From: Geschiedenis en Kunst - Woord- en beeldende kunst op het net by d van den Ende - Phoeniciers_Geschiedenisenkunst.com_418.jpg

Phoeniciers

G - FGC6669

Gallia Belgica

De Vruchtbare Halve Maan

*

Genetica G-FGC6669 G-FFC6618 G-FGC6634
Haplogroepen Voorouders Home Contact

*

G2a2a1a1a - FGC6669

Deze clade is rond 11.000 jaar geleden gevormd

Zij is onstaan in Centraal AnatoliŽ, het westelijk deel van de Vruchtbare Halvemaan, vlak na de laatste ijstijd, het Mesoliticum. Het is in het Preboreaal dat onmiddellijk volgde op de laatste koude fase van het Weichsel-glaciaal, het jonge Dryas - ook wel de "laatste ijstijd" genoemd.

In AnatoliŽ zijn in het pre-keramisch neolithische Boncuklu de oudste archeologische vondsten van deze clade gevonden. Ze zijn gedateerd op 10.300 jaar geleden. Duizend jaar later verschijnt het eerste gekweekte graan "emmergraan". Van leden van onze voorgaande clade G-PF3147 zijn er overblijfselen uit Tepecik-«iftlik die gedateeerd zijn op 8,500 geleden.

De archaeologisch-botanische resten van Boncuklu HŲyŁk in west AnatoliŽ, van «atal HŲyŁk in het zuiden van AnatoliŽ, en van Chogha Golan in het Zagros gebergte van West Iran zijn de oudste voorbeelden van echte landbouwcultures. (1)

Anatolia

AnatoliŽ

Tepecik-Çiftlik-tatarliziyaret

Tepecik-Çiftlik

Een sterke klimaatwisseling begint 8.500 jaar geleden. Deze veroorzaakt in het Midden Oosten de nog steeds bestaande droogte. Het land verschraalt. Daarbij komt ook de doorbraak van de Bosporus waardoor het niveau van de Zwarte zee in een relatief korte tijd wel dertig meter stijgt. Deze gebeurtenis leeft voort in verhalen over een zondvloed in het Gilgamesh-epos en de bijbel.

*

Vertrek uit de Regio

Zowel door de bevolkingsgroei als de verminderde agrarische productie verlaat een groot aantal van deze G populatie AnatoliŽ. Ze trekken weg in alle richtingen, oostwaarts naar Pakistan, noordwaarts naar de Kaukasus en westwaarts naar Europa. Zij verspreiden de landbouwcultuur over Europa en AziŽ.

Het begin van de expansie naar Europa begon al vůůr 8500 BP met een vertrek naar drie streken in het westen van AnatoliŽ: het merengebied bij Antalya, de kustenaan beide zijden van de EgeÔsche zee, en in het Noordwesten rond de Zee van Marmara bij Barcin.

G2a2_migratie

Mogelijke migratieroutes van G2a2a en G2a2b van respectievelijk de LBK en de Cardiale Impressie cultuur.

Er waren twee groepen die langs verschillende wegen Europa binnen trokken. Over land, A de Continentale groep; langs de kusten per boot B de Mediterrane groep; en C diegenen die in de regio overlevingsplaatsen vonden.

A.

De continentale groep gaat door MacedoniŽ en de dalen van de Morava en de Donau naar ServiŽ en Hongarije waar zij rond 8000 jaar geleden de Hongaarse laagvlakte bereiken. Hier zijn van hen veel archeologische vondsten gedaan. Zij gaan verder langs de Donau en de Rijn naar West Europa. Zij waren de eerste Europese Neolithische boeren en naar de karakteristieke versieringen van hun aardewerk wordt dit de Lineaire Band Cultuur genoemd.

In Zuid Limburg, de Hesbaye en de Condroz bloeit hun cultuur vanaf 7.800 jaar geleden. Ze ontmoeten hier de Hoguettiens. Door Lotharingen ging een tak via het bekken van Parijs tot aan het Kanaal en Henegouwen.

B.

De maritieme groep gaat vanuit de Aegeische zeeregio langs de kusten van AnatoliŽ en de Levant naar Cyprus en Kreta. Zij zijn de dragers van de Culture de la cťramique cardiale of imprimťe, in het Engels Cardial ware culture.

In 8.200 BP bereiken zij ItaliŽ, Corsica en SardiniŽ en vervolgens rond 7.500 BP bereiken ze de Spaanse en Portugese kusten. Niet alleen de kusten maar ook de binnenlanden worden gekoloniseerd tot aan de Alpen.

Een gedeelte van hen gaat in Frankrijk noordwaarts langs de RhŰne en Loire naar de atlantische kust. Het karakteristieke aardewerk dat in NormandiŽ bij La Hoguette gevonden is wordt hun toegekend. Deze Hoguettiens worden ook aan de overzijde van de Rijn aangetroffen bij Stuttgart en Worms. Ook waren zij in Zuid Limburg waar zij in dezelfde tijd leefden naast de continentale LBK tak.

Het zeer aannemelijk dat velen vanuit NormandiŽ de oversteek naar Engeland hebben genomen. Dit zal wel op de smalste plaats geweest zijn bij Calais. Ze kwamen ongeveer 6000 jaar geleden in Engeland aan. De Britse Neolithische boeren waren genetisch vergelijkbaar met hedendaagse bevolkingen in continentaal Europa en met name aan de neolithische IberiŽrs, bewoners van de oostkust van Spanje, wat suggereert dat een deel van de boerenfamilies in Groot-BrittanniŽ via de Middellandse Zee route kwam, en niet via de continentale route langs de Donau. (2)

C.

De Blijvers Het lijkt aannemelijk dat G-FGC6669 in een nog niet gevonden plaats in deze regio leefde en dat zijn nakomelingen zich pas veel later her en derwaarts hebben verspreid.

FGC6669*, het sterretje beduidt dat dit een eindtak is, is er op SardiniŽ en ook bij een Latijns Amerikaan.

pijl

G - FGC6663

Deze tak ontsprong rond 10.000 geleden uit FGC6669.

Een familie is FGC6663*, Ze wonen in de Russische republiek AdygiŽ Адыгеяпеспулика in het Russische district het district Krasnodar, Краснодарскийкрай in the Noord Kaukasus.
In deze regio leven ook veel Armeniers.

Uit FGC6663 ontspringt

pijl

G-Y14935

Deze ontstond omstreeks 7.500 jaar voor heden.

Een Armeense familie is G-Y14935*

Al meteen na zijn oorsprong splitst hij zich in vier takken.

splitsing in vier
A
G-FGC58131

In Europa, Engeland en Libanon

Hun TMRCA is 4.400 jaar.
Deze groep volgt hier beneden.

B
G-FGC6618

In BelgiŽ en Nederland

Hun TMRCA is 1.400 jaar.
Deze groep heeft een eigen pagina.

C
G-BY157359

In Polen

ontstaan 7.400 jaar geleden.

D
G-Y93879

In Saoedie-ArabiŽ en in ItaliŽ

Hun TMRCA is 6.000 jaar.

Europa Google Earth-G2a2a2a

FGC58131 (M286) blue

FGC6618 yellow

G-BY157359 red

G-Y93879 green

*

Yfull-Tree--G-FGC6669-18-11-2019

Yfull Tree G-FGC6669 (18-11-2019)

A

G-FGC58131

is 7.500 jaar geleden ontstaan en vijf honderd jaar splitste hij zich in twee zijtakken.

Ongeveer 6500 Een Armeense en FGC57137* and the G-M286 clade.

*

G-M286

Ontstond 8,000 ybp geleden

Deze tak bleef lange tijd in het Midden Oosten.

Rond 4.400 jaar geleden oftewel 2.400 vC.
ontstond een scheiding tussen:

Families die nu in het Midden Oosten leven zoals ArneniŽ, Libanon, GeorgiŽ (Zuid-Kaukasus) in M286,
en een tweede groep bestaande uit een Armenen, een Libanezen en een antal Engelsen: FCC5813.

pijl
G-FGC58133

Onstond 4.400 jaar geleden

Deze clade splitste zich 3.300 jaar terug in twee groepen
een gemengd Libanees / Engelse groep, en een aantal families in een puur Britse groep.

splitsing
G-FGC58189

Ontstond en splitste zich meteen 3.300 jaar geleden

Een gemengd Libanees/Engelse groep

G-Z43083

Ontstond 3.300 jaar geleden
Hij splitste zich eerst 500 jaar geleden.

Twee Engelse familiegroepen

*

Hier ziet U vier verschillende groepen

Let op: Deze zijn gebaseerd op het haplotype met STRs:
De TMRCA is slechts indicatief in de groene hokjes, en waarschijnlijk groter in de gele.
In de rode en blauwe kan de tijd het dubbele zijn, en in de ongekleurde zelfs meer dan 3 maal langer zijn dan de aangegeven tijd.
Dit komt door convergentie d.w.z. terug- en parallel-mutaties.

M286_GD M286_TMRCA

*

Het is nog duister hoe het gegaan is. Als hij in de regio gebleven is was hij waarschijnlijk een EgeÔsche boer, mogelijk ook een inwoner van Troye en vocht hij onder Patroclos tegen de Grieken.

Meer naar het oosten verrees het rijk van de Hatti dat tot 4.000 jaar geleden hier bestond. Hun taal was verwant aan de oude Kaukasische talen. Van dit rijk maakte later «atalhŲyŁk deel uit. Het lag ongeveer 185 km ten zuiden van de hoofdstad Hattusa.

Hattusa komt rond 1700 v. Chr., onder het gezag van een Hettitische dynastie, die korte tijd daarvoor het eerste Hettitisch koninkrijk had gesticht.

Hittite Empire

Het uitgebreid Hettitische Rijk (rood) vervangt Hatti en grenst ca. 1290 v. Chr. aan het Egyptische rijk (groen) (3)

Het rijk van de Hettische Dynastie bestond tussen ongeveer 1700 en 1200 v. Chr. Toen werd het gehele oostelijke Middellandse Zeegebied in grote beroering gebracht door aanvallen van het Zeevolk, zoals ze in de Egyptische papyrusrollen worden genoemd. Veel steden aan de kusten en op de eilanden zoals Cyprus, maar ook dieper in het land, gingen in vlammen op. Het Hettische Rijk viel toen uiteen in afzonderlijke stadstaten. (4)

In de XIe eeuw v.C. verschijnen de Phoeniciers. Ze leven in de Levant, de meest oostelijke kusten van de Middellandse Zee, Het zijn Kooplieden die kolonies stichten aan de centrale en Westelijke Middellandse Zeekusten,. Bekend is en op de grote eilanden als Cyprus waar zij Alashiya stichten, verder op SardiniŽ. Ze gaan voorbij Gibraltar naar de Marokkaanse kust en de kusten van Portugal waar ze zilver, goud en tin halen en ookkolonies stichten. zoals het huidige Cadiz.

Santa Trega

fort op de heuvels in GaliciŽ in Noordwest Spanje.

In Santa Trega aan de Spaans-Portugese grens is een oude vestiging met huizen gebouwd van ronde stenen waartussen geplaveide straatjes lopen en met uitzicht op de dr rivier de Minho. In dit fort woonden zo'n 2.500 mensen. Men denkt dat het 2.500 jaar geleden gedurende 500 jaar bewoond is geweest en uiteindelijk door de Romeinen is verwoest. Het is een denkt dat dit een nederzetting is geweest van autochtone bewoners.

Dit bergfort toont duidelijke gelijkenissen met gelijke nederzettingen in Groot-BrittanniŽ, ook wat betreft de kunstzinnige versieringen die door velen Keltisch genoemd worden, maar wel met zeer eigen kenmerken die in Spanje de Castro Culture wordt genoemd. Er zijn hier resten van Fenicisch aardewerk gevonden. (5)

*

In de hierboven beschreven geschiedenis begint zich de onze gang door de geschiedenis af te tekenen.

Er zijn nog veel scenario's mogelijk. We kunnen afstammen van de eerste Neolithische landbouwers uit de zuidelijk tak. Onze verste voorvaders kunnen komen van de Hoguettiens. We kunnen later, in de Romeinse tijd, gekomen zijn en de nakomelingen zijn van een Romeinse legioensoldaat. Na 25 jaar trouwe dienst kregen zij land, vaak wanneer dat vruchtbaar land was, en dat was onze streek, op de plaatsen waar zij hadden gediend. De Noordgrens van het Romeinse Rijk lag vanaf de vierde eeuw tot aan het einde waar nu de taalgrens ligt aan de Romeinse weg van Keulen naar Boulogne sur Mer, dwars door BelgiŽ.

Leden van onze subgroep worden nu gevonden allereerst nog in de Levant en op Cyprus, maar ook in ArmeniŽ, Saoedi ArabiŽ, op SardiniŽ, op de LŲssgronden aan de oude Romeinse noordelijke Heerbaan door BelgiŽ en in Engeland.

Iedere nieuwe vondst brengt meestal weer wat meer licht over onze gang door het verleden.

G-FGC6669 tree

De Tijdlijn van G-FGC6669

*


Auteur: Boed Marres, Amsterdam

laatst aangepast: