Samenstel van Heelkunde
Benjamin Bell - 1795

Het voorblad en een klein deel van de lijst van intekenaren, hier bevoorderaars genoemd,
van het destijd magistrale werk van de Britse chirugijn Benjamin Bell.

De Bredase chirurgijn Nicolaas Marres was een van de bevoorderaars van een uitgave in de Nederlandse taal. Benjamin Bell, Systeem van Heelkunde, 1795 Lijst van intekenaars op Benjamin Bell, Samenstel van Heelkunde Lijst van intekenaars op Benjamin Bell, Samenstel van Heelkunde, vervolg


HOME

GENEESKUNDE