De Maasmolen op het Maasmoleneiland
te Maastricht

Maasmolen te Maastricht, omstreeks 1900
De Maasmolen te Maastricht vlak voor de afbraak in 1895.
Maasmoleneiland.
Het Maasmoleneiland te Maastricht
De molen is in verband met de reconstructie van de bedding van de Maas in 1895 afgebroken
Wat restte van het eiland is later bij de bouw van de Wilhelminabrug geruimd.


HOME

Franquinet