Zegelstempel gevonden in Drenthe

Stempelgreep

zegelstempel

stempelvoet

Stempelvoet

Wapewnschild stempel gespiegeld

Stempelvoet gespiegeld

Deze zegelstempel is met een metaaldetector gevonden in Drenthe.
De vinder vroeg zich af of dit een stempel van een familielid Marres kon zijn.

*

Het wapen lijkt duidelijk op ons wapen maar het is daaraan niet gelijk.
Onze pompeblaren zijn vaak ook als harten getekend, dat past.
Dit zegel heeft een boven en twee beneden, wij twee boven en een beneden.
Het helmteken is een uitkomend hert. Wij hebben een klimmend hert.

*

De initialen duiden op een achternaam die begint met de letter H.
De eigenaar zou bij voorbeeld kunnen heten: Aiko Gjalt Harinxma.


HOME