Twee gildepenningen van het Maastrichtse Brouwersgilde
van Servatius Marres 1723 - 1790

Brouwerspenning van Maastricht
Brouwerspenning van Maastricht
Brouwerspenning van Maastricht

Penning van 1757.

Brouwerspenning van Maastricht
Brouwerspenning van Maastricht

Penning van 1771.

Cursor op penningen toont vergroting

Het zijn twee penningen van verschillend materiaal. De oudste uit 1757 is van brons, de jongste uit 1771 is van tin. Beiden hebben een doorsnede van 5 cm. De beeltenis op de voorzijde is bij beiden ongeveer hetzelfde. St Arnoldus in een korte wapenrok met bisschopsmantel en staf, met rechts brouwersattributen en links drie naakte jongetjes die in een brouwketel roeren en met Randschrift: Sint Arnoldus patroen van 't brouwer amb(acht). Aan de achterkant staat op beide de naam van het gildelid.

Opvallend is het verschil in spelling van de naam Marres, die op de jongste penning meer phonetisch gespeld is. Op de jongste penning heeft zij een kroontje. Het is ons niet bekend waarom hij twee penningen had.

De oudste penning is in bezit van E.C.W.L. Marres te Amsterdam.
De jongste was in 1959 in bezit van P.J.Th. Marres te Maastricht.
- We zouden graag weten waar de laatste penning zich nu bevindt -


Home

Brouwerij Servaes Marres