zegel-marres 1701

Marres

G-FGC6628

MARRES - MARES

G2a2a1a1b1
of
G-FGC6634

zegel mares

Mares

G-Y89939

English flag USA flag
For the English version
–   Il y a une version française
English flag USA flag

*

Enige Uitleg vooraf

Om deze pagina te begrijpen heeft U enige kennis nodig van de genetische genealogie.
Op deze website vind U dit bij: Wat is genetische genealogie.

De Familieclade

Families worden gekenmerkt door hun eigen SNPs die ze niet delen met verwante families. Het zijn dus de laatst verworven SNPs. Aan het aantal verworven SNPs schat men de ouderdom van een familie.

Ons familie-DNA is onderzocht in meerdere laboratoria en is bestudeerd door twee verschillende wetenschappers, van wie de resultaten enigszins verschillen.

Ray Banks van de International Organisation of Genetic Genealogy, ISOGG koos uit de reeks verworven SNPs als onze vlaggedrager FGC6634 en schat de tijd van ontstaan van onze familie clade op 1500 tot 2500 jaar terug. Dat is dus in de Romeinse tijd. (1a)

De wetenschappelijke afdeling van de maatschappij Y-Full koos voor FGC6634. Zij schatten de tijd van ontstaan veel recenter en wel 1200 jaar geleden, dat is in de Middeleeuwen, de tijd van de Karolingen. (1b)

De familie Moorrees, stammend uit Eijsden bij Maastricht, is blijkens een genetische test gedaan bij één lid van hun familie, niet aan ons verwant. (1c)

In die tijd ontstonden twee verwante families. Dit staat beschreven in de Benelux clade.

*

De stamvader van onze familie is een man die we kennen als Morees en ook als Morech. Hij was landeigenaar in het dorp Zussen bij Maastricht. In het jaar 1388 wordt hij voor het eerst vermeld, dat is na zijn dood. Zijn weduwe draagt dan de verplichte landeigenaren-cijns af aan het Gasthuis van Tongeren.

Charter Boxberch

Zijn zoon Johan Marres, die in 1399 vermeld wordt als landeigenaar in den Vronendal te Zussen naast het land van Boxberg, verwierf daar een landgoed van de ridders van Boxberch. In een charter dat gedateerd is op 6 juli 1403 wordt dit nader geregeld.

Johan had zeven kinderen die de volwasssen leeftijd bereikten. Zijn zoon Johan Mees is de stamvader van een familie Mees. Zij bewonen de Boxberch tot kort na 1495. In het jaar 1500 is het goed in handen van Johan Tertres.

DNA onderzoek kan voor personen met de naam Mees aantonen of ze tot deze familietak behoren. De test YSEQ-Alpha à $58, oftewel €50, bij YSEQ volstaat.

*

Zijn tweede zoon Reyner Marres I is de stamvader van de familie Marres en gedurende ruim een eeuw, drie generaties lang, behoren de leden van deze familie tot het lakenscheerdersgilde en zijn zij kooplieden te Maastricht. Van deze Reyner weten we niet veel meer dan dat hij vechtlustig was en heeft moeten beloven van geweld af te zien.

De volgende generatie is Johan Marres II, hij is deken van het lakengilde in de jaren 1457 en 1467 en wordt als kapitein van de stadswacht vermeld in 1471. Hij is koopman en koopt tegen het eind van de vijftiende eeuw een landhuis met landerijen in Heukelom en wordt vervolgens naar deze plaats vernoemd.

Het is bij de zonen van diens zoon, Reijner Marres II, generatie IV (1490-1552), dat de familie zich splitst in de takken Marres en Mares.

Maastrichts charter betreffende belasting vrijdom voor de gebroeders Matthijs, Jan en Reijner Marres, 8 augustus 1526

Deze Reyner heeft namelijk drie zoons, die kooplieden zijn blijkens een Maastrichts charter uit het jaar 1526 dat de vrijhandel in Brabant bevestigd voor de drie broers Matthijs, Jan en Reijner Marres III van Heukelom.

Reijner Marres III (1490-1552), is de meest recente gemeenschappelijke voorvader van de twee familietakken.

Reyner kreeg sinds de splitsing in de tijd van de Merovingers 10 SNP's waaronder FGC6634 en FGC6634.

De Familiale Y-DNA clade
FGC6634

Ieder van de twee takken kreeg nog een paar eigen SNPs, de bepalende van tak Marres wordt FGC6628, en van de tak Mares Y89939. (1)

splitsing
Matthijs Marres, van Heukelom (1525-1612)

G-FGC6628

Reyner Mares IV, van Fall (1530-1580)

G-Y89939

*

De Familiale Haplotypen

Hier zijn de resultaten van de Y-DNA testen met 37, later 112 STR markers.
Deze series noemen we haplotypen.

Dysplaatsen in blauw   -   dyswaarden in geel   -   één genetische stap in lichtbruin   -   twee stappen verschil in kastanjebruin.

 Stamvaders     Naam   393 390 19a 19b 391 385
a
385
b
426 388 439 389
i
392 389
ii
458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464
a
464
b
464
c
464
d
460 GATA
  h4  
YCA
  IIa  
YCA
  IIb  
456 607 576 570 CDY
  a  
CDY
  b  
442 438
 Reyner Marres 
  ±1490 - ±1560  
 J.W. Marres 
 1732 - 1794  
  B. Marres   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10
  G. Marres   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 17 33 39 11 10
Peter Mares
1615 - 1686
 A. Mares  14 23 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 33 38 11 12
G. Mares 14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 9 9 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 11

De verdubbeling van de marker 19a en 19b, waarbij beiden de zelfde waarde hebben, hier beiden 15, is met een speciale techniek vastgesteld in het DNA van Boed Marres.
De herhaling van dit onderzoek bij een ander laboratorium en andere testmethode kon deze uitslag niet bevestigen. (2)

Genetische Afstand

Genetische afstand is het aantal mutaties tussen twee personen, oftewel het aantal verschillende markers.

TMRCA

De tijd tot de meest recente gemeenschappelijke voorvader, in het Engels: time to most recent Common Ancestor (TMRCA), wordt berekend op basis van de genetische afstand. Iedere marker heeft een eigen gemiddelde mutatiesnelheid maar wanneer het over veel markers gaat kan men uitgaan ven een gemiddelde mutatietijd. Met 37 markers kan men één genetische afstand aannemen voor iedere zeven generaties. Wij gebruikten Dean Macgee's Y-DNA Comparison Utility van het ISOGG. (3)

Genetische afstand
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 2 4 4
Marres-G 2 38 5 5
Mares-G 4 5 38 3
Mares-A 4 5 3 38

Gebruikt is het infinite alleel mutatiemodel.
Het aantal markers is in groen.

Tiid tot de Gemeenschappelijke voorvader - Genetisch
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 210 360 360
Marres-G 210 38 450 450
Mares-G 360 450 38 300
Mares-A 360 450 360 38

Door FTDNA gebruikte standaard is 0.0054.
Er is 50% kans dat de tijd langer of korter is.
De gemiddelde generatieduur is 32 years.

Tijd tot de gemeenschappelijke voorvader - Genealogisch
ID Mrr B Mrr G Mr G Mr A
Marres-B 38 188 456 456
Marres-G 188 38 456 456
Mares-G 456 456 38 330
Mares-A 456 456 330 38

Het geboortejaar van stamvader Marres/Mares is 1490
Het geboortejaar van stamvader Mares is 1615
Het geboortejaar van stamvader Marres is 1759
Het gemiddelde geboortejaar van de deelnemers is 1946.

*

Uitgebreidere haplotypen van drie takken, een Marres, twee Mares

Dysplaatsen in blauw   -   dyswaarden in geel   -   één eenheid verschil in lichtbruin   -   twee eenheden verschil in kastanjebruin.

393 390 19a 19b 391 385a 385b 426 388 439 389i 392 389ii 458 459
a
459
b
455 454 447 437 448 449 464a 464b 464c 464d 460 GATA
h4
YCA
IIa
YCA
IIb
456 607 576 570 CDY
a
CDY
b
442 438
  B. Marres   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 11 20 20 15 14 17 18 33 40 11 10
  G. Mares   14 22 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 32 38 11 10
  A. Mares   14 23 15 15 10 13 14 11 12 11 12 11 28 16 09 09 11 11 23 16 22 29 12 13 14 14 11 10 20 20 15 14 17 18 33 38 11 12
 
531 578 395
S1a
395
S1b
590 537 641 472 406
S1
511 425 413a 413b 557 594 436 490 534 450 444 481 520 446 617 568 487 572 640 492 565
 B. Marres  11 08 16 16 08 11 10 08 11 10 12 21 22 15 10 12 12 16 08 12 24 20 15 13 11 13 10 11 11 12
 G. Mares  11 08 16 16 08 11 10 08 11 10 12 21 22 15 10 12 12 16 08 12 24 20 15 13 11 13 10 11 11 12
 A. Mares  11 08 16 16 08 11 10 08 11 10 12 21 22 15 10 12 12 16 08 12 24 20 15 13 11 13 10 11 11 12
 
710 485 632 495 540 714 716 717 505 556 549 589 522 494 533 636 575 638 462 452 445 GATA
A10
463 441 GGAAT
1B0
7
525 712 593 650 532 715 504 513 561 552 726 635 587 643 497 510 434 461 435
 B. Marres  40 15 08 15 11 22 28 21 12 11 13 13 11 09 10 11 10 11 14 27 10 12 22 13 11 10 24 15 18 14 23 18 14 16 26 12 21 18 11 14 18 09 12 11
 G. Mares  40 15 08 15 11 22 27 21 12 11 13 13 11 09 10 11 10 11 13 28 10 12 22 13 11 10 23 15 18 14 23 18 13 16 26 12 21 18 11 14 18 09 12 11
 A. Mares  40 15 08 15 11 22 27 21 12 11 13 13 11 09 10 11 10 11 13 28 10 12 22 13 11 10 23 15 18 14 23 18 14 17 26 12 21 18 11 14 18 09 12 11
Samenvatting

Drie leden van de familie, twee van de tak Mares en een van de tak Marres lieten hun haplotype meten, met 500 STR's.

Wanneer we het standaard aantal van 112 STR markers bezien, hebben de twee leden van de Mares tak bij vijf markers een verschillende waarde. Het verschijnsel dat er een verschil van 2 eenheden is in één marker wordt niet meegeteld, we noemen dit toch een eenmalige mutatie. De genetische afstand tussen hun is daarom 5.

FTDNA zegt hierover: Most matches at this level are related as 12th cousins or more recently, and over half will be 7th cousins or closer.
Hun gemeenschappelijke voorvader is Peter Mares die 10 generaties geleden terug leefde. Zij zijn dus 9th cousins en liggen midden in het verwachte gebied.

Er is één lid van de tak Marres getest. Hij heeft met Guus Mares een genetische afstand van 8 en met André Mares een gentische afstnd van 9.

FTDNA zegt over een genetische afstand van 8 gemeten bij 111 markers: Over half of matches at this level are related as 12th cousins or more recently. Most matches at this level are related as 18th cousins or more recently.
Over een genetische afstand van 9: Over half of matches at this level are related as 15th cousins or closer. (4a)

Genealogisch hebben zij een eerste gemeenschappelijke voorvader die 14 generaties terug leefde. Hij is dus van ieder van hen een 13th cousin. Hiermee blijkt dat De genetische afstand geheel in de lijn der verwachting is. (4)

Met een Y-500 test zijn er 500 STRs' getest. De uitslagen zullen tegen het einde van het jaar 2019 bekend zijn.

NOTA BENE

Om de genetisch genealogische stamlijn tijd worden SNP's gebruikt en geen STR's omdat algemeen gezien wordt dat tijdsbepaling met SNP's over langere perioden, te weten duizend jaar en meer, betrouwbaar blijken te zijn.

Dat deze betrouwbaarheid over kortere termijn zeer te wensen overlaat is aan onze tijdlijn duidelijk te merken. De meest gebruikte Y-boom is die van YFull. Deze geeft als tijd tot de meest recente gemmenschappelijke voorvader (TMRCA) 175 jaar.

Bij de bepaling gaan zij uit van het jaar 1950 als het o jaar (de gemiddelde geboortedatum van een genealoog). Met hun berekening komen voor onze familie op het jaar 1775. Onze meest recente gemeenschappelijke voorvader is Reyner Marres, van Heukelom, geboren in het jaar 1490. Dit is nogal een verschil, namelijk ruim twee en een half maal langer.

*

Mitochondriaal DNA

In het mitochondriën van de lichaamscellen van alle levende wezens bevindt zich een relatief kleine hoeveelheid DNA. Dit is afkomstig van de vrouwelijk eicel. Het wordt dus doorgegeven door de moeder aan zonen en dochters, maar alleen dochters geven het verder door, de zonen niet. Dit Mt-DNA is in onze familie bepaald bij E.C.W.L. Boed Marres.

Mt-DNA wordt naar analogie van het Y-DNA ook haplogroepen verdeeld, hoewel ze biochemisch nog al verschillend zijn. De haplogroep is : I1a1*. Deze is omstreeks 2100 jaar voor Christus ontstaan is. Het begon in een voormoeder die ongeveer 75 generaties terug leefde en die nakomelingen kreeg die nu in de kuststreken wonen aan beide zijden van het westelijk deel van de Middellandse Zee, en in de kuststreken van West en Noord Europa tot in Rusland toe. (10)

De opgaande lijn gaat van zijn moeder via de families: Franquinet, Tielens, Corten, Becker, Geurts, Meyers, Peussens, Claessens, Deumans, Brants, Limpens en Geelen. De oudste bekende voormoeder is Margaretha Geelen, die geboren is omstreeks het jaar 1570. Zij woonde te Schinnen in het land van Valkenburg in Zuid Limburg.

MT-DNA stamboom
Mt tree, journal.pone.0208829.g001

Het begin van de Mitochodriale stamboom.

PhyloTree.org - mtDNA tree Build 17 (18 Feb 2016) subtree N1

De plaats van de Familie Marres in de Mitochodriale stamboom is donkerbruin aangegeven

*

AUTOSOMAAL DNA

Autosomaal DNA is een term die in de genetische genealogie wordt gebruikt om het DNA te beschrijven dat wordt overgeërfd met de autosomale chromosomen. Een autosoom is een van de genummerde chromosomen, maar zonder de geslachtschromosomen. Mensen hebben 22 paren autosomen en één paar geslachtschromosomen het X-chromosoom en het Y-chromosoom. Bij een aantal maatschappijen liet ik dit bepalen op etnische componenten. De uitkomsten ontlopen elkaar niet veel en zijn bij de noten te vinden. Hier volgt de meest recente. (5)

LM GENETICS
B.M. K36 Ancestry Report Geografcal 2018-800

Bij muis op de kaart komt een vergroting en groene stip op Maastricht

Mijn genoom heeft gemeenschappelijke genen met vooral West Duitsers, te beginnen bij de bevolking van Hessen en Baden-Württemberg, dan vooral Zuid Duitsland en Zwitserland, hierop volgen de Walen, Noord Fransen, Lotharingers, Vlamingen en tenslotte Engelsen uit het Zuid-Oosten.

In het eerste millennium van onze jaartelling en wellicht al daarvóór gingen velen van Oost naar West Europa. En veel bewoners van wat nu Nederland, België, Westfalen en Saksen is gingen verder naar Groot Brittannië. Velen bleven uiteraard ook achter.

Mijn voorouders kwamen allen uit streken zuidelijker dan Maastricht. Opvallend is het lagere aandeel van de Limburgers. Zwak vertegenwoordigd zijn Brabanders en de overige Nederlanders zijn er nauwelijks. Wanneer velen hun genoom op deze wijze voor onderzoek gaan gebruiken zal dit de Europese migratiegeschiedenis duidelijk maken.

*

GEDMATCH

Dit is een onderzoeksgroep van genetici die voor de grote maatschappijen de autosomatische testen uitvoert. Zij zochten naar herkomsten van vele duizenden jaren geleden met de oorspronkelijke bewoners van Eurazië.

De oudsten zijn de eerste bewoners van Altai die hier in de ijstijden op de toendra's zijn gebleven. Na de ijstijden rond 10.000 jaar geleden bevolkten de Jager-Verzamelaars vanuit hun refugia aan de Middellandse zee het Europese vasteland, De Neolithische boeren kwamen 7000 duizend jaar geleden uit Anatolië, en de IJzertijdmensen arriveerden 5000 jaar geleden uit de Kaukasus, Ook de Hunnen hebben enige sporen nagelaten.

Etnische herkomst B. Marres, Bron: GedMatch

*

Gedmatch vergeleek ons familie-DNA met archeologische overblijfselen van Jager-verzamelaars en de eerste Europese Neolithische boeren. Hieronder is een figuur met de resultaten op volgorde van de vastgestelde verwantschap met wie we ten minste één CentiMorgan, een maat voor verwantschap, gemeen hebben. (6)

In de archeogenetica is 1 cM is de ondergrens voor verwantschap. Hoe hoger dit getal is des te groter is de verwantschap, dus bij meer en dikkere lijnen.

In onderstaande tabel van verwantschap blijken we het meest verwant aan twee Neolithische personen die 7200, respectievelijk 3200 jaar, geleden leefden in wat nu Hongarije is. Zij worden op de voet gevolgd door een 7000 jaar oude vondst uit Stuttgart, vervolgens een Luxemburger van 8000 jaar geleden. Dan een 45000 jaar oude vondst uit Siberië en een Noord-Amerikaanse indiaan van 12000 jaar terug. Zijn voorouders moeten toen niet al te lang daarvoor de Beringstraat zijn overgestoken.

Opvallend is de grote genetische afstand tot Engelsen, Scandinaviërs en Spanjaarden Hier schijnen we nauwelijks gemeenschappelijke voorouders mee te hebben. Het minst zijn we verwant aan een Brit - helemaal onderaan - met wie we op vijf plaatsen segmenten van 1 of twee cM delen.

GEDmatch-1cM

*

Neanderthaler genen

Een leuke test is die op de aanwezigheid van Neanderthaler genen. Onze hoeveelheid wordt geschat, afhankelijk van het testlaboratorium tussen de 2,8% en 4,8 %, waarvan ongeveer 2/3 deel Neanderthals en 1/3 van een andere premoderne mensensoort de Denisovans.

schedels noderne mens en Neanderthaler

Schedel van een moderne mens en van een Neanderthaler, Museum of Natural History in Cleveland.
Bij de Neanderthaler bracht ik de bimaxillaire prognathie aan.
Wanneer de muis op het plaatje is ziet U de oorspronkelijke afbeelding. (7)

*

Het DNA van de familie Marres

Op het Internationale Congres voor
Genealogische en Heraldische Weten­schappen gehoeden te Maastricht in 2012

Dit Congres werd geopend door Dr W. Penninx met een lezing over de varianten in het DNA van de familie Marres. Hij behandelde hierin de verschillende mutaties in het Y-DNA van de verschillende takken van de familie Marres en verklaarde hoe kleine mutaties in het Y-DNA nabije en verre familie verwantschappen aan kunnen tonen, wat met alleen genealogische en historisch onderzoek onmogelijk is.

Hij toont familiale verwant­schap­pen die teruggaan tot in de Middeleeuwen en zelfs tot in het Neolithicum. De resultaten van de DNA testen in the familie Marres dienen als voorbeeld.

De aanleiding van het starten van het genetische onderzoek was het streven de genealogisch verwachtte maar niet bewezen familie­verwant­schap tussen de Nederlandse families Marres en Mares zo niet te bewijzen dan toch met een zo groot mogelijke zekerheid aannemelijk te maken.

Genetic Variation in the Netherlands in the Last 2000 Years-a

Genetic Variation in the Netherlands
in the Last 2000 Years

Altijd is al verondersteld dat de Maastrichtse families Marres en Mares twee takken van een familie waren. Deze verwantschap hebben wij met DNA onderzoek overuigend kunnen aantonen.

Toen dit doel bereikt was gebruikten we de hierdoor opgebouwde genetische kennis om onze familiegeschiedenis uit te zoeken tot in de prehistorie. We hopen met de verzamelde feiten een bijdrage te leveren aan de volkerenkundige geschiedenis van ons land en daarmee van de Europese en de wereldgeschiedenis. De resultaten vindt U hieronder, te beginnen met het eerste door ons gestelde doel, het aantonen van de familieverwantschap.

Over de familie Marres zijn in de genealogische en heraldische bladen heel wat publicaties verschenen. In een daarvan, De Nederlandsche Leeuw van 1990, is de gemeenschappelijke oorsprong van de familie Marres en Mares plausibel gemaakt. (8)

De opkomst van het DNA onderzoek in deze eeuw bood een prachtige methode om de veronderstelde verwantschap te bewijzen. Vier mannen uit de families Marres en Mares participeerden in dit genetisch familieonderzoek en deden Y-DNA testen: Boed en Gilbert Marres, en André en (wijlen) Guus Mares. Aan meerdere projecten deden we mee. (9)


Home

Auteur: Boed Marres, Amsterdam

laatst aangepast: