Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwerij  J. H. H. Marres

pijl

Brouwerij Marres - Troosters

pijl

Brouwerij August Marres - Marres

Kleine Gracht 4 te Maastricht
Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Home Marres Brouwerijen contact

*

Brouwers:

Johannes Henricus Hubertus Marres, 1822-1876

brouwer van 1844 tot 1876

MichaŽl Marres, 1823-1886

brouwer van 1876 tot 1886

Augustinus Johannes Josephus Marres, 1866 - 1933

brouwer van 1886 tot 1933.

Michael Marres gehuwd met Sophie Troosters

MichaŽl Marres

Hubert Marres, is de oudste zoon van de jong gestorven Jan Willem Marres, brouwer in de Helstraat. Hij begint een brouwerij en mouterij op de Kleine Gracht te Maastricht rond 1844 onder zijn eigen naam, J.H.H. Marres. Hij is vrijgezel en brouwt tot zijn overlijden in 1876. Zijn broer MichaŽl Marres, die oude talen heeft gestudeerd en inmiddels directeur is geworden van het Stadscollege in het Belgische Diest keert dan terug naar Maastricht om de leiding op zich te nemen. MichaŽl is in Diest gehuwd met Sophia Troosters en de brouwerij krijgt de naam Brouwerij Marres - Troosters.

Rechtszaken

Dat dit verblijf in het buitenland, ook nog na vijf jaar, gevolgen had voor zijn publieke leven in Nederland zal hij wellicht nooit hebben vermoed. Hem werd het kiesrecht ontnomen.

Het zou wel eens kunnen zijn dat in de clerikale stad Maastricht zijn lidmaatschap, zelfs voorzitterschap, van de Liberale kieskring daar de oorzaak van is. Het uitoefening van functiŽn in het vreemde land, BelgiŽ !!, die daar alleen door inboorlingen behoren te worden gedaan lijkt toch niet echt de eigenlijke reden te zijn.

Rechtszaken: mededeling in het Katholieke Dagblad De Tijd van 30 april 1881.

*

Het echtpaar Marres-Troosters heeft drie dochters, Julia, de oudste, huwt haar achterneef August Marres, dit is een zoon van Edmond, brouwer in de Capucijnenstraat. Als MichaŽl in 1886 sterft zet zijn schoonzoon August Marres de brouwerij voort onder de naam brouwerij Marres-Marres tot zijn overlijden in 1933. Toen is de brouwerij opgeheven.

De tweede dochter Emma huwt de brouwer Alphons Leenaers. De jongste dochter Mathilde Marres sterft jong op 17 jarige leeftijd in een Luiks Ziekenhuis.

Echtpaar Marres-Marres

Het jonge echtpaar August Marres en Julie Marres

*

kleine Gracht 4 te Maastricht Foto collectie RHCL te Maastricht, inv. nr. 39622.

kleine Gracht 4 te Maastricht

Brief brouwerij Aug. Marres-Marres 27 mei 1909
Foto collectie Wil Lem.

Brief brouwerij Aug. Marres-Marres 27 mei 1909

Beugelflesdop van de brouwerij Marres-Marres Beugelflesdop van de brouwerij Marres-Marres

Beugelflesdoppen

*


Auteur: Boed Marres, Amsterdam

laatst aangepast: