Het einde van een gladiatorengevecht collectie Bonnefantenmuseum Maastricht.

Moldavia, monastero Orhei

G - FGC6624

Romeinse verdegingslinie detail

Laat Romeinse verdedigingslinie, noordgrens

HOME
G-FGC6624 ontstond 6200 v.Chr. in AnatoliŽ.

Algemeen wordt aangenomen dat de voorouders van deze lijn in West-AnatoliŽ leefden.

Eeuwen daarvoor waren zij tezamen met andere G groepen vanuit Centraal AnatoliŽ naar een drietal regio's in West-AnatoliŽ getrokken: het merengebied bij Antalya, de kusten aan beide zijden van de EgeÔsche zee en rond de zee van Marmara, bij Barcin HŲyŁk.

In deze regio's leefden de G2a2a- en de G2a2b-groepen en van daaruit trokken ze rond 6000 v. Chr. Europa binnen. Zij introduceerden daar de landbouw en een nieuw soort aardewerk Lineaire Band Keramiek, LBK. Rond Maastricht bloeide deze cultuur van 5300 tot 4900 voor Christus. Op de Cannerberg, tussen Maastricht en Heukelom, zijn archeologische resten ontdekt van een neolithisch dorp.

Aan het begin van de ijzertijd, rond 2500 v. Chr. wordt de bestaande bevolking in Europa vervangen door een volk afkomstig uit de Russische steppen. Hun mannen waren dragers van haplogroep R. Dragers van haplogroep G2a2a, onze verwanten, zijn dan weer verdwenen.

Onze voorouders zijn waarschijnlijk altijd in AnatoliŽ gebleven tot 1000 v. Chr. Toen splitste onze stamlijn zich in twee takken. Ik noem ze hier de tak MoldaviŽ en de tak Benelux.

arrow

G - FGC6624 kreeg rond 1100 v.Chr. twee takken

splitting
Moldavia FGC6624*

De tak MoldaviŽ heeft G-FGC6624*. Het sterretje duidt aan dat er in deze tak slechts ťťn familie bekend is, de familie Ghemu. Hun stamvader is waarschijnlijk in een grote groep mensen die allen haplogroep G hebben in de elfde eeuw uit het Byzantijnse Rijk, nu Turkije, gekomen. Zij waren van het Oosters-orthodox-christelijke geloof. Zij kwamen vůůr de latere islamitische invasies. (1)

Benelux FGC6618

De Beneluxtak heeft een eigen SNP, FGC6618. Dit is omdat zij verder vertakt is. De stamvader hiervan ging in de Romeinse Tijd naar Gallia Belgica. Hij kan een legionair of een koopman geweest zijn. Uit hem ontsproten in het begin van de middeleeuwen of nog in de laat Romeinse tijd drie takken, waaruit de families Marres, Slootmaekers en Nolet stammen. Ze wonen allemaal in de Maasvallei, de eerste twee rond Maastricht, de familie Nolet woont rond Namen. (2, 3)

pijl schuin
De drie takken
Ze ontstonden in de Romeinse Tijd
splitsing in drie

Nolet

FGC34750

Morech

FGC6634

Slootmaekers

FGC42426

pijl

Gesplitst in twee takken in het jaar 1490

splitsing

In beide lijnen veertien generaties.

Marres
FGC6628
Mares
BY220097

Haplotypen

DYS markers in een blauw veld - DYS waarden in licht geel - een genetische mutatie meer in beige - twee in bruin - een minder in licht groen - twee in groen - meer donkergroen.

  Name     Clade   393 390 19a 19b 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
446 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
  h4  
YCA
  IIa  
YCA
  IIb  
456 607 576 570 CDY
  a  
CDY
  b  
442 438 710
B. Marres FGC6628+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10 40
G. Marres FGC6628+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 17 33 39 11 10 40
A. Mares BY220097+ 14 23 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 33 38 11 12 40
G. Mares BY220097+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 11 40
F. Nolet FGC34750+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 17 9 9 11 11 23 16 22 28 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 38 11 10 40
M. Slootmaekers FGC42426+ 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 18 9 9 11 11 23 14 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 37 11 10 40
V. Ghemu FGC6624+ 15 22 15 15 10 13 15 11 12 11 12 11 29 19 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 16 14 19 17 33 38 11 10 34

In de familie Marres werd voor het eerst vastgesteld dat de DYS19 een dubbele gelijke waarde kan hebben. Hier DYS19 = 15 - 15. (3)

*

STR marker waarden getest bij Full Genomes en beoordeeld door YSEQ
bij de drie FGC6618+ :   Marres – Nolet – Slootmaekers

DYS markers in blauw veld   -   DYS waarden in geel veld   -   Niet getest of geen uitslag in wit veld.
Een eenheid hoger in beige   -  twee eenheden hoger in bruin   -  een eenheid lager in licht groen   -  twee eenheden hoger in groen.

  NAME   393 390 19 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
h4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
Marres 14 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10 11 8 16 16 8 11 10 8 11 10 12 21 22 15 10 12 16 8 12 24 20 15 15 11 13 10 11 11 12
Nolet 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 16 22 29 12 12 13 14 11 12 20 20 15 14 17 18 11 10 8 16 16 8 11 10 8 11 10 0 20 22 15 10 16 8 12 23g 15 11 11 11 11
Slootmaekers 14 22 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 18 9 9 11 11 23 14 22 29 12 13 13 14 11 12 20 20 15 14 17 18 33 37 11 10 11 8 16 16 8 11 11 8 11 10 21 22 14 10 12 17 8 12 23g 20 15 11 11 11 12
Het stamvaderlijke STR haplotype - Y14918 beoordeeld door YSEQ
  FullGenomes   393 390 19 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
h4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438 531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413
a
413
b
557 594 436 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
Stamvaderlijk 14 22 15 10 11 12 11 12 11 28 16 11 11 23 16 22 28 11 11 20 20 15 14 17 18 11 10 11 8 8 11 10 8 11 10 12 14 10 12 16 8 12 23g 20 15 13 11 13 10 11 11 12
Oervaderlijk 13 22 15 10 11 13 11 13 11 28 16 11 11 23 16 21 28 10 11 20 20 15 14 17 18 11 10 11 8 8 11 10 8 11 10 12 14 10 12 16 8 13 23g 21 14 13 11 14 10 11 11 12

*

De STR stamboom van de Hasbania groep
Geneagram-Marres-Mares-Nolet-Slootmaekers

In de familie Marres hebben G en B een gemeenschappelijk stamvader van 5 generaties geleden. Ze hebben beiden ťťn mutatie. Verwacht is ook 1 ŗ 2.

In de familie Mares hebben A en G een gemeenschappelijke stamvader van 10 generaties geleden. A heeft 4 mutaties en G heeft er 3. Verwacht wordt hier 3 of 4. Dit klopt fraai.

De takken Marres en Mares hebben een gemeenschappelijke stamvader van 15 genaraties geleden. Het aantal mutaties is respectievelijk B 2, G 2, A 4 en G 3 mutaties. Verwacht wordt hier 5. Dit is duidelijk bij allen minder.

De families Mar(r)es, Nolet en Slootmaekers hebben een gemeenschappelijke stamvader die tussen 30 tot 60 generaties geleden leefde. Over zo'n lange tijd wordt het tellen van het aantal STR mutaties irrelevant wegens de convergentie, oftewel paralelle en reverse mutaties. We zien hierdoor een schijnbaar gering aantal mutaties en een schijnbaar geringe Genetische afstand.

TMRCA-Y Comparison tables Genetic Distance-Y Comparison tables

We zien dat over een periode die genealogisch te beschrijven is de Genetische Afstand met STR mutaties gove schattingen geeft. Wanneer de grens van 800 tot 1000 jaar wordt overschreden blijkt hij zijn waarde volledig te verliezen. Dan worden SNP's bruikbaarder hoewel ook deze slechts een grove aanduiding blijken te geven.

Haplogroup Story G-FGC662

De afsplitsing van de Moldavia tak was dus omstreeks 1150 v. Chr. Dat is dus 3000 jaar geleden.

De families Nolet en Slootmakers takten omstreeks het jaar 500 na Chr. af.

*

G-FGC6669 tree

De G-FGC6669 stamboom

*

AUTOSOMAAL DNA

Autosomaal DNA is het totale DNA van alle chromosomen, het is afkomstig van alle voorouders. De vader en moeder gaven iedere ongeveer de helft van hun DNA, zij op hun beurt kregen weer van hun ouders ieder ongeveer de helft. (7)

B.M. K36 Ancestry Report Geografcal 2018-800

Met de muis op de kaart is er een vergroting en een groene stip op Maastricht.

Het genoom van de auteur heeft vooral gemeenschappelijke genen met West-Duitsers, vooral mensen uit Hessen en Baden-WŁrttemberg, dan vooral uit Zuid-Duitsland en Zwitserland, gevolgd door Walen, Vlamingen en Noord-Fransen en tenslotte Engelsen uit het zuidoosten van dat land.

Zijn voorouders kwamen allemaal uit streken zuidelijker dan Maastricht. Opvallend is het lagere aandeel Limburgers, ook brabanders zijn slecht vertegenwoordigd evenals andere Nederlanders.

*

GEDMATCH

Dit is een groep genetici die voor de grote bedrijven de autosomatische testen uitvoeren. Ze zochten naar oorsprongen van duizenden jaren geleden bij de oorspronkelijke bewoners van EuraziŽ.

De oudste zijn de AltaÔsche bewoners die hier tijdens de ijstijden op de toendra verbleven. Na de ijstijden zo'n 10.000 jaar geleden herbevolkten de jager-verzamelaars het Europese vasteland vanuit hun refugia aan de Middellandse Zee. De Neolithische boeren kwamen 7.000 duizend jaar geleden uit AnatoliŽ, en de Corded ware mensen kwamen 5000 jaar geleden uit de Kaukasus. De Hunnen hebben ook enkele sporen nagelaten.

Etnische herkomst B. Marres, Bron: GedMatch

*

Het instituut Gedmatch zijn autosomaal DNA met archeologische overblijfselen van jager-verzamelaars en de eerste Europese neolithische boeren. Hieronder een figuur met de resultaten in volgorde van de vastgestelde relatie met wie we minimaal ťťn CentiMorgan (maatstaf voor verwantschap) delen. (8)

In de archeogenetica is 1 cM de ondergrens voor verwantschap. Hoe hoger dit getal, hoe groter de verwantschap, dus met meer en dikkere lijnen.

In de onderstaande tabel zijn we het meest verwant aan twee Neolithische personen die 7200 en 3200 jaar geleden leefden in wat nu Hongarije is. Ze worden op de voet gevolgd door een 7000 jaar oude ontdekking uit Stuttgart, toen een Luxemburger van 8000 jaar geleden. Dan een 45.000 jaar oude vondst uit SiberiŽ en een Noord-Amerikaanse Indiaan van 12.000 jaar terug. Zijn voorouders moeten niet lang daarvoor de Beringbrug zijn overgestoken.

Opvallend is de grote genetische afstand tot Engelsen, ScandinaviŽrs en Spanjaarden Hier lijken we nauwelijks gemeenschappelijke voorouders te hebben. Het minste zijn we verwant aan een Brit - helemaal onderaan - met wie we op vijf plaatsen segmenten van 1 of 2 cM delen.

GEDmatch-1cM-c

*

Neanderthal genes

Een mooie test is de aanwezigheid van Neanderthaler genen. Onze hoeveelheid wordt, afhankelijk van het testlaboratorium, geschat tussen 2,8% en 4,8%, waarvan ongeveer 2/3 afkomstig is van Neanderthalers en 1/3 van een andere premoderne menselijke soort, de Denisovans.

schedels noderne mens en Neanderthaler

Twee schedels, een van een moderne man en een van een Neanderthaler in het Natuurhistorisch Museum in Cleveland.
Ik heb het bimaxillaire prognathisme toegepast op de Neanderthaler.

Als de muis op de afbeelding staat, ziet u de originele afbeelding (9)

*

Het DNA van de familie Marres

Op het internationale congres voor
Genealogische en heraldische wetenschappen
gehouden in Maastricht in september 2012

Op dit congres sprak Dr. W. Penninx de openingslezing uit. Hij besprak de varianten in het Y-DNA van de verschillende takken van de Marres-familie en hoe kleine mutaties in het Y-DNA naaste en verre familierelaties kunnen aantonen, wat onmogelijk is met alleen genealogisch en historisch onderzoek. U kunt dit verslag hier lezen: 2000 years genetic variation in Flanders, Brabant and Limburg.

Als de muis op de afbeelding staat, ziet u een van de dia's

Hij toont familierelaties die teruggaan tot de Middeleeuwen en zelfs tot het Neolithicum. De resultaten van de DNA-testen in de familie Marres dienen als voorbeeld.

De motivatie voor het starten van de genetische studie was ons doel de verwachte maar nog niet bewezen genealogische relatie tussen de Nederlandse Marres en Mares families, zo niet om dan in ieder geval met een maximum aan zekerheid aannemelijk te maken.

Er is altijd aangenomen dat de Maastrichtse families Marres en Mares twee takken van ťťn familie waren. Deze relatie hebben we kunnen aantonen met DNA-onderzoek.

Toen dit doel werd bereikt, hebben we de genetische kennis die hierdoor is opgebouwd gebruikt om onze familiegeschiedenis tot in de prehistorie te achterhalen. Met de verzamelde feiten hopen we niet alleen bij te dragen aan de nationale geschiedenis van ons land, maar ook aan de Europese en wereldgeschiedenis.

Over de familie Marres zijn veel publicaties verschenen in de genealogische en heraldische tijdschriften. In een daarvan, De Nederlandsche Leeuw, 1990, is de gemeenschappelijke afkomst van de familie Marres en Mares aannemelijk gemaakt. (10)

De opkomst van het DNA-onderzoek in deze eeuw bood een prachtige methode om de genealogisch veronderstelde familierelatie te bewijzen. Vier mannen deden mee, twee uit de familie Marres, Boed en Gilbert en twee uit de familie Mares, Andrť en (wijlen) Guus. Zij namen deel aan meerdere projecten. (11)


Auteur: E.C.W.L. (Boed) Marres, Amsterdam   —

laatst aangepast: