Gildepenning van de Maastrichtse brouwers

Brouwerij Servatius Marres

Op de Bisschopskommel te Maastricht

Gildepenning van Servatius Marres, 1771

*

Home Marres Brouwerijen contact

*

Brouwer:

Servatius Marres, 1683-1725

brouwer van 1710 tot 1725.

Watermolen aan de Bisschopskommel.

Watermolen aan de Bisschopskommel

Servatius is een van de vier zonen van Lambertus Marres, brouwer in De Wildeman. Hij is in 1683 geboren. Het is aannemelijk dat hij in zijn jonge jaren zijn broer Aegidius bijgestaan heeft in Het Pannenhuis te Biesland. Hij getuigt over de vechtpartij die daar in 1710 plaats vond.

In ditzelfde jaar huurt hij een huis buiten de Tongerse poort op de Bisschopskommel aan de Jeker naast de Oliemolen (31). In een verlengingscontact opgemaakt in 1718 is de huur 80 rijksdaalders en drie amen goed bier (32).

Servatius huwt in 1708 Anna Maria Janssen, dochter van Johannes Janssen alias van der Horst uit de omgeving van Bunde-Ulestraten. Servatius overlijdt plotseling op 43 jarige leeftijd en wordt in de kerk van Wolder voor het hoofdaltaar begraven. Het echtpaar heeft dan vijf kinderen, een half jaar later wordt hun zesde kind geboren.

Lambertus Marres, de oudste zoon, wordt koopman in bier, gedistilleerd en zout en verhuist naar Breda. Zijn zoon werd daar chirurgijn en na de verdrijving van het Hollandse bestuur kon hij als katholiek lid worden van de gemeenteraad van Breda. Hij werd daar later voorzitter van en ook werd hij thesaurier van Breda. Nu zouden we zeggen wethouder van financiŽn. Met zijn twee dochters die twee broers Delhougne huwden, een was officier in het Franse leger en de andere advocaat in Brussel, stierf deze tak uit.

Nicolaus Marres, zijn tweede zoon, gaat het leger in, diens zoons worden ook militair.

Twee zonen van Servaes worden evenals hun vader brouwer, dat zijn Aegidius Marres, die brouwer wordt van de brouwerij De Blauwe Hond achter het Vleeshuis te Maastricht en tenslotte de jongste zoon Servatius Marres die brouwer wordt in De Deken op de St. Pieterstraat. Na een verbouwing zal deze brouwerij Het Nieuwe Stenen huis genoemd worden.

Petronella Marres wordt zes maanden na het overlijden van haar vader geboren. Zij huwt later de Maastrichtse koopman Frans Ruwet.

*


Laatste bewerking:

Webbeheerder: Boed Marres.