De Brouwerijen van deverwanten van de familie Marres

brouwerspenning van LeonardusBemelmans, recto Gildepenning der brouwers van Leonardus Bemelmans

Gildepenning van de Maastrichtse brouwers van Leonardus Bemelmans

*

Brouwerij Loomans-Marres
Moesmarkt 12-13, nu Sint Amorsplein, Maastricht

1. Petrus Wouters, brouwer op de Moesmarkt te Maastricht, huwde te Isabella Noyen.

2. Maria Anna Wouters, ged. Maastricht (St. Cath.) 26 juli 1743, † Maastricht 27 april 1817, huwde te Maastricht (St. Cath.) 1 mei 1668, Lambertus Hustinx, ged. Lanaken (Belg.) 21 jan. 1741, vestigde zich te Maastricht waar hij brouwersleerling werd bij de brouwerij van de weduwe Wouters op de Moesmarkt hoek Sporenstraat, werd op 21 sept. 1768 burger Maasticht en ingeschreven in het Brouwersambacht, brouwer op de Moesmarkt, gouverneur van het brouwersambacht (1790), † Maastricht 31 aug, 1808, zoon van Renerus Hustinx, brouwer te Smeermaas-Lanaken, en Helena Paulussen. Uit dit huwelijk:

3. Johannes Petrus Hustinx, ged. Maastricht (St. Jacob) 15 dec. 1788, brouwer op de Moesmarkt, † Maastricht 4 aug. 1867, huwde te Maastricht 18 juli 1821 Johanna Theodora Cleeren, ged. Maastricht (St Nic.) 3 febr.1787, † Maastricht 3 dec. 1861, dochter van Hubertus en Maria Catharina Minckelers. Uit dit huwelijk:

Sint_Amorsplein_12

Sint Amorsplein 12 en 13  –  nu

4. Anna Maria Isabella Hustinx, geb. Maastricht 21 aug. 1822, † Maastricht 12 okt. 1895, huwde Maria Thomas Franciscus Hubertus Loomans, geb. Lanaken (Belg.) 12 sept. 1818, brouwer en distillateur op de Moesmarkt, † Maastricht 8 okt. 1889, zoon van Adam Franciscus Hubertus en Maria Catharina Veugen. Uit dit Huwelijk:

5. Albertus Franciscus Alexander Loomans, geb. Maastricht 6 juni 1859, brouwer op de Moesmarkt (beëindigde de brouweij in 1913), † Maastricht 17 okt. 1919, huwde te Maastricht 31 mei 1892 Marie Lambertine Victorine Marres, geb. Maastricht 6 aug. 1869, † Maastricht 26 nov. 1930, dochter van dr. litt. en philos. Johannes Leonardus Marres en Maria Hubertina Frederika Isabella Hustinx.

De brouwerij is beëindigd in 1916.

*

Brouwerij Leenaers - Marres
Hoogbrugstraat 42 Maastricht

Brouwer: Alphonse Jean Henri Leenaers (1858 - 1934)

In 1861 was er in de Hoogbrugstraat één brouwerij, de gebroeders Dolmans. Deze was toen de op een na grootste van de stad.

Alphose "De Beurstel" Leenaers bevond zich in de jaren 1907-1915 in de middenmoot. Na zijn overlijden is de brouwerij waarschijnlijk beëindigd.

*

Brouwerij In den Gulden Brandweyn ketel
Jodenstraat 26 Maastricht

Jacques Marres neemt in 1886 de leiding op zich van de brouwerij In den gulden brandeweyn ketel in de Jodenstraat 26 van zijn overleden zwager Léon van Aubel, die gehuwd was met zijn zus Sophie.

Dit pand is nu een Rijksmonument. Hun zoontje Léon is dan pas 12 jaar. In 1902 neemt Léon van Aubel jr. na het overlijden van Jacques Marres de leiding op zich.

In 1921 is de brouwerij opgehouden te bestaan.

*

Brouwerij Prick
Helstraat 930 (later 9) Maastricht

In het jaar 1826 start Jan Willem Marres deze brouwerij. Hij is in 1794 te Biesland geboren in het Pannenhuis. Hij huwt in 1826 Margaretha Prick, dochter van de brouwer Henri Prick van St. Pieter. Jan Willem sterft jongt, op 38 jarige leeftijd, en zijn vrouw overlijdt een half jaar later. Ze laten vijf wezen achter, waarvan de oudste Johannes Henricus Hubertus 11 jaar is. Deze start later een brouwerij op de Kleine Gracht die uiteindelijk de Brouwerij Marres-Marres genoemd wordt.

De brouwerij in de Helstraat wordt voortgezet door de broer van Margaretha, Simon Servaes Prick (1802-1868), die gehuwd was met Maria Kruyen. Hun dochter Maria Helena Hubertina Prick (1847-1916) huwt Gaspar Lambert Sougnez (1842-1895), deze wordt brouwer op de Groote Gracht en lid van de gemeenteraad van Maastricht, 1891-1895.

In 1861 behoort de brouwerij van Simon Servaes Prick in de Helstraat tot de kleine brouwerijen. De brouwerij van een familielid, brouwerij en Mouterij H.H. Prick-Lijnen in de Rechtstraat had dat jaar een zesmaal grote productie.

Onbekend is of de brouwerij na het overlijden van Simon Servaes in 1868 is voortgezet. De sluiting heeft in ieder geval vóór het jaar 1906 plaatsgevonden want in de lijst van bieromzetten van Maastrichtse brouwers 1907-1911 komt hij niet meer voor. Blijkens die lijst beëindigt een A. Prick, brouwer in de Lenkulenstraat, in het jaar 1908 als laatste van de familie Prick zijn brouwerij in deze stad. (3).

*

De gelagkamer Prick in de Hel is decennialang rondom het midden van de 19e eeuw de beroemdste van Maastricht en tot ver over de grenzen bekend.

Een vaste klant schreef hierover in 1874 een fraai verhaal: In de meeste dier gelagkamers zat tegen vijf à zes uur eene vrouw met mondkost. Ze heette "kindjenswijf" - een kindje was een broodje van bizondere vorm. Het gerenommeerdste huis van dien aard was dat van de brouwer Prick in de Helstraat (Ik spreek van anno 1840-1860.) Het was bekend van Groningen tot Luxemburg, van Antwerpen tot Den Helder. Wie niet bij Prick was geweest, was niet uit geweest. Men zat er bizonder Zondags, 's Maandags en Donderdags, dat waren vroeger de gewone uitgangsdagen, als gepakte haringen. Men betaalde bij het heengaan, contrôle was onmogelijk; tienduizend gemutste glazen wierden dus ontdoken. Er waren ook liefhebbers, die er op loerden of een der gasten voor een ogenblik zijn glas onbeheerd liet staan. Wip was het ledig en hij kon een nieuw bestellen. Die categorie noemde men pinteveegers.

Bierpul brouwerij Prick

Bierpul brouwerij
Prick - Lijnen (1)

Prick had in zulke neering rijk moeten worden, maar hij wierd het niet. Toen het contrôle (boter bij de visch) wierd ingevoerd, verliep het. Het kindjeswief van Prick was vrouw Polman. Een zindelijke vrouw. Zij had van alles: broodjes, kaas, eieren, haringen, bokkemen, slakken (carcollen), worst, garnalen, noten en hazelnoten, krabben enz. Vrouw Polman verlootte eieren. Daartoe had ze een plankje, van een tot tien genummerd; ieder nummer kostte twee cent. Met een spel kaarten werd geloot. De nummers waarop Hartenaas en Hartenkoning viel waren gewonnen. De winnaars kregen ieder twee eieren. Op een ogenblik was de plank vol. Men kocht er ad twee cent een gesmeerd broodje bij, en zoo zijn daar 10.000-tallen van eieren verslonden. (2)

Een voortreffelijk tijdsbeeld vindt U op de pagina Helstraat van Breur Henket.


Home
Brouwerijen