Colofon site Marres


2000 Familiearchief Marres
Disclaimer

Hoewel het familiearchief Marres ernaar streeft om correcte en verantwoorde informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie steeds juist is.
Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Het Familiearchief Marres zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover nadere wetgeving niet anders bepaalt.
Het Familiearchief Marres volgt de Genetisch Genealogische standaarden zoals omschreven in: The Genetic Genealogy Standards.

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van het Familiearchief Marres.

Waar op enige pagina vermeldt staat 'copyright Boed Marres' dient dit gelezen te worden als copyright 'Familiearchief Marres'.

Meer informatie

Familiearchief Marres
Beheerder: E.C.W.L. (Boed) Marres
Brouwersgracht 212 E
1013 HD Amsterdam
E-mail: boed@ marres .nl.

Valid HTML 4.01 Transitional

Valide CSS!

SiteLock

HOME