Ir. M.C.W.E. (Willy) Marres
Kunsthistoricus en architect, 1904 - 1981

Ir. M.C.E.W. (Willy) Marres, de oudste zoon van Eugène II Marres en Constance Houtappel, is te Maastricht geboren op 4 augustus 1904.

Na te zijn afgestudeerd als Diplom-Ingenieur aan de Technische Hochschule Aachen, specialiseerde hij zich daar in de kunstgeschiedenis en ontwikkelde een voorliefde voor architectuurgeschiedenis. Hier leerde hij ook zijn toekomstige echtgenote Mücke (zíj was zeer slank) Esser kennen.

In 1938 verschijnt van zijn hand de brochure Over het ontstaan en de ontwikkeling der moderne Limburgse monumentale schilderkunst waarin hij pleit voor een moderne Limburgse Schilderschool.

Na de oorlogsjaren stapt hij in dienst van 's Rijks monumentenzorg. Deze verleent hem de opdracht de Monumenten van Geschiedenis en Kunst in Zuid-Limburg te beschrijven in samenwerking met zijn collega J.F.W. van Agt. Dit werd zijn levenswerk.

Hij trok hiervoor, steeds met de fiets, van dorp tot dorp zoekend en speurend naar alle monumenten en kostbaarheden die de moeite waard zijn voor het nageslacht te worden beschreven en in beeld te worden vastgelegd.

In het "Zeitschrift des aachener Geschichtvereins" Band 69 pag. 5 - 38, Aachen 1957, wijdt hij een diepgaande studie aan de Westbouw van de Sint Servaaskerk te Maastricht.

Hij was een enthousiast docent cultuurgeschiedenis en vaak wandelde hij met een schare cursisten door de binnenstad van Maastricht. Hij ijverde voor het behoud van cultuurhistorisch erfgoed en schreef om die rede soms felle artikelen in de dagbladen.

Hij was een goed tekenaar, die de resultaten, voor zover niet nodig voor zijn werk, aan vrienden en kennissen schonk. Hieronder staan enkele tekeningen die hij aan naaste familieleden gaf.

De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in Zuid-Limburg

TEKENINGEN

O.L.Vr.kerk noordzijde, 22 januari 1928

Gezien vanuit het brouwershuis

O.L.Vr.kerk westzijde, 22 januari 1928

O.L.Vrouwe kerk - 22 januari 1928
gezien komend uit de Koestraat

O.L.Vr.kerk pandhof, 22 januari 1928

Pandhof - 1928

O.L.Vr.kerk priesterkoor, 15 december 1930

O.L.Vrouwe kerk
Priesterkoor - 1930

De maasbrug te Maastricht in 1947

De maasbrug te Maastricht in 1947
De oever aan de zijde van Wijck was toen nog landelijk

W. Marres, Maas te Maastricht met aak, 11 december 1935

Maas te Maastricht met aak - 11 december 1935

W. Marres, Maas te Maastricht met stoombootje, 11 december 1935

Maas te Maastricht met stoombootje - 18 december 1935

W. Marres waterverftekening, St. Janskerk te Maatricht, mei 1947

St. Janskerk te Maastricht
mei 1947

W. Marres, Mechelen kerk, 23 november 1932

Mechelen kerk
23 november 1932

W. Marres, Molen, Oirsbeek molen, 1941

Een molen te Oirsbeek - 1929

W. Marres, Haven Veere, 1933

De haven van Veere
23 oktober 1923

Willy Marres tekening voor zijn broer Eugene

Tekening gemaakt als een verjaardagscadeau voor zijn broer Eugène die in jeugd boer wilde worden,
omstreeks 1920

KAART

Felicitatie vanuit Aken van oom Willy, tante Mücke en Rolf(je) bij de eerste communie van Ingeborg

Tijdens de oorlog was hij wetenschappelijk assistent te Aken
en was reizen naar Nederland om familieredenen niet mogelijk

PORTRETTEN

O.M. M.- E. - (1936)

Yvonne Marres-Franquinet

Y.M.J.E. M.- Fr. (1936)


HOME

Brouwerij Eugène Marres