Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwerij De Valk

Boschstraat 105 te Maastricht

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Home Marres Brouwerijen contact

*

Brouwers:

MichaŽl Marres (1826-1898)

Brouwer van 1849 tot 1898

Clťment Marres (1848-1927),

Brouwer van 1898 tot 1907.

George Marres (1889-1960),

Brouwer van 1907 tot 1928.

Logo Valkenbrouwerij Marres

Fabrieksmerk Valkenbrouwerij
M.J. Marres Zoon, 1849.

MichaŽl Marres is de oudste zoon van MichaŽl Marres brouwer in de Plankstraat na de afbraak van de Sint Nicolaaskerk aan het Onze Lieve Vrouweplein.

MichaŽl huwt in 1849 Maria Cecilia Clementina Fisse en begint dan de Brouwerij MichaŽl Marres zoon, op de Boschstraat. Later noemt hij die de Brouwerij De Valk, soms ook De Valkenbrouwerij. Een sprekende naam gezien de twee uitkijkende valken naast de poort van de brouwerij.

In 1862 wordt hij gekozen in de gemeenteraad en vanaf 1867 is hij wethouder van Maastricht. In 1882 wordt hij lid van de provinciale staten van Limburg, en al deze functies bekleed hij tot aan zijn dood in 1898.

Brouwerij de Valk op de Boschstraat te Maastricht

De brouwerij in 1897
Plaats de cursor op de foto voor huidige situatie

(Foto 2008: Antonie de Beaumont)

Als jong, beginnend politicus heeft hij in 1865 een enorme politieke ruzie met Petrus Regout, de grootste Maastrichtse fabrikant van die tijd. Deze is oud kamerlid en staat dan op het toppunt van zijn invloed.

Deze ruzie wordt in het openbaar in de Maastrichtse kranten, grotendeels in het Frans, uitgevochten met ingezonden brieven en redactionele commentaren, tweemaal wordt er zelfs een hele weekendbijlage aan gewijd. De rel eindigt met een aanklacht van Regout tegen MichaŽl Marres wegens opruiing van de arbeiders. Regout eist een lijfstaf en jarenlange opsluiting.

MichaŽl Marres beschuldigt de redacteur van een plaatselijke krant ervan een broodschrijver voor Regout te zijn en hoont hem om bij Regout met de hoed in de hand salirisverhoging te vragen. Chapeau roepen de aanhangers van Marres, hier in de dubbele betekenis van hoofddeksel als ook in de betekenis van bravo. Sindsdien heet MichaŽl Chapeau Marres, in het Nederlands De Hoed Marres. De integrale discussie staat op Conflict Marres - Regout.

Hotel Victoria te Maastricht

Cafť Victoria in de Wyckerbrugstraat, in opdracht
van MichaŽl Marres gebouwd in 1888.

Clťment Marres, officieel MichaŽl Clemens Marres, de oudste zoon van MichaŽl marres volgt hem in al zijn functies op, in 1883 in de brouwerij, in 1898 in de gemeenteraad en in 1915 in het stadsbestuur.

Clťment heeft ook twee distilleerderijen. Een bij zijn brouwerij De Valk. De tweede heet de Engel en die ligt in de Anthoniusstraat.

De hiernaast afgebeelde gedenksteen liet hij plaatsen na de verbouwing van zijn fabriek wegens de archeologische vondst die daarbij werd gedaan.

Gevelsteen bij vroeger kerkhof Foto: Breur Henket

Gevelsteen bij vroeger kerkhof (87)

In 1907 trekt Clťment zich terug en geeft de directie over aan zijn enige zoon George Marres, 1889-1928. Hij is enig kind en zijn moeder is kort voor zijn achtste verjaardag gestorven. Zij vader hertrouwde maar dit huwelijk blijft kinderloos. De stiefmoeder is nogal afstandelijk. Als een en twintig jarige krijgt hij de leiding over de fabriek. Later schreef hij eens dat hij tegen zijn zin bierbrouwer is geworden, maar dit deed omdat hij zich daartoe tegenover zijn vader moreel verplicht achtte.

Vader MichaŽl Marres, zoon Clťment Marres en waarschijnlijk de procuratiehouder
geschat rond 1890

Na het overlijden van zijn vader in 1927 beŽindigt Georges Marres de brouwerij, verlaat het land en laat niets meer over zich horen. Tegen het einde van de vorige eeuw blijkt dat hij op oudere leeftijd in BelgiŽ is gehuwd en daar in 1960 kinderloos is overleden. Zijn echtgenote overlijdt 93 jaar oud in 1982 te Leuven en uit haar nalatenschap komt zijn fotoalbum op de markt. Dit heeft enige geldswaarde wegens de kaft.

Via een omweg komt het album terecht in het Jenevermuseum in Hasselt. Daar ontdekt men dat het om een Maastrichtse brouwerij gaat en komt het via een ruil terecht in het Sociaal historich Centrum van Limburg, dat toen gevestigd was op de Boschstraat vlak bij de vroegere brouwerij. Het berust nu in het RHCL te Maastricht. Het album bevat veel foto's van de brouwerij met personeelsleden in actie, verder een hotel en een aantal cafť's van zijn vader.

Op 15 maart 2005 droeg het Jenevermuseum dit album over aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.

Enkele foto's uit het album

Het personeel

Het personeel

Brouwkelder met bierketels

Brouwkelder met bierketels

Lagerkelder, Georges en personeel

Lagerkelder, Georges Marres en personeel

Magazijn

Magazijn

Brouwerskar

Brouwerskar

George Marres, directeur brouwerij De Valk en
Pierre Maessen, directeur brouwerij de Zwarte Ruyter
met personeel voor een groot lagervat in 1927

Clťment en George Marres met personeel voor een groot lagervat

Voor het vat v.l.n.r.: Pierre Maessen, directeur brouwerij van De Zwarte Ruyter; Lahaye, een brouwersknecht van de Zwarte Ruyter; George Marres, directeur brouwerij De Valk; Servaes( of Meyers) administrateur van brouwerij de Valk; Leonardus Paulissen, een brouwersknecht van de Valk; drie onbekenden; voerman Haesen en voerman de Werd.
Op de bierton: onbekend; 'Ome Sander'; 'de Keel'; in de bierton met glas in de hand, onbekend; Haesen; Gaston Kerbusch (14 jaar). (86)

*

De tweede zoon van de oude MichaŽl, Joseph Marres (1849-1893) blijft ongehuwd en vestigt zich als wijnhandelaar in Londen

*

Zijn derde zoon, Constant Marres (1851-1916) begint een wijnhandel en distilleerderij op de van Hasseltkade met een kantoor op de Boschstraat 31. Hij heeft ook een gistfabriek.

Constant ontvangt in 1897 de Militaire Christusorde van Portugal, de voornaamste militaire orde tijdens het koninkrijk Portugal. Waarom hij die kreeg moeten we nog eens nagaan.

Constant heeft twee zoons, de oudste zoon Constant Marres III (1883-1944) blijft ongehuwd, Hij zet de distilleerderij voort tot aan zijn overlijden in 1944.

Constant heeft ook nog zes dochters waaronder Pauline Marres (1884-1964) die de marineofficier Paul Plantenberg huwt. Zij is lerares is en verwerft bekendheid met het schrijven van een aantal romans en historische boeken. Na haar dood hertrouwt Paul Plantenberg met Gabrielle Regout, weduwe van haar broer Victor Marres.

Constant Marres-oranjebitter-1922- afbeelding martkplaats

De jongste zoon Victor Marres (1885-1957) wordt architect en huwt een kleindochter van de man met wie zijn opa zo'n ruzie had gemaakt, Gabrielle Regout.

*

Gezin_Constant_Marres_Angťlique_Chambille_1893

Het gezin Constant en Angťlique Marres-Chambille, winter 1892 of 1893. V.l.n.r: MLA, MCC, EJC, MJV, Pauline, Constant, GPV, AJM, MEA, EJM.
Mogelijk is hij genomen op 28 december 1893, de dag waarop Constant en Angťlique tezamen 80 jaar waren geworden, de dag van de Onnozele Kinderen.

Geschilderd portret van MichaŽl Marres, brouwer en wethouder

MichaŽl Jacobus Marres
wethouder te Maastricht 1867-1898.

Henri Goovaerts, Olieverf op doek, 1901, 74,5x58,7cm,
Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht.

Geschilderd portret van Clement Marres, brouwer en wethouder

MichaŽl Clemens Marres
wethouder te Maastricht 1915-1919.

J. Mees, Olieverf op doek, 1911, 68x55cm,
Collectie Bonnefantenmuseum Maastricht. (88)

*

Stadhuis Maastricht, raam in de prinsenkamer, 1918, Antiekglas in lood grisaillezilver, Vensters Marres en Franquinet in de Prinsenkamer van het Stadhuis van Maastricht
Detail raam Prinsenkamer in het Stadhuis Maastricht
Detail raam Prinsenkamer in het Stadhuis Maastricht
Stadhuis Maastricht, raam in de prinsenkamer, 1918, Antiekglas in lood grisaillezilver, Vensters Marres en Paulissen in de Prinsenkamer van het Stadhuis van Maastricht
Detail raam Prinsenkamer in het Stadhuis Maastricht
Detail raam Prinsenkamer in het Stadhuis Maastricht

Ramen van vroegere wethouders in de Prinsenkamer van het stadhuis van Maastricht

In 1918 zijn gebrandschilderde ramen geplaatst, geweid aan de wethouders die Maastricht tot dan toe gekend had.
Links de ramen van MichaŽl Marres en zijn neef Guillaume Franquinet.
Rechts de ramen van Clťment Marres en M. Paulussen.
Midden: Details van de ramen van Michael en Clťment Marres.

*

Burgemeester, Wethouders, gemeenteraadsleden
en dienstdirecteuren van Maastricht in 1892

Vergroot

*

De zilveren sierketting geschonken aan burgemeester Pyls bij zijn zilveren ambtsjubileum in 1892
in de schakels staan de namen van de raadsleden (89)
De zilveren sierketting geschonken aan burgemeester Pyls bij zijn zilveren ambtsjubileum in 1892

*


Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres.