Brief van de Firma Jos Marres

Het archief van de zoutziederij is bij de opheffing vernietigd.

In het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam troffen we deze brief uit 1935 aan betreffende een artikel dat toegevoegd was aan het fabrieksreglement voor de werklieden die aan de pannen werkzaam waren.

Afschrift van een brief van de firma Jos. Marres Zoutfaffinaderijen
aan de arbeidersbonden gedateerd 2 mei 1935.


Brief firma Jos. Marres

Zoutziederij Marres