B 37 210 360 360 300 360
Marres-G 210 37 450 450 360 450
Mares-G 360 450 37 300 450 630
Mares-A 360 450 300 37 450 630
Nolet 300 360 450 450 37 300
Slootmaek. 360 450 630 630 300 37

De tijd in genealogische jaren

ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 188 456 456
Marres-G 188 456 456
Mares-G 456 456 330
Mares-A 466 466 347

De tijd geschat door eigen SNP's

ID  Y Tree  YFull indiv. YFull gem. R. Banks
Marres 1350 1958 1350 2000
Nolet 1350 1222 1350 2000
Slootmaekers 1350 931 1350 2000

*

G-FGC66669_tree

De G-FGC6669 stamboom

*


Home

Contact