Wapenschild Marres

KWARTIERSTAAT
MARRES - PEKELHARING

*

wapenschild Pekelharing
 

Enige afkortingen:

[ ... ]
(v)
(k)
(A)

litteratuurverwijzing te vinden in: Bronnen
link naar vader
link naar kind
Lijn naar Sint Arnoldus

(Alleen legitieme lijnen zijn opgenomen)

Generatie IV

8. Jan Hubertus Eugenius Marres [NP 47,76] (v), geb. Maastricht 5 juli 1875, firmant bierbrouwerij en mouterij Eugène Marres te Maastricht, voorzitter Nederlandse Brouwers­bond, bestuurslid "Maas­vereniging" te Limburg (voorloper Kamer van Koophandel), voorzitter stichting "Pro infantibus" opvang voor hulpbehoevende moeders en kinderen en coöp. melkfabriek te Maastricht, † Maastricht 14 juni 1930, tr. Maastricht 25 aug. 1903

9. Constantia Helena Houtappel [GK 2] (v), geb. Aken (Duitsl.) 1 nov. 1880, † Maastricht 25 sept. 1957.

10. William Marie Edmond Antoine Franquinet [MT] (v), geb. Maastricht 11 juni 1884, Nederlands vice-consul te Hasselt (België), werkzaam bij de Landbouw Crisis organisatie, secretaris Culturele Raad van Limburg, reserve majoor vrijwillige Landstormkorps motordienst, † Geleen 2 dec. 1964, tr. Meerssen

11. Clementina Maria Anna Josephina Tielens [NP 21] (A) (v), geb. Maastricht 2 sept. 1889, † Geleen 28 maart 1964.

12. Mr. Cornelis Johannes Pekelharing [NP 83] (v), jur. dr. Utrecht 1897, Officier Oranje Nassau, geb. Leiden 23 maart 1873, advocaat en procureur op de Herengracht te Amsterdam, secretaris dagelijks bestuur Zuiderzee-vereniging, † Hilversum 5 april 1945, tr. Velsen 22 juni 1908

13. Johanna Wilhelmina Mauve [HM] (v), geb. Arnhem 25 november 1883, † Hilversum 13 april 1977.

14. Jean Frédéric Henri de Vignon Vandevelde [GK 2] (v), geb. Djokjakarta (Ned. Indië) 18 aug. 1892, directeur KLM Duitsland te Oldenfelde bij Hamburg (Dld.) 1921 - 1927, directeur Bataafse Import Mij. kantoor Leiden 1927 - †, † Oegstgeest 16 mei 1929, tr. Amsterdam 22 januari 1920

15. Jonkvrouwe Ada Arendina Jeannette Elias [NA 39] (A) (v), geb. Harderwijk 26 januari 1898, collectrice Ned. Staatsloterij, † Bennekom 27 mei 1998.

Generatie V

16. Hubertus Eugenius Marres [NP 47,76] (v) (k), geb. Maastricht 22 nov. 1847, firmant brouwerij en mouterij Eugène Marres te Maastricht, medeoprichter stichting "Pro infantibus", opvang voor hulpbehoevende moeders en kinderen en coöp. melkfabriek aldaar, medeoprichter en commissaris Zuid-Limburgsche Bank, 1901, † Maastricht 13 mei 1922, tr. Maastricht 3 juni 1873

17. Maria Barbara Hubertina Rosa Roebroeck [HR] (v), geb. Berg en Terblijt 20 sept. 1850, † Maastricht 29 juni 1910.

18. Marie Edouard Hubert Constant Houtappel [GK 2] (v) (k), Officier Oranje Nassau, geb. Maas­tricht 23 januari 1852, houthandelaar, kapitein Dienstdoende Schutterij van Maastricht tot de opheffing in 1907, president van de sociëteit Cercle L'Union te Maastricht die door hem met enige anderen opgericht was in 1879, † aldaar 4 okt. 1910, tr. Aken (Dld.) 2 juni 1888

19. Marie Thérèse Winnewisser [GK 2] (v), geb. Aken (Duitsl.) 30 okt. 1854, † Maastricht 19 dec. 1897.

20. Maria Hubertus Edmundus Franquinet [MT] (v) (k), geb. Maastricht 8 dec. 1858, firmant graanhandel en Meelfabriek Maasmolen te Maastricht, † Ukkel (B.) 15 maart 1938, tr. Tongeren (B.) 1 sept. 1883

21. Maria Emilia Philomena Antonia Polus [MT] [MMP], (v), geb. Tongeren (B.) 24 okt. 1860, † kasteel De Vroenhof te Houthem 28 sept. 1913.

22. Leon Godefroid Hubert Tielens [NP 21], (A) (v) (k), geb. Maastricht 21 april 1855, firmant papierfabriek Gebr. Tielens te Meerssen, † Maastricht 28 aug. 1919, tr. Maastricht 2 sept. 1884

23. Maria Wilhelmina Josephina Corten [NP 44] (v), portret geb. Maastricht 12 mei 1864, † Maastricht 5 april 1952.

24. Prof. Dr. Cornelis Adrianus Pekelharing [NP 83] Portret (v) (k), geb. Zaandam 19 juli 1848, med. dr. Leiden 1874, hoogleraar pathologie, pathologische anatomie 1881-1888, physiologie, vergelijkende biologie, histologie en pharmacodynamie 1881-1891 histologie en fysiologische chemie 1892-1914, rector magnificus Rijksuniversiteit van Utrecht 1896-1897, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering v.d. Geneeskunde, erelid idem 1906, redacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, † Utrecht 18 sept. 1922, tr. Zutphen 14 juli 1875.

25. Wilhelmina Geertruida Campert [GK 2] (v), geb. Zutphen 19 nov. 1849, † Utrecht 3 nov. 1897.

26. Dr. Carl Christiaan Mauve [HM] (v) (k), geb. Haarlem 7 juni 1846, litt. doctor, conrector gymnasium te Arnhem † ald. 16 juni 1893, tr. 2e (als weduwnaar van Elisabeth Wilhelmina Troost) Zutphen 23 dec. 1882

27. Anna Everarda Henny [NP 48] (v), geb. Zutphen 10 dec. 1849, † Hilversum 13 oktober 1928.

28. Jan Frederik Hendrik de Vignon Vandevelde [GK 2] (v) (k), geb. Geertruidenberg 19 december 1859, secretaris 1896-1898, directeur 1898-1906 van de Javasche Bank te Batavia (N.O.I), ondertekende de Nederlands Indische bankbiljetten, (vanaf 1953 is dit de Bank of Indonesia te Jakarta, Indonesia), directeur Handels- en Effectenbank - J.F.H. de Vignon Vandevelde & S. Eisma, Noordeinde 41 's-Gravenhage (1915), † 's-Gravenhage 7 maart 1931, tr. Amsterdam 14 januari 1886

29. Jeanne Guillemine Lugt [NP 29] (v), geb. Amsterdam 19 maart 1865, † 's-Gravenhage 28 febr. 1949.

30. Jhr. Mr. Carl Adolph Elias [NA 39] (A) (v) (k), adelsverheffing 1896, jur. dr. Amsterdam 1894, Officier Oranje Nassau, geb. Amsterdam 27 dec. 1869, burgemeester van Monster 1895, Harderwijk 1897, Zaandam 1902, advocaat en procureur te Amsterdam en Apeldoorn, directeur bureau voor administratief recht te Amsterdam, voorzitter bond van verenigingen van fabrikanten en handelaren in bouwmaterialen, † Apeldoorn 22 januari 1955, tr. Oegstgeest 2 febr. 1893

31. Alida Arendina Jeannette Schuyt van Castricum [NP 2] (v), vrouwe van Castricum, geb. Gouda 14 juni 1870, † Arnhem 6 okt. 1961.

Generatie VI

32. Michaël Marres [NP 47,76] (v) (k), geb. Vroenhoven 28 mei 1797, firmant brouwerij en distilleerderij M. Marres te Maastricht, † Maastricht 10 maart 1865, tr. Maastricht 10 nov. 1825

33. Anna Maria Bemelmans [NP 47,76] (v), geb. Maastricht 8 september 1803, † Maastricht 21 mei 1881.

34. Jean Michel Hubert Joseph Roebroeck [HR] (v) (k), geb. St. Geertruid (huize Liebeek) 18 november 1824, graanhandelaar te Maastricht, lid gemeenteraad Amby, † Amby 15 maart 1895, tr. St. Pieter 12 febr. 1848

35. Marie Elise Hubertine Duchateau [HR] (v), geb. St. Pieter op de kasteelhoeve, thans ruïne Lichtenberg, te Sint Pieter 13 juli 1820, † Amby 15 maart 1889.

36. Petrus Franciscus Henricus Houtappel [GK 2] (v) (k), geb. Maastricht 31 okt. 1814, handelaar in bouwmaterialen en ijzer, wijnhandelaar na aankoop van de wijnhandel van P. Bemelmans, lid van de gemeenteraad van Maastricht 1859 - 1867, † aldaar 19 juli 1887, tr. aldaar 23 april 1838

37. Maria Catharina Hubertina Rutten [GK 2] (v), geb. Maastricht 31 aug. 1813, † aldaar 15 december 1874.

38. Friedrich Winnewisser [GK 2] (v) (k), geb. Schönau (Duitsl.) 1 juli 1819, bierbrouwer te Aken, † ald. 21 okt. 1871, tr. aldaar 21 febr. 1851

39. Apollonia Plum [GK 2] (v), geb. Aken (Duitsl.) 25 febr. 1827.

40. Mr. Guilelmus Lambertus Désiré Franquinet [MT] (v) (k), Officier Oranje Nassau, Ridder Eikenkroon, Ridder Leopoldsorde van België, geb. Maastricht 1 mei 1826, advocaat en procureur, lid raad van toezicht en discipline orde van advocaten, plaatsvervangend kantonrechter, gemeente-archivaris van Maastricht 1850-1867, rijksarchivaris voor Limburg 1866-1880, wethouder van Maastricht 1868-1879, voorzitter Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap, inspecteur Lager onderwijs 1880-1890, secretaris Maatschappij voor landbouw te Limburg, regent Burgerlijk Armbestuur te Maastricht, lid Maatschappij voor Nederlandse letterkunde, consul van België, vice consul van Spanje, † Maastricht 29 januari 1900, tr. aldaar 2 sept. 1856

41. Catharina Hubertina Lemaire [BA] (v), geb. Maastricht 8 oktober 1824, † Maastricht 25 sept. 1886.

42. Jean Hubert Emile Polus [GK 2] [MMP] (v) (k), geb. Borgloon (B.) 16 januari 1838, administrateur des Hospices te Tongeren (België), † Borgloon 13 januari 1915, tr. Tongeren 16 nov. 1859

43. Maria Agnes Philomena Eijben [LH] [MMP] (v), geb. Tongeren (B.) 5 augustus 1840, † Venlo 20 nov. 1920.

44. Philippe Godefroid Hubert Tielens [NP 21] (A) (v) (k), genealogie geb. Maastricht 28 november 1827, firmant papierfabriek gebroeders Tielens te Meerssen, † Maastricht 2 april 1886, tr. Maastricht 4 juli 1854

45. Emma Cornelia Stevens [GK 2] (v), geb. Maastricht 12 sept. 1833, † Maastricht 30 nov. 1865.

46. Pierre Louis Hubert Corten [NP 44] [GD 3] (v) (k), geb. Beek 6 december 1826, lid firma Becker-Corten, wijnhandel te Maastricht, † aldaar 16 febr. 1876, tr. aldaar 23 sept. 1856

47. Maria Margaretha Becker [NP 44] [GD 3] (v), geb. Maastricht 5 januari 1828, † aldaar 15 november 1902.

48. Dr. Cornelis Pekelharing [NP 83] (v) (k), geb. 's-Gravelant 19 april 1811, med. dr. Utrecht 1837, geneesheer te Krommenie 1837-1843, daarna te Zaandam, † aldaar 22 januari 1873, tr. 's-Gravelant 25 oktober 1838

49. Johanna van Ree [NP 83](v), geb. Zaandam 12 januari 1812, regentes Burgerlijk wees- en armenhuis aldaar, gest. Aldaar 26 augustus 1885.

50. Petrus Remco Campert [GK 2] (v) (k), geb. Nijkerk 30 april 1814, hoofdonderwijzer en kostschoolhouder te Zutphen, † Zutphen 13 augustus 1877, tr. Deventer 24 september 1846

51. Johanna Berendina Ten Kate [GK 2] (v), geb. Deventer 2 febr. 1820, † Zutphen 9 november 1858.

52. Ds. Willem Carel Mauve [HM] (v) (k), geb. Rotterdam 2 febr. 1803 (gewettigd 4 aug. 1830), doopsgezind predikant te Enschede, Zaandam en Haarlem, vader van de schilder Anton Mauve, † Haarlem 24 febr. 1869, tr. Nijmegen 15 oktober 1830

53. Elisabeth Margaretha Hirschig [HM] (v), geb. 's-Hertogenbosch 12 mei 1805, † Velp 17 okt. 1876.

54. Christiaan Marinus Henny [NP 48] (v) (k), geb. Zutphen 15 december 1817, medeoprichter en directeur assurantie mij "De Nederlanden van 1845", oprichter en directeur spaarbank te Zutphen, lid gemeenteraad aldaar, lid provinciale staten van Gelderland, † Zutphen 20 september 1906, tr. Zutphen 22 november 1848

55. Johanna Wilhelmina Verburgt[NP 48] (v), geb. Zutphen 27 februari 1828, † aldaar 15 juni 1861.

56. Joannes Adrianus Vandevelde [GK 2] (v) (k), Ridder Nederlandse Leeuw, Ridder Militaire Willemsorde 3e klasse, Ridder Gouden Leeuw van Nassau, geb. 's-Gravenhage 3 sept. 1822, schout-bij-nacht, president Raad van Tucht 1867, commandant maritieme middelen in de Athjese wateren 1878, algemeen commandant Nederlandse marine 1879, † 's-Gravenhage 28 maart 1900, tr.

57. Jeanne Guelmine Rosalie Mossel [GK 2] (v), geb. Bemmel 19 februari 1821, † 's-Gravenhage 17 maart 1889.

58. Gerrit Lugt [NP 29] (v) (k), geb. Amsterdam 14 december 1818, assuradeur, † Gorssel 13 april 1897, tr. Amsterdam 13 augustus 1857

59. Carolina Wijtman (v), geb. Amsterdam 5 juni 1831, † ald. 27 mei 1905.

60. Ir. Jan Maurits Elias [NA 39] (A) (v) (k), geb. Amsterdam 7 januari 1838, civiel ing., directeur machinefabriek "De Atlas" te Amsterdam, lid fa. Landré en Glinderman, koninklijke magazijnen van werktuigen, werktuigkundigen en kooplieden in machinerieën te Amsterdam, voorzitter afd. Amsterdam Vereniging tot Bevordering van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, † Glion (Zwits.) 15 mei 1894, tr. Amsterdam 11 mei 1865

61. Adelaïde Joséphine Broms [NA 39] (v), geb. Amsterdam 17 oktober 1837, † aldaar 11 maart 1870.

62. Henri Corneille Schuyt [NP 2] (v) (k), heer van Castricum, Backum, Croonenburg en Stabroek, geb. Amsterdam 6 november 1820, burgemeester van Oegstgeest en Lisse, † Haarlem 16 september 1915, tr. Stein (bij Gouda) 27 juni 1861

63. Cornelia Clara Wilhelmina Schrijver [NP 2] (v), geb. Krimpen aan de Lek 11 maart 1832, † Amsterdam 12 april 1895.

Generatie VII

64. Michaël Marres [NP 47,76] (v) (k) (k), ged. Wilre 17 mei 1759, brouwer en distillateur in Het Pannenhuijs te Biesland, † Vroenhoven 26 okt. 1818, tr. Wilre 11 mei 1788

65. Maria Catharina [NP 47,76] Kruyen (v), ged. Wilre 9 febr. 1767, † Sichen-Susschen-Bolder (België) 30 dec. 1847.

66. Leonardus Bemelmans [GK 2] (v) (k), geb. Maastricht (St Nic.) 27 maart 1762, mr. brouwer en distillateur in De Vier Fonteinen in de tafelstraat, zijn gildepenning bevindt zich in het Stedelijk museum van Maastricht, gest. Maastricht 8 sept. 1819, tr. Maastricht 23 sept. 1786

67. Maria Gertrudis Nijst [SN] [GK 2] (v), geb. Maastricht 29 dec. 1759, † ald. 25 aug. 1830.

68. Josèph Alard Roebroeck [HR] (v) (k), geb. Heer (bij Maastricht) 2 nov. 1798, landbouwer op de hoeve Liebeek, burgemeester van St. Geertruid, gest. Maastricht 24 juni 1874, tr. Itteren 1824

69. Anna Barbara Melchers [HR] (v), geb. Heerlen 10 juli 1802, gest. Liebeek, h. Liebeek, 6 febr. 1858.

70. Jean Lambert Duchateau [GK 2] (v) (k), geb. St. Pieter 2 dec. 1774, landbouwer op de hoeve van kasteel, thans ruïne Lichtenberg te St. Pieter, wethouder van St. Pieter, † Heer 23 febr. 1840, tr. Heer 2 febr. 1815

71. Anna Mechtildis Snoeck [GK 2] (v), geb. Heer 10 sept. 1783, † Maastricht 26 maart 1860.

72. Lambertus Houtappel [GK 2] (v) (k), geb. Maastricht (ged. St. Jacob) 21 nov. 1787, houthandelaar, † Luik 26 dec. 1840, tr. Maastricht 10 juni 1813

73. Maria Cornelia Botty [GK 2] (v), geb. Maastricht (ged. 1 dec. 1778), † ald. 29 april 1860.

74. Nicolaas Rutten [GK 2] (v) (k), portret, geb. Maastricht (ged. St. Nic.) 16 maart 1775, bierbrouwer, distillateur en wijnhandelaar in 'Den Beer' in de Jodenstraat te Maastricht, † Maastricht 2 dec. 1842, tr. Heer en Keer 18 mei 1802

75. Maria Catharina Agnes Lousberghs [GK 2] (v), portret echtpaar, ged. Scharn bij Maastricht 6 dec. 1782, † Maastricht 13 april 1816.

76. Bartholomeus Winnewisser [GK 2] (v) (k), geb. Schönau (Duitsl.) 26 april 1792, tuchmachermeister, † ald. 28 april 1819

77. Eva Margaretha Heussch [GK 2] (v), geb. waarschijnlijk te Michelbuch in Hessen (Duitsl.)

78. Joseph Matthias Plum [GK 2] (v) (k), geb. Aken (Duitsl.) 28 mei 1797, kleermaker ald., tr. ald. 4 nov. 1826

79. Catharina Lennertz [GK 2] (v), geb. Aken (Duitsl.) 21 april 1806.

80. Johannes Lambertus Petrus Franquinet [MT] (v) (k), portret geb. Maastricht 23 jan. 1788, apotheker te Maastricht en Mechelen (België), vice-president Apothekers-genootschap te Limburg, lid commissie Medisch toezicht in Limburg, erelid Société Royale de Botanique de Belgique, † Maastricht 17 febr. 1871, tr. ald. 29 jan. 1824

81. Maria Catharina Everts [MT] (v), geb. Maastricht 3 febr. 1792, † ald. 3 okt. 1871.

82. Petrus Wilhelmus Lemaire [BA] (v) (k), geb. Maastricht 10 aug. 1785, graanhandelaar te Maastricht, meelfabrikant in de watermolen De Stenen Brug te Maastricht en in een graanmolen in de rue des Écoliers te Luik, eigenaar, tezamen met zijn broer Etienne Antoine Lemaire, van de de watermolen de Vijf Koppen te Maastricht die verhuurd werd aan J.P.H. Hanckar die er een lakenfabriek in had en vanaf 1840 aan J. Baptiste voor een vermicellifabriek, † Maastricht 10 mei 1847, tr. Vroenhoven 6 aug. 1812

83. Catharina Maria Marres [NP 47,76] [BA] v), geb. Wilre 15 juni 1789, † ald. 21 jan. 1851.

84. Charles Emile Polus [GK 2] [MMP] (v) (k), geb. Borgloon 1 jan. 1801, wethouder van Borgloon, later burgemeester van Veulen (België), tr. Borgloon 18 febr. 1835

85. Maria Elisabeth Polus [GK 2] [MMP] (v), geb. Borgloon 13 juli 1796, † ald. 10 aug. 1856.

86. Antoine Jean Henri Eijben [GK 2] [LH] [MMP] (v) (k), geb. Wimmertingen 14 april 1812, † 6 juni 1852, tr. Tongeren 24 nov. 1834

87. Catharina Marie Isabelle de Fastré [GK 2] [MMP] (v), geb. Tongeren 6 okt. 1796, † 21 nov. 1860.

88. Jean Godefroid Hyacinth Tielens [NP 21] (v) (k), portret geb. Maastricht 22 aug. 1797, bankier te Maastricht, lid gemeenteraad ald., † ald. 20 aug. 1860, tr. ald. 23 april 1818

89. Annette Wilhelmine Joséphine van Aken [NP 21] (A) (v), portret geb. Maastricht 4 febr. 1797, † ald. 22 aug. 1877.

90. Petrus Stevens [GK 2] (Portret) (v) (k), Ridder Eikenkroon, Ridder Leopoldsorde, Ridder orde van Wasa, geb. Maastricht 28 febr. 1800, wapenfabrikant en aannemer van openbare werken in België, Duitsland en Zweden, † Maastricht 30 okt. 1863, tr. ald. 12 april 1831

91. Marie Joséphine Bonjour [GK 2] (Portret) (v), geb. Maastricht 12 aug. 1806, † ald. 17 jan. 1876.

92. Mr. Franciscus Theodorus Corten [NP 44] [LL 4] (v) (k), geb. Beek, h. Oensel, 9 okt. 1771, advocaat te Maastricht, kantonrechter van Meersen, burgemeester van Beek, lid. Prov. Staten van Limburg, † Beek, hof Oensel, 23 mei 1861, tr. Maastricht 2 jan. 1817

93. Anna Josephina Lebens [NP 44] [LL 4] (v), geb. Maastricht 17 maart 1787, † Beek, h. Oensel, 18 jan 1857.

94. Joannes Becker [GD 3] [GK 1] (v) (k), geb. Maastricht 8 mei 1789, graanhandelaar ald. † ald. 2 april 1847, tr. ald. 30 juni 1814

95. Maria Catharina Geurts [GD 3] [GK 1] (v), Maastricht 26 maart 1787, † ald. 18 dec. 1861.

96. Dirk Cornelisz Pekelharing [NP 83] (v) (k), geb. Oost- Zaandam 28 juli 1783, geneeskundige en apotheker te 's-Graveland, gemeentesecretaris van 's-Graveland 1827-1853, † ald. 31 juli 1857, tr. Huizen 22 juli 1810

97. Matje van der Woert [NP 83] (v), Huizen 24 jan. 1785, † 's- Graveland 31 juli 1848.

98. Baltus Hendrik van Ree (k), heelmeester (promotie Zwolle 29 mei 1794), apotheker (1799) en vroedmeester (promotie Amsterdam 11 oktober 1810) te Zaandam, secretaris van het Gezelschap van Genees- en Heelkunstbeoefenaren aan de Zaan 'Vlijt Bouwt Kunst' 1799-1802, later het Genootschap Tot Heil van het Menschdom 1802 -, medeoprichter van het Cholerahospitaal te Zaandam 1832, Zaans vertegenwoordiger in de Provinciale commissie voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt (1832), tr. Haarlem 22 juni 1794

99. Cornelia Wilhelmina Broese [GK 2] (v), geb. Haarlem 10 okt. (ged. 12 okt.) 1774, met attestatie van Haarlem naar Zwolle 1794 en vandaar naar Oostzaandam 1796.

100. Willem Campert [GK 2] (v) (k), geb. Nijkerk 19 maart 1782, grutter, † ald. 15 aug. 1833, tr. ald. 7 april 1799,

101. Geertje Grafstede [GK 2] (v), geb. Nijkerk 23 dec. 1779, † ald. 18 nov. 1845.

102. Gerrit Ten Kate [GK 2] (v) (k), geb. Deventer 5 jan. 1792, grutter, † Steenderen 7 mei 1820, tr.

103. Geertruid Breukink [GK 2] (v), geb. Steenderen 29 nov. 1795, † Deventer 11 sept. 1857.

104. Carl Christian Mauve [HM] (v) (k), geb. Lingen (Pruisen) 23 augustus 1782, geheim Oberfinanzrat und Provinziaal Steuerdirector te Dantzig (Polen), † ald. 24 juni 1863.

105. Magdalena Cornelia van Britten de Jong [HM] (v), geb. Amsterdam 10 juni 1779, † Haarlem 27 dec. 1850.

106. Anthony Hirschig [HM] (v) (k), geb. Maastricht 21 maart 1760, billardhouder, † Nijmegen 9 aug. 1820, tr. 's-Hertogenbosch 6 juli 1793

107. Anna Sara Meyer [HM] (v), geb. Rotterdam, .. .... ...., † ............. 13 okt. 1813.

108. Carel Henny [NP 48] (v) (k), geb. Velp 30 april 1796, kruidenier te Zutphen, † ald. 21 febr. 1841, tr. ald. 4 april 1817

109. Agnita Catharina Hoofts [GK 2] (v), geb. Zutphen 27 juli 1785, † ald. 3 maart 1867.

110. Gerrit Jan Verburgt [GK 2] (k), tr.

111. Anna Everarda Gijse [GK 2].

112. Henricus Vandevelde [GK 2] (v) (k),geb. Antwerpen ca. 1785, referendaris departement van Marine te 's-Gravenhage, † ald. 25 april 1861, tr. Dordrecht 29 aug. 1807

113. Margaretha Vos [GK 2] (v), geb. Dordrecht 28 Maart 1784, † 's-Gravenhage 26 okt. 1857.

114. Mr. Pieter Christiaan Willem Mossel [GK 2] (v) (k), geb. Enkhuizen 21 juli 1765, onderkoopman te Batavia 1790, resident te Grissée 1790, repatrieert, vrederechter te Bemmel vóór 1812-1834, hoogheemraad Over-Betuwe, † Bemmel, huize De Kinkelenburg, 7 maart 1824, tr. Batavia 23 okt. 1790

115. Jeanne Frédérique Henriëtte Vignon [GK 2] (v), geb. Maastricht 23 april 1775, † Bemmel, huize De Kinkelenburg, 15 aug. 1841.

116. Jacob Lugt [NP 29] (v) (k), geb. Amsterdam 5 maart 1789, zaakwaarnemer ald., † ald. 29 jan. 1858, † ald. 30 okt. 1816

117. Petronella Bosch [NP 29] (v), geb. Amsterdam 23 juni 1784, † ald. 17 okt. 1827.

118. Johannis Wijtman [GK 2] (k), tr.

119. Jeanne Quillemine Mogin [GK 2].

120. Pieter Elias [NA 39] (A) (v) (k), geb. Scherpenseel (Gld.) 10 maart 1807, hoofdcommies-verificateur aan het grootboek der nationale schuld te Amsterdam, † ald. 19 dec. 1859, begr. Amsterdam (N.K., grafkelder van Michiel Adriaansz. de Ruyter) 23 dec. 1857, tr. Amsterdam 24 mei 1833

121. Jeanette d'Amblé [NA 39] (v), geb. Austerlitz, huize Wallenberg, 15 april 1808, † Amsterdam 7 febr. 1871.

122. Carl Adolf Broms [GK 2] (k), lid fa Broms & Co te Amsterdam, tr.

123. Anna Catharina Leonardina Schröder [GK 2].

124. Albertus Johannes Schuyt [NP 2] (v) (k), heer van Castricum, Backum, Croonenburg en Stabroek, ecuyer van koning Lodewijk Napoleon 1808, geb. Amsterdam 2 maart 1783, jagermeester en opperstalmeester van koning Lodewijk Napoleon, lid raad van Amsterdam, commandant van de Burgerwacht ald., † Hanau (Dld.) 10 dec. 1855, tr. Amsterdam 15 aug. 1815

125. Susanna Maria Johanna van Marselis Hartsinck [NP 2] (v), geb. Amsterdam 23 april 1792, dame du Palais van Koningin Hortense, † Paris 20 april 1876.

126. Jacob Gerardus Catharinus Schrijver [GK 2] (v) (k), geb. Lekkerkerk 24 mei 1801, burgemeester van Krimpen aan de Lek, † Gouda 24 mei 1876, tr. Krimpen aan de Lek 17 juni 1826

127. Willemina Spaan [GK 2] (v), geb. Krimpen aan de Lek 30 sept. 1796. † Rotterdam 15 febr. 1864.

Generatie VIII

128. Joannes Wilhelmus Marres [NP 47,76] (v) (k), geb. Biesland (ged. Maastricht) 6 juli 1732, brouwer en distillateur in Het Pannenhuis te Biesland, † Maastricht 11 nov. 1794, tr. Wilre 17 febr. 1754

129. Maria Catharina Mares (v), geb. waarschijnlijk te Sluizen, land van Luik 1734, † Biesland (begr. Wilre) 24 aug 1781.

130. Leonardus Kruyen (v) (k), geb. Nuth 6 mei 1721, distillateur, bewoonde de molen van Schrammen op de Bisschopscommel buiten Maastricht, † Wilre 26 jan. 1777, tr. Wilre 23 april 1752

131. Maria Agnès Quax (v), geb. Wilre 25 april 1727, † Wilre 30 aug. 1806.

132. Henricus Bemelmans (v) (k), geb. Maastricht (St. Mart.) 18 febr. 1729, brouwer in De Vier Fonteinen in de Tafelstraat te Maaastricht, woonde als oude man in het cloître Notre Dame ald., gest. Maastricht 12 dec. 1799, tr. Maastricht (St. Mart.) 2 dec. 1752 (disp. in derde graad)

133. Anna Catharina Severeijns (v), geb. Maastricht (St. Mart.) 25 sept. 1729, gest. Maastricht (begr. in templo St. Nicolai) 15 aug. 1775.

134. Johannes Nijst [SN] (v) (k), geb. Maastricht 23 febr. 1722, vleeshouwer, † Maastricht 13 aug. 1771, tr. 1e Maastricht 23 sept. 1743 Cornelia Verliers, tr. 2e Maastricht 22 nov. 1752

135. Cornelia Maria Nijst [SN] (v), geb. Maastricht 27 dec. 1730† † ald. 21 sept. 1806.

136. Peter Matthijs Roebroeck [HR] (v) (k), geb. Limmel (bij Maastricht) 27 febr. 1769, landbouwer, pachter van de hoeve "De Croon" te Heer, † Heer 1844, tr. Heer 1796

137. Maria Agnes Coninx [HR] (v), geb. Heer 20 april 1766, † Heer 1826.

138. Martin Joseph Melchers [HR] (k), † Heerlen 7 maart 1805, pachter van de Benzenraderhof, tr. Eijs 16 jan. 1797

139. Maria Catharina de Hessele [HR](v), geb. Voerendaal 11 sept. 1775, † Heerlen 4 dec. 1811. Zij tr. 2e Heerlen 19 febr. 1806 Joannes Michael Joseph Prickaerts, geb. Kerkrade 14 april 1781, pachter van de Benzenraderhof te Heerlen en vanaf 1811 pachter van hoeve Hartelsteijn te Itteren, † ald. 24 jan. 1857.

140. Waltherus Duchateau [DG I] (v) (k), geb. St. Pieter 5 aug. 1735, pachter van de graven van Schaesberg van de hoeve van kasteel, thans Ruïne Lichtenberg aldaar, burgemeester van St. Pieter, † St. Pieter 14 aug. 1828, tr. Schinnen 24 okt. 1762

141. Maria Gertrudis Pijls [DG I] (v), ged. Schinnen 7 maart 1741, † St. Pieter 16 okt. 1813.

142. Nicolaus Snoeck [DG I] (v) (k), ged. Bemelen 23 sept. 1754, tr.

143. Johanna Smeets [DG I] (v), geb. Bemelen 28 juni 1750.

144. Petrus Houtappel [MM] (v) (k), geb. Maastricht (ged. St. Nic.) 18 juni 1748, houthandelaar, eenmaal vermeld als sellier (zadelmaker), tevens orgelbouwer in samenwerking met zijn uit Frankrijk afkomstige zwager Joseph Binvignat tot omstreeks 1800, waarna die de orgelbouw alleen voortzette en Petrus de alleen de houthandel, † te Maastricht 4 mei 1822, tr. Maastricht (St. Nic.) 26 nov. 1777

145. Joanna Maria Willerdin [MM] (v), geb. Hees (thans Belg. Limb) 1757, † Maastricht 12 juli 1842.

146. Henri Botty [MM] (v) (k), geb. Maastricht 24 maart 1746, houthandelaar, † Maastricht 27 maart 1801, tr.

147. Maria Ida Nollée [MM], † 1820.

148. Nicolaas Rutten (v) (k), geb. Maastricht 9 febr. 1730, brouwer, † Maastricht 14 nov. 1793, tr.

149. Catharina Clöcker (v), geb. Maastricht 5 april 1736, † Maastricht 5 aug. 1808.

150. Lambertus Paulus Lousberghs (v) (k), ged. St. Geertruijd 28 juli 1756, notaris te Maastricht, † Heer 12 dec. 1782, tr. Heer 5 febr. 1782

151. Antoinetta Bernardina Dolmans (v), geb. Heer 1 aug. 1757, † Maastricht 5 aug. 1825.

152. Jacob Philipp Winnegisser [AL] (v) (k), Geb. Schönau (Dld.) 12 jan 1724, tuchmachermeister, tr.

153. Maria Magdalena Kublin [AL].

154. Nicolaus Heuss [AL] (k), bürger und erbestander in Michelbuch in Hessen (Dld.), tr.

155. Anna Margaretha Heuss [AL].

156. Peter Joannes Plum [AL] (k), geb. Heisteren (Dld.) 10 sept. 1763, kleidermacher, † Aken (Dld.) 4 dec. 1833, tr. Aken (Dld.) 17 okt. 1790,

157. Christina Elisabeth Starck [AL] (v), geb. Aken 11 april 1769, † Aken 24 dec. 1832.

158. Peter Lennertz [AL] (v) (k), geb. Aken (Dld.) 29 juni 1755, waard, † Aken 7 aug. 1828, tr. Aken 10 juni 1800

159. Apollonia Coneins [AL] (v), geb. Bessemich- Zulpich (Dld.) 1 maart 1777, † Aken 4 okt. 1830.

160. Dr. François Lambert Franquinet [MT] (v) (k), med. dr. Reims (Fr.), geb. Verviers 16 okt. 1744, geneesheer, tribunaalrechter te Maastricht, president van de jury in het arrondissement Roermond, vader van de schilder Guillaume Henri Franquinet, † Maastricht 31 jan. 1803, tr. Maastricht (St. Nicolaas) 11 april 1779

161. Gertrudis van Gulpen [MT] (v), geb. Maastricht 18 jan. 1748. † Maastricht 13 juni 1795.

162. Christianus Everts [MT] (k), tr.

163. Maria Catharina Bustin [MT].

164. Christian Corneille Lemaire [BA] (v) (k), geb. Maastricht 25 dec. 1748, graanhandelaar en meelfabrikant, eigenaar van het Maasmoleneiland te Maastricht, † Maastricht 5 febr. 1818, tr. Maastricht 6 april 1777

165. Maria Lucia Dassen [BA] (v), ged. (Maastricht of St. Pieter) 24 maart 1748, † Maastricht 14 sept. 1812.

168. Jean Polus [MMP] (v) (k), geb. Horpmael 12 dec. 1766, notaris, ontvanger der belastingen, † Borgloon 8 dec. 1849, tr. Luik

169. Marie Josephine Ernestine van den Borne [MMP] (v), geb. 1760, † Borgloon 24 juni 1833.

170. Gilles Polus [MMP] (v) (k), geb. Guttecoven 26 maart 1760, † Borgloon 16 nov. 1826, tr.

171. Marie Christine Polus [MMP] (v), geb. Guttecoven 28 juni 1770, † 6 juli 1834.

172. Petrus Joannes Eijben [LH] [MMP] (v) (k), geb. Wimmertingen, burgemeester van Veulen, † Wolder, 20 okt. 1884, tr. febr. 1811

173. Marie Audille Claes [LH] [MMP] (v), geb. Veulen 10 okt. 1789, † Tongeren 25 okt. 1865.

174. Guillaume Joseph de Fastré [MMP] (v) (k), geb. Tongeren 29 juli 1765, † Tongeren 13 sept. 1850 tr. Hasselt 13 okt. 1792

175. Maria Catharina Clara Vaes [MMP] (v), geb. Hasselt .. maart 1758, † Tongeren 2 aug. 1832.

176. Joannes Tielens [NP 21] (v) (k), geb. Maastricht 30 maart 1756, bankier, peijmeester voor Luikse zijde, daarna wethouder te Maastricht, † Maastricht 21 jan 1821, tr. Maastricht 21 juni 1789

177. Maria Gertrudis Coenegracht [LC] (v), geb. Maastricht 16 okt. 1768, † Maastricht 1 april 1816.

178. Leon Guillelmus van Aken [LL 13] (Portret) (A) (v) (k), geb. Maastricht, ged. St. Cath. 6 apri 1750, j.u.l., rijproost van de schepenbanken Sichen en Susschen, kanunnik van St. Servaes, schepen 1788, gezworene van Maastricht 1790, raadslid 1815 - 1817, † Maastricht 25 dec. 1817, tr. 1e Maastricht (St. Cath.) 5 juli 1785 Maria Victoria Margaretha Graven, geb. Maastricht, ged. St. Jacobskerk 7 jan. 1748, † ald. 16 aug. 1791, dr. van Joannes Franciscus en Elisabeth Joppen, tr. 2e

179. Anna Sophie Theodora Josepha Quilelmina (de) Moers [LL 13] (v), geb. Maastricht 27 maart 1765, † 26 juni 1842.

180. Theodorus Stevens (v) (k), geb. Schinveld 17 mei 1761, houthandelaar te Maastricht, † Maastricht 1 maart 1819, tr. 1e Maastricht 6 dec. 1797 Ida Maria Franssen, tr. 2e Maastricht 24 dec. 1813 Jeanne Gertrude Linssen, geb. Heerlen, dochter van Corneille Linssen en Marie Gertrude Huijnen.

181. Ida Maria Franssen (v), geb. St. Pieter 2 aug. 1773, † Maastricht 12 febr. 1811.

182. Jean Joseph Bonjour (v) (k), geb. 's-Gravenhage 9 dec. 1777, eigenaar hotel "Du Casque" op het Vrijthof te Maastricht, † Maastricht 19 aug. 1861, tr. Maastricht 3 nov. 1803

183. Marie Corneille Caldies (v), geb. Maastricht 30 dec. 1781, † Maastricht 10 jan. 1865.

184. Mr. Fredericus Leonardus Corten [NP 44] (v) (k), geb. Amstenrade, kasteel Amstenrade, 24 nov. 1743, advocaat te Maastricht, kantonrechter van Meerssen, Oostenrijks algemeen landsontvanger in het land van Valkenburg, lid provinciale staten van Limburg, † Beek, huize Oensel, 15 okt. 1822, tr. Beek 16 nov. 1767

185. Maria Anna Banens [NP 44] (v), geb. Beek, huize Oensel, 14 april 1738, † ald. 8 sept. 1789.

186. Joannes Godefridus Lebens [LL 4] [GK 1] (v) (k), geb. Rekem 20 aug. 1752, groothandelaar in lakense stoffen in "De Grote Gulden Toren" in de Maastrichter Brugstraat, rentmeester, schepen en secretaris van het graafschap Gronsveld 1782-1795, tr. Maastricht (St. Nic.) 6 febr. 1774

187. Maria Mechtildis Petronella van Gulpen [LL 4] [GK 1] (v), geb. Maastricht 31 mei 1752, † Maastricht 14 april 1840.

188. Fredericus Andreas Becker [GD 3] [GK 1] (k), geb. Ilwisheim (Dld. of Fr.) 1758, graanhandelaar te Maastricht, † Margraten, huis 't Rooth, 30 jan. 1836, tr. Maastricht 19 aug. 1787

189. Maria Sophia Wilckemans [GD 3] [GK 1] (v), geb. Rijckholt 22 juni 1761, † Maastricht 5 okt. 1846.

190. Franciscus Geurts [GD 3] [GK 1] (v) (k), distillateur, † Maastricht 29 mei 1816, tr.

191. Maria (Anna) Theresia Meyers [GD 3] [GK 1] (v), geb. Maastricht (ged. St. Mart.) 26 nov. 1761, † Maastricht 22 sept. 1834.

192. Cornelis Dircksz Pekelharing [NP 83] (v) (k), geb. Zaandam 1 april 1760, gaandehouder van de pelmolen De oude Quaker te Oost- Zaandam, dichter van politieke en religieuze dichtwerken, † Zaandam 5 juli 1800, tr. Oost Zaandam 9 juli 1782

193. Guurtje klaasdr. Langebaart (v), geb. 23 febr. 1761, † 4 april 1805.

194. Arij van der Woert (k), tr.

195. Aafje Aarts Baggen.

198. Alexander Broese (v) (k), geb. Berkenrode 17-04- 1744, ged. Haarlem 19 april 1744, makelaar in boter, kaarsen en droge gerst, overl. ald. 15 jan. 1826, tr. Haarlem 11 maart 1764

199. Adriana Roussel (v), geb. 1741, overl. Haarlem 04 sept. 1792, begr. ald. 10 sept. 1792.

200. Jan Campert (v) (k), geb. Nijkerk 25 febr. 1753, † ald. 12 dec. 1795, tr. ald. 13 juli 1781

201. Anna van Steenler (v), geb. Nijkerk 13 juli 1752, † ald. 12 jan. 1819.

202. Petrus Grafstede (k), tr.

203. Catharina Elisabeth van Rookhuyzen.

204. Jan Ten Kate (k), tr.

205. Johanna Vrolijk.

206. Barend Breukink (k), tr.

207. Johanna Waanderina Markvoort.

208. Carl Philip Mauve [HM] (v) (k), geb. Tecklenburg 19 mei 1754, Königl. Preuss. Kriegs- und Domänenrat der grafschaften Lingen und Tecklenburg 1787, Königl. Preuss. geheimer Kriegsrat 1806, † Ibbenbüren 8 maart 1821, tr. Minden 4 okt. 1781

209. Wilhelmina Möller [HM] (v), geb. Minden (Westfalen) 3 dec. 1760, † Lehe 9 mei 1829.

210. Willem van Britten de Jong [HM] [MM] (v) (k), heette aanvankelijk van de Jong maar voegde na het overlijden van zijn eerste vrouw haar naam aan de zijne toe, geb. ca. 1717, woonde op de Keizersgracht te Amsterdam, † 1785, tr. 1e Amsterdam Cornelia van Britten, † Amsterdam 24 april 1776, tr. 2e Abcoude 20 aug. 1778

211. Catharina Verveer [HM] [MM], geb. Rotterdam. Zij tr. 2e Amsterdam 12 nov. 1784 Samuel Story , kapitein in Staatse Dienst.

212. Samuel Hirschig [NL, 1965] (v) (k), geb. Anfoldingen (Thun, Zwitserl.), militair in dienst bij het Schweizer Regiment Stürler, poorter van 's-Hertogenbosch 15 april 1765, † ald. (St. Jan) 21 april 1806, tr. ca 1754

213. Catharina Luginbuhl (Logebuli) [NL, 1965] (v), geb. Grosshöchstetten (Thun, Zwitserl.) 14 jan. 1725, † 's-Hertogenbosch 29 april 1797.

214. Zacharias Meyer (k), † voor juli 1793, tr.

215. Rebecca van Aken, zij woonde in juli 1793 als weduwe te Rotterdam, † 15 dec. 1810.

216. Christian Hänni [NP 48] (v) (k), geb. Ansoldingen (Thun, Zwitserl.) 6 juli 1760, vestigt zich omstr. 1790 te Velp (Geld.), landbouwer, † Velp 13 jan. 1815, tr. Ansoldingen (Zwitserl.)

217. Mariaan Meijer, geb. Noflen (Zwitserl.) 1768, † Velp 13 febr. 1803.

218. Wessel Hoofts (k), tr.

219. Alberdina Ploegsman.

224. Petrus Vandevelde (v) (k), geb. Antwerpen-Berchem ca 1750, timmerman, † ald. 12 sept. 1814, tr. Antwerpen (St. Laurens) 29 juni 1773

225. Anna Catharina Poplemont (v), geb. Antwerpen- Berchem (ged. St. Laur.) 24 nov. 1749.

226. Cornelis Vos (k), geb. ca 1739, ontvanger te Dordrecht, † na 11 nov. 1814, tr.

227. Jannetje de Greef.

228. Pieter Mossel [GK 2] (v) (k), ged. Enkhuizen 15 maart 1739, vertrekt naar Oost-Indië, 1e vendumeester en luitenant der burgercavalerie te Batavia 1765, repatrieert in 1766, schepen van Enkhuizen 1766, koopman te Amsterdam 1780, † ald. 4 maart 1795, tr. Batavia 24 febr. 1760

229. Theodora Elisabeth Judith van der Feltz [GK 2] (v), geb. Padang (West Sumatra) in 1744, moeder van het Aalmoezeniers of Nieuwe Arme Weeshuis te Enkhuizen 1767-1770, † Bemmel, huize De Kinkelenburg, 28 april 1816.

230. Mr. Willem Daniel Vignon [GK 2] (v) (k), heer van Meezenbroek, ged. Maastricht (herv.) 21 nov. 1751, advocaat, schepen van Maastricht 1774, gezworene ald. 1778, burgemeester van Maastricht 1784, hoogdrossaard van het land van Valkenburg en 's-Hertogenrade 1774-1786, vertrek naar Oost-Indië 1789, advocaat-fiscaal van Ned. Oost-Indië 1789-1790, † Batavia 2 sept. 1790, tr. Maastricht (geref. met attest van de Waalse kerkeraad) 20 maart 1772

231. Elisabeth Cassa [GK 2] [SA] (v), geb. 's-Gravenhage, ged. Voorburg 29 juni 1753, † Semarang (Java) 27 febr. 1803.

232. Jan Dircksz Lugt [NP 29] (v) (k), geb. Amsterdam 11 maart 1750, koopman in teer en pek in de teerkokerijen "De Roogans en Ouwerkerk", † Amsterdam 6 dec. 1822, tr. Amsterdam 7 sept. 1777

233. Anna Maria Lugt [NP 29] (v), geb. Amsterdam 23 april 1756, † Amsterdam 16 febr. 1830.

234. Gerrit Bosch (v) (k), geb. Amsterdam 21 dec. 1746, koopman ald., † Amsterdam 2 febr. 1825, tr. Amsterdam 7 dec. 1773

235. Johanna van Vollenhoven [NP 16, 53] (v), geb. Rotterdam 3 jan. 1755, † Amsterdam 14 juni 1789.

240. Dr. Gerbrand Elias [NA 39] (v) (k), geb. Amsterdam 24 (ged. NZK 27) okt. 1780, theol. dr. Utrecht 1803, predikant te Scherpenzeel (Geld.) 1804, Loenen a. d. Vecht 1807, Schiedam 1808-1814, † ald. 1 aug. 1814, tr. Scherpenzeel 4 juli 1805

241. Henrietta Everarda Hillegonda van Nellesteyn [GK 2] (A) (v), geb. Utrecht 5 sept. 1779, † Amsterdam 27 april 1837.

242. Jean Maurice d'Amblé (k), geb. waarschijnlijk omstreeks 1747, lid fa. Sharff te Amsterdam, ondernemer van de heideontginning "Wallenberg" te Austerlitz onder Zeist 1808 - 1821, † Zeist 21 jan 1821, tr. Wehl (Dld.) 1805

243. Melisje (Mietje) Reiser genaamd van der Kolk (v), geb. Voorthuizen 23 okt. 1787, † Zeist 9 sept. 1815.

248. Albertus Cornelis Schuyt [NP 2] [VvA 343] (v) (k), heer van Castricum, Backum, Croonenburg en Stabroek, geb. Amsterdam 18 juni 1760, commissaris 1787, raad in de Vroedschap 1787-1795, schepen van Amsterdam 1788, écuyer van koning Lodewijk Napoleon 1808, † Amsterdam 21 januari 1814, tr. Amsterdam 16 juni 1782

249. Johanna Albertina Geelvinck [NP 2] [VvA 343] (v), geb. Amsterdam 6 maart 1762, dame du Palais van Koningin Hortense, † ald. 8 jan. 1815.

250. Pieter Cornelis Hartsinck [NP 2] [VvA 377, 447] (v) (k), geb. Amsterdam 16 dec. 1756, koopman en bankier, commissaris 1784, raad 1878-1795, schepen van Amsterdam 1787, meesterknaap van de houtvesterij van Brederode, † ald. 8 juni 1809, tr. Amsterdam 28 aug. 1785

251. Maria Petronella van Marselis [NP 2] [VvA 362, 447] (v), geb. Amsterdam 27 dec. 1766, † ald. 20 sept. 1818.

252. Jacobus Johannes Schrijver (v) (k), ged. Molenaarsgraaf 23 nov. 1755, baljuw van de stad Rotterdam 1795-1797, † Krimpen aan de Lek 22 jan. 1828, tr. Oudewater (ondertr. Rotterdam 30 jan.) 17 febr. 1784

253. Cornelia Vlaardingerwoud (v), ged. Oudewater 3 maart 1756, † na 22 jan. 1828.

254. Aart Spaan (v) (k), ged. Goudriaen 21 april 1770, schoolonderwijzer te Krimpen aan de Lek 1794-1832, † ald. 24 dec. 1832, tr. Nieuwpoort (voor de magistraat) 29 nov. 1795

255. Aaltje van der stok (v), ged. Nieuwpoort 31 mei 1767, † Zwartewaal 10 febr. 1836.

Generatie IX

256. Joannes Marres [NP 47,76] (v) (k), ged. Maastricht 30 sept. 1707, brouwer en distillateur in Het Pannenhuijs te Biesland, burgemeester van Wilre 1735, † Biesland (begr. op het kerkkoor te Wilre) 30 dec. 1751, tr. Wilre 18 okt. 1729

257. Maria Catharina Janssen alias van der Horst (v), geb. Valkenburg 1 mei 1709, † Maastricht 25 mei 1776.

258. Michiel Mares (v) (k), geb. Wilre 9 april 1709, woonde aanvankelijk te Sluizen, vestigde zich op 3 dec. 1746, vlak voor het overlijden van zijn vader in "De Fonteine" te Wilre, brouwer aldaar, † ald. 4 nov. 1793, tr. Wilre 4 mei 1732

259. Maria Boulen (v), geb. Mal 5 nov. 1712, † Wilre 19 sept. 1763.

260. Leonardus Creuwen (v (k), geb. waarsch. Nuth ca. 1680, schepen van de heerlijkheid Vaesrade, geassumeerd schepen van het markizaat Hoensbroek 29 juli 1743, resigneerde omdat hij zich niet kon verenigen met de irreguliere wijze van verhoren met name van het martelen 27 november 1743, † Vaesrade 14 maart 1754, tr. Nuth 20 febr. 1716

261. Severina Coenen (v), geb. Nuth 28 dec. 1678, † Vaesrade 24 sept. 1750. Weduwe van Simon Schutgens, schout te Vaesrade.

262. Maximiliaan Quax (v) (k), ged. St. Pieter 31 aug. 1696, hij woonde op de Bisschopscommel buiten de poorten van Maastricht, † Wolder 25 december 1761, tr.

263. Maria Gertrudis Maes (v), geb. Maastricht (ged. Cath. ) 5 december 1698, † Wolder 3 okt. 1753.

264. Theodorus (Dirreck) Bemelmans (v) (k), ged. Schimmert 18 jan. 1689, burger van Maastricht 26 april 1721, bakker en brouwer, gest. Maastricht 21 dec. 1741, tr. ald. (St. Nic.) 30 april 1721

265. Maria van der Bruggen (v), ged. Maastricht (St. Mart.) 3 febr. 1692.

266. Petrus Severijns (k), tr.

267. Helena Oeneels.

268. Johannes Nijst [SN] (v) (k), geb. Maastricht 20 dec. 1694, vleeshouwer in de stokstraat ald., † ald. 10 aug. 1763, tr. ald. ald. 19 febr. 1719

269. Elisabeth Willems (v), geb. Maastricht 9 dec. 1696.

270. Wilhelmus Nijst [SN] (v) (k), geb. Maastricht 3 juli 1699, † Maastricht 4 juli 1770, tr. Maastricht 14 nov. 1729

271. Maria Gertrudis Noyen (v), geb. Maastricht 10 jan. 1701

272. Arnold Roebroeck [HR] (v) (k), geb. Hulsberg 10 juni 1745, landbouwer, verkocht het erfgoed te Arensgenhout aan zijn zwager Jan Gelkerken en kocht een hoeve te Limmel, bewoonde daar het huis 'De drie Ankers', † Limmel 1814, tr.

273. Maria Agnes Breuls [HR] (v), geb. Limmel 1745, † Limmel 1783.

274. Franciscus Coninx [HR] (k), tr.

275. Anna Sybilla Mesen [HR].

278. Lotharius de Hessele (v) (k), geb. Hoensbroek 24 juli 1737, landbouwer, huize Prikkenis, te Voerendaal, † Eys-Wittem 22 okt. 1787, tr. Heerlen 22 febr. 1767

279. Maria Anna Handels, geb. Richterich, huize de Monnikhof, † Heerlen, h. het Manhuis 19 jan. 1817.

280. Waltherus Duchateau [DG IV] (v) (k), geëmancipeerd door zijn vader voor het Hof van Herstal (B.)1 aug. 1720, landbouwer op de hoeve Naerenbergh te St. Pieter, pachter van de graven van Schaesberg van de hoeve van kasteel, thans Ruïne Lichtenberg aldaar, † St. Pieter 6 febr. 1748, tr. St. Pieter 1 juli 1727

281. Maria Agnes Eijsschen [DG IV] (v), geb. St. Pieter 22 juni 1707, † 21 dec. 1790.

282. Joannes Pijls [DG I] (v) (k), ged. Schinnen 12 juni 1697, stadhouder van de laathof Schinnen, pachter van de hoeve 'Mehove' 1741-1747, hoeve 'Stammen' 1747- 1770, kasteelhoeve 'Terborgh' 1747-1760, † Schinnen 19 juli 1729, tr. Schinnen 1 febr. 1724

283. Maria Lienaerts (v), ged. Schinnen 1 maart 1699, † Schinnen 30 maart 1777.

284. Ludovicus Snoeck (v) (k), tr.

285. Mechtildis Bessems.

286. Petrus Smeets tr (k).

287. Maria Munnix.

288. Joannes Houtappel [MM] (v) (k), ged. 's-Gravenvoeren (thans B.) 16 nov. 1709, burger van Maastricht 5 okt. 1744 in het ambacht van de houtbewerkers, zeer waarschijnlijk ook houthandelaar, jeneverbrander in Het Rode Hoedje in de Plankstraat te Maastricht, † ald. (begr. St. Nic.) 7 jan. 1795, tr. Maastricht (St Nic.) 7 jan. 1744

289. Maria Agnes Hanssen [MM] (v), geb. Maastricht (gedoopt St. Nic.) 3 sept. 1720, † Maastricht (begr. St. Nic.) 7 dec. 1791.

290. N. Willerdin [MM] (k), tr.

291. Maria Barbara Jorissen [MM].

292. Egide Botti [MM] (k), tr.

293. Anne Corneille Hupkens.

296. Henricus Rutten [MM] (v) (k), geb. Maastricht 3 nov. 1697, brouwer ald., † Maastricht 5 dec. 1755, tr.

297. Maria Haenen [MM] (v), geb. 10 febr. 1699, † Maastricht 21 dec. 1735.

298. Petrus Klockers (v) (k), geb. Maastricht 27 dec. 1683, zilversmid, woonde in 'Het mooie Iser' in de Groote Staat, † Maastricht 9 maart 1760, tr. ald. 7 jan. 1733

299. Anna Noyen (v), geb. Maastricht 15 juni 1698, † Maastricht 13 sept. 1770.

300. Christiaen Lambertus Lousberchs (k), tr.

301. Maria Agnes Aussems.

302. Ludovicus Wilhelmus (Stephanus) Dolmans (v) (k), geb. Limmel, ged. Maastricht (St. Mart.) 26 dec. 1720, herbergier te Scharn, † Heer 16 sept. 1786, tr. ald. 10 sept. 1752 (disp. ¾ graad van bloedverwantschap)

303. Maria Catharina Maenen (v), ged. Meerssen 12 mei 1720, † Luik (begr. St. Martin au Mont) 26 mei 1781.

304. Bartholomeus Winnegisser [AL] (k), administrator und erbestander, tr. Philippine.

314. Joseph Frans Stark [AL] (k), tr.

315. Elisabeth Maria Huppertz [AL], geb. Aken 3 aug. 1740.

316. Wilhelmus Joannes Lennertz [AL] (v) (k), geb. Aken 25 juni 1731, tr. Aken 17 okt. 1751

317. Anna Neuhofen [AL].

318. Wilhelm Kuney [AL] (v) (k), geb. Bessenich- Zulpich 17 febr. 1712, tr.

319. Elisabeth Loopens [AL].

320. Henri Joseph Franquinet [MT] (v) (k), geb. Verviers, 21 okt. 1697, lakenkoopman ald., † Verviers 6 jan. 1759, tr. Luik 30 juni 1732

321. Marie Jeanne de Croseé [MT] (v), geb. Luik 25 maart 1705, † Verviers 20 febr. 1750.

322. Petrus Gerardus van Gulpen (v) (k) (k), geb. Maastricht 17 juli 1722, lakenkoopman in De Leeuwenberg ald., † ald. 20 maart 1773, tr. ald. (St. Jacob) 10 april 1747

323. Anna Sophia Thouns (v), geb. Maastricht 5 okt. 1724, † ald. 20 juli 1766.

328. Antoine Lemaire [BA] (v) (k), geb. Wange 12 juli 1697, koopman, gest. Maastricht 7 okt. 1780, tr. Hermalle 17 nov. 1743

329. Marie Anne Gilis [BA] (v), geb. Hermalle-sous-Argenteau 22 mei 1708, † Maastricht 13 maart 1769.

330. Petrus Dassen (k), tr.

331. Anna Maria Janssen (Hoefnagel?) [QlM].

336. Nicolas Polus [MMP] (v) (k) (k), geb. Guttecoven 6 dec. 1730, † 4 jan. 1809, tr.

337. Elisabeth Boden [MMP] (v).

338. Ameil van den Borne [MMP] (v) (k), tr.

339. Jeanne Marie Destreel [MMP].

344. Jean Henri Eijben [LH] [MMP] (v) (k), geb. Hasselt 1762, notaris, burgemeester van Wimmertingen, waterschout van het land van Loon, † 1823, tr.

345. Agnès van den Borne [LH] [MMP] (v), † 1809.

346. Arnold Claes [MMP] (v) (k), geb. 1745, chirurgijn, schepen (burgemeester?) van Veulen, tr.

347. Anne Marie Bartholeijns [LH] [MMP] (v).

348. Leonard Joseph de Fastré [MMP] (v) (k), geb. Tongeren 6 maart 1745, tr. 4 aug. 1764

349. Marie Anne Lemmens [MMP] (v), geb. Tongeren 24 nov. 1734.

350. Pierre Hubert Vaes [MMP] (v) (k), geb. Alken 3 april 1718, notaris, schepen van Herck, † Hasselt 8 mei 1778, tr.

351. Marie Anne Minten [MMP] (v), geb. Hasselt 17 maart 1723, † ald. 14 jan. 1795.

352. Leonardus Tielens [NP 21] (v) (k), geb. Exel 12 dec. 1723, burger van Maastricht 13 juli 1758, koopman en bankier ald., † Maastricht 23 nov. 1769, tr. ald. 29 april 1754

353. Elisabeth Neven (v), geb. Maastricht 14 jan. 1733, koopvrouw in wijnen, bankierse, † Maastricht 6 maart 1788.

354. Jean Lambert Coenegracht [LC] (v) (k), geb. Maastricht 9 juni 1739, koopman, † Maastricht 4 juni 1806, tr. 30 aug. 1760

355. Anna Alida Janssen [LC].

356. Willem Hubertus van Aken [LL 13] (A) (v) (k), j.u.l., geb. Maastricht 3 nov. 1715, schepen van Maastricht 1750, 1752, † Maastricht 15 okt. 1756, tr.

357. Gertruda Catharina Smets [LL 13] (v), geb. Maaseick 2 juni 1722.

358. Johannes Wilhelmus Moers (v) (k), j.u.l., schepen 1744, gezworene van Maastricht 1746, 1750, 1752, tr.

359. Agnes Henrica Jacoba de Saren (v), † Maastricht 29 mei 1800.

360. Henricus Stevens (k), landbouwer te Schinveld en Jabeek, † Jabeek 12 febr. 1781, tr.

361. Ida Gielen.

362. Pierre Franssen (k), maasschipper, tr.

363. Maria Elisabeth Jacobs.

364. Abraham David Bonjour (v) (k), herbergier, ged. Lignières (Zwitserl.) 21 april 1742, burger van Den Haag 1767, meester kok, traiteur en hotelier, koopt "Le Grand Maison" in de Korte Houtstraat te 's Gravenhage 1775, † ald. (begr. in de Nieuwe Kerk) 11 mrt. 1780, tr.

365. Anna Maria La Haye Cagnard. Zij hertrouwde Den Haag 17 dec. 1780 Pierre Jacques Loüette (Louitte), geboortig van Montjavoutt en zet het hotel voort (1787).

366. Guillaume Caldies (v) (k), geb. Beziers (Fr.) ca 1725, woonde op het Vrijthof te Maastricht, † Maastricht (87 jaar) 31 maart 1812, tr.

367. Mechtilde Janssen.

368. Reinier Corten [NP 44] (v) (k), geb. Lutterade 11 maart 1706, drossaard van het graafschap Geleen en de heerlijkheid Amstenrade, Oostenrijks algemeen landsontvanger in het land van Valkenburg, † Lutterade 27 april 1764, tr. Geleen 28 okt. 1734

369. Johanna Petronella Gadé [NP 44] (v), geb. Geleen 2 april 1716, † aldaar 5 nov. 1755.

370. Franciscus Banens [GK 1] (v) (k), geb. Beek, h. Neerbeek, 22 april 1698, † Beek, h. Oensel 2 mei 1766, tr. Voerendaal 29 jan. 1730

371. Christina Elisabeth Dautzenberg [GK 1] (v), geb. Voerendaal, h. Prickenis, 25 april 1711, † Beek, h. Oensel, 21 nov. 1756.

372. Guilhelmus Henricus Lebens [LL 4] (v) (k), geb. 1704, wijnkoopman te Maastricht, ontvanger en raad van het graafschap Rekem, rentmeester van het graafschap Gronsveld, † Maastricht 31 jan. 1776, tr. Eijsden 19 april 1750

373. Joanna Jeukens [LL 4] (v), geb. Eijsden 23 nov. 1711, † Gronsveld 2 sept. 1772.

378. Joannes Wilckemans [GD 3] (v) (k), geb. Gronsveld 19 april 1728, knecht, tr.

379. Joanna Maria Potmans [GD 3] (v), geb. Gronsveld 25 febr. 1729, † ald. 29 sept. 1813.

380. Henricus Geurts (v) (k), geb. Elsloo 11 maart 1699, landbouwer, tr.

381. Joanna Ghijsen (v), geb. Elsloo 2 dec. 1707.

382. Jacobus Meyers (k), tr.

383. Maria Catharina Peussens (v), geb Maastricht (ged. St. Mart.) 11 jan. 1720.

384. Dirck Jelisz. Pekelharing [NP 83] (v) (k), geb. nov. 1728, koopman in scheepsbenodigdheden, houder van een zeil- en kompasmakerij, † Zaandam 11 maart 1764, tr. West Zaandam 2 mei 1756

385. Maartje Cornelisdr. Calff (v), geb. Oost Zaandam 8 maart 1732, † Zaandijk 3 mei 1765.

386. Klaas Langebaart (k), tr.

387. Maritje Jans Dekker.

396. Jan Broese (v) (k), ged. Zwolle 19 dec. 1703, woonde op de Kouwenkant te Haarlem, begr. ald. (Gr. kerk) 20 okt. 1780, tr. Haarlem 6 mei 1736

397. Johanna Hallegraaf, ged. Zwolle, begr. Haarlem (Gr. kerk) 14 febr. 1774.

398. IJzaak Roussel, tr.

399. Willemijntje Vink.

400. Willem Campert (v) (k), ged. Nijkerk 6 nov. 1710, tr. Nijkerk dec. 1751

401. Geertruy van Sol, van Putten.

402. Kiliaan van Steenler (k), tr.

403. Grietje van Greevengoed.

416. Carl Heinrich Mauve [HM] (v) (k), geb. Stettin 17 okt. 1720, Königlich Preussischer Kriegs-, Steuer- und Domänenrat der Grafschaften Lingen und Tecklenburg, † Lingen an der Ems 15 jan. 1786, tr. Tecklenburg (Westf.) 12 jan. 1751

417. Christine Gegine Balcke [HM] (v), geb. Tecklenburg 17 aug. 1727, † Tecklenburg 25 maart 1760.

418. Rudolph Möller [HM] (k), amtman, tr.

419. Maria Christina Harten [HM].

420. Philippus Cornelis de Jong [HM] (k). Hij tr. 2e Marretje van Scholl.

421. Eytje Bedisco. [HM].

424. Adam Hirsig (v) (k), ged. Amsoldingen (Zwitserland) 3 febr. 1704, tr.

425. Barbara Schwendimann.

426. Peter Lugebuel (k), tr.

427. Elsbeth Steinmann.

432. David Hänni [NP 48] (v) (k), geb. Forst (Zwitserl.) 25 nov. 1731, tr. 9 okt. 1757

433. Magdalena Wenger, geb. Lengenbühl (Zwitserl.).

448. Franciscus Vandevelde (k), tr.

449. N.N. Bosmans.

450. Laurentius Poplement (v) (k), geb. Berchem 8 juni 1722, meester bakker in 't Moriaentje te Berchem, later in De zeven Sterren op 't Kiel, kerkmeester van de St. Catharina kerk (1778), rechter 1764-1781, schepen 1781-1782 van de heerlijkheid Kiel, † Antwerpen (St. Laurenskerk) 3 dec. 1782, tr.

451. Agnes van Waterloo, † Antwerpen (begr. St. Laurens) 4 mei 1780.

456. Pieter Mossel [GK 2] (v) (k), geb. Enkhuizen 3 aug. 1714, koopman te Enkhuizen, † ald. 4 maart 1758, tr. Enkhuizen 26 mei 1737

457. Geertje Pieters de Boer [GK 2], † Enkhuizen 9 mei 1759.

458. Christiaan Willem van der Feltz [GK 2] (v) (k), geb. Diepenheim 10 okt. 1703, vertrekt naar Oost-Indië 1734, koopman en administrateur te Padang 1735, schepen van Batavia 1739, gezaghebber te Padang 1746, commandeur Sumatra's Westkust 1747, ontvanger-generaal der Jacartrase inkomsten 1750, † Batavia 24 sept. 1753, tr. Padang (?) in 1738

459. Catharina Theodora Breving [GK 2] (v), geb. Batavia.

460. Mr. Adrien Jean Jacques Vignon, heer van Meezenbroek [GK 2] (v) (k), ged. Randerath (Gulik) (R.K.) 23 dec. 1697, schout van Heerlen 1747, hoogschout van Dalem 1748, schepen en burgemeester van Maastricht 1750- 1768, † ald. 16 febr. 1770, tr. 2e Maastricht 1 dec. 1748

461. Maria Magdalena Quitton [GK 2] (v), geb. Maastricht 5 dec. 1717, † ald. 28 jan. 1778.

462. Anthony Isaac Cassa [GK 2] [SA] (v) (k), geb. 's-Gravenhage 26 aug. 1711, secretaris v.d. schepenen van Batavia, opperkoopman te Batavia 1745, repatrieert in 1746, † 's- Gravenhage 5 dec. 1800, tr. Kaapstad (Zuid-Afrika) 26 febr. 1746, † 's-Gravenhage 23 jan. 1795.

463. Catharina (de) Needer [GK 2] [SA] (v), geb. Kaapstad (Zuid- Afrika) 4 okt. 1726, † 's-Gravenhage 23 jan. 1795.

464. Dirck Jansz. Lugt [NP 29] (v) (k), geb. Amsterdam 2 mei 1714, mr. scheepstimmerman, † Amsterdam 10 okt. 1761, tr. ald. 2 juni 1743

465. Maria Salm [NP 29] (v), geb. Amsterdam 19 aug. 1721, † ald. 27 aug. 1796.

466. Pieter Jansz. Lugt [NP 29] (v) (k), geb. Amsterdam 27 april 1707, mr. scheepstimmerman van de werf de Walvis op het Bickerseiland, † Amsterdam 26 april 1777, tr. Dordrecht 3 aug. 1755

467. Anna Meesters [NP 29] (v), geb. Dordrecht 12 febr. 1727, † Amsterdam 3 mei 1756.

468. Gerrit Bosch [NP 29] (k), tr.

469. Joanna Michielsdr. Blok [NP 29].

470. Jan van Vollenhoven [NP 16, 53] (v) (k), geb. Rotterdam 16 okt. 1723, koopman en touwslager te Rotterdam, † Rotterdam 12 juli 1770, tr. Rotterdam 26 juli 1752

471. Maria van der Hoeven [NP 16] (v), geb. Rotterdam 26 april 1730, † ald. 6 dec. 1798.

480. Mr. Pieter Elias [NA 39] [VvA 358, 427] (v) (k), geb. Amsterdam 29 dec. 1756 (ged. Am.kerk 2 jan. 1757), iur. dr. Leiden 1777, advocaat Hof van Holland, 1777, commissaris Desolate Boedelskamer 1779-1781, schepen van Amsterdam 1783/1787/1789/90, commissaris kleine zaken 1784-1786, raad in de Vroedschap van Amsterdam 1786-1795, bewindhebber V.O.C. 1786-1795, kerkmeester Nieuwe Kerk 1777-1779, commissaris trekpad op Gouda 1786-1795, dijkgraaf van de Hoge Zeeburg en de Diemerdijken 1787-1795, baljuw en dijkgraaf van Amstelland 1787(-1791), baljuw van Waveren, Botshol en Ruige Wilnis, lid departementaal bestuur van Noord Holland 1802-1803, lid van de raad van Amsterdam 1803-1811, wethouder van Amsterdam 1803-1807, thesourier van Amsterdam 1804-1806, woonde op de Herengracht 'Bij De Bonte Mantel' (Thans nr. 501), eigenaar van de hofstede Kerksigt bij Ouderkerk aan de Amstel † aldaar 20 dec. 1813, begr. A'dam N.K. in de grafkelder van Michiel Adriaansz. de Ruyter 27 dec. 1813, tr. 10 okt. 1779

481. Anna Elisabeth van Couwenhoven [NA 39] [VvA 358, 427] (v), geb. Amsterdam 3 juni 1757, regentes Sint Jorishof, † ald. 30 aug. 1827, begr. A'dam (in de grafkelder van Michiel Adriaansz. de Ruyter).

482. Mr. Cornelis Jan van Nellesteyn [GK 2] (v) (k), heer van Dompselaer, Broeckhuijsen, Oud Broeckhuijsen en Darthuijsen, jur. dr. Utrecht 1778, geb. Utrecht 12 januari 1759, hoogheemraad van Woerden, kanunnik van het kapittel van Oud-Munster te Utrecht, hoogheemraad van Woerden, geëligeerde raad, lid grote vergadering van notabelen te Amsterdam 1814, eigenaar van de ridderhofstad Broeckhuysen onder Leersum, huurde 's zomers de ridderhofstad Zuylensteyn, † Leersum, ridderhofstad (kasteel) Broeckhuijsen, 28 aug. 1832, tr. Utrecht 12 okt. 1778

483. Cornelia Adriana Maria van Bronckhorst [GK 2] [JT] (A) (v), geb. Utrecht 4 aug. 1756, † Leersum, kasteel Broeckhuijsen, 15 jan. 1810.

486. Johan Ariëns (Adriensen) Kurt (k), geb. en wonend te Nijkerk, † Voorthuizen 29 juli 1805, tr. Voorthuizen 21 febr. 1773

487. Geertje Klaassen Manneviel, † Voorthuizen 31 juli 1805.

496. Albertus Schuyt [NP 2] (v) (k), geb. Amsterdam 10 sept. 1722, koopman ald., † Amsterdam 5 maart 1791, tr. Heemskerk 25 april 1756

497. Johanna Cornelia van Gheel van Spanbroek [NP 2] (v), geb. Nijmegen 8 okt. 1737, † Amsterdam 4 maart 1797.

498. Mr. Joan Geelvinck [VvA 289, 343] (v) (k), heer van Castricum, Backum en Croonenburg, geb. Amsterdam 7 aug. 1737, commissaris 1759, schepen 1765, burgemeester van Amsterdam 1787, minister residerende in de Zuidelijke Nederlanden 1768, baljuw en dijkgraaf van Amstelland, baljuw van Waveren, Botshol en Ruige Wilnis, dijkgraaf van de Hoge Zeeburg en de Diemerdijken 1774-1787, † Amsterdam 2 juli 1802, tr. Amsterdam 22 jan. 1760

499. Maria Elisabeth Beck [VvA 289, 343] (v), geb. Amsterdam 15 jan. 1740, † ald. 1 april 1774.

500. Mr. Pieter Hartsinck [NP2] [VvA 64, 377, 447] (v) (k), geb. Amsterdam 27 april 1722, koopman onder de firma Wernier & Hartsinck op Frankrijk en Spanje, commissaris, raad in de Vroedschap 1756-1775, schepen 1756 van Amsterdam, bewindhebber V.O.C. 1766, ontvanger personele quotisatie te Amsterdam 1748, † ald. 15 okt. 1775, tr. ald. 7 febr. 1747

501. Joanna Margaretha Hasselaer [NP 2] [VvA 64, 377, 447] (v), geb. Batavia 1 dec. 1728, † Amsterdam 20 okt. 1798.

502. Jan van Marselis [GK 2] [VvA 362, 447] (v) (k), heer van Zandvoort, geb. Amsterdam 1 nov. 1731, koopman en bankier ald., lid van de firma Jan en Theodoor van Marselis,directeur Levantse Handel 1761, schepen van Amsterdam 1765, kolonel Burgerwacht 1776, † ald. 7 aug. 1792, tr. Amsterdam 20 maart 1764

503. Maria Rijnbrandina Agnes Buteux [GK 2] [VvA 362, 447] (v), geb. 's- Gravenhage 26 april 1740, † Amsterdam 12 juli 1790.

504. Lucas Schrijver (v) (k), ged. Rotterdam 1 juni 1721, predikant te Molenaarsgraaf 1746, † Giesendam 9 dec. 1793, tr. Molenaarsgraaf 9 maart 1750

505. Johanna Margaretha Engels, † Molenaarsgraaf (begr. in de Hervormde kerk) 22 april 1762.

506. Jacob Vlaardingerwoud (v) (k), ged. Oudewater 25 Mei 1724, collecteur van ´s lands middelen aldaar, † na 1773, tr. Oudewater (ondertr. Amersfoort 16) 25 april 1755

507. Geertruijda van Dijk, † na 1773.

508. Aart Aartsz. Spaan (v) (k), geb. Goudriaen 15 juni 1737, tr. ald. 18 mei 1769

509. Willemijntje Ariense ter Louw, geb. Goudriaen.

510. Jan van der Stok (v) (k), ged. Nieuwpoort 19 aug. 1736, † ald. 24 sept. 1822 (o.)tr. ald. 2 nov. 1766

511. Neeltje Kaarsmaker (v), ged. Nieuwpoort 24 mei 1747, † ald. 28 nov. 1829.

Generatie X

512. Aegidius Marres [NP 47,76] (v) (k), ged. Maastricht 26 febr. 1682, brouwer en distillateur, vestigt zich kort na zijn huwelijk in het Pannenhuijs, een nieuw gebouwd huis met brouwerij en distilleerderij in de Vroenhof aan de voet van de Creijtenberg te Biesland bij Wilre, als bruidsgift van zijn schoonvader gekregen, de gevelsteen herinnert hier nog aan, verhuurt de brouwerij de Wildeman te Maastricht, † Biesland (begr. op het kerkkoor te Wilre) 29 mei 1722, tr. Maastricht 30 dec. 1703

513. Maria Elisabeth van Geleen (v), ged. Maastricht 22 sept. 1685, gest. Biesland (begr. op het kerkkoor te Wilre) 19 dec. 1730.

514. Joannis Janssen alias van der Horst (k), woonde te Valkenburg in 1709, tr.

515. Sybille Driessen.

516. Michiel Mares (v) (k), ged. w.s. Wilre ca. 1666, bouwde ca. 1705 een huis in het brook, gelegen bij de St. Servaes fonteijn en noemde dit de Fonteijne, brouwer en distillateur, † Wilre (begr. in de kerk) 5 febr. 1747, tr. Wilre 27 sept. 1705

517. Catharina Lenaerts (v), geb. Sichen 29 maart 1672, † Wilre Montenaken 15 sept. 1728.

518. Georgius Boulen (v) (k), geb. Bilzen (B.), overl. Sluizen (B.) 29-3-1742, tr.

519. Maria Raddoux (v), 1767. geb. Sluizen/Mal 20-12-1674, overl. Mal 24-10-1740.

520. Johannes Creuwen (v) (k) (geb. z.w.s. Heerlen 6 jan. 1660), gegoed te Caumer, schepen van de heerlijkheid Vaesrade, † Nuth (begr. in de kerk) 25 aug. 1738, tr. Nuth

521. Catharina Gertrudis Kamps (v), geb. Sittard 18 jan. 1654, † Nuth 1 sept. 1736, weduwe van Jonker Eduard von Schaesberg van Greisgrubben te Nuth.

522. Arnold Coenen (v) (k), geb. Nuth 10 aug. 1643, landbouwer, leenman van de leenhof van Schinnen, † Hellebroek-Nuth 6 febr. 1724, tr. Nuth 1675. tr. 2e Nuth 30 sept. 1711 Catharina Jansen.

523. Petronella Hornkens (Hennekens) (v), † Nuth 27 juli 1703.

524. Geurt Quax (k), † St. Pieter 16 mei 1699, tr. ald. 22 november 1693

525. Sophia van Gangelt (v), ged. St. Pieter 6 aug. 1663, † ald. 28 febr. 1740, wed. van Joannes Simons, zij tr. 3e Henricus Moers.

526. Jan Maes (v) (k), ged. St. Pieter 30 sept. 1657, kerkmeester van St. Pieter (1708, 1709), burger van Maastricht in het brouwersambacht 16 november 1682, † St. Pieter 9 dec. 1729, tr. 1e Anna Maria Peumans, weduwe van Renerus Motmans, tr. 2e Maastricht St. Jacob) 2 okt. 1696

527. Agnes Salden (v), geb. Maastricht (ged. St. Cath.) 28 jan. 1666, † ald. (begr. St. Nicolaas in coem.) 30 dec. 1737.

528. Henricus Bemelmans (k), geb. w.s. Schimmert 2 nov. 1641, gest. na 2 juli 1702, tr. 1e Elisabeth Jans, van Spaubeek, tr. 2e Spaubeek 30 nov. 1682

529. Maria Cocx (v), ged. Schimmert 10 nov. 1658, gest. ald. 24 febr. 1721.

530. Michael van der Bruggen (k), tr.

531. Maria Gerards.

536. Johan Nijst [SN] (v) (k), geb. Maastricht 5 febr. 1664, vleeshouwer, † na 1731, tr. Maastricht 14 juni 1688

537. Gertrudis Dresens.

538. Servatius Willems (k), tr.

539. Maria van Wijler.

540. Johan Nijst [SN] (v) (k), geb. Maastricht 26 okt. 1679, † Maastricht 19 aug. 1732, tr. Maastricht 22 sept. 1698

541. Cornelia Frambach.

542. Joannes Noyen (v) (k) (k), ged. Maastricht (St. Cath.) 29 jan. 1664, brouwer in "De Ridder" in de Ridderstraat te Maastricht, † ald. 2 febr. 1730, tr. Maastricht (St. Cath.) 16 mei 1691

543. Catharina Franssen (v), ged. Maastricht (St. Cath.) 28 sept. 1668, † ald. 5 sept. 1741.

544. Matthias Roebroeck [HR] (v) (k) geb. 1709, landbouwer op het erfgoed te Arendsgenhout, † 1750, tr. 1e 1730 Catharina Moenen, dr van Wilhelm Moenen, burgemeester van Hulsberg, tr. 2e 1739

545. Ida Sleijpen [HR] (v), † Houthem 1757.

546. Johannes Breuls [HR] (k), tr.

547. Maria Pijls [HR].

556. Lotharius Ferdinand de Hessele (v) (k), geb. Heerlen 17 april 1708, woonde op het Husken, † Heerlen 7 jan. 1768, tr. Heerlen 27 sept. 1744

557. Ida Stevens (v), geb. Hoensbroek 12 febr. 1711, † Heerlen 27 april 1788.

560. Oger Duchateau (v) (k), geëmancipeerd door zijn moeder voor het Hof van Herstal op 27 april 1693, woonde te Aniche, pachter van ridder de Fabry Beckers in 1720. Hij emancipeerde voor het hof te Herstal zijn kinderen uit een onbekende vrouw waarbij hij hun voor hun levensonderhoud een rente van 5 pattacons doteerde op zijn huis in Aniche op 1 aug. 1720, pachter van de kasteelhoeve Opharen te Borgharen ca. 1721, pachter van de graven van Schaesberg van hun hoeve Lichtenberg vanaf kort voor 1740.

562. Joannes Eijssen [DG IV] (v) (k), geb. ca. 1670, landbouwer en brouwer, eigenaar van het Leijenhuys, het Tholenshuys en de Wintmeulen te St. Pieter, halfwin van de kasteelhoeve Caestert, burgemeester van de vrije heerlijkheid St. Pieter, † St. Pieter 25 april 1747, tr. ald. 13 jan. 1705,

563. Maria Anna Berden [DG IV] (v), geb. Hoesselt, 29 okt. 1681, † St. Pieter 12 okt. 1764.

564. Joannes Pijls [DG I] [HK] (v) (k), ged. Schinnen 17 maart 1653, landbouwer, woonde op de Pescherhof te Puth, burgemeester (1684), schepen, waarvan vele jaren president-schepen, van Schinnen 1698-1731, † Puth-Schinnen 4 okt. 1731, tr. 5 okt. 1692,

565. Mechtildis Vroemen, † Puth-Schinnen 23 juni 1740.

566. Henricus Lienaerts (v) (k), tr.

567. Gertrudis Houben.

568. Petrus Snoock (k), tr.

569. Anna Staetten.

576. Petrus Houtappel [MM] (v) (k), ged. 's- Gravenvoeren (B.) 18 febr. 1671, † ald. 27 okt. 1743, tr. ald. 17 nov. 1708

577. Anna van de Bergh [MM] (v), ged. 's-Gravenvoeren (B.) 29 jan. 1689 (29 febr. 1688?), † ald. 4 april 1747.

578. Lambertus Hanssen [MM] (k), tr.

579. Agnes Hartmans [MM].

592. Nicolaas Alexander Rutten (v) (k), geb. Eijsden 1664, bierbrouwer in de Bokstraat te Maastricht, † juli 1726, tr. Maastricht 3 juli 1689

593. Aleijdis van (den) Dijck (v), geb. Maastricht 4 febr. 1657.

594. Dioysius Haenen [BH] (v) (k), ged. Maastricht 7 nov. 1666, † Maastricht 19 maart 1730, tr. Maastricht 17 okt. 1694

595. Anna Creusen (v), ged. Maastricht (St. Cath.) 1 mei 1665, † Maastricht 15 jan. 1726.

596. Johannes Klockers (v) (k), geb. Dinant ca 1640, burger van Maastricht d.d. 4 april 1675, zilversmid, keurmeester (1682-1684, 1688-1690, 1692-1694), regerend meester (1690-1692) en ouderling (1695-1696) van het ambacht der zilver- en goudsmeden van Maastricht, † ald. 16 sept. 1718, tr. Maastricht (St. Nic.) 3 april 1679

597. Catharina Haenen (v), ged. Maastricht 13 nov. 1647, gest. ald. 12 okt. 1731.

604. Petrus Christiaan Dolmans (v) (k), geb. Limmel, ged. Maastricht (St.Mart.) 7 juni 1698, landbouwer, pachter van de kasteelboerderij te Millen 1721-1732, van kasteel Bethlehem te Limmel na het overlijden van zijn vader 1732 - †, van de Duitse hof te Limmel 1734 -, de hof van de Landscommandeur (1749), verheft voor zijn minderjarige zoon Willem de Jonker Repenhof te Bunde 1741, † na 17 april 1774, tr. Bunde (Geul) 5 sept. 1717

605. Antonetta Elisabeth Protin (v), ged. Bunde 26 dec. 1690, † Bunde 17 april 1774.

606. Lambertus Maenen (v) (k), landbouwer, eigenaar van het goed de Canjel te Limmel, † voor 30 juli 1726, tr.

607. Margarita Agatha Ghijsen (v), ged. Elsloo 5 febr. 1699, † Meerssen, begr. Limmel 22 sept. 1764.

630. Isaac Huppertz [AL] (k), tr. Aken 25 okt. 1739

631. Anna Gertrud Lennertz [AL] (v), geb. Aken 26 juli 1712.

632. Wilhelmus Joannes Lennertz [AL] (v) (k), geb. Aken 29 okt. 1702, tr.

633. Elisabeth Chorus [AL].

636. Rudolphus Kuninx [AL] (k), tr. voor 1705

637. Adelheidis Ratinger [AL].

640. Antoine Franquinet [MT] (v) (k), geb. Ensival 15 maart 1670, lakenkoopman te Verviers, commissaris en burgemeester van Verviers, † ald. 24 juli 1736, tr. ald. 4 nov. 1696

641. Catharine Josèphe de Xhorez [MT] (v), geb. Verviers 27 sept. 1672, † ald. 5 maart 1728.

642. Jacques Philippe (de) Crossé [MT] (k), tr.

643. Françoise Martine Delsupexhe [MT].

644. Wilhelmus van Gulpen (v) (k), geb. Maastricht 18 april 1686, tr.

645. Gertrudis Rocx (v), geb. Maastricht 4 aug. 1689, † ald. 20 juli 1781.

646. Henricus Thouns (v) (k), geb. 1679, tr.

647. Ida Nypels (v), geb. 1668, † 1709.

656. Michel Lemaire [BA] (v) (k), geb. Wandre 16 dec. 1659, † 24 nov. 1717, tr. 1e Wandre 22 febr. 1688 Elisabeth Fain, tr. 2e Wandre 2 nov. 1692

657. Jehenne Michau [BA] [BH] (v), geb. Wandre 17 aug. 1658, † 13 mei 1734.

658. Jean Gilis (k), woonde omstreeks 1700 te Hermalle-sous-Argenteau, tr.

659. Marie Nihon.

672. Jean Polus [MMP] (v) (k) (k), geb. Hendricken 11 april 1679, † Voordt (Guttecoven) mei 1768, tr.

673. Catharina Elisabeth Bamps [MMP].

674. Jean Boden [MMP] (k), tr.

675. Christine van de Borne [MMP] (v).

676. Thomas van den Borne [LH] [MMP] (k), tr.

677. Agnès Coenen [LH] [MMP].

688. Pierre Eijben [LH] [MMP] (Portret) (v) (k), ged. Zonhoven 23 juni 1724, schepen en secretaris van Genk en Zoetendael, schepen van Schoonwinkel en Zonhoven onder St. Lambrechts Herck, waterschout van het graafschap Loon, tweemaal burgemeester van Hasselt, † Hasselt 20 jan. 1800, tr. 19 jan. 1760

689. Marie Christine Clerx [LH] [MMP] (v).

690. Jean van den Borne [MMP] (v) (k), tr.

691. Anne Princen [MMP].

692. Henri Claes [MMP] (k), tr.

693. Audille Groven [MMP].

694. Jean Matthieu Bartholeijns [MMP][LH] (v) (k), tr.

695. Marie Elisabeth Vaes [LH] [MMP] (v).

696. Guillaume Joseph de Fastré [MMP] (v) (k), geb. Ruisson 12 maart 1710, † 6 jan. 1742

697. Isabella van Dalem [MMP] (v).

698. Eustache Lemmens [MMP] (k), tr.

699. Marie Beatrice Kempeneers [MMP] (v).

700. Hubertus Vaes [MMP] (v) (k), geb. Alken 1680, † Stevoort 1731, tr.

701. Jeanne Thoelen [MMP], geb. Stevoort 24 febr. 1681, † 4 sept. 1775.

702. Jean Antoine Minten [MMP] (v) (k), tr.

703. Jeanne Fabry [MMP].

704. Jan Tielens [NP 21] (v) (k), geb. w.s. Exel, koopman te Exel, schepen ald., † Exel 6 juli 1749, tr. ald.

705. Anna Maria Gijbels (v).

706. Joannes Neven (v) (k), geb. Maastricht 12 jan. 1686, eigenaar hotel de Gouden Leeuw te Maastricht, † 1750, tr.

707. Johanna Froidmont.

708. Nicolaus Coenegracht [LC] (v) (k), geb. Maastricht 14 aug. 1710, † ald. 20 april 1777, tr. 1 sept. 1738

709. Catharina Goessens [LC] (v), geb. 7 april 1718, † Maastricht 12 febr. 1793.

712. Guillaume Conrard van Aken [MM] (v) (k), geb. Maastricht 14 nov. 1691, schepen 1718, 1720, 1732, 1734, 1738, 1742, 1744, gezworene van Maastricht 1728, 1738, 1740, † ald. (begr. St. Cath.) 12 febr. 1745, tr.

713. Johanna Elisabeth de Thisius [MM] (A) (v) (k), geb. Maastricht 13 nov. 1688, † (begr. St. Cath.) Maastricht 13 juni 1720.

714. Henricus Arnoldus Smets [MM] (v) (k), ged. Maaseick 30 juni 1700, burgemeester van Maaseijck, tr. ald. 1 mei 1721

715. Marie Gertrude Lenssen [MM].

716. Hieronimus Moers [BT] (v) (k), kapitein in Staatse Dienst, † Tongeren 28 maart 1740, tr.

717. Jeanne Marie Christiaens [BT] (v).

718. Henry de Saren (v) (k), burgemeester van Tongeren, tr.

719. Agnès Thésèse Vaes (v).

728. Abraham Bonjour (v) (k), ged. Lignières (Zw.) 19 febr. 1702, tr. Lignières 11 maart 1730

729. Isabeau Descombes (v), ged. Lignières (Zw.) 2 jan. 1706.

732. Guillaume Caldies (k) woonde te Beziers (Fr.)

736. Johannes Wilhelmus Corten [NP 44] (v) (k), geb. Lutterade 19 juli 1670, practizijn en procureur, secretaris van het graafschap Geleen, lid van de State van Valkenburg, gedeputeerde ter State van Limburg, † Lutterade 25 mei 1717, tr. Geleen 29 mei 1700

737. Ida Penris [NP 44] (v), geb. Geleen 2 febr. 1671, † ald. 2 nov. 1744.

738. Fredericus Gadé [GK 1] (v) (k), ritmeester regiment dragonders van Dopff, † Geleen 17 dec. 1743, tr. Geleen (burg.) 1714 (kerk. ald. 26 juli 1730 !)

739. Sibilla Bollen [GK 1] (v), geb. Geleen 8 sept. 1680, † ald. 16 dec. nov. 1756.

740. Petrus Banens [GK 1] (v) (k), geb. Beek, h. Neerbeek, 30 nov. 1659, kocht Huis Oensel 1699, † ald. 10 okt. 1744, tr. Beek 3 juli 1683

741. Maria Wouters [GK 1] (v), geb. Beek, 15 maart 1663, † ald. 18 juni 1754.

742. Gerardus Dautzenberg [GK 1] [LL 8] (v) (k), geb. Heerlen 7 mei 1671, hoofdschatheffer ald., man van de keurkeulse mankamer van Heerlen, † Heerlen 18 nov. 1732, tr.

743. Ida Rietraet [GK 1] [LL 8] (v), geb. Voerendaal, h. Prickenis, † Voerendaal.

744. Joannes Godefridus Lebens [LL 3] [BH] (v) (k), geb. Eijsden 24 april 1678, drossaard van het graafschap Gronsveld, zodanig vermeld van 1722 tot 1741, † ald. 24 juli 1741, tr. Breust- Eijsden 15 juli 1700

745. Anna Lousberghs [LL 3] [BH] (v), geb. Gronsveld 14 febr. 1680, † Gronsveld 31 dec. 1762.

746. Hubertus Jeuckens [LL 3] [BH] (v) (k), geb. Caestert-Eijsden ca. 1687, † Eijsden 16 juni 1754, tr. Breust 9 okt. 1709

747. Joanna Jegers [LL 3] [BH], geb. Eijden 25 aug. 1680, † ald. 9 febr. 1749.

756. Simon Wilqueman [LL 1] (k), † 10 juli 1730, tr. Gronsveld 9 juni 1726

757. Catharina Beaujean [LL 1].

758. Johannes Potmans (v) (k) geb. Gronsveld 14 juni 1692, tr.

759. Gertrudis Hermens (v), geb. Gronsveld 17 febr. 1698, † 8 sept. 1733.

760. Henricus Geurts (k), tr.

761. Petronella Gangels, geb. Elsloo 23 dec. 1661.

762. Johannes Gijsen (k), tr.

763. Lucia Boers.

766. Hermanus Peussens (k), (w.s. ged. Schinnen 3 aug 1680 als zoon van Melchior en Elisabeth Zelissen), hij tr. 2e Maria Catharina Wouters. tr. Schinnen 2 juni 1705

767. Catharina Claessens (v), ged. Schinnen 15 sept 1685, († Maastricht, begr. St. Martinus) 11 maart 1724

768. Jelis Cornelisz. Pekelharing [NP 83] (v) (k), ged. 22 jan 1701, scheepsbouwer te Carlshaven in Zweden (1706), schipper op de grote vaart, commandeur ter walvisvaaart en gezagvoerder voor de rederij van zijn broer Aris Haring 1709 , tr. 11 april 1717

769. Guurtje Klaasdr. Kat, geb. 17 jan. 1721, † 28 april 1751.

770. Cornelis Cornelisz. Calff (v) (k), olieslager firma Cornelis Jansz. Calff en Zonen op de molen Het Huis Te Muiden te Oost-Zaandam, tr.

771. Brechtje Jansdr. Kuyper.

792. Willem Hendriks Broese (v) (k), geb. Zwolle ca 1660, opzichter van het vleeshuis van Zwolle, woonde voor de Sassepoort, begr. Zwolle (Grote kerkhof) 30 jan. 1714, tr. 1e Zwolle 1 aug. 1686 Jennegien Abrams, van Schelle, tr. 2e ald. (o.tr. 29 dec. 1688)

793. Geertjen Willems Crooneman (v) geb. Wijhe 5 sept 1669, verhuisd naar Zwolle 1687, testeert Zwolle 1715. Zij tr. 2e Zwolle 22 jan. 1715 Derk Roek, bierdrager aan de Vismarkt, † (begr.) ald. 9 nov. 1722. Zij overleed te Zwolle (begr. Kruiskerk) 13 dec.1722.

800. Derk Campert (v) (k), ged. Barneveld 8 okt. 1682, tr. ald. 21`dec. 1809

801. Klaesje Hessels, van Nijkerk, tr.

832. Christian Mauve [HM] (v) (k), geb. Stettin 26 mei 1688, koopman, älterman der segler, Ratsher zu Stettin 1728-1744, † Stettin 6 dec. 1744, tr. ald. 23 mei 1715

833. Flora Elisabeth Liebeherr [HM] (v), geb. Stettin 14 juni 1697, † Woitfick, kreis Pyritz, 26 febr. 1731.

834. Mauritz Balcke [HM] (k), Königlicher Preussisch Kriegs-, Steuer- und Domänenrat, tr.

835. Ernestina Henriette Pontanus [HM].

848. Jacob Hirsig (k), geb. ca. 1670, tr.

849. Elsbeth Rupp.

864. Davis Hänni [NP 48] (v) (k), geb. Forst (Zwitserl.) 27 jan. 1695, † ald. 15 nov. 1762

865. Magdalena Kiszlig, geb. 1706, † Forst 31 dec. 1766.

900. Hendrik Poplemont (v) (k), ged. Berchem (B.) 24 jan. 1697, meester bakker in 't Moriaentje te Berchem, † ald. 18 okt. 1740, tr. Antwerpen (St. Willibrordusk.) 20 nov. 1718

901. Anna Verwithagen (v).

912. Zerakulus Mossel [GK 2] (v) (k), geb. Enkhuizen 21 mei 1677, koopman ald., kapitein der burgerij 1711-1732, commissaris van Enkhuizen 1723-1732, † ald. 17 maart 1732, tr.

913. Simontje Pietersdr. [GK 2], † in 1721.

916. George Willem van der Feltz [NA 39] (v) (k), ged. Borculo 26 juni 1681, officier, luitenant-kolonel in Statendienst, beleend met Groot Horstwijck, gesneuveld in de slag bij Malplaquet (Henegouwen) 11 sept. 1709, tr. Diepenheim 19 nov. 1698

917. Elisabeth Judith van Hoevell tot Nyenhuis [NA 39] (v), geb. 1672, † Diepenheim, h. Peckendam, 28 sept. 1713.

918. Adriaan Albert Breving [GK 2] (k), vice-president van de schepenen van Batavia, tr.

919. Theodora Caeff [GK 2] (v), ged. Bantam 16 sept. 1690.

920. Daniel Vignon, heer van Meezenbroek [GK 2] (v) (k), ged. Aken (Dld.) 5 juli 1553, overste-luitenant in dienst van de keurvorst van Keulen, verv. drossaard van stad en lande van Randerath, † vóór 1716, tr. Keulen (R.K.) 29 sept. 1691 en Heerlen (Geref.) 27 januari 1692

921. Sophie von Rottenborgh [GK 2], geb. Keulen.

922. Dr. Marcus Quitton [GK 2] (v) (k), geb. Hoorn in 1693, Waals predikant te Maastricht 1712-1720, op de Nederlandse Ambassade te Parijs 1720-1727, te Maastricht 1727-1757, † ald. 20 jan. 1767, tr. Maastricht 27 nov. 1712

923. Wilhelmina Elisabeth de Prato [GK 2](v), geb. Nieuwekerk (bij Meurs), † Maastricht 4 april 1770.

924. Antoine Isaac Cassa [GK 2] [SA] (v) (k), ged. 's-Gravenhage (Waalse Kerk) 28 juni 1675, solliciteur militaire, † ald. 2 december 1733, tr. 's- Gravenhage 6 sept. 1693

925. Maria Poock [GK 2] [SA] (v), geb. Leiden 3 maart 1666, † Voorburg 11 dec. 1752.

926. Johannes Needer [GK 2] (k), van Amsterdam, vestigt zich, waarschijnlijk komende van Batavia in 1721 te Kaapstad (Zuid-Afrika), burger van Kaapstad, assistent, later boekhouder der V.O.C., lid van de Burgerraad, huwelijksraad en weesmeester ald., † Kaapstad in 1748, tr. Kaapstad 28 dec. 1721,

927. Beatrix Louw [GK 2], † Kaapstad in 1752, weduwe van Jan Groot, boekhouder der V.O.C.

928. Jan Piersz Lugt [NP 29] (v) (k) (k), geb. Aalsmeer ca 1680, poorter van Amsterdam, scheepstimmerman, † ald. 27 dec. 1732, tr. ald. 8 juni 1704

929. Pietertje Pietersdr. Almenum [NP 29] (v), geb. Almenum 9 dec. 1678, † Amsterdam 8 mei 1754.

930. Isaak Salm [NP 29] [DA] (v) (k), geboren Amsterdam (ged. 26 dec. 1694), † Amsterdam (begr. Eilandskerk 30 sept.1757), tr. Amsterdam 5 dec. 1717

931. Aagje Frederiks (Boomkamp) [NP 29] [DA] (v), geb. Amsterdam 2 aug. 1698, † na 1769.

934. Jacob Meesters (k), tr.

935. Maria van Maurik.

940. Cornelis van Vollenhoven [NP 16, 53] (v) (k) geb. Schiedam 9 sept. 1690, koopman in vlas, † Rotterdam 2 aug. 1768, tr. ald. 5 juni 1713

941. Anna van Ingen (v), geb. Rotterdam 14 sept. 1691, † ald. 5 juni 1761.

942. mr. François van der Hoeven [NP 16] (v) (k), heer van Tienhoven, geb. Rotterdam 19 aug. 1685, advocaat aan den hove van Holland, kassier van de wisselbank, directeur van de Maatschappij van Assurantie, discontering en beleening te Rotterdam, † Rotterdam 7 dec. 1765, tr. ald. 30 sept. 1723

943. Johanna Leers (v), geb. Rotterdam 22 jan. 1697, † ald. 13 dec. 1765.

960. Mr. Gerbrand Elias [NA 39] [VvA 236, 386] (v) (k), geb. Amsterdam 10 maart 1728, raad in de Vroedschap van Amsterdam 1764-1769, commissaris 1749, schepen 1757, bewindhebber V.O.C. 1768, heemraad van de Nieuwer Amstel 1749, woonde in de gouden bocht van de Herengracht in 'Soli Deo Gloria', † ald. 5 febr. 1769 (begr. in de Nieuwe Kerk in de grafkelder van Michiel Adriaansz. de Ruyter), tr. ald. 22 mei 1753

961. Machtelina Henrietta de Wilhem [NA 39] [VvA 236, 386] (v) (k), geb. Amsterdam 24 dec. 1730, regentes van het Spin- en nieuwe Werkhuis ald., † ald. 24 jan. 1799 (begr. in de N.K. in de grafkelder van Michiel Adriaansz. de Ruyter).

962. Hendrik van Couwenhoven [VvA 358] [GK 2] (v) (k), geb. Koningsbergen 5 nov. 1711, handelaar op de Oostzee te Amsterdam, oprichter firma fa. Hendrick van Kouwenhoven & Zoon 1770, woonde op de Keizersgracht, eigenaar hofstede Lindenhof aan de Utrechtse trekvaart tussen Abcoude en Baambrugge, † Amsterdam 5 mei 1792, tr. Amsterdam 24 okt. 1747

963. Anna Elisabeth Bruyningh [VvA 358] [GK 2] (v), geb. Amsterdam 26 nov. 1722, † ald. 31 mei 1798.

964. Wouter Hendrik van Nellesteyn [GK 2] (v) (k), ged. Utrecht 6 sept. 1716, geëligeerde raad en kanunnik ten Dom, † Utrecht 26 febr. 1784, tr. Utrecht 10 maart 1739

965. Everdina Hillegonda de Beer [GK 2] (v), ged. Utrecht 3 aug. 1721, † ald. 26 nov. 1785.

966. Mr. Adriaan van Bronckhorst [GK 2] [JT] [KBC] (A) (v) (k), ged. Utrecht 25 mei 1728, burgemeester van Utrecht, † ald. 23 maart 1706, tr. Harmelen 13 juni 1752

967. Meinarda Johanna van Cleeff [GK 2] [JT] [KBC] (v), geb. Utrecht 2 maart 1727, † ald. 15 jan. 1806.

992. Albertus Schuyt [NP 2] (v) (k), geb. Amsterdam 17 maart 1675, koopman op Italië en de Levant te Amsterdam, commissaris 1722, schepen van Amsterdam 1731, woonde op de Heerengracht, † ald. 18 aug. 1752, tr. ald. 7 april 1720

993. Anna Maria van der Does [NP 2] (v), geb. Amsterdam 9 okt. 1694, † ald. 28 dec. 1767.

994. Cornelis van Gheel van Spanbroek [GK 2] (v) (k), heer van Spanbroek, geb. Doornik 8 okt. 1714, luitenant-geraal der infanterie 1790, commandant van de vesting Naarden, † Naarden 9 febr. 1794, tr. Grave (in het geheim) 10 mei 1739

995. Anna Sophia Frederika Pusch [GK 2], geb. 12 okt. 1714, † Venlo 31 aug. 1762.

996. Mr. Nicolaas Geelvinck [VvA 283, 343] (v) (k), heer van Castricum, Backum, Croonen­burg, Stabroek en Velsen, geb. Amsterdam 11 okt. 1706, schepen 1735, raad in de Vroedschap 1744-1748, burgemeester van Amsterdam 1747, raad ter Admiraliteit 1748, ontvanger der algemene landsmiddelen over de Stad en 't Kwartier Amsterdam 1735-1747, meesterknaap der Houtvesterij van Gooiland 1730, kapitein der Burgerij 1731, woonde op de Heerengracht, eigenaar van de hofstede Akerendam te Beverwijk, † Amsterdam 15 juni 1764, tr. ald. 20 sept. 1729

997. Johanna Jacoba Graafland [VvA 283, 343] (v), geb. Amsterdam 8 okt. 1711, † ald. 5 juni 1740.

998. Pieter Beck [VvA 289, 343] [GK 2] (v) (k), ged. Amsterdam 15 juni 1704, commissaris van Amsterdam 1749-1750, thesaurier extraordinaris ald. 1749-1750, † Vogelenzang, h. Teylingerbosch, begr. Amsterdam 5 mei 1778, tr. ald. 23 dec. 1738

999. Anna Albertina Karsseboom [VvA 289, 343][GK 2] (v), geb. Amsterdam 14 juli 1711, † ald. 1 febr. 1740.

1.000. Mr. Jan Caspar Hartsinck [NP 6] [VvA 336, 377] (v) (k), geb. Oost Vlieland 3 sept. 1689, equipagemeester ter Admiraliteit 1725-1759, directeur van de Sociëteit van Suriname 1734, regent Oude Mannen en Vrouwengasthuis te Amsterdam 1720, commissaris klein zegel ald. 1729, hoogheemraad van de zeedijk beoosten Muiden 1746, † Amsterdam 29 dec. 1759, tr. ald. 22 dec. 1715

1.001. Susanna Cornelia Pels [NP 6] [VvA 336, 377] (v), geb. Amsterdam 5 nov. 1697, † ald. 11 dec. 1750.

1.002. Cornelis Hasselaer [NP 6] [VvA 64, 377] (v) (k), heer van beide de Eemnessen, geb. Amsterdam 26 febr. 1676, eerste raad en directeur generaal van Nederlandsch Oost Indië, 1729- 1732, † Eemnes, h. Groeneveld, 28 nov. 1737, tr. Batavia in 1721

1.003. Anna Margaretha Pasques de Chavonnes [NP 6] [VvA 377] (v), geb. Amsterdam (Bergen op Zoom ?) 18 aug. 1695, † Batavia 21 mei 1731.

1.004. Jan van Marselis [GK 2] [VvA 362, 365] (v) (k), geb. Amsterdam 24 mei 1700, koopman en bankier te Amsterdam, schepen van Amsterdam 1746, opperbewindhebber W.I.C. 1755-1751, directeur Levantse Handel 1734, regent O.Z. Huiszittenhuis te Amsterdam 1738, † ald. 25 jan. 1776, tr. ald. 5 april 1729

1.005. Johanna Clifford [GK 2] [VvA 362, 365] (v), geb. Amsterdam 22 febr. 1709, † ald. 1 okt. 1767.

1.006. Dr. Pieter Buteux [NP 2] [VvA 362] (v) (k), med. dr. Leiden 1726, geb. Middelburg 20 dec. 1702 stadsgeneesheer 1726, schepen 1728, raad in de vroedschap 1727, schepen 1728 en thesaurier 1731 van Middelburg, gedeputeerde ter Staten Generaal namens Zeeland 1735- 1762, eigenaar van de suiker- en koffieplantage Aurora te Suriname, † 's-Gravenhage 26 aug. 1762, tr. Amsterdam 7 juni 1729

1.007. Anna Agnes van Sandick [NP 1, 73] [VvA 362] (v), geb. Suriname 11 aug. 1711, † 's -Gravenhage 29 maart 1748.

1.008. Harmanus Schrijver (v) (k), ged. (N.Z.K.) Amsterdam 25 febr. 1695, vestigde zich voor zijn huwelijk te Rotterdam, woonde op het Steijger bij de Grote Markt ald., † Rotterdam 25 nov. 1746, tr. ald. 27 okt. 1720

1.009. Sara Korrekus (Kerckas) (v), ged. Rotterdam 16 sept. 1694, † Molenaarsgraaf 7 maart 1749.

1.012. Mr. Cornelis Vlaerdingerwout (v) (k), geb. Delft 23 (ged. O.K. 24) juni 1687, begr. Oudewater 11 okt. 1730, tr. (als weduwnaar van Catharina Hooft) 2e

1.013. Anna Catharina Verschouw (v), ged. Voorschoten 11 mei 1692, † na 7 okt. 1768.

1.016. Aart Willemse Spaan (k), woonde te Goudriaen (1730 - 1752), tr.

1.017. Regina Jansse van Dam.

1.020. Klaas van der Stok (v) (k), ged. Nieuwpoort 1699, tr. ald.

1.021. Aaltje Kaarsmaker (v).

1.022. Pieter Kaasmaker (v) (k), tr.

1.023. Meisje Kok (v).

Generatie XI

1.024. Lambrecht Marres [NP 47,76] (v) (k), ged. Maastricht 23 aug. 1654, mr. brouwer in de Wildeman op de Brusselsestraat ald., † ald. 9 jan. 1705, tr. ald. 9 feb. 1679

1.025. Anne Strengnart (v), geb. te Oreye (land van Luik), † Maastricht 13 okt. 1718.

1.026. Joannes van Geleen(v) (k), geb. Maastricht (ged. St. Cath.) 26 sept. 1658, mr. brouwer in De Stenen Leeuw op de St. Pieterstraat te Maastricht, † Maastricht mei-juni 1712, tr. 1e Maastricht 9 mei 1681, tr. 2e Johanna Jacobi.

1.027. Elisabeth Franssen.

1.032. Peter Mares (v) (k), geb. Val 22 mei 1615, brouwer en landeigenaar te Sichen, † Wilre 24 juni 1686, tr. (3e)ca 1656

1.033. Helena Meijers (v), † Sichen 25 febr. 1682.

1.034. Paulus Lenaerts (v) (k) † Zussen 2 jan. 1716, tr. Zussen 3 okt 1669 (RAH: Schepenbank Zichen-Zussen nr 16 bis, p 299 d.d. 13 nov 1669: Huwelijksvoorwaarden)

1.035. Eva Raedts (v), † Zussen 22 jan. 1716.

1.036. Joannes Boelen (k), tr.

1.037. Mechtildis Keijen.

1.038. Rutgerus Raddoux (v) (k), tr.

1.039. Anna Coenegrachts (v), geb. ca 1623, † Sluizen 3 dec. 1723, wed. van Stephanus Nicolarts.

1.040. Casparus Creuwen (k), geb. 1625-1630, representant van het ganse corpus der hoofdkerk Heerlen (1e kerkmeester ?) (1672), de kinderen uit zijn tweede huwelijk bezitten landerijen van de hof Molenberg te Caumer bij Heerlen, † Heerlen 1 nov. (14 okt.) 1676, tr. 1e Heerlen 14 sept. 1652 Margaretha van Weerdts, tr. 2e Gertrudis Douven, † Heerlen 4 juni 1676.

1.041. Margaretha van Weerdts, † Heerlen 2 november 1660.

1.042. Joannes Kamps, J.U.L. (v) (k), ingeschreven univ. v. Leuven 1643, procureur van de justitie van Sittard, schepen en burgemeester van Sittard (1664, 1676), tr. Sittard mei 1653

1.043. Gertrudis van Erfft.

1.044. Frans Coenen (v) (k), geb. Nuth 26 maart 1609, leenman van de leenhof van Schinnen, † (?) Nuth 11 jan. 1695, tr.

1.045. Sophia Baltussen (v), † Nuth 28 febr. 1686.

1.046. Willem Hoornkens (k), woonde te Nagelbeek-Schinnen.

1.047. Severina Canisius alias Huntgens (v), † Amstenrade (ten huize haar zoon, pastoor ald.) 13 maart 1672.

1.050. Maximiliaan van Gangelt (v) (k), ged. St. Pieter 27 jan. 1622, burgemeester van St. Pieter, † ald. 12 okt. 1688, tr.

1.051. Anna Grommen, † St. Pieter 15 okt. 1720.

1.052. Willem Maes (v) (k) † St. Pieter 10 febr. 1669, tr.ald. 13 jan. 1652

1.053. Gertrudis Blanckers (v), † St. Pieter 26 okt. 1703. Zij tr. 2e Joannes Matthijssen.

1.054. Jacobus Salden (k), tr. Maria

1.058. Servatius Cox (k), tr.

1.059. Maria Ruyters alias Claessen, van Meerssen.

1.072. Wilhelmus Nijst [SN] (v) (k) (k), geb. Maastricht 23 dec. 1629, vleeshouwer, † Maastricht 20 jan. 1673, tr. Maastricht 8 juni 1651

1.073. Christina Nypels [NP 21] (v), geb. 4 febr. 1624.

1.080. Guillelmus Nijst [SN] (v) (k) geb. Maastricht 16 sept. 1655, keurmeester van het vleeshouwers ambacht 1684, 1688, 1700, † Maastricht 26 okt. 1720, tr. Maastricht 22 april 1677

1.081. Catharina Dresens (v).

1.084. Tossanus Noijen (v) (k), geb. Maastricht (St. Nic.) 24april 1618, † ald. 27 juli 1692, tr. ald. (St. Cath.) 28 febr. 1645

1.085. Catharina Lindelooff, † Maastricht 30 aug. 1684.

1.086. Christianus Franssen (v) (k), mr. brouwer, tr.

1.087. Anna Wattelet.

1.088. Thomas Roebroeck [HR] (v) (k), Arensgenhout 12 nov. 1673, landbouwer op het ergoed te Arensgenhout, brouwer en herbergier aldaar, gest. Hulsberg 1 nov. 1725, tr.

1.089. Margaretha Habets [HR] (v).

1.090. Cornelius Sleijpen [HR] (k), gegoed te Broekhem- Houthem, tr.

1.091. Elisabeth Wijers [HR].

1.112. Lotharius de Hessele (v) (k), landbouwer, † Heerlen 21 juli 1742, tr. Kerkrade 10 okt. 1694

1.113. Catharina Dautzenberg (v), geb. Heerlen 14 nov. 1668, † ald. 29 sept. 1740.

1.114. Petrus Stevens (k), gegoed op de Wijngardhof, tr. tr.

1.115. Joanna Vijgen.

1.120. Oger Duchateau (v) (k), † voor 27 aug. 1693, tr.

1.121. Johanna Philipkin, emancipeerde als weduwe haar zoon Oger Duchateau 27 aug. 1693.

1.124. Joannes Eijssen [DG IV] (v) (k), geb. Voerendael 23 nov. 1649, landbouwer h. de Breem te Kunrade, tr.

1.125. Maria Vijgen [DG IV] (v), ged. Voerendael 31 maart 1644.

1.126. Wijnandus Berden [DG IV] (v) (k) geb. Hoesselt 15 okt. 1651, landbouwer op de pachthoeve Ter Poorten, † na 19 aug. 1690, tr. Mal Sluijzen 10 april 1674,

1.127. Agnes Raedts [DG IV] (v).

1.128. Paschasius Pijls [DG I] [HK] (v) (k), ged. Schinnen 18 aug. 1624, landbouwer, pachter op de Pescherhof, schepen van Schinnen, tr. Schinnen 1 nov. 1648,

1.129. Catharina Pijls [DG I] [HK] (v), † Puth-Schinnen 12 juni 1692.

1.152. Johannes Houtappel [MM] (v) (k) geb. ca 1635, gegoed te Mheer, tr.

1.153. Marie Passon [MM].

1.154. Jean van den Bergh [MM] (k),

1.155. Marie (van) Vlieck [MM].

1.184. Hendrick Peter Rutten (v) (k), geb. Eijsden 30 aug. 1617, brouwer in de Stenen Trappen, † ald. 1676, tr.

1.185. Aleijdis Spauwen (v), geb. Visé 1617, † 4 maart 1681 of 1687.

1.186. Adam van den Dijck (v) (k), geb. (ged. St. Nic.) Maastricht 25 aug. 1622, tingieter, † Maastricht (begr. St. Nic.) 12 maart 1681, tr. (St. Nic.) Maastricht 29 sept. 1643

1.187. Maria Coen van Herstal (v), geb. ca. 1619.

1.188. Dionysius Haenen [BH] (v) (k), ged. Maastricht 25 febr. 1627, † Maastricht 26 febr. 1673, tr. Maastricht 5 febr. 1659

1.189. Maria van Aust [BH] (v), geb. ca. 1630, † (begr.) 24 aug. 1694, tr. 1e St. Pieter 28 nov. 1656 Matheus Dolmans.

1.190. Henricus Creusen (k), ged. Maastricht 26 nov. 1640, tr. Maastricht 19 dec. 1664

1.191. Anna Schats.

1.192. Gilis Klocker (k) (zie "Maastrichts zilver", Maastricht 1978, pag. 187, hier mogelijk onjuist Arnold Klockers genoemd), geb. w.s. te Aken ca. 1610, zilversmid te Aken (D.), muntmeester te Dinant (B.) in 1625, tr.

1.193. Margaretha Collin.

1.194. Pieter Haenen (k), eigenaar van een tweetal huizen op de hoek Plankstraat-Havenstraat te Maastricht, tr.

1.195. Johanna Dresen.

1.208. Peter Dolmans (v) (k), ged. Maastricht (St. Mart.) 18 nov. 1655, landbouwer, woonde op Genhous te Meerssen, pachter van Kasteel Bethlehem te Limmel, † na 8 febr. 1736, tr. ca 1693

1.209. Cornelia Knubben (v), ged. Meerssen 29 okt. 1665, † na 28 jan. 1732.

1.210. Louis Protin (k), schout te Nuth, eigenaar hoeven Kalverhof en Ingendael te Bunde, tr.

1.211. Maria Catharina Wijers (v).

1.212. Johannes Maenen (k), † Meerssen-Canjel 10 november 1703, tr. Bunde 12 april 1680

1.213. Maria Thijssen (v), ged. Bunde 28 oktober 1656, † Meerssen 2 september 1719.

1.214. Christianus Ghijssen (k) tr.

1.215. Beatrix Deurlinx.

1.262. Henricus Lennertz [AL] (k), tr.

1.263. Maria Elisabeth Plum [AL].

1.264. Arnoldus Lennertz [AL] (k), tr.

1.265. Johanna Rulandt [AL].

1.280. Henri Franquinet [MT] (v) (k), geb. Ensival 9 sept. 1640, fabrikant en koopman in laken, burgemeester van Ensival, † ald. 1 okt. 1704, tr. ald. 27 juni 1663

1.281. Marie Elisabeth Fraipont [MT] (v), geb. Ensival 15 febr. 1638, † Verviers 30 mei 1697.

1.282. Godefroid de Xhorez [MT] (k), burgemeester van Verviers, tr.

1.283. Marie Louys [MT].

1.288. Wilhelmus van Gulpen (v) (k), ged. Maastricht (St. Jacob) 6 mei 1644, koopman ald., † ald. (St. Nicolaas, begr. in templo) 4 april 1733, tr. Maastricht (St. Jacob) 24 nov. 1677

1.289. Mechteld Pastoors, geb. Maastricht 3 aug. 1657, † ald. (St. Nic., begr. in templo) 20 april 1734.

1.290. Theodorus Roex [WI] (v) (k), geb. Veltweselt, meester goud- en zilversmid te Maastricht, tr. Maastricht 15 aug 1686

1.291. Maria Vrijen [WI], (geb. Maastricht 27 dec. 1662?).

1.292. Caspar Thouns (k), geb. ca 1640, tr.

1.293. Sophia van Hees.

1.294. Simon Nypels [NP 21] (v) (k), geb. Maastricht 11 nov. 1652, leerlooier, † Maastricht 28 febr. 1685, tr. ald. (St. Jacob) 28 febr. 1685

1.295. Anna Goert [NP 21].

1.312. Antoine Lemaire [BA] (k), tr. Wandre 1655

1.313. Anne de Romsee [BA] (v).

1.314. Charles Michau [BH] (k), † Wandre 17 mei 1682, tr.

1.415. Agnes Léonardsdr. Budin [BH], geb. 17 sept. 1627.

1.344. Charles Polus [MMP] (v) (k), geb. Roclange Pinksterzondag 1669, † Hendriken 1 febr. 1712, tr.

1.345. Marie Groenendaels [MMP] (v), geb. 15 sept. 1654.

1.350. Thomas van den Borne [MMP] (k), tr.

1.351. Agnès Coenen [MMP].

1.376. Henri Eijben [LH] [MMP] (v) (k), geb. Zonhoven 1694, tr.

1.377. Gertrude Aldegonde Schepers [LH] [MMP].

1.378. Martin Clercx [MMP] (v) (k), tr.

1.379. Anne Aarts [MMP].

1.380. Thomas van den Borne [MMP] (k), tr.

1.381. Agnès Coenen [MMP].

1.388. Georges Jean Bartholeijns [LH] [MMP] (v) (k), geb. Jamines 1684, † 13 nov. 1742, tr.

1.389. Anne Elisabeth Quatperts [LH] [MMP] (v), geb. Entbroeck.

1.390. Hubertus Vaes [MMP] (v) (k) geb. Alken 1680, † Stevoort 1731, tr.

1.391. Jeanne Thoelen [MMP], geb. Stevoort 24 febr. 1681, † 4 sept. 1775.

1.392. Jean Guillaume de Fastré [MMP](v) (k), geb. 18 febr. 1675, † 1705, tr.

1.393. Marie Warmots [MMP] (v), † 11 okt. 1747.

1.394. Leonard van Dalem [MMP] (v) (k), tr.

1.395. Anna Maria Lantmeters alias Daniels [MMP] (v).

1.398. Denisius Kempeneers [MMP] (v) (k), tr.

1.399. Anna Catharina Reijen sive Keijen [MMP] (v).

1.400. Hubertus Vaes [MMP] (k), geb. Herck St. Lambert, † 28 mei 1700, tr.

1.401. Jeanne Feijtmans [MMP], geb. Herck St. Lambert april 1644, † Alken 3 nov. 1713.

1.404. Jean Minten [MMP] (k), tr.

1.405. Agnes Victorine van der Maessen [MMP] (v).

1.408. Paulus Tielens [NP 21] (v) (k), † Exel 6 nov. 1724, tr.

1.409. Margriet van Velthoven.

1.410. Leonardus Gijbels (k), tr.

1.411. Margaretha Bogaerts.

1.412. Henricus Neven (v) (k), geb. Maastricht 3 maart 1658, tr.

1.413. Maria Meijs.

1.416. Lebuinus Coenegracht [LC] (v) (k), geb. Maastricht 1 aug. 1688, † ald. 12 maart 1718, tr. 17 juni 1706

1.417. Anna Wolfs [LC] (v), † 25 febr. 1758.

1.418. Willem Goessens [LC] (k), tr.

1.419. Johanna Pietermans [LC].

1.424. Michaël Guillelmus van Aken [MM] (v) (k), j.u.l. Reims, j.u.d. Pont à Mousson 1692, geb. Maastricht 10 mei 1671, schepen 1696, 1698, 1704, 1706, 1708, 1715, 1718, 1722, gezworen 1700, 1724, 1736, burgemeester 1706, 1712, 1720, pensionaris van Maastricht 1713, † (begr. St. Cath.) 25 juni 1742, tr. Maastricht 19 juli 1690 (zijn nicht)

1.425. Elisabeth Clercx [MM], geb. 26 jan. 1649, † (begr. St. Cath.) 12 nov. 1721.

1.426. Henricus Thisius [NL 1900, 1901] (v) (k), j.u.l., heer van Ingenop, geb. ald. 27 oktober 1644, gezworene, secretaris en burgemeester van Maastricht, tr. 21 febr. 1678

1.427. Maria Gertrudis Proenen [NL 1900, 1901] (A) (v) (k), vrouwe van Weijerhof, ged. 24 okt. 1650.

1.428. Mr. Joannes Matthias Smets (v) (k), geb. Maaseick 3 april 1665, advocaat, schepen van Maaseick, tr. (ald.?) 18 jan. 1694

1.429. Maria Rosa in den Sittart.

1.432. Jan Moers (v) (k), geb. 27 jan. 1642, schepen van Tongeren, tr. 1 maart 1666

1.433. Elisabeth Hubens (v).

1.434. Egbert Christiaens [BT] (v) (k), geb Deventer, omstreeks 1640, † Zutphen (oud 85 j.) 1724, tr.

1.435. Aleida Ordinck (Oirinx) [BT] (v), geb. Emmerick omstreeeks 1760, † (93 j. oud).

1.436. Gerard de Saren (v) (k), geb. 8 nov. 1626, burgemeester van Tongeren 1648, tr. 28 jan. 1657

1.437. Marie Voets alias de Voet (v), geb. 13 juli 1636

1.438. Guillaume André Vaes (v) (k), j.u.l., geb. 1637, tr.

1.439. Anne-Marie Vaes (v).

1.456. Jean Bonjour (v) (k), inwoner van Lignières (Zw.), † tussen 14 april 1737 en 22 jan. 1741, tr. ca 1698

1.457. Marguerithe Favre.

1.458. Seigneur Jean Descombes (v) (k), justicier en la justice de Lignières (Zw.), tr.

1.459. Regine de Tonine (v).

1.472. Leonardus Corten [NP 44] (v) (k), geb. Nuth 16 juni 1631, bestgeërfde van Geleen, man van de Spaanse leenhof van Valkenburg, schatheffer van Geleen, landbouwer, graankoopman, kerkmeester van Geleen, † Lutterade 28 aug. 1712, tr. Geleen 1654,

1.473. Elisabeth Proosten [NP 44] (v), geb. Lutterade 30 april 1636, † ald. 22 jan. 1716.

1.474. Reinier Penris [GK 1] (v) (k), geb. Geleen 22 juni 1628, procureur, burgemeester van Lutterade, tr.

1.475. Cornelia Rencken [GK 1] (v), geb. Geleen 18 okt. 1634.

1.476. Johannes Fredericus Gadé [GK 1] (k), geb. Fallersleben (Brunsw.) 1669, ritmeester en regiments-kwartiermeester regiment dragonders von Dopff, † Geleen 12 jan. 1722, tr. Roermond

1.477. Johanna Petronella van Staveren [GK 1] (v), † Geleen 23 maart 1730.

1.478. Johannes Bollen [GK 1](v) (k), geb. Limmel, landmeter van Geleen en Sittard, schatheffer van het Graafschap Geleen, † Geleen 10 febr. 1711, tr. Geleen juni 1675

1.479. Anna Banens [GK 1] (v), geb. Geleen 15 febr. 1640, † 25 maart 1722.

1.480. Johannes Banens [GK 1] (v) (k), geb. Beek , † ald. 28 sept. 1663, tr. Beek 31 okt. 1645

1.481. Sibilla Hamers [GK 1] (v), † Beek 27 aug. 1676.

1.482. Petrus Wouters [GK 1] (k), † Beek 15 april 1693, tr. Nuth 1656

1.483. Judith Canisius [GK 1] (v), Geb. Nuth, h. Neunhof, 3 sept. 1635.

1.484. Petrus Dautzenberg [GK 1] (v) (k)(k), geb. Heerlen 13 maart 1639, koopman in granen, schatheffer van de hoofdbank Heerlen, griffier en plaatsvervangend stadhouder der keurkeulse mankamer te Heerlen, † ald. 29 juni 1720, tr. Heerlen 20 febr. 1661

1.485. Maria Moenen (v), geb. Heerlen h. Meezenbroek, 14 mei 1642, † ald. 9 febr. 1709.

1.486. Theodorus Rietraet [GK 1] [LL 8] (v) (k), geb. Klimmen, landbouwer en eigenaar van de hoeven Dolberg te Klimmen en de Pim te Heerlen, brouwer ald., † Voerendaal, tr.

1.487. Anna à Campo [GK 1] [LL 8](v).

1.488. Guillaume Lebens [LL 3] [BH] (v) (k), geb. ca 1638/39, procureur te Eijsden 1664, notaris en procureur te Eijsden 1668, griffier van de heerlijkheid Eijsden 1680, Mesch en Berneau 1697, schepen van 's-Gravenvoeren 1719, † Eisden 25 sept. 1719, tr. ald. 29 jan. 1668

1.489. Catharina Rutten [LL 3] [BH] (v), geb. Breust 27 okt. 1644, † Eijsden 1 febr. 1711.

1.490. Lambertus Lousbergs [LL 3] (v) (k), geb. 1648, notaris en procureur, griffier van het graafschap Gronsveld, schepen ald., † Gronsveld 6 febr. 1735 tr. 1677

1.491. Anna Rutten [LL 3] (v), † Gronsveld 27 april 1692.

1.492. Joannes Jeuckens [BH] (v) (k), geb. Caestert 1632, † Oost 24 mei 1707, tr. 1e Breust 22 juli 1658 Anna Rutten, tr. 2e Eijsden 27 okt 1686

1.493. Maria Homblet [BH], geb. Hesta ca. 1657, † Eijsden 30 mei 1737, zij huwde 2e Breust 10 aug. 1710 Thomas Moor.

1.494. Lambertus (Levinus) Jocken (Jegers) [BH] (k), tr.

1.495. Maria Cnoupen alias Jocken [BH] (v), geb. Eijsden 8 febr. 1643, ald. 22 okt 1724.

1.516. Egidius Potmans (k), tr.

1.517. Johanna Arts alias Klijnen.

1.518. Arnoldus Hermens (k), tr.

1.519. Maria Pleumekers.

1.534. Johannes Claessens (v) (k), ged. Schinnen 21 april 1653, † Schinnen 27 april 1740.

1.535. Catharina Deumans (Deumens, Doemens) (v), † Schinnen 11 april 1740.

1.536. Cornelis Jelisz. Pekelharing [NP 83] (v) (k), scheepsbouwer, leider van zijn schoonvaders werf voor koopvaardij en oorlogsschepen op het Bickerseiland te Amsterdam 1680 - 1692, burger van Amsterdam 23 febr. 1689, directeur in de compagnie Peaock and Chitty ald. (1692), † Zaandam 23 juni 1721, tr.

1.537. Guurtje Jans Rogge (v), geb. West Zaandam 3 maart 1679.

1.540. Cornelis Jansz. Calff (k), olieslager firma Cornelis Jansz. Calff en Zonen op de molen Het Huis Te Muiden te Oost-Zaandam, † ald. 22 nov. 1734, tr. Oost-Zaandam 8 april 1721

1.541. Brechje Jans Kuyper (v), geb. Krommenie.

1.584. Hendrick Jansz Broese (k), geb. ca 1635, verkrijgt het burgerschap van Zwolle 20 juni 1667.

1.586. Willem Gerrits Crooneman (v) (k), vermeld te Wijhe 1671, timmerman te Wijhe 1682, eigenaar van vrij en onbelast land te Wijke 1693, verstrekt geld in leen onder meer 400 Car. gld voor de vrijlating van een gevangene in 1678 en 200 Car. gld voor een hypotheek in 1694, testeert 1694, onder­kerk­meester (1711), tr.

1.587. Anna (Annechjen) Janssen.

1.600. Willem Campert de jonge Jacobsz. (v) (k), ged. Barneveld 14 maart 1652, tr. ald. 6 sept. 1674

1.601. Gerritje Reyers Huybertsz.

1.664. Bartholomäus Mauve [HM] (v) (k), geb. Stettin 12 juni 1664, raadsheer van Stettin, † ald. 1 aug. 1699, tr. 19 okt. 1687

1.665. Elisabeth Brüsewitz [HM] (v), geb. Stargard dec. 1668, † Stettin 2 juni 1742.

1.666. Matthäus Liebeherr [HM] (k), koopman, thesaurier en raadsheer van Stettin, tr.

1.667. Flora von Langen [HM].

1.728. Jacob Hänni [NP 48] (k), landbouwer te Fost (Zwitserl.), tr. 1683

1.729. Anna Hälmeren, aus den Leumeren.

1.800. Arnould Poplemon (v) (k), geb. Mark bij Edingen 27 febr. 1640, poorter van Antwerpen 1687, bakker in het Moriaentje 1708, † Berchem 14 aug. 1726, tr. 1e Maria Bemind, tr. 2e Berchem 27 jan. 1692

1.801. Josina van Lippen.

1.802. Conrardus Verwithagen (k), tr.

1.803. Elisabeth Bessems.

1.824. Jacob Mossel [GK 2] (v) (k), geb. 1639, commissaris (1678, 1684) president (1694) van de Bank van Kleine zaken te Enkhuizen, voogd van het Oude Armen Weeshuis (1669-1677), † 1699, tr.

1.825. Sara van den Basen [GK 2].

1.832. Herman van der Feltz [GK 2] [NA 39] (v) (k), geb. omstreeks 1632, kapitein in Statendienst, beleend met Groot Horstwijk 1675, † Groenlo 16 mei 1689, tr. ca 1677

1.833. Johanna Philippina Charlotta Hendriksdr. van den Strijdhorst [GK2] [NA 39] (v), vrouwe van Holtheide en Pallant, vermeld 1677, 1679 en 1699.

1.834. Roelof van Hoevell [GK 2] [NA 40] (v) (k), heer van Kevelham en Nijenhuis 1658-, gedeputeerde ten landdage van Overijssel 1648, in de ridderschap van Overijssel 1649, raad ter admiraliteit in Friesland 1653-, sergeant majoor over een regiment voetknechten (1671), luitenant kolonel (1678), † h. Nijenhuis, Goor 4 sept. 1678, tr.

1.835. Elsabe Christina Bentinck [GK 2] [NA 40] (v), geb. Zwolle 12 sept. 1637, † na 1712.

1.838. Willem Caeff [GK 2] (k), tr.

1.839. Catharina Hermansdr. Egberts [GK 2].

1.840. Hendrik Vignon [GK 2] (v) (k), geb. Aken ca 1620, burger van Maastricht 21 jan. 1660, † w.s. op kasteel Meezenbroek 1695, tr. Maastricht 3 aug. 1650

1.841. Anna Buirette [GK 2] (v), vrouwe van Meezenbroek, geb. Aken ca 1622, † w.s op kasteel Meezenbroek 1696.

1.844. Dr. Marc Quitton [GK 2] (v) (k), Waals predikant te Hoorn, tr.

1.845. Susan Barailleau [GK 2].

1.846. Alexander Libuines de Prato [GK 2] (k), predikant te Neukirchen (Meurs), tr. 1685

1.847. Aemilia Immendorp [GK 2].

1.848. Antoine Cassa [SA] (v) (k), afkomstig uit Zwitserland, burger van 's-Gravenhage, kamerhellebaardier in dienst van de prinses Douarière van Oranje, † 's-Gravenhage 21 juni 1698, tr. Loosduinen (Geref. kerk) 1 juli 1671

1.849. Jonasdr. de Wolt [SA], geb. 's-Gravenhage 26 juni 1699.

1.850. Nicolaas Pook, [SA] (v) (k), geb. Leiden 14 aug 1630, boelhuismeester, † Leiden 17 juni 1702, tr. Leiden 19 sept. 1653

1.851. Catharina van der Maes, [SA] (v), geb. Leiden 4 nov. 1646, † Leiden 23 dec. 1668

1.856. Pieter Jansz. Lugt [NP 29] (v) (k), geb. Aalsmeer ca 1650, scheepstimmerman ald. tr. ald.

1.857. Marritje Jansdr. Stuurman [NP 29] (v).

1.858. Pieter Jans Almenum [NP 29] (k), tr.

1.859. Marritje Hendriks [NP 29].

1.860. Abraham Salm [DA] (v) (k), geb. in 1661, † Sloterdijk 10 mei 1703, tr. Amsterdam 29 febr. 1688

1.861. Marritie Dircksdr [DA], geb. Amsterdam 1662, † Sloterdijk 12 okt 1729.

1.862. Frederik Jacobsz (Boomkamp) [DA] (k), geb. Amsterdam omstreeks 1668 (ged. ald. 26 dec 1694), tr. (O.tr. Amsterdam 23 mei 1692

1.863. Marritje Jans Amesz [DA] (v), geb. Amsterdam omstreeks 1673 (ged. ald. 26 dec. 1694), † Amsterdam 30 maart (begr. Noorderkerk 5 april) 1712.

1.880. Anthony van Vollenhoven [NP 16, 53] (v) (k), geb. Schiedam 20 juni 1643, haringreder, Heiligegeest meester, † Schiedam 28 april 1714, tr. Haarlem 16 sept. 1673

1.881. Catharina van Vollenhoven [NP 16, 53] (v), geb. Haarlem 29 jan. 1652, † Schiedam 13 dec. 1727.

1.882. Willem van Ingen (v) (k), geb. 10 maart 1669, † 3 okt. 1749, tr. Rotterdam 20 aug. 1690

1.883. Josina Schaapharder, geb. 16 nov. 1663, † 6 dec. 1746.

1.884. Dirck van der Hoeven [NP 16] (v) (k), geb. Dordrecht 20 juni 1649, koopman te Dordrecht later te Rotterdam, brouwer in de Vos aan de Leuvenhaven te Rotterdam 1676, penningmeester van de Wilde Vemen ald. , † Rotterdam 27 juli 1714, tr. ald. 31 okt. 1677,

1.885. Maria Hennequin (v), geb. 26 aug. 1657, † Rotterdam 5 aug. 1723.

1.886. Reijnier Leers (v) (k), geb. Rotterdam 14 nov. 1654, boekdrukker te Rotterdam, raad en schepen ald., † Parijs nov. 1714, begr. Rotterdam 31 jan. 1715, tr.

1.887. Cornelia Brandt (v), geb. Hoorn 6 okt. 1666, † 1735.

1.920. Mr. Pieter Elias [NA 39] [VvA 298] (v) (k), ged. Amsterdam 18 aug. 1688, iur. dr., advocaat te Amsterdam, secretaris van de schepenen sinds 1713, secretaris van burgemeesters en vroedschap sinds 1718, kapitein der burgerwacht te Amsterdam 1721, hoofdingeland van de Heerhugowaard, woonde in Soli Deo Gloria op de Heerengracht te Amsterdam † ald. 17 nov. 1736, tr. ald. 13 dec. 1722

1.921. Maria Philippina van Tongeren [NA 39] [VvA 298] (v), geb. Amsterdam 10 nov. 1700, † 14 nov. 1761.

1.922. Mr. David de Wilhem [VvA 236, 328] (v) (k), ged. Amsterdam 18 okt. 1705, secretaris van de desolate boedelskamer 1724, bewindhebber V.O.C. 1730, schepen van Amsterdam 1732, † ald. 9 okt. 1768, † Amsterdam 9 okt. 1768, begr. ald. (N.K. in de grafkelder van Michiel Adriaansz. de Ruyter), tr. Amsterdam 2 maart 1728

1.923. Clara Susanna Backer [VvA 236, 328] [GK 2] (v), geb. Amsterdam 12 dec. 1708, regentes Oude Mannenhuis ald. † Amsterdam, 1 dec. 1766, begr. ald. (N.K. in de grafkelder van Michiel Adriaansz. de Ruyter).

1.924. Gerard van Kouwenhoven [GK 2] (v) (k), geb. Koningsbergen, koopman op de Oostzee en assuradeur te Amsterdam, † Amsterdam 17 nov. 1757, tr. Danzig 20 aug. 1708

1.925. Dorothea Strodt [GK 2], † Koningsbergen 28 mei 1712.

1.926. Michiel Bruyningh [VvA 358] [GK 2] (v) (k), geb. Amsterdam 23 jan. 1690, wijnkoopman, deken van het wijnkopersgilde, overman der burgerwacht 1724, commissaris 1748, raad van Amsterdam 1748-1773, gedeputeerde ter Staten Generaal 1754-1756, † Amsterdam 25 nov. 1773, tr. Gorinchem 21 juni 1718

1.927. Geertruyd van Byland [VvA 358] [GK 2] (v), geb. Gorinchem 1 jan. 1700, † Amsterdam, h. Amstelvreugd, 25 dec. 1764.

1.928. Stephanus van Nellesteyn [GK 2] (v) (k), ged. Utrecht 28 sept. 1677, raad ordinaris Hof van Utrecht, † Utrecht 12 nov. 1729, tr. Utrecht 4 dec. 1708

1.929. Cornelia Johanna van Royen [GK 2] (v), ged. Utrecht 16 juli 1684 † ald. 14 sept. 1749.

1.930. Everhard de Beer [GK 2] (v) (k), geb. Utrecht 27 nov. 1667, kanunnik ten Dom, † ald. 7 dec. 1732, tr. de Meern 6 aug. 1714

1.931. Hillegond van Sypesteyn [GK 2] (v), geb. Utrecht 20 okt. 1674, † ald. 15 aug. 1754.

1.932. Nicolaas van Bronckhorst [GK 2] [JT] [KBC] (A) (v) (k), heer van Schonauwen, geb. Utrecht 27 dec. 1684, raad ordinaris hof van Utrecht, † ald. 11 april 1755, tr. Utrecht 24 okt. 1724

1.933. Anna Aletta van Mansvelt [GK 2] [JT] [KBC](v), geb. Utrecht 16 mei 1698, † ald. 11 april 1734.

1.934. Mr. Cornelis van Cleeff [GK 2] [JT] [KBC] (v) (k), geb. Utrecht 29 juni 1681, advocaat hof van Utrecht, raad, schepen, schout, burgemeester van Utrecht, hoogheemraad van de Lekdijk, boekhouder en regent kinderhuis, † Utrecht 14 dec. 1745, tr. Utrecht 30 juni 1718

1.935. Adriana van Bueren [GK 2] [JT] [KBC] (v), geb. 's-Gravenhage 14 sept. 1692, † Utrecht 14 dec. 1730.

1.984. Albertus Schuyt [NP 2] (v) (k), geb. Amsterdam 17 aug. 1629, koopman in lakens, handelaar op Moscovië, woonde op de Keizersgracht, † Amsterdam 11 febr. 1701, tr. ald. 11 jan 1669

1.985. Maria Nieugaert (v), geb. Amsterdam 28 maart 1648, † ald. 14 febr. 1730.

1.986. Willem van der Does (k), haringkoper te Amsterdam, commissaris van de 8ste penning, regent Huiszittenhuis en aalmoezeniershuis, tr.

1.987. Anna van Dinter.

1.988. Daniel van Gheel tot Spanbroek (k), kolonel te Doornik in 1714, tr.

1.989. Jacoba de Casembroot.

1.992. Mr. Lieve Geelvinck [VvA 255, 259, 283, 343] (v) (k), heer van Castricum, Mijnden, de beide Loosdrechten, Backum, en Croonenburgh, geb. Amsterdam 28 mei 1676, bewindhebber van de V.O.C., raad, schepen en burgemeester van Amsterdam, gedeputeerde in de raad van State, † Amsterdam 22 aug. 1743, tr. ald. 31 maart 1699

1.993. Agatha Theodora van Bambeeck [VvA 259, 283, 343] (v), geb. Amsterdam 18 aug. 1674, † ald. 17 febr. 1713.

1.994. Gillis Graafland [NA 40] [VvA 196, 236, 297] (v) (k) heer van Mijnden en beide Loosdrechten, geb. Amsterdam 17 jan. 1698, postmeester van het Antwerps postkantoor te Amsterdam, commissaris 1712, raad in de Vroedschap 1714-1727, en schepen van Amsterdam 1715, † ald. 24 okt. 1727, tr. ald. 10 juni 1710

1.995. Anna de Haze [NA 40] [VvA 236, 297] (v), geb. Amsterdam 4 nov. 1690, † ald. 17 aug. 1761. Zij hertrouwde mr. Lieve Geelvinck.

1.996. Abraham Beck [VvA 289] (k), gouverneur van het eiland Curaçao in 1708, tr.

1.997. Maria Elisabeth van Wickevoort [VvA 289].

1.998. Gerard Karseboom [VvA 289] (v) (k), geb. Amsterdam 10 maart 1678, koopman ald., postmeester van het Antwerps postkantoor te Amsterdam, raad in de vroedschap 1709-1730 en schepen van Amsterdam 1708, kapitein der burgerij 1709, † ald. 9 juli 1730, tr. ald. 8 jan. 1706

1.999. Anna Elisabeth Verpoorten [VvA 289] (v), geb. Amsterdam 16 aug. 1676, † ald. 6 nov. 1727.

2.000. Joan Hartsinck [NP2] [VvA 209, 377] (v) (k), geb. Batavia 14 aug. 1653, commissaris monstering voor de oorlogsvloot der admiraliteit van Amsterdam, † Amsterdam 15 juni 1698, tr. Ouderkerk 18 okt. 1678

2.001. Jacoba Hattingh [VvA 209, 377] (v), geb. Amsterdam 8 febr. 1656, † ald. 3 dec. 1733.

2.002. Quillielmo Pels [VvA 221, 336, 377] (v) (k), geb. Amsterdam 14 april 1659, koopman, commissaris en schepen van Amsterdam , ontvanger van de gemene landsmiddelen voor de stad en het kwartier Amsterdam, † ald. 1 mei 1705, tr. ald.

2.003. Susanna Jacoba Valckenier [VvA 221, 336, 377] (v), geb. Hacio (koninkrijk Toncquin) 23 jan 1670, † Amsterdam 22 jan. 1709.

2.004. Cornelis Hasselaer [NP 6] [VvA 64] (v) (k), geb. Enkhuizen 1637, chirurgijn in de Langestraat te Amsterdam, † ald. 8 mei 1690, tr. ald. 19 nov. 1658

2.005. Susanna Tack [VvA 64] (v), geb. 1639, † Amsterdam 1706.

2.006. Maurits Pasques de Chavonnes [VvA 64] (v) (k), geb. 23 juli 1654, brigadegeneraal infanterie, ordinaris raad van Oost Indië, gouverneur en directeur van Kaap de Goede Hoop, † ald. 8 sept. 1724, tr.

2.007. Balthesarina Kien [VvA 64], geb. 2 nov. 1667, † Bergen op Zoom 9 juli 1756.

2.008. Jan van Marselis [VvA 239, 362] (v) (k), geb. Haarlem 1 april 1672, eerste klerk der admiraliteit te Amsterdam 1702, woonde op de Keizersgracht, † ald. 22 dec. 1724, tr. ald. 30 sept. 1698

2.009. Anna Elisabeth Pater [VvA 239, 362] (v), geb. Amsterdam 24 nov. 1676, † ald. 5 juni 1706.

2.010. Mr. George Clifford [NA 39] [VvA 362, 365] (v) (k), geb. Amsterdam 1685, koopman en bankier te Amsterdam woonde op de Herengracht, commissaris van de Hortus Medicus, woonde op De Hartenkamp te Heemstede, † ald. 10 april 1760, tr. Amsterdam 27 april 1707

2.011. Johanna Bouwens [VvA 362, 365] (v), geb. Amsterdam 2 juli 1689, † ald. 13 febr. 1714.

2.012. Pieter Buteux [NP 2] (v) (k), geb. Middelburg 4 maart 1673, koopman, kiesheer, Middelburg 15 dec. 1707, tr. ald. 16 nov. 1699

2.013. Maria Huygens (v), geb. Negapatnam (India) 9 aug. 1680, † Middelburg 17 april 1719. Zij huwde 2e Pieter Sandra.

2.014. Nicolaes van Sandick [NP 1, 73] (v) (k), geb. Wijk bij Duurstede 9 aug. 1683, ontvanger generaal van Suriname (1727), gest. ald. 5 okt. 1730, tr. Suriname 10 dec. 1710

2.015. Anna Henriette de Néale (v), geb. bovendistrict van Crommenwijne (Suriname) 29 dec. 1691 (ged. ald. febr. 1692 als Anna Hendrikje Neal)

2.016. Lucas Arentsz. Schrijver (k), geb. omstreeks 1654, wijnkoper te Amsterdam, woonde op de Haarlemmer-dijk bij de Visserstraat op het Heerenlogement In de Son, tr. ald. (ondertr.) Amsterdam 15 jan. 1677

2.017. Catharina van Clarenbeeck (v), geb. omstreeks 1654

2.018. Johannes Pietersz. Kerckas (k) tr.

2.019. Liesbeth Jans van Leeuwen.

2.024. Mr. Jacob Vlaerdingerhout (v) (k), ged. Delft (O.K.) 26 april 1654, notaris te Delft, regent en meester der charitaten, regent van het Oude en Nieuwe Gasthuis, begr. Delft (N.K.) 17 nov. 1697, tr. Dordrecht (ondertr. Delft 30 aug.) 16 sept. 1681

2.025. Anna Oudtlandt (v), geb. Dordrecht 9 (ged. 16 oktober) 1662, † Delft 10 (begr. O.K. 16) febr. 1711

2.026. Johannes Verschouw (k), tr.

2.027. Annichje Barentsdr. Wareninckx.

2.040. Cornelis Ariensz. (v) (k), ged. Nieuwpoort 21 maart 1660, tr. ald. 2 juni 1686

2.041. Maijcken Vuijck (v).

2.042. Jan Kaarsmaker (v) (k), ged. Nieuwpoort 10 juni 1663, tr.

2.043. Cornelia van der Wal (v).

2.044. Jacob Kaasmaker (v) (k),. 1659, tr.

2.045. Noelke van Dam (v), geb. van Bergambacht.

2.046. Daniel Kok (v) (k), tr.

2.047. Ariaentje van Ameide (v).

Generatie XII

2.048. Servaes Marres [NP 47,76] (v) (k), ged. Maastricht 22 juni 1625, eigenaar van huizen op de Brusselse­straat en op de Commel aldaar, bewoont Het Alden Rosch, waarschijnlijk een herberg, erft in 1675 van zijn schoonvader een huis met een brouwerij op de Brusselsestraat, deze brouwerij noemt hij De Wildeman, gegoed in het land van Luik en in de Vroenhof, † Maastricht 29 juni 1682, tr.

2.049. Maria Houberechts (v), van Seijperen, ged. Maastricht 4 dec. 1629, † ald. 25 april 1673.

2.050. Guillaume Strengnart (k), tr.

2.051. Marie Botty.

2.052. Henricus van Geleen (v) (k), brouwer, tr. Maastricht (St. Mart.) 29 jan. 1643

2.053. Joanna Solders (v).

2.064. Reijner Mares (v) (k), geb. ca 1580, (waarschijnlijk) fabrikant van buskruit, gegoed te Fall, Sichen en Wong, woonde aan de Gemeijnstraat te Fall, † Fall 22 maart 1642,

2.065. Ida van Couwenberg (v) , geb. w.s. Millen.

2.066. Jan Meijers (k), brouwer te Wilre, tr.

2.067. Catrijn Reijners.

2.068. Everart Lenaerts (k), landeigenaar te Zussen, vermeld in 1669, overl. Zichen (B) 13-1-1684, tr. voor 9 maart 1635

2.069. Catharina Meijers (v).

2.070. Wirick Raedts [WI] (k), landeigenaar te Zussen, vermeld in 1162 en 1669, tr. na 11 sept. 1636

2.071. Catharina Pauli [WI], (v) geb. Eben 21 jan 1615, sinds 11 sept. 1636 weduwe van Aert Hupkens.

2.076. Richardis Raddoux (k), alias Kellinius, tr.

2.077. Catharina Coenegrachts (v).

2.078. Wilhelmus Coenegrachts (v) (k), tr. Millen 17 juli 1622

2.079. Anna Henckens (v).

2.084. Arnoldus Kamps (v) (k), schepen (1640, 1556) en burgemeester van Sittard (1645, 1649), † 16 mei 1657, tr. Sittard 17 jan. 1617

2.085. Elisabeth Meys (Meisters), geb. Basweiler.

2.088. Arnold Coenen (v) (k), landbouwer te Hellebroek Nuth aan de Coenenheide, leenman van de leenhof van Schinnen, tr.

2.089. Maria Corten [NP 44] (v), zuster van Johannes Franciscus Corten [NP 44], gen. I. genealogie Corten.

2.090. Baltus Smeets (k), tr.

2.091. Catharina Weustenraedt.

2.094. Reynerus Huntgens (k), landeigenaar te Geleen, rentmeester van de familie Huin van Geleen en Amstenrade, tr.

2.095. Anna van IJseren.

2.100. Dionysius van Gangelt (v) (k), burgemeester van St. Pieter, † ald. 21 jan. 1649, tr.

2.101. Maria Aerts (v), † voor 29 april 1637.

2.104. Engel Maes (v) (k), ged. St. Pieter 4 april 1601, tr. 27 april 1622

2.105. Ida Hamelers (v), ged. St. Pieter 2 nov. 1592, weduwe van Frans Daems

2.106. Joannes Blanckers (k), † St. Pieter 7 sept. 1646, tr.

2.107. Cornelia de Vroe, † St. Pieter 20 aug. 1668.

2.144. Willem Nijst [SN] (v) (k), geb. Maastricht 11 dec. 1601, vleeshouwer, † Maastricht 25 aug. 1633, tr. Maastricht 8 juli 1625

2.145. Catharina Nypels [NP 21] (v), geb. Maastricht 9 dec. 1601.

2.146. Guilelmus Nypels [NP 21] (v) (k), ged. Maastricht (St Nic.) 15 febr. 1587, leerlooier, tr. ald. 17 febr. 1613

2.147. Christina Spauwen [NP 21], † ald. (St. Nic.) 3 okt. 1632.

2.162. Joannes Dresens (k), tr.

2.163. Gertrudis Haenen.

2.168. Gerardus Noijen (k), tr.

2.169. Judith (Winthagen ?).

2.372. Franciscus Franssen (k), tr.

2.173. Maria Somers.

2.176. Frans Roebroeck [HR] (v) (k), landbouwer op het erfgoed te Arensgenhout, † aldaar 1687, tr.

2.177. Christina Moenen [HR] (v), ca 1694.

2.178. Peter Habets (k), tr.

2.224. Paschasius de Hessele (k), geb. w.s Wallonië, vestigde zich ca 1670 te Kerkrade, halfwin op de hoeve Crombach te Kerkrade, schepen aldaar, tr.

2.225. Marie de Chaineux, † Kerkrade 27 maart 1679.

2.240. Gillet Duchateau [JV] (v) (k), vermeld 27 april 1648, tr. 5 juli 1627

2.241. Catherine de Couvernaihle [JV] (v), vermeld als weduwe 21 maart 1657 en 20 nov. 1660.

2.248. Thomas Eijssen [DG IV] (v) (k), geb. Voerendaal, 13 mei 1624, landbouwer, † na 17 maart 1684, tr. voor 23 nov. 1649

2.249. Maria Heuts [DG IV].

2.250. Nicolaus Vijgen [DG IV] (v) (k), w.s geb. Heerlen 22 mei 1612, tr.

2.251. Christina Baumans [DG IV] .

2.252. Franciscus Berden [DG IV] [LH] (v) (k), geb. Hoesselt 17 april 1626, schepen van Hoesselt, † ca 1675, tr. Tongeren 26 jan. 1648

2.253. Anna Festiens [DG IV] [LH] (v), geb. Hoesselt 29 sept. 1632, † na 29 maart 1686.

2.254. Wilhelmus Raedts [DG IV] v) (k), geb. Millen 28 okt. 1624, schepen van Meer en Bolre, † voor 8 mei 1695, tr. Millen 13 aug. 1645

2.255. Maria Smeets [DG IV] (v), † Valmeer 13 dec. 1717.

2.256. Wilhelmus Pijls [DG I] [HK] (v) (k), geb. ca 1590, leenman van de Bruggemanshof (1582), schepen van Schinnen 1619 -1633, † Krekelberg-Schinnen 18 febr. 1642, tr. ald. 25 febr. 1623

2.257. Elisabeth Noetermans [DG IV] [HK] (v), † 1664.

2.258. Joannes Pijls [HK] (v) (k), woonde te Schinnen, landbouwer, leenman, vermeld 1618-1635, tr.

2.259. Sophia Pesch (v), vermeld 1618-1629.

2.304. Jan Houtappel [MM] (v) (k), geb. ca 1610, gegoed te Mheer, † ald. 27 dec. 1648, tr. omstr. 1634

2.305. Mechteld Kerens [MM], † Mheer 9 nov. 1669.

2.368. Peter Rutten (v) (k), brouwer te Eijsden, tr.

2.369. Anna Frambachs.

2.370. Nicolaas Spauwen (v) (k), tr.

2.371. Magdalena Janssens.

2.372. Petrus van den Dijck (k), tr.

2.373. Elisabeth Dreessens.

2.374. Everardus Coen van Herstal (v) (k), geb. Maastricht 27 april 1593, schepen van Maastricht, † ald. 20 mei 1673, tr.

2.375. Maria Houben alias Simons [WI], (v), geb. Maastricht aug 1593, † vóór 1645.

2.376. Henricus Haenen [SN][BH] (v) (k), geb. Maastricht 30 juli 1587, † ald. 27 aug. 1633, tr. 1e Mabilia Moriaens, tr. 2e Maastricht 26 jan. 1617

2.377. Maria Nijst [SN][BH] (v), ged. Maastricht 19 okt. 1588, † na maart 1628.

2.378. Petrus van Aust [BH] (v) (k), † voor 1673, tr St. Pieter 2 febr. 1624.

2.379. Catharina Alberts [BH], (v), geb. Mechelen-aan-de-Maas vóór 1604, † tussen 1673 en 1676.

2.416. Petrus Christiaan Dolmans (v) (k), brouwer op de Beck te Limmel, † ald. 1 juni 1683, tr. Beek juli 1653

2.417. Johanna Banens (v), geb. Neerbeek, ged. Beek 25 april 1635, na 17 sept. 1699.

2.418. Petrus Knubben (k), tr.

2.419. Joanna Dortans.

2.422. Peter Wijers (k), advocaat, griffier van de leenhof van Valkenburg, bewoonde de hoeve Overbunde, † ald. 10 sept. 1693, tr.

2.423. Catharina Maenen.

2.426. Hubert Thijssen (k), † Bunde 7 febr. 1673, tr. Bunde 23 sept. 1654

2.427. Anna van Mulcken (v), ged. Bunde 23 aug. 1626, ,schonk de kerk van Bunde een stuk land land in ruil voor een eeuwige jaardienst in de kerk ten behoeve voor de zielerust van haar en haar reeds overleden echtgenoot 1676, † ald. 3 sept. 1676.

2.560. Lambert Franquinet [MT] (v) (k), geb. 16 maart 1608, gegoed te Ensival. erft het ouderlijk huis en de lakenverij (tinderie) 1641, † voor 1673, tr. omstreeks 1633

2.561. Catharina Cloese [MT] (v), † Ensival 1681.

2.562. Lambert Fraipont [MT] (k), tr.

2.563. Isabeau Grandjean[MT].

2.576. Joannes van Gulpen (v) (k), ged. Maastricht (St. Jan) 12 aug. 1612, brouwer, † tussen 28 april 1690 en 2 febr. 1691, tr. (St. Jacob) 25 nov. 1634

2.577. Mechteld Toms (v), ged. Maastricht (St. Cath.) 26 aug. 1614, † St. Nic., begr. In Templo) voor 28 maart 1680.

2.580. Joannes Roex [WI], geb vóór 1637 (v) (k), tr.

2.581. Maria van Heen [WI], geb. vóór 1637.

2.582. Jacobus Vrijen [WI], geb. vóór 1646, tr. vóór 1666 (k), tr.

2.583. Gertrudis de Bie [WI], geb vóór 1646.

2.588. Simon Nypels [NP 21] (v) (k), geb. Maastricht 22 sept. 1614, brouwer en distillateur ald. 13 aug. 1673, tr.

2.589. Petronella Stassen, † Maastricht 4 sept. 1698.

2.626. Michel de Romsee [BA] (k), woonde omstreeks 1650 te Wandre, tr.

2.627. Ysabeau Renotte dite Le Charlier [BA].

2.688. Gisbert Polus [MMP] (k), woonde te Rockange, tr.

2.689. Jeanne Nijs [MMP].

2.690. Martinus Groenendaels [MMP] (k), tr.

2.691. Elisabeth Knaepen [MMP].

2.752. Libert (Albert) [LH] [MMP] Eijben (v) (k) geb. Zonhoven 29 april 1656, tr.

2.753. Marie Daniëls [LH] [MMP].

2.756. Georges Clerx [MMP] (k), tr.

2.757. Christine Bouten [MMP].

2.776. Jean Bartholeijns [LH] [MMP] (v) (k), tr.

2.777. Catharina de la Tour [LH] [MMP], geb. Xhendremale, † Begijnhof te St. Troud 1742.

2.778. Rutger Quatperts [MMP] (k), op het geschilderde portret van hun zoon de kanunnik Quatperts is hun alliantiewapen afgebeeld, tr.

2.779. Elisabeth Stevens [MMP].

2.780. Hubertus Vaes [MMP] (k), geb. Herck St. Lambert, † 28 mei 1700, tr.

2.781. Jeanne Feijtmans [MMP], geb. Herck St. Lambert april 1644, † Alken 3 nov. 1713.

2.784. Adam de Fastré [MMP] (v) (k), geb. 15 okt. 1634, grootofficier aan het hof te Tongeren, † 18 okt. 1659, tr.

2.785. Isabella de Mera [MMP] (v).

2.786. Nicolas Warmots [MMP] (k), tr.

2.787. Anne Marie Grootloon [MMP].

2.788. Leonardus van Dalem [MMP] (v) (k), tr.

2.789. Isabelle Jackaerts [MMP].

2.790. Scroen Lantmeters [MMP] (v) (k), tr.

2.791. Catharina Daniels [MMP].

2.796. Jan Kempeneers [MMP] (k), tr.

2.797. Catharina Somers [MMP] (v).

2.798. Pierre Keijen [MMP] (k), tr.

2.799. Marie Hubens [MMP] (v).

2.810. Jacobus van der Maessen [MMP] (k), tr.

2.811. Catherine de Saren [MMP] (v).

2.816. Hendrick Tielens [NP 21] (v) (k), tr.

2.817. Clara Erdekens.

2.824. Jan Neven (v) (k), † 28 okt. 1672, tr.

2.825. Maria Stijvels.

2.832. Godefridus Coenegracht [LC] (v) (k), geb. Herderen, burger van Maastricht 1681, kerkmeester van St. Martinus, † Maastricht 22 dec. 1707, tr. Maastricht 16 nov. 1681

2.833. Maria Geurts [LC] (v) , † Maastricht 22 maart 1694.

2.834. Nicolaas Wolfsv (k), tr.

2.835. Maria Leenaerts [LC].

2.848. Guillelmus van Aken [MM] (v) (k), † (begr. St. Cath.) 31 juli 1694, tr.

2.849. Maria Reijnaerts [MM], geb. St. Truiden 10 juli 1629.

2.852. Mr. Leonard (de) Thisius (v) (k), schepen van Maastricht 1674, tr.

2.853. Maria van Buel (v), vrouwe van Ingenop.

2.854. Joannes Proenen [NL 1900, 1901] [[LL 11] (A) (v) (k), ged.(St. Cath.) Maastricht 26 dec. 1627, wijnkoper, ontvanger, thesorier en schepen van Maastricht, collator laïcus van het beneficie van Servatius en Franciscus van de St. Joannes Baptista kerk te Maastricht, † ald. (begr.Predikherenkerk) 30 dec. 1678, tr. ald. 4 jan. 1650

2.855. Maria Cornelia de Grati [NL 1900, 1901] [LL 11] (v), vrouwe van Weijerhoff, ged. Maastricht (St. Jacob) 7 nov. 1629, † ald. (begr. Predikherenkerk) 3 nov. 1678.

2.856. Arnoldus Smets (k), woonachtig te Maeseick, tr. Gertrudis

2.864. Aegidius Moers (v) (k), geb. 23 jan. 1612, gezworen van de stad Tongeren, tr.

2.865. Margaretha Moffarts (v).

2.866. Hieronimus Hubens (v) (k), tr. 2e 9 febr. 1639

2.867. Anne van der Meer (v), geb. 23 maart 1601, weduwe van Franco Lenaerts

2.868. Joes Christiaens [BT], geb. Zutphen, tr.

2.869. Antonia Menninckx [BT], geb. Arnhem.

2.870. Willem Ordinck [BT], geb. Arnhem. tr,

2.871. Petronella Emmerickx [BT], geb. Kleef.

2.872. Gerard de Saren (v) (k), geb. 2 sept. 1600, burgemeester van Tongeren, tr.

2.873. Marie Bosch (v), geb. 2 april 1596.

2.874. Henri de Voet of Voets (v) (k), geb. 24 febr. 1606, burgemeester van Tongeren, † ald. 30 april 1682, tr.

2.875. Elisabeth Vaes (vlgs. Herckenrode).

2.876. Gilles Vaes (v) (k), geb. 1617, tr.

2.877. Ode van Spauwen.

2.878. Herman Vaes (k), tr.

2.879. Catherine van Vorssen.

2.912. Pierre Bonjour (k), seigneur ancien de l' église de Lignières (Zw.) (1713).

2.916. Jaques Descombes (k), † voor 15 nov. 1699.

2.918. Abraham Mathis de Tonine (k), au Baillage de Nidau, vermeld 11 nov. 1699.

2.944. Henricus Corten [NP 44] [GD IV] (v) (k), geb. Hellebroek-Nuth, 9 aug. 1599, landbouwer, schepen en luitenant stadhouder van de leenhof van Valkenburg (Spaanse partage), schatheffer (1636, 1637) en schepen (1645-1671) van het graafschap Geleen, † Krawinkel-Geleen (begr. in het middenpad van de kerk) 9 juli 1671, tr. (disp. i.v.m. familierelatie moeder en bruid) Nuth 24 nov. 1627

2.945. Elisabeth Renckens alias Willems [NP 44] [GD IV] (v), geb. Krawinkel-Geleen, † ald. 28 dec. 1672.

2.946. Lambertus Proosten [GK 1] (k), tr.

2.947. Maria Mutzenich [GK 1].

2.948. Adam Penris [GK 1] (k), tr.

2.949. Johanna Daemen [GK 1].

2.950. Anthonius Renckens [GK 1] (k), † na 1659, tr. Lutterade - Geleen

2.951. Elisabeth Hamers [GK 1] (v), geb. 1612, † Crawinkel- Geleen voor 1654.

2.954. Johannes van Staveren [GK 1] (v) (k), heer van Wilrode, geb. Roermond 17 mei 1601, kapitein in het regiment graaf van den Berg, † Maastricht, tr.

2.955. Maria Sanglier [GK 1], geb. Brussel, † Geleen 10 okt. 1683.

2.956. Johannes Bollen [GK 1] (k), tr.

2.957. Maria Haagmans [GK 1].

2.958. Johannes Banens [GK 1] (v) (k), ged. Geleen 19 juni 1616, brouwer te Lutterade, tr.

2.959. Wendelina Peulen [GK 1], † Lutterade 16 december 1696.

2.960. Petrus Banens [GK 1] (v) (k) (k), beleend na het overlijden van zijn vader met het Beijensleen te Neerbeek op 7 mei 1615, tr.

2.961. Maria Kerckhoffs [GK 1].

2.962. Wilhelmus Hamers [GK 1] (v) (k), pachter van de molen van St. Jans Geleen voor een periode van zes jaar in 1633, tr.

2.963. Maria Huntgens (Canisius) [GK 1] (v), † Spaubeek 15 mei 1678.

2.966. Servatius Canisius [GK 1] (k), tr.

2.967. Maria Hamers [GK 1].

2.968. Johannes Dautzenberg [GK 1] (v) (k), geb. Schaesberg 1 aug. 1599, secretaris van de hoofdbank Klimmen, schatheffer van de hoofdbank Heerlen, griffier en stadhouder van de Keurkeulse mankamer te Heerlen, beleend met het goed Klein Caumer, tr.

2.969. Catharina Bisschops [GK 1] (v), geb. Heerlen 1 aug. 1607, † Heerlen 6 okt. 1680.

2.970. Thomas Moenen [GK 1] [LL 8] (v) (k), pachter van de kasteelhoeve Meesenbroek, schepen en schatheffer voor de Spaanse zijde van de hoofdbank Heerlen, man van de Keurkeulse mankamer, beleend met het "Goldsteenleen" waarvan aankoop 16 april 1644, gegoed onder Klimmen, † Heerlen 15 april 1656, tr. 2e

2.971. Maria Leufkens [GK 1] [LL 8] (v), geb. Heerlen 28 aug. 1607, exploiterend eigen landerijen, † Heerlen (2 nov. 1680 ?) 1 jan. 1687.

2.972. Werner Rietraet [LL 8] [LL 8] (v) (k), eigenaar Hoeve Dolberg te Klimmen, schepen 1615-1655 en plaatsvervangend schout (1633) van de hoofdbank Klimmen, gedeputeerde in de Staten van Valkenburg namens Klimmen.

2.974. Merten à Campo alias van de Veldt sive Mertens [LL 8] (k), † na 17 aug. 1693, tr.

2.975. Heriberta Hagelsteijn [LL 8], † Heerlen 24 sept. 1693.

2.976. Joannes Aartsz. Lebens [BH] (v) (k), geb. Scheye ca. 1610, † voor 3 sept. 1660, tr. Breust 18 juni 1639.

2.977. Anna Hoffen [BH] (v), geb. Eijsden 21 okt. 1610, † ald. mei 1695.

2.978. Joannes Rutten (v) (k), notaris te Eijsden, schepen en griffier van de heerlijkheid Eijsden, tr. 1e ca. 1609 Margaretha Toussaint, tr. 2e ca. 1644

2.979. Agnes Oest, weduwe van Gilles de Herve, kapitein.

2.980. Willem Lousberchs (v) (k), tr.

2.981. Maria Willemans.

2.982. Pieter Rutten (v) (k), ged. Breust 14 maart 1625, collecteur der belastingen, † Eisden 11 september 1702, tr.

2.983. Anna Blanckarts (v), ged. Breust 25 maart 1627.

2.984. Joannes Jeuckens [BH] (k), † voor 15 maart 1665, tr. Breust 7 juni 1629

2.985. Jehenna Tosses (Tossings) [BH], † na 24 juni 1668.

2.990. Christianus Knoppen [BH] (k), geb. Eijsden 20 dec. 1615, tr. Breust 29 juli 1640

2.991. Gertrudis Vincents [BH], † na 12 mei 1665.

3.068. Wilhelmus Claessens (k) tr. Catharina Rameckers.

3.070. Wilhelmus Deumens (v) (k) ged. Hillegensberg (Westfalen, Duitsland) 13 april 1634, † Schinnen 18 juli 1689, tr.

3.071. Ida Brants (v) ged.Hillenberg (Westfalen, Duitsland) 24 sept. 1634, † Schinnen 3 okt. 1713.

3.072. Jelis Cornelisz. Pekelharing [NP 83] (v) (k), noemde zich Pekelharing vanaf 1669, meester grootscheepmaker en koopman, eigenaar van twee scheepswerven te Zaandam 1663-1677, trad in dienst van Frederik Willem keurvorst van Brandenburg in 1677, leider van de Keurbrandenburgse oorlogs-scheepsbouw 1677 - †, belast met het toezicht op de scheepswerven van Brandenburg en Pruissen, † (waarschijnlijk tijdens een inspectietocht langs de Brandenburse werven) nov. 1688, tr.

3.073. Annegonsen Joris, † Berlijn 22 april 1690 (begr. Dorotheenstadtische Kirche ald. 27 april 1690).

3.074. Jan Jansz. Rogge (v) (k), geb. omstreeks 1640, meester scheepstimmerman, eigenaar van scheepswerven te Zaandam en Amsterdam, bouwer van fluitschepen en fregatten voor de binnen- en buitenlandse markt, reder, houthandelaar en in compagnie met Cornelis Jansz Swager koopman in onroerend goed, † Zaandam februari 1696, tr.

3.075. Dieuwertje IJsbrants.

3.082. Jan Symonsz. Kuyper (k), robreder, tr.

3.083. Aagje Jacobs Lakeman.

3.172. Gerrit Hendericx Crooneman (k), vermeld te Wijhe als Gerrit Henricx op de Kroene in 1650.

3.200. Jacob Dircksz Campert (v) (k), vermeld als eigenaar van huis en hof in Barneveld in 1653, tr. ald. 20 dec. 1640

3.201. Geurtje Gerrits Peelen (v).

3.328. Peter Mauve [HM] (v) (k), geb. Stargard 17 nov. 1618, raadsheer van Stettin, † Stettin 8 dec. 1665, tr. ald. 29 juni 1659

3.329. Elisabeth Schütte [HM], geb. Stettin 14 dec. 1641.

3.330. Daniel Brüsewitz [HM] (k), koopman te Stargard.

3.600. Antoine Popliment (v) (k), woonde te Lombise (1632 -1636), later te Mark bij Edingen (1640-1642), tr.

3.601. Marie Clerbois (Clerbout).

3.648. Pieter Mossel geb. 1613 (v) (k), † 1666, tr.

3.649. Digna Zeraculusdr., geb. 1607, † 1683.

3.664. Jurrien George von der Feltz [NA 39] (v) (k), geb. (1599), officier, laatst. kapitein (in Statendienst), ca † 1634, tr. (1625)

3.665. Anna Bentinck (v), vrouwe van Groot-Horstwijk, gest. ca 1663.

3.666. Hendrik van den Strijdhorst (k).

3.668. Gerhard van Hoevell [NA 40] (v) (k), heer van Kevelham en Nijenhuis 1646-, in de ridderschap van Overijssel 1635, begr. Diepenheim 27 juli 1647, tr. 1e Deventer 14 juli 1622

3.669. Aleida van Doetichem (v), geb. Deventer 25 dec. 1598, † omstr. 1631.

3.670. Wolf Gooswijn Bentinck tot Werkeren (v) (k), tr.

3.671. Anna van Haersolte tot IJrst (v).

3.680. Abraham Vignon (v) (k), geb. ca 1585, koopman te Aken, küpfermeister te Aken, woonde in het "Haus zur Stadt Aachen" in de Pontstrasse ald.. In 1907 bestond dit huis nog en was er het 'Polizeipräsidium' in gehuisvest, tr.

3.681. Catharina Hanssen.

3.682. Daniel Buirette (v) (k), heer van Ophoven en sinds 29 april 1650 tevens heer van Meezenbroek, bewoonde het goed Hasselholtz, tr.

3.683. Esther Heldewier (v), geb. ca 1600, † Maastricht 5 juni 1670.

3.688. Isaac Quitton (k), Waals predikant.

3.692. Alexander Leonimus de Prato (k), predikant te Vluyn 1611 - 1653.

3.696. Benoit Cassat [SA] (v) (k) woonde te Luttry (Zwitserland), tr. ald. 10 april 1636

3.697. Pernette Reimontin [SA].

3.700. Hendrik Janszn. Pook [SA] (k), woonde te Leiden.

3.702. Adriaan van der Maes [SA] (k), woonde te Leiden, tr. Bersbaba Bernaets

3.712. Jan Pietersz Lugt [NP 29] (v) (k), geb. ca 1622, scheepstimmerman te Aalsmeer, armenmeester ald., tr.

3.713. Guurtje Pietersdr. Ghijsen [NP 29].

3.714. Jan Jansz. Stuurman [NP 29] (k), tr.

3.715. Aeltjen Maertens [NP 29].

3.720. Claes Claesen Salm [DA] (v) (k), geb. omstreeks 1635, (ged. Amsterdam Het Lam 7 okt. 1646), † ald. (begr. 24) sept. 1699, tr. ald. 30 mei 1655.

3.721. Trijntje Abrams [DA], † Sloterdijk (begr. 5 juli) 1691

3.726. Jan Jacobsz Amesz [DA] (v) (k), geb. Amsterdam omstreeks 1652 (ged. ald. 24 dec. 1677), † Amsterdam (begr. Slterdijk) 30 sept. 1730, tr. 2e Sloterdijk 11 maart 3 1708 Aaltje Gerrits, tr. 1e Amsterdam 14 febr. 1672

3.727. Geesie Claas Salm [DA] (v), geb. Amsterdam omstreeks 1654 (ged. 24 dec. 1677), † ald. 1705.

3.760. Anthoni Lubbertsz. van Vollenhoven [NP 16, 53] (v) (k), geb. Schiedam 20 okt. 1617, groot haringreder te Vlaardingen en Schiedam, † Schiedam 19 mei 1707, tr. Schiedam 12 april 1638

3.761. Maertgen Alewijnsdr. Koning [NP 16, 53] (k) geb. Schiedam 1620, † ald. 6 okt. 1673.

3.762. Coenraad Lubbertsz. van Vollenhove [NP 16, 53] (k), Geb. Schiedam, koopman in lakens te Haarlem, † Haarlem 21 okt. 1679, tr. ald. 7 maart 1638

3.763. Machteld Strik [NP 16, 53], geb. Nijmegen 12 okt. 1614, † Haarlem 23 juli 1667.

3.764. Cornelis Gijsbertsz. van Ingen [NP 16, 53] (k), tr.

3.765. Maijcke Willemsdr. van de Vliert [NP 16, 53].

3.768. Jan Jansz. van der Hoeven [NP 16] (v) (k), geb. Rotterdam 9 maart 160., kuiper in de brouwerij De Rode Leeuw te Rotterdam, vertrok naar Dordrecht omstreeks 1648, distillateur te Dordrecht, † 1657, tr. Rotterdam 4 dec. 1646

3.769. Neeltje Dircksdr. Claer.

3.770. Jean François Hennequin (k), tr.

3.771. Catharina van der Graeff.

3.772. Arnout Leers (k) tr.

3.773. Jannetje van Berckel.

3.774. Geraert Geraertsz. Brandt (k), predikant, tr.

3.775. Suzanna Casparsdr. van Baerle.

3.840. Gerbrand Elias [NA 39] [VvA 298] (v) (k), geb. Amsterdam 14 okt. 1651, postmeester van het Hamburg postkantoor, lid van het college van hoofdingelanden van de Heer Hugowaard, Raad in de Vroedschap van Amsterdam, tr. Amsterdam 20 mei 1687

3.841. Aletta de Bruyn [NA 39] [VvA 298] (v), geb. Amsterdam 24 febr. 1655, † Nieuwerkerk aan de Amstel 26 sept. 1704.

3.842. Silvester van Tongeren [VvA 298] [GK 2] (v) (k), geb, Amsterdam (ged. N.K.) 18 jan. 1656 koopman op Engeland te Amsterdam, commissaris der buitenlandvaarders 1701, woonde op de Heerengracht, eigenaar hofstede Meerhuysen aan de Amstel, † Amsterdam (begr. W.K.) 12 jul 1720, (o)tr. Amsterdam 12 jan. 1694

3.843. Maria Cornelisse. [VvA 298] [GK 2] (v), geb. Amsterdam 14 (ged. Oude Walenkerk) 17 okt. 1660, † Amsterdam (begr. W.K.) 31 mei 1726.

3.844. Mr. Coenraad de Wilhem [VvA 236] [GK 2] (v) (k), geb. Amsterdam 25 dec. 1664, secretaris der desolate boedelskamer, luitenant der burgerij, † Amsterdam 26 dec. 1732, tr. ald. 12 april 1701

3.845. Margaretha Somer [VvA 236] [GK 2] (v) (k), geb. Amsterdam 21 jan, 1680, † ald. 12 sept. 1758.

3.846. Mr. Willem Backer [VvA 236, 262, 328] [GK 2] (v) (k), geb. Amsterdam 23 dec. 1681, bewindhebber der W.I.C. 1721, directeur van de sociëteit van Suriname 1732, commissaris 1703, raad in de vroedschap 1735-1748 en schepen van Amsterdam 1708, woonde op de Herengracht bij de Amstel, tr. aldaar 18 jan. 1707

3.847. Machtelina Henrietta van der Goes [VvA 236, 328] [GK 2] (v), geb. Weesp 14 nov. 1685, † Amsterdam 13 febr. 1711.

3.848. Hendrik van Couwenhoven [GK 2] (k), tr.

3.849. Emerentia van Wallendal [GK 2].

3.852. Anthony Bruyningh [VvA 358] [GK 2] (v) (k), geb. Amsterdam 3 mei 1650, wijnkoper te Amsterdam, kapitein der burgerij, † Amsterdam 5 juni 1709, tr. ald. 6 nov. 1685

3.853. Anna van Erffrenten [VvA 358] [GK 2] (v), geb. 1661, † Amsterdam 12 aug. 1724.

3.854. Jason van Byland [VvA 358] [GK 2] (k), raad in de vroedschap 1702, schepen 1700, en burgemeester van Gorinchem 1711, tr.

3.855. Johanna Ubelman [VvA 358] [GK 2].

3.856. Gualtherus van Nellesteyn [GK 2] (v) (k), geb. Utrecht 11 okt. 1629, predikant te Utrecht, tr. Utrecht 6 juni 1656

3.857. Agnis van Zijl [GK 2] (v), geb. Utrecht 31 maart 1633, † Utrecht 23 nov. 1712.

3.858. Cornelis van Royen [GK 2] (k), tr.

3.859. Johanna de St. Gilles [GK 2].

3.860. Mr. Gerard de Beer [GK 2] (k) tr.

3.861. Alida Cornelisdr. Booth [GK 2].

3.862. Dr. Evert van Sypesteyn [GK 2] (v) (k), geb. 20 febr. 1637, † Utrecht 21 aug. 1713, tr. ald. 14 febr. 1660

3.863. Catharina van der Woert [GK 2] (v) geb. 20 febr. 1636, † Utrecht 26 aug. 1679.

3.864. Mr. Adriaan van Bronckhorst [GK 2] [JT] [KBC] (A) (v) (k), geb. Zaltbommel 6 nov. 1650, secretaris van de Duitse balije te Utrecht, raad in de vroedschap en burgemeester van Utrecht, † ald. 2 sept. 1738, tr, ald. 3 aug. 1679

3.865. Aletta Ploos van Amstel [GK 2] [JT] [KBC] (v), geb. ca 1654, † Utrecht 23 juni 1737.

3.866. Mr. Willem van Mansvelt [GK 2] [KBC] (v) (k), geb. Utrecht 15 jan. 1654, raad in de vroedschap van Utrecht, ontvanger generaal van Utrecht, † Utrecht 20 dec. 1703, tr. ald. 30 okt. 1695

3.867. Catharina Barbara van den Sanden [GK 2] [JT] [KBC] (v), geb. ca 1670, † Utrecht 29 juli 1744.

3.868. Mr. Jan van Cleeff [GK 2] [JT] [KBC] (v) (k), geb. Doorn 1646, advocaat, schout en gaardermeester van Oostbroek en de Bilt, raad ordinaris hof van Utrecht, † Utrecht 11 okt. 1729, tr. Schipluiden 18 april 1679

3.869. Clara van der Burch [GK 2] [JT] [KBC] (v), geb. Delft 7 okt. 1652, † Utrecht 21 dec. 1689.

3.870. Mr. Meynard van Bueren [GK 2] [JT] (v) (k), geb. Utrecht 1 okt. 1654, raad in de vroedschap en schepen van Vlissingen, secretaris van het hof van Holland, † 's-Gravenhage 6 sept. 1712, tr. ald. 10 juni 1685

3.871. Susanna Brest [GK 2] [JT] [KBC] (v), geb. Middelburg 30 okt. 1666, † 's-Gravenhage 27 maart 1696.

3.968. Arendt Gijsbertz Schuyt [NP 2] (v) (k), geb. Naarden 1595, schepen en burgemeester van Naarden, poorter van Amsterdam 1636, koopman ald. woonde op de Heerengracht, † Amsterdam 10 juli 1649, tr. ald. 21 dec. 1623

3.969. Jannetje de Steur (v), geb. Haarlem 1603, † Amsterdam 27 jan 1681.

3.970. Anthonio Nieugaert (k), geb. Enkhuizen, tr.

3.971. Clara Hendriksdr. Laermans.

3.984. Mr. Joan Geelvinck [VvA 167, 255, 283] (v) (k), heer van Castricum en Croonenburgh, bewindhebber V.O.C., commissaris, secretaris en schepen van Amsterdam, raad in de vroedschap, kolonel der burgerij, † 's-Gravenhage 21 mei 1707, tr. Amsterdam 9 jan. 1674

3.985. Anna van Loon [VvA 167, 220, 255, 283] (v), geb. Amsterdam 9 nov. 1649, † ald. 6 sept. 1683.

3.986. Mr. Cornelis van Bambeeck [VvA 177, 259, 283] (v) (k), osseweider, schepen 1678, burgemeester van Amsterdam 1705, kapitein der burgerij 1677, † Amsterdam 9 febr. 1705, tr. Sloterdijk 23 febr. 1673

3.987. Haasje Hooft [VvA 177, 259, 283] (v), geb. Amsterdam 21 jan 1652, † ald. 7 mei 1712.

3.988. Mr. Joan Graafland [NA 40] [VvA 166, 196] (v) (k), geb. Amsterdam 24 mei 1652, hoofdingeland van de Watergraafs- en Diepermeer, schepen 1686, burgemeester van Amsterdam 1703, regent Burgerweeshuis 1682, kapitein der burgerij 1685, woonde op de Keizersgracht in het huis De Hoop, † aldaar 13 maart 1706, tr. Amsterdam 10 juni 1681

3.989. Jacoba Valckenier [NA 40] [VvA 166, 196] (v), geb. Amsterdam 26 maart 1659, † ald. 31 dec. 1733.

3.990. Jeronimus de Haze [VvA 87, 236] (v) (k), heer van Stabroek, geb. Amsterdam 8 sept. 1641, vaandrig der burgerij, woonde op de Heerengracht, † Amsterdam 15 mei 1705, tr. ald. 10 nov. 1673

3.991. Margaretha Helena van Swaenswijck [VvA 87, 236] (v), geb. Leiden 24 nov. 1656, † Amsterdam 29 nov. 1715.

3.996. Mr. Richard Karsseboom [VvA 289] (v) (k), geb. (ged. O.K. 28 maart) 1633 Amsterdam, advocaat en taxateur, osseweider, commissaris van de 8e penning 1680, kapitein der burgerij 1672, † Amsterdam 26 juli 1683, tr. ald. 11 jan. 1667

3.997. Maria Spiering [VvA 289] (v), geb. 1637, † Amsterdam 25 juni 1705.

3.998. Cornelis Verpoorten [VvA 137, 289] (v) (k), geb. Amsterdam 1630, koopman op Frankrijk te Amsterdam, schepen van Amsterdam, † ald. 16 sept. 1698, tr. ald. 22 aug. 1675

3.999. Jacomina Bas [VvA 137, 289] (v), geb. Amsterdam 24 febr. 1643, † ald. 5 april 1726.

4.000. Carel Hartsinck [NP2] [VvA 377] (v) (k), geb. Meurs ca 1610, koopman der V.O.C., opperhoofd van Tonkin 1638-1640, commandeur retourvloot 1642, raad ordinaris van Oost-Indië, Eerste raad en directeur-generaal van Oost-Indië 1656, † Batavia 24 sept. 1667, tr. Batavia

4.001. Sara de Solemme [VvA 377] (v), geb. Arnhem 10 juni 1619, zij vestigde zich na het overlijden van haar man op de Heerengracht te Amsterdam, † Amsterdam 14 nov. 1695.

4.002. Jan Caspar Hattingh [VvA 209, 377] (v) (k), geb. Keulen 2 jan 1618, koopman op Italië en de Levant te Amsterdam, directeur van de Levantse handel ald., heemraad van de Watergraafsmeer, † Amsterdam mei 1680, tr. ald. 28 mei 1650

4.003. Jacoba Becker [VvA 209, 377] (v), geb. Amsterdam 18 nov. 1624, † ald. 3 juni 1694.

4.004. Jan Lucas Pels [VvA 336] (v) (k), geb. Amsterdam 24 sept. 1628, koopman en reder op Frankrijk, Noorwegen en de Oostzee te Amsterdam, assuradeur en bankier ald. woonde op de Heerengracht, † ald. 31 maart 1699, tr. ald. 6 dec. 1654

4.005. Susanna Noirot [VvA 336] (v), geb. Amsterdam 14 nov. 1632, † ald. 23 okt. 1678.

4.006. Cornelis Valckenier [VvA 136, 221, 336] (v) (k), geb. Amsterdam 19 maart 1640, opperhoofd van Tonkin, admiraal retourvloot 1675, raad in de vroedschap 1678-1700, secretaris 1676, commissaris 1678, schepen 1680 en burgemeester van Amsterdam1696, 1699, directeur van de sociëteit van Suriname 1689, kapitein der Burgerij 1676, † Amsterdam 18 maart 1700, tr. Oost-Indië 21 febr. 1669

4.007. Catharina van Heijningen [VvA 136, 221, 336] (v), geb. Amsterdam 8 april 1651, † ald. 17 nov. 1695.

4.008. Pieter Hasselaer [NP 6] [VvA 64] (v) (k), geb. Amsterdam 20 maart 1614, controleur der convooien en licenten te Enkhuizen, † Enkhuizen 1654, tr. Amsterdam 9 mei 1635

4.009. Stijnge Cornelisdr. van Geeresteyn [VvA 64] (v), geb. Amsterdam 20 april 1614, † ald. 17 febr. 1678.

4.010. Pieter Tack [VvA 64] (k), geb. Solingen, cruijssmid in de Korte Langestraat, tr.

4.011. Metge Aling [VvA 64].

4.012. Pierre Pasques de Chavonnes (v) (k), geb. Parijs jan. 1599, kapitein ten dienste van de Ver. Ned. Republiek, † Den Haag 21 aug. 1679, tr. 1e

4.013. Cornelie Cognet of de 2e echtgenote Jeanne de Savornin.

4.016. Jan van Marselis [VvA 122, 362] (v) (k), heer van Renes, geb., Amsterdam 5 aug. 1641, kanunnik ten Dom te Utrecht 1674, geëligeerde raad in het eerste lid der Staten van Utrecht 1674, raad ter Admiraliteit voor Utrecht te Amsterdam 1674-1698, † Amsterdam 26 april 1702, tr. Haarlem 9 okt. 1668

4.017. Cornelia van Thilt [VvA 122, 362] (v), geb. Haarlem jan. 1649, † Amsterdam 12 nov. 1702.

4.018. Mr. Dirck Pater [VvA 239, 362] (v) (k), advocaat, commissaris van het Weesper zandpad, raad in de Vroedschap van Amsterdam , schepen van Amsterdam, kapitein der burgerij ald., † Amsterdam 13 okt. 1691, tr. ald. 8 juni 1675

4.019. Elisabeth van der Heerde [VvA 239, 362] (v), geb. Amsterdam 22 okt. 1654, † ald. 1 jan. 1694.

4.020. George Clifford [NA 39] [VvA 365] (v) (k), geb. Amsterdam 31 jan. 1657, lid firma George & Isaac Clifford, kooplieden en bankiers te Amsterdam, na 1713 lid firma Clifford & Co, directeur Sociëteit van Suriname 1698 -, † Amsterdam 20 sept. 1727, tr. Gouda 21 juli 1682

4.021. Anna Maria van Schuylenburch [VvA 365] (v), geb. 12 mei 1657, † Hofstede Westcamp, Loosduinen 19 aug. 1701.

4.022. Joannes Bouwens [VvA 365] (v) (k), geb. Amsterdam 29 aug. 1663, handelaar in geschut en Zweeds ijzer, te Amsterdam, commissaris van het touwwerk, woonde op de Heerengracht te Amsterdam. † ald. 12 nov. 1720, tr. ald. 28 febr. 1685

4.023. Catharina Pels [VvA 365] (v), geb. Amsterdam 10 april 1665, † ald. 31 okt. 1704.

4.024. Pierre Buteux [NP 2] (v) (k), geb. Amiens omstreeks 1620, koopman in laken, poorter van Middelburg d.d. 7 juni 1639, woonde aldaar in het huis De Pere, † Middelburg (berg. in de Walenkerk) voor sept. 1687, tr. ald. 30 okt. 1658

4.025. Anna Everaerts (v), ged. Middelburg 12 okt. 1636, † (bergr. in de Walenkerk) kort voor 26 febr. 1676.

4.026. Jacob Huygens (v) (k), geb. Middelburg op 3 april 1643, koopman van de V.O.C., opperhoofd van Negapatnam (India), dessave (hoofd) van Mature (India) 1683, repatrieerde 1684, tr. Colombo 15 sept. 1675

4.027. Jacoba Winsemius (v), geb. Gale (Ceylon, thans Sri Lanka) 1654, † Neganapatnam (India) 12 Aug. 1680. Zij was weduwe van ds. Arnoldus (van) Oorschot, geb. 1638, predikant der Oostindische Compagnie, opgenomen in het Staten Collegie te Leiden 1659, vertrokken naar Ceylon (thans: Sri Lanka) met het schip "De Wassende Maan" en aldaar gearriveerd in 1667, predikant en scriba van de kerkelijke vergadering te Colombo 1668, mogelijk overleden te Batavia (Ned. Oost Indië).

4.028. Jacob van Sandick [NP 1, 73] (v) (k), geb. Wijk bij Duurstede 12 okt. 1644, secretaris (1679-1686) en rentmeester Gasthuis ald., ontvanger van de verponding te Utrecht (1689), commissaris Slavenhandel te Suriname 1693 - †, † Paramaribo 2 april 1694, tr. Driebergen 17 nov. 1678

4.029. Agnes Ploos van Amstel (v), geb. (Wijk bij Duurstede 1662) , † ald. 16 juli 1710.

4.030. Johan Neal (k), tr.

4.031. Anna Verboom.

4.034. Jan van Klarenbeeck (k) tr.

4.035. Rachel van Lamsweerdt.

4.048. Willem Jacobsz. Vlaerdingerhout gesegt Post (v) (k), ged. Delft (N.K.) 15 nov. 1620, vleeshouwer later bierbrouwer in de Posthoorn te Delft, † gest. Delft (begr. N.K.) 6 okt. 1690, tr. Delft 5 sept. 1643

4.049. Margaretha d'Aquet (v), geb. Delft 21 (ged. 27) april 1618, † 25 (begr. O.K. 28) mei 1664.

4.050. Cornelis Jaspers Oudtlandt (k), tr.

4.051. Geertruijd Govertsdr. van Buijl.

4.080. Arie Cornelisz. (k), tr.

4.081. Aaltje Cornelisdr. Ossekamp.

4.082. Claes Jansz. Vuijck (k), tr.

4.083. Cornelia Aerts.

4.084. Maarten Pietersz. (k), tr.

4.085. Annetje Ariensdr.

4.086. Wouter van der Wal (k).

4.088. Maarten Pietersz. (k), tr.

4.089. Annetje Ariensdr.

4.090. Pieter van Dam (k).

4.092. Wouter Huijgen Kok (k), tr.

4.093. Jannigje Rammelsdr. Spijkerman.

4.094. Jan Crijnen van Ameide (k), tr.

4.095. Digna Herbertsdr.

Generatie XIII

4.096. Paulus Matthias Marres [NP 47,76] (v) (k), geb. omstr. 1590, eigenaar van twee huizen op de Brusselsestraat, waaronder De Valk, huurt daar Het Alden Rosch, waarschijnlijk een herberg, bakker, gegoed in het land van Luik en in de Vroenhof, † Maastricht 31 jan. 1646, tr.

4.097. Maria Smeets, geb. te Sichen, † Maastricht 21 aug 1665

4.098. Lambricht Houberechts (k), van Seijperen, tr.

4.099. Catharina Cleven.

4.104. Theodorus van Geleen (v) (k) ged. Maastricht (St. Cath.) 17 jan 1591, tr. Maastricht 25 jan. 1617

4.105. Maria Oest, geb. St. Geertruijd.

4.106. Tilmanus Solders (k), tr. Anna.

4.128. Jan Mares (v) (k), geb. ca 1545, gegoed te Fall en Riempst, woonde aan de Gemeijnstraat te Fall, † kort voor 29 okt. 1611, tr.

4.129. Helwich (Heijlieff), † kort voor 20 dec. 1622.

4.130. Michiel van Couwenberg (k), tr. Maria.

4.138. Paulus Claesz Meyers [WI] (k), † vóór 21 juni 1634, rademaker te Zichen, tr. vóór feb 1602

4.139. Gertrudis [WI], vermeld in 1602, testeert 1 febr. 1641, † vòòr 8 apr. 1641.

4.142. Georgius (Joris) Pauli [WI] (v) (k), schepen van Zichen en Zussen vanaf 16 okt 1624, † Zussen vóór 5 maart 1629, tr. Eben 30 mei 1605

4.143. Eva Tans [WI] (v), geb. Zussen vóór 1585, † Zussen na 20 mei 1662.

4.154. Johannes Coenegrachts [LC] (v) (k), geb. Herderen op de Verkoenshof, † ald. 1 jan. 1661, tr.

4.155. Maria Florent [LC] (v), van Bolre, † Herderen 20 april 1669.

4.156. Arnoldus Coenegrachts (k).

4.158. Paulus Henckens (k).

4.168. Joannes Kamps (van den Camp, von Kampf) (k), van Werhagen, schepen 1593, burgemeester van Sittard 1612 en 1615, † voor 1633, tr. 26 febr. 1585

4.169. Catharina Fischers (v), † Sittard 13 maart 1634.

4.176. Leonard Coenen, alias Kijffaert (v) (k), leenman van de leenhof Schinnen.

4.178. Frans Corten [NP 44] (k).

4.200. Joannes van Gangelt (v) (k), chirurgijn, burgemeester van St. Pieter, tr ca. 1568

4.201. Sophia Smeets (v).

4.202. Arnoldus Aerts (k), tr.

4.203. Catharina Swends.

4.208. Peter Maes (k), tr. St. Pieter 11 nov. 1596

4.209. Neelen Vlecken.

4.210. Willem Hamelers (k), begr. St. Pieter 22 febr. 1633

4.288. Willem Nijst [SN] (v) (k), keurmeester vleeshouwersambacht van Maastricht in 1601, † Maastricht 18 febr. 1606, tr.

4.289. Maria Pottems (v).

4.290. Reinier Nypels [NP 21] (v) (k), leerlooier, tr.

4.291. Elisabeth Bals (v).

4.292. Andreas Nypels [NP 21] (v) (k), opgenomen in het ambacht der vleeschhouwers 18 maart 1580, idem der leerlooiers 7 maart 1590, tr. ald. 23 okt. 1585

4.293. Elisabeth van Euven.

4.352. Hubertus Roebroeck [HR] (v) (k), geb. Haesdal-Schimmert ca. 1610, koopt land te Arensgenhout onder Hulsberg, landbouwer en brouwer aldaar, gest. ald. 15 sept. 1677, tr.

4.353. Margaretha Rentgens [HR] (v), gest. Venray, ten huize van haar zoon, pastoor-deken van Kessel te Venray, 25 nov. 1686.

4.354. Thmas Moenen [HR] (k), tr.

4.355. Maria Leufkens [HR].

4.480. Oger du Chateau [LF] [LV] (v) (k), opening testament voor not. Gille Laminia in 1628 'allod.' 1609, tr.

4.481. Dochter van Giltea Libotte [LF] [JV] (v).

4.482. Henri Walter de Couvernaihle [JV] (k).

4.496. Joannes Eijssen [DG IV] (v) (k), landbouwer op de hoeve Het Schildt te Kunrade, † tussen 15 dec. 1664 en 21 okt. 1680, tr. Voerendaal 31 dec. 1623

4.497. Catharina Clemens [DG IV].

4.500. Joannes Vijgen [DG IV] (k), woonde te Heerlen, tr.

4.501. Elsa Vruls [DG IV].

4.504. Thomas Berden [LH] [DG IV] (v) (k), woonde te Buckinx Linde te Oud Hoesselt, tr.

4.505. Maria Pelaers [LH] [DG IV], † Hoesselt 17 maart 1648.

4.506. Wijnand Festiens DG IV] (v) (k), woonde te Hoesselt, tr.

4.507. Maria Engelen [DG IV].

4.508. Willem Raedts [DG IV] (k), landbouwer te Meer-Bolre, † ald. voor 18 nov. 1653, tr.

4.509. Aleidis van den Bosch [DG IV] (v), geb. Millen † na 27 juni 1661.

4.510. Joannes Smets [DG IV] (k), woonde te Meer, † voor 26 nov. 1661, tr. voor 29 dec. 1643

4.511. Catharina Raetz [DG IV] (v), † na 28 febr. 1684, zij tr. 2e Engel Wentz.

4.512. Matthias Pijls [HK] (k), woonde te Puth onder Schinnen, leenman van 15 bunder land te Neder Puth (1582).

4.514. Paschasius Notemans [HK] (k), woonde in het Hommerterhuis onder Nuth, leenman na de dood van Jan Limpens uytter Hegge van een bunder weide in de Hegge 1580-1626, † Schinnen 6 jan. 1635, tr.

4.515. Maria Baggen [HK], † Schinnen 27 febr. 1627.

4.516. Gerardus Pijls [HK] (k), leenman te Wolfhagen-Schinnen, vermeld 1590-1627, tr.

4.517. Petronella Zensis [HK], † (begr.) Schinnen 12 nov. 1631.

4.518. Gerardus Pesch [HK] (k), woonde op de Pescherhof te Schinnen, landbouwer, erft van Eren op de Pesch onder meer zestien bunder land, een huis en akkerland van het goed Pesch 1581, notabel van Schinnen (1611), † 1634/1635.

4.608. Cornelis Houtappel [MM] (k), geb. ca 1580.

4.736. Jan Rutten [BH] (v) (k) (k) (k), geb. ca 1538, brouwer en landmeter, schepen van Eijsden, officier van justitie ald., † Eijsden 7 mei 1628, tr. 1e ca. 1563 Elisabeth Magyrus, tr. 2e ca. 1580

4.737. Sophia Maijckens (Mieckens of Meyckens [BH]) (v).

4.748. Jan Coen van Herstal (k), geb. ca 1560, schepen en schout van Berg en Heer, schepen van Maastricht, woonde ald. in de Hoge Brugstraat in de Poort van Buesdael, tr. ca 1588

4.749. Maria Slenaecken, † Maastricht 16 aug. 1618.

4.750. Willem Houben van Hees [WI] (k), geb. vóór 1573, tr. vóór aug 1593 Cornelia.

4.752. Jan Haenen [BH] (k), † (begr.) 13 dec. 1601, tr. 1581

4.753. Elisabeth Paes [BH] (v), † voor 13 dec. 1601, wed. van Peter Nys.

4.754. Dionysius Nyst [SN] (v) (k), geb. Maastricht 10 dec. 1562, mr vleeshouwer 1579, royesteker 1583 en keurmeester van het Vleeshouwersambacht 1584, 87, 89, 92, 95, 97, 1601 en 1605, † Maastricht 26 okt. 1626, , † voor maart tr. voor mei 1585

4.755. Maria van Euven [SN] (v).

4.756. Servatius van Aust [BH] (k), tr.

4.757. Gertrudis Reesen.

4.758. Coenrardus Alberts alias Op gen Heut [WI] (k), geb. Maasmechelen 14 maart 1636, tr. 1e vóór 1590 Regina Wijnen, † vóór 1593, tr. 2e ca 1593

4.759. Maria Groetheinen (Groetheim) alias Loijen [WI], geb. ca 1570, † Maasmechelen 28 okt 1639.

4.832. Matthias Dolmans (v) (k), geb. ca. 1583, brouwer op Het Beck te Limmel, laat van de hof van Borgharen, † Limmel (begr. op het koor van de kerk van Limmel) 17 febr. 1634, tr. voor 16 juli 1626

4.833. Maria Schutgens (v), geb. ca. 1597, † Itteren 19 sept. 1682.

4.854. Christiaen van Mulcken (k), tr.

4.855. Maria Damen.

5.120. Lambert Franquinet [MT] (k), drapier, tr. Ensival 7 september 1602

5.121. Idelette Jacquet du Pont. [MT] .

5.122. Henri Cloese [MT] (k), tr.

5.123. Elisabeth de Trooz [MT].

5.152. Willem van Gulpen (k), † Maastricht (pest, St. Jan, begr. bij de Augustijnen) 1 sept. 1623, tr.

5.153. Gertruyt Reynartz (v), † Maastricht (St. Jan in templo) 11 nov. 1667.

5.154. Wilhelmus Toms (k) tr.

5.155. Catharina Roemers.

5.160. Aert Roocx alias Moesen [WI] (v) (k), geb. vóór 1574 te Eigenbilzen, † 10 okt 1633 (aan de pest) te Veldwezelt, tr. vóór 17 jun 1615, tr.

5.161. Maria Mertens [WI], geb. vóór 1595 te Veldwezelt, † 3 nov 1633 (aan de pest) te Maastricht.

5.176. Philippus Nypels [NP 21] (v) (k), geb. Maastricht ca 1570, tr.

5.177. Maria Nelissen.

5.504. Jean Eijben [LH] [MMP] (k), woonde in het land van Loon, tr.

5.505. Catherine Lees [MMP] [LH], van Zonhoven.

5.552. Georges Bartholeijns [MMP] (v) (k), tr.

5.553. Anne Eijben [MMP] (v), † Jamines 1668.

5.568. Fastrardus de Fastré [MMP] (v) (k), geb. 5 febr. 1609, drossaard van Hamal en Freeren [MMP], rentmeester van Tongeren, † 8 juni 1650, tr. 14 febr. 1630

5.569. Marguérite van Castart [MMP] (v), † 1 sept. 1684.

5.570. Guillaume de Mera [MMP] (k), burgemeester van Tongeren, tr.

5.571. Agnes van Vlierden [MMP].

5.576. Henricus van Dalem [MMP] (v) (k), tr.

5.577. Aleide van de Put [MMP] (v).

5.580. Scroen Lantmeters [MMP] (v) (k), tr.

5.581. Catharina van Ruckelingen [MMP].

5.594. Jan Somers [MMP] (k), tr.

5.595. Marthe Vaes [MMP] (v).

5.598. Thomas Hubens [MMP] (v) (k), tr.

5.599. Maria Beaumont [MMP]

5.622. Gerard de Saren [MMP] (v) (k), tr.

5.623. Marie Bosch [MMP] (v).

5.632. Paulus Tielens [NP 21] (k).

5.648. Leonard Neven (v) (k), † 1679, tr.

5.649. Ida Smeets.

5.664. Matthias Coenegracht [LC] (v) (k), geb. Herderen 1628, gegoed ald. † ald. 15 aug. 1678, tr.

5.665. Christina Poesen [LC] (v), geb. Grote Spauwen, † Herderen 5 maart 1669.

5.666. Geurt Geurts [LC] (k), tr.

5.667. Catharina Coopmans [LC].

5.696. Henricus van Aken [MM] (v) (k), gedoopt 20 nov. 1590, tr.

5.697. Anna van Staden [MM].

5.704. Mr. Leonard Thisius (v) (k), ridder orde van de Heilige Petrus, ridder in de orde van de Lelie, kamerheer van Paus Sixtus V, geb. Bree, gezworene van Maastricht 1599, 1606, 1608, 1612, schepen ald. 1600, 1601, 1602, 1607, 1610, 1619, 1622, 1624, 1628, 1629, burgemeester van Maastricht voor Brabantse zijde 1618, 1621, † ald. (begr. Bij de Predikheren) 3 okt. 1633, tr.

5.705. Anna van Riempst (v), erfdochter van Hostard, geb. Luik 15 juni 1582, † ald. 10 juli 1632.

5.706. Hendrik van Buel (v) (k), geb. Maastricht 1566, schepen 1597, 1600, 1604, 1605, 1610, gezworene van Maastricht 1599, 1602, 1603, 1607, 1612, 1620, paymeester ald. 1624, 1625, verwierf de hof Ingenop te Bunde 1630, † Maastricht 6 okt. (begr. In choro eccl. S. Femina Nostra Dulcia 9 okt.) 1644, tr.

5.707. Catharina van Aust (v), geb. 1574, † Maastricht 1 jan. 1650.

5.708. Erasmus Proenen alias Dreessens [NL 1900, 1901] [LL 1] (A) (v) (k), kanunnik van het Heilige Kruis te Luik, raad van de Prinsbisschop van Luik, schepen van Maastricht, † ald. 20 nov. 1632, tr. 1625

5.709. Maria Verheyen [NL 1900, 1901] [LL 1] (v), geb. Maastricht (ged. St. Matth.)15 mei 1599, † ald. (begr. O.L.Vr.) 20 sept. 1661, weduwe van hendrick Pietersz Selis.

5.710. Johannes Baptista de Grati [NL 1900, 1901] (v) (k), heer van Weijerhoff te Hoesselt, geb. Maastricht 28 aug. (ged. St. Jacob 30 aug.) 1605, gezworene 1629,1631, 1660, rentmeester 1633, 1636, schepen 1641, 1646, 1651, 1656, 1660, 1662, burgemeester van Maastricht 1644 en 1648, commissaris instructeur van Maastricht 1646, 1648, 1650, 1656, 1658, 1662, † ald. (begr. Dominicanes) 2 juni 1662, tr.

5.711. Geertruijd Olislagers [NL 1900] (v), geb. 2 okt. 1598.

5.728. Jan Moers (v) (k), geb. 10 mei 1583, gezworene van de stad Tongeren, tr.

5.729. Oda Pex.

5.730. Willem Mossaerts [BT], tr.

5.731. Margareta van Corswarem [BT].

5.732. Gaspard Hubens (k), tr.

5.733. Marie Dancelis (of Elisabeth Vinquedis, dr. van Hendrik Vinquedis [BT]).

5.734. Jan van der Meer (v) (k), tr.

5.735. Marquerite van Heer Roscamp (v).

5.744. Nicolas de Saren (k), geb. Tongeren 16 jan. 1579, burgemeester van Tongeren, testeerde 8 jan. 1625, tr. 23 nov. 1599

5.745. Catherine Wanten.

5.746. Arnold Bosch (v) (k), tr. 29 mei 1581

5.748. N.N. Voets (k), vader van Henri Voets, burgemeester van Tongeren.

5.747. Marie Vaes (v).

5.752. Guillaume Vaes (v) (k), geb. 5 aug. 1578, meijer van Tongeren, † 1626, tr.

5.753. Catherine van de Mortel (v).

5.888. Johannes Franciscuszn Corten [NP 44] (k) geb. ca 1565, landbouwer, gegoed te Hellebroek, Nuth, Wijnands- en Vaesrade, † Hellebroek 16 sept. 1646, tr. Nuth 10 april 1587

5.889. Maria Johannesdr Renckens [NP 44], † Hellebroek 2 jan. 1628.

5.890. Willem Willems alias Claessen [HK] (v) (k), † Geleen vóór 8 aug. 1648, tr. (Hij tr. 2e Elisabeth Penris)

5.891. Maria Renckens [HK] (v), † tussen 1606 en 1610.

5.902. Jan Hamers den Alden (k), landbouwer ter Lutterade, † ald. voor 9 febr. 1650, tr. Geleen voor 1611

5.903. Itgen Claessen (Hentgens), † Lutterade 6 juni 1673.

5.908. Petrus van Staveren (k), stadswachtmeester van Maastricht, belast met het toezicht op de wachters, de wachthuizen, het lood en het kruit 1610 - 1639, tr.

5.909. Maria Catharina van Dulcken (v).

5.916. Martinus Banens (v) (k), pachter van de hof van Krawinkel, † ald. 25 oktober 1655, tr.

5.917. Sibilla Custers [HK] (v), als weduwe nog vermeld in 1663.

5.920. Petrus Banens (v) (k) (k), beleend na het overlijden van zijn vader in 1574 het Bijensleen met de Neerbekerhoeve, tevens pachter van de hof van de Kleine Biezen, † 1618, tr.

5.921. Sibilla Goetzen (v).

5.924. Willem Hamers (k), bewoonde de hofstad het Beeckhaûenre goed te Opgeleen, tr.

5.925. Agatha Gelen, † Opgeleen voor 1654.

5.926. Renerus Huntgens (Canisius) (k), burggraaf of momber namens de heer Huyn van Amstenrade 1597-1598, pachter van de Kasteelhoeve Laar te Wijnandsrade 1609-1612, halfwin van de kasteelhoeve St. Jans Geleen 1612-, Schepen van Geleen 1623-1625, † 1633, tr.

5.927. Maria van Yseren. Zij tr. 2e Willem Meys, secretaris van Geleen.

5.936. Willem Dautzenberg (k), geb. Kerkrade, bewoonde het omgrachtte stokhuis van het Nufkensleen te Scheid-Schaesberg, man van de leenhof van Valkenburg, † Schaesberg 23 nov. 1618, tr.

5.937. Maria Leufkens (v), † na 23 nov. 1618.

5.938. Caspar Bisschops (k), geërfde van de bank Heerlen, tr. Heerlen 5 nov. 1606

5.939. Mechtild Heuvels.

5.940. Jan Moenen (v) (k), gegoed onder Weustenrade, † Voerendaal 14 aug. 1630, voor 30 jan 1597, tr.

5.941. Maria Senden, † na 14 aug. 1630.

5.942. Gerard Leufkens (k), woonde te Caumer-Heerlen, geërfde van de bank van Heerlen, tr. 23 mei 1604

5.943. Maria Groenenschild, geb. Bardenberg aan de Worm, 'uut gen tauff'.

5.944. Wolter Rietraedt (k), tr. voor 8 jan. 1586

5.945. Helena Alarts.

5.952. Willem Aartsz. Lebens [BH] (k), geb. Scheye ca. 1565, tr. ca. 1590.

5.953. Helena Suti [BH].

5.954. Henricus Hoffen [BH] (k), geb. Scheye ca. 1565, tr. ca. 1590.

5.955. Helena Schroenen [BH].

5.960. Lambertus Lousberchs (k), notaris (1625), tr.

5.961. Helen Rouffarts.

5.964. Peter Rutten (v) (k), brouwer te Eijsden, tr.

5.965. Anna Frambachs.

5.966. Pieter Blanckarts (k), tr.

5.967. Anna Toses.

6.140. Wilhelmus Deumens (k), woonde in Hillenberg (Westfalen, Duitsland), tr.

6.141. Gritggen Reichardts.

6.142. Johannes Brants (v) (k), geb. Wijnandsrade 7 dec. 1611, † Hillensberg (Westfalen, Duitsland) 29 (begr. 31) juli 1636, tr.

6.143. Johanna Limpens (v), ged. Schinnen 14 nov. 1610, zij tr. 2e Joannes Hartmans.

6.144. Cornelis Pouwelsz. [NP 83] (v) (k), werd bij testament bedeeld met het ouderlijk huis op de Zuiddijk te Oost-Zaandam (1642), † voor 9 febr. 1666, tr.

6.145. Trijn Jelisdr.

6.148. Jan Pietersz Rogh (k), meester scheepmaker, eigenaar van een werf op de Lage Horn te Zaandam, schaalloper bij de Friesche Doopsgezinde Gemeente 1640, † (begr. in de kerk van de Friesche Doopsgezinde Gemeente) 11 nov. 1676.

6.400. Dirck Hendricks Campert (v) (k), geb. ca 1590, diaken te Barneveld (1636), heeft in 1632 en in 1635 vorderingen i.v.m. achterstallige pacht, tr. Barneveld 6 dec. 1619

6.401. Agneta Jacob Hartgersdr.

6.402. Gerrit Pelen (k).

6.656. Matthäus Mauver sive Movius [HM] (k), geb. 1593, raadsheer en theaurier van Stargard, † Stargard in Pommeren 1642, tr.

6.657. Engel Benigna Marten [HM].

6.658. Bartold Schütte [HM] (k), koopman, gouverneur van het zeevaarders- en het kleermakersgilde, raadsheer van Stettin, tr.

6.659. Elisabeth Rickhoff [HM].

7.200. Ghislain de Poplimont (v) (k), gegoed te Lombise (1616).

7.296. Jan Ijsbrandtsz. Mossel (v) (k), diaken in 1633, † 1647, tr. 1609

7.297. Karsjen Jansdr., † 1615.

7.328. Wolfgang Matthijs von der Feltz [NA 39] (v) (k), officier infanterie in Spaanse dienst te Groenlo 1606-1609, laatst. luit. kolonel 1618 - 1619, landdrost van het graafschap Rietberg (Westphalen) 1618 - †, † ca. 1620, tr. Grevenmachern 1 april 1598

7.329. Margaretha Haller von Hallerstein (v).

7.330. Willem Bentinck (v) (k), tr. (als weduwnaar van Clara von Stecken)

7.331. Theodora van Buerse, erfdochter van Horstwijk. Zij tr. 2e Matthias Wolf von der Feltz, ridder, oberst lieutenant, † jan. 1637.

7.336. Roelof van Hoevell [NA 40] (v) (k), hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen, gedeputeerde ten landdage van Overijssel 1578, 1603, in de ridderschap van Overijssel 1610, † 20 dec. 1614, begraven te Diepenheim, tr. Deventer 9 febr. 1574

7.337. Swane Swaefken (v), vrouwe van Kevelham (Goor) en Nijenhuis (Diepenheim) 1604-, † jan. 1628.

7.338. Engelbert van Doetichem (k), tr.

7.339. Golda van Wijnbergen.

7.340. Hendrik Bentinck [NA 38] (v) (k), tot Werkeren 1624, Diepenheim 1637 en Schoonheten, geb. 1563, bouwt Schoonheten 1638, drost van IJselmuiden 1602 en Salland 16011, gedeputeerde ter landsvergadering, 1610, † 1 sept. 1639, tr. 1591

7.341. Elsabe van Ittersum [NA 38, 41] (v), † voor 27 aug. 1615.

7.342. Willem van Haersolte [NA 40] (v) (k), heer van IJrst, geb. 1564, in de ridderschap van de Veluwe 1612, † 24 juni 1618, tr.

7.343. Christine Bentinck van Aller (v).

7.360. Jean Jacques Vignon (v) (k), tr.

7.361. Agnes Engelbrecht.

7.364. Johann Buirette (k), geb. ca 1560, deken van de gereformeerde gemeente te Aken 1581, tr.

7.365. Dochter van Claes van Collen (v).

7.366. Michael Heldevier (v) (k), geb. Bergen in Henegouwen ca 1563, week om geloofsredenen uit naar Keulen en vandaar naar Frankfort, burger van Frankfort 24 juni 1601, koopman ald., tr.

7.367. Philippine Mornaut de Mauregnault, geb. 1567, † Frankfort 31 juli 1627.

7.392. François Cassat [SA] (v) (k), burger van Lutry (Zw.), vermeld 1592, 1596 en 1601, tr. Marie Bodmer.

7.424. Pieter Jansz. Lugt [NP 29] (k), geb. ca 1595, scheepstimmerman, woonde in 1629 in het huis Ter Lucht te Aalsmeer, tr.

7.425. Anna Gerritsdr. Buyser [NP 29].

7.440. Claes Sybrantsz Salm [DA] (k) (k), geboren Workum 1609, † (begr. Sloterdijk 6 sept.) 1664, tr. Amsterdam 4 maart 1634

7.441. Marritie Sipkes [DA], geb. Workum 1608, † Sloterdijk (begr. 15) febr. 1667.

7.442. Abraham Jansz. [DA] (k), tr. Marritje Gernelisdr.

7.452. Jacob Abrahamsz. [DA] (k), tr.

7.453. Tetje Jans Amesz.[DA] (v).

7.520. Lubbert Wolfertsz. (van Vollenhoven) [NP 16, 53] (v) (k), geb. 1 febr. 1578, schipper, later lakenkoper en reder te Schiedam, † ald. 22 jan. 1663, tr. Rotterdam 15 juni 1608

7.521. Maritge Coenraetsdr van der Muijl, geb. Schiedam 26 dec. 1581, † ald. 28 febr. 1659.

7.522. Alewijn Hendrksz. Koning (k),

7.523. Engeltje Jacobsdr.

7.536. Jan Jansz. van der Hoeven [NP 16] (k), geb. Dorsten, kuiper in de brouwerij De Rode Leeuw te Rotterdam, † ald. 24 april 1605, tr.

7.537. Neeltje Willemsdr.

7.680. Mr. Floris Elias [NA 82] [VvA 133, 235] (v) (k), geb. Amsterdam 12 okt. 1627, j.u.d. Leiden 1649, advocaat, koopman in paarden, luit. der burgerij 1653-1663, lid college van Aalmoezeniers 1656-1663, 3e poldermeester middelpolder Heerhugowaard, woonde op de Keizersgracht, † Amsterdam 10 mei 1684, tr. ald. 24 mei 1650

7.681. Debora Pancras [NA 82] [VvA 133, 235] (v), geb. Amstelsterdam 24 juli 1627, † Heerhugowaard 24 (berg. Amsterdam 30) jan. 1668.

7.682. Pieter de Bruyn [VvA 39] (v) (k), geb. 1614, lakenkoopman in het huis de Oyevaer op de Nieuwendijk te Amsterdam, † ald. 24 sept. 1655, tr. ald. 21 dec. 1636

7.683. Maria Dircksdr. van Cloppenburgh [VvA 39] (v), gez. Deventerwaegh, geb. Amsterdam 28 mei 1619, † ald. 29 juli 1688.

7.684. Jan Jansz. van Tongeren [EJ] (v) (k), geb. Amsterdam (ged. N.K.) 8 jan. 1629 zeemleerverkoper in de Elandstraat, woonde op de Prinsengracht bij de Westermarkt, † Amsterdam (begr. N.Z. kapel) 19 nov. 1692, (o)tr. Amsterdam 9 febr. 1652

7.685. Maria Silvestersdr. Carteel [EJ] (v), geb. Amsterdam (ged. N.K.) 28 mei 1630, † ald. (begr. N.Z. kapel) 7 juni 1717.

7.686. Philips Cornelisz. [EJ] (k), geb. Dordrecht 1614, koopman op de Herengracht te Amsterdam, † ald. (begr.Waalsekerk) 3 okt. 1673, (o)tr. ald. 17 dec. 1649,

7.687. Cornelia Jansdr. Coesvelt [EJ] (v), geb. Amsterdam (ged. O.K.) 3 aug. 1623, † ald. (begr. Walenkerk.) 14 juli 1690

7.688. Mr. David de Wilhem [VvA 109, 236] (v) (k), geb. Amsterdam 31 dec. 1628, osseweider, ontvanger der gemeene landsmiddelen over Stad en overkwartier Amsterdam, kapitein der burgerij, schepen van Amsterdam, woonde op de Heerengracht, tr. Amsterdam 29 dec. 1662

7.689. Hillegonda van Beuningen [VvA 109, 236] (v), geb. 1632, † Amsterdam 19 juli 1698.

7.690. Ds. Bernardus Somer [VvA 236] (v) (k), geb. Vlissingen 21 jan. 1642, predikant te Amsterdam, † Veere 2 juni 1684, tr. Amsterdam 28 maart 1673

7.691. Margaretha Michielsdr. de Ruyter [VvA 236] (v) (k), geb. Vlissingen 1 dec. 1652. † Amsterdam dec. 1688.

7.692. Mr. Dirck Backer [VvA 120, 262, 328] (v) (k), geb. Amsterdam 14 juni 1642, osseweider, commissaris-generaal der convooien en licenten 1671, raad in de vroedschap 1698-1703, schepen van Amsterdam 1686, woonde op de Heerengracht bij de Amstel, tr. ald. 12 maart 1675

7.693. Anna Susanna Roeters [VvA 120, 262, 328] (v), geb. Amsterdam 1 juli 1655, † ald. 31 jan. 1684.

7.694. Philips van der Goes [VvA 328] (v) (k), geb. 1651, vice-admiraal van Holland en West-Friesland 1704 - 1707, † voor 9 juli 1707, tr.

7.695. Clara van Meeckeren [VvA 328] (v), † Amsterdam, begr. Delft (O.K.) 27 febr. 1708.

7.704. Frans Bruyningh [VvA 358] (v) (k), geb. 1614, wijnkoper in De Twee Rockjens in de Warmoesstraat te Amsterdam, vaandrig der burgerij, regent O.Z. Huiszittenhuis ald. † ald. 24 juli 1655, tr. ald. 24 febr. 1643

7.705. Geertruida Coesveld [VvA 358] (v), geb. Haarlem 1618.

7.706. Michiel van Erffrenten [VvA 358] (k), geb. Breda, wijnkoopman te Amsterdam, tr.

7.707. Elisabeth Cornelisdr. Kieft [VvA 358].

7.712. Hendrick van Nellesteijn (v) (k), geb. Utrecht 25 dec. 1601, tr. Leerdam

7.713. Maycken van Veen, geb. w.s. Leerdam. † Utrecht 30 april 1677.

7.714. Rodolphus van Zijl (k), tr.

7.715. Stephania van der Hoeven.

7.724. Evert van Seypesteyn [NA 45] (v) (k), tr. Utrecht 8 mei 1631

7.725. Aletta van Velthuysen (v), † Utrecht 1698.

7.726. Jan van der Woert (k), tr.

7.727. Cornelia van Busbeek.

7.728. Dr. Pieter van Bronckhorst [JT] [KBC] (A) (v) (k), medisch doctor te Zaltbommel, woonde te Amersfoort, geb. Amersfoort 7 sept. 1622, † Zaltbommel 28 jan. 1655, tr. ald. 12 sept. 1647

7.729. Alida de Cocq van Kerckwijck [JT] [KBC] (v), geb. Zaltbommel 7 juli 1626, † ald. 27 aug. 1651.

7.730. Nicolaas Ploos (van Amstel) [NA 42] [JT] [KBC] (v) (k), geb. Utrecht 3 mei 1618, burgemeester van Wijk bij Duurstede, † Utrecht 9 jan. 1665, tr. Wijk bij Duurstede 12 okt. 1641

7.731. Alarda van Hollandt [NA] [JT] [KBC] (v), geb. Wijk bij Duurstede, † Utrecht 4 nov. 1705.

7.732. Johan van Mansvelt [JT] [KBC] (v) (k), geb. Utrecht 17 aug. 1621, raad in de Vroedschap en burgemeester van Utrecht, † ald. 12 april 1673, tr. ald. 4 jan. 1648

7.733. Anna van Oort [JT] [KBC] (v), geb. Utrecht 6 april 1630, † ald. 18 juni 1714.

7.734. Martinus van de Sande [JT] [KBC] (v) (k), tr. Rotterdam 27 sept. 1665

7.735. Isabella Blanckert [JT] [KBC] (v), geb. Rotterdam 26 sept. 1651.

7.736. Willem van Cleef [JT] [KBC] (v) (k), geb. Gorinchem 1610, schout van Doorn, rentmeester van de heer van Moersbergen, † Doorn 14 juni 1660, tr. Gorinchem 27 nov. 1633

7.737. Maria de With [JT] [KBC] (v), geb. Gorinchem 1616, † Wijk bij Duurstede 12 april 1682.

7.738. Cornelis van der Burch [JT] [KBC] (v) (k), geb. Delft 25 nov. 1613, koopman in buitenlandse schepen, boekhouder der W.I.C. ter kamer Delft, † ald. 16 sept. 1676, tr. ald. 1 nov. 1645

7.739. Reijnburg van den Heuvel [JT] [KBC] (v), geb. Delft 13 juli 1625, † ald. 13 april 1685.

7.740. Mr. Johan van Bueren [JT] [KBC] (v) (k), geb. 's- Gravenhage ca. 1627, advocaat hof van Holland, later te Utrecht, regent St. Barbaragasthuis ald., † Utrecht 20 jan. 1673, tr. Utrecht 29 dec. 1653

7.741. Adriana van der Nijpoort [JT] [KBC] (v), geb. Utrecht 20 juli 1634, † 's- Gravenhage 13 juni 1710.

7.742. Joris Brest [KBC] [JT](v) (k), geb. Arnemuiden ca. 1635, raad in de Vroedschap en schepen van Middelburg, † ald. 3 febr. 1702, tr. 28 jan. 1665

7.743. Alida van Luchtenburgh [JT] [KBC] (v), geb. 's-Gravenhage 24 sept. 1644, † Middelburg 1669.

7.936. Gijsbert Schuyt [NP 2] (k), schepen van Naarden, tr.

7.937. Claesgen Jansdr.

7.938. Jacob de Steur (k), tr.

7.939. Catharina Salomons.

7.968. Cornelis Geelvinck [VvA 51, 113, 167, 255] (v) (k), heer van Castricum en Croonenburg 1664, geb. Amsterdam 15 nov. 1621, commissaris van Amsterdam, raad in de Vroedschap 1652-1689, schepen 1657, burgemeester van Amsterdam 1673, 1675, 1684, 1688, 1689, raad ter admiraliteit 1685-1687, gecommiteerde Raad 1681-1683, gedeputeerde ter State van Holland 1672, kolonel der burgerij 1669, hoofdingeland van de Watergraafsmeer 1673, † Amsterdam 16 dec. 1689, tr. ald. 29 sept. 1643

7.969. Elisabeth Velecker [VvA 51, 113, 167, 255] (v), geb. Amsterdam 16 juni 1622, † ald. 13. april 1658.

7.970. Lieve van Loon [VvA 113, 220] (v) (k), geb. Amsterdam 10 okt. 1619, koopman in paarden, raad in de Vroedschap en schepen van Amsterdam, † ald. 24 jan. 1692, tr. 19 sept. 1645

7.971. Catharina Geelvinck [VvA 113, 220] (v), geb. Amsterdam 11 jan 1626, † ald. 10 maart 1655.

7.972. Nicolaes van Bambeeck [VvA 259] (v) (k), geb. Leiden 17 mei 1596, koopman in wol te Amsterdam, hoofdingeland van de Beemster 1654, † Amsterdam 30 aug. 1661, tr. ald. 27 april 1638

7.973. Agatha Bas [VvA 259] (v), geb. Amsterdam 6 febr. 1611, † ald. 9 jan. 1658.

7.974. Mr. Hendrick Hooft [VvA 49, 64, 177, 259] (v) (k), heer van Oud- Carspel, Schoten en Schoterborgh, ambachtsheer wegens de stad Amsterdam van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de Vrije Geer 1664, geb. Amsterdam 3 sept. 1617, commissaris 1645, raad in de Vroedschap 1655-1678, schepen 1656 en burgemeester van Amsterdam 1662, 1664, 1677, 1678, raad ter admiraliteit van Amsterdam 1666-1668, gecommiteerde raad 1669, kapitein der Burgerij 1657, hoofdingeland van de Watergraafsmeer 1662, hoogheemraad van de zeedijk beoosten Muiden, woonde op de Heerengracht te Amsterdam, tr. Amsterdam 5 febr. 1640,

7.975. Aeghje Hasselaer [VvA 49, 64, 177, 259] (v), geb. Amsterdam 26 okt. 1617, † ald. 13 febr. 1664.

7.976. Cornelis Graafland [NA 40] [VvA 196] (v) (k), geb. Amsterdam 19 sept. 1619, koopman op de Keizersgracht, kapitein der burgerij 1676, raad in de vroedschap 1667-1677, schepen van Amsterdam 1667, bewindhebber der V.O.C. 1664, directeur van het Zweeds factorijkantoor, commissaris van de artillerie en fortificatieën in 1672-1673, ingeland en schepen van 's-Graveland 1688, † Amsterdam 25 okt. 1677, tr. ald. 7 april 1648

7.977. Clara van de Venne [VvA 196] (v), geb. Amsterdam 30 juni 1626, † ald. 3 juni 1674.

7.978. Mr. Gillis Valckenier [VvA 166, 196] (v) (k), raad in de Vroedschap 1652-1680, schepen 1649, en burgemeester van Amsterdam 1665, 1666, 1668, 1670, 1673, 1674, 1676, 1678, 1679, bewindhebber der V.O.C. 1657, gedeputeerde namens de staten van Holland tot de educatie van de prins van Oranje, de latere prins Willem III op 15 april 1666, curator van de Illustere school en scholarch van de Latijnse scholen 1652, tr. Amsterdam 15 sept. 1648

7.979. Jacoba Ranst [VvA 166, 196, 202] (v), geb. Amsterdam 4 dec. 1622, † ald. 9 jan. 1675.

7.980. Jeronimus de Haze [VvA 236, 202] (v) (k), heer van Stabroek, geb. Amsterdam 15 okt. 1613, koopman te Amsterdam op Spanje, Italië en de Levant, assuradeur, bouwde op de Heerengracht het huis Den Arent, † ald. 13 jan. 1681, tr. ald. 28 juli 1637

7.981. Clara van Schoonhoven [VvA 236] (v), geb. Amsterdam 8 jan. 1615, † ald. 25 mei 1643.

7.982. Mr. Gerard van Swaenswijck [VvA 87, 236] (v) (k), geb. 7 april 1627, burgemeester van Leiden, † 20 febr. 1669, tr. Leiden febr. 1654

7.983. Helena de Witt [VvA 87, 236] (v), geb. Amsterdam 6 febr. 1633, † Amsterdam dec. 1686.

7.984. Cornelis Karseboom [VvA 289] (v) (k), geb. 1608, koopman op 't Water te Amsterdam, kerkmeester van de O.Z. kerk, † ald. 25 mei 1646, tr. ald. 11 juli 1628

7.985. Grietgen Rijckaertsdr. van Coot [VvA 289], geb. 1610, † 1644.

7.994. Cornelis Spiering [VvA 289] (v) (k), woonde te Rotterdam, tr.

7.995. Maria Visch [VvA 289].

7.996. Jacob Gerritsz. Verpoorten [VvA 137] (k), woonde in de Warmoesstraat te Amsterdam, tr.

7.997. Anna Cornelisdr. Stalpaert [VvA 137] (v).

7.998. Dr. Albert Bas [VvA 43, 137] (v) (k), geb. Amsterdam 2 juni 1598, raad in de vroedschap 1638-1650, schepen 1629, burgemeester van Amsterdam 1647, raad ter admiraliteit 1648- 1649, kapitein der burgerij 1645, bewindhebber van de W.I.C. 1645, hoofdingeland van de Beemster 1636, † Amsterdam 24 juni 1650, tr. Haarlem 27 febr. 1628

7.999. Anna Vogel [VvA 43, 137] (v), geb. Haarlem 29 okt. 1610, † Amsterdam 12 aug. 1648.

8.000. Joris Hartsinck [NP2] [VvA 377] (v) (k), geb. Meurs in 1590 schepen en burgemeester aldaar 1636, † Meurs 25 sept. 1637, tr.

8.001. Catharina Blanck [VvA 377].

8.002. David de Solemne [VvA 377] (k), commandeur van de troepen van de V.O.C. 1630, schepen van Batavia 1636, tr.

8.003. Hester van Hoornbeeck [VvA 377].

8.004. Gotthard Hattingh [VvA 209] (k), koopman te Amsterdam, woonde in het huis In Praegh op de Heerengracht ald., tr.

8.005. Catharina Heyman [VvA 209].

8.006. Samuel Becker [VvA 209] (v) (k), geb. Antwerpen 19 jan. 1581, vestigde zich in het huis In de Bruinvis op de Keizersgracht te Amsterdam, koopman op Italië en de Levant, bewindhebber van de W.I.C., heemraad van de Watergraafsmeer, ouderling van de geref. kerk, † Amsterdam 19 maart 1640, tr. ald. 14 sept. 1604

8.007. Jacomina van Baerle [VvA 209] (v), geb. Amsterdam 1587, † ald. 12 juli 1651.

8.008. Andries Pels [VvA 336] (v) (k), geb. 3 febr. 1591, vestigde zich te Amsterdam op de Keizersgracht in het huis In de Spelt, koopman in Oost-Indische waren, † Amsterdam 27 febr. 1666, tr. 14 juni 1620

8.009. Catharina Vegelmans [VvA 336] (v), geb. Amsterdam 13 aug. 1599, † ald. 29 sept. 1669.

8.010. Adriaen Noirot [VvA 236, 336] (v) (k) (k), geb. Brugge 1587, korenkoper te Amsterdam, † ald. okt. 1669, tr.

8.011. Suzanna le Leu de Wilhem [VvA 236, 336] (v), geb. Hamburg 8 nov. 1595, † Amsterdam 24 juli 1680.

8.012. Jacob Valckenier [VvA 64, 136, 221] (v) (k), geb. Amsterdam 20 april 1602, commissaris van Amsterdam 1650, kapitein der burgerij, † ald. 25 mei 1673, tr. ald. 12 febr. 1636

8.013. Hillegont Hasselaer [VvA 64, 136, 221] (v), geb. 1608, † Amsterdam 29 juni 1673.

8.014. Jacob van Heyningen (k), tr.

8.015. Susanna Jacobs.

8.016. Cornelis Claesz. Hasselaer [NP 6] [VvA 61, 64] (v) (k) (k), geb. Amsterdam 31 jan. 1585, brouwer in Den Burgh op de O.Z. Voorburgwal te Amsterdam, † ald. 8 jan. 1629, tr. ald. 2 sept. 1607

8.017. Claesgen Jansdr. Vogelsanck [VvA 61, 64] (v), † Amsterdam 21 jan. 1621.

8.018. Cornelis Hermansz. van Geeresteyn [VvA 64] (k), hoedenstoffeerder in de Warmoesstraat te Amsterdam, tr.

8.019. Geert Jansdr [VvA 64].

8.024. Joachim Paques de Chavonnes (k), woonde te Parijs, tr.

8.025. Jeanne de la Jaille de Noalet.

8.032. Gabriël van Marselis [VvA 362] (v) (k), verheven in de deense adel 7 sept. 1665, geb. Hamburg maart 1609, koopman in ijzer, geschut en buskruit, commissaris en resident te Amsterdam voor de koning van Denemarken 1642, vestigde zich te Amsterdam, † ald. 5 april 1673, tr. in de Beemster 15 juni 1635

8.033. Isabeau van der Straten [VvA 362] (v), geb. jan. 1616, † Amsterdam 4 sept. 1652.

8.034. Mr. Johan van Thilt [VvA 122, 362] (v) (k), geb. Haarlem 1620, raad in de vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem, gedeputeerde in de Raad van State, curator van de Academie te Leiden, † Haarlem 24 nov. 1679, tr. Amsterdam 15 maart 1648

8.035. Maria Reijnst [VvA 122, 362] (v), geb. Amsterdam 8 okt. 1623, † Haarlem 10 april 1679.

8.036. Albert Dircksz. Pater [VvA 79, 139, 239] (v) (k), geb. Amsterdam 10 febr. 1602, brouwer in De Swaen op het singel te Amsterdam, raad in de Vroedschap 1639-1659, schepen 1638, burgemeester van Amsterdam 1654, bewindhebber van de W.I.C. 1645, kolonel der burgerij 1653, overman van de handboogdoelen 1648, † Amsterdam 7 maart 1659, tr. ald. 21 juli 1626, tr.

8.037. Hillegonde Wttenbogaert [VvA 79, 139, 239] (v), geb. Amsterdam 2 jan. 1607, † ald. 4 dec. 1677.

8.038. Jan Aertsz. van der Heerde [VvA 154, 239] (k), geb. Driebrugge, poorter van Amsterdam 17 jan. 1641, kruidenier op 't Water in Het oude Wapen van Engeland ald., † ald. 11 mei 1655, tr. Rotterdam 19 juli 1643

8.039. Anna van Hoorn [VvA 154, 239] (v), geb. Amsterdam 22 okt. 1619, † ald. 12 april 1666.

8.040. George Clifford [NA 39] [VvA 365] (v) (k), geb. Stow (Linconshire, Engl.) 27 aug. 1623, kwam tussen 1634 en 1640 naar Amsterdam, koopman op Engeland te Amsterdam, woonde op de zeedijk, † Amsterdam 21 okt. 1680, tr. ald. 10 nov. 1648

8.041. Abigaël Bower [VvA 365] (v), geb. Amsterdam 28 maart 1621, † ald. 25 okt. 1680, weduwe van John Wilcox.

8.042. Adriaan van Schuijlenburch [VvA 365] (k), regent van het weeshuis te Gouda 1676-1689, tr.

8.043. Anna Bailly [VvA 365].

8.044. Pieter Bouwens (v) (k), geb. Aken 2 maart 1621, vestigde zich met zijn vader te Amsterdam, handelaar in ijzer en koper op de Geldersekade ald. † ald. 25 okt. 1680, tr. ald. 11 juli 1651

8.045. Anna Maria van Nuth (v), geb. Aken maart 1622, zette na het overlijden van haar echtgenoot de zaak voort onder de naam 'Weduwe Pieter Bouwens en Zn.' † Amsterdam 2 jan. 1686.

8.046. Jan Lucas Pels (v) (k), geb. Amsterdam 24 sept. 1628, koopman en reder op Frankrijk, Noorwegen en de Oostzee te Amsterdam, assuradeur en bankier ald. woonde op de Heerengracht, † ald. 31 maart 1699, tr. ald. 6 dec. 1654

8.047. Susanna Noirot (v), geb. Amsterdam 14 nov. 1632, † ald. 23 okt. 1678.

8.048. Charles Buteux [NP 2] (k), geb. Amiens, koopman te Amiens, eigenaar van het huis Le Charieux in de rue au Lin aldaar, † Amiens 1651, tr. omstreeeks 1615

8.049. Françoise Montois.

8.050. Matthieu Everaerts (k), tr.

8.051. Margueritte Walleran.

8.052. Guilliam Huygens (k), geb. Brugge 1618, tr. (met disp. zijn nicht) 1641

8.052. Jacomina van der Poele.

8.054. Dominicus Winsemius (v) (k), geb. Amsterdam 1623, predikant te Gale (Ceylon, thans Sri Lanka), † aldaar 1656, tr. Amsterdam 1652

8.055. Maria Winnincx (v), geb. Amsterdam 1624, † Gale (Ceylon, thans Sri Lanka)

8.056. Johan van Sandick [NP 1, 73] (v) (k), geb. Wijk bij Duurstede 15 jan. 1618, notaris ald. 1648 - †, procureur, apotheker, luitenant-schout (1655) - †, kameraar Wijk bij Duurstede, secretaris (1680) en procureur kapittel van St. Jan ald. (1687 - 1688), regent Ewoud- en Elisabethgasthuis 1670 - †, gezand der Staten naar het hof van Brandenburg 1643, gegoed te Overlangbroek, † Wijk bij Duurstede 23 mei 1692, tr. Wijk bij Duurstede 20 juni 1642

8.057. Abigael Schagen (v), geb. Wijk bij Duurstede 26 nov. 1619, † 28 jan. 1709.

8.058. Nicolaas Ploos (van Amstel) [NA 42] (v) (k), geb. Utrecht 3 mei 1618, burgemeester van Wijk bij Duurstede, † Utrecht 9 jan. 1665, tr. Wijk bij Duurstede 12 okt. 1641

8.059. Alarda van Hollandt (v), geb. Wijk bij Duurstede, † Utrecht 4 nov. 1705.

8.096. Jacob Willemsz. Vlaerdingerhout (v) (k), geb. Delft omstr. 1580, schrijnwerker later olieslager, † Delft (begr. O.K.) 26 sept. 1649, tr. voor april 1603

8.097. Athalia Olofsdr. van Spanbrouck (v), † Delft 4 (begr. O.K. 7) april 1639

8.098. Salomon d´Aquet (v) (k), geb. Delft 15 maart 1576, † ald. 12 sept. 1624, tr. Delft 10 febr. 1602

8.099. Susanna Baelde (v), geb. Delft 31 jan. 1582, † ald. 4 mei 1618.

Generatie XIV

8.192. Nicolaes Marres [NP 47,76] (v) (k), alias Vulgraef, woont aanvankelijk nog te Heukelom, koopt daar nog land in 1585, vestigt zich later te Maastricht en koopt in 1591 het huis de Valck op de Brusselse­straat, waard en bakker ald., gegoed in het land van Luik en in de Vroenhof, † na 16 april 1632, tr. voor 19 mei 1588

8.193. Lysbeth Palmen, † na 20 dec. 1621.

8.208. Arnold van Geleen (k), weigert medewerking aan De Gemeyne Inqueste, een periodiek bevolkingsonderzoek naar de houding van de Maastrichtse burgers tegenover burgelijke en kerkelijke richtlijnen van de stedelijke magistraat (Art van Geleijn vocatus ad depositiorem opstinate abivit et noluit obedire) 1613, tr.

8.209. Geertruijd Hartvoust.

8.256. Reijner Mares van Fall offt Heukelom (v) (k), geb. ca 1520, gegoed te Fall en Millen, woonde aan de Gemeijnstraat te Fall, † voor 28 april 1580.

8.276. Claes Meyers [WI] (k), † vóór 9 nov 1608 (verdeling nalatenschap), landeigenaar te Zichen.

8.284. Johannes Paulus [WI ](v) (k), geb. vóór 1555, † 21 maart 1616 te Eben, tr vóór 1575

8.285. Eva le Charlier [WI ], geb.vóór 1555.

8.286. Gerardus Tans [WI ] (k), geb. vóór 1563, † vóór 29 maart 1628 te Zussen, tr. vóór 24 apr 1583

8.287. Margriet Meijers [WI ](v), geb. vóór 1563, † vóór 29 maart 1628.

8.308. Petrus Coenegracht [LC] zelfde als (22.656) (k), tr.

8.309. Oda Jehaes [LC] zelfde als (22.657).

8.310. Lenart Florent (k), tr.

8.311. Gertrudis Liessens.

8.338. Arnold Fischer (v) (k), erfelijk pachter van de Volmolen van Sittard, schepen en burgemeester van Sittard, tr.

8.339. Metgen Cleuwens (v).

8.352. Joris Kijffaert, alias Coenen (v) (k), verheft na het overlijden van zijn vader in 1529 diens leen van de leenhof van Schinnen te Hellebroek-Nuth.

8.400. Johan van Gangelt (k), tr.

8.401. Heijlwich Paecken (v).

8.402. Joannes Smeets [WI] (k), burgemeester van St. Pieter vermeld bij de verdeling van de Vroenhofse goederen uit de nalatenschap van zijn schoonvader Jan van Bree in 1554, nog vermeld in 1568, tr.

8.403. Mechteld van Bree [WI], eigenaresse van een watermolen in de Maas die zij verpacht (1553), nog vermeld in 1568.

8.576. Jan Nijst [SN] (v) (k) (k), geb. Maastricht 18 okt. 1535, keurmeester van het vleeshouwers­ambacht van Maastricht, † voor maart 1605, tr.

8.577. Elisabeth.

8.578. N.N. Pottems (k), tr.

8.579. Maria Auwerx, † Maastricht 9 maart 1637.

8.580. Servaes Nypels [NP 21] (v) (k) (k), geb. Maastricht 22 sept. 1538, leerlooier, tr. 1e

8.581. Margaretha Philippens (v).

8.582. Johan Bals (k), burgemeester van Maastricht, tr. voor 1634

8.583. Maria Nijst [SN] (v), † na april 1554.

8.584. Paul Nypels [NP 21] (v) (k), tr.

8.585. Catharina Kempeners.

8.704. Jan Roebroeck [HR] [HK] (v) (k), geb. 1588, gegoed te Haasdal en in het Bosscherveld bij Aelbeek, brouwer te Aelbeek, in zijn huis vergaderde de geestelijkheid, de schouten van Valkenburg en werden de rechtszittingen van de hoofdbank van Klimmen gehouden, † na 1661, tr. ca. 1609,

8.705. Anna van Hagelsteijn [HR] (v), † 1634

8.706. Matthias Rentgens [HR] (v) (k), tr.

8.707. Elisabeth Huntgens [HR] (v).

8.960. Olivier du Chateau [LF] (v) (k), brouwer te Luik (1568), verheft Le Cherwir te Slins in 1581, tr.

8.961. Marie de Poilvache genaamd de Jupprelle [LF] (v).

8.962. Giltea (Gillet) Libotte [LF] (k).

8.992. Thomas Eijssen [DG IV] (k), vermeld als getuige op 9 juli 1624.

9.008. Franc Berden [LH] [DG IV] (v) (k), † voor 18 jan. 1631, tr.

9.009. Jeanne Hestermans [LH] [DG IV].

9.012. Hendrik Festiens [DG IV] (k), gegoed te Millen.

9.018. Jan van den Bosch, van Millen [DG IV] (v) (k), geb. ca 1580, betaalt tezamen met zijn echtgenote een rente van 8 mud rogge die zijn grootvader Lambert van den Bosch ook reeds betaalde aan het kapittel van het Heilige Kruis van Luik in 1660, † Millen 18 april 1649, tr.

9.019. Agnes Heuts [DG IV] (v), † Millen 28 aug. 1657.

9.022. Engel Raedtz DG IV] k), tr.

9.023. Catharina Box [DG IV], † voor 27 juni 1664.

9.472. Ruth Rutten (v) (k), woonde te Eijsden, † voor 6 okt. 1587, tr.

9.473. Anna Aerdtsdr. Putmans.

9.474. Bartholomeus Maijckens (v) (k), koster, tr. Nenne

9.498. Hubricht Slenaecken (k), tr.

9.499. Anna van der Haghen.

9.506. Wynand Paes [BH] (k), tr.

9.507. Anna van Papekelen [BH].

9.510. Engel van Euven [SN] [BH] (k), † Maastricht 14 juni 1602, tr. Elisabeth.

9.664. Pieter Dolmans (v) (k), geb. ca. 1562, burger van Maastricht, brouwer ald., schepen van Petersheim (1614 - 1627), laat van de heer van Borgharen, † ca. 1630, tr. 2e voor 7 mei 1626 Marie Le Quier, † voor 1 sept. 1633, weduwe van Petrus van Hinnisdael, tr.1e

9.665. Elisabeth Jamar alias van Aust (v), geb. ca. 1560, † kort voor 1 sept.1626.

9.666. Mathijs Schutgens (k), tr.

9.667. Barbara Vinck.

10.306. Jan Reynartz (k) tr.

10.307. Johanna van Heer.

10.320. Thomas Roecx [WI] (v) (k), geb. vóór 1540, gest. vóór 26 okt 1583,tr. x vóór 1560

10.321. Cornelia Parisis [WI], geb. vóór 1540, † vóór 26 okt 1583.

10.322. Hans Mertens [WI], geb. vóór 1568, † vóór 20 mei 1615, (v) (k). tr. vóór 2 jun 1588

10.323. Jehenna (Anna) Henrix [WI], geb. vóór 1568, † vóór 20 mei 1615.

11.104. Robert Bartholeijns [MMP] (k), notaris en burgemeester te Jamines, tr. ca 1629

11.105. Anne Bartholeijns [MMP] (v).

11.106. Jean Eijben [MMP] (k), tr.

11.107. Geneviève Peters [MMP].

11.136. Englebert de Fastré Lamarche [MMP] (v) (k), geb. Tongeren 10 juli 1580, tr. 1617

11.137. Maria Hendriks [MMP].

11.138. Adam van Castart [MMP] (v) (k), tr.

11.139. Catherine Ghijsens [MMP].

11.152. Arnoldus van Dalem [MMP] (v) (k), tr.

11.154. Leonardus van den Put [MMP] (k), tr.

11.155. Aleid Damen [MMP] (v).

11.160. Hieronimus Lantmeters [MMP] (v) (k), tr.

11.161. Anna Cruts [MMP].

11.190. Theodorus Vaes [MMP] (v) (k), tr.

11.191. Christina van Manshoven [MMP].

11.196. Thomas Hubens [MMP] (k), tr.

11.197. Marie Caproens [MMP] (v).

11.244. Gerard de Saren [MMP] (k), burgemeester van Tongeren, tr.

11.245. Beatrix van Elst [MMP].

11.246. Arnold Bosch [MMP] (k), tr.

11.247. Maria Vaes [MMP].

11.296. Anthonius Neven (v) (k), tr. Maria.

11.328. Johannes Coenegracht [LC] (v) (k), geb. Herderen ca. 1590, gegoed ald. † ald. 1 jan. 1661, tr.

11.329. Marie Florent [LC] (v), geb. Bolre, † Herderen 10 april 1669.

11.330. Godefridus Poesen [LC] (k), gegoed te Spauwen.

11.392. Jan van Aken genaamd In den Ancker [LL 13] [MM] (v) (k), geb. 1563, gezworene 1588, 1592, schepen 1590, 1592, 1593 en 1597 en paymeester 1599 van Maastricht, ontvanger van de prins-bisschop van Luik te Maastricht 1601, commissaris instructeur van Maastricht voor Luikse zijde, baljuw en schout van de heerlijkheid St. Pieter, vermeld als schout van 1597 tot 1624, woonde in Het Anker in de Stokstraat hoek Ekterstraat te Maastricht, eigenaar van het huis Het Grote Anker te St. Pieter aan de Blekerij, dat hij in 1624 verkoopt aan de militaire gouverneur van Maastricht Claude de Lannoye, graaf van La Motterie en dat sindsdien de naam La Motterie droeg, geb. 1563, tr.

11.393. Elisabeth Copis [LL 13] [MM], geb. 1563.

11.408. Joannes Thisius (k), burgemeester van Bree, tr.

11.409. Margaretha Coenen.

11.410. Joannes van Riempst (k), heer van Hostard, tr.

11.411. Catharina van Buel

11.412. Jan van Buel (k), gezworene, en paymeester van Maastricht, woonde in de Rennenberg ald., tr.

11.413. Emerentia (de) Scholiers.

11.414. Walther van Aust (k), tr.

11.415. Adriana Pellens.

11.416. Reijnier Pruenen alias Dreessens [NL 1900] [LL 1] (v) (k), geb. 10 jan. 1570, J.U.L., advocaat te Maastricht, tr.

11.417. Jeanne Surlet de Chokier [NL 1900] [LL 1] (A) (v) (k).

11.418. Theodorus (Dirk) Verheijen [NL 1900] [LL 1] (v) (k), geb. Grave, secretaris van het Brabants Hooggerecht sinds 1580 en het grafelijk gerecht van den Vroenhof sinds 1620 te Maastricht, secretaris 1591, gezworene van Maastricht 1591, † ald. (begr. In de St. Andreaskapel) 22 jan. 1634, tr.

11.419. Maria Wijnants Arnoldsdr [NL 1900] [LL 1], geb. Maastricht, † ald. (begr. In de St. Andreaskapel) 2 okt. 1632.

11.420. Joannes Baptista de Grati (k), tr.

11.421. Cornelia Nijst [SN] (v).

11.422. Mr. Nicolaas Olislagers (k), tr.

11.423. Johanna van Suetendael (v).

11.456. Jean Moers (k), tr.

11.457. Catherine Vinkedes.

11.458. Gilles Pex (k), tr.

11.459. Aleydis van Spauwen.

11.468. Jan (of Frank [BT]) van der Meer (k) tr.

11.469. Anna Lemmens.

11.470. Jan van Heer Roscamp (k), tr

11.471. Anna Vaes Calfvlees.

11.488. Nicolas de Saren (v) (k), tr.

11.489. Jeanne van Elst (v).

11.492. Arnold Bosch (v) (k), tr.

11.493. Catherine van Luy (v).

11.494. Thierry Vaes (v) (k), tr.

11.495. Anna van Buel (v).

11.504. Gillis Vaes (v) (k), geb. 1534, tr.

11.505. Georgine Schroots (v), geb. 7 jan 1556, † 26 april 1627.

11.506. Sulpice van de Mortel (k), drossaart van Russon, tr.

11.507. Marguerithe Pex.

11.780. Nicolaes Willems [DG IV] [HK] (k), vermeld.1575, † vóór 30 nov. 1581, tr.

11.781. Ida Beltgens [DG IV] [HK] (v), † Geleen 1638. Zij tr. 2e vóór 5 juni 1594 Leonard Renckens alias van Stucken (nr. 11.782).

11.782. Leonardus Renckens, alias van Stucken [DG IV] [HK] (k), verm. geboren op de hoeve van de Duitse Orden 'Te Stucken' tussen Krawinkel en Lutterade, koopman in schapen te Krawinkel in vennootschap met Jan Maes van Beek tot de liquidatie in 1576, woonde aldaar in de Daalstraat, hoogstaangeslagene in de belasting te Krawinkel (1587), † Krawinkel-Geleen 1633, tr. 1e (tr. 2e vóór 5 juni 1594 Ida Beltgens (nr. 11.781), wed. van Nicolaes Willems).

11.783. Elisabeth Custers [DG IV] [HK], † vóór 5 juni 1594.

11.818. Goossens van Dulcken (v) (k), burger van Roermond, stierf als gezand van zijn stad naar de hertog van Parma te Maastricht 26 aug. 1579, tr.

11.819. Margaretha van Wessem (v).

11.834. Andreas Custers [HK] (v) (k), schepen van Geleen, beleend met het Dries Custersleen, pachter van de hof van Krawinkel, † voor juli 1639, tr.

11.835. Nelleken Severens alias Hillegensberg [HK], vermeld 1628.

11.840. Matthias Banens [HK] (v) (k), beleend in 1542 met het Beijnens leen, c.q. de Neerbeeker hoeve, † kort voor juli 1574, tr .

11.841. Margaretha Penris [HK] (v).

11.842. Jan Penris alias Goetzen [HK] (v) (k), afkomstig van Beek, gegoed aldaar, schout te Eijs, tr.

11.843. Catharina van Strijthagen [HK], illegitime dochter van Willem, vrijheer van Strijthagen, stadhouder der lenen en voogd van Valkenburg, vermeld 1514-1533.

11.848. Gilis Hamers (k), tr. Anna.

11.874. Gerard Leufkens (k), beleend met het Leufkensleen, bewoonde ald. het Stockhuijs, † Schaesberg 20 nov. 1612.

11.880. Thomas Moonen (k), tr.

11.881. Christina van Cortenbach [FW], † in of voor 1543, illegitime dochter van Willem van Cortenbach tot Kunrade en Forsthof.

11.882. Andries Senden (k).

12.284. (Lambertus Brandt (k), tr.)

12.285. (Ida Beltgens.)

12.286. Arnoldus Limpens (k), † voor 1621, tr.

12.287. Margaretha Geelen (Gielen), geb. ca 1570, † na 1655, zij tr. 2e Willem Stralen.

12.288. Pouwel Dircksz van den Hoorn [NP 83] (k), vermeld als bewoner van de Zuiddijk te Oost-Zaandam (1614), koopt daar een tweede huis 1614, eigenaar van de Zuiderwerf ald., testeert 1639 en 1642, † voor 12 maart 1646, tr.

12.289. Claesje Jacobsdr.

12.800. Hendrick Hendricks Campert (v) (k), geërfde op de Veluw (1638), eigenaar van de Huyskamp te Nijkerk, eigenaar van de helft van het goed de Camp, gelegen in de buurtschappen Esvelt en Wessel , tr. Barneveld 13 juni 1618

12.801. Rijk Gerrits van der Schuer (v).

14.400. Jehan de Poplimont (v) (k), genoemd Vito, geb. ca 1546, schepen van Lombise, † ald. In 1626.

14.592. Ijsbrand Mossel (k), geb. ca 1560, tr.

14.593. Jantien Pietersdr.

14.656. Bernard de La Roche (v) (k), geb. voor 1520, gelegitimeerd door Koning Philips II juli 1556, onderlandrichter te Grevenmacher 1544 - 1560, landrichter ald. 1560 - 1584, ambtman te Feltz en Moerstorff (Luxemburg) 1561 - 1576, † ca 1586, tr. 1556

14.657. Catharina von Enschringen (v), † na 24 aug. 1582.

14.658. Wolf Diederick Haller von Hallersteijn (k).

14.659. Margaretha von Berla.

14.660. Leonard Bentinck (v) (k), commandant van Alphen, tr.

14.661. Ursula van Genoelselderen (v).

14.672. Roelof van Hoevell [NA 40] (v) (k), hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen 1526, gedeputeerde ten landdage van Overijssel 1531, tr.

14.673. Anna van Heyden (v), vermeld 26 febr. 1526.

14.674. Gerrit Swaefken van Kevelham en Goor (k), tr.

14.675. Adriana van Beckum.

14.680. Eusebius Bentinck [NA 38] (v) (k), heer van ´t Velde 1577, beleend met Escherweiler 1577, gecommiteerde ten landdage van Overijssel, drost van IJsselmuide 1563, † Zwolle 1584, tr. vóór okt. 1563

14.681. Sophia van Ittersum tot Werkeren [NA 38, 41] (v), † Zwolle 13 sept. 1624.

14.682. Wolf van Ittersum tot Garner [NA 41] (v) (k), tr. ca. 1560

14.683. Anna van Westerholt [NA 41] (v).

14.684. Wolf van Haersolte [NA 40] (v) (k), heer van IJrst 1574, geb. 1530, in de ridderschap van de Veluwe 1579, † 1603, tr. 1559

14.685. Anna van Ruyven (v), geb. 1535, † 1606.

14.686. Alexander Bentinck [GK 3] (v) (k), heer van Aller (onmondig beleend) 1555 en Berinckhuizen 1564, geb. 1543 (1548?), mondig 1565, schepen van Arnhem 1578 - 1582, burgemeester van Arnhem 1578, ondertekenaar van de unie van Utrecht namens Gelderland 1579, in de ridderschap van de Veluwe 1580, raadsheer van de hertog van Geldern 1580, † 2 mei 1582, tr. 2 maart 1576

14.687. Aleid van Buckhorst tot Zalk [GK 3] (v) ,geb. 1550, gegoed te Arnhem, † kort voor 13 april 1583.

14.720. Jean Vignon (k)

14.721. Jeanne de Fé.

14.730. Claes van Collen (k), gegoed te Aken, † 1579, tr.

14.731. Mathienette Adein.

14.732. François Heldevier (v) (k), heer van Pierrefontaine, later koopman te Mons, week om geloofsredenen uit naar Duitsland, † Frankfurt a/m 3 febr. 1616, tr.

14.733. Anna Malapert (v), geb. Valenciennes.

14.784. Antoine Cassat [SA] (k), hospitalier de Lutry (Zwitserland), vermeld 1578,1581, 1588 en 1589.

14.906. Jan de Oude Amesz [DA] (k), geb. april 1590, † Amsterdam in 1664, tr.

14.907. Geertje Adriaens [DA], † Amsterdam in 1667.

15.040. Wolfert Lubbertsz. [NP 16, 53](k), schipper te Schiedam, vermeld te Schiedam 1578-1622, † ald. 10 juni 1623, tr.

15.041. Dirckgen Cornelsdr. † Schiedam 1 jan. 1633.

15.360. Pieter Jacobsz. Elias [NA 82] [VvA 128, 235] (v) (k), geb. Hoorn 15 april 1584, zeepzieder en oliekoper op de Deventerhoutmarkt in De Vergulde Klok te Amsterdam, leider der contraremonstranten ald., kerkmeester van de Nieuwe Kerk 1620-, heemraad van de Nieuwer-Amstel 1622, overman van de zeepzieders, regent van het dolhuis 1617-, Nieuwe-Zijds huiszittenmeester 1620- te Amsterdam, † Amsterdam 18 jan. 1632, tr. 1e Amsterdam in 1605 Annetje Reijersdr., tr. 2e Enkhuizen 1607 Maria van Heemskerk, tr. 3e

15.361. Maria Jacobsdr. Cloeck [NA 82] [VvA 128, 235] (v), geb. Amsterdam 28 maart 1592, † ald. 12 juni 1633.

15.362. Gerbrand Claesz. Pancras [VvA 35, 133] (v) (k), geb. Amsterdam 1 febr. 1591, zeepzieder, raad in de vroedschap en burgemeester van Amsterdam, bewindhebber der V.O.C., tr.

15.363. Aeltge Michielsdr. Blaeuw [VvA 35, 133] (v), geb. Amsterdam 20 jan. 1593, † ald. 26 mei 1644.

15.364. Pieter Pietersz. Bruyn [VvA 39] (k), geb. Antwerpen, poorter van Amsterdam 13 jan. 1604, stadszendbode, stadsklerk ter thesaurieën, woonde in de Spinhuisdwarsstraat te Amsterdam, tr.

15.365. Trijn Cornelisdr. van Persijn [VvA 39], van Alkmaar.

15.366. Dirck Hendricksz. van Cloppenburch [VvA 39] (v) (k), gez. Deventerwaeg, geb. 1594, lakenkoopman op de Londense kaey in de Deventerwaeg te Amsterdam, tr. Alkmaar 1617

15.367. Herminia Steenhuysen [VvA 39] (v), geb. 1591, † Amsterdam 9 juli 1631.

15.368. Jan Matthijsz van Tongeren [EJ] (v) (k) geb. Tongeren 15 april 1591, zeemleerverkoperte Amsterdam, overman v.h. zeembereidersgilde ald. 1622, † ald. (begr. N.K.) 15 april 1651, (o)tr.2e Amsterdam 15 juli 1645 Maijke Boddens, weduwe van Jan Marijn de Jonge, (o)tr. 1e ald.27 juni 1615

15.369. Niesje Martens [EJ], geb. 1586/87, † na 8 jan. 1629 en voor 15 juli 1645. [EJ] (v)

15.370. Silvester Carteel [EJ] (v) (k), geb. Haarlem 1589/90, koopman te Amsterdam, kocht met zijn zwager Elias Gijsbertsz een huis op de hoek van de Nieuwendijk en de Karnemelksteeg van zijn broer Guillaum Carteel in 1625, richtte met zijn zwager en diens zoon Geleijn Elias van Oorschot een compagnieschap op voor de handel met Londen in 1635, † Amsterdam (begr. O.K.) 2 dec. 1638, tr. Amsterdam 15 maart 1622

15.371. Elisabet Claes [EJ], geb. Amsterdam 1594/95, † ald. (begr. N.Z. Kapel) 9 augustus 1664.

15.374. Jan Hendricksz Coesvelt [EJ] (v) (k), geb. Amsterdam (ged.O.K.) augustus 1578, tinnegieter in de Warmoestraat in 't Coesvelt, keurmeester van het tinnegietersgilde (1641), † Amsterdam (begr. O.K.) 19 mei 1642, (o)tr. ald. 20 sept. 1609

15.375. Beatrix Dircksdr Vermeulen [EJ], van Harlingen, † Amsterdam (begr. O.K.) 29 aug. 1636.

15.376. Paulo de Wilhem [VvA 236] (v) (k), geb. Hamburg 21 febr.1581, koopman op Italië en de Levant onder de firma Abraham de Ligne en Paulo de Wilhem te Amsterdam, agent van de Koning van Denemarken te Amsterdam, woonde op de Keizersgracht, tr. Amsterdam 2 sept. 1614

15.377. Sara de Haze [VvA 236] (v), geb. Amsterdam 16 jan. 1592,† ald. 2 sept. 1635.

15.378. Dirck Geutsz. van Beuningen [VvA 106, 109, 236] (v) (k), geb. Amsterdam 24 april 1588, koopman en reder te Amsterdam onder de firmanaam Reynier Reael en Dirck Geurtsz. van Beuningen, commissaris van Amsterdam 1632, kapitein der burgerij, tr. Amsterdam 21 juli 1619

15.379. Catharina Burgh [VvA 106, 109, 236] (v), geb. Amsterdam 21 jan. 1591, † ald. 29 jan. 1667.

15.380. Cornelis Somer (k), geb. Veere 12 maart 1613, predikant te Vlissingen, † ald. 19 jan. 1661, tr. Veere 15 juni 1638

15.381. Elisabeth Kien, geb. Veere, † febr. 1648.

15.382. Michiel Adriaensz de Ruyter (v) (k), hertog in Spanje, ridder in Denemarken, geb. Vlissingen 24 maart 1607, schipper, koopman, luitenant admiraal-generaal en president der collegiën ter admiraliteit van Holland en West Friesland, opperbevelhebber over de oorlogsvloot van de Verenigde Nederlandse provinciën, † (gesneuveld) in de baai van Syracuse 29 april 1676, tr. 1e Vlissingen 16 maart 1631 Maria Velters, van Grijpskerke, † (in het kraambed van en met haar eerste kind) jan. 1632, tr. 2e Vlissingen 1636 Kornelia Engels, van Vlissingen, † 1650, tr 3e Vlissingen begin 1652

15.383. Anna van Gelder, (Familieportret) (v), geb. Vlissingen 1614, † jan. 1687. Zij was eerder gehuwd met Jan Paulusz, schipper op de grote vaart, gestorven aan koortsen te Martinique.

15.384. Dr. Willem Backer [NA 38] [VvA 75, 203, 262] (v) (k), geb. Amsterdam 6 jan. 1608, raad in de vroedschap, secretaris en schepen van Amsterdam, raad ter admiraliteit van Zeeland, kapitein der burgerij te Amsterdam, tr. Amsterdam 1 okt. 1641

15.385. Elisabeth Bas [VvA 75, 76, 203, 262] (v), geb. Amsterdam 21 maart1619, † ald. 11 dec. 1680.

15.386. Mr. Jan Roeters [VvA 120, 262] (v) (k), geb. Amsterdam 19 okt. 1614, advocaat, commissaris 1641 en secretaris van Amsterdam 1642, † ald. 31 dec. 1667, tr. Amsterdam 15 april 1653

15.387. Susanna Gommers[VvA 120, 262] (v), geb. 1636, † Amsterdam 22 nov. 1655.

15.388. Mr. Andries van der Goes [NA 40] (v) (k), heer van Naters, geb. Delft 1619, stadsprocureur van Brielle 1647 - 1654, 40-raad en burgemeester van Delft 1663, gecommiteerde raad van Holland, bewindhebber V.O.C., † Delft 4 dec. 1669, tr. (1e) (ondertr. Brielle 3 nov.) ´s Gravenhage nov. 1647

15.389. Machteld Doublet [NA] (v), geb. ´s Gravenhage, † Delft 23 okt. 1653.

15.390. Job van Meeckeren (k), geb. 1611, chirurgijn te Amsterdam.

15.408. Anthony Bruyningh [VvA 358] (v) (k), geb. 1576, brouwer te Weesp, bierschooier in de Vergulde Sleutel op de Nieuwezijds Kolk te Amsterdam, † ald. 1629, tr. Weesp 1604

15.409. Weintge van Lockhorst [VvA 358] (v), † Weesp 1604.

15.410. Jan Hendricksz. Coesvelt [VvA 358] (k), tinnegieter in de Warmoesstraat in 't Coesvelt, tr.

15.411. Beatrix Dircksdr. Vermeulen [VvA 358].

15.424. Gualtherus van Nellesteijn (v) (k), geb. Utrecht 1565, † 22 sept. 1603, tr. 1597

15.425. Maria van Broekhuyzen (v), geb. Utrecht 1575, † ald. 27 dec. 1603.

15.448. Evert van Sypesteyn (v) (k), tr.

15.449. Margaretha van Varesteijn (v).

15.450. Huybert van Velthuysen (k) tr.

15.451. Gerarda van Rijneveld.

15.456. Hendrick van Bronckhorst [JT] [KBC] (v) (k), geb. Weesp 27 sept. 1585, schepen van Amersfoort, † ald. 23 nov. 1654, tr. ald. 25 juli 1609

15.457. Gertruyd van Coolenbergh van Blasenborg [JT] [KBC] (A) (v) (k), geb. Amersfoort 1586, † ald. 6 juni 1661.

15.458. Adriaen van Kerckwijck [JT] [KBC] (v) (k), geb. ca. 1595, burgemeester van Zaltbommel, gecommiteerde ter Staten Generaal, † 28 april 1668, tr. Zaltbommel 15 dec. 1620

15.459. Hillegonda van Berendonck [JT] [KBC] (v), geb. Zaltbommel ca. 1600, † 6 dec. 1652.

15.460. Adriaen Ploos (van Amstel) [NA 42] [JT] [KBC] (v) (k), schepen van 's-Hertogenbosch, † Utrecht 11 aug. 1646, tr. Naarden 29 april 1607

15.461. Lysbeth Pater[NA 42] [JT] [KBC] (v), † Utrecht 18 juli 1631.

15.462. Berend van Hollandt [JT] [KBC] (v) (k), tr. Amerongen 29 jan. 1620

15.463. Hugonia Ruysch [JT] [KBC] (v), geb. 1588.

15.464. Hendrik van Mansfeldt [JT] [KBC] (v) (k), geb. Utrecht 27 jan. 1597, zijdekoper, raad in de vroedschap en schepen van Utrecht, drossaard van Vreeswijk, † Utrecht 21 sept. 1652, tr. ald. 27 juni 1619

15.465. Klasina van Blanckendael [JT] [KBC] (v), geb. Utrecht 10 maart 1601, † Utrecht dec. 1636/39.

15.466. Hendrik van Oort [JT] [KBC] (v) (k), tr. Utrecht 29 juli 1621

15.467. Alida van Borckhorst [JT] [KBC] (v).

15.468. Johan van de Sande [JT] [KBC] (k), schepen van Rees, tr. ca 1630

15.469. Barbara van Bellinckhoven [JT] [KBC] (v).

15.470. Joris Blanckert [JT] [KBC](v) (k), tr.

15.471. Catharina Roosterman [JT] [KBC] (v), geb. 14 febr. 1621.

15.472. Willem van Cleeff [JT] [KBC] (v) (k), † Gorinchem 1614, tr. ald. ca 1610

15.473. Maria van Santen [JT] [KBC] (v), † Gorinchem na 1616.

15.474. Pieter Adriaensz. de With [JT] [KBC] (v) (k), schipper en koopman te Gorinchem, geb. ca 1585, tr.

15.475. Eelken van de Wetering [JT] [KBC] (v), geb. Gorinchem, † 1687.

15.476. Mr. Willem van der Burch [JT] [KBC] (v) (k), † Delft 16 juni 1643, tr. ald. 8 aug. 1610

15.477. Margriet van der Meer [JT] [KBC] (v) geb. Delft 27 nov. 1581, † ald. 16 sept. 1637.

15.478. Anthonie van den Heuvel [JT] [KBC] (v) (k), geb. Delft, woonde aldaar aan de korenmarkt, † ald. 1 febr. 1654, tr. ald. 21 jan. 1624

15.479. Hadewij de Man van Heemskerck [JT] [KBC] (v), geb. Delft 15 juni 1599, † ald. 20 nov. 1666.

15.480. Meijnert van Bueren [JT] [KBC] (v) (k), geb. 's- Gravenhage ca. 1590, † ald. 14 mei 1637, tr. ald. 15 okt. 1617

15.481. Deborah de Jong [JT] [KBC] (v), geb. Leiden ca. 1597, † 14 febr. 1654.

15.482. Jan van de Nijpoort [JT] [KBC] (v) (k), secretaris van Utrecht, † ald. 3 febr. 1662, tr. ald. 11 april 1630

15.483. Quirina van de Perre [JT] [KBC] (v), geb. Middelburg ca. 1605, † Utrecht 5 juni 1643.

15.484. Pieter Brest [JT] [KBC] (v) (k), geb. Arnemuiden ca. 1600, tr. Schiedam 13 aug. 1633

15.485. Agatha Brasser [JT] [KBC] (v), geb. Schiedam ca. 1610.

15.486. Reynier van Luchtenburgh [JT] [KBC] (v) (k), geb. 's -Gravenhage 30 maart 1620, † 1649, tr. ald. 27 mei 1643

15.487. Susanna Stas [JT] [KBC] (v), † 's-Gravenhage 1707.

15.936. Jan Cornelisz. Geelvinck [VvA 69, 113, 167] (v) (k) (k), geb. Amsterdam 11 juni 1579, koopman ald., raad in de vroedschap, schepen en burgemeester van Amsterdam, gecommiteerde raad, raad ter admiraliteit, heemraad van Nieuweramstel, † Amsterdam 9 nov. 1651, tr. ald. 3 febr. 1608

15.937. Aecht de Vlaming van Oudtshoorn [VvA 69, 113, 167] (v), geb. Amsterdam 1588, † ald. 9 sept. 1666.

15.938. Albert Velecker [VvA 51, 106, 167] (v) (k), geb. Amsterdam 1582, koopman op de O.Z. Achterburgwal te Amsterdam, luit. der burgerij, † Amsterdam 24 sept. 1635, tr. ald. 4 febr. 1618

15.939. Clara Burgh [VvA 51, 106, 167] (v), geb. Amsterdam 13 juni 1589, † ald. 31 aug. 1653.

15.940. Hans van Loon [NA 38, 41, 220] (v) (k) (k), geb. 's- Hertogenbosch juli 1577, vestigde zich te Amsterdam in 1604, koopman op de Keizersgracht ald., bewindhebber der V.O.C., † ald. 7 april 1658, tr. Haarlem 27 mei 1597

15.941. Anna Ruychaver [NA 38, 41, 220] (v), geb. Hoorn 13 sept. 1573, † Amsterdam 22 mei 1649.

15.944. Nicolaes van Bambeeck [VvA 259] (v) (k), geb. ca 1570, koopman eerst te Leiden daarna te Amsterdam, woonde ald. in de Warmoestraat in de Gulden Ster, heemraad later hoofdingeland van de Beemster, † Amsterdam 18 maart 1615, tr.

15.945. Elisabeth Cornelisdr. van der Belle [VvA 259] (v), † Amsterdam 14 jan. 1649.

15.946. Ridder Dr. Dirck Jacobsz. Bas [VvA 32, 76, 203, 259] (v) (k) (k), verheven in de adelstand met de titel van ridder door koning Gustaaf Adolf van Zweden in 1616, geb. Amsterdam 1569, koopman op de Oostzee te Amsterdam, Bewindhebber der V.O.C., raad in de Vroedschap 1600 - 1637, schepen van Amsterdam, burgemeester van Amsterdam 1610 -1637, gecommiteerde raad 1612 - 1614, gedeputeerde ter Staten Generaal 1628 - 1631, gezant aan het hof van respect. de koning van Denemarken, van Zweden, de Tsaar van Moscovië, en de koning van Engeland, † Amsterdam 13 aug. 1637, tr. (als weduwnaar van Grietgen Elbertsdr. Schaeck) 2e ald. 15 juni 1608.

15.947. Grietge Jansdr. Snoeck [VvA 32, 76, 203, 259] (v) , geb. Amsterdam 29 nov. 1588, † ald. 22 maart 1645.

15.948. Hendrick Willemsz. Hooft [VvA 49, 51, 177] (v) (k), geb. Amsterdam 1584, koopman te Amsterdam, regent aalmoezeniers-weeshuis en St. Pietersgasthuis, † ald. 20 jan. 1626, tr. ald. 28 juli 1611

15.949. Haesgen Houtloock [VvA 49, 51, 177] (v), geb. Alkmaar 1589.

15.950. Dirck Hasselaer [NP 6] [VvA 64, 177] (v) (k), geb. Amsterdam 22 sept. 1581, koopman ald., bewindhebber der V.O.C. 1617, heemraad van de Nieuwer Amstel 1618, N.Z. Huiszittenmeester 1614-1620, regent St Pieters Gasthuis 1629, kapitein-majoor van het krijgsvolk binnen Amsterdam 1635, † ald. 30 dec. 1645, tr. Haarlem 27 mei 1612

15.951. Brechtgen van Schooterbosch [VvA 64, 177] (v), geb. Haarlem,† Amsterdam 7 dec. 1618.

15.952. Cornelis Cornelisz. Graafland [NA 40] [VvA 93, 196] (v) (k), geb. Rotterdam 6 sept. 1580, kistemaker aldaar, vestigde zich te Amsterdam, koopman in ijzerwaren aldaar, ouderling Nederduits geref. kerk ald. 1638, woonde in de Kalverstraat in De Gelderse Rijder, † Alkmaar 20 okt. 1643, tr. Amsterdam 28 aug. 1616

15.953. Breghje van Hoorn [NA] [VvA 93, 196] (v), geb. Amsterdam 22 jan. 1592, † Amsterdam 15 sept. 1645.

15.954. Pieter van de Venne [VvA 128, 196] (v) (k), geb. Amsterdam 13 juli 1595, drogist op 't Water in de drie Kraemers ald., † Amsterdam 31 jan. 1670, tr. ald. 7 okt. 1620

15.955. Catharina Cloeck [VvA 128, 196] (v), geb. Amsterdam 24 juli 1596, † ald. 20 aug. 1626.

15.956. Dr. Wouter Valckenier [VvA 136, 166] (v) (k), geb. Amsterdam 7 febr. 1589, raad in de vroedschap, schepen en burgemeester van Amsterdam, hoofdingeland van de Beemster, † Amsterdam 23 juli 1650, tr. ald. 11 juni 1619

15.957. Catharina van Drongen [VvA 136, 166] (v), geb. Rhijnberck 1599, † Amsterdam 29 aug. 1624.

15.958. Pieter Ranst [VvA 84, 202] (v) (k), geb. Amsterdam 1590, koopman op Rusland, medestichter van de Hollandse kolonie te Gothenburg in Zweden, bewindhebber Compagnie van Coophandelinge en Compagnie van Nieuw Nederland, † Amsterdam 14 mei 1641, tr. ald. 26 jan. 1621

15.959. Rebecca Carel [VvA 84, 202] (v), geb. Amsterdam 21 okt. 1600, † ald. 16 april 1648.

15.960. Jeronimus de Haze [VvA 236] (v) (k) (k), heer van Stabroek, geb. Antwerpen 1578, koopman en assuradeur te Amsterdam, woonde op de Singel, eigenaar hostede Distelbergh te Bloemendaal, † na 1638, tr. Amsterdam 27 sept. 1605

15.961. Helena (Hengst) van Juchteren [VvA 236], geb. Anholt 1585.

15.962. Geraert van Schoonhoven [VvA 236] (k), tr.

15.963. Anna Muncx [VvA 236].

15.964. Nicolaes van Swaenswijck [VvA 87] (k), majoor wachtmeester te Leiden, tr.

15.965. Margaretha Dircksdr. van Hoogeveen [VvA 87].

15.966. Dr. Pieter Jansz. de Witt [VvA 87, 236] (v) (k), heer van Rosenburgh, geb. Amsterdam 22 sept. 1593, woonde op de Heerengracht te Amsterdam, † ald. 8 juni 1642, tr. ald. 2 nov. 1625

15.967. Geertruid de Haze [VvA 87, 236] (v), geb. Amsterdam 22 nov. 1607, † Leiden 24 sept. 1679.

15.968. Cornelis Cornelisz [VvA 289] (v) (k), geb. 1582, koopman op 't water in de gulden Karsenboom te Amsterdam, tr. Amsterdam 4 mei 1603

15.969. Trijntge Jacobsdr. Karseboom [VvA 289] (v), geb. Broek in Waterland 1583, † Amsterdam 1 jan 1634.

15.970. Rijckaert Hendricksz. van Coot [VvA 289] (k), van Harderwijk, schipper, tr.

15.971. Cornelisgen Joostendr [VvA 289].

15.988. Adriaen Spiering [VvA 289] (k), schepen en raad van Delft ca 1600, tr.

15.989. Anna van Loon [VvA 289] (v).

15.994. Cornelis Stalpaert (k), tr.

15.995. Beatrix van Warmont.

15.996. Ridder Dr. Dirck Jacobsz. Bas [VvA 76, 137] (v) (k), verheven in de adelstand met de titel van ridder door koning Gustaaf Adolf van Zweden in 1616, geb. Amsterdam 1569, koopman op de Oostzee te Amsterdam, Bewindhebber der V.O.C., raad in de Vroedschap 1600 - 1637, schepen van Amsterdam, burgemeester van Amsterdam 1610 -1637, gecommiteerde raad 1612 - 1614, gedeputeerde ter Staten Generaal 1628 - 1631, gezant aan het hof van respect. de koning van Denemarken, van Zweden, de Tsaar van Moscovië, en de koning van Engeland, † Amsterdam 13 aug. 1637, tr. 1e ald. 15 juni 1608 (hij hertrouwde Grietge Jansdr Snoeck)

15.997. Grietgen Elbertsdr. Schaeck [VvA 76, 137] (v), geb. 1576, † Amsterdam 30 dec. 1606.

15.998. Otto Vogel [VvA 43, 137] (v) (k), korenkoper, schepen van Amsterdam, vestigde zich later te Haarlem, raad in de vroedschap ald., tr. Haarlem 27 mei 1607

15.999. Jacoba Meijnaertsdr [VvA 43, 137].

16.000. Carel Hartsinck [NP 2] (v) (k), schepen te Antwerpen, vluchtte naar Meurs, † aldaar 20 febr. 1617.

16.002. Dr. Johan Blank (k), woonde te Meurs.

16.012. Everhard Becker [VvA 209] (k), tr.

16.013. Maria Sohier [VvA 209].

16.014. Jan van Baerle [VvA 209] (v) (k), geb. Breda ca. 1555, vestigde zich te Amsterdam, koopman ald. woonde in de Nes, † Amsterdam 20 juli 1605, tr.

16.015. Jacomina van Hoorn [VvA 209], † Amsterdam 8 nov. 1617.

16.016. Paulus Arnoutsz. Pels [VvA 336] (k), medeoprichter en burgemeester van Nieuw Hanau, tr.

16.017. Barbara van Opalphens [VvA 336].

16.018. Pieter Vegelmans [VvA 336] (k), tr.

16.019. Catharina Pietersdr. 't Kint [VvA 336].

16.020. Jean Noirot [VvA 236] (k), woonde te Brugge in de 16e eeuw, tr.

16.021. Adrienne de Vaudemont [VvA 236].

16.022. George Le Leu de Wilhem [VvA 236] (v) (k) (k), geb. Doornik ca. 1550, week uit om geloofsredenen naar Hamburg, † ald. 1596, tr.

16.023. Aegidia van Opalphen [VvA 236], † Amsterdam 1633.

16.024. Gillis Jansz. Valckenier [VvA 5, 136] (v) (k) (k), geb. Amsterdam 24 dec. 1550, koopman op de O.Z. Achterburgwal, commissaris van Amsterdam, raad ter Admiraliteit van Amsterdam 1600-1613, regent Leprozenhuis 1583, overman Voetboogdoelen 1593, kapitein der burgerij 1599, † Amsterdam 26 dec. 1613, tr. op de Elbe bij Hamburg 20 febr. 1576

16.025. Claertgen Pauw [VvA 5, 136] (v), geb. Amsterdam 1 juni 1556, † 15 juli 1626.

16.032. Claes Dirckz. Hasselaer [NP 6] [VvA 64] (v) (k), geb. Haarlem vestigde zich te Amsterdam, brouwer op de O.Z. Achterburgwal in Den Burg† Amsterdam (begr. O.K. 16 nov. 1592, tr.

16.033. Geertgen Princen [VvA 64] (v),geb. 1552, brouwster in Den Burch 1605.

16.034. Jan Gerbrandsz. Vogelsanck [VvA 61, 64] (k), geb. 1546, koopman op 't water te Amsterdam in den Vogelsanck, † ald. 7 jan. 1600, tr. ald. jan 1579

16.035. Hilletje Jansdr [VvA 61, 64] (v), † Amsterdam 22 jan. 1604.

16.064. Gabriel Marselis [VvA 362] (k) koopman te Hamburg, commissaris en resident van de koning van Denemarken ald. tr.

16.065. Anna L'Hermite [VvA 362].

16.066. Jan Fransz. van der Straetten [VvA 362] (k), tr.

16.067. Sara Monx [VvA 362].

16.068. Hans van Thilt [VvA 122] k), afkomstig van Haarlem, diamantsnijder in de Betaniëstraat te Amsterdam, tr.

16.069. Cornelia de Wael [VvA 122].

16.070. Hendrick Reijnst [VvA 122] (v) (k), geb. Amsterdam 22 sept. 1583, kassier van de wisselbank, kapitein der burgerij, raad in de Vroedschap en schepen van Amsterdam, bewindhebber der V.O.C., tr. Amsterdam 28 aug. 1611

16.071. Elisabeth Princen [VvA 122] (v), geb. Amsterdam 19 juni 1585, † ald. 19 juli 1650.

16.072. Dirck Adriaensz. (k), geb. w.s. Loosdrecht ca. 1550, poorter van Amsterdam 4 mei 1589, brouwer op de Singel in de Swaen, † ald. 30 aug. 1633, tr.

16.073. Elisabeth Elbertsdr. Pater [VvA 139] (v) , geb. Naarden, † Amsterdam 19 febr. 1624.

16.074. Augustijn Wttenbogaert [VvA 79, 139] (v) (k), geb. Utrecht 1577, betaalmeester der vendels krijgsknechten, regent leprozenhuis, woonde op de singel te Amsterdam, † Amsterdam 24 dec. 1655, tr. 31 dec. 1601

16.075. Maria Reael [VvA 79] (v), geb. Amsterdam 4 sept. 1580, † ald. 1617.

16.078. Pieter Claesz. Codde [VvA 154] (v) (k), geb. 1577, lijnslager op 't Water te Amsterdam, † ald. 1625, tr. Schiedam 1610

16.079. Josijntgen Gerritsdr. van der Wolff [VvA 154], geb. Schiedam, † Amsterdam voor febr. 1624.

16.080. Henry Clifford [NA 39] [VvA 365] (v) (k), ged. Landbeach 18 okt. 1575, kanunnik en rector van de Kathedrale kerk te Stow in Lincolnhire (Eng.), † Corringham 10 febr. 1628, tr.

16.081. Eleonor Jackson [VvA 365], † 1635.

16.082. William Bower [VvA 365] (v) (k), tr.

16.083. Jannetje Orgen [VvA 365].

16.088. Johannes Bouwens (k), afkomstig van Aken, vestigde zich te Amsterdam, handelaar in ijzer en koper ald., tr.

16.089. Agnes Simons.

16.090. Isaac van Nuth (k), poorter van Amsterdam 31 jan 1645, tr.

16.091. Anna de la Court.

16.092. Andries Pels (v) (k), geb. 3 febr. 1591, vestigde zich te Amsterdam op de Keizersgracht in het huis in de Spelt, koopman in Oost-Indische waren, † Amsterdam 27 febr. 1666, tr. 14 juni 1620,

16.093. N.N.(nalezen) Vegelmans (v).

16.108. Dominicus Winsemius (v) (k), predikant te Schaerdam, later te Amsterdam, geb. vermoedelijk te Winsum 1582/83 † Amsterdam (begr. Nieuwe Kerk) 5 dec. 1633, tr. Amsterdam 1633

16.109. Maritje Jacobs (v), geb. Amsterdam 1593, † na 1685.

16.110. Caesar Winnen (k), tr.

16.111. Maria Sweers.

16.112. Jacob van Sandick [NP 1, 73] (v) (k), geb. 1594, kameraar te Wijk bij Duurstede, † 1622, tr. Wijk bij Duurstede 16 febr. 1617

16.113. Dirkje van Ommeren (v), uit Wijk bij Duurstede, begr. ald. 15 nov. 1657.

16.114. mr. Johan Gerbrandsz. Schagen (k), tr.

16.115. Adrina Jans de Kemp.

16.116. Adriaen Ploos (van Amstel) [NA 42] (v) (k), schepen van 's-Hertogenbosch, † Utrecht 11 aug. 1646, tr. Naarden 29 april 1607

16.117. Lysbeth Pater (k), † Utrecht 18 juli 1631.

16.118. Berend van Hollandt (v) (k), tr. Amerongen 29 jan. 1620

16.119. Hugonia Ruysch (v), geb. 1588.

16.192. Willem Jacobsz. Vlaeringerhout (k), geb. omstreeks 1558, molenaar op de Hel- en Rosmolen in de Dircklangensteegh, begr. Delft O.K. 14 mei 1620.

16.194. Olof Dirckz. van Spanbrouck (k), tr.

16.195. Neeltje Joppen.

16.196. Joris Hectorsz. d'Acquet (k), van Yperen, tr.

16.197. Jannetje Jacobsdr. van Hoorenbeeck, van Gent

16.198. Michiel Claesz. Baelde (k) van Yperen, tr.

16.199. Isabelle Boulengies, van Belle.

Generatie XV

16.384. Matthijs Marres [NP 47,76] (v) (k), geb. omstr. 1530, gegoed in het land van Luik en in de Vroenhof, woonde te Heukelom, † kort voor 28 mei 1613, tr.

16.385. Eva Palmarts (v).

16.568. Paulus le Drapier [WI] (k), geb. vóór 1535, † Eben vóór 23 nov 1574, tr. vóór 1555

16 569. Menth Meesen, geb. Opcanne vóór 1535.

16.574. Jan Meijers, [WI] ((k), geb. vóór 1540, † vóór 22 jun 1611, tr. vóór 1563

16.575. Heylken Meyers, geb. vóór 1543, † na 22 jun 1611.

16.618. Anthonius Jehaes (k).

16.620. Petrus Floren [WI] (v) (k), geb. Herderen ca 1520, gegoed onder Zichen en Herderen, woonde op Vrouw Verkoenshof te Herderen, tr.

16.621. Helena Lenaerts [WI].

16.676. Lenhardt Fischer (k), † ca. 1581.

16.678. N. Cleuwens (k), erfelijk pachter van de Volmolen te Sittard. Deze molen werd op 7 febr. 1399 door Johan van Sittard, graaf van Solms aan Godart Cleuwens in leen gegeven.

16.702. Coen Kijffaert (k), leenman van de leenhof van Schinnen.

16.802. Jan Paecken (k), tr.

16.803. dochter van Weset. Zij tr. 2e Houbrecht Cruijsen.

16.806. Jan van Bree [WI], (k) vermeld als eigenaar en verpachter van een watermolen in de Maas, 1521 en 1553, † kort voor 3 jan. 1554.

17.152. Nijs Nijst [SN] (v) (k), geb. Maastricht 20 nov. 1491, keurmeester van het vleeshouwers ambacht van Maastricht, gezworen raad van Maastricht 1535, roijsteker 1537, † voor april 1564, tr. Katrien.

17.160. Andries Nypels [NP 21] (v) (k), geb. Maastricht 9 nov. 1497, roijesteker 1526, keurmeester der vleeschhouwers 1524, 1540, 1544, opslagter 1547, 1549, gouverneur van het vleeshouwersambacht 1548, 1553, 1545, 1556, 1557, gezworen raad van Maastricht 1550, tr.

17.161. Elisabeth Haenen.

17.162. Jan Philippens (k), tr.

17.163. Catharina van Herckenrode.

17.166. Thomas Nijst [SN] (v) (k), cedulemeester van Maastricht 1505, keurmeester 1502, 1504, 1508, 1510, 1512, 1514, ziekenmeester van Maastricht 1508, 1509, ijkmeester en keurmeester van de schipluijden 1514, crucemeester 1527, gezworen raad van Maastricht 1515, 1518, 1521, 1524, 1528, burgemeester van Maastricht 1531, 1534, 1539, † Maastricht 19 april 1554, tr.

17.167. Maria Gruters.

17.168. Lambrecht Nypels [NP 21] (v) (k), geb. Maastricht 30 april 1499, tr. ald.

17.169. Ida Vriericx.

17.408. Jan Roebroeck [HR] [MR] [HK] (v) (k), gegoed te Haesdal, brouwer aldaar, vermeld vanaf 1584, † kort voor 1604, tr.

17.409. Johanna Mees [HR] [MR] [HK] (v), tr. 2e voor 6 dec. 1613 Gerard Boschwers, † na 7 febr. 1628.

17.410. Hubertus van Hagelsteijn [HR] [MR] [HK] (v) (k), afkomstig van Aubel, woonde te Schoppen onder 's-Gravenvoeren, schepen (1588), stadhouder en schout van 's-Gravenvoeren (1602), vermeld vanaf 1581, † in of voor 1605 tr.

17.411. Catharina Rutten [HR] [MR] [HK], afkomstig van Schophem, † (z.w.s.)'s- Gravenvoeren 5 nov. 1633.

17.412. Jan Rentgens [HR] (k), woonde te Geleen, tr. Meike.

17.414. Frans Huntgens [HR] (k), woonde te Wijnandsrade.

17.418. Andries Senden.

17.920. Olivier du Chateau de Slins [LF] (v) (k), escuyer, schepen en griffier van Brusse sur la Geer (15 febr. 1522), vermeld 25 aug. 1520, 1527, 26 sept. 1529, 16 nov. 1534, en 26 sept. 1534 en 1536, hij en zijn echtgenote testeren in 1558, beiden liggen begraven bij de "Frères Mineurs" te Luik, tr.

17.921. Elisabeth van den Bosch van Millen [LF] (v).

17.922. Oger de Poilvache genaamd de Jupprelle [LF]. (k).

18.016. Nicolas Berden [LH] [DG IV] (v) (k).

18.036. Jan van den Bosch [DG IV] (v) (k), van Millen, met zijn broers Lambert en Lambrecht door zijn vader erkend op 5 aug. 1562, geb. ca 1540, landbouwer te Millen, † voor 1580, tr.

18.037. Aleidis Meesen [DG IV], van Nerem, † voor 1600.

18.038. Reinerus Heuts [DG IV](k), van Mal.

18.944. Jan Rutten (v) (k), vermeld als lid van het gerecht te Eijsden 1545, tr. ca. 1515 (hij tr. 2e ca. 1534 Cornelia Verklenen)

18.945. Catharina Lebens (v), van Caestert, geb. 1485, † ca. 1533.

18.946. Arnold Putmans (k).

18.948. NN Meijckens [BH] (k), tr.

18.949. Itgen Palmen [BH], geb. 1490.

19.328. Willem Dolmans (v) (k), geb. ca 1505, brouwer te Maastricht, † ca. 1567, tr. 1e Mabilia van den Bueckel alias In den Trepoel, tr. 2e Heylken Nullens, tr. 3e ca. 1562

19.329. Elisabeth van Walbrecht alias van Genhout, † na 16 mei 1626. Zij tr. 2e Dries Schoenmekers, tr. 3e Melser Mombiers.

19.330. Matthias Frank Jamaer (k), landeigenaar te Eben-Emael, tr.

19.331. Elisabeth van Aust, (v) geb. St. Pieter, weduwe van George Teut, alias Bovier, eigenaar van de Grote en Kleine Keemel te Wyck bij Maastricht.

20.640. Thomas Roecx [WI] (v) (k), geb. vóór 1518, † 17 apr 1566 te Waltwilder, tr. vóór 1538

20.641. Alyt Parisis [WI] (v), geb vóór 1518, † tussen 1570 en 26 okt 1583.

20.642. Aert Parisis [WI] (k), geb. vóór 1520, tr.

20.644. Merten Hansen [WI] (v). geb. vóór 1548.

22.210. Jean Bartholeijns [MMP] (v) (k), tr.

22.211. Gertrude Omalia [MMP] (v).

22.272. Englebert de Fastré de Lamarche de Xhendremael [MMP] (k), tr Marie.

22.276. Gerard van Castard [MMP] (k) tr.

22.277. Marguerithe Pex [MMP] (v).

22.304. Henri van Dalem [MMP] (k), tr.

22.305. Anna Vaes [MMP] (v).

22.310. Jacobus Damen [MMP] (k) tr.

22.311. Elisabeth van Wilre [MMP].

22.320. Jacobus Lantmeters [MMP] (k), tr.

22.321. Jeanne Chiney [MMP].

22.380. Theodorus Balduinus Vaes [MMP] (k), tr.

22.381. Wilhelmina Monfels [MMP].

22.394. Jan Kaproens (Jean Capruyns) [MMP] (v) (k), tr.

22.395. Agnes Groetaers [MMP].

22.592. Leonard Neven (v) (k) tr. Cecilia.

22.656. Petrus Coenegracht [LC] (v) (k)(k), geb. Herderen ca. 1555, pachter van landerijen van Maastrichtse kloosters in en om Herderen, bewoonde Vrouw Verkoenskenshof, vermeld 1488 ca. 1555, † ald., tr.

22.657. Oda Jehaes [LC].

22.658. Lenart Florent [LC] (k), tr.

22.659. Gertrudis Liessens [LC].

22.784. Willem van Aken (v) (k), geb. 1530, koopt land te St. Pieter 1563, tr.

22.785. Margaretha Happarts.

22.832. Reijnier Proenen alias Dreessens [NL 1900, 1901] [LL 5] (v) (k), kaarsenmaker, schepen van Maastricht 1557, 1558, † voor 1590, tr.

22.833. Walburg van Coelmont [NL 1900, 1901] [LL 5] (v).

22.834. Mr. Erasmus Surlet de Chokier [NL 1900, 1901] (v) (k), iur. dr., vermeld 10 jan. 1596 en 7 maart 1597, tr. 7 maart 1567

22.835. Marie d'Orley de Linster [NL 1900, 1901] (A) (v) (k).

22.836. Hendrick Wolters (k), woonde te Grave (1566), gehuwd met Lijsje (Verheyen ?).

22.842. Jan Nijst [SN] (k), schepen van Maastricht, tr.

22.843. Magdalena van Ophoven (v).

22.846. Huijbert van Suetendael (k), thesaurier en schepen van Maastricht, tr.

22.847. Geertruid Surdon van Wed.

22.976. Henry de Saren (v) (k), tr.

22.977. Catherine Opisen.

22.978. Gilles van Elst (k) tr.

22.979. Beatrix Bijsmans.

22.984. Jean Bosch (k), vermeld te Tongeren 27 febr. 1565, tr. Catherine

22.986. Jean van Luy (k).

22.988. Theodorus Vaes (v) (k), tr.

22.989. Anna van Buel.

22.990. Servaes van Buel (k), burgemeester van Maastricht, tr.

22.991. Anna Printen, vrouwe van Catsop.

23.008. Andreas Vaes (v) (k), meier van Tongeren (1570), † 13 mei 1570,

23.009. Catherine Ghijseleers (v).

23.010. Willem Scroots (v) (k), schepen van Sint Truiden, † 3 mei 1578, tr. 3 febr. 1550

23.011. Maria van Houthem (v).

23.562. Johannes Beltgens [HK] (v) (k), bewoonde het Beltgenshuis te Geleen later het huis Maes genoemd, gegoed te Geleen (1544), schepen en kerkmeester van Geleen (1576).

23.636. Matthias van Dulcken (v) (k), woonde te Roermond, vermeld op 15 juni 1563, tr. Bele.

23.638. Rochus van Wessem (k) tr.

23.639. Geertruijd Pijls.

23.668. Martinus Custers (k), beleend met het Dries Custersleen te Geleen (1660).

23.680. Mathias Banens [HK] (k), gegoed te Neerbeek (1554), leenman te Beek (1542), † voor 1554, tr. Margaretha.

23.682. Petrus Penris [HK] (k), leenman van het Biesmansleen te Neerbeek (1535), rentmeester (1550) en schepen (1555) te Beek.

23.684. Godefridus Penris [HK] (k), leenman te beek, † voor 1550.

25.600. Hendrick Campert (k), landeigenaar, genoemd in de graantelling (1566) en bij een telling van ruiters in het ambt van Barneveld op 16 okt. 1579.

25.602. Gerrit Claes van der Schuer (k), tr.

25.603. Adriana Cornelisdr. Calf.

28.800. Jehan de Poplimont, genoemd Vito (v) (k), lijnwever, vermeld als belastingschuldige 1539 en 1560.

29.312. Georg de la Roche (v) (k), heer van Feltz en Heffingen, ridder, landrichter van Grevenmacher, kapitein en proost van Thionville en Luxemburg, † Remich (Luxemburg) jan. 1561.

29.313. Maria von Burglinster.

29.314. Gerhard von Enschringen (k), tr. Irmgard.

29.320. Willem Bentinck [NA 38], heer van Velde 1535 (v) (k) (k), benoemd in de ridderschap van Zutphen 1565, † 1576, tr. 1536

29.321. Geertruyd de Groeff van Erkelens (v).

29.322. Willem van Elderen, genaamd van Odeur [AG, I] (v) (k), heer van Genoels-Elderen, tr.

29.323. Anna van Eynatten [AG, I] (v), † 24 april 1566. Zij tr. 2e Pieter Clut, van Brunsum.

29.344. Willem van Hoevell [NA 40] (v) (k), hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen 1478, borgman en schepen te Goor, in de ridderschap van Overijssel 1511, tr.

29.345. Pelgrina ten Thije, vermeld in 1508.

29.346. Herman van Heyden (k), tr.

29.347. Margriet van Keldonck.

29.362. Jan van Ittersum tot Werckeren [NA 41] (v) (k), drost van IJsselmuiden, erft van moederszijde Heeckeren bij Goor, tr.

29.363. Anna van Boekhorst [NA 41] (v).

29.364. Bernhardt van Ittersum [NA 41] (v) (k), door de bischop van Utrecht beleend met de 24 meren 1485, † 1540. tr. ca. 1520

29.365. Agnes van Huchtenbroek [NA 41] (v), † 1530.

29.366. Bernhardt van Westerholt (k), tr. ca. 1560

29.367. Rudolpha Vos van Steenwijk.

29.368. Frans van Haersolte [NA 40] (v) (k), heer van IJrst, in de ridderschap van de Veluwe 1555, † 1573, tr. 1e

29.369. Geertruijd Wolfsen, † vóór 1542.

29.370. Willem van Ruijven (k), tr.

29.371. Judith van Swolmis.

29.372. Karel Bentinck [GK 3] (v) (k), heer van Aller 1550, en Berinkhuizen 1551, rentmeester van de Veluwe, rechter van de Veluwe 1547-1552, , tr.

29.373. Catharina Hackfort [GK 3] (v).

29.374. Willem (IV) van Buckhorst [GK 3] (v) (k), heer van Buckhorst en Zalk 1541, beleend met Buckhorsterweerd circa 1544, eigenaar van de Buckhorst watermolen te Arnhem en Bemmel, burger van Kampen 1520, student te Orleans (1531), in de ridderschap van Overijssel 1535, drost van Ijsselmuiden 1550 - 1563, drost van Salland 1556, † Zalk 25 maart 1567, † 1553, tr.

29.375. Mechteld Oem van Wijngaarden [GK 3] (v), vermeld 1520, testeerde te Zalk 22 nov. 1573, † Zalk 2 dec. 1573.

29.464. Jean Heldevier (k), seigneur de Pierrefontaine, koopman te Mons, † voor 1554, tr. 1e

29.465. Marguerithe du Roelx, † voor 1539, tr. 2. Philipotte Lebrun

29.466. Philippe Malapert (k), seigneur de Bois et de Buissieres

29.467. Françoise Joly.

30.720. Jacob Elias alias van den Dijstelberch [NA 82] (v) (k), geb. 's-Hertogenbosch omstreeks 1559, zeepziedersknecht te Hoorn (1583), vestigde zich te Amsterdam omstreeks 1586, zeepzieder en oliekoper ald. in Het Stadhuis van 's-Hertogenbosch, keurmeester der zeep te Amsterdam 1599-1616, † Amsterdam 12 april 1616, tr. 2e Amsterdam 1603 Trijn Claesdr. Coeck de jonge, tr. 1e Amsterdam (ondertrouw Amsterdam 31 maart) 1582

30.721. Griete Pietersdr. [NA 82] (v), geb. ca 1550, † Amsterdam 2 maat 1602.

30.722. Jacob Florisz. Cloeck [VvA 4, 128] (v) (k) (k), geb. Amsterdam 4 febr. 1569, koopman in linnen in De Drie Roossen in de Warmoesstraat, medeoprichter en bewindhebber der V.O.C. (1602), regent St. Jorishof en kerkmeester van de Waale-kerk(1599-1611), † Amsterdam 6 maart 1611, tr. ald. 25 nov. 1590.

30.723. Aefke Ruisch Frenkinck [VvA 4, 128] (v), geb. Amsterdam 2 maart 1575, Regentes van het Burgerweeshuis te Amsterdam, † ald. 26 maart 1651.

30.724. Claes Gerbrandsz. Pancras [VvA 65, 133] (v) (k), geb. Amsterdam okt. 1565, † ald. 22 juni 1606, tr. ald. 27 dec. 1587.

30.725. Anna Gerritsdr. Quintingh [VvA 65, 133] (v), geb. in 1568, † Amsterdam 27 dec. 1587.

30.726. Michiel Cornelsz. Blaeuw [VvA 35, 133] (k), geb. Nieuwe Nierop in 1553, koopman op de Montelbaansburgwal te Amsterdam (1619), tr. ald. 13 nov. 1583.

30.727. Vrouwtje Jansdr. Coemans [VvA 35, 133] (v) geb. Amsterdam in 1561.

30.732. Hendrick Dircksz. van Cloppenburgh [VvA 39] (k), droogscheerder in de St. Geertruidenstraat te Amsterdam, tr.

30.733. Anna Graets, van Deventer [VvA 39].

30.734. Baert Jansz. Steenhuysen [VvA 39] (v) (k), geb. Alkmaar, medeoprichter en bewindhebber der V.O.C. ter kamer van Enkhuizen in 1602, regent burgerweeshuis te Amsterdam, overman der handboogdoelen ald., tr. Amsterdam 17 april 1580.

30.735. Marij Jansdr. Smit [VvA 39] (v) , geb. Amsterdam 1562, † ald. 14 sept. 1598.

30.736. Matthijs Jansz van Tongeren [EJ] (k), tr.

30.737. Cathelijne Swane [EJ].

30.738. Marten Frerickx [EJ], (k), † Amsterdam (begr. Karthuiserkerkhof) 7 dec. 1625, tr.

30.739. Duijf Jans [EJ], † Amsterdam (begr. Karthuiserkerkhof) 7 juni 1635.

30.740. Geleijn Carteel [EJ] (k), geb. Antwerpen 1546/47, vermeld te Haarlem vanaf 1589, lidmaat G.K. Haarlem 1590, woonde toen in de Orangie Appel, gezamenlijk testament met zijn echtgenote 1591, woonde toen in Lange Bagijnenstraat, waard in 't Gulden Vlies op de Grote Markt (1596) † Haarlem voor 28 maart 1599 (doop laatste kind), tr.

30.741. Mayken Silvesters van Hemselroij [EJ] (v), geb. Helmond. Zij tr. 2e. Haarlem 5 oktober 1604 Pieter Strijbos, van Stratum, rentmeester van de Tafel van de Heilige Geest te Eindhoven 1598/99, stadhouder van de kwartierschout van Kempenland 1600-1608, koning St. Sebastiaangilde van Eindhoven in 1617.

30.742. Anthony Claesz (de oude), geb. Antwerpen circa 1550, koperslager te Amsterdam (1574), poorter van Amsterdam 24 juli 1597, tr.

30.743. Anthonette van Beringen [EJ], † na 25 febr. 1600.

30.748. Heijndrick Warnaertsz Coesvelt [EJ] (k) tinnegieter woonde in De Tijnberg in de Warmoesstraat te Amsterdam, † Amsterdam (begr.O.K.) 11 nov. 1624, tr. (O.K.) januari 1570

30.749. Griet Jans [EJ].

30.754. Hendrick de Haze [VvA 236, 318] (v) (k) (k), geb. Antwerpen ca. 1550, vestigde zich in 1586 te Amsterdam, koopman in de Niezel ald., † ald. 14 nov. 1605, tr. Antwerpen.

30.755. Clara Coymans [VvA 236, 318] (v), geb. Antwerpen, zette na het overlijden van haar man de koopmanschap voort, eerst in Het wapen van Portugal in de Nieuwe Hoogstraat, later op de Heerengracht, † Amsterdam 6 juni 1628.

30.756. Geurt Dircksz. van Beuningen [VvA 25, 109] (v) (k), zuivelkoper in De Drie Coninghen in de Kalverstraat te Amsterdam, medeoprichter en bewindhebber der V.O.C., overman der Voetboogdoelen 1617, regent St. Pieters Gasthuis, raad in de Vroedschap 1622, burgemeester van Amsterdam 1627 - 1632, † ald. 14 nov. 1633, tr. ald. 14 sept. 1586.

30.757. Aeltge Appelman [VvA 25, 109] (v), geb. 1565, † Amsterdam 27 juni 1590.

30.758. Coenraet Matthijsz Burgh [VvA 51, 106, 109] (v) (k) (k), geb. 1568, koopman in de Warmoesstraat te Amsterdam in De Burgh, regent Rasphuis, † Amsterdam 1601, tr. ald. 11 sept. 1588.

30.759. Brechtje Pietersdr Rodingh [VvA 51, 106, 109] (v), geb. 1568, † Amsterdam 12 okt. 1638.

30.764. Adriaen Michielsz. (v) (k), geb. Bergen op Zoom, bierdrager, later zeeman te Vlissingen, tr. Vlissingen 1601.

30.765. Alida Jansdr. de Ruyter, geb. Middelburg.

30.766. Jan Jansz. van Gelder (k), zeeman, tr.

30.767. Grietje Koerts.

30.768. Joris Jorisz. [NA 38] [VvA 70, 75, 203] (v) (k), geb. Amsterdam 15 aug. 1568, stokviskoper op de Nieuwendijk te Amsterdam, kapitein der burgerij 1616, regent burgerweeshuis 1595, raad in de vroedschap 1600-1621, schepen van Amsterdam 1597, eigenaar hofstede Rustenburgh aan de Amstel, † Amsterdam 7 juni 1621, tr. ald. 5 juli 1592.

30.769. Annetge Willemsdr. Backer [NA 38] [VvA 75, 203] (v), geb. Amsterdam 10 febr. 1574, † ald. 22 juni 1639.

30.772. Ernst Roeters [VvA 5, 120] (v) (k), geb. Amsterdam 30 nov. 1581, koopman onder de firma 'Roetert Ernst en Ernst Roeters' op de Keizersgracht, kassier van de Wisselbank 1616, overman van de Handboogdoelen 1616, regent Leprozenhuis 1607, kapitein der burgerij 1630, raad en schepen van Amsterdam, raad in de Vroedschap 1625-1648, schepen van Amsterdam 1625, † ald. 1 mei 1648, tr. ald. 14 juni 1609.

30.773. Geertruijd van Marckel [VvA 5, 120] (v), geb. Amsterdam 1586, † ald. 18 aug. 1661.

30.774. Hans Gommers [VvA 120](k), tr.

30.775. Anna Gessing [VvA 120].

30.776. Adriaan van der Goes [NA 40], heer van Naters (v) (k), Veertigraad en burgemeester van Delft 1624, adjunct ten Dagvaart 1622, raad en rentmeester generaal van de domeinen van het land van Voorne 1625-1658, bewindhebber der V.O.C., † Delft 25 aug. 1663, tr. Ald. 23 april 1617

30.777. Catharina van der Burch (v), geb. Delft 27 maart 1595, † aldaar 22 jan. 1671.

30.778. Philips Doublet (k), heer van Groeneveld en Moerkerken, tr.

30.779. Catharina van Overrijn van Schoterbosch.

30.816. Frans Anthonisz. Bruyningh [VvA 358] (k), geb. w.s. Enkhuizen 1540, notaris te Enkhuizen, sinds 1578 te Amsterdam, woonde in De Schrijvende Hant in de Heintje Loek steeg, † Amsterdam 30 april 1591, tr.

30.817. Gerberich dircksdr. [VvA 358].

30.818. Boudewijn Willemsz. [NP 41] [VvA 358] (v) (k), brouwer in De Sleutel, raad van Weesp 1593, schepen van Weesp 1599, 1604, 1606, weesmeester van Weesp 1623, 1630, † maart 1631, tr.

30.819. Hillegont Hendricksdr van Bronckhorst [NP 41] [VvA 358] (v), vermeld 29 sept. 1600. † voor 27 sept. 1630.

30.848. Henrich Sweersz. van Nellesteyn (v) (k), ijzerkoper te Utrecht, † ald. 3 dec. 1607, tr.

30.849. Digna Woutersdr. van Leemkuyl, † Utrecht 4 febr. 1615.

30.850. Johan Broeckhuyzen (k), raad van Utrecht, tr.

30.851. Anna van Hasselt.

30.896. Hendrick van Sypesteyn [NA 45] (v) (k), geb. Utrecht 12 aug. 1539, tr.

30.897. Dieuwertje van Hensbeeck (v).

30.898. Willem van Varensteijn (k), tr.

30.899. Clasina van Haeften.

30.912. Warnar van Bronckhorst [KBC] (v) (k), burgemeester van Weesp, † Amsterdam 21 sept. 1611, tr. ald. 16 dec. 1584.

30.913. Bartha Grindou [KBC], † Amsterdam 27 mei 1602.

30.914. Jan van Coolenbergh van Blasenborg [AK] [KBC] (A) (v) (k), geb. ca 1555, † na 1590, tr.

30.915. Francisca (Fransje) van Overrijn [AK] [KBC].

30.916. Christoffel van Kerckwijck [KBC] (v) (k), geb. in 1567, lakenhandelaar, brouwer, hoofdman van de kloveniers, gasthuismeester, schepen van Heusden, † Heusden 1601/2, tr.

30.917. Helwich van Cuyck [KBC] (v), geb. ca. 1565, † Heusden 5 jan. 1628.

30.918. Joost van Berendonck [KBC] (v) (k), † 1632, tr.

30.919. Janne van der Heijden [KBC] (v), † 7 nov. 1603.

30.920. Willem Ploos [NA 42] [KBC] (v) (k), geb. in 1529, schout van Loosdrecht 1568, † 1603, tr. (3e)

30.921. Dirckje Gerritsdr. Ploos [KBC] (v).

30.922. Elbert Pater [KBC] (v) (k), geb. 1529, tr.

30.923. Aeltje Cornelisdr [KBC].

30.924. Jorriaen van Hollandt [KBC] (v) (k), schepen van Wijk bij Duurstede, tr.

30.925. Alijdt van Leeuwen [KBC](v).

30.926. Hugo Ruysch [KBC] (v) (k), jur dr. univ. van Douai (Fr.) ca. 1587, raad van Utrecht 1592, lid van de raad der Admiraliteit van Utrecht 1593, tr.

30.927. Wilhelmina van Elderen [KBC] (v), † Utrecht 2 febr. 1632.

30.928. Jan van Mansvelt [KBC](v) (k), geb. Utrecht 17 febr. 1565, koopman in laken, raad en schepen van Utrecht, † ald. 20 nov. 1603, tr. ald. 4 juni 1588.

30.929. Margaretha van Dompselaer [KBC] (v), geb. Utrecht 1566, † ald. 24 aug. 1629.

30.930. Simon van Blankendael [KBC](v) (k), tr. Utrecht 6 jan. 1588.

30.931. Anna van Overmeer [KBC](v), † 1613.

30.932. Marcelis van Oort [KBC] (v) (k), tr. 30 jan. 1599.

30.933. Christina van Nellesteijn [KBC] (v), geb. aug. 1566.

30.934. Herman van Borckhorst [KBC](v) (k), tr.

30.935. Janneke van Ommeren [KBC](v), geb. Vreeswijk 5 mei 1574.

30.938. Herman van Bellinckhoven [KBC](k), geb. Kleef, tr.

30.939. Catharina Roosterman [KBC] (v).

30.940. Pieter Blanckert [KBC] (v) (k), tr. Rotterdam 26 april 1615.

30.941. Isabella van den Berghe [KBC] (v), geb. in 1594.

30.942. Reinder Roosterman [KBC](v) (k), tr. Goch 1611.

30.943. Johanna Bruijns [KBC](v), geb. Emmerik.

30.944. Laurens van Cleeff [KBC] (v) (k), † Gorinchem na 1622, tr. ca. 1580.

30.945. Eelken van der Kaa [KBC] (v).

30.946. Jan van Santen [KBC] (v) (k), schepen van Gorinchem, tr.

30.947. Geertje Petersdr [KBC].

30.948. Adraan de With [KBC] (v) (k), eigenaar van de Vergulde Roomkan te Gorinchem, geb. ca. 1555, tr.

30.949. Marijken Thonisdr [KBC], geb. ca. 1560.

30.950. Maarten van de Wetering [KBC] (k), tr.

30.951. Baatie Cornelisdr. Colverts Osseweijer [KBC].

30.952. Cornelis van der Burch [KBC] (v) (k), geb. 1552, brouwer in de Beugel in het Oosteinde te Delft, † ald. 26 mei 1604, tr. ca. 1575.

30.953. Aeltje van den Heuvel [KBC] (v), geb. 1548, † Delft 11 juni 1631.

30.954. Cornelis van der Meer [KBC] (v) (k), tr. 1573

30.955. Neeltje Storm van 's Gravesande [KBC] (v), † 1634.

30.956. Pieter van de Heuvel [KBC] (v) (k), geb. Rotterdam, thesaurier, schepen en burgemeester van Delft, † ald. 5 jan. 1635, tr. ald. 13 mei 1590.

30.957. Sara van Beaumont [KBC] (v), geb. 1570, † Delft 31 aug. 1639.

30.958. Jan de Man van Heemskerck [KBC] (v) (k), brouwer te Delft, tr.

30.959. Vrouke Jansdr. Corstens [KBC] (v).

30.960. Jan van Bueren (v) (k), geb. Schoonhoven, cramer te 's Gravenhage, † ald. 12 dec. 1615, tr.

30.961. Isabella Maria van den Oldcamp [KBC] (v), geb. 's Gravenhage 1548, † ald. 12 maart 1615.

30.962. Jacob de Jongh [KBC] (v) (k), tr. Alphen aan de Rijn ca. 1595.

30.963. Maria van Leeuwen [KBC] (v), geb. Leiden ca 1570.

30.964. Johan van de Nijpoort [KBC] (v) (k), geb. Utrecht 1571, koopman in wollen lakens, schepen 1623, en burgemeester van Utrecht 1626, † ald. 6 mei 1651, tr. ald. 1596.

30.965. Elisabeth van Ravenswaeij [KBC] (v), geb. ca. 1577, † Utrecht 27 aug. 1625.

30.966. Adraan van de Perre [KBC](v) (k), tr. ca 1595

30.967. Adriana Hayman [KBC] (v), geb. Middelburg ca. 1575.

30.968. Joris Brest [KBC] (k), woonde te Arnemuiden in 1623, tr.

30.969. Maria Soetermans van Hamerstede [KBC] (v), † voor 1638.

30.970. Willem Brasser [KBC] (v) (k), tr. Zierikzee 20 nov. 1594

30.971. Janneke de Vager [KBC] (v), geb. Zierikzee.

30.972. Jonathan van Luchtenburgh [VvO 3] [KBC] (v) (k), schepen van Den Haag, oppergasthuismeester, raad en rentmeester-generaal van Noord Holland, † Den Haag 22 aug. 1637, tr. ald. 11 nov. 1603

30.973. Alijt van Persijn [VvO 3] [KBC] (v), geb. ca. 1580, † Den Haag 1620.

30.974. Pieter Stas [KBC] (k), tr. Amsterdam 2 okt. 1611

30.975. Susanna Corbault [KBC] (v).

31.872. Cornelis Jansz. Geelvinck [VvA 113] (v) (k), geb. Amsterdam 1544, schipper, koopman in scheepsvictualiën op de Heerengracht, regent St. Pieters Gasthuis, † Amsterdam 26 april 1624, tr. ald.

31.873. Geerte Wiggertsdr. Ramp [VvA 113] (v), geb. Amsterdam 1 mei 1537, † ald. 9 jan. 1619.

31.874. Cornelis Cornelisz. de Vlaming [VvA 37, 69, 113] (v) (k), geb. Amsterdam 1544, koopman op Frankrijk en Engeland in de Warmoestraat, schepen van Amsterdam, gedeputeerde ter Admiraliteit, regent leprozenhuis, † Amsterdam 5 febr. 1597, tr.

31.875. Griet Dirckdr. Wuytiers [VvA 37, 69, 113] (v), geb. Amsterdam 1547, † ald. kort voor nov. 1604.

31.876. Joost Velecker [VvA 51] (v) (k), geb. Amsterdam 1548, raadsheer van de stad Embden, vestigde zich te Amsterdam, woonde daar in Het Raedthuis van Embden op de O.Z. Voorburgwal, tr.

31.877. Hillegond Harmensdr. Roswinckel [VvA 51] (v), geb. Amsterdam 1559, † ald. 5 juni 1618.

31.880. Willem van Loon [NA 41] (v) (k), geb. Den Bosch 1537, koopman aanvankelijk te Den Bosch later te Rotterdam, medeoprichter en bewindhebber der V.O.C ter kamer Rotterdam in 1602, lid van de Heeren zeventien ter oprichting van een compagnie op het Noorden in 1608, tr.

31.881. Petronella Lievensdr. van Rooy, geb. in 1542.

31.882. Marten Ruychaver [VvA 38] (v) (k), geb. 1540, handelaar in buskruit, burgemeester van Haarlem 1603, hoogheemraad van Rijnland 1606, † 25 dec. 1626, tr. 8 okt. 1570.

31.883. Alid van der Laen [VvA 38] (v), geb. 1542, † 20 sept. 1626.

31.888. Nicolaas van Bambeeck [VvA 259] (k), woonde in de tweede helft van de 16e eeuw te Leiden, tr.

31.889. Barbara de Vierendeel [VvA 259].

31.890. Cornelis Augustijnsz. van der Bell [VvA 259] (k), tr.

31.891. Gerbrecht van Egmond [VvA 259].

31.892. Jacob Claesz. Bas [VvA 76] (v) (k) (k), geb. Amsterdam 1536, koopman op Frankrijk en England, woonde in De Beer in de Kalverstraat, later op het Rokin, schepen 1580 en burgemeester van Amsterdam 1581, kapitein der burgerij 1581, regent Burgerweeshuis 1579, tr.

31.893. Griete Pietersdr. Codde [VvA 76] (v), geb. Amsterdam 1538, † ald. 18 sept. 1607.

31.894. Jan Pietersz Snoeck [VvA 32, 76] (v) (k), geb. Amsterdam 1560, woonde aldaar buiten de St. Anthonispoort op de oude Schans bij de Snoeckjesbrug in Den Snoeck, † ald. 26 april 1617, tr. ald. 17 jan. 1586.

31.895. Machteld Govertsdr. Huydekoper [VvA 32, 76] (v), geb. Amsterdam 1568, † ald. 25 juli 1597.

31.896. Willem Pietersz. Hooft [49] (v) (k), geb. Amsterdam 1549, korenkoper op de singel ald., schepen van Amsterdam. † ald. 18 nov. 1605, tr. ald. nov. 1578.

31.897. Gierte Hendrickdr. Haeck [49] (v), † Amsterdam 2 sept. 1613.

31.898. Hendrick Hendricksz. Houtloock [VvA 49, 51] (v) (k), geb. Amsterdam 1563, woonde op de O.Z. Achterburgwal, tr. ald. 24 april 1588.

31.899. Ibel Harmensdr. Roswinckel [VvA 49, 51] (v), geb. Amsterdam 1566, † ald. 25 maart 1623.

31.900. Pieter Dircksz. Hasselaer [NP 6] [VvA 5, 64] (v) (k), geb. Haarlem 1554, koopman en reder, brouwer in De Witte Arend in de N.Z. Houttuinen, bewindhebber der V.O.C., een van de heeren 17 op de Oostzee, † ald. 27 aug. 1616, tr.

31.901. Aecht Pietersdr [VvA 5, 64] (v), † Amsterdam 12 jan. 1583.

31.902. Jan Gerritsz van Schooterbosch [VvA 64, 76] (v) (k), raad en schepen van Haarlem, tr.

31.903. Weintge Pietersdr. Kies [VvA 64, 76] (v).

31.904. Cornelis Graafland [NA 40] [VvA 196] (k), woonde te Rotterdam, tr.

31.905. Anna Jansdr. Verburgh [VvA 196].

31.906. Jan Jansz van Hoorn [VvA 93, 102, 196] (v) (k), geb. Amsterdam 1561, fabriekmeester, raad van Amsterdam, O.Z. Huiszitten meester, † ald. 11 mei 1623, tr. ald. 29 april 1582.

31.907. Marij Egbertsdr Vinck [VvA 93, 102, 196] (v).

31.908. Pieter van de Venne (k), geb. Antwerpen, koopman op 't water in de Lieve Vrouwe in de Son te Amsterdam, tr.

31.909. Clara van Haersbergen, geb. Brugge.

31.914. Willem Fransz. van Drongen (k), tr.

31.915. Henrica van Schrieck.

31.916. Guilliaume Ranst [VvA 202] (k), vestigde zich komend van Brugge in 1581 te Amsterdam, tr. Brugge 1569

31.917. Jacomina Colve [VvA 202.

31.918. Jan Jansz. Carel de jonge [VvA 84, 202] (v) (k), geb. Amsterdam 1574, koopman, voer op de eerste vloot naar Oost Indië in 1595 met Cornelis de Houtman als ondercommies en op de tweede vloot met Jacob van Neck in 1598 als vice-admiraal, heemraad van de Niewer Amstel in 1605, † Amsterdam 8 juli 1620, tr. ald. 18 dec. 1600.

31.919. Anna Jansdr. Grootenhuys [VvA 84, 202 (v), geb. Amsterdam 1580, † ald. 16 aug. 1614.

31.932. Jan Pietersz. de Witt [VvA 78, 87] (v) (k), geb. Amsterdam 1 mei 1558, bergevaarder (stokviskoper), raad en schepen van Amsterdam, heemraad van de Nieuwer Amstel, † Amsterdam 11 mei 1621, tr. ald. 12 febr. 1585.

31.933. Silletgen Hermansdr [VvA 78, 87] (v), geb. Amsterdam 4 maart 1560, † ald. 1 jan. 1624.

31.936. Cornelis Luytsz [VvA 289] (k), geb. ca 1550, kaaskoper in het Kaeshuys in de Gasthuissteeg te Amsterdam, † ald. 4 maart 1599, tr. ald. 1579.

31.937. Ydtge Meynertsdr van Duynen [VvA 289], geb. 1558, † Amsterdam 15 maart 1624.

31.938. Jacob Pietersz. Karseboom [VvA 289] (v) (k), w.s. afkomstig van Edam vestigde zich ca 1580 te Broek in Waterland.

31.994. Elbert Woutersz. Schaeck [VvA 76, 289] (v) (k), lakenkoopman op de Nieuwendijk te Amsterdam, waerdijn der lakenen in 1581. tr.

31.995. Geerte Jacob Roelofszdr Drooch [VvA 76, 289] (v).

31.996. Jan Ottensz. Vogel [VvA 43, 289] (k), waard in de Starre in de Warmoesstraat in 1560, tr.

31.997. Anna Pietersdr. Schol [VvA 43, 289]. (v), geb. in 1525.

32.000. Dr. Carel Hartsinck [NP 2] (v) (k), med. dr., woonde waarschijnlijk in Antwerpen.

32.028. Hendrick van Baerle [VvA 209] (k), tr.

32.029. Ida Boghe [VvA 209].

32.044. Walleram Le Leu de Wilhem [VvA 236] (k), woonde te Doornik (Fr.), tr.

32.045. Jeanne Willequau [VvA 236].

32.048. Jan Jelisz Valckenier [VvA 136] (k) geb. Kampen 1522, koopman op Noorwegen te Amsterdam, † ald. 29 jan. 1592, tr. ald.

32.049. Marij Jansdr Tengnagel [VvA 136] (v), † Amsterdam 25 dec. 1562.

32.050. Adriaen Pauw [NA 42] [NP 48] [VvA 5, 136] (v) (k), geb. Gouda 13 jan. 1516, koopman in granen, factoir van de koning van Denemarken en van vele oosterse handelshuizen, woonde in de Warmoestraat in Het Wapen van Lubeck, eigenaar van een zeepziederij op de Zeedijk, raad in de voedschap van Amsterdam 1578, schepen van Amsterdam 1578, opperkapitein der burgerij van Amsterdam (1566), week in 1568 om geloofsredenen uit naar Emden, keerde in 1578 terug, † Amsterdam 8 okt. 1578, tr. Amsterdam 6 mei 1539

32.051. Anna Jacob Lucaszoonsdr [VvA 5, 136], (v), geb. Amsterdam 23 juni 1520, † Enkhuizen (begraven te Amsterdam) 1 juli 1586.

32.064. Dirck Simonsz. Hasselaer [NP 6] [VvA 64] (v) (k) (k), brouwer te Haarlem, verbannen om het geloof door de Raad va Beroerten 23 mei 1568, † (gesneuveld in de slag bij Jemmingen, doodgestoken door een Spaanse ruiter) 1568, tr.

32.065. Aechen Hoos, Pietersdr [VvA 64].

32.066. Cornelis Cornelisz. Princen [VvA 64] (k), apotheker aan de Damsluijs In de Golden Pot te Amsterdam, † kort voor aug. 1562, tr.

32.067. Elisabeth Jacobsdr. Ruijmer [VvA 64] (v), geb. 1526, † kort voor febr. 1582.

32.070. Jan Pietersz [VvA 61] (k), cramer in de Schuyer te Amsterdam, † ald. 24 dec. 1592.

32.140. Reijnst Pietersz [VvA 19, 122] (v) (k), wijnkoper te Amsterdam, kapitein der burgerij, schepen van Amsterdam 1580, O.Z. Huiszittenmeester 1581, † ald. 18 jan. 1599, tr. ald. 30 aug. 1574

32.141. Neeltge Simonsdr. Verver Jonckheijn [VvA 19, 122] (v), † Amsterdam 4 juli 1596.

32.142. Lambert Princen [VvA 122] (v) (k), geb. 1547, kruidenier en apotheker in De Gulden Pot aan de Damsluis te Amsterdam, † ald. 27 maart 1591, tr.

32.143. Aeltgen Hendricksdr. van Groll [VvA 122] (v), † Amsterdam 18 dec. 1627.

32.146. Egbert Pater [VvA 139] (k), geb. 1529, woonde te Naarden vermeld in 1614, tr.

32.147. Lijsbeth Jansdr. van Leeuwen [VvA 139] (v).

32.148. Frans Gerritsz Wttenbogaert [VvA 79, 139] (k), tr.

32.149. Maycken van Sompeeck [VvA 79, 139].

32.150. Johan Pietersz. Reael [VvA 11, 79] (v) (k), geb. 1543, woonde in de Zilveren Reael op de N.Z. Ooster Achterburgwal te Amsterdam, ontvanger der gemeene landsmiddelen van stad en kwartier Amsterdam 1581, schepen 1579, raad 1603 en burgemeester van Amsterdam 1604, kolonel der burgerij 1601, N.Z. Huiszittenmeester 1578, regent St. Joris hof 1598, † Amsterdam 16 mei 1621, tr.

32.151. Hillegond Reyniersdr. van Neck [VvA 11, 79] (v) geb. Amsterdam 1552, † ald. 16 okt. 1595.

32.156. Claes Gerbrandsz. Schilt [VvA 154] (v) (k), teerkoper in de teertuinen, tr. 1563.

32.157. Trijn Jansdr. van Hoorn [VvA 154].

32.160. Henry Clifford [NA 39] (v) (k), geb. Aylsham tussen 1539 en 1544, lib. art. mag. Cambridge 1565, rector van de kerk te Landbeach in het graafschap Cambridge (Engl.) 1569 - †, begr. ald. 28 dec. 1616, tr. Cambridge 29 febr. 1569.

32.161. Elisabeth Raye.

32.162. Richard Bower (k).

32.184. Paulus Arnoutsz. Pels (k), medeoprichter en burgemeester van Nieuw Hanau, tr.

32.185. Barbara van Opalphen.

32.186. Pieter Vegelmans (k).

32.187. Catharina Pietersdr. 't Kint.

32.216. Douwe Jans (v) (k), geb. Westerhitzum omstr. 1535, † waarsch. te Mantgum in of voor 1585, tr.

32.217. Geijs Gerritsdr. † Franeker 1585.

32.218. Jacob Gerrits, geb. Amsterdam 1569, tr.

32.219. Magteld Barndts, geb. Deventer, † Amsterdam 1615.

32.224. Jan Jacobs van Sandick [NP 1, 73] (k) vermeld te Wijk bij Duurstede vanaf 1589, kameraar ald. 1608 - 1616, † ald. tussen 16 okt. 1621 en 16 okt. 1622, tr.

32.225. Neeltje Jerephaesdr. (v), † voor 20 maart 1588.

32.226. Cornelis Hendricksz. van Ommeren (k), tr.

32.227. Everarda van Malburg.

32.232. Willem Ploos [NA 42] (v) (k), geb. 1529, schout van Loosdrecht 1568, † 1603, tr. (3e)

32.233. Dirckje Geritsdr. Ploos (v).

32.234. Elbert Pater (v) (k), geb. 1529, tr.

32.235. Aeltje Cornelisdr.

32.236. Jorriaen van Hollandt (v) (k), schepen van Wijk bij Duurstede, tr.

32.237. Alijdt van Leeuwen (v).

32.238. Hugo Ruysch (v) (k), raad van Utrecht 1592, tr.

32.239. Wilhelmina van Elderen (v), † Utrecht 2 febr. 1632.

Generatie XVI

32.768. Reyner Marres [NP 47,76], van Heukelom (v) (k) (k), geb. omstreeks 1500, koopman, gegoed in het land van Luik en in de Vroenhof, woonde te Heukelom, † kort voor 7 jan. 1553, tr.

32.769. Marie Pauwels (v) , † kort voor 13 aug. 1558.

32.770. Jan Palmarts (k), schepen van Sichen.

33.240. Henrick Floren [WI] (v) (k), vermeld in 1546, tr.

33.242. Lenaert Thijs [WI], (k).

34.304. Nys Nijst [SN] (k), mr vleeshouwer te Maastricht 1496, woonde in die Tesse op het Pleyn (St. Amorsplein), † voor sept. 1536, tr. Elisabeth.

34.320. Willem Nypels [NP 21] (v) (k) (k), gouverneur 1490, 1499, 1501, 1503, 1513, 1515, 1518 en keurmeester van het vleeschhouwersambacht van Maastricht 1504, 1511, 1514, heilige Geestmeester 1502, 1503, 1517, 1518, receptor 1500 en paymeester van Maastricht 1505, 1510, tr.

34.321. Margaretha Feutens (v).

34.332. Peter Nijst [SN] (k), keurmeester van het vleeshouwersambacht 1463, 1472, ziekenmeester van Maastricht 1471, gezworen raad van Maastricht 1473, 1476, 1479, tr. Nale

34.816. Gilis van Roebroeck [HR] [MR] [HK] (v) (k), geb. ca. 1527, schepen van Sittart in 1560, verheft voor de Keurkeulse mankamer te Heerlen op 7 okt. 1560 het stokleen Rodenbroeck, tr.

34.817. Cornelia Hoefnagels [HR] [MR], van het leen Lichtenberg te Schaesberg.

34.818. Arnoldus Mees [HR] [MR] [HK] (v) (k), gegoed te Haasdal, vermeld 1551-1573.

34.819. Johanna in die Steghe [HK] (v), † voor 20 mei 1565.

34.820. Daem van Hagelsteijn [HK], schepen te Aubel in het land van Daelhem (1560).

35.840. Eustache du Chateau de Slins [LF] (v) (k), écuyer, in leven vermeld 20 juni 1481, 1484 en 25 augustus 1520, begr. Slins in of kort voor 1527, tr. voor 22 april 1500

35.841. Johanna de Fexhe [LF], dr. van Oger, vermeld als weduwe in 1527.

35.842. Lambert van den Bosch van Millen genaamd van Mopertingen, heer van Meldert [LP] [LF] [AG 1] (v) (k).

35.843. Jeanne van Eynatten van Heukelom [LP] [LF] [AG 1] (v), † 2 juli 1565. Zij tr. 2e voor 1540 Jan van Fall, ridder.

36.032. Thomas Berden [LH] (DG IV) (v) (k) tr.

36.033. Gertrude Montfels [LH] (DG IV).

36.072. Jonker Lambert van den Bosch (DG IV) (wegens illegimiteit wordt deze reeks niet voortgezet) (k), sterft ongehuwd, testeert op 5 aug. 1562 en benoemd tot erfgenamen zijn drie illlegitime, maar wel door hem erkende kinderen Jan van den Bosch, Lambrecht van den Bosch en Lambert van den Bosch den Jongen, verkregen bij Aleidis. N.B. Zie ook: 35.842. Lambert van den Bosch van Millen genaamd van Mopertingen (daar legitiem).

37.888. Jan Rutten (v) (k), woonde te Bruijsterbosch, geb. 1440, † 1507, tr. ca. 1465

37.889. Isabella Grenkens (of Gierckens [BH]), van Eckelrade, vermeld 21 maart 1531.

37.890. N.N. [BH] Lebens (k), woonde te Caestert.

38.656. Willem Dolmans (v) (k), geb. ca. 1450, lakenwever en lakenhandelaar, woonde in de Stokstraat te Maastricht, kastelein in de Lanscroon in de St. jorisstraat, kort voor 4 aug. 1525, tr. 1e voor 1 mei 1474 Katharina Hamekers, tr. 2e voor 6 sept. 1504

38.657. Marij Capoens, † na 18 april 1529.

38.662. Servaes van Aust den alde, alias Peters (k), tr. Elisabeth.

41.280. Remeijs Roecx [WI], geb. 1498. (k), tr.

41.282. Aert Parisis alias Francken [WI] (v) (k), vóór 1498, † vóór 11 apr 1550.

41.288. Hans Nijsen [WI], (k), geb. vóór 1528, † vóór 1556.

44.420. Wauthier Bartholeijns [MMP] (v) (k), tr.

44.421. Marie van Hees [MMP].

44.422. Denis Omalia [MMP] (k).

44.554. Jan Pex [MMP] (v) (k), † 3 okt. 1588, tr. 20 aug. 1551

44.555. Gertrudis Witten [MMP] (v).

44.610. Dirk Vaes [MMP] (v) (k), tr.

44.611. Margaretha Schoutet [MMP].

44.622. Libert Van Wilre [MMP] (k), tr.

44.623. Marie Pickaerts [MMP] (v).

44.640. Scroen Lantmeters [MMP] (k), tr.

44.641. Maria Wijns alias Broens [MMP] (v).

44.788. Nicolas Kaproens [MMP] (k), tr. Elisabeth

45.184. Goert Neven (k), woonde te Montenaken, tr. Ida.

45.312. Petrus van Coenegracht [LC] (v) (k), geb. Herderen ca. 1520, woonde op vrouw verkoenskeshof ald., tr.

45.313. Anna Aleydis Janssen [LC], geb. Riempst.

45.568. Henry van Aken (v) (k), geb. 1506, burgemeester van Maastricht 1536, tr.

45.569. Maria de Sprewarts.

45.664. Arnold Proenen alias Dreessens [NL 1900, 1901] (k), kaarsemaker, vermeld 1522, 1538, † voor 21 sept. 1541, tr. vóór 10 febr. 1520

45.665. Catharina [NL 1900, 1901], vermeld als kaarsemaakster 1541, † kort voor 24 juli 1563.

45.666. Andries van Coelmont [NL 1900, 1901] (v) (k), burgemeester van Maastricht 1558, † 15 juni 1575, tr.

45.667. Catharina Coenen van Renneberg [NL 1900, 1901].

45.668. Erasmus Surlet de Chokier (v) (k), commissaris van Luik 1499, baljuw van Amercoeur 1506, † voor 1549, tr. (4e )

45.669. Ide Libert (v).

45.670. Jean Claude d'Orley (A) (v) (k), ridder, heer van Linster, tr.

45.671. Marie de Han (v).

45.686. Lodewijk van Ophoven (k), tr.

45.687. Maria Gijselers.

45.952. Simon (de) Saren (k), vermeld te Tongeren 1496.

45.976. Andreas Vaes (v) (k), tr.

45.977. Catharina Ghijseleers.

46.016. Denis Vaes (v) (k), testeerde te Tongeren 14 nov. 1514, tr. 1504

46.017. Marie Wijns.

46.018. Jan Ghijseleers (k), van Ulbeek, tr. Luik 9 aug. 1462

46.019. Marie Schaetzen (v).

46.020. Simon Scroots (k), schepen van Luik, † 1530, tr.

46.021. Anne Bardoul (v).

46.022. Dieudonné van Houthem (k), tr.

46.023. Marianne van der Vucht.

47.172. Lambrecht Beltgens [HK] (k), bewoonde de Haenenhof te Schinnen, leenman van land te Opgeleen (1515), vermeld als schepen te Geleen in 1546.

47.272. Goossen van Dulcken (v) (k), vermeld te Roermond in 1485, tr.

47.273. Elisabeth van Wije.

57.600. Hannoteau de Poplimont (v) (k), † Lombise 1512.

58.624. Arnold van Feltz en Heffingen (v) (k), ridder, landrichter van Grevenmacher, † 1526, tr. voor 11 maart 1491.

58.625. Anna von Puttlingen (v), weduwe van Weygand von Neumagen.

58.640. Hendrik Bentinck [NA 38] (v) (k), vermeld met zijn vaders en broeders 1501, rentmeester der Veluwe, afgevaardigde naar Karel V 1505, vermeld met zijn vrouw te Arnhem 1515 en te Zutphen 1515, 1520, † 1538, tr.

58.641. Gerbrich Lerink (v), vrouwe van ´t Velde.

58.642. Hendrik van Lathum (k), heer van Lathum, erfvoogd van Erkelens, heer van Lathum, drost van Hattem, tr.

58.643. Gertrudis van Diest.

58.644. Willem van Elderen [AG], ridder van St. Sepulchre, † 24 jan. 1501(k), tr.

58.645. Marie Wideux [AG].

58.646. Herman van Eynatten [AG, I] (v) (k) (k), heer van Heukelom bij Maastricht, drossaard en gouverneur van het land van Stockem, , begr. in de O.L.Vr. kerk van Aarschot, tr. 1484

58.647. Isabelle of Elisabeth van Aarschot [AG, I], erfvrouwe van Schoonhoven en Thielen (fr.: Thijs) (v), begr. in de O.L.Vr. kerk van Aarschot 1531.

58.688. Roelof van Hovele [NA 40] (v) (k), hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen en tevens Bullix-huis (Geesteren) 1450, in de ridderschap van Overijssel 1456, richter te Enschede, tr.

58.689. Lutger (w.s. Sticke van Lichtenhorst).

58.724. Jan van Ittersum tot Werckeren [NA 41] (v) (k), drost van IJsselmuiden, † 1540, tr.

58.725. Sophia van Coeverden [NA 41]

58.728. Wolf van Ittersum de Ouden [NA 41] (v) (k), na het overlijden van zijn vader in 1464 onstaat er een erfkwestie met Wolter van Keppel tot Verwolde, waarbij Wolf gedurende twee jaar bij diens broer Roelof te Zutphen gevangen wordt gehouden, op bevel van de hertog van Gelre moet deze hem weer loslaten, † 1484, tr. 1478

58.729. Elsebe (van Munster) [NA 41] (v).

58.730. Bernardt van Huchtenbroek tot Gadorp (k).

58.731. dochter uit het huis van Coeverden.

58.736. Goert van Haersolte [NA 40] (v) (k), heer van IJrst bij koop 1526, dijkgraaf van Salland 1505-1525, † 1528, tr. 1497

58.737. Geertruijd van Salland.

58.738. Reuderik Wolfsen (k), tr.

58.739. Christina van Wijnbergen.

58.744. Alexander Bentinck [NA 38] (v) (k), geb. 1461, heer van Berenkamp 1501, heer van Aller door koop en beleend daarmee door de hertog van Gelderen 1501, burgemeester van Arnhem 1537, rentmeester van de Veluwe 1547, † 1547, tr. 2e

58.745. Johanna van Zuijlen (v), vrouwe van Udenhof, † 1565

58.746. Olivier van Hackfort [NA 84] (v) (k), gerichtsman in de Overbetuwe, 1510, 1513, 1515, 1517-1533, ambtman van de Overbetuwe 1534-1527, 1536-1542, huishofmeester van de hertog van Gelre 1538, 1543, † in of voor 1556, tr. 1510

58.747. Christina de Ruyter [NA 84] (v), † voor of in 1565.

58.748. Johan (IV) van Buckhorst [GK 3] (v) (k) (k), heer van Buckhorst en Zalk 1502, burger van Kampen 1483, in de ridderschap van Overijssel 1492, inspecteur van hoofden en dijken 1530, lid commissie herziening van land- en dijkrechten in Overijssel 1539, † 26 maart 1541, begr. te Zalk, tr.

58.749. Aleid Bierwisch [GK 3] (v), vermeld 1495-1514, gegoed te Arnhem en Nijkerk, tot 1500 beleend met Avergoor te Wesepe, † 14 mei 1517, begr. te Zalk.

58.750. Floris Oem van Wijngaerden [GK 3] (v) (k), heer van Wijngaerden, Rubroek, Pobroek en IJsselmonde, ontving in 1528 diverse beleningen van zijn vader, in de ridderschap van Holland, heemraad van Rijnland 1542, † 29 mei 1549, tr.

58.751. Otte van de Coulster [GK 3] (v), genaamd Alkemade, leenvrouwe van te Velde 1530, † 1546.

61.440. Elias Joosten [NA 82] (v) (k), geb. Boxtel ca. 1520, vermeld te Boxtel 1545, te Den Bosch 1557, † Den Bosch voor 18 april 1560, tr. 1e Maria natuurlijke dochter van heer Goijaard van Hardenbergh en Willemken Jansdr Hoerkens, tr. 2e 's-Hertogenbosch omstreeks 1550 .

61.441. Yda Matthensdr. Luer [NA 82] (v), vermeld als begijn in 1606, † Den bosch 3 maart 1611.

61.442. Pieter Pietersz. Beckgen (k).

61.444. Floris Claesz. Cloeck [VvA 128] (v) (k) geb. Amsterdam 7 febr. omstreeks 1540, koopman op de O.Z. Achterburgwal in de Schrobbetgens, regent St. Pieters Gasthuis 1584, † ald. 18 dec. 1622, tr.

61.445. Marie Albertsdr [VvA 128] (v), de dochter in de drie Schrobbetgens, † Amsterdam (begr. O.K. 23 juli) 1588.

61.446. Barend Frenckinck [VvA 4, 128] (k), geb. Lubeck, koopman op de O.Z. Achterburgwal te Amsterdam, tr.

61.447. Trijntge Hendricksdr. Ruysch [VvA 4, 128] (v), † Amsterdam 7 sept. 1584.

61.448. Gerbrand Joosten [VvA 93, 133] (v) (k), geb. 1537, korenkoper in de Warmoestraat te Amsterdam, later in de Nes ald. † ald. 12 jan. 1571, tr.

61.449. Nies Claesdr. van Hoorn [VvA 93, 133] (v).

61.450. Gerrit Jansz. Cop [VvA 65, 133] (v) (k), geb. 1541, woonde in De Blauwe Engel op de Nieuwendijk te Amsterdam, week om geloofsredenen uit in 1566, † ald. (begr. O.K. 27) okt. 1597, tr.

61.451. Clara Pietersdr. Coeckebacker [VvA 65, 133] (v), † Amsterdam 11 juni 1615.

61.454. Jan Jansz. Coemans [VvA 35] (k) geb. Nieuwe Nierop, koopman op de Appelmarkt te Amsterdam, tr.

61.455. Diewer Wijnantdr [VvA 35].

61.468. Jan Steenhuysen [VvA 39] (k), schepen van Alkmaar 1573, tr. 2e Delft (ondertr. Amsterdam 22 jan. 1600) Aeltgen Dircksdr. van Ylen, van Delft, tr. 1e

61.469. Catharina Soutmans [VvA 39].

61.470. Jan Jansz. Smit [VvA 39] (v) (k), geb. 1527, korenkoper in Het wapen van Romen op het Rokin te Amsterdam, schepen 1579, raad 1580-1608 van Amsterdam, Nieuwezijds huiszittenmeester 1578, regent St. Jorishof 1558-1562, fabriekmeester 1589-1594 ald. † ald. 22 maart 1608, tr.

61.471. Hermentgen Fransdr. de Goyer [VvA 39] (v), † Amsterdam 2 jan. 1567.

61.482. Sylvester van Hemselroij [EJ] (k), schilder te Helmond, † ald. na 26 maart 1575, tr.

61.483. Anneke Jaspars van Sterkenberch [EJ] (v), † Helmond na 27 november 1595.

61.508. Hans de Haze [VvA 236] (k), woonde in de 16e eeuw te Antwerpen, tr.

61.509. Anna van Eemhoven [VvA 236].

61.510. Jeronimus Coymans [VvA 236, 318] (k), geb. w.s. Antwerpen ca. 1500, koopman te Antwerpen, † op een schip van Haarlem naar Antwerpen 15 okt. 1580, tr.

61.511. Constantia Spinelli Thomasdr [VvA 236, 318], geb. 1516, † Antwerpen 12 juli 1581.

61.512. Dirck Jansz. van Beuningen [VvA 109] (v) (k), kaaskoper eerst in de Koestraat, later in de Hoogstraat en in 1579 op de Dam te Amsterdam, tr.

61.513. Maria Jansdr. Schrijver [VvA 109], † Amsterdam 24 sept. 1596.

61.514. Balthasar Simonsz. Appelman [VvA 25, 109] (v) (k), geb. Amsterdam 1536, zuivelkoper in De Groene Kaes in de Kalverstraat te Amsterdam, schepen 1578, raad 1578- 1602 en burgemeester 1590-1600 van Amsterdam, regent St. Jorishof. tr.

61.515. Aafje Wijbes Rollema [VvA 25, 109].

61.516. Matthijs Coenraetsz. Burgh [VvA 106] (k), geb. Gulik ca. 1540, koopman eerst te Weesp, later te Amsterdam, poorter van Amsterdam 30 juni 1571, brouwer in De Burgh op de O.Z. Achterburgwal, koopman in De Burgh in de Warmoesstraat, overman van de voetboogdoelen 1580, regent St. Pieters Gasthuis 1583, † Amsterdam 29 jan. 1595, tr. Weesp.

61.517. Hillegond Govertsdr Schouten van Cleeff [VvA 106], † Amsterdam 23 dec. 1609.

61.518. Pieter Albertsz Roding [VvA 14, 106] (v) (k), geb. Amsterdam 1526, commissaris 1578, klerk der thesaurie 1580-1581, luitenant der burgerij 1578, raad in het college en superintendent der admiraliteit 1592-1593, regent St. Joris hof te Amsterdam, tr.

61.519. Brechtgen Jansdr Benningh [VvA 14, 106] (v), geb. Amsterdam 1531, † Amsterdam 11 febr. 1595.

61.528. Michiel (k), soldaat, landbouwer op de hoeve de Goot te Bergen op Zoom.

61.536. Joris Jorisz. [NA 38] [VvA 55, 70, 75] (v) (k), geb. Amsterdam 1532, haringkoper in De Roden Hoorn op de Nieuwendijk te Amsterdam, † ald. 23 nov. 1580, tr. ald 15 jan. 1557.

61.537. Trijntge Hillebrandsdr. [NA 38] [VvA 55, 70, 75] (v), geb. Amsterdam 1532, † ald. 6 mei 1580.

61.538. Willem Willemsz. Backer [VvA 23, 70, 75] (Rijcke Backertge) (v) (k), geb. Amsterdam 1528, woonde op de O.Z. Voorburgwal, door Alva om geloofsredenen verbannen 6 juni 1569, † Emden 18 maart 1575, tr. Amsterdam 1564.

61.539. Lijsbeth van Leuven [VvA 23, 70, 75] (v), geb. Amsterdam 1543, † ald. 8 april 1625.

61.544. Roetert Ernst [VvA 86] (v) (k), geb. Amsterdam 1554, koopman firma 'Roetert Ernst en Ernst Roeters', schepen van Amsterdam1607, raad in de Vroedschap van Amsterdam 1607-1622, regent leprozenhuis 1597 woonde op de Warmoesgracht ald., † Amsterdam 16 nov. 1622, tr. ald. nov. 1579.

61.545. Reymerich Pietersdr [VvA 86] (v) , geb. Amsterdam 1561, † ald. 14 maart 1620.

61.546. Jan van Marckel [VvA 120] (v) (k), geb. Deventer 1559, vestigde zich te Amsterdam in de Molensteeg, † ald. 9 maart 1587, tr. ald. 28 okt. 1582.

61.547. Truytgen van Elsen (de Ouden) [VvA 120] (v), zij tr. 2e Dr. Hubrecht Stachoever, heer van Alblas.

61.552. Andries van der Goes [NA 40] (v) (k), geb. 1537, raad en rentmeester generaal van Zuis Holland 1562-1571, † Delft 27 jan. 1591, tr. Antwerpen 1563

61.553. Maria Keijnooge (v), geb. Mechelen.

61.554. Franciscus van der Burch (k), tr.

61.555. Agatha van der Hoef.

61.636. Willem Jan Berendsz. [NA 41] (v) (k), brouwer te Weesp, † kort voor 8 mei 1582, tr.

61.637. Weijn Boutsdr. (van Huessen) [NA 41], vermeld vanaf 1577, als brouwster te Weesp tot 1598.

61.638. Hendrik van Bronckhorst [KBC] (k).

61.639. Ida Cornelisdr (van Lokhorst) [KBC].

61.696. Assuerus van Nellesteijn [KBC] (v) (k), tr.

61.697. Aagje Dommers [KBC].

61.792. Evert van Sypesteyn [NA 45] [KBC] (v) (k), tr. Woerden 1529.

61.793. Geertruijd Hoijer [NA 45] [KBC] (v), † Utrecht 1577.

61.794. N. van Hensbeek [KBC] (k), tr.

61.795. Maria de Wael van Vronesteijn [KBC].

61.824. Hendrick Warnarsz. van Bronckhorst [KBC] (k), brouwer te Weesp, † Weesp 30 jan. 1581, tr.

61.825. Geritgen Cornelisdr. van Lockhorst [KBC].

61.828. Peter van Colenbergh [MRA] [AK] [KBC] (v) (k), beleend met Blasenborg 24 juli 1532, geb. ca. 1520, † na 1574 maar voor 31 okt. 1581, tr.

61.829. Elisabeth van Renesse van Moermont [MRA] [AK] [KBC] (A) (v) (k), † 1583.

61.832. Adriaan van Kerkwijck [KBC] (k), tr.

61.833. Margaretha van Casteren [KBC].

61.834. Adriaen van Cuyck [KBC](v) (k), schepen van Heusden, tr.

61.835. Maritgen van Veen [KBC] (v).

61.836. Gijsbert van Berendonck [KBC] (k).

61.838. Joost van der Heijden [KBC](k).

61.840. Gerrit Adriaesnz. Ploos [NA 42] [KBC] (v) (k), † 31 dec. 1539, tr.

61.841. Jacoba Jacobsdr. Poth [NA 42] [KBC] (v), † na 31 dec. 1539.

61.842. Dirck Gerritsz. Ploos [KBC] (k) tr.

61.843. Johanna van Brienen [KBC].

61.844. Jacob Pater [KBC] (k).

61.848. Josephaes van Hollant [KBC] (k), schout van Wijk bij Duurstede, tr.

61.849. Anna Vermuer [KBC].

61.850. Jan van Leeuwen [KBC] (v) (k), tr.

61.851. Barbara van Hattum [KBC] (v).

61.852. Johan Ruysch [KBC] (v) (k), † 26 juli 1560, tr.

61.853. Johanna van Brakell [KBC] (v).

61.854. (Willem) van Elderen [KBC] (k), tr. ca. 1530.

61.855. N. van Grootveld [KBC].

61.856. Jan van Mansvelt [KBC] (k), geb. Utrecht ca. 1530, boekverkoper ald. † ald. 3 dec. 1610, tr. ald. 8 aug. 1560.

61.857. Lucretia Vereem [KBC] (v), geb. 1529.

61.858. Hendrik van Dompselaer [KBC] (v) (k), tr. ca. 1560

61.859. Alijt Hollen [KBC] (v), † Utrecht 6 dec. 1590.

61.860. Nicolaes Sijmonsz van Blanckendael [KBC] (k) tr.

61.861. Elbrechtje van Rossem [KBC].

61.862. Gerrit van Overmeer [KBC] (v) (k).

61.864. Hendrik van Oort [KBC] (k), stadsingenieur van Utrecht, tr. ca. 1555.

61.865. Amelina van Waveren [KBC].

61.866. Hendrick van Nellesteyn [KBC] (v) (k), ijzerkoper, tr. 1555.

61.867. Digna Woutersdr (van Leemkuijl) [KBC].

61.868. Matthijs van Borckhorst [KBC] (k), tr. ca. 1570.

61.869. N. van Kenneweg [KBC].

61.870. Lubbert Hesselsz van Ommeren [KBC] (k), tr. ca. 1570.

61.871. N. Blom [KBC].

61.878. Tieleman Roosterman [KBC] (v) (k) (k), afkomstig van Antwerpen, tr.

61.879. Alida Pauw [KBC] (v), geb. 1539.

61.880. Jan Jorisz Blanckert [KBC] (k), tr. Rotterdam 15 sept. 1585.

61.881. Maritge Bouwensdr. [KBC], † Rotterdam 14 juni 1626.

61.882. Jan van den Berghe [KBC] (k), tr. Rotterdam 14 juli 1591.

61.883. Pietertje Pesser [KBC] (v).

61.886. Ludolf Bruyns [KBC] (v) (k), burgemeester van Emmerik, tr.

61.887. Christina ten Heerenhaeff [KBC] (v).

61.888. Anthonie van Cleeff [KBC] (k), koopman in garen te Gorinchem.

61.890. Willem van der Kaa [KBC] (k), tr.

61.891. N. van Ververloo [KBC].

61.892. Jacob van Santen [KBC](k).

61.896. Dirck Adriaens de With [KBC] (k).

61.904. Jacob van der Burch [KBC] (v) (k), geb. ca. 1520, brouwer te Delft (1543), † ald. 21 jan. 1570, tr.

61.905. Maritge van Berendrecht [KBC] (v), † Delft 1553.

61.906. Willem van den Heuvel [KBC] (v) (k), brouwer te Delft, tr.

61.907. Anna van Melisdijck [KBC] (v).

61.908. Adriaen van der Meer [KBC] (v) (k), geb. Delft 25 sept. 1520, tr.

61.909. Agatha Persijn [KBC] (v).

61.910. Maarten Hendricksz. Storm [KBC] (v) (k), woonde in de Roos te Delft, tr. Delft.

61.911. Margaretha Cornelisdr. Vosmaer [KBC](v).

61.912. Anthonis van den Heuvel [KBC] (k).

61.914. Govert van Beaumont [KBC] (v) (k), tr. Delft 1 juni 1559.

61.915. Pietertje Brasser [KBC] (v).

61.916. Gerrit Jansz. de Man [KBC] (k), tr. ca. 1575

61.917. Margaretha van Heemskerck [KBC] (v).

61.918. Jan Corstens [KBC] (k).

61.920. Hendrick van Bueren [KBC](k).

61.922. Reijnert van den Oldkamp [KBC] (k).

61.924. Egbert de Jongh [KBC](v) (k), tr.

61.925. N. Diewertsdr. Jacobs [KBC].

61.926. Claes van Leeuwen [KBC] (v) (k).

61.928. Floris Jansz. van den Nijpoort [KBC] (v) (k), † Utrecht 13 jan. 1627, tr. ca. 1575

61.929. Heijltje Bosch [KBC] (v) , † Utrecht 5 nov. 1523.

61.930. Cornelis van Ravenswaeij [KBC] (v) (k), burgemeester van Utrecht, tr.

61.931. Elisabeth Cnijff [KBC] (v), † Utrecht 5 sept. 1525.

61.932. Paulus van de Perre [KBC] (k), afkomstig van Mechelen.

61.934. Dirk Haijman [KBC] (v) (k), raad van Zierikzee, tr. ca. 1575

61.935. Quirina Houtman [KBC] (v).

61.938. Jacob van Hamerstede [KBC](k), geb. 1540, raad van Zierikzee, tr.

61.939. Maritgen Cooper [KBC].

61.940. Jacob Brasser [KBC] (v) (k), † 1597.

61.942. Cornelis de Vager [KBC] (v) (k), geb. 1518, burgemeester van Zierikzee, tr.

61.943. Dana van der Lisse [KBC] (v), † 9 nov. 1617.

61.944. Leonard Jacobsz van Luchtenburgh [KBC] (k), tr.

61.945. Geertruij van der Crane [KBC].

61.946. Jan van Persijn [VvO 3] [VvA 5] [KBC] (v) (k), geb 1524, houtkoper in de Warmoesstraat bij de Sint Jansstraat 'In 't Gulden Peert', schepen van Amsterdam 1878 (vóór de alteratie), † ald. 24 jan. 1602, tr.

61.947. Margriete Moens [VvO 3] VvA 5] [KBC] (v), geb. 's-Gravenhage 29 juni 1553.

61.950. Aernout Cobbault [KBC] (k), tr.

61.951. Anna van Valkenburg [KBC].

63.744. Jan Gerritsz [VvA 113] (k), geb. ca. 1510, schipper op de Geelvinck, † voor 1566, tr.

63.745. Geert Luytgensdr [VvA 113] (v), geb. ca. 1520, † Amsterdam 17 jan. 1566.

63.746. Wiggert Hermansz Ramp [VvA 113] (k), tr.

63.747. Geertge Simonsdr Vogel [VvA 113].

63.748. Cornelis Cornelisz. de Vlaming [VvA 50, 69] (v) (k), geb. Amsterdam 27 juni 1521, wijnkoper in de Warmoesstraat, † ald. voor 1569, tr. ald. 1543.

63.749. Griet Dircksdr Gisp [VvA 50, 69] (v), geb. Amsterdam 1522.

63.750. Dirck Govertsz Wuytiers [VvA 37, 47, 69] (k), geb. Amsterdam 1523, koopman in de Gulden Buys op de Nieuwendijk ald., † ald. 1557, tr. ald. 1547.

63.751. Aecht Cornelisdr Barckman [VvA 37, 47, 69] (v), zij tr. 2e Andries Boelens, lakenkoopman, schepen van Amsterdam in 1552.

63.752. Albert Velecker [VvA 51] (k), heer van Steinels, Hovetling te Middelstum, tr.

63.753. Anna Verver [VvA 51].

63.754. Harmen Roswinckel [VvA 51, 82] (k) (k), tr.

63.755. Trijn Willemsdr. van Alckmaer [VvA 51, 82] (v), † Amsterdam 28 okt. 1600.

63.760. Jan van Loon [NA 41] (v) (k), woonde in de eerste helft van de 16e eeuw te Den Bosch, verwerft door zijn net Anna Hamer huwelijk het huis De Berebijt in de Peperstraat te Den Bosch, † (verdronken) tussen Haarlem en Rotterdam 1556, tr.

63.761. Anna Willemsdr. Hamer.

63.764. Willem Jacob Ruychaver [VvA 38] (k), tr.

63.765. Geerte Pauwelsdr van Outschoten [VvA 38] (v).

63.766. Claes van der Laen [VvA 38] (v) (k), burgemeester van Haarlem, † ald. 1584, tr 1548.

63.767. Anna Albertsdr Boelens [VvA 38] (v), † 11 juni 1551.

63.784. Claes Jan Hoogers alias Basgen [VvA 69, 76] (v) (k), geb. Amsterdam 1488, koopman te Amsterdam, schepen van Amsterdam 1534, raad in de vroedschap 1536, burgemeester van Amsterdam 1544, † ald. 16 mei 1563, tr. ald. 1536.

63.785. Tiet Jan Evertszdr [VvA 69, 76] (v) , geb. Enkhuizen 1497, weduwe van Cornelis Cornelisz Jans, alias Vlaminck.

63.786. Pieter Pietersz Codde [VvA 57, 76] [DvH 575] (v) (k), geb. Amsterdam ca. 1510, woonde op het Rokin in 'De Vergulde Codde', NZ Huiszittenmeester 1548/49/50, † vóór aug. 1554, tr. ald. vóór 1636

63.787. Nelle Claes Boelensznsdr [VvA 57, 76] [DvH 575] (v), geb. Amsterdam 1516, † tussen dec. 1581 en febr. 1584.

63.788. Pieter Gelisz [VvA 32] (k), woonde te Amsterdam in de Nieuwe brugsteeg in De Vorst van Pruijsen, tr.

63.789. Griete Aertsdr. Snoeck [VvA 32], geb. Gorinchem.

63.790. Govert Jacobsz Bal alias huydekoper [VvA 32] (v) (k), huidenkoper te Amsterdam, pachter van de stads huidencijns 1562, † Amsterdam 15 nov. 1568, tr.

63.791. Aecht Claesdr. Coster [VvA 32] (v), † Amsterdam na maart 1607, zij zette na de dood van haar man in 1568 de huidenkoperij voort.

63.792. Pieter Willemsz Hooft [NA 40, 49] (v) (k), schipper op de Oostzee, woonde op de N.Z. Achterburgwal in Den Huypot, tr.

63.793. Jannetgen Hendricksdr [40, 49] (v), geb. Wormer, † Amsterdam kort voor aug. 1559.

63.794. Hendrick Jansz Haeck [VvA 3, 49] (k), woonde in de Warmoesstraat in De Kanis, † Amsterdam 16 juni 1571, tr.

63.795. Claesgen IJsbrantsdr Hem [VvA 3, 49] (v).

63.796. Hendrick Aertsz. Houtloock [VvA 33, 51] (k), kruidenier op de Middeldam in De Vles, tr.

63.797. Haesgen Hendricksdr [VvA 33, 51] (v), † Amsterdam 27 okt. 1564.

63.802. Pieter Jacob Lucasz [VvA 5, 17] (v) (k), tr.

63.803. Balichen Albertsdr de Veer [VvA 5, 17] (v).

63.804. Gerrit Willemsz van Schooterbosch (k), burgemeester van Haarlem 1588, tr.

63.805. Margriet Jansdr.

63.806. Pieter Jansz Kies [VvA 76] (v) (k) , aanvankelijk houtkoper te Amsterdam, later brouwer te Haarlem, burgemeester van Haarlem 1572, hoogheemraad van Rijnland 1578, tr.

63.807. Brecht Engelbertsdr Ramp [VvA 76] (v).

63.812. Jan Simonsz van Hoorn [VvA 93] (v) (k), houtkoper te Amsterdam, † ald. 6 april 1565, tr. 1534.

63.813. Aef Cornelisdr [VvA 93].

63.814. Egbert Pietersz Vinck [VvA 93, 102] (v) (k), geb. Amsterdam 1536, haringkoper op de Nieuwendijk, schepen van Amsterdam 1582, raad ter admiraliteit 1586, kapitein der burgerij 1586, regent van het St. Jorishof 1592, regent van het Spinhuis 1596, † Amsterdam 1610, tr.

63.815. Brecht Pietersdr [VvA 93, 102] (v), † Amsterdam 16 dec. 1591.

63.836. Jan Jansz Carel [VvA 84] (k), geb. ca. 1545, poorter van Amsterdam 11 juli 1578, aanvankelijk zuivelkoper, eigenaar van een glasblazerij, later reder en groothandelaar in Oost- Indische en levantse waren, deelhebber met drie schepen in de tochten om het Noorden in 1594 en naar Oost-Indië in 1596, medeoprichter en bewindhebber der Verenigde Oost Indische Compagnie (V.O.C.) in 1602, heemraad van de Nieuwer-Amstel 1589, huiszittenmeester 1580-1616, † Amsterdam 28 okt. 1616, tr.

63.837. Jacomina Florisdr [VvA 84] † Amsterdam 20 nov. 1606.

63.838. Jan Ten Grootenhuys [VvA 53, 84] (k), in het Overijsselse ca. 1540, koopman op Portugal te Amsterdam, † ald. 19 febr. 1587, tr. ald. 1565.

63.839. Heymerich Hudde [VvA 53, 84] (v), † Amsterdam 2 nov. 1585.

63.864. Pieter Jansz de Witt [VvA 87] (v) (k), geb. Amsterdam 1525, houtkoopman ald., werkdadig voorstander van de reformatie te Amsterdam, † ald. onthoofd als martelaar voor zijn geloof 9 okt. 1568, tr. ald. 1557.

63.865. Etgen Jansdr Lancen [VvA 87] (v), geb. Amsterdam 1528, † ald. 13 juli 1573.

63.866. Herman Meijnertsz [VvA 78, 87] (v) (k), woonde op de Nieuwendijk te Amsterdam in De Jongen Coninck van Denemarken, † ald. 21 juli 1584, tr.

63.867. Weijn Jansdr Comen [VvA 78, 87] (v), geb. Amsterdam 1519.

63.876. Pieter Karseboom [VvA 289] (k), leefde tussen 1530 en 1590 te Edam.

63.988. Wouter Elbertsz Schaeck [VvA 76] (v) (k), craemer op de Nieuwendijk te Amsterdam in Het Scaeck, tr. 1542.

63.989. Griet Simonsdr Modder [VvA 76], geb. 1522, † Amsterdam 15 sept. 1575.

63.990. Jonge Jacob Roelofsz Drooch [VvA 3, 45, 76] (v) (k), geb. Amsterdam 1529, † ald. 9 febr. 1559, tr.

63.991. Weintge Jansdr Dommer [VvA 3, 45, 76] (v).

63.994. Pieter Claesz Schol [VvA 137] (v) (k), scholkoper op de Vishmarkt te Amsterdam, † kort voor sept. 1532. tr.

63.995. Lijsbeth Claesdr [VvA 137].

64.098. Jan Aerntz Tengnagel [VvA 136] (k), ossenkoper in Den Gulden Arm te Amsterdam, tr.

64.099. Annetge van Maenhoven [VvA 136].

64.000. mr. Willem Hugensz Hatsinck [NP 2] (v) (k), tr.

64.001. Cornelia Charlotte Pietersdr.

64.100. Reinier Pauw [NA 42] [NP 48] [VvA 5] (v) (k) (k) (k), geb. Gouda, apotheker, schepen en raad in de vroedschap 1523, burgemeester van Gouda 1540, thesaurier van Gouda 1521-22, 28-32, 34-39, 41-47, lid Staten van Holland wegens Gouda 1540, 44, 47, † Gouda Maart 1547. Hij tr. 2e vóór 1532 Aeltgen Dircksdr. 't Hoen van Souburgh, tr. 1e Gouda 30 sept. 1510

64.101. Aerland Fransdr [VvA 5], geb. rond 1488, † voor 1532 (v).

64.102. Jacob Lucasz (van Persijn van Beverwaarde) [VvA 5] (v) (k),, geb. Amsterdam 1494, † ald. 3 aug 1558 te Amsterdam., tr.

64.103. Hendrickgen Pietersdr [VvA 5] (v).

64.134. Jacob Claesz. Ruijmer (k), tr.

64.135. Neeltge Dircksdr. van Roijen.

64.280. Pieter Reijnst [VvA 122] (v) (k), geb. ca. 1510, aschkoper in de Nieuwe Brugsteeg te Amsterdam, † ald. 25 maart 1573, tr.

64.281. Trijn Sievertsdr [VvA 122] (v), † Amsterdam vlak voor febr. 1588.

64.282. Simon Hendricksz Verver Jonckheijn [VvA 3, 19, 122] (v) (k), geb. Amsterdam 1528, verver en koorenkoper in De Roode Hant op de N.Z. Wester Voorburgwal, raad van Amsterdam 1578, 1592, overman van de handboogdoelen 1558, waardijn der lakenen 1573, hopman van een vendel stadssoldaten 1578, kapitein der burgerij 1579, tr.

64.283. Ael Elbertsdr Goijer [VvA 3, 19, 122] (v).

64.284. Cornelis Cornelisz Princen (k), apotheker in De Gulden Pot aan de Damsluis te Amsterdam, † ald. 1562, tr. ald. 1542.

64.285. Elisabeth Jacobsdr. Ruijmer (v), geb. 1526, † Amsterdam kort voor febr. 1582.

64.286. Hendrich Claesz van Groll (k), geb. ca. 1520, huidenkoper op den Nieuwendijk in Het Elantshooft te Amsterdam, deken van het huidenkopersgilde van Amsterdam 1580, † ald. 5 sept. 1589, tr.

64.287. Cille Laurensdr (v), † Amsterdam 24 okt. 1564.

64.294. Jan van Leeuwen [VvA 139] (k), tr.

64.295. Aeske de Ridder [VvA 139].

64.300. Pieter Meeusz [VvA 31, 79] (v) (k), geb. ca. 1500, goudsmid, later korenkoper op het Water in De Gouden Reael, keurmeester 1536, deken van het goudsmidsgilde van Amsterdam, † Amsterdam 1558, tr.

64.301. Lijsbeth Jansdr Pauw [VvA 31, 79] (v), geb. 1512, week in 1566 om geloofsredenen uit.

64.302. Reijnier Simonsz van Neck [VvA 11, 45, 79] (v) (k), koopman in Het gulden Hooft in de Warmoestraat te Amsterdam, raad in de Vroedschap 1578-1581, burgemeester van Amsterdam 1581, overman der handboogdoelen 1558-1559, opperkapitein der burgerij 1566, een der hoofden van de gereformeerden te Amsterdam in 1566, week uit om geloofsredenen en keerde terug in 1578, ontvanger der gemene landsmiddelen voor stad en kwartier Amsterdam 1578, † Amsterdam 24 aug. 1581, tr. ald.

64.303. Maria Jacob Roelofszdr. Drooch [VvA 11, 45, 79] (v), † Amsterdam 7 nov. 1566.

64.312. Gerbrand Albertsz In 't Schilt [VvA 154] (k), geb. ca. 1510, zeilenmaker in Het Gulden Schilt op de Nieuwendijk te Amsterdam, † ald. 24 febr. 1571, tr.

64.313. Lutgert Pietersdr Codde [VvA 154].

64.320. Richard Clifford (v) (k), † Aylsham 1564, tr. Alice

64.432. Jan Douwes de Oude (k), † Westerhitsum na 1659, tr. Els Hansdr.

64.450. Jeurephaes Huybertsz (k).

64.464. Gerrit Adriaesnz. Ploos [NA 42] (v) (k), † 31 dec. 1539, tr.

64.465. Jacoba Pieter Jacobsdr. Poth (v), † na 31 dec.1539.

64.466. Dirck Gerritsz. Ploos (k), tr.

64.467. Johanna van Brienen.

64.468. Jacob Pater (k).

64.472. Josephaes van Hollant (k), schout van Wijk bij Duurstede, tr.

64.473. Anna Vermuer.

64.474. Jan van Leeuwen (v) (k), tr.

64.475. Barbara van Hattum (v).

64.476. Johan Ruysch, † 26 juli 1560 (v) (k), tr.

64.477. Johanna van Brakell (v).

64.478. (Willem) van Elderen (k), tr. ca. 1530.

64.479. Dochter van Grootveld.

Generatie XVII

65.536. Reyner Marres [NP 47,76], van Heukelom (v) (k), geb. omstreeks 1465, gegoed te Maastricht, in het land van Luik en in de Vroenhof, woonde te Heukelom, † gestorven omstreeks 1530, tr. Kathelijne.

65.538. Jan Pauwels (k), landeigenaar in de Vroenhof en te Vlijtingen, verdeling nalatenschap op 5 mei 1548, † vóór 5 mei 1548, tr.

65.539. Oda, sticht een jaargetijde staande op huis en hof tot Bolder op 12 jan 1543, † voor 5 mei 1548.

66.480. Floer Poesmans [WI] (k), vermeld in 1535, laat van de hof van Munster 1537, † voor 1 juni 1546.

68.640. Andreas Nypels [NP 21] (v) (k), gouverneur van het vleeschhouwersambacht van Maastricht 1467, 1477, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1592, koermeister van het ambacht, 1486, 1488, crucemeister 1492, gezworen raad 1493, 1496, 1499, eigenaar van het huis De vier Heemskinderen op het Vrijthof te Maastricht, † ca. 1500, tr.

68.641. Helena Stroucken.

68.642. Lambrecht Feutens (k).

69.632. Gillis van Roebroeck [HR] [MR] (v) (k), geb. ca. 1498, burger van Sittard, verheft in 1523 het leen Rodenbroeck, tr. Sittard 1526.

69.633. Sophia Krekelmans [HR] (v).

69.636. Johannes Mees [HK] (k), gegoed te Haasdal, vermeld 1540- 1554, tr.

69.637. (Enken ?) Koex [HK] (v), vermeld 1554.

69.638. Henricus in die Steghe [HK] (v) (k), gegoed te Meerssen, bewoonde een huis met hof in die Steghe te Meerssen, vermeld 1566-1572.

71.680. Olivier du Chateau de Slins, le mauvaix [LF] (v) (k), écuyer vermeld in 1481, tr.

71.681. Catherine de Falle genaamd de Lardier [LF] (v).

71.684. Jonker Lambert van den Bosch van Millen [JP] (v) (k), vermeld met zijn broer Willem van den Bosch 29 nov. 1476, tr.

71.685. Margaretha de Lamboy [JP]

72.064. Thomas Berdenne [LH] (DG IV) (k), alias Linnendries, tr.

72.065. Elisabeth Heijnen alias van den Bosch [LH] (DG IV) (v).

75.776. Hein Rutten [BH] (v) (k), geb. Margraten 1415, akkerman van Bruijsterbosch, vermeld 12 mei 1474, landeigenaar te Bruijsterbosch, Maerbosch, Eikenbroek en Kortenbosch, † 1490, tr. ca. 1440

75.777. Marutgen Jenckers [BH].

77.312. Willem Dolmans (v) (k), geb. ca. 1420, burger van Maastricht, lakenproducent en lakenhandelaar, † 1503/1504, tr.

77.313. Catharina van Thoeren, † na 10 febr. 1502

82.564. Franck Parisis [WI] (k), geb. vóór 1478, † na 1536.

88.840. Wauthier Bartholeijns [MMP] (k), † 1553, tr.

88.841. Catharine Scoyen [MMP], geb. Ophees.

89.108. Charles Pex [MMP] (k), † 1580, tr.

89.109. Marguerithe Mees [MMP].

89.110. Arnold Witten [MMP] (v) (k), tr.

89.111. Cecilia van Elderen [MMP].

89.220. Denisius Vaes [MMP] (k) tr.

89.221. Marie Wijns [MMP].

89.246. Godefroid Pickaerts [MMP] (v) (k), tr.

89.247. Elisabeth Gilden [MMP].

89.282. Jacobus Broens [MMP] (v) (k), tr.

89.283. Elisabeth Moermans [MMP] (v).

90.624. Petrus van Coenegracht [LC] (v) (k), geb. ca. 1460, gegoed te Herderen, woonde op Vrouw Verkoenshof ald., meyer van de St. Johanshoeve, tr.

90.625. Cathrijn Stassen [LC].

91.136. Jan van Aken (k), schepen van Maastricht 1471, broer van Jacob van Aken gehuwd met Maria van Buel die in 1485 land koopt te Caberg bij Maastricht.

91.332. Pieter van Coelmont (k), tr. Ida

91.334. Jan Coenen in den Aldenhof alias van Rennenberg (k), gezworene 1510, burgemeester van Maastricht 1528, 1532 , tr.

91.335. Maria Catharina Roedekan.

91.336. Jean de Chokier (v) (k), commissaris van Luik, † na 15 dec. 1516, tr.

91.337. Christine de Pousseur.

91.338. Jacqemin Libert (k), tr.

91.339. Jenne de Comblen.

91.340. Claude d'Orley (A) (v) (k), ridder, heer van Linster, tr.

91.341. Marie de Landtscheijt.

91.342. Lambert de Han (k), heer van Rametsee, provoost van Durbuy, tr.

91.343. Elisabeth de Chéoux.

91.952. Denisius Vaes (k), tr.

91.953. Maria Wijns.

92.032. Denis Vaes (k), vermeld te Tongeren 1440, tr.

92.033. Elisabeth Spams.

92.038. Herman Schaetzen (v) (k), verhief na het overlijden van zijn moeder zijn bezittingen voor de schepenen van Abswellen 26 sept. 1462, tr.

92.039. Elisabeth Spams, vermeld als hertrouwd met Louis Fabarts in 1492.

92.042. Henri Bardoul (k), secretaris van de Prins-Bisschop van Luik, tr.

92.043. Catherine van der Borcht.

94.424. Henricus van Dulcken (k), † kort voor 1 juni 1485, tr. kort voor 25 mei 1465 Lijsbeth, † na 1499.

115.200. Hannot de Poplimont (k), † Lombie 1449.

117.248. George van Feltz en Heffingen (v) (k), ridder, vermeld 1440 - 1460, † voor 10 jan. 1461, tr. 5 jan. 1447.

117.249. Catharina von Fischbach, † na 18 nov. 1460.

117.250. Wirich, heer von Puttlingen (Westph.) (k), ridder, tr.

117.251. Anna Kaldenborn.

117.280. Hendrik Bentinck [NA 38], tot Berenkamp en het Loo 1482 (v) (k) (k), het Loo 1489, rentmeester der Veluwe, 1479-1502, onderwerpt zich tezamen met Zutphen, Hattum, Elburg, en anderen aan de Hertog van Bourgondië 1481, leent geld aan Hertog Karel 1492, 1493, 1498, † 1502, tr.

117.281. Margaretha van Damme.

117.282. Willem Lerink (k), heer van ´t Velde. tr.

117.283. dochter uit het huis van Berlo.

117.292. Theobald van Eynatten [AG, I] (v) (k), heer van Obsinnich en Eynatten bij Maastricht, verhief de goederen, renten en cijnsen te Hergenraed, Raeren en Neudorf die hij geërft had van zijn oom Michel van Eynatten, deken van de abdijvcan Cornelimunster in 1441, erfde het goed Eynatten in 1452, tr.

117.293. Catharina van Mulken [AG, I] (v), erfvrouwe van Heukelom in het graafschap De Vroenhof van Maastricht.

117.294. Hendrik van Aarschot [AG, I], heer van Schoonhoven, † (begr. O.L.Vr.Kerk) 21 aug 1505, tr.

117.295. Judih van Edelbampt [AG, I], vrouwe van Thielen (fr.: Thijs), † (begr. O.L.Vr.Kerk) 1531.

117.376. Roelof van Hovele, de jonge [NA 40] (v) (k), vermeld 1378, hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen (1393) in de ridderschap van Overijssel 1425, tr.

117.377. Agatha (van Eerde), vermeld 1420 en 1442.

117.448. Jan van Ittersum tot Nieuwhuis in Wije [NA 41] (v) (k), drost van Salland 1495-1520, tr. 1. Agnes van Essen, tr. 2. Niese van Doornik.

117.450. Roelof van Coeverden [NA 41] (k), tr.

117.451. Fija van Kamfurter.

117.456. Mr. Jan van Ittersum [NA 41] (v) (k) (k), j.u.l., scheidsrechter tussen de stad Groningen de keizer en het Rijk 1419, raad van de bisschop van Utrecht 1420, rentmeester van Salland 1437, 1443, burgemeester van Zwolle 1439, vermeld 1407,-1457, † voor 4 juli 1464, tr.

117.457. Nese (van Kamferbeke) [NA 41], vermeld 1428-1439, † in of voor 1442.

117.458. Bernhard van Munster tot Neuhövel (k), tr.

117.459. Johanna van Ruinen.

117.472. Barthold van Haersolte [NA 40] (v) (k), vermeld 1471, kocht Jordanink en Vrijlink onder Haerst, † april 1498 begr. Zwolle, tr.

117.473. Geertruid Selle, vermeld in 1498.

117.490. Willem van Zuijlen (k), tr.

117.491. Dochter uit het huis van van Kell.

117.492. Allard Hacfort [NL 2021] (v) (k), gerichtsman in de Overbetuwe (verm. 1493 - 1510, in de ridderschap van overbetuwe, † Nijmegen in de Franse Kerk), tr. voor 17 jan. 1478

117.493. Lijsbeth Vaeck [NL 2021] (v), † (bergr. Nijmegen 1508).

117.494. Albert de Ruyter (k), tr.

117.495. Agnes van Gent.

117.496. Willem (III) van Buckhorst [GK 3] (v) (k), heer van Buckhorst en Zalk 1460, in de ridderschap van Overijssel, kastelein van kasteel Lage en Blankenborch, drost van Twenthe en de Veluwe, rentmeester van Salland, † 18 nov. 1501, tr. 1e Jacoba van Keppel, weduwe van Johan van Rwickel, tr. 2e

117.497. Aleid van Hessen [GK 3] (v), gegoed te Huissen en Bemmel, † voor 1546.

117.498. Johan Bierwisch [GK 3] (v) (k), vermeld 1472 -1495, raad, schepen en burgemeester van Arnhem 1485 - 1489, eigenaar van huizen aan de Oirt, Ryckestein en Vijzelstraat te Arnhem, beleend met Avergoor 1484, eigenaar van de Bierwisch watermolen te Arnhem (1493), † circa 1496, tr.

117.499. Jutte Willems Bentinck [GK 3] (v), vermeld te Arnhem 1482 en 1494.

117.500. Jacob Oem van Wijngaerden [GK 3] (v) (k), heer van Wijngaerden en Rubroek, ambachtsheer in Grijsoord, Oude en Nieuwe Tonge, ridder, ontving diverse belenigen van zijn vader in april 1478, baljuw van Holland 1488, 1502, 1508, schout van Dordrecht, burgemeester van Dordrecht 1514, † Dordrecht circa 1528, tr.

117.501. Maria van Duvenvoirde [GK 3] (v).

117.502. Willem van de Coulster genaamd van Alkemade [GK 3] (v) (k), ridder (1514), schout van Leiden 1509 - 1512, hoogheemraad van Schieland 1512 - 1545, hoogheemraad van Rijnland 1513 - 1519, rentmeester van de abdij van Rijnsburg 1532 - 1553, † 25 febr. 1553, tr. (tussen 20 juli 1487 en 1499)

117.503. Josina van Swieten [GK 3] (v), beleend met te Velde onder Loenen 1487,† 2 febr. 1523 begr. te Marienpoel.

122.880. Joost Wouter Hermansz [NA 82] (v) (k), vestigde zich te Boxtel, tussen 19 juli 1520 en 24 april 1528, tr. voor 18 jan. 1520

122.881. Aleijt de Wijs (Swijsen) [NA 82] (v), † na 1 dec. 1539.

122.882. Mattheus Jacob Jansz Luer (k), messenmaker en brandhouthandelaar in de De Dijstelbergh in de lange Putstraat te Den Bosch, tr.

122.883. Geertruijd Peter Jan Peterszdr.

122.888. Claes Hendricksz Cloeck [VvA 128] (v) (k), geb. Amsterdam 12 maart 1512, scheepstimmerman te Amsterdam, onderfabrieksmeester ald., woonde in de Dolle Bagijnsteeg, later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587), † ald. 22 maart 1590, tr.

122.889. Anna Floren [VvA 128] (v).

122.890. Albert Gerbrantsz [VvA 128] (k), binnenlantvaarder, woonde te Amsterdam bij de Varckenssluys in De drie Scrobbers, tr.

122.891. Geert Jacobsdr [VvA 128].

122.894. Hendrick Fransz [VvA 4] (v) (k), vermeld als lakenkoper in Den Vergulden Wildenman in de Warmoesstraat te Amsterdam in 1512, tr.

122.895. Weijntgen Jansdr. Ruysch [VvA 4], † Amsterdam 10 nov. 1559.

122.896. Joost Willemsz 'in Brederode' [VvA 133] (k), regent St. Jorishof te Amsterdam 1554, † ald. (begr. O.K.) 13 juni 1555.

122.897. Lijsbeth Gerritsdr. Pancras [VvA 133] (v), † kort voor 1541.

122.898. Claes Simonsz van Hoorn [VvA 93, 133, 199] (k), woonde achter de nieuwe Kerk te Amsterdam, † voor 1565, tr.

122.899. Katrijn Gerritsdr Holft [VvA 93, 133, 199] (v), † Amsterdam 27 febr. 1577.

122.900. Jan Geritsz Cop (k), tr.

122.901. Marij Jansdr. ex Marie Gerritsdr. Ouderogh.

122.902. Pieter Gerritsz Coeckebakker [VvA 17, 65] (v) (k), heer van Achttienhoven, haringkoper op de Nieuwendijk te Amsterdam, koopt op 25 mei 1554 de heerlijkheid Achttienhoven, † Amsterdam 1561, tr.

122.903. Katrijn Jansdr. Quintingh [VvA 17, 65] (v).

122.940. Jan Jansz (Smit) [VvA 39] (k), mandemaker in de Kalverstraat te Amsterdam, † ald. 1557.

122.941. Jutte Jacobsdr. Smit [VvA 39], † Amsterdam 1557.

122.942. Frans Pietersz. de Goyer [VvA 39] (k), olieslager op de Ossemarkt te Amsterdam.

122.966. Jaspar van Sterckenberch, van Coelen [EJ] (v) (k), geb. Keulen na 1458 (nog niet volwassen in 1483), woonde in Helmond in de Ameidestraat na 1514, schepen en kerkmeester in 1523 en 1528, † Helmond, na oktober 1528 en voor maart 1531, tr.

122.967. Jutta van den Berge [EJ], † na 26 maart 1544.

123.024. Jan Geurtsz van Beuningen [VvA 109] (k), woonde te Nijmegen in de 1e helft van de 16e eeuw. tr.

123.025. Catharina Speldenmaker [VvA 109].

123.028. Simon Gijsbertsz Appelman [VvA 25] (v) (k). geb. ca. 1500, woonde in 1545 in Het Hoefijzer naast de Vleeshal te Amsterdam en in 1557 op de Nieuwendijk ald., kapitein der handboogschutters, tr. ca. 1520

123.029. Aerntgen Hubrechtsdr [VvA 25] (v), † Amsterdam kort voor 1539.

123.036. Albert Kors (v) (k), schepen van Amsterdam 1529, woonde aan het Oude zijdskerkhof ald. tr.

123.037. Brecht Pietersdr. Roding (v), † Amsterdam kort voor febr. 1536.

123.038. Jan Gerritsz Benningh [VvA 14, 82] (v) (k), schepen van Amsterdam 1531, maakte een reis naar Jerusalem, † Amsterdam 1557, tr.

123.039. Trijn Stansdr [VvA 14, 82] (v), † Amsterdam 1579.

123.072. Joris Cornelisz [NA 38] [VvA 70, 75] (v) (k), geb. Drunen, † Amsterdam voor 1532, tr.

123.073. Lijsbeth Jansdr [NA 38] [VvA 70, 75], wolnaaister, † Amsterdam kort voor 1539, zij hertrouwde de zoutzieder Adriaen Goossensz Boom.

123.074. Hillebrant Luytsz [VvA 55, 70] (v) (k), houtkoper in De Rave te Amsterdam, tr.

123.075. Aecht Gerritsdr. van Hoorn [VvA 55, 70] (v).

123.076. Willem Zijvert Claesz Backer [VvA 70] (v) (k), geb. Amsterdam 1499, brouwer in De Passer in het Kattegat te Amsterdam, † ald. 1536, tr.

123.077. Geert Jansdr. Oem [VvA 70] (v), geb. Amsterdam 1497, † ald. 12 okt. 1592.

123.078. Hans van Leuven [VvA 23, 70] (k), geb. Hamburg 20 mei 1511, koopman te Amsterdam op de O.Z. Voorburgwal, 'om den gelove fugitief', † Dantzig 4 febr. 1578, tr.

123.079. Anna Karstens [VvA 23, 70] (v), † Amsterdam 2 okt. 1588.

123.088. Ernst Roetersz [VvA 40, 86] (k), geb. Oudewater, bergevaarder in De drie Stokvissen op de Nieuwendijk te Amsterdam, overman van de voetboog doelen 1551, regent van het weeshuis 1556-1564, † ald. 3 aug. 1564, tr.

123.089. Marie Jan Vranckenzoonsdr de Wael [VvA 40, 86] (v), † Amsterdam 28 jan. 1566.

123.090. Pieter Govertsz [VvA 86] (k), koopman aan de Burgwallen te Amsterdam, Oude Zijds huiszittenmeester 1578, tr.

123.091. Lijsbeth Willemsdr. Sonderdanck [VvA] (v).

123.092. Hendrick van Marckel (k), tr.

123.093. Sophia Staalbijters.

123.094. Hans van Elsen (k), zeepzieder in de zeepziederij van zijn schoonvader op de zeedijk te Amsterdam, † ald. 5 jan. 1601, tr.

123.095. Aerland Pauw [NP 48] (v), geb. Amsterdam 1543, † ald. 20 juni 1597.

123.104. Mr. Adriaan van der Goes [NA 40] (v) (k), geb. 1495, pensionaris van Delft, advocaat van Holland 1545-1560, † ´s-Gravenhage 5 mei 1560, tr. aldaar

123.105. Anna Laurensdr. (v), † ´s Gravenhage 14 april 1548.

123.106. Mr Mattheus Keijnooge (k), tr.

123.107. Jenne Jansdr. Carpentier.

123.272. Jan Brendsz [NA 41] (k), woonde te Muiden, † voor 26 okt. 1569, tr. Anna ,vermeld als weduwe 26 okt. 1569.

123.392. Hendrick van Nellesteijn [KBC] (v) (k), geb. ca. 1470, tr.

123.393. Wilhelmina Maria van Bommel [KBC].

123.584. Lambert van Sypesteyn [NA 45] (k), tr.

123.585. Henriette van Vaernewijck [NA 45].

123.586. mr. Maarten Hoyer [KBC] (k), tr.

123.587. Geertruyd Schaey [KBC].

123.656. Jan van Colenberch [AK] (v) (k), geb. ca. 1470, beleend met Blasenborch 11 febr. 1524, schepen van Utrecht 1507 - 1524, burgemeester van Utrecht 1514 en 1518, tr. voor 1519.

123.657. Maria van Rijn [AK] (v).

123.658. Jan van Renesse van Moermont [MRA] [AK] (A) (v) (k), † Utrecht 1538, tr. ca. 1520.

123.659. Oeda Proeijs [MRA] [AK] (v).

123.668. Adraen van Cuyck [KBC] (v) (k), tr. ca. 1530.

123.669. Eeltgen Jans (Kethelaar?) [KBC].

123.670. Dirck Jacobsz van Veen [KBC] (k), tr. ca. 1530 Claaske Jansdr.

123.680. Adriaen Willemsz. Ploos [NA 42] (v) (k), † 22 juli 1540, tr.

123.681. Nelle (verm. van Vliet) [NA 42], † 15 okt. 1515.

123.682. Pieter Jacobsz Poth [KBC] (k), † 1527.

123.700. Herman van Leeuwen [KBC] (v) (k), tr. 1584.

123.701. Alijd Forter [KBC].

123.702. Aelbrecht van Hattum [KBC] (v) (k), tr.

123.703. Helena van Wijck [KBC].

123.704. Hugo Ruijsch [KBC] (v) (k), tr. ca. 1500.

123.705. Josina Joostdr Pieck vam IJsendoorn [KBC].

123.706. Cornelis van Brakell [KBC] (v) (k), tr. ca. 1500

123.707. Margaretha van Boecop [KBC] (v).

123.714. Anthonis Gerritaz Vereem [KBC] (k).

123.716. Joost van Dompselaer [KBC] (v).

123.718. Bartholomeus Hollem [KBC] (k), tr.

123.719. Swana Florisdr ter Beecke [KBC].

123.724. Jan van Overmeer [KBC] (v) (k), † Utrecht 24 okt. 1631.

123.732. Assuerus van Nellesteijn [KBC] (v) (k), tr. ca. 1530

123.733. Aagje Dommers [KBC].

123.756. Jan Roosterman [KBC] (k), tr. Margriet.

123.766. Dirck Pesser [KBC] (k), geb. Rotterdam 1537, tr.

123.767. Aagje Dammasdr. [KBC], geb. 1529.

123.772. Nicolaes Bruijns [KBC] (v) (k), tr. 1552.

123.773. Wendela van Till [KBC] (v).

123.774. Cornelis ten Heerenhaeff [KBC] (v) (k), tr.

123.775. Elisabeth Veeren [KBC] (v).

123.808. Cornelis Huyghensz van der Burch [KPK] (k), † Delft in of voor 1524, tr. ald.

123.809. Engeltje [KPK], † Delft na 11 november 1537.

123.810. Mattheus Jansz. van Berendrecht [KPK] (v) (k), testeerde 18 dec. 1559. † voor 29 sept. 1563, tr. (huw. voorw.) Leiden 9 april 1513

123.811. Margriet Cornelisdr. van Delft [KPK].

123.812. Tielman van den Heuvel [KPK] (v) (k), brouwer te Delft, tr.

123.813. Aeltje Dircksdr van Rodenrijs [KPK], † Delft 9 nov. 1555.

123.814. Jan van Melisdijck [KPK] (v) (k), brouwer, te Delft, thesaurier, burgemeester van Delft 1522-1545, begr. Delft 11 januari 1555, tr.

123.815. Christina Claesdr. van Dijck [KPK].

123.816. Adriaen van der Meer [KBC] (v) (k), veertigraad, schepen en burgemeester van Delft, † 21 juli 1553, tr.

123.817. Catharina Dircksdr (van Couwenhoven) [KBC] (v), † verm. 9 mei 1556.

123.818. Corstiaen Claesz. Persijn [KBC] (k), schepen en heiligegeestmeester te Delft, † 19 sept. 1556, tr.

123.819. Geertrijt van 't Woud [KBC], † 2 okt. 1556.

123.820. Hendrik Hugensz. Storm [KBC] (v) (k), woonde in de Roos te Delft, maakt 12 dec. 1544 een beschikking ten gunste van een Delftse parochiekerk, tr.

123.821. Neeltje Adriaensdr. (van der Hoogh [KBC]), † Delft (begr. O.K.) 1553.

123.822. Cornelis Vosmaer [KBC](v) (k), brouwer, schepen en burgemeester van Delft, leenman van Wassenaar, † 9 maart 1564 (tr. 2e Hildegona Gout) tr. 1e 18 nov. 1520.

123.823. Annetje Tielmansdr van den Heuvel [KBC] (v), † Delft 6 sept. 1557.

123.828. Pieter van Beaumont [KBC] (v) (k), schepen van Delft, tr. ca. 1535.

123.829. Machteld Cornelisdr. [KBC]

123.830. Willem Pieters Brasser [KBC](v) (k), brouwer te Delft, tr. ca. 1535.

123.831. Maria Dircksdr Meerman [KBC] (v), † Delft 28 april 1563.

123.834. Claes van Heemskerck [KBC](k).

123.848. Meijnert de Jongh [KBC] (k).

123.852. Philips van Leeuwen [KBC].

123.856. Jan van den Nijpoort [KBC] (k), vermeld in 1550.

123.858. Gerrit van Weedebosch [KBC] (v) (k), tr. Mechteld.

123.860. Herman van Ravenswaeij [KBC] (k), tr. ca. 1550.

123.861. Catharina Botters [KBC], † Utrecht 30 okt. 1614.

123.862. Johan Cnijff [KBC](k), tr.

123.863. Anna Cornelisdr Hermansz de Jongh [KBC].

123.868. Claes Pietersz Haijman [KBC] (k), tr.

123.869. Agnes van Bommel [KBC].

123.870. Leendert Houtman [KBC] (v) (k), schepen van Zierikzee, tr. Adriana.

123.876. Souterman van Hamerstede [KBC] (v) (k), † Zierikzee 12 sept. 1570.

123.880. Willem Brasser [KBC] (v) (k).

123.884. Jan Hermansz de Vager [KBC](k), tr. Cornelia.

123.886. Adriaan van der Lisse [KBC] (v) (k), burgemeester van Zierikzee, tr.

123.887. Maria Boeije [KBC] (v).

123.892. Jan van Persijn [VvO 3] [VvA 5] [KBC] (v) (k), geb. 1501, † Amsterdam (begr. O.K.) 18 okt 1573, werd na het overlijden van zijn vrouw priester als hoedanig hij al in 1554 voorkomt, pastoor van Sloten, deken van het Vrouwengilde te Amsterdam (1566), tr.

123.893. Alijt Gaeff [VvO 3] [VvA 5] [KBC] (v).

123.894. Mr. Reijnier Moens [VvO 3] [VvA 5] [KBC] (v) (k), procureur-Generaal bij de Hove van Holland, tr. 3 sept. 1549

123.895. Cunera van der Haer [VvO 3] [VvA 5] [KBC] (v).

127.490. Luyt Pietersz [VvA 113], schipper (k) tr.

127.491. Geerte Gijsbertsdr Borstman [VvA 113].

127.496. Cornelis Cornelisz. de Vlaminck [VvA 69] (v) (k), geb. Amsterdam 15 juli 1491, graanhandelaar in de Warmoesstraat, schepen van Amsterdam 1525, raad in de Vroedschap ald. 1526, † ald. 1535, tr. ald. 1513.

127.497. Tietjan Evertsdr [VvA 69] (v), geb. Enkhuizen 1479.

127.498. Dirck Gerritsz Gisp [VvA 50, 69] (v) (k), † Amsterdam kort voor april 1532, tr.

127.499. Marie Coertendr [VvA 50, 69], zij hertrouwde mr. Claes Jansz Seijs, pensionaris van Middelburg, schepen van Amsterdam 1542.

127.502. Cornelis IJbrantsz Barckman [VvA 37, 47] (v) (k), tr.

127.503. Aef Jansdr Verburch [VvA 37, 47] (v), volgelinge van Menno Simons.

127.510. Willem Gerritsz van Alckmaer [VvA 51, 82] (v) (k), tr. Lijsbeth.

127.520. Martinus van Loon genaamd van den Molengraaf (v) (k), † 's-Hertogenbosch voor 1541.

127.530. Pauwel Gerritsz van Outschoten (k), tr.

127.531. Ermgaert Martijn Claesdr van Ruijven (v).

127.532. Gerrit van der Laen (k), tr.

127.533. Bouwen Allartsdr.

127.534. Allert Andriesz Boelens [VvA 38] (v) (k), geb. Amsterdam 1479, schepen 1516, raad in de vroedschap 1520 en burgemeester van Amsterdam 1522, † ald. 7 sept. 1551, tr.

127.535. Maria Pietersdr Weijnen [VvA 38], † Amsterdam 7 april 1552.

127.568. Hendrick Jansz. Hoogers [VvA 76] (v) (k), geb. Purmerend ca. 1450, kuijper in de Warmoesstraat te Amsterdam naast Andries Boelens, † Amsterdam 1489. tr. Alijt (Basgen?).

127.570. Jan Evertsz [VvA 69, 76] (k), geb. w.s. te Enkhuizen, zeepzieder te Amsterdam, † ald. kort voor 1511, tr.

127.571. Trijn Olfertsdr [VvA 69, 76] (v).

127.572. Pieter Pieters Codde [VvA 57] [DvH 575] (k), geb. circa 1480, lijndraaier te Amsterdam 1540, koopman 1543, woonde in de Kalverstraat en op 't Water in 'De Gans', vermeld onder de notabelen van Amsterdam in 1498, † ald. 5 juni 1565, tr.

127.573. Neeltje Pieter Ijsbrandszsdr (Hem) [DvH 575], † vóór febr. 1494.

127.574. Claes Boelens [VvA 17, 57] [DvH 575] (v) (k), geb. Amsterdam omstreeks 1480, kapelmeester NZK 1519-1522, rentmeester van an Benningh Jansz, † ald. vóór nov. 1528, tr.

127.575. Nelle Frans Claesz Heijnenznsdr [VvA 17, 57] [DvH 575] (v), woonde als weduwe ten huize van haar oom mr. Jan Benningh Jansz aan de Nieuwendijk.

127.580. Jacob Andriesz Bal [NA 40] [VvA 32] (v) (k), alias Huydekoper, geb. Amsterdam 1510, tr. ald. 1540.

127.581. Mechteld Geurtsdr. van Beuningen [VvA 32] (v).

127.582. Claes Jacobsdr. Coster [VvA 32] (k), hennepkoper te Amsterdam, tr. Griete Cornelisdr.

127.584. Willem Jansz. Hooft [NA 40, 49] (k), geb. Zaandam, vestigde zich te Amsterdam, grootschipper op de Oostzee, † op zee 10 aug. 1562.

127.586. Hendrick Borricksz [49] (k), gegoed te Worms.

127.590. IJsbrant Pietersz Hem [VvA 3] (v) (k) (k), woonde op het Water in De Vergulde Zwaen, † Amsterdam voor 1536, tr.

127.591. Lijsbeth Bartens [VvA 3], als weduwe was zij in 1536 eigenares van een lijnbaan.

127.594. Hendrick Michielsz [VvA 33] (k), kruidenier in De Vlesch op de Dam in Amsterdam, tr.

127.595. Anna Reijersdr. van Beuningen [VvA 33] (v), † Amsterdam 10 jan. 1599.

127.600. Simon Gerritsz Brouwer [NP 6] [VvA 64] (v) (k), † na nov. 1562, tr.

127.601. Guerte Coenendr. Hasselaer [NP 6] [VvA 64] (v) (k), geb. Haarlem 1504, † ald. kort voor nov. 1562.

127.604. Jacob Lucasz [VvA 5] (v) (k), † Amsterdam 3 aug. 1558, tr.

127.605. Hendrickgen Pietersdr [VvA 5] (v)

127.606. Albert de Veer [VvA 5, 17] (v) (k), lakenkoper op de Vijgendam, leverde aan de Stadsroededrager in 1532, tr.

127.607. Weintgen Ellertsdr [VvA 5, 17].

127.612. Jan Pietersz Kies [VvA 76] (v) (k), geb. Haarlem, schepen van Haarlem 1553, vestigde zich later te Amsterdam, houtkoper in de Houttuinen buiten de Olofspoort, † Amsterdam 14 febr. 1569, tr Haarlem.

127.613. Katrijn van Wissen [VvA 76] (v)

127.614. Engbrecht Willemsz Ramp [VvA 76] (k), burgemeester van Haarlem 1532, tr.

127.615. Willemina van Sonnevelt [VvA 76].

127.628. Pieter Simonsz [VvA 102] (v) (k), haringkoper in De Gulden Harington op de Nieuwendijk te Amsterdam, tr.

127.629. Marij Egbertsdr Guldenknecht [VvA 102] (v), † Amsterdam 7 dec. 1565.

127.630. Pieter Dircksz [VvA 102] (k), vlaskoper in Het Vergulden Vlasvat op de Nieuwendijk te Amsterdam, tr. Emme Jansdr.

127.678. Arent Hudde [VvA 53] (k), geb. w.s. Kampen ca. 1515, Koorenkoper in De Drie Cooninghen in de Warmoesstraat te Amsterdam, O.Z. Huiszittenmeester 1552, de op een na meest vermogende Amsterdammer bij de taxatie voor de 200 penning in 1557, week uit Amsterdam uit vrees voor Alva 1566, keerde terug na de alteratie, tr.

127.679. Trijn Jacobsdr Huygen [VvA 53] (v), † Amsterdam 10 febr. 1600.

127.728. Jan Simonsz de Witt [VvA 87] (k), kuiper 1522, haringpakker 1523, later houtkoper, † Amsterdam voor 1536, tr.

127.729. Katrijn Claesdr [VvA 87], testeerde 1559, zij tr. 2e voor april 1536 Leenert Jansz.

127.730. Jan Willemsz Lancen [VvA 87] (k), boxemaker en kousekoper in De Drie Lancen te Amsterdam, om geloofsredenen fugitief 1568, tr. Marij Pietersdr.

127.732. Meynert Pietersz [VvA 78] 'In de Kelck'. bontwerker in de Warmoesstraat in De Gulden Kelk, † Amsterdam (begr. 1 dec.) 1559, tr.

127.733. Lijsbeth Jacobsdr, † Amsterdam (begr. 11) sept. 1561.

127.734. Jan Pietersz Comen [VvA 78] (v) (k), geb. Purmerend, vestigde zich te Amsterdam, palingkoper in de Warmoesstraat ald. tr. ald.

127.735. Cille Dircksdr. Cillenaar [VvA 78] (v), † Amsterdam 16 okt. 1645.

127.976. Elbert Woutersz in het Schaeck [VvA 76] (k), leefde te Amsterdam begin 16e eeuw, tr. Weijn Jans Pieter Louwensz dochter, geb. ca. 1480.

127.978. Simon Willemsz Modder [VvA 76] (k), tr. Trijn Jansdr.

127.980. Jacob Roelofsz Drooch [VvA 45, 76] (v) (k) (k), koopman te Amsterdam, woonde in Den Sleutel in de Warmoesstraat ald., schepen van Amsterdam 1529, tr.

127.981. Clara Dircksdr [VvA 45, 76] (v) † Amsterdam 10 nov. 1557.

127.982. Jan Jacobsz. Dommer [VvA 3, 45] (k), geb. ca. 1500, eigenaar van een lijnbaan op de Lastage, woonde in de Kalverstraat te Amsterdam, † ald. 27 okt. 1560, tr.

127.983. Geert IJsbrantsdr Hem [VvA 3, 45] (v).

127.988. Claes Jansz. Schol [VvA 137] (k), geb. Kampen, vestigde zich te Amsterdam, scholkoper in De Vergulde Schol op de Dam ald.

128.000. Hugo Willemsz [NP 2] (k), tr.

128.001. Marijtje Hartsinck (v).

128.200. Hendrik Pauw [NA 42] [NP 48] [VvA 5] (v) (k), raad in de vroedschap en burgemeester van Gouda 1496, † 15 Sept. 1500, tr. omstreeks 1485

128.201. Fye Nijncx [VvA 5] (v), † Gouda 1512.

128.202. Frans Adriaensz [VvA 5] (k), tr.

128.203. Lijsbeth Damas Claeszdr [VvA 5]

128.204. Lucas Jacobsz van Beverwaarde (k), † Amsterdam 1530, tr.

128.205. Elizabeth Jansdr Persijn.

128.206. Pieter Claesz 'In de Keijser' [VvA 23] (v) (k), woonde 'over de oude Kerksteeg' in De Keijser, schepen van Amsterdam 1466, tr.

128.207. Jonge Geertruijd Hendricksdr van der Schellingh [VvA 23] (v).

128.560. Reijnst Jacobsz [VvA 122] (k), binnelantsvaarder, woonde op de Dam te Amsterdam in 1536.

128.562. Sijvert Frederiksz in de Ham [VvA 122] (k), zeepzieder in Den Vergulden Ham op het Water, nam ontslag uit de handboogschutterij in 1548, tr.

128.563. Nies Jansdr [VvA 122], † Amsterdam 28 maart 1577.

128.564. Hendrick Pietersz Verver [VvA 19] (k), verver op de N.Z. Voorburgwal te Amsterdam, † kort voor 1548, tr.

128.565. Neel Otgensdr [VvA 19] † Amsterdam kort voor 1542.

128.566. Elbert de Goyer [VvA 3, 19] (k), lakenkoper op de Nieuwendijk te Amsterdam, tr.

128.567. Nies Pietersdr Hem [VvA 3, 19] (v), geb. in 1502.

128.570. Jacob Claesz Ruymer (k), tr.

128.571. Neeltje Dircksdr. van Roijen.

128.574. Laurens Hermansz (k), koopman in De Drie Cammen in de Nieuwe Brugsteeg te Amsterdam, tr. Greet Woutersdr.

128.600. Meeus Pietersz [VvA 79] (k), geb. Ransdorp, vestigde zicht te Amsterdam in het begin van de 16e eeuw, tr.

128.601. Lijsbeth Pietersdr Velserman [VvA 79].

128.602. Jan Martsz Pauw [VvA 31, 79] (k), geb. ca. 1460, houtkoper te Amsterdam, † kort voor 1516, tr.

128.603. Dieuwer Hendricksdr. Leijdecker [VvA 31, 79], † Amsterdam 16 okt. 1558.

128.604. Simon Laurens Coppensz alias van Neck [VvA 11] (v) (k), koopman en zeepzieder in de Warmoestraat in 't Vergulden Hooft te Amsterdam, schepen van Amsterdam 1519-1535, raad in de vroedschap ald. 1521-1546, † ald. 1546, tr. ald. 28 aug. 1514.

128.605. Hillegond Ottensdr. van der Schellingh [VvA 11] (v), † Amsterdam 10 juni 1542.

128.640. John Clifford (k), leenman te Aylsham (Norfolk) 1508 † ald. 1518, tr. Margaret.

128.928. Adriaen Willemsz. Ploos [NA 42] (v) (k), † 22 juli 1540, tr.

128.929. Nelle (w.s. van Vliet), † 15 okt. 1515.

128.930. Pieter Jacobsz Poth (k), † 1527.

128.948. Herman van Leeuwen (v) (k), tr. 1584

128.949. Alijd Forter.

128.950. Aelbrecht van Hattum (v) (k), tr.

128.951. Helena van Wijck.

128.952. Hugo Ruijsch (v) (k), tr. ca. 1500

128.953. Josina Joostdr Pieck vam IJsendoorn.

128.954. Cornelis van Brakell (v) (k) tr. ca. 1500.

128.955. Margaretha van Boecop (v).

Generatie XVIII

131.072. Johan Marres [NP 47,76] (v) (k), van Heukelom, mr. lakenscheerder te Maastricht, Gouverneur van de lakenscheerders 1457, 1467, kapitein der burgerij als hoofdman van de Hochter- en Lindencruyspoort (1471), eigenaar van twee huizen in de Reyenstraat en van goederen op de Houtmaas, gegoed in het land van Luik en in de Vroenhof, † vóór 24 jan 1495, tr.

131.073. Margriete vermeld in 1459, Elisabeth vermeld in 1480, Oden vermeld in 1595.

137.280. Petrus Nypels [NP 21] (v) (k), gouverneur van het vissersambacht te Maastricht 1429-1434, gouverneur van het vleeschhouwersambacht ald. 1449, 1451, 1553, 1456, 1458, tr. Kathelijne

139.264. Gilis van Roebroeck [HR] [MR] (k), beleend met het leen Rodenbroeck, hij doet een schenking aan het St. Anna altaar in de Pancratiuskerk te Heerlen op 23 juli 1499. Aan dit document hangt zijn zegel waarin een wapenschild met golvend schuinkruis.

139.266. Renier Krekelmans [HR] (k).

139.267. Mechteld Hagens [HR].

139.274. Henricus Koex [HK] (k), bode van de hoofdbank van Schinnen, woonde te Oensel onder Beek, leenman van een halve hoeve Scharwijer (Swier) 1500-1537, † voor 1533.

139.276. (Bartholomeus ?) in die Steghe [HK] (k), geb. 1450, schepen van Meerssen (1505), tr. Johanna, † in of na 1545.

143.360. Ghijs du Chateau de Slins [LF; Genealogie du Chateau de Slins] (k).

143.362. Eustache de Falle genaamd de Romershoven (k) † voor 1540, tr.

143.363. Odierne de Biernawe genaamd de Lardier.

143.368. Willem van den Bosch, heer van Millen [JP] (v) (k), vermeld van 1440-1461.

144.130. Willem van den Bosch alias Heijnen [LH] (k).

151.552. Peter Rutten (v) (k), ackerman van St Margraten, landeigenaar te Margraten, vermeld 12 jan. 1451 en 9 jan. 1475.

154.624. Jan Dolmans (k), vermeld in de burgerboeken van Maastricht als vader van Willem Dolmans 1473.

178.220. Gilles Witten [MMP] (k), zijn zoon Jan Witten stichtte een studiebeurs voor de nakomelingen van zijn broers en zusters, tr.

178.221. Gertrudis Wijnants [MMP].

178.492. Robertus Pickaerts [MMP] (v) (k), tr.

178.493. Elisabeth Thiviers [MMP].

178.566. Hubertus Moermans [MMP] (k), tr.

178.567. Elisabeth Ruysterbergs [MMP].

181.248. Willem van Coenegracht [LC] (v) (k), vermeld als 'dominus' en eigenaar van landerijen te Riempst en onder Herderen nabij den Diependael en land van Stas van Coenegracht van 1449 tot 1453, vermeld als pachter van het klooster der Kruisheren te Maastricht 1471-1485, tr. Anna.

182.672. Jean de Chokier le jeune (v) (k), afkomstig van Chokier, burger van Luik onder het ambacht van de zilversmeden, † voor 1479, tr. 29 mei 1450

182.673. Marguerithe de Puche.

182.680. Claude heer van Orley en Linster (A) (v) (k), ridder, tr.

182.681. Cathérine d'Aubeuge

184.076. Joannes Schaetzen (v) (k), schepen van Wellen en Abswellen, verhief zijn goederen na het overlijden van zijn ouders in 1451, † 1475, tr.

184.077. Catharina Zebouts.

234.496. Jean van der Feltz (v) (k), heer van Feltz, ridder, geb. ca. 1375, vermeld 1384 - 1422, † ca. 1437, tr. ca. 1435.

234.497. Margaretha von Weiler am Turm.

234.560. Hendrick Bentinck [NA 38] (v) (k), zegelt als gerichtsman te Heerde 1435 en met zijn broeders Johan en Helmich onder de ridderschap van de Veluwe den Gelderse verbondsbrief van 14 april 1436, afgevaardigde van Elburg naar de Hertog 1441, vermeld in de zoen van de Hertog met den graaf van Meurs 1468, † 1477, begr. Hulsbergen, tr.

234.561. Jutte, vermeld met haar man als gegoed te Welsum 1433.

234.584. Jan van Eynatten [AG, I] (v) (k), ridder, tr. 24 nov. 1398

234.585. Jehenna van Neubourg [AG, I] (v).

234.586. Willem van Mulken [AG, I] (v) (k), heer van Heukelom, gezworene van Maastricht in 1431, tr.

234.587. Catharina van der Maesen [AG, I].

234.752. Rolof van Hovele [NA 40] (k), vermeld te Goor 1374-1386, te Vreden 1378-, hield van de bisschop van Utrecht den Dam, Brommeldam en Olidam (Goor) en goederen in de kerspels Enschede, Delden en Markelo in leen, tr. 6 febr. 1352

234.753. Hille Boyo Engelbertsdr.

234.896. Robbert van Ittersum [NA 41] (v) (k), tr.

234.897. dochter uit het huis van Boekhorst.

234.912. Roelof van Ittersum [NA 41] (k), gegoed in Mastenbroek 1364, rentmeester van Salland 1380-1387, schepen 1406, en burgemeester van Zwolle 1384, 1416 en 1418, geldschieter van de bisschop van Utrecht, beleend met goederen afkomstig van Geert Tybencamp 1384, tr. Griete, vermeld in 1411 en 1416.

234.944. Goert van Haersolte [NA 40] (v) (k), vermeld van 1433 tot 1452, tr.

234.945. Alijt van Heest (v)(, tr.)

234.984. Bernt Hackfort [NL 2021] (v) (k), gerichtsman in de Overbetuwe (verm. 1450 - 0, knape, sloot met ridders en ander knapen en de steden van het kwartier Nijmegen een verbond 1436, gegoed te Oijkhusen, Elst, Andelst en Zetten, ambtman van Overbetuwe, komt nog voor in 1453.

234.985. Johanna van Delen [2012 NL], (v).

234.986. Hendrick Vaeck (k),

234.987. Beele van Steenbergen

234.992. Gerrit van Buckhorst [GK 3] (v) (k), heer van Buckhorst en Zalk 1459, vermeld 1416 - 1460, gegoed te Vollenhove, in de ridderschap van Overijssel vanaf 1425, burger van Kampen 1459, † 15 april 1460, tr. 1419

234.993. Aleid van Honloe tot Boskamp [GK 3] (v), vermeld 1439 - 1468, gegoed te Vollenhove, beleend met de Doedinghhof te Wijhe 1439.

234.994. Arnt van Hessen [GK 3] (v) (k), heer van Hulhuizen, beleend met Hulhuizen 1447 en Medevaert te Hervelt, † Huissen (doodgeslagen) kort voor 28 maart 1459, tr.

234.995. Agnes van Leeuwen [GK 3] (v), beleend met het huis, hofstad en land te Leeuwen 1447, vermeld als weduwe in 1459.

234.996. Jacob Bierwisch [GK 3] (v) (k), gezant te Brussel 1422, raad, schepen en burgemeester van Arnhem 1429 - 1440, gerichtsman van de Veluwe 1426 - 1448, eigenaar van de Bierwisch watermolen, † circa 1446, tr. voor 1433

234.997. Aleid van Rijssen (Doirnick) [GK 3] (v), beleend met Avergoor te Wesepe 1469, † voor 29 mei 1471.

234.998. Willem Bentinck [NA 38] [GK 3] (v) (k), vermeld te Zutphen 1456, te Arnhem 1482, tr.

234.999. Elisabeth,[NA 38] [GK 3] vermeld te Zutphen 1456, † voor 28 dec. 1482.

235.000. Floris Oem van Wijngaerden [GK 3] (v) (k), heer van Wijngaerden, ambachtsheer van IJsselmonde en Grijsoord, baljuw van Holland 1450, schout 1475 en burgemeester van Dordrecht 1464 - 1467, aanwezig bij de inhuldiging van hertog Karel van Bougondië te Den Haag 1468, † kort voor 20 april 1478, tr.

235.001. Bertha van der Buckhorst [GK 3] (v), vermeld als weduwe in 1484.

235.002. Arent van Duvenvoorde [GK 3] (v) (k), heer van Duvenvoorde, 't Woud en Sterrenburg, ambachtsheer van Noordwijkerhout, beleend met Duvenvoorde 1462, † 1485, tr. (huw voorw. 21 april) 1465

235.003. Margaretha van IJsselstein [GK 3] (v), vrouwe van den Bossche, † 1529.

235.004. IJsbrant van de Coulster [GK 3] (v) (k), thesaurier van Dordrecht 1477, † 1483, tr. (huw. voorw. sept.) 1469

235.005. Machteld van Alckemade [GK 3] (v), vermeld 1469 - 1514, † 5 jan. 1514.

235.006. Adriaen van Swieten [GK 3] (v) (k), heer van Opmeer, de Lier en Souteveen, ridder, veertigraad, burgemeester en schout van Leiden, baljuw, dijkgraaf en heemraad van Rijnland, † 31 aug. 1486, begraven te Marienpoel, tr. 1e Machteld van Hodenpijl, tr. 2e

235.007. Otteline van Egmond [GK 3] (v), vrouwe van Beuningen en Zegwaard, † 20 nov. 1485 begraven te Marienpoel.

245.760. Wolterus de Cort [NA 82] (v) (k), grondeigenaar te Olland, † voor 22 sept. 1501, tr. voor 26 april 1509

245.761. Mechtildis van den Borne [NA 82] (v), † voor 26 april 1509.

245.762. Lambrecht Jansz. de Wijs (k), landbouwer te Boxtel, tr.

245.763. Mechteld Jan Eliasdr. van Lucel.

245.776. Hendrik Cloeck (v) (k), geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, volgt als jongeling te Kampen een opleiding in de scheepsbouw, vertrekt daarna naar Amsterdam waar op 12 maart 1512 zijn enig bekende zoon Claes Cloeck wordt geboren.

245.778. Floris de Bontwerker (k), als vijfjarige na overlijden van beide ouders op 5 augustus 1478 in het weeshuis van Amsterdam geplaatst. Hij erft het huis 's Hertogenbosse in de Warmoesstraat hoek Pijlsteeg te Amsterdam.

245.789. Frans Hendricksz [VvA 4] (k), lakenkoper in de Warmoesstraat in de Vergulde Wildeman, brandmeester aan de Oostzijde 1510, , zieken- of leprozenmeester 1511- 1512, Oudezijdshuiszittenmeester 1519-1540.

245.794. Gerrit Jacobsz. Pancras [VvA 133] (v) (k).

245.796. Simon Claesz. van Hoorn [VvA 93] (v) (k) (k) schepen 1514, raad 1518 en burgemeester van Amsterdam 1524.

245.798. Gerrit Ildsen alias Holft [VvA 93, 199] (k), koopman te Amsterdam in 't Gansoirt en in Den Steur, regent St. Pieters Gasthuis 1536, † Amsterdam 2 jan. 1559, tr.

245.799. Tiet Jansdr. Holft [VvA 93, 199] (v).

245.804. Gerrit Jacobsz. Coeckebacker [VvA 65] (v) (k), exuemeester te Amsterdam sinds 30 april 1539, woonde op de Deventer houtmarkt ald., tr.

245.805. Griete Pietersdr [VvA 65], wed. van Pieter Evertsz.

245.806. Jan Dircksz. Quintingh [VvA 17, 65] (v) (k), overman van de handboogdoelen 1525, † Amsterdam 20 april 1554, tr. Aecht Pietersdr.

245.932. Johann Starckenberg [EJ] (k), testeerde te Keulen in 1483 en 1515, † Keulen 1515, tr. Gertrud (Druitgin).

246.048. Geurt Jansz. van Beuningen [VvA 25] (k), woonde ca. 1500 w.s te Nijmegen.

246.056. Gijsbert Jansz van Campen [VvA 25] (k), woonde te Amsterdam in de Warmoesstraat in het huis In Texel, tr.

246.057. Weijn Simonsdr Coggeman [VvA 25] (v).

246.072. Corsgen Elbertsz [VvA 23] (k) † Amsterdam 23 dec. 1503, tr.

246.073. Oude Geertruijd Hendricksdr. van der Schellingh [VvA 23] (v).

246.074. Pieter Pietersz. Roding [VvA 23] (k), schepen 1502, raad van Amsterdam 1511, tr.

246.075. Claes Roemersdr [VvA 23]

246.076. Gerrit Jansz. Benningh [VvA 14, 273] (v) (k), raad van Amsterdam 1498, † ald. kort voor 1504, tr. ald. 26 juli 1491

246.077. Katrijn Dirck Heijmanszdr Ruysch [VvA 14] (v).

246.078. Stans Claes Stansz [VvA 14, 82] (k), raad in de Vroedschap 1484, schepen van Amsterdam 1493, tr.

246.079. Katrijn Gerritsdr van Alckmaer [VvA 14, 82] (v), † na 17 dec. 1550.

246.144. Cornelis Jorisz. [NA 38] [VvA 70] (k) geb. Drunen ca. 1470, vestigde zich te Amsterdam en kocht twee huizen op 23 nov. 1537.

246.148. Luyt Luytgensz [VvA 55] (k), gegoed op het eiland Wieringen.

246.150. Gerrit Pietersz [VvA 55] (k), geb. van Hem bij Hoorn, tr.

246.151. Hillegond Meijnertsdr [VvA 55], † 'heel out op de hoeck van de Ranskoy dat haer huys waer'.

246.152. Zijvert Claesz [VvA 70] (k), Oudezijds huiszittenmeester te Amsterdam 1520-1529.

246.154. Jan Jacobsz. Oem alias Noem Pompemaker [VvA 70] (k), pompe- en mastemaker op de Nieuwendijk te Amsterdam, kocht op 28 nov. 1514 een brouwerij in de Teertuijnen ald., tr. Weijn Sijbrantsdr.

246.158. Karsten Roelofsz [VvA 23] (k), koopman in De Drie Cauwen in de Warmoestraat te Amsterdam, † voor 1556, tr.

246.159. Griete Pouwelsdr [VvA 23], † Amsterdam mei 1564.

246.178. Jan Vranckensz. de Wael [VvA 40, 86] (v) (k), koopman te Amsterdam, tr.

246.179. Neeltje van Amerongen [VvA 40, 86] (v), † Amsterdam 18 okt. 1559.

246.182. Willem Willemsz. Sonderdanck [VvA 48] (v) (k), teerkoper te Amsterdam, tr.

246.183. Reymborch Jacobsdr Huijgh alias Haringh [VvA 48], (v).

246.208. Mr. Aert van der Goes [NA 40] (v) (k), geb. Delft 1475, pensionaris van Delft 1508, advocaat van den lande van Holland 1525, † 1 nov. 1545, tr. 1e Barbara van Herwijnen, tr. 2e

246.209. Margaretha van Banchem [NA 40], † 25 nov. 1545.

246.210. Laurens Pietersz. (k), tr.

246.211. Maria Christiaensdr. Goudt

246.786. Sweer van Nellesteijn [KBC] (k), tr.

246.787. Wilhelmina de Wild [KBC].

247.312. Peter van Colenberg [AK] (v) (k), geb. ca. 1420, beleend met Hagenouwen 20 maart 1468, raad van Utrecht 1471 - 1477, schepen ald. (9 nov.) 1479, tr.

247.313. Mechteld Jansdr van Wijck [AK].

247.314. Jan van Rijn [AK] (v) (k), schepen van Utrecht, tr ca. 1499

247.315. Maria Zoudenbalch [AK] (v).

247.316. Jan van Renesse van Moermont [MRA] (A) (v) (k), † Utrecht 1518, tr.

247.317. Odilia van Brienen [MRA] (v), † Utrecht.

247.318. Bernt Proeijs [KBC] (v) (k), schout van Utrecht, tr.

247.319. Christina Ruys [KBC] (v).

247.336. Jan van Cuyck [KBC] (k), chirurgijn.

247.360. Willem Woutersz. Ploos [NA 42] (k) schout van Loosdrecht 1476 en 1481.

247.400. Jerephaes van Leeuwen [KBC] (v) (k), tr.

247.401. dochter van Nes [KBC].

247.404. Jan van Hattum [KBC] (k).

247.408. Dirck Ruijsch [KBC] (v) (k), † 1515, tr.

247.409. Geertruijd van Rijn van Groenenberch [KBC] (v).

247.412. Johan van Brakell [KBC] (v) (k), vermeld in 1475, tr.

247.413. Catharina van Leefdael [KBC].

247.414. Udo toe Boecop toe Harseloe [KBC] (v) (k), tr. ca. 1500

247.415. Geertruijd van Delen [KBC].

247.432. Gerrit van Dompselaer [KBC] (v) (k), tr. Geertruijd.

247.448. Gerrit Jansz van Overmeer [KBC] (k), † Utrecht 9 april 1533.

247.464. Hendrick van Nellesteijn [KBC] (v) (k), tr. ca. 1500

247.465. Wilhelmina Maria van Bommel [KBC].

247.544. Ludolph Bruijns [KBC] (v) (k), wijnkoper te Emmerik, tr.

247.545. Catharina van Boetbergen. [KBC]

247.546. Lambert van Till [KBC] (v) (k), burgemeester van Kleef, tr.

247.547. Wendelina van Arnhem [KBC] (v).

247.548. Tieleman ten Heerenhaaff [KBC] (v) (k), tr.

247.549. Christina Greeveraet [KBC].

247.550. Claes Willemsz Veeren [KBC] (k), burger van Arnhem in 1527.

247.620. Jan Mattheusz van Berendrecht [KPK] (v) (k), tr. 1e dochter van van Claes Bouwenszn Fijch, tr. 2e

247.621. Duifje Dircksdr. van Leyden [KPK] (v), weduwe van Heyman Florisz. van Boschhuysen.

247.622. Cornelis Jansz. van Delft [KPK] (k), drapenier, † Leijden tussen 10 nov. 1501 en 9 aug. 1505, tr. 2

247.623. Alijtgen Ghijsbrecht Jan Wittenzndr [KPK] (v), † Leiden tussen 1 nov. 1535 en 9 febr. 1563.

247.624. Cornelis van den Heuvel [KPK] (k).

247.628. Aper van Melisdijck [KPK] (v) (k), burgemeester van Delft 1497-1498, tr.

247.629. Erckenraad Colijn [KPK] (v).

247.632. Franck Jacobsz van der Meer [KBC] (v) (k), buitenhavenmeester te Delft (1486), † 1554, tr.

247.633. Elisabeth Bouwensdr van Heemskerck van Beest [KBC] (v), leefde nog in 1527.

247.634. Dirck Gijsbrechts [KBC] (k). tr.

247.635. Machtelt, bezit land te Nieuw Mathenesse [KBC], † voor 4 aug. 1520.

247.636. Claes Andriesz (Persijn) [KBC] (k), † voor 13 dec. 1519, tr. Aeltgen.

247.640. Huijck Cornelisz [KBC] (k), burgemeester van 's Gravesande 1502, † voor 24 sept. 1541, tr. voor 26 jan. 1495

247.641. Katrijn Hendricksdr Storm [KBC] (v), † voor 4 aug. 1520.

247.644. Michiel van de Velde, later genoemd Vosmaer [KBC] (k), ridder van Jerusalem, tr. ca. 1495.

247.645. dochter van den Eijnde [KBC] (v).

247.646. Tielman van den Heuvel [KBC] (k), brouwer te Delft, † ald. (O.K.) 2 okt 1536.

247.647. Aleijd Dircksdr van Rodenrijs [KBC], † Delft 15 nov. 1535.

247.656. Pieter van Beaumont [KBC] (v) (k), tr. ca. 1510

247.657. Maria van Beaumont [KBC] (k).

247.660. Pieter Jansz. Brasser [KBC] (k), gasthuijsmeester te Delft in 1522, tr. voor 17 jan. 1503

247.661. Hadewij Willemsdr Venijn [KBC] (v), † na 9 jan. 1516.

247.662. Dirck Goverts Meerman [KBC] (v) (k), raad, schepen en weesmeester van Delft, † 6 nov. 1544, tr.

247.663. Maritge Gerrits [KBC], van Rotterdam, † na 26 jan. 1538.

247.716. Willem van Weedebosch [KBC] (v) (k) tr.

247.717. Alijd Cornelis Wouterszdr van Rijn [KBC].

247.740. Cornelis Maartensz Houtman [KBC] (k).

247.752. Jacob Soetermansz van Hamerstede [KBC] (k).

247.760. Pieter Jansz Brasser [KBC] (k).

247.772. Lieven van der Lisse [KBC] (v) (k), burgemeester van Zierikzee, tr.

247.773. Levina Pietersdr Wisse [KBC], † 9 aug. 1527.

247.774. Jan Boeije [KBC] (k), burgemeester van Zierikzee, tr.

247.775. Dana Ockers [KBC] (v), † 27 dec. 1545.

247.784. Jan Claesz. van Persijn [VvO 3] [VvA 5, 23] (k), woonde in 1478 te Amsterdam in de Warmoesstraat tegenover de Oude Kerk, raad 1493, burgemeester van Amsterdam 1502, tr. 1e Margaertha Jansdr. van Berckenrode, † kort voor maart 1482, tr. 2e ca. 1490

247.785. Christina van der Schelling [VvO 3] [VvA 5, 23] (v), leefde nog in 1540.

247.786. Jan Claesz Gaeff [KBC] (k), tr. Lijsbeth Jansdr.

247.788. Willem van Mons [KBC] (v) (k), tr 's Gravenhage 15 febr. 1521.

247.789. Margaretha Reiniersdr de Jong [KBC] .

247.790. Hendrik van der Haer [KBC] (k), tr.

247.791. Cunera van Essche [KBC].

254.992. Cornelis van (H)oudtshoorn genaamd de Vlaminck [VvA 69] (v) (k), geb. Gent 1453, woonde in 1486 nog te Gent in het huis De Winthout, vestigde zich later te Amsterdam, schepen 1500, raad in de vroedschap 1502, burgemeester van Amsterdam 1510, † ald. 14 sept. 1519, tr. ald.

254.993. Alijt Gijsbertsdr van Diemen [VvA 69] (v).

254.994. Jan Evertsz [VvA 69] (k), afkomstig van Enkhuizen vestigde zich te Amsterdam in de Warmoestraat, zeepzieder, tr.

254.995. Trijn Olfertsdr [VvA 69] (v).

254.996. Gerrit Gisp [VvA 50] (k), afkomstig van Gisp, vestigde zich te Amsterdam.

255.004. IJsbrant Gerritsz Barckman [VvA 47] (k), tr.

255.005. Aecht Jacobsdr Meijster [VvA 47].

255.006. Jan Jansz. Verburgh [VvA 47] (k), woonde te Amsterdam, tr.

255.007. Aecht Pilgramsdr [VvA 47] (v).

255.020. Gerrit Willemsz van Alckmaer [VvA 82] (k) (k), schepen 1487, raad in de vroedschap 1505 en schout van Amsterdam 1509, tr.

255.021. Aefge Pietersdr. Gaeff [VvA 82] (v).

255.040. Jan Hein Maesz later Molengraefsz [NP 41] (v) (k), ontvangt cijns van de Minderbroeders moer te Loon op Zand omstreeks 1485, poorter van 's-Hertogenbosch 1481, cremer in het huis De Ster met de Staart op de Schapenmarkt, † 1506.

255.062. Martijn Claesz van Ruyven (k), schepen van Haarlem 1517, tr. Maria Claesdr.

255.068. Andries Boelenz [VvA 38] [DvH 215] (v) (k), geb. Amsterdam 3 sept. 1455, olieslager en koopman ald., schepen 1483, raad in de vroedschap 1484 en burgemeester van Amsterdam 1496-1517, voogd Sint Lucienklooster 1508, weesmeester 1511, tr.

255.069. Marie Jansdr Beth [VvA 38] [DvH 215] (v), † Amsterdam 29 juli 1525 (begr. O.K. voor het Jan Beth- of Kruisaltaar).

255.136. Jan Hoogers [VvA 69, 76] (k), wonend te Purmerend vermeld in 1477.

255.142. Olphert Pietersz [VvA 69, 76] (k), geb. Enkhuizen, vestigde zich te Amsterdam, koopman, tr. Hillegont.

255.148. Boel Jacobsz Bicker [VvA 57] [DvH 575] (v) (k), koopman (Calais-wol) 1491, schepen 1481/90, raad vóór 1490-1505, en burgemeester van Amsterdam 1495/97, kerkmr. NK 1488, † ald. kort voor maart 1505, tr.

255.149. Nelle Jonge Jacobszdr. [VvA 57] [DvH 575] (v), overwijf van het sacramentsgilde 1498.

255.150. Frans Claes Heijnensz [VvA 14, 17, 57] [DvH 353] (v) (k), schepen 1510/22, weesmeester 1513-1519, raad in de vroedschap 1525-1528 en burgemeester van Amsterdam 1525/27, kerkmeester NK 1497/98/1510/11/12, regent Sint Pietersgasthuis 1520/21/23/24/28, kapitein van de hoefslag van Wijk III circa 1505, woonde aan de plaats 'In de Clock', † Amsterdam 1528, tr. circa 1491/1495

255.151. Katrijn Jan Benninghdr [VvA 14, 17, 57] [DvH 353] (v), † na 1519.

255.160. Andries Jansz Bal [VvA 32] (v) (k), gezegd van Wieringen of Rijswijck, geb. Rijswijck 1482, † Amsterdam kort voor 17 mei 1526, tr.

255.161. Aecht Luijtsdr huydekooper [VvA 32] (v).

255.162. Geurt Jansz van Beuningen [VvA 32] (k), leefde rond 1500 te Nijmegen.

255.180. Pieter IJbrantsz Hem [VvA 3] (v) (k) (k), geb. Amsterdam 1462, tr. 1e Aecht Claes Thijmanszdr., tr. 2e.

255.181. Giert Jansdr [VvA 3].

255.190. Reijner Geurtsz van Beuningen (v) (k), afkomstig van Nijmegen vestigde hij zich te Amsterdam, † ald. kort voor mei 1556, tr, Aefge Willemsdr.

255.200. Gerrit Claesz Brouwer [NP 6] (k), schepen 1522 en burgemeester van Haarlem 1526, tr.

255.201. Trijn Martijn Claeszdr van Ruijven.

255.202. Coen Hendricksz Hasselaer [NP 6] [VvA 64] (v) (k), † kort voor 18 febr. 1507, tr.

255.203. Ermgaert Martijn Claeszdr van Ruijven [VvA 64] (v).

255.208. Luijt Jacobsz [VvA 5] (v) (k), schepen en raad in de vroedschap van 1510, Burgemeester van Amsterdam 1526, tr.

255.209. Lijsbeth Jansdr van Persijn (de oude) [VvA 5] (v), geb. Amsterdam Mei 1477, † ald. 1537.

255.210. Pieter Claesz [VvA 5, 23] (v) (k), woonde in den Keijser, schepen van Amsterdam 1466, tr.

255.211. Jonge Geertruijd Hendricksdr. van der Schellingh [VvA 5, 23] (v).

255.212. Pieter Albertsz de Veer [VvA 17] (v) (k), droochscheerder te Amsterdam 1550, tr. Dieuwer Claesdr. † kort voor dec. 1536.

255.224. Pieter Jansz Kies [VvA 76] (k), woonde te Haarlem 2e helft 15e eeuw, tr.

255.225. Katrijn van Wamelen [VvA 76], van Haarlem.

255.226. Steffen Hendricksz van Wissen [VvA 76] (k), burgemeester van Haarlem 1492, tr.

255.227. Aef Dircksdr van Wamelen [VvA 76].

255.256. Simon Jansz [VvA 102] (k), haringkoper op de Nieuwendijk in Den Haring, regent Leprozenhuis 1525.

255.258. Egbert Barendsz den Gulden Knecht [VvA 102] (k), tr. Toijse Centendr.

255.358. Jacob Pietersz Huijch alias Haringh [VvA 53] (k), burgemeester van Amsterdam 1542, tr. Griete Taemsdr.

255.468. Pieter Oem (k), tr. Giert.

255.470. Oude Dirck Claesz Cillemoer (k) schepen 1479, raad in de vroedschap 1486 en burgemeester van Amsterdam 1491, tr.

255.471. Trijn Jansdr Oomkens.

255.960. Roelof Jacobsz Drooch [VvA 40, 45] (k), tr.

255.961. Claer Vranckenszdr. de Wael [VvA 40, 45] (v).

255.962. Dirck Jacob Hendrichsz [VvA 45] (k), burgemeester van Gouda 1487, tr.

255.963. Margriet Adriaensdr Oem [VvA 45].

256.402. Adriaan Hartsinck [NP 2] (k).

256.403. Soetje Pietersdr Coster.

256.400. Jacob Jansz. Pauw [NA 42] [NP 48] (v) (k), na dode van zijn broeder Frederik beleend met de Kerchem 1473, welk goed hem door Maximiliaan en Maria, graaf en gravin van Holland verkocht wordt 'ten vrij eigen' 24 juni 1478, verhuisd van Amsterdam naar Gouda, alwaar huiseigenaar 1473 en vroedschap 1489, † omstr. 1510 tr. Bennerich.

256.402. Dirck Dircksz. Nijncx (k).

256.412. Claes Jan Pietersz, tr. (k)

256.413. Aleijt Simonsdr. Cogman.

257.208. Laurens Pietersz van Neck [VvA 11, 17] (v) (k), geb. Amsterdam 6 jan. 1463, zeepzieder, eigenaar Damrak 49 in 1489, † kort voor nov. 1514, tr.

257.209. Gijsland Dirck Baerdenszoonsdr [VvA 11, 17] (v) , † kort na 22 mei 1539.

257.210. Otto Hessels (k), woonde in 1500 aan de O.Z.Voorburgwal 38, tr.

257.211. Griete Hillebrant Claes de zeepziedersdr.

257.856. Willem Woutersz. Ploos [NA 42] (k), schout van Loosdrecht 1476 en 1481.

257.896. Jerephaes van Leeuwen (v) (k), tr.

257.897. dochter van Nes.

257.900. Jan van Hattum (k).

257.904. Dirck Ruijsch (v) (k), † 1515, tr.

257.905. Geertruijd van Rijn van Groenenberch (v).

257.908. Johan van Brakell (v) (k), vermeld in 1475, tr.

257.909. Catharina van Leefdael (v).

257.910. Udo toe Boecop toe Harseloe (v) (k), tr. ca. 1500.

257.911. Geertruijd van Delen (v).

Generatie XIX

262.144. Reyner Marres [NP 47,76] (v) (k), geb. omstr. 1400, koopman, gegoed in het land van Luik en in de Vroenhof van Maastricht.

274.572. Andreas Nypels [NP 21] (k), koermeister van het vleeschhouwersambacht te Maastricht 1398, 1402, 1405, 1406, neemt deel aan de verdediging van Maastricht tijdens het beleg door de Luikenaren 1407-1408, famulus oppidi 1412.

286.736. Jonker Willem van den Bosch, heer van Millen [JP] (v) (k), zijn zegel hangt aan een oorkonde van het stift van Munsterbilzen van 13 jan. 1431, † omstreeks 1432.

303.104. Nicolaas Rutten (v) (k), schepen van Eijsden 8 dec. 1428.

356.984. Govert Pickaerts [MMP] (v) (k), tr.

356.985. Elisabeth Pickaerts [MMP].

362.496. Johannes de Coenegracht [LC] (k), vermeld wegens rentebetalingen aan het kapittel van Sint Servaes te Maastricht in 1435 over goederen te Vlijtingen in bezit van zijn echtgenote, dochter van Godenoel van Membruggen.

365.344. Jean de Chokier l'ainé (v) (k), schepen van Chokier, Ramet, Awir en Ivoz, vermeld van 1426 - 1450, tr. 1e Anne, vermeld in 1426, tr. 2e Marguerithe Surlet de Chokier, vermeld in 1444, dr van Jacquemin Surlet de Chokier en Isabelle Chayneal.

365.345. Anne des Vignes, vermeld in 1426.

365.360. Bernard d'Orley, ridder [ES VI-113] (v) (k), heer van Orley, Linster en Meissenbourgh, bewoonde kasteel La Folie te Orley, tr. 1475

365.361. Françoise d'Argenteau [ES VI-113] (A) (v) (k), vermeld 28 april 1485.

368.152. Herman Schaetzen (v) (k), verhief met zijn broers de ouderlijke goederen in 1417, tr.

368.153. Aleydis van Henis (v).

468.992. Jean van der Feltz (v) (k), heer van Feltz, ridder, vermeld 1381 - 1388, † voor 17 juli 1395, tr.

468.993. Grete Wiltz, vermeld 1381 - 1388. † na 11 nov. 1388.

469.120. Hendrik Bentinck [NA 38] (v) (k), beleend met het goed Arensberg bij Wapenvelde, schenkt land bij de stichting van het klooster Hulsbergen 1402 en 1402, † 1431, begraven in voorn. Klooster, tr. Elisabeth, begr. Hulsbergen 1452.

469.168. Jan van Eynatten [AG, I] (k) ridder, vocht tezamen met zijn broer Pieter van Eynattesn onder het bevel van de Hertog van Brabant in de slag bij Baeswiller in 1371, tr.

469.169. Maria van den Bongart (de Pomerio) [AG, I] (v).

469.170. Jan van Neubourg [AG, I] (k), heer van Neubourg, Margraten en Gulpen.

469.172. Jan van Mulken [AG, I] (v) (k), heer van Heukelom, burgemeester van Maastricht (1394, 1398), tr. Mathilde.

469.888. Hendrik van Haersolte tot Haerst [NA 40] (v) (k), vermeld 1358-1411, onder de edelen sedert 1396, † vóór 11 okt. 1422, tr. omstreeks 1404

469.889. Maria van Graes, † Zwolle 11 okt 1422, begraven op de St. Agnietenberg.

469.890. Roelof van Heest (k), tr.

469.891. Dochter uit het huis van Laer.

469.968. Olivier Hackfort [NL 2021] (k), ambtman van Overbetuwe (1422 - 1430).

469.969. Josina van Beest [2012 NL] .

469.970. Evert van Delen [NL 2021] (k), heer van Harskamp.

469.971. Elisabeth van Bemmel [2012 NL], tr 2e Bernt van Wees.

469.984. Johan II van Buckhorst [GK 3] (v) (k), heer van Buckhorst en Zalk 1359, knape (1405), vermeld 1363 - 1416, drost van Diepenheim 1394 -1395, drost en kastelein van Coevorden en Drenthe 1404 - 1413, testeerde 18 jan. 1416, tr.

469.985. Ermgard van Hacfort [GK 3] (v), zij schonk het klooster Ter Hunnepe 6 pond pacht op 15 aug. 1391 (gezegeld charter), † voor 1401.

469.986. Herman van Honloe [GK 3] (k), tr. Jutte.

469.988. Arnt van Hesse [GK 3] (k), heer van Hulhuizen, ridder, tr.

469.989. Adelheid van der Ese [GK 3].

469.990. Johan van Leeuwen [GK 3] (k), tr.

469.991. Walrave van Appeltern [GK 3].

469.992. Henrick Bierwisch [GK 3] (k), tr.

469.993. Johanna van Steenbergen [GK 3].

469.994. Gerrit van Rijssen [GK 3] (k),

469.996. Hendrick Bentinck [NA 38] [GK 3] (v) (k), tr. Jutte.

470.000. Godschalk Oem [GK 3] (k), heer van Wijngaerden (1432), tr.

470.001. Margaretha van Alckemade [GK 3].

470.002. Franck van der Bouckhorst [GK 3] (k), ridder, tr.

470.003. Katrijn van Bakenesse [GK 3].

470.004. Jan van Duvenvoirde [GK 3] (k), heer van Duvenvoorde, Noordwijkerhout, 't Woud en Sterrenburg, tr.

470.005. Maria van Vianen [GK 3].

470.006. Gijsbert van IJsselstein [GK 3] (k), tr.

470.007. Adriana van Swieten [GK 3].

470.008. Willem van Colster [GK 3] (k), tr.

470.009. dochter van Pieter Abelsz. [GK 3]

470.010. Floris van Alkemade [GK 3] (k), tr.

470.011. Agatha van Alkemade [GK 3], tr.

470.012. Jan Swieten [GK 3] (k), heer van Opmeer, tr.

470.013. Catharina van den Abeele [GK 3].

470.014. Willem van Egmond [GK 3] (k), heer van Zevenhuizen, ridder, tr.

470.015. Johanna van Heemskerk [GK 3].

491.520. Hermannus de Cort [NA 84] (v) (k), erfpachter te Olland onder St. Oedenrode, † voor 19 maart 1661, tr. Elisabeth, † tussen 26 aug. 1482 en 25 sept. 1483.

491.522. Arnod Arnolds van den Borne [NA 84](k), landbouwer te Olland, tr. Heilwich.

491.552. Gijsbrecht Cloeck (v) (k), beleend na overlijden van zijn vader Rickquyn Cloeck met het Kleefse leen 't Lo te Duiven (1475, 1482), † in of kort voor 1501, tr.

491.553. Stijna van Bafferden, verkoopt als weduwe aan haar schoonzoon Johan Keyzer 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duiven (1501).

491.588. Jacob Willemsz Pancras [VvA 38, 133] (k), leefde tussen 1460 en 1530, tr.

491.589. Claesdr Smit [VvA 38, 133] (v).

491.592. Claes Simonsz van Hoorn [VvA 93] (v) (k), geb. Hoorn, vestigde zich te Amsterdam in 1481, kapitein van de stadswake in 1481.

491.598. Jan Claesz in den Holft [VvA 199] (v) (k), geb. Amsterdam 1 okt. 1461, tr. mei 1483 N.N.

491.608. Jacob Pietersz Coeckebacker [VvA 65] (k), woonde in 1511 op de hoek van de Oudebrugsteeg in Amsterdam, tr.

491.609. Weijntge van Abcoude [VvA 65].

491.612. Dirck Jacobsz Quintingh [VvA 17, 133] (k) (k), schepen 1504, raad in de Vroedschap van Amsterdam 1505, † kort voor mei 1509, tr.

491.613. Jacob Wallichzdr (v) [VvA 17, 133].

492.114. Simon Jansz (Coggeman) [VvA 25] (k), schepen van Amsterdam 1482, tr.

492.115. Agniese Hendrick Claes Reyerszoonsdr [VvA 25].

492.146. Hendrick Coenensz van der Schelling [VvA 14, 23] (v) (k) (k) (k) (k), geb. Amsterdam 1427, stichte het Minderbroederklooster te Amsterdam, † ald. 13 sept. 1495, tr.

492.147. Margriet Dircksdr. Benningh [VvA 14, 23] (v), geb. Amsterdam 1430, † ald. 12 jan. 1500.

492.152. Jan Gerritsz Benningh [VvA 14] [DvH 353] (v) (k) (k), geb. Amsterdam ca. 1430, schepen van Amsterdam 1471/74, hoofdman nachtwake wijk III circa 1475, kapitein van de Hoefslag wijk III circa 1481, woonde aan de Nieuwendijk en aan de Plaats, gegoed aan de Amstel onder Amstelveen o.a. 'Meerhuysen' en 'Kostverloren' alias 'Brillenburg' alias 'Ruysensteyn', stichter, met zijn echtgenote, van een altaar in de Nieuwe Kerk van Amsterdam, tr.

492.153. Elisabeth Jacob Hendrickszdr Auwel [VvA 14] [DvH 353] (v).

492.154. Dirck Heijmansz Ruijsch [VvA 14] (k), schepen 1451, raad in de vroedschap 1479 en burgemeester van Amsterdam 1481. tr.

492.155. Katrijn Hendrickszdr Auwel [VvA 14].

492.356. mr Vranck Jansz de Wael [VvA 40] (v) (k) (k), schonk in 1504 een gift aan de door zijn vader gestichte dienst in de Nieuwen Kerk te Amsterdam.

492.358. Jacob Vranksz [VvA 40](k), tr.

492.359. Aleijd Jacobsdr van Amerongen [VvA 40].

492.364. Willem Sonderdanck [RA],1e schout te 's-Gravenhage, gest. voor 1526 (v) (k). Hij tr 2e Baertge Pieters, tr.

492.365. Baertge Willems Hoochstraet [RA].

492.366. Jacob Pietrsz. Huych alias Haringhs [VvA 48] (k), burgemeester (van Amsterdam?)

492.416. Pieter van der Goes [NA 40] (k), in 1458 eigenaar van twee huizen te ´s Gravenhage, schepen aldaar 1467, procurator van de Heeren van St. Anthonis 1486, tr.

492.417. Dochter van Aert de Joode.

494.624. Wouter van Coelen alias van Colenberg [AK] (v) (k), geb. ca. 1370, beleend met de Colenberch 11 juli 1394, raad van Utrecht 1431, † 6 dec. 1446, tr.

494.625. Foeijse van Zuylen van Blickenburg [AK] (v), † voor 20 maart 1468.

494.628. Adriaen van Rijn van Jutphaes [KBC] (v) (k), † 1493, tr.

494.629. Elisabeth van Hemert [KBC] (v).

494.630. Gerard van Zoudenbalch [KBC] (v) (k), burgemeester van Utrecht, tr.

494.631. Geertruijd van Zuylen van Natewisch [KBC] (v).

494.632. Jan van Renesse van Lichtenberch [NA 43] [MRA] (A) (v) (k), heer van Zeist, Kersbergen, Everdingen en 's Heraartsbergen, beleend met 's Heraartsbergen in 1412, vermeld als proost van Deventer in 1431, zegelde met de ridderschap van Utrecht in 1436, † 1440, begraven in de Renessekapel tr.

494.633. Katherine (of Elisabeth) van Baer [NA 43] [MRA] (v), † 1457.

494.634. Hendrick van Brienen [KBC] (v) (k) schepen van Harderwijk, tr.

494.635. Margriet de Wolff [KBC] (v).

494.636. Jacob Proeijs [KBC] (v) (k), schepen van Utrecht 1457, tr.

494.637. Heijlwich van Steenre [KBC] (v).

494.638. Alphard Ruijsch [KBC] (v) (k), schepen van Utrecht 1468 -1491, tr.

494.639. Elisabeth Willemsdr van der Horst [KBC].

494.800. Herman van Leeuwen van Rijswijk, de grote [KBC] (v) (k) (k), † voor 1516, tr.

494.801. Jutta Albertsdr [KBC].

494.816. Peter Ruijsch [KBC] (v) (k), schepen van Utrecht 1482, tr.

494.817. Mechteld Heerman [KBC] (v), † 1467.

494.818. Hugo Egbertsz van Rijn van Groenenbergh [KBC] (k), tr. Mabelia.

494.824. Johan van Brakell [KBC] (k), gerichtsman te Lijnden, tr.

494.825. Johanna van Bloemensteijn [KBC].

494.826. Lodewijck van Leefdael [KBC] (k), tr.

494.827. Elisabeth Vlienburg [KBC].

494.828. Gerrit toe Boecop toe Harseloe [KBC] (v) (k), tr. ca. 1417

494.829. Margriet van Heerdt [KBC] (v).

494.830. Daem van Deelen [KBC] (v) (k).

494.864. Johan van Dompselaer [KBC](v) (k), † 1452, tr.

494.865. Mechteld van Emelaer [KBC].

494.928. Sweer van Nellesteijn [KBC] (k), † 1486, tr.

494.929. Willemien de Wild [KBC].

495.088. Johannes Bruijns [KBC] (k), † na 1515, tr.

495.089. Griete Piese [KBC].

495.092. Herman van Till [KBC] (v) (k), burgemeester van Kleef, tr. ca. 1470.

495.093. Geertruijd Conradsdr Berck [KBC].

495.094. Jan van Arnhem [KBC] (v) (k), tr 1484

495.095. Aleida van Bemmel [KBC] (v) † 1543.

495.096. Cornelis ten Heerenhoef [KBC] (k), tr.

495.097. Mechteld Schoel [KBC].

495.240. Mattheus Jan Willemszn. [KPK] (v) (k), tr.

495.241. Adriana Jansdr. van der Woude [KPK].

495.242. Dirck Aelbrechtsz. van Leyden [KPK] (v) (k), tr.

495.243. Belia Arentsdr. Heerman [KPK] (v).

495.246. Gijsbrecht Jan Witgensz. [KPK] (v) (k), drapenier te Leiden, Heilige Geestmeester, † Leiden tussen 14 januari 1494 en 16 maart 1496, tr.

495.247. Catharina Geryt Vinckendr. [KPK] (v), † Leiden na 9 augustus 1505.

495.256. Amelis Claesz van Melisdijck [KBC] (k).

495.258. Daniel Colijn [KBC] (v) (k), schepen van Delft 1470.

495.259. Gerritaeghten Barthoutsdr. Nagel van Voorhout [KPK] (v).

495.264. Jacob Lambrechtsz. van der Meer [KBC] (v) (k), schepen van Delft 1445, tr.

495.265. Ida Thou van der Burch [KBC] (v).

495.266. Dirck van Beest van Heemskerk [KBC] (v) (k), tr ca. 1450.

495.267. Ida van Voorhout [KBC] (v).

495.282. Heijnrick Gilisz. Storm [KBC] (v) (k), leenman van Hontshol, † voor 16 aug. 1486.

495.290. N.N. van den Eijnde [KBC] (k), tr.

495.291. dochter van Rodenrijs [KBC].

495.312. Adraen Pietersz van Beaumont [KBC] (k).

495.314. Johan van Beaumont [KBC] (v) (k), raad in de vroedschap van Dordrecht 1440, tr. Nicolette Willemsdr.

495.322. Willem Danckertsz. Venijn [KBC] (v) (k), wonend te Schoonderloo, leenman van Honingen 1451, idem van Holland 1466, † na 16 maart 1497 voor 15 febr. 1502, tr. voor

495.323. Machteld Gerritsdr. van Hazendonck [KBC].

495.324. Govert Cornelisz de Vlieger [KBC] (k).

495.422. Evert van Weede Bosch [KBC] (v) (k), tr. 15 febr. 1479.

495.423. Hillegonda Bosch [KBC] (v).

495.544. Iman van der Lisse [KBC] (v) (k), burgemeester van Zierikzee 1510.

495.548. Jacob Boeije [KBC] (v) (k), thesourier van Zierikzee 1494, tr.

495.549. Clasina de Kaeter [KBC] (v).

495.550. Ocker Simonsz Ockers [KBC] (k), tr.

495.551. Maijcken Peck [KBC] (v) † 26 sept. 1518.

495.576. Willem van Mons [KBC] (v) (k), schepen van Brussel, tr.

495.577. Margaretha de Familleureux [KBC] (v).

509.984. Jan Wouters van Oudtshoorn [VvA 38, 69] (v) (k), geb. ca. 1400, woonde in de Warmoesstraat te Amsterdam in het huis De Drie Koningen, burgemeester van Amsterdam 1452, vetrok uit Amsterdam na de grote brand en vestigde zich te Antwerpen en later te Gent, zeepzieder aldaar in De Swarte Winthont op de Botermarkt 1455, † Gent 1469, tr. Amsterdam .

509.985. Wendelmoet Dircksdr van Wormer [VvA 38, 69] (v), leefde nog te Gent in 1472.

509.986. Gijsbert Barthoutsz van Diemen [VvA 69] (k), schepen van Amsterdam 1477, tr.

509.987. Griet Willem Jacobszdr [VvA 69].

509.990. Olphert Pietersz [VvA 69] (k), geb. Enkhuizen, vestigde zich te Amsterdam, vermeld onder de notabelen van Amsterdam 1498, tr. Hillegont.

510.012. Pilgram Jonge Jacobsz [VvA 17, 47] (v) (k), schepen van Amsterdam 1494, tr.

510.013. Margriet Simon Baerdenzdr [VvA 17, 47] (v)

510.042. Pieter Dircksz Gaeff [VvA 82, 84] (v) (k).

510.080. Heinric Maes Molengraefsz [NA 41] (v) (k), ontvangt cijns te Loon op Zand tussen 1464 en 1477.

510.136. Boel Dirck Boelenzn [VvA 38] [DvH 215] (v) (k), schepen 1459, raad in de vroedschap [1460] voor 1477, burgemeester van Amsterdam 1470, stichter van een vicarie op het Sint Pietersaltaar in de buitenlandvaarderskapel van de Oude Kerk 1477, † ald. 10 jan 1483, tr.

510.137. Lijsbeth Allertsdr [VvA 38] [DvH 215] (v), † Amsterdam (begr. O.K.) 1 sept. 1482.

510.138. Jan Beth Jansz [DvH 216] (k), waard der Oosterlingen in de herberg De Witte Hond in de Warmoesstraat te Amsterdam, schepen 1464, raad in de vroedschap voor 1477, burgemeester van Amsterdam 1471-1494, stichter van het Jan Beth- of Kruisaltaar in de Oude kerk 1463, , † ald. 10 jan 1483, tr. Haes.

510.296. Jacob Bicker [VvA 57] (k), geb. ca 1410. † voor 1498, tr.

510.297. Nelle Boel [VvA 57], vermeld als regentes van het Sacramentsgilde van Heijligerstede in 1498.

510.298. Jacob Jonge Jacobsz [VvA 48, 57] [DvH 575] (v) (k), schepen 1470, raad 1484-na 1501 en burgemeester van Amsterdam 1486/87/89/90/92/93, tr.

510.299. Geertruijd Simonsdr Baerden [VvA 48, 57] (v).

510.300. Claes Heijn Claesznszn [VvA 17] [DvH 218] (v) (k), woonde aan de Plaats, schepen van Amsterdam 1467/72, Raad van Amsterdam 1477-1483, hoofdman van de Nachtwake van wijk 11 1477, † Amsterdam 17 juni (1483) en begr. in de N.K. voor het Hoogkoor.

510.320. Jan van Wieringen [VvA 32] (k), geb. ca 1450 w.s. op het eiland Wieringen, vestigde zich eerst te Rijswijk, later te Amsterdam, tr. 1476.

510.321. Alida Bal [VvA 32], geb. Rijswijk.

510.322. Luijt Willemsz Huydekooper [VvA 32] (k).

510.360. IJsbrand Claesz Hem [VvA 3] (v) (k), woonde te Amsterdam bij de oude Brug, tr. Nies Martijn Jacobszdr.

510.380. Geurt Jansz. van Beuningen (k), woonde rond 1500 te Nijmegen.

510.404. Hendrick Dircksz Hasselaer [NP 6] [VvA 64] (k), zijn erfdeel werd op 25 april 1459 te weeskamer van Haarlem ingebracht, tr. Geertruijd Jansdr.

510.406. Martijn Claesz van Ruijven [VvA 64] (k), schepen van Haarlem 1517, tr. Maria Claesdr.

510.416. Jacob Willems [VvA 5, 17] (v) (k), schepen 1483, raad in de vroedschap 1486 en Burgemeester van Amsterdam 1492, tr.

510.417. Anna Simon Baerdenzsdr [VvA 5, 17] (v)

510.418. Jan Claesz van Persijn [VvA 5] (k), raad in de vroedschap 1493 en Burgemeester van Amsterdam 1502, tr.

510.419. Margaretha Jansdr van Berckenrode [VvA 5] (v), † kort voor maart 1484.

510.420. Claes Jan Pietersz (k), tr.

510.421. Aleijt Simonsdr Cogman.

510.424. Albert Dircksz de Veer [VvA 17] (v) (k), tr.

510.425. dochter van Dirck Baerden [VvA 17] (v).

512.800. Jan Pauw [NA 42] [NP 48] (v) (k), beleend met De Kerchem 21 Juli 1414, schepen van Amsterdam 1436, † voor 10 sept. 1451, tr. Agnies.

514.416. Pieter van Neck [VvA 11] (k), geb. ca. 1430, koopman op het water te Amsterdam, † kort voor febr. 1477, tr. Alijt Simon Coppenszoonsdr.

514.418. Dirck Symon Baerdensz [VvA 11, 17] (v) (k) (k), schepen 1473 en 1496, raad in de vroedschap 1484-1518, Burgemeester van Amsterdam 1484, 91, 94, 99 en 1500, overman St. Anthoniusgasthuis, kapitein van de hoefslag van wijk XI 1481, olieslager 1497 en zeepzieder, woonde in de Warmoesstraat 15 in De vergulde zeepton, tr.

514.419. Dieuwer Jacob Walichszoonsdr [VvA 11, 17] (v).

515.808. Peter Ruijsch (v) (k), schepen van Utrecht 1482, tr.

515.809. Mechteld Heerman (v), † 1467.

515.810. Hugo Egbertsz van Rijn van Groenenbergh (k), tr. Mabelia.

515.816. Johan van Brakell (k), gerichtsman te Lijnden, tr.

515.817. Johanna van Bloemensteijn.

515.818. Lodewijck van Leefdael (k), tr.

515.819. Elisabeth Vlienburg.

515.820. Gerrit toe Boecop toe Harseloe (v) (k), tr. ca. 1417.

515.821. Margriet van Heerdt (v).

515.822. Daem van Delen (v) (k).

Generatie XX

524.288. Johan Marres [NP 47,76] (v) (k), burger van Maastricht, eigenaar van landerijen in het Luikerland en in het graafschap De Vroenhof, koopt in 1403 het goed Boxberg in Zussen, wordt daar al in 1399 vermeld als landeigenaar in het Vronendal. vraagt na de Luikse burgeroorlog van 1407 - 1408 van de prinsbisschop van Luik schadevergoeding.

537.472. Jonker Lambert van den Bosch, heer van Mopertingen, [JP], Genealogie van den Bosch] (v) (k), woonde te Canne, verhief het leen van den Borgh van Gellick namens zijn echtgenote 12 sept. 1381, tr.

537.473. Aleydis Marteal van Mopertingen [JP] (v).

606.208. Willem Rutten Ackerman (k), vermeld 8 dec. 1428.

713.970. Leonardus Pickaerts [MMP] (k), zijn zoon Robert was kanunnik, deze richtte een studiebeurs op voor alle nakomelingen van zijn ouders op 1 april 1490 . tr.

713.971. Clementina Kliviers [MMP].

730.688. Renard de Greis de Chokier (v) (k), vermeld van 1415-1426.

730.720. Guillaume d´Orley (v) (k), geb. 1408, † mei 1460, ecuyer, heer van Linster, lieutenant- maire van Bastogne 1429, tr.

730.721. Catherine von Elter (d´Autel) (v), † na 1421.

730.722. Renaud II d'Argenteau [ES VI-113] (A) (v) (k), ridder, heer van Houffalize, Fraiture, Montfort sur Ourthe en Moestorff, † 13 nov. 1457, tr.

730.723. Jenne d'Enghien [ES VII-79] (v), vrouwe van Moriamez, Ramerupt, La Folie te Ecousinnes en Tubise.

736.304. Jan Schaetzen (k), van Tongeren, vermeld als bezitter van goederen te Wellen in 1392, 1404 en 1411, tr.

736.305. Jehanna, † na 1417. Zij tr. 2e Robert van den Kerckhove, vermeld in 1417.

736.306. Arnold van Henis (k).

937.984. Jean de la Rochette (k), heer van Feltz, ridder, vermeld 1368 - 1372.

938.240. Gerrit Bentinck (v) (k), vermeld in 1377.

938.338. Leonard van den Bongart alias de Pomerio [AG, I] (k), ridder.

938.344. Jan van Mulken [AG, I] (k), schepen van Maastricht, vermeld 1308 en 1356.

939.776. Barthold van Haersolte tot Haerst [NA 40] (k), ridder 1355, vermeld tot 1384, tr.

939.777. Lutgard van Oostenwolde, vermeld 1358 en als weduwe in 1394.

939.968. Johan I van Buckhorst [GK 3] (v) (k), heer van Buckhorst en Zalk 1338, vermeld 1338 - 1361, drost van de Veluwe en van Hattem (1356, 1357), leenman van de Buckhorsterweerd c.a. van Gelre 1348 - †, † (gesneuveld) Tiel 25 mei 1361, tr.

939.969. Agnes van Heeckeren [GK 3] (v), zij verzoent zich als weduwe met hertog Eduard van Gelre, zegelde tezamen met haar zwager Willem van Buckhorst op 19 sept. 1361.

939.970. Gerrit van Bake [GK 3] (v) (k), leenman van Bronkhorst tezamen met zijn broers Dirk en Hendrik 1356, heer van Hacfort 1359, tr.

939.971. Bertrade van Vorden [GK 3] (v), zij ontving goederen onder Roderlo op 1 nov. 1367.

939.992. Johan Bentinck [NA 38] (k) kerkmeester te Heerde 1361, vermeld 1361 tot 1386 te Heerde, Elburg, Arnhem, Deventer en Terwolde, gegoed te Gorsel Dommeren, Raalte en op de Veluwe, maakt maagscheid met zijn kinderen uit twee huwelijken 23 juni 1385, † kort na 11 nov. 1386, tr. 2e Agnese vermeld in 1384 en 1386.

983.040. Henricus de Cort [NA 84] (v) (k), wellicht identiek met de in 1431 voorkomende Henrick Hendricksz van Olland, landbouwer te Olland onder St. Oedenrode.

983.104. Ricquin Cloeck (v) (k), transporteert met zijn vrouw Mente het goed de Hanenbongert met de watermolen in 1456 op Dirc van Camphusen, tr. omstreeks 1390

983.105. Menta (van Roderlo).

983.178. Claes Dircksz Smit [VvA 38] (v) (k), schepen van Amsterdam in 1465.

983.184. Simon Claesz [VvA 38, 93] (k), burger van Hoorn leefde tussen 1420 en 1480, tr. Christijn.

983.196. Claes Jan Goetginsz [VvA 199] (v) (k), koopman te Amsterdam in De Holft, † kort voor sept. 1476.

984.292. Coen Tijmansz van der Schelling [VvA 23] (k), nog als hoogbejaard vermeld in 1498, tr.

984.293. Christijne Schouten [VvA 23] (v).

984.294. Dirck Gerritsz Benningh [VvA 14, 23] (v) (k), geb. Amsterdam 1404, tr. 1428.

984.295. Geertruijd van Vliet [VvA 14, 23], geb. Amsterdam 1412.

984.304. Gerrit Gerritz Benningh [VvA 14] (v) (k), geb. ca 1400, tr.

984.305. Katrijn Paulusdr van Neckeren [VvA 14].

984.306. Jacob Heijnrick Auwelsznszn [DvH 353] (k), schepen 1466, burgemeester van Amsterdam 1470/71, raad in de Vroedschap 1477-1495, schout van Amsterdam 1472-1495, hoofdman van de nachtwake van buurt III circa 1475, kapitein van de van de buurtwake en hoefslag van wijk II circa 1481, woonde aan de Plaats.

984.712. Jan de Wael [VvA 40] (k), koopman te Amsterdam, sticht op 3 november 1476 een dienst op het Romeinse altaar in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, medestichter van het Clarissenklooster aldaar, tr. Aeff.

984.728. Frans Jansz. Sonderdanck [RA] (v) (k), † 1482., test. 1506, gest. voor mei 1508, tr.

984.729. Gerritken, † 2-3-1534.

989.248. Steven van Colne [AK] (v) (k), geb. ca 1330, overste ouderman van Utrecht 1380, beleend met de Colenberch 13 febr. 1394, † voor 11 juli 1394.

989.250. Peter van Zuylen van Nyevelt [KBC] (v) (k), tr.

989.251. Johanna Otto'sdr. Schade [KBC].

989.256. Johan van Rijn van Jutphaas [KBC] (v) (k), † 1468, tr.

989.257. Johanna van der Meer [KBC] (v), † 1466.

989.258. Reinier van Hemert [KBC] (v) (k), † 1482.

989.260. Hubert van Zoudenbalch [KBC] (v) (k), † 1450, tr.

989.261. Woutera Evertsdr. Schouten van de Kelder [KBC].

989.262. Jan van Zuylen van Natewisch [KBC] (v) (k), tr.

989.263. Johanna van Rossem [KBC] (v).

989.264. Jan van Renesse [NA 91] [AD 1] (v) (k), ridder, heer in Baarland, Hellenberch, Struvelend en Bakendorp, Rijnauwen 1394-, Lichtenberg en Vinninge (door koop) 1381-1384, Reijnaerscoop en Bilevelt, onmondig beleend met de goederen van zijn vader (onder hulderschap van zijn moeder) 1352, op krijgstocht naar Litouwen 1386, bezegelde een landbrief met de bisschop van Utrecht Arnold van Horne 1375, nam deel aan de veldtochten van de bisschoppen naar Drente 1395, Ravestein 1396 en Friesland in 1396, 1398 en 1399, hofmaarschalk van hertog Albrecht (1396), raad van de bisschop van Utrecht (1413), stichter van de Renesse Kapel in het Minderbroedersklooster te Utrecht, † ald. 6 maart 1415, tr. voor 22 mei 1372

989.265. Elisabeth (van Arkel) van Heukelom [NA 91] [AD 1] (A) (v) (k), † na 1415.

989.266. Jan van Baer [KBC] (k), heer van Lathem, tr.

989.267. dochter uit het huis van Arnhem [KBC].

989.268. Hendrik van Brienen [KBC](v) (k), tr ca 1400.

989.269. Anna van Boecop [KBC].

989.270. Wolter de Wolff [KBC] (v) (k).

989.272. Bernt Proeijs [KBC] (v) (k), burgemeester van Utrecht, tr.

989.273. Mabilia van Groenewoude [KBC] (v).

989.274. Herman van Steenre [KBC] (v) (k), † 1436, tr.

989.275. Margriet van Groesbeeck [KBC] (v).

989.276. Jan Ruijsch [KBC] (v) (k), tr. ca 1425.

989.277. Alpharda Alphartsdr. van Lichtenberg [KBC].

989.600. Otto van Leeuwen [KBC] (v) (k), vermeld in 1457, tr.

989.601. Liesbeth Gerritsdr. [KBC]

989.632. Dirck Ruijsch [KBC] (v) (k), tr.

989.633. Elisabeth Trinden [KBC] (v), † Utrecht.

989.634. Wijnand Heerman [KBC] (v) (k), † 1436.

989.656. Arend toe Boecop [KBC] (v) (k) † 1428, tr.

989.657. Jutta van Brienen [KBC] (v).

989.658. Gijsbert van Heerde [KBC] (v) (k), † 1461, tr.

989.659. Margriet van Aem [KBC].

989.660. Evert van Deelen [KBC] (v) (k), tr. ca 1425.

989.661. Elisabeth van Bemmel [KBC].

989.728. Evert Lubbertsz van Dompselaer [KBC] (k), tr.

989.729. Ghise van Brijlersdr (?) [KBC]

990.184. Evert van Till [KBC] (v) (k), † 1469, tr. Evertje.

990.188. Wijnand van Arnhem [KBC] (v) (k), burgemeester van Arnhem 1462, tr.

990.189. Sophia van Rechteren van Voorst [KBC] (v), † 1509.

990.190. Albert van Bemmel [KBC] (k), richter in Tiel, tr.

990.191. Stijna Valckenaers [KBC].

990.480. Jan Willem IJsbrandtsznz. (van Berendrecht) [KPK] (k), geb. Leiden ca. 1370, schepen van Leiden 1414-1415, † tussen 1427 en 1434, tr.

990.481. Badeloghe Dircksdr. (de Bruyn ?) [KPK], overl. na 1437, † na 1437.

990.482. Johan van Alkemade van der Woude [KPK] (v) (k), tr.

990.483. Machteld Willem Rengersdr. (van Maelstede) [KPK] (v), tr. 1e Willem Boshuysen. Ouders van 102.761

990.484. Aelbrecht Dircksz. van Leyden [KPK] (v) (k), tr.

990.485. Adriana Willemsdr. van Leeuwen [KPK] (v).

990.486. Arent Heerman [KPK] (k), burgemeester van leiden (na 1420).

990.492. Jan Ghijsbrechts Witgensz. [KPK] (v) (k), drapenier te Leiden, † na 22 juni 1462, tr.

990.493. Alijd Gerytsdr. [KPK] (v).

990.494. Geryt Gerytsz. Vinck [KPK] (v (k), † tussen 13 mei 1447 en 8 februari 1452, begr. Leiden (St. Pieterskerk), tr.

990.495. Baertraet, woonde in 1455 op de Nieuwe Rijn, overl. Leiden tussen 15 september 1455 en 27 juli 1480, begr. Leiden (St. Pieterskerk).

990.516. Gerrit Colijn [KPK] (k), schepen van Delft, tr. ca 1420 .

990.517. Mechteld (van Melisdijck?) [KPK].

990.518. Barthout Pietersz. Nagel van Voorhout [KPK] (v) (k), tr. na 1423

990.519. Pieternella Ruwaartsdr. [KPK], tr. 2e N.N. Van Berckenrode.

990.528. Lambrecht van der Meer (van Tecklenburg) [KBC] (k), tr. ca 1390

990.529. Aleijt van Hodenpijl [KBC] (v), † voor 6 maart 1434. Zij tr. 2e Boudewijn Hart van der Woert.

990.530. Claes Jansz. Thou van der Burch [KBC] (v) (k), vermeld in 1448, tr.

990.531. Zuede Dircksdr. Duijst [KBC] (v).

990.532. Dirck van Heemskerk [KBC] (v) (k), alias van Beest, tr. (daartoe verplicht)

990.533. Hadewig Willemsdr van der Hoeff [KBC].

990.534. Hendrick van Voorhout [KBC] (k), schepen van Delft 1434, tr.

990.535. Immersoet Duijst [KBC].

990.564. Gilis Arentsz. Storm [KBC] (k), leenman van Hontshol (1408).

990.576. Engelbrecht Vosmaer van de Velde [KBC] (v), burger van Delft.

990.628. Govert van Beaumont [KBC] (k), vermeld in 1420, tr.

990.629. Maria van Starrenburgh [KBC], † 1400.

990.644. Danckert Jacobsz. Venijn [KBC] (v (k), leenman van Holland, vermeld in 1401, † voor 15 jan. 1441, tr. Hildegont, † voor 21 jan. 1451.

990.844. Evert van Weede [KBC] (v (k), † 1469, tr.

990.845. Cornelia Jacobsdr. van Beeck [KBC].

990.846. Willem Bosch [KBC] (v (k), tr. ca 1475.

990.847. Jacobje Spruijt [KBC].

991.088. Gillis van der Lisse [KBC] (v (k) poorter van Zierikzee, † 1477.

991.096. Jan Boeije [KBC] (v (k), Burgemeester van Zierikzee 1470.

991.098. Claes de Kaeter [KBC] (k), tr. ca 1460.

991.099. Aachten IJssendr. Witte [KBC].

991.102. Adriaen Wisse Peck [KBC] (k), tr. ca 1460.

991.103. Elisabeth IJssendr. Witte [KBC].

991.152. Willem de Mons [KBC] (v) (k), schepen van Brussel 1408-1419, tr.

991.153. Maria Le Leu [KBC].

991.154. Wouter de Familleureux [KBC] (k), gezegd Geldenaken.

1.019.968. Wouter Ottensz van Oudtshoorn [VvA 69] (k), leefde te Gent tussen 1370 en 1430, geb. ca 1370, † ca 1430, tr.

1.019.969. Geertruijt de Grebber [VvA 69].

1.019.970. Dirck van Wormer [VvA 38, 69] (k), schepen van Amsterdam 1425- 1448, vlootvoogd van de expeditie naar Denemarken in 1440, gezand te Kopenhagen 1441, tr.

1.019.971. Duijf Boelendr [VvA 38, 69] (v)

1.020.024. Jonge Jacob [VvA 17] (k), schepen 1441, Burgemeester van Amsterdam 1459, tr. Nel.

1.020.026. Simon Dirk Baerdensz [VvA 17] (v) (k) (k) (k) (k), raad in de vroedschap 1449-1483, schepen van Amsterdam 1452-1467, hoofdman van de nachtwakewijk XII (1475), woonde aan de zeedijk 20, tr.

1.020.027. Elisabeth Geryt Deijmanszdr [VvA 17] (v)

1.020.084. Dirck Gaeff [VvA 82] (k), tr.

1.020.085. Baef Marselisdr [VvA 82].

1.020.160. Maes Molengrave [NP 41] (k), schepen te Loon op Zand in 1433.

1.020.272. Dirck Boelen Heinrickzn [VvA 38] [DvH 215] (v) (k), lakenkoper 1439, hoofdman der lakenen 1441, schepen 1449, Burgemeester van Amsterdam 1447/53/54/57, gasthuis­meester O.L.Vrouwekapel en -gasthuis 1432, stichter van een vicarie op het door hem gestichte Sint Andriesaltaar in de Nieuwe kerk 1458, † Amsterdam (begr. N.K. Boelenkapel) 3 sept. 1459, tr.

1.020.273. Margriete Claes Heijnenznsdr [VvA 38] [DvH 215] (v), geb. Amsterdam, † Amsterdam (begr. St Lucienklooster) 21 juli 1459.

1.020.274. Allert Simonsz [VvA 38] [DvH 215] (k) koopman in laken, schepen 1432/47/49/52, Burgemeester van Amsterdam 1442, tr. Ludou.

1.020.596. Jonge Jacob (k), schepen 1441 en Burgemeester van Amsterdam 1459, tr. Nel.

1.020.600. Claes Heijn Claesznszn [VvA 17] [DvH 218] (v) (k), minderjarig in 1412 en dec. 1422, kerkmeester O.K. 1454, wisselaar, schepen van Amsterdam 1441, † vóór 1458, tr.

1.020.601. Kerstijne Ruijsch Jacobsdr. [VvA 17] [DvH 218] (v), † na 1463. Zij tr. 2e vóór sept. 1458 Meijnert Janszn, vooraanstaand koopman 1440, schepen van Amsterdam 1447, N.Z. Huiszittenmeester 1449, eigenaar van een huis aan de Plaats bij de Waag 1465, stichtte in 1465 een vicarie op het hoofdaltaar van de Oude Kerk, † na 1477.

1.020.720. Claes Hem [VvA 3] (k), landbouwer bij Broeck in Den Hem in de eerste helft van de 15e eeuw.

1.020.832. Willem Rijcksz [VvA 5] (v) (k), schepen van Amsterdam 1468, tr.

1.020.833. Marij Hendricksdr Stuijver [VvA 5] (v).

1.020.838. Jan van Berckenrode [VvA 5] (k), tr.

1.020.839. Lijsbeth Harst [VvA 5].

1.025.600. Gerbrand Jan Pauwenzoon [NA 42] [NP 48] (v) (k), beleend met de Kerchem en met een derde van 11 maden bij De Quade Leek 1396, † voor 21 juli 1414.

1.028.838. Jacob Walichz [VvA 17] (k) (k), schepen van Amsterdam in 1488, tr. Margriete.

1.031.616. Dirck Ruijsch (v) (k), tr.

1.031.617. Elisabeth Trinden (v), † Utrecht.

1.031.618. Wijnand Heerman (v) (k), † 1436.

1.031.640. Arend toe Boecop (v) (k), † 1428, tr.

1.031.641. Jutta van Brienen (v).

1.031.642. Gijsbert van Heerdt (v) (k) † 1461, tr.

1.031.643. Margriet van Aem.

1.031.644. Evert van Deelen (v) (k), tr. ca 1425.

1.031.645. Elisabeth van Bemmel.

Generatie XXI

1.048.576. Morech alias Morees (k), landeigenaar te Zussen in het land van Luik, posthuum vermeld in 1388 en 1389 bij de betaling van erfcijns door zijn weduwe wegens landbezit aldaar in het Vronendal en in 1399 wanneer zijn zoon als landeigenaar in het Vronendal wordt geduid als Morechs zoon.

1.146.944. Lambert van den Bosch van Millen, ridder, [JP] genealogie van de Bosch (k), verhief onder Engelbert van der Marck, prins-bisschop van Luik 1361-1364, een slot en afhankelijkheden te Eigenbilzen en verscheidene leengoederen te Millen, hij verhief de heerlijkheid De Borgh te Gellik bestaande uit een burcht met hoeve, 18 bunders bosch, 6 bunders akkerland, hoofdcijnsen en cijnsen op 16 febr. 1378

1.146.945. Margarita van Canne [JP].

1.146.946. Louis Marteal de la Neuville de Mirmorte [JP] (k), tr.

1.146.947. Agnes van Mopertingen [JP].

1.461.376. Johan de Greis (v) (k), vermeld in 1404.

1.461.440. Jean II d'Orley (v) (k) † voor 1413, tr.

1.461.441. Julie von Welchenhausen (v), erfvrouwe van Laval, † voor 1404.

1.461.442. Huart II von Elter [ES VII-51] (v) (k), heer van Elter, Sterpenich en Neuville, ridder, sénéchal van Luxemburg 1381, gouverneur van het hertogdom Luxemburg 1388 - 1402, domheer van Trier, teruggetreden in 1373, proost van Arlon 1377, tr.

1.461.443. Ermesinde van Hollenfels [ES VII-43] (v), † voor 20 dec. 1426.

1.461.444. Renaud I d'Argenteau [ES VI-113] (A) (v) (k), heer van Houffalize en Moestroff, voogd van Wibain 1378, testeerde 18 april 1434, † na 18 april 1434, tr.

1.461.445. Margaretha van Gymnich [ES VI-113] (v), erfvrouwe van Moestroff, † na 1440.

1.461.446. Englebert II d'Enghien [ES VII-79] (v) (k), ridder, heer van Ramerupt, Morialme, La Follie, Tubize, Seneffe en Lembeek, † omstreeks 1463, tr. 19 jan. 1415

1.461.447. Marie d' Antoing [ES VII-79] (v), barones van Haveskerque, erfvrouwe van Briffioeil, Bury, Wasmes, Machault, Clary, Plaissiet, Matringhem, Pont d' Estaires en Ponenghes, vermeld in 1435.

1.876.480. Johan Bentinck (v) (k), vermeld in 1435.

1.876.676. Willem de Pomerio [AG, I] (k), ridder.

1.879.936. Willem II van Buckhorst [GK 3] (v) (k), heer van Buckhorst en Zalk, ministeriaal, knape (1336), vermeld 1305 - 1336, tr.

1.879.937. Dochter uit het huis van der Ese [GK 3] (v), zij zegelde tezamen met haar broer Henric van der Eese, ridder, op 19 sept. 1336.

1.879.938. Frederik III van Heeckeren van der Ese [GK 3] (v) (k), ridder 1324, drost van Salland 1346 - 1356, drost van Twenthe 1351, schout van Deventer 1351 - 1354, hoofd van de Heeckerense partij, † 6 april 1357, tr.

1.879.939. Maria van Honnepel [GK 3] (v).

1.879.940. Jacob van der Wele van Hacfort [GK 3] (k), heer van Hacfort na aankoop van Willem van Bronckhortst 1322, tr.

1.879.941. Lutgard van Sinderen [GK 3], vermeld als zuster van Willem van Sinderen in 1356.

1.879.942. Willem van Vorden [GK 3] (v) (k), heer van Vorden, leenman van Limburg voor het Grote Huis te Vorden (1330), nog vermeld in 1359, † voor 1 nov. 1367, tr.

1.879.943. Liesbeth N.N. [GK 3], zij droeg op 1 nov. 1367 tienden over goederen, waaronder Hacfort over aan Gerrit van Hacfort.

1.966.080. Henricus de Cort [NA 84] (k), woonde in de Meierij van 's-Hertogenbosch, wellicht te Oorschot.

1.966.208. Godert Cloeck [MW] (v) (k), gegoed tezamen met zijn broer Johan Cloeck in het Broek te Arnhem 1394, leengetuige 1405, knape op de Veluwe 1418, beleend met goed ten Broke bij Arnhem als zadelgoed 1420, 1424, dat zijn broer Johan Cloeck hield als dienstmansgoed in 1402, Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen (1436), (tr. Aleid van Spaen ?)

1.966.356. Dirck Dircks Smit [VvA 38] (k), ex verdou Alsten, tr.

1.966.357. Grietge Gerritsdr de Grebber [VvA 38].

1.966.392. Jan Goetginsz (k).

1.968.586. Hein Willemsz Noirt (k), schepen 1391, schout 1405 en Burgemeester van Amsterdam 1419.

1.968.608. Gerrit Gerritz Benningh [VvA 14] (k) (k), geb. Amsterdam ca 1370, tr. ald. 1398.

1.968.609. Baert Verburgh [VvA 14].

1.969.456. Jan Sonderdanck [RA] (v) (k), intreegeld Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (ILVB) te Den Bosch 1462,gest. Delft (begr. O.K.) 1467, tr.

1.969.457. Joffer Katharina [van Hemert].

1.978.496. Wouter van Coelen [AK] (k), leenman van het Sticht 1321, schepen van Utrecht 1326 - 1339, cameraar 1330, tr.

1.978.497. Beatrix van Zuylen van Amerongen [AK].

1.978.500. Frederik van Zuylen van Nyevelt [KBC] (v) (k), tr. ca 1370.

1.978.501. Sophia Gerritsdr Poth [KBC], † 1386.

1.978.512. Dirck van Rijn van Jutphaes [KBC] (v) (k), tr.

1.978.513. Catharina de Wale [KBC] (v) † 1411.

1.978.514. Johan van der Meer [KBC] (v) (k), tr.

1.978.515. Elisabeth van Clarenburgh [KBC].

1.978.516. Reinier Keil van Hemert [KBC] (v) (k).

1.978.520. Gerrit van Zoudenbalch [KBC] (v) (k), tr. voor 1399.

1.978.521. Hadewich van Pallaes [KBC] (v)

1.978.524. Gerrit van Zuylen van Natewisch [KBC] (v) (k), tr.

1.978.525. Foijse Pott van Pottenberg [KBC], † 1444.

1.978.526. Jan van Rossem [KBC] (v) (k), amtman van Tiel, tr.

1.978.527. Stevina van Wijlick [KBC] (v).

1.978.528. Heer Jan van Renesse [NA 91] (k), ridder (1340), stichtte vicarie in de St. Nicolaaskerk te Utrecht, † ald. 29 okt. 1348, tr. (huw. voorw. 5 juni) 1338

1.978.529. Aleid van Lichtenbergh [NA 43] (v), vrouwe van Rijnauwen en Lichtenbergh.

1.978.530. Jan II van Arkel [AD 1] [AD 2] (v) (k), heer van Heukelom, ridder, † voor 15 aug. 1373, tr. (huw, voorw.) 20 nov. 1353 .

1.978.531. Elisabeth van Horne [AD 1] [AD 2] (A) (v) (k).

1.978.536. Hendrik van Brienen [KBC] (v) (k), tr. 1360.

1.978.537. Bella van Essen van Swanenburgh [KBC](v).

1.978.540. Wolff de Wolff [KBC] (v) (k) Burgemeester van Harderwijk, tr.

1.978.541. Hille Bolle [KBC] (v), geb. ca 1440.

1.978.544. Bernt Proeijs [KBC] (k), † 1425, tr.

1.978.545. Goda Roelantsdr van Lanscroon [KBC].

1.978.546. Ernst Groenewoude [KBC] (k), Burgemeester van Utrecht, tr.

1.978.547. Mechteld van Oijen [KBC].

1.978.548. Ernst van Steenre [KBC] (k), † 1399, tr.

1.978.549. Adelise Willemsdr van Montfoort [KBC].

1.978.550. Dirck van Groesbeeck [KBC] (k), schepen van Nijmegen, tr.

1.978.551. Heijlwich van Rhenen [KBC].

1.978.552. Pieter Ruijsch [KBC] (k), schepen van Utrecht, tr.

1.978.553. Florina de Wael van Lichtenberg [KBC].

1.979.200. Herman van Leeuwen [KBC] (k), vermeld 1453, tr.

1.979.264. Jan Ruijsch [KBC] (v) (k), schepen van Utrecht, † 1378, tr.

1.979.265. Aechten de Langhe [KBC], † 1375.

1.979.266. Ever Trinde [KBC] (k) schepen van Utrecht, tr.

1.979.267. dochter van Droon [KBC].

1.979.268. Dirck Heerman [KBC] (v) (k), † 1402.

1.979.312. Arnt toe Boecop [KBC] (v) (k), † 1379, tr.

1.979.313. Bertruit Willemsdr van Bronckhorst [KBC].

1.979.314. Johan van Brienen [KBC] (k), † 1394, tr.

1.979.315. Geertruid van Ouden Aller [KBC] (v).

1.979.316. Gijsbert van Heerde [KBC] (v) (k), tr.

1.979.317. Hillegond Willemsdr van der Haep [KBC].

1.979.320. Brand van Delen [KBC] (v) (k), tr.

1.979.321. Gertruda Goessens [KBC].

1.980.368. Willem van Till [KBC] (k), tr. 1403.

1.980.369. Mechteld Lambrechtsdr van de Sande [KBC].

1.980.376. Gerrit van Arnhem [KBC] (v) (k) † 12 april 1436, tr.

1.980.377. Cunegonde van Kuinre [KBC] (v).

1.980.378. Frederik van Regteren en Voorst [KBC] (v) (k), † 1462, tr.

1.980.379. Cunegonde van Polanen [KBC] (v), vrouwe van Voorst en Keppel.

1.980.964. Jan Florisz. van Alkemade alias van der Woude [KPK] (v) (k), tr.

1.980.965. Aleyd van Boeckhorst [KPK].

1.980.966. Willem Rengersz [KPK] (v) (k).

1.980.968. Dirck Pietersz. van Leyden gezegd van der Werve [KPK] (v) (k), tarwehandelaar, schepen van Leiden 1378-1379, burgemeester van Leiden 1400-1401, tr.

1.980.969. Luytgart Gerytsdr. Heerman [KPK] (v).

1.980.970. Willem Dircksz. van Leeuwen [KPK] (k)

1.980.984. Ghijsbrecht (de) Witte [KPK] (k), poorter 5 december 1388, drapenier uit Waddinxveen, overl. tussen 1420 en 1 mei 1426, tr.

1.980.985. Margriete [KPK], † na 9 november 1440.

1.980.986. Geryt Meynaertsz. [KPK] (k), † tussen 1408 en 22 februari 1413, tr. Geertruyt, na haar overlijden werd een memorie voor haar gesticht in de St. Pieterskerk te Leiden.

1.980.988. Geryt Jacobs Vincken [KPK] (v) (k), ingeschreven als student te Keulen tussen 20 december 1395 en 24 maart 1396 en te Heidelberg tussen 20 december 1397 en 22 juni 1398, † Leiden na 20 januari 1424, verm. 1437 nog in leven.

1.981.036. Pieter Vrancken van Voorhout [KPK] (v) (k), woonde te Delft, tr.

1.981.037. Gerritaeghte Barthoutsdr. Nagel [KPK].

1.981.058. Jacob van Hodenpijl [KBC] (v) (k), heer Arnouds bastaardzoon, lid van de Hoeksgezinde partij, verzoent zich tezamen met zijn vader met Willem V in 1355, zegelt nog in 1369.

1.981.060. Jan Tou van der Burch [KBC] (v) (k), schepen van Delft 1429, tr.

1.981.061. Maria van Spangen [KBC] (v), † 1460.

1.981.062. Dirck Duijst [KBC] (v) (k) schepen van Delft, tr. 1425.

1.981.063. Ida de Heuijter [KBC] (v).

1.981.064. Gerrit Barthout van Heemskerk [KBC] (v) (k), tr. ca. 1325

1.981.065. Alijt van der Woert [KBC] (v).

1.981.152. Jan van de Velde [KBC] (k), schepen van Delft 1401.

1.981.288. Jacob Pieters Venijn [KBC] (k), leenman van Holland vermeld in 1390, † voor 19 juni 1401.

1.981.688. Hendrik van Weede [KBC] (k), † 1442.

1.981.692. Gerrit Bosch [KBC] (k).

1.982.176. Wisse van der Lisse [KBC] (k), † 1449.

1.982.192. Jan Boeije [KBC] (k), woonde te Zierikzee, tr. Lone.

1.982.304. Willem Mons [KBC] (v) (k), tr.

1.982.305. Elisabeth Mettenschacht [KBC].

2.039.944. Boel Heinricksz alias Boel die snijder [VvA 38] [DvH 215] (k) (k), lakensnijder 1389, eigenaar van koeweiden in de ban van Sloterdijk, tr. Duyf.

2.040.052. Dirck Baerdensz [VvA 17] (v) (k), schepen 1419 en 1430, Burgemeester van Amsterdam 1426, tr. Hillegont.

2.040.054. Gerrit Deijman Jansz (k), schepen van Amsterdam 1419 en 1422, tr. Alijt.

2.040.544. Boel Dircksz [VvA 17] (k), woonde te Amsterdam, † ca 1420, tr. Aef.

2.041.200. Claes Heijn Claesznszn alias Claes Heijnen Heijniken Hannenzn [DvH 214] (k) (k), overman van het O.L.Vrouwe altaar in de Heilige Stede te Amsterdam 1408, woonde in de Kalverstraat tegeover de Heilige Stede, welk huis bij de grote stadsbrand afbrandde en waarvan het terrein in 1422 aan het Sint Luciënklooster werd verkocht (na 1580 Burgerweeshuis, sedert 1975 Amsterdam Historisch Museum), eigenaar van een erf aan het IJ (op de zuidhoek van de Paternostersteeg achter de Warmoestraat (nr 102) 1410, en van een stuk land te Nieuwer-Amstel in Zwittersweer ten zuiden van het Reguliersklooster buiten Amsterdam 1412, † vóór dec. 1410 bger. N.K. tr. 1e N.N., tr. 2e Elisabeth, † na nov. 1417, bgr. N.K.

2.041.202. Ruijsch Jacob Koppensz [DvH 218] (k), koopman, schepen 1417/19, burgemeester van Amsterdam 1422/24/25/28/32/35/37/41, voorman de Kabeljauwen, eigenaar van een huis aan de Nieuwendijk uitkomende bij het IJ (Damrak) 1415, † (25 april) 1444 begr. NK (ommegang) tr. Katrijn die in 1459 een vicarie op het verwersaltaar in de Nieuwe Kerk stichtte, † na nov. 1460.

2.041.664. Rijckert Jansz [VvA 5] (k), geb. Beverwaerde, vestigde zich in de 15e eeuw te Amsterdam, tr.

2.041.665. Weijn Jacob Coppenszsdr [VvA 5].

2.041.666. Hendrick Dircksz Stuijver [VvA 5] (k), burgemeester van Amsterdam 1447.

2.051.200. Jan Pauw Willem die Grebberszoon [NA 42] [NP 48] (v) (k), beleend, tezamen met zijn broeders Melis en Willem, met 11 madem bij De Quade Leek bij Monnikendam 1349, beleend met Die Kerchem te Zuiderwoude, die hij tevoren uit eigen goed had opgedragen aan de heer Wouter van Heemskerk 1381, † voor 3 Mei 1396.

2.063.232. Jan Ruijsch (v) (k), schepen van Utrecht, † 1378, tr.

2.063.233. Aechten de Langhe, † 1375.

2.063.234. Ever Trinde (k) schepen van Utrecht, tr.

2.063.235. dochter van Droon.

2.063.236. Dirck Heerman (v) (k), † 1402.

2.063.280. Arnt toe Boecop (v) (k), † 1379, tr.

2.063.281. Bertruit Willemsdr van Bronckhorst.

2.063.282. Johan van Brienen (k), † 1394, tr.

2.063.283. Geertruid van Oudenaller (v).

2.063.284. Gijsbert van Heerdt (v) (k), tr.

2.063.285. Hillegond Willemsdr van der Haep.

2.063.288. Brand van Delen (v) (k) tr.

2.063.289. Gertruda Goessens.

Generatie XXII

2.922.752. Renard de Greis de Chokier (v) (k), † 1383.

2.922.880. Jean I d'Orley (v) (k) ridder, proost van Luxemburg, heer (hoge jurisdictie) van Linster 1408, † 1408, tr.

2.922.881. Marquerite de Beaufort (v).

2.922.882. Walter von Welchenhausen [ES VII-41] (v) (k), ridder, vermeld 1347 - 1387, tr. omstr. 1349.

2.922.883. Sarah Johannsdr. von Schönecken [ES VII-41] (v).

2.922.884. Huart von Elter [ES VII-51/-49] (v) (k), geb. voor 1317, maarschalk van Luxemburg 1338, heer van Nieder Elter 1354, sénéchal en raad van koning Wenzel 1356, † circa 1378, tr. 1337

2.922.885. Margaretha von Mersch [ES VII-51/-49] (v), † 23 jan. 1381.

2.922.886. Gobel von Hollenfels [ES VII-51/-48] (v) (k), vermeld 1346 - 1360, tr.

2.922.887. Kunigonde von Rodemachern [ES VII-51] (v).

2.922.888. Gerard I d'Argenteau [ES VI-113/VII-11/XVIII-126] (A) (v) (k), heer van Argenteau en Esneux, † voor 2 nov. 1363, tr. 1358

2.922.889. Philippe de Houffalize alias de Grandpré [ES VI-113/VII-11/XVIII-126] (A) (v) (k), vermeld in 1363.

2.922.890. Arnold van Gymnich [ES VII-50] (v) (k), heer van Moestroff, † na 2 okt. 1390, tr. ca. 1374

2.922.891. Elisabeth von Bourscheidt [ES VII-50] (v), erfvrouwe van Hubinne, † na 12 nov. 1409.

2.922.892. Englebert I d' Enghien [ES VII-79] (v) (k), ridder, heer van Ramerupt, La Follie, Seneffe, Tubize, Brages en Lembeek, † 1403, tr. 27 mei 1366

2.922.893. Marguérite de Longueval burggravin van Kortrijk [ES VII-79/-66] (v), erfvrouwe van Nevele 1350.

2.922.894. Henri d' Antoing baron van Haveskercke (v) (k), heer van Plaissiet, Matringhem en Pont d' Estaires, kamerheer van koning Karel VI van Frankrijk per 15 jan. 1415, tr. 1387

2.922.895. Marie de Clary [ES VII-79], erfvrouwe van Clary sur Somme.

3.752.960. Helmich Bentinck (v) (k), vermeld in 1340.

3.759.872. Gijsbert II van Buchorst [GK 3] (v) (k), heer van Buckhorst en Zalk 1305, knape (1289), ridder (1305), ministeriaal (1294), vermeld 1289 - 1305, tr.

3.759.873. Euphemia [GK 3], zij verkocht met man en zonen, Willem en Gijsbert, een hoeve aan de stad Kampen in 1305.

3.759.874. Hendrik van der Ese [GK 3] (v) (k), knape, gegoed te Vollenhove, vermeld 1313 - 1322.

3.759.876. Frederik II van Heeckeren van der Ese [GK 3] (v) (k), knape (1295), ridder (1305), bezitter van de Ese te Almen, † 1320, tr.

3.759.877. Mechteld van Rinwich [GK 3], vermeld 1309 - 1320.

3.759.878. Lutze van Honnepel [GK 3] (v) (k), knape (1333), man van Kleef, getuige tegen Gelre in 1331, scheidsrechter van Gelre tegen Kleef in 1333, nog vermeld in 1340, tr. Lijse.

3.759.884. Dirk van Vorden [GK 3] (v) (k), heer van Vorden (1315) als leenman van Keppel, Kleefs ministeriaal (1276), knape, droeg in 1326 het hof te Belteren over aan zijn zoon Willem.

3.932.416. Riquinus Cloeck [MW] (k), houdt van de graaf van Gelre het dienstmansgoed Te Brocke in leen dat eerder behoorde aan het geslacht Ploech en waarschijnlijk door vererving is verkregen, vermeld na zijn overlijden bij de overdracht van dit leen op zijn zoon Johan Cloeck (1402). Hij is waarschijnlijk de zoon van Riquinus Cloeck die burger van Arnhem werd in het rekeningsjaar 1358-1359 en die mogelijk zelfde is als Riguinis Ploegh, schepen van Arnhem in 1375. (Volgens J. van Winter is het geslacht Cloeck een tak van het geslacht Ploegh dat al sinds 1262 zitting had in de magistraat van Arnhem. Riguinis Ploegh wordt daar dan vermeld als schepen.)

3.938.912. Mr. Willem Sonderdanck [RA] (v) (k), woonde in 1458 waarschijnlijk te Delft, hij tr 2e Zoete Hugesdr. Hij tr. 2e Zoete Hugesdr., tr. in 1423

3.938.913. [RA] Janna Coman Evertsdr, dr. v. Everaert Jansz. en Fije, weduwe van Jacob Dircksz Suys.

3.957.000. Jacob van Zuylen van Nyevelt [KBC] (v) (k), † 1355, tr.

3.957.001. Christina van Utenham [KBC] (v).

3.957.024. Gerrit van Rijn van Jutphaes [KBC] (v) (k) burger van Utrecht in 1373.

3.957.026. Jan de Waele [KBC] (k), tr.

3.957.027. Jutte Riems van Amerongen [KBC].

3.957.028. Frederik Jansz van der Meer [KBC] (k), tr.

3.957.029. Elisabeth van Loenresloet [KBC] (v).

3.957.032. Jan van Hemert [KBC] (k) (mogelijk identiek met Jan Pietersz. van Hemert, ridder, heer van Hemert, tr. vóór 22 juli 1407

3.957.033. Elisabeth Diksdr. van Slingelandt [KBC] (v).

3.957.040. Tijdeman Zoudenbalch van Damassche [KBC] (v) (k), geb. Utrecht ca. 1315, tr.

3.957.041. Petronella Hendricksdr van Langherack [KBC].

3.957.042. Florens van Pallaes [KBC] (v) (k), † 1398, tr.

3.957.043. Angelia van Walven [KBC], † 1382.

3.957.048. Jan van Zuylen van Natewisch [KBC] (k), schepen van Utrecht, tr.

3.957.049. Oeda van Broeckhuijsen [KBC] (v).

3.957.050. Mattheus Pott van Pottenburch [KBC] (k), † 1435, tr.

3.957.051. Elsabe Mouwer [KBC].

3.957.052. Jan van Rossem [KBC] (v) (k), schepen van Tiel, tr. 1383.

3.957.053. Sophia Hermansdr van Wijhe [KBC].

3.957.054. Adolph van Wijlich [KBC] (k), tr.

3.957.055. Hilla van Hessen [KBC].

3.957.058. Jacob van Lichtenberg [KBC] (k), heer van Rijnauwenen Lichtenberg, tr.

3.957.059. Machteld Uten Goye [KBC].

3.957.060. Otto II heer van Heukelom [AD 1] (v) (k), vermeld 1311 - 1346, schuldeiser van de bisschop van Utrecht 1328, borg voor graaf Willem III van Holland 1330, tr.

3.957.061. (w.s.) dochter uit het huis van der Lecke [AD 1].

3.957.062. Willem IV van Horne [AD 1] [AD 2] (A) (v) (k), heer van Altena, Weert en Nederweert, Heeze, Leende en Cortessem, erfelijk opperjagermeester van het Duitse Rijk † 1345. tr. dec. 1315.

3.957.063. Oda van Putten [AD 1] [AD 2] (v), † voor 1332.

3.957.072. Hendrick van Brienen [KBC] (v) (k) tr. ca. 1330.

3.957.073. Gerardina van Wijnbergen [KBC] (v).

3.957.074. Gerrit van Essen [KBC] (v) (k), † 1418, tr.

3.957.075. Fenne van Guldenstern [KBC].

3.957.080. Wolter de Wolff [KBC](v) (k), tr.

3.957.081. Griete van Bemmel [KBC].

3.957.082. Johan Bollen [KBC] (v) (k), tr.

3.957.083. Bette van Holzende [KBC].

3.958.528. Peter Ruijsch [KBC] (v) (k), burger van Utrecht 1307, tr.

3.958.529. Christina van Hardenbroeck [KBC] (v).

3.958.536. Wijnant Heerman [KBC] (k).

3.958.624. Arnoldus Bertramsz Toe Boecop [KBC] (k).

3.958.630. Dirck Heijnsz van Aller [KBC] (k), tr. Christina.

3.958.632. Seine van Heerd [KBC] (v) (k) schout van Deventer 1349.

3.958.640. Steven Brandsz van Delen [KBC] (k).

3.960.752. Wijnand van Arnhem [KBC] (v) (k), † 1448, tr.

3.960.753. Elisabeth van Assendelft [KBC].

3.960.754. Herman II van Kuinre [KBC] (v) (k), † 1411/2, tr.

3.960.755. Hillegonda van Heeckeren genaamd van Rechteren alias van der Ese [KBC].

3.960.756. Zweder van Rechteren Heeckeren en Rhoon [KBC] (v) (k), tr. 17 april 1387.

3.960.757. Sophia van Groesbeeck [KBC].

3.960.758. Otto van Polanen van Asperen [KBC] (v) (k), † 1430, tr.

3.960.759. Johanna van Voorst [KBC] (v).

3.961.928. Floris Florisz van Alkemade [KPK] (k), tr.

3.961.929. Ada van der Woude [KPK] (v).

3.961.932. Renger Willemsz. [KPK] (v) (k).

3.961.936. Pieter Jansz. van Leyden [KPK] (v) (k), schepen van Leiden 1359-1360, huwde ca. 1353 met:

3.961.937. Baerte Heynricksdr. van Alkemade [KPK] (v).

3.961.938. Geryt Heerman [KPK] (v) (k), schepen van leiden 1367-1368, burgemeester van Leiden 1383-1384, overl. na 21 september 1404, tr.

3.961.939. Ermgaert Jan Wittendr. [KPK] (v), overl. na 21 september 1404, begr. Leiden (St. Pieterskerk).

3.961.976. Jacob Rembrants Vinckenzoon alias Jacob Vinckenz. [KPK] (v) (k), schepen van Leiden 1386-1387, Heilige Geestmeester 1381-1383, † tussen 20 juli 1392 en 27 juni 1393, begr. en memorie in de St. Pieterskerk te Leiden. Jacob splitste in 1389 de vicarie, gesticht door zijn grootvader Gey veren Gobburghen in 2 vicarieën, tr.

3.961.976. Margriete, † na 1410, begr. en memorie in de St. Pieterskerk.

3.962.072. (?) Vranck Michielsz. van Voorhout [KPK] (k), tr.

3.962.073. (?) Bertha van Uytenhage [KPK].

3.962.116. Aernout van Hodenpijl [KBC] (v) (k), ambachtsheer van Hodenpijl als opvolger van zijn vader kort voor 1316, knaap (1342), ridder (1347), lid van de Hoeksgezinde partij, verbannen na de slag bij Zwartewaal in 1351, verzoent met Willem V in 1351, tr.

3.962.117. Meijna van der Doirtoghe [KBC] (v).

3.962.120. Claes Arentsz (Tou)van der Burch [KBC] (v) (k) , schepen van Delft, tr. Anne.

3.962.122. Philip van Spangen [KBC] (v) (k), tr. 1385.

3.962.123. Elisabeth van IJselsteijn van den Bossche [KBC] (v), † 1424.

3.962.124. Dirck Beukelsz Duijst [KBC] (k), † Delft.

3.962.126. Willem de Heuijter [KBC] (v) (k), schepen van Delft 1421, tr.

3.962.127. Catharina van Voorhout [KBC] (v).

3.962.128. Hendrick van Heemskerck [KBC] (v) (k), afkomstig van Brabant.

3.962.130. Hendrick van der Woert [KBC] (v) (k), tr.

3.962.131. Beatrix van Liesvelt [KBC] (v).

3.962.304. Muijs van de Velde [KBC] (v) (k), tr. ca. 1385.

3.962.305. Maria van der Woert [KBC].

3.962.576. Pieter Jansz. Venijn [KBC] (k), woonde te Schoonderloo 1368, leenman van Holland, † voor 3 mei 1390.

3.963.376. Steven van Weede [KBC] (v) (k), † 1399.

3.963.384. Evert Bosch [KBC] (v) (k).

3.964.352. Claes van der Lisse [KBC] (k).

3.964.608. Wilhelmus van Mons [KBC] (v) (k), † 1372, tr.

3.964.609. Aleida de Pape [KBC].

4.080.104. Baerde Symonsz. (k), vermeld te Amsterdam in 1383 en 1386, tr.

4.080.105. Clemence, testeert als weduwe op 13 juli 1394.

4.102.400. Willem de Grebber [NA 42] [NP 48] (v) (k), baljuw van Waterland 1316, koopt tezamen met anderen onder wie zijn vader en zijn broer Gerbrand de helft van Warderbroek 1313, laatselijk vermeld in 1344.

4.126.464. Peter Ruijsch (k), burger van Utrecht 1307, tr.

4.126.465. Christina van Hardenbroeck (v).

4.126.472. Wijnant Heerman (k).

4.126.560. Arnoldus Bertramsz Toe Boecop (k).

4.126.566. Dirck Heijnsz van Aller (k), tr. Christina.

4.126.568. Seine van Heerden (k) schout van Deventer 1349.

4.126.576. Steven Brandsz van Delen (k).

Generatie XXIII

5.845.504. Johan de Renar ou de Greis (v) (k), schepen van Chokier, vermeld 1357, † 1369.

5.845.760. Guillaume III d'Orley (v) (k), † 1370, tr. voor 1348

5.845.761. Alide de Beaufort (v).

5.845.762. Walter de Beaufort (k).

5.845.764. Dietrich I von Welchenhausen [ES VII-41] (k), ridder 1350, proost van Bastogne en March en in de Ardennen 1354, sénéchal van Luxemburg, vermeld 1347 - 1474, tr.

5.845.765. Aleid de Noville [ES VII-41] v), vermeld in 1345.

5.845.766. Johan van Schönecken (k).

5.845.768. Hugo von Elter [ES VII-51] (k) † circa 1371.

5.845.770. Johann von Rodermacheren [ES VII-51/-48/49] (v) (k), ridder, heer van Mersch 1285, Milberg 1303, vermeld 1285 - 1325, † circa 1330, tr.

5.845.771. Hebele von Mersch [ES VII-48] (v), vermeld 1285 - 1319.

5.845.772. Gobel III von Hollenfels (k), † 1360, tr. Jutta.

5.845.774. Tilman von Püttlingen [ES VII-48](v) (k), keukenmeester van Trier, vermeld 1311 - 1351, tr.

5.845.775. Agnes, dochter van Guillaume d'Orlay.

5.845.776. Renaud IV d'Argenteau [ES VI-113/XVIII-126] (A) (v) (k), ridder, heer van Fléron, voogd van Chiney, sénéchal van het hertogdom Limburg, vermeld 1318 - 1356, tr.

5.845.777. Catherine de Corswarem [ES VI-113/XVIII-126] (v).

5.845.778. Thierry III de Grandpré [ES VII-11] (A) (v) (k), ridder, heer van Houffalize 1323, testeert 24 april 1366, tr.

5.845.779. Agnès de Berlaymont [ES VII-11] (v), vrouwe van Flamengris, † 1369.

5.845.780. Arnold von Gymnich alias von Mörsdorf (v) (k).

5.845.782. Soyer III von Bourscheidt [ES VII-50] (v) (k), vermeld 1317 - 1342 tr. voor 25 jan. 1341

5.845.783. Dochter uit het huis Hubinne [ES VII-50], † voor 1 aug. 1345.

5.845.784. Gauthier III d´ Enghien [ES VII-79] (v) (k), geb. 5 juni 1302, ridder, heer van Enghien, Tubize en Lembeek, † 16 okt. 1345, tr.

5.845.785. Isabeau gravin van Brienne [ES VII-79] (v), hertogin van Athene, vrouwe van Ramerupt, Novele en Machaud, † 28 aug. 1360.

5.845.786. Jean II de Longueval [ES VII-66] (v) (k), † circa 1350, tr.

5.845.787. Margaretha de Mortagne [ES VII-66] (v), burggravin van Kortrijk, 1334.

5.845.788. Gérard d'Antoing (v) (k), heer van Sempst en Haverskerque, tr.

5.845.789. Mathilde Maes genaamd van Leefdael.

7.505.920. Willem Bentinck (v) (k).

7.519.744. Willem I van Buckhorst [GK 3] (k), heer van Buckhorst en Zalk, knape, kastelein (1277).

7.519.748. Johan van der Ese [GK 3] (k), tr.

7.519.749. dochter van heer Engelbert van Peize [GK 3].

7.519.752. Frederik van Heeckeren [GK 3] (k), tr. dochter uit het huis van der Ese.

7.519.756. Godfried van Honnepel [GK 3](k), knape (1333), man van Kleef, getuige tegen Gelre in 1331, scheidsrechter namens Gelre tegen Kleef in 1333, nog vermeld in 1340, tr. Lijse.

7.519.778. Bertholdus van Vorden [GK 3](k), vermeld in 1277.

7.877.824. Mr. Godevaert Sonderdanck [RA] (v) (k), chirurgijn van Guido van Blois (1390), onderzocht Lidwina van Schiedam in 1413, gest. voor 1421, tr.

7.877.825. Geertruyda [RA], gest. voor 1424.

7.914.000. Wouter van Zuylen van Nyevelt [KBC] (v) (k) † ca. 1360, tr.

7.914.001. Hadewich de Rovere van Montfoort [KBC] (v).

7.914.002. Peter van Utenham [KBC] (v) (k), † 1398, tr.

7.914.003. van Noortwijcksdr. [KBC]

7.914.048. Hendrick van Rijn van Jutphaes [KBC] (v) (k), † 1449.

7.914.058. Gijsbrecht van Loenresloet [KBC] (v) (k) tr.

7.914.059. Bertha van der Aa. [KBC]

7.914.066. Dirck Ottenzoon van Slingelandt [KBC] (v) (k), heer van Slingeland, rentmeester van Gouda, Schoonhoven en het land van Stein, vermeld 1393 en 1399, tr.

7.914.067. Elisabeth (Jan Hendrickszdr.?) [KBC]

7.914.080. Gerard van Damassche genaamd Zoudenbalch [KBC] (v) (k), geb. ca. 1285, schepen van Utrecht (1311, 1339), † Utrecht ca. 1345, tr. Utrecht 29 nov. 1314 .

7.914.081. Alverade van Langherack [KBC] (v), geb. ca. 1285, † Utrecht 4 mei 1342.

7.914.084. Herbert van Pallaes [KBC] (k), tr.

7.914.085. Christina Florisdr van Jutphaes [KBC].

7.914.098. Floris van Broeckhuijsen [KBC] (k) tr. Fija.

7.914.104. Goossen van Rossem [KBC] (k), ridder, vermeld in 1360.

7.914.118. Hugo van Vianen [KBC] (v) (k) † 1302, tr.

7.914.119. Mabelia van Abcoude van Arkel [KBC].

7.914.120. Jan I heer van Heukelom [AD 1] [KBC] (v) (k), knape 1293, † voor 22 april 1312.

7.914.124. Gerard I van Horne, Altena, Perwez en Herlaer [AD 2] [KBC] (v) (k) tr. 1294.

7.914.125. Johanna van Leuven Gaesbeeck [AD 2] [KBC] (A) (v) (k).

7.914.126. Nicolaas van Putten [AD 2] [KBC] (k), heer van Putten, † 27 okt. 1311, tr. voor 6 mei 1293.

7.914.127. Aleid van Strijen [AD 2] [KBC] (v), vrouwe van Strijen, geb. ca. 1281 of eerder, † 26 juni 1316.

7.914.144. Dirck van Brienen [KBC] (k), tr. 1298.

7.914.145. Maria van Lijnden [KBC] (v).

7.914.146. Sijnwaerd Sweersz van Wijnbergen [KBC] (k).

7.914.148. Hendrick Hendricks van Essen [KBC] (k), tr.

7.914.149. Margaretha Arentsdr van Schonevelt [KBC].

7.914.160. Wolff de Wolf [KBC] (k), tr.

7.914.161. Margaretha Bluijt [KBC] (v).

7.914.164. Roderic Kenniken Bollen [KBC] (k), † voor 1416.

7.917.056. Willem Ruijsch [KBC] (v) (k), † 1313, tr.

7.917.057. Geertruida van der Aa [KBC] (v).

7.917.058. Wouter van Hardenbroeck [KBC] (v) (k), tr. 1325.

7.917.059. Alijd Pijl [KBC] (v), † 1331.

7.917.264. Ghiselbertus van Heerdt [KBC] (k), tr. Mechteld.

7.921.504. Gerrit van Arnhem [KBC] (v) (k), tr. 1379 Jutta.

7.921.508. Herman I van Kuinre [KBC] (v) (k), † 1376, tr.

7.921.509. Mechteld van der Ese [KBC].

7.921.512. Frederick van Heeckeren van der Ese [KBC] (v) (k), † 1376, tr.

7.921.513. Lutgarde van Voorst [KBC].

7.921.516. Dirck van Polanen [KBC] (v) (k), drost van Heusden, tr.

7.921.517. Elburg van Asperen [KBC] (v).

7.921.518. Wolter van Voorst van Keppel [KBC] (v) (k), tr.

7.921.519. Kunegonde van Meurs [KBC].

7.923.858. Jacob van der Woude [KPK] (v) (k), tr.

7.923.859. Elisabeth van Zuylen van Anholt [KPK].

7.923.864. Willem Bettensz.[KPK] (k).

7.923.872. Jan Aernoutsz. van Leyden [KPK] (v) (k), bottelier van graaf Willem III in 1306, overl. Parijs 1325 op reis met gravin Johanna van Valois, tr.

7.923.873. Aleyd Heynendr. Rottier [KPK] (v).

7.923.874. Heynrick Florisz. van Alckemade gezegd van Poelgeest [KPK] (v), (k) tr. Machteld.

7.923.876. Willem Willemsz. [KPK] (v) (k), schepen van Leiden 1340-1341, † voor 14 oktober 1372, tr.

7.923.877. Baertraet Willemsdr. Heerman van Ougstgheest [KPK] (v).

7.923.878. Jan Wit ver Lizebettenz. [KPK] (v) (k), overl. voor 8 mei 1348, vermeld in grafboek Oude Kerk te Delft; huwde met [Z.H. Gen., blz. 197-198]:

7.923.879. Catharina van Swieten [KPK] (v), overl. in of na 1382; zij tr. 2e Jan Bogge Jansz.

7.923.952. Rembrand Vincken Geyenz. alias Vincke Geyenzn. [KPK] (v) (k), schepen van Leiden 1361-1362, Heilige Geestmeester 1351-1354, overl. na 30 november 1361.

7.924.232. Dirck van Hodenpijl [KBC] (v) (k), ambachtsheer van Hodenpijl, vermeld in 1280 en 1301.

7.924.234. Floris van der Doirtoghe [KBC] (k), vermeld van 1298 - 1319, tr.

7.924.235. Beatrijs van Rodenrijs [KBC] (v)

7.924.240. Arent van der Burch [KBC] (k), vermeld in 1299.

7.924.244. Dirck van Spangen [KBC] (v) (k), † 1380.

7.924.246. Gijsbert van IJselsteijn van den Bossche [KBC] (v) (k), tr.

7.924.247. Johanna van Heemstede [KBC] (v).

7.924.252. Claes de Heuijter [KBC] (k), schepen van Delft, tr.

7.924.253. Baertje Tielmansdr [KBC].

7.924.254. Pieter van Voorhout [KBC] (v) (k), vermeld in 1386, tr.

7.924.255. Agatha Naghel [KBC] (v).

7.924.256. Willem van Heemskerck [KBC] (v) (k).

7.924.260. Floris Florisz van der Woert [KBC] (k). † 1304.

7.924.262. Arnout van Liesvelt [KBC] (v) (k).

7.924.608. Boudewijn van de Velde Vosmaer [KBC](v) (k), † 1384, tr.

7.924.609. Maria Allartsdr Muijs van Holij [KBC].

7.926.752. Hendrick van Weede [KBC] (v) (k).

7.926.768. Willem Bosch [KBC] (v) (k), tr. Mechteld Hendricksdr.

7.929.216. Godefridus van Mons [KBC] (v) (k), schepen van Brussel, tr.

7.929.217. Isabella de Hertoghe [KBC].

8.204.800. Claes de Grebber [NP 48] (k), trekt in 1296 aan het hoofd van de Westfriezen op tot ontzet van graaf Floris V, baljuw van Waterland 1306, koopt tezamen met anderen onder wie twee zoons de helft van Warderbroek 1313.

8.252.928. Willem Ruijsch (k), † 1313, tr.

8.252.929. Geertruida van der Aa.

8.252.930. Wouter van Hardenbroeck (v) (k), tr. 1325.

8.252.931. Alijd Pijl (v), † 1331.

Generatie XXIV

11.691.008. Renard de Greis ou de Chokier (v) (k), † voor 1330, tr. Agnes.

11.691.520. Guillaume I d'Orley (v) (k), ridder, heer van Lister, bezitter burcht Beaufort tr. voor 133011.691.521. Cunagonde d'Esch-sur-Salm.

11.691.522. Henri de Beaufort (k), tr.

11.691.523. Margaretha von Kerpen.

11.691.530. Jean de Noville, tr. Havide (k).

11.691.540. Gilles I von und zu Rodemachern [ES VII-48] (k), ridder, ridderrechter 1279, vermeld 1264 - 1284, † voor 1212, tr. Sophia.

11.691.542. Johann von Mersch [ES VII-48] (k).

11.691.548. Gilles II von Rodermachern [ES VII-48] (k), tr. Margaretha.

11.691.552. Renaud III d'Argenteau [ES VI-113/XVIII-126] (A) (v) (k), ridder, vermeld 1288 - 1325, † 1327, tr.

11.691.553. Dochter uit het huis de Dammartin alias Visé [ES VI-113/XVIII-126].

11.691.554. Arnold I de Corswarem [ES XVIII-126/IV-43] (v) (k), ridder, vermeld 1258 - 1298, † 1304, tr.

11.691.555. Novice Chabot [ES IV-43] (v), tr. 2e Gauthier de Warfusée, heer van Momalle.

11.691.556. Gérard de Grandpré [ES VII-11/III.2-202] (v) (k), ridder, heer van Houffalize 1296, Roussy 1304, vermeld 1288 - 1352, † 21 nov. 1356, tr.

11.691.557. Béatrice van Luxemburg [ES VII-11/III.2-202] (A) (v) (k), vrouwe van Houffalize, vermeld 1289 - 1310.

11.691.558. Gilles de Berlaymont [ES VII-11/VIII-23] (k), heer van Chin en Busignes, tr.

11.691.559. Marie de Wavrin [ES VIII-23] (v), vermeld 1321.

11.691.560. Arnold IV van Gymnich (v) (k), † voor 1276, tr.

11.691.561. Margaretha von Möresdorff.

11.691.564. Friedrich von Bourscheidt [ES VII-50] (v) (k), ridder, heer van Stadtbredimus 1302, Bourscheidt 1317, vermeld 1290 - 1328, † 8 febr. 1334, tr. 1298 11.691.564. Lorette [ES VII-50], waarschijnlijk Lorette van Oeren, van Trier.

11.691.568. Wautier II d´ Enghien [ES VII-79] (v) (k), voogd van Tubize 1284, † 1310, tr. 24 juli 1287

11.691.569. Jolande van Vlaanderen [ES VII-79] (v), † jan. 1313.

11.691.570. Gauthier V graaf van Brienne en Lecce [ES VII-19] (v) (k), heer van Conversano 1296 - 1311, hertog van Athene 1308 - 1311, † na 1312, tr.

11.691.571. Jeanne de Châtillon-Porcéon [ES VII-19] (v), † 16 jan. 1354.

11.691.572. Aubert III de Longueval [ES VII-66] v) (k), † 1320 (gesneuveld in de slag van Courtray, tr. 1311

11.691.573. Marie de Nesle de Falvy [ES VII-66/XVIII-58/VII-16] (v), vrouwe van Warq en St. Gernomont, vermeld 1284 - 1328, wed. van Johan van Loon.

11.691.574. Robert de Mortagne [ES VII-66] (v) (k), burggraaf van Kortrijk, tr. Margaretha.

11.691.576. Hugues IV d'Artoing (v) (k), geb. circa 1275, heer van Antoing en Epinoy, † 1312, tr. 1285

11.691.577. Elisabeth Berthout alias van Grimbergen (v), erfvrouwe van Buggenhout, geb. circa 1270, † voor 1305.

15.011.840. Wicherus Bentinck (k), vermeld in 1233.

15.755.648. Mr. Willaem Sonderdanck [RA] (k), vermeld te Gouda 1356, afkomstig van Henegouwen, lijfarts van graaf Jan van Blois en later van diens broer Guido. Hij is mogelijk zoon van Symon Sonderdanck en Avesoete Pot te Gent, gest. voor 11-11-1396.

15.828.000. Steven Dircksz van Nijevelt [KBC] (k), † 1333, tr. Mabelia.

15.828.002. Roelof van Montfoort [KBC] (k), † 1345, tr.

15.828.003. Ada van Bentheim [KBC].

15.828.004. Frederik van Utenham [KBC] (k), tr. ca. 1300.

15.828.005. Christina Grauwert [KBC].

15.828.096. Herberen van Rijn [KBC] (k), † 1401, tr. Clementina.

15.828.116. Hugo van Loenresloet [KBC] (k), tr. ca. 1325.

15.828.117. Elsabe van de Wale [KBC].

15.828.132. Otto Jansz. van Slingeland [KBC] (v) (k), schepen van Geertruidenberg 1346, † na 1354,

15.828.160. Tijdeman van Zoudenbalch [KBC] (k), schepen van Utrecht, tr.

15.828.161. Jonkvrouwe van Damassche [KBC].

15.828.162. Wouter van Langherack [KBC] (k), geb. 1255/60, † voor 1311, knaap (1285) leenman van de graaf van Holland, tr. ca. 1280 .

15.828.163. dochter uit het huis van de Merwede [KBC].

15.828.236. Gijsbert van Vianen [KBC] (k), † 1265.

15.828.237. dochter van Heusden en Kranenburg [KBC].

15.828.238. Sweder van Zuylen van Anheld [KBC] (k), † 1288, tr.

15.828.239. Hendrika van Abcoude [KBC].

15.828.240. Otto I heer van Heukelum en Asperen [AD 1] [KCB] (v) (k), vermeld 1254 - 1283.

15.828.248. Willem III van Horne [AD 2] [KBC] (k), tr.

15.828.249. Margaretha van Loon [AD 2] [KBC].

15.828.250. Hendrick van Leuven-Gaesbeek [ES] [AD 2] [KBC] (A) (v) (k), heer van Herstal en Brussel † 1285, tr.

15.828.251. Isabella van Beveren [ES] [AD 2] [KBC] (v), † Brussel 1308.

15.828.254. Willem, heer van Strijen [KBC] (v) (k), geb. ca. 1255-58, domicellus 22 dec. 1277, ridder 28 maart 1283, † voor 25 nov. 1294, tr. ca. 1280.

15.828.255. (Oda) van Borselen [KBC] (v), geb. voor mei 1263.

15.828.290. Steven van Lijnden [KBC] (k), tr.

15.828.291. Hadewich van Arnemuijden [KBC].

15.828.322. Geesberg Bluijt [KBC] (k), tr.

15.828.323. Johanna Voet [KBC].

15.834.112. Willem Ruijsch [KBC] (k), tr.

15.834.113. Barbara van Uden [KBC].

15.834.114. Herman van der Aa [KBC] (k), tr.

15.834.115. Mabelia van Rheen [KBC].

15.834.116. Gijsbert, tweede heer van Hardenbroek [NA 40] (v) (k), † ca. 1300, tr. 1286.

15.834.117. Janna van Woerden [NA 40].

15.834.118. Albert Pijll [KBC] (k), † 1325.

15.843.008. Wijnant van Arnhem [KBC] (k), tr. Machteld.

15.843.016. Jan I van Kuinre [KBC] (k), † 1337, tr.

15.843.017. dochter van Voorst [KBC].

15.843.022. Frederik van Heeckeren genaamd van der Ese [KBC] (k), † 1357, tr.

15.843.023. Maria van Honnepel [KBC].

15.843.026. Sweder van Voorst van Keppel [KBC] (k), † 1339, tr.

15.843.025. Margaretha van Rechteren [KBC].

15.843.032. Jan I van Polanen [KBC] (k), † 1342, tr.

15.843.033. Catharina van Brederode [KBC]. † 1372.

15.843.034. Otto II heer van Asperen en Hagestein [KBC] (v) (k), knaap 1316, ridder 1329, † (gesneuveld) Stavoren 26 sept. 1345, tr. voor 29 nov. 1316.

15.843.035. Aleijt van Avesnes [KBC], illegitieme dochter van Gwijde van Avesnes, bisschop van Utrecht 1301-1317, † na 19 maart 1347.
Om reden van illegimiteit is haar voorgeslacht is hier niet verder uitgewerkt.

15.843.036. Sweder van Voorst van Keppel [KBC] (k), † 1363, tr. Heijlwich.

15.847.716. Jacob van der Woude [KPK] (v) (k),

15.847.717. Sophie van Egmond [KPK] (v).

15.847.744. Arnoud Philipsz. van Leyden, [KPK] (k). tr.

15.847.745. Machtilde [KPK], overl. voor 9 november 1316, begr. St. Pieterskerkhof te Leiden.

15.847.746. Heynric Rottier [KPK] (k), tr. Katrijn, beiden overl. voor Aswoensdag 1357.

15.847.747. Katrijn [KPK], overl. voor Aswoensdag 1357.

15.847.748. Floris Dicksz. van Alckemade van Sassenheim [KPK] (v) (k), overl. ca. 1310, tr.

15.847.749. Christine [KPK], † 14 november 1311.

15.847.752. Willem Luytgaerdenz. [KPK] (k), schepen van Leiden 1315-1316, leefde nog 7 september 1339.

15.847.754. Willem Heerman [KPK] (k), overl. voor 16 maart 1331, tr. Yde.

15.847.756. Dirck Bokel [KPK] (k), ridder, nog vermeld 22 mei 1290, tr.

15.847.757. Ver Lizebette (de Witte ?) [KPK], vermeld 18 januari 1311.

15.847.758. Floris Gerardsz. van Swieten [KPK] (k), overl. voor 8 mei 1348, tr. Kateline, behoudt lijftocht 8 mei 1348.

15.847.904. Geye Gobburgenz. [KPK] (v) (k), geb. ca. 1275, overl. na 9 november 1316, begr. en memorie in de St. Pieterskerk, hij ligt naast het driekoningenaltaar, stichter van een vicarie in de St. Pieterskerk; huwde met (Swan).

15.847.905. Kerstine [KPK] (m), begr. en memorie in de St. Pieterskerk.

15.848.464. Adolf van Hodenpijl [KBC] (k), tr. ca. 1275.

15.848.465. Aleida van Zijl [KBC].

15.848.470. Dirk van Rodenrijs [KBC] (k), vermeld in 1266.

15.848.488. Jan van der Nesse van Spangen [KBC] (k), † 1342, tr.

15.848.489. dochter van Cralingen [KBC].

15.848.492. Herbaren van IJsselsteijn [KBC], † 1333 (k), tr.

15.848.493. Elisabeth van de Bossche [KBC].

15.848.494. Gerrit van Heemstede [KBC] (k), † 1375, tr.

15.848.495. Maria van Polanen [KBC].

15.848.508. Vrank van Voorhout [KBC] (k), tr. ca. 1330.

15.848.509. Bartha Uijtenhaghe [KBC].

15.848.510. Bathout Naghel [KBC] (k), burgemeester van Delft 1466, tr.

15.848.511. Petronella van Berckenrode [KBC].

15.848.512. Arent Hendricksz van Heemskerck [KBC] (k), † 1290.

15.848.524. Herbaren III van de Berghe alias van Liesvelt [KBC] (k).

15.849.216. Gerrit van de Velde [KBC] (k), tr. 1335.

15.849.217. Catharina van Rhoon [KBC].

15.853.824. Steven van Weede [KBC] (k), † 1333, tr.

15.853.825. Jutte Swedersdr. van Broeckhuizen [KBC].

15.853.856. Wouter Willemsz van den Bosch [KBC] (k), vermeld in 1403.

15.858.432. Jacques de Mons [KBC] (k), schepen van Brussel, tr. 1306.

15.858.433. Isabelle de Walhain [KBC].

16.409.600. Jacob die Grebber [NA 42] (k).

16.505.856. Willem Ruijsch (k), tr.

16.509.858. Herman van der Aa (k), tr.

16.505.859. Mabelia van Rheen.

16.505.860. Gijsbert, tweede heer van Hardenbroek 1280 [NA 40] (v) (k), † ca. 1300, tr. 1286.

16.505.861. Johanna van Woerden (v).

16.505.862. Albert Pijll (k), † 1325.

Generatie XXV

23.383.016. Jehan de Greis (v) (k), vermeld als eigenaar van goederen te Ivoz, Ramet en Ramioul.

23.383.040. Gerard III van Orley (v) (k).

23.383.104. Renaud II d'Argenteau [ES VI-113/VIII-126] (A) (v) (k), ridder 1235, voogd van Chiney 1254, vermeld 1228 - 1272, tr. Joja.

23.383.108. Guillaume de Corswarem [ES IV-43] (v) (k), ridder, vermeld 1238 - 1254, † voor 23 dec. 1258.

23.383.110. Jacquemin Chabot [ES IV-43] (k), schepen van Luik.

23.383.112. Henri VI de Grandpré [ES VII-11/I.2-229] (v) (k), ridder, heer van Livry 1265 - 122, tr.

23.383.113. Isabella van Luxemburg [ES VII-11/I.2-229] (v), erfvrouwe van Roussy, geb. 1254, vermeld 1304, † 1304.

23.383.114. Henri, bastaard van Luxemburg [ES VII-112/-11/III.2-202] (v) (k), geb. omsteeks 1240, † Woeringen 12 juni 1288, tr.

23.383.115. Isabella van Houffalize [ES VII-112/-11/III.2-202] (A) (v).

23.383.118. Robert I Brunel de Wavrin [ES VIII-23] (v) (k), ridder, heer van Saint Venant, kamerheer van Vlaandeen, vermeld 1277 - 1301, tr.

23.383.119. Mathilde van Lille [ES VIII-23], vermeld 1255 - 1294.

23.383.120. Arnold II von Gymnich (v) (k), † na 1242.

23.383.121. Elisa von Kahler (v).

23.383.128. Soyer II von Bourscheijdt [ES VII-50/V-115 (v) (k), ridderrechter 1286, vermeld 1264 - 1314.

23.383.129. Mechtild von Schleiden [ES VII-50/V-115 (v), vermeld 1297 - 1301.

23.383.136. Wauthier I d´ Enghien le Grand, prince de Rebecq [ES VII-79] (v) (k), geb. ca. 1240, † (begr. te Canbron) 9 mei 1271, tr. 1266.

23.383.137. Marie de Rethel [ES VII-79] (v), vrouwe van Machaut, Tricot en Béthincourt, † (begr. Cambron) maart 1315.

23.383.138. Robert III de Béthune [ES II-10/-24] (v) (k), graaf van Vlaanderen 1305 - 1322, graaf van Nevers 1305 - 1322, geb. omstreeks 1249, † Yperen 17 sept. 1322, tr. 12 maart 1272

23.383.139. Yolande van Bourgondië [ES II-24] (v), geb. 22 dec. 1248, † Nevers 2 juni 1280.

23.383.140. Hugues de Brienne (k), geb. omstreeks 1240, graaf van Brienne en Lecce 1260 - 1296, heer van Conversano, kapitein-generaal van Brindisi, Otrante en Apulië, † 9 aug. 1296, tr.

23.383.141. Isabelle de La Roche-sur-Ognon (v), erfvrouwe van Athene, geb. omstreeks 1245, † voor 1291.

23.383.142. Gaucher I (V) graaf van Châtillon [ES VII-19] (v) (k), heer van Pocéan, crecy, Troyssy, Marigny, Pontarcy, geb. 1249, † (bergr. Pont-aux- Dames)1329, tr. 1276

23.383.143. Isabeau de Dreux [ES VII-19](v), vrouwe van Nesle-en- Tardenois, geb. 1264, † 29 april 1300.

23.383.144. Aubert II de Longueval [ES VII-66] (v) (k), heer van Croissy en Framerville middels zijn vrouw, geb. vóór 1235, † (gesneuveld) nov. 1285, tr.

23.383.145. Anne de Beaumont-Meulan [ES VII-66] (v), vrouwe van Croissy- en-Brie, geb. omstreeks 1240.

23.383.146. Jean van Nesle van Falvy [ES VII-16/XVIII-58] (v) (k), heer van Falvy en Hérelle, † 1310, tr.

23.383.147. Maria van Oudenaarde [ES VII-16/-95 (v), vermeld 1254 - 1277, gescheiden van Gotfried van Perwijs.

23.383.148. Walter de Mortagne (v) (k), burggraaf van Courtrai, heer van Nevele, tr.

23.383.149. Jeanne van Beveren (v).

23.383.152. Hugues III d´Antoing (v) (k), heer van Antoing en Epinoy, prévot van Douai, geb. omstreeks 1230, † 1310, tr.

23.383.153. Sibylle de Wavrin (v) geb. omstreeks 1235, † vóór 1284.

23.383.154. Henri de Berthout (v) (k), heer van Bruggenhout, geb. omstreeks 1245, † 1277, tr. Mathilde.

31.656.264. Jan van Slingeland [KBC] [KBC] (k), vermeld als schepen van Gorichem 1301 en 1315.

31.656.480. Herbaren van der Lede [AD 1] (v) (k), vermeld 1227-1243, † 1250/52

31.656.500. Godfried van Leuven [ES] [KBC] (A1) (A2) (v) (k), heer van Baucignies (1246), Leuven (1251), Gaesbeek (1251), geb. 1209, † Affligem 21 jan. 1253, tr. 1243.

31.656.501. Maria van Oudenaerde [ES][KBC] (v).

31.656.502. Diederik van Beveren [KBC] (k), burchtheer van Dixmuyen, tr.

31.656.503. Margaretha van Brienen [KBC].

31.656.508. Willem van Strijen [KBC] (v) (k), ridder, vermeld 17 maart 1253 of 1254, tr. ca. 1254.

31.656.509. Aleid van Heemskerk [KBC], † na 25 nov. 1294. Zij hertrouwde Lodewijk II van Randerode.

31.656.510. Pieter van Borselen [KBC] (v) (k), heer van Borselen, Goes en Kloetingen, tr. 1259.

31.656.511. (Hadewig) van Kruiningen [KBC] (v) † voor mei 1263.

31.668.232. Gijsbert van Wulven [KBC] [NA 40] (v) (k) (k), eerste heer van Hardenbroek, bouwde Hardenbroek in 1260, tr.

31.668.233. Aleid van Sterkenburg [KBC] [NA 40] (v).

31.668.234. Gerrit, heer van Vliet [KBC], tr.

31.668.235. Ada van Boekhorst [KBC].

31.686.068. Otto I van Heukelom [KBC] (v) (k), heer van Asperen, vermeld van 1307 tot 1340.

31.695.432. Jacob van der Woude [KPK] (k)

31.695.433. Dochter uit het huis van Warmond [KPK].

31.695.434. Gerard van Egmond [KPK] (v) (k), tr. 1e met Beatrix van Haarlem, tr. 2e met Mabilia.

31.695.496. Dirck (Walewijnsz.) van Alckemade [KPK] (k), tr.

31.695.497. Alijd (van der Leck ?) [KPK], vermeld als wed. na 1286.

31.695.516. Gerard van Swieten [KPK] (k), huwde met :

31.695.517. Clara van Ammers [KPK].

31.695.808. Heyn Philipsz., broer van Arnoud Philipsz. van Leyden[KPK] (k), tr. Gobburgh.

31.695.811. (ver) Pieternelle Maes [KPK] (k), vermeld in 1312.

Generatie XXVI

46.766.032. Jean de Chokier (k), legateert aan zijn broer Warnier d'Ivoz in 1256.

46.766.080. Gerard II d'Orley (v) (k), † voor 1271, tr. Subilia.

46.766.208. Henri I d´Argenteau [ES VI-113/VII-112/XVIII-126] (k), † 5 aug. 1229, vir nobilis, vermeld 1219, ridder, heer van Argenteau en Kessenich. Tr. 2e. Aleid van Altena, verm 1229/30, dochter van Boudewijn van Altena, weduwe van Johan van Putten, tr. 1e.

46.766.209. Mahaut de Houffalize [ES VII-112/XVIII-126] (A) (v) (k).

46.766.216. Robert de Corswarem [ES IV-43] (k), vermeld 1213/20, ministérialis van de graaf van Loon 1213, ridder 1218, tr.

46.766.217. Marguerite de Jeneffe [ES IV-43] (v), † 27 jan. 1263, vermeld 1238, stichtte de abdij de la Paix-Dieu in Oleye.

46.766.224. Henri V graaf van Grandpré [ES VII-11] (v) (k), heer van Livry, † 7 april 1287, tr.

46.766.225. Isabeau de Brienne [ES VII-11/III.4-686/VII-11] (v), † voor febr. 1277.

46.766.226. Gerard van Limburg-Luxemburg [ES VII-11/I.2-229] (v) (k), heer van Roussy en Durbuy 1247, geboren kort voor vóór 23 nov. 1223, † vóór 28 febr. 1303, brak zijn vaderlijk wapen (een klimmende leeuw), getuige een zegel uit 1289, met een barensteel van drie hangers, tr. 1253

46.766.227. Mathilde von Cleve-Dinslaken [ES I.2-229/XVIII-22] (v), † 1304.

46.766.228. Henri II ´le Blond´ van Luxemburg [ES II-6/III.2-202] (k), geboren omstreeks 1216, † Mainz 24 nov. 1281, tr. 1246

46.766.229. Margareta de Bar [ES II-6], † 23 nov. 1275.

46.766.230. Thierry II van Houffalize [ES VII-112/III.2-202] (A) (v) (k), vermeld 1250/82, † 1282, tr.

46.766.231. Philippotte de Rumes [ES VII-112], vermeld 1302, † 1316.

46.766.236. Robert II de Wavrin [ES VII-17/VIII-23] (v) (k), geb. omstreeks 1215, raadsheer v/d koning, sénéchal van Vlaanderen, vermeld 1231/73, † 1273, tr. 1e. Eustachie de Châtillon, weduwe van Daniel de Béthune, dochter van Wouter III, tr. 2e.

46.766.237. Mathilde de Béthune [ES VII-57/VIII-23 (v), erfgename van Meulenbeke en Roesbrugge, vermeld 1243/64, weduwe van Jaen II van Lille.

46.766.238. Jean II van Lille [ES VII-57/-23] (k), châtelain van Péronne en Lille, ridder 1235, † 17 sept. 1244.

46.766.240. Arnold I von Gymnich (k), geb. vóór 1212, tr. Jutta, † na 1231.

46.766.242. Dietriech von Kahler (k), tr. Elise

46.766.256. Soyer I von Bourscheidt [ES VII-50] (k), ridder, vermeld 1233/69, † vóór 13 mei 1271.

46.766.258. Friedrich I von Schleiden [ES VII-50/V-115] (v) (k), vermeld 1230-56, † 1269, tr. Mechtild.

46.766.272. Siger II d´ Enghien [ES VII-79](v) (k), ridder, heer van Zotteghem 1217 (na huwelijk), † 1256, tr.

46.766.273. Aleidis van Zotteghem [ES VII-79] (v) geb. ca. 1199, vermeld 1219/38.

46.766.274. Jean de Rethel de Baucignies [ES VII-79] (k), tr. 46.766.275. Marie d'Ecry.

46.766.276. Guy de Dampierre-sur-Aube (v) (k), geb. 1225, graaf van Vlaanderen 1278-1304, graaf van Namen 1263-98 [ES VII-57], † Compiègne 7 maart 1305, tr. 2 frbr. 1246

46.766.277. Mathilde de Béthune [ES VII-57] (v) erfdame van Béthune, Dendermonde, Richebourg en Warneton, † 8 nov. 1264.

46.766.278. Eudo de Bourgogne [ES II-24] (v) (k), geb. 1230, † Saint-Jean d´Acre (Palestina) 4 aug. 1266, tr. 1248

46.766.279. Mathilde de Bourbon [ES II-24] (v) gravin van Nevers, Auxerre en Tonnerre, geb. omstreeks 1234, † omstreeks 1262.

46.766.280. Gauthier IV ´le Grand´ de Brienne (v) (k), graaf van Brienne 1205-44, graaf van Lecce en Jaffa, geb. omstreeks 1205, † Cairo vóór 1251, tr. 1233

46.766.281. Marie de Lusignan genaamd van Cyprus (v), geb. kort 1 voor maart 1215, † omstreeks 1252.

46.766.282. Guy I de La Roche-sur-Ognon (v) (k), hertog van Athene, geb. omstreeks 1205, † 1263, tr.

46.766.283. Agnès de Bruyères (v).

46.766.284. Gaucher IV de Châtillon [ES VII-18] (v) (k) heer van Châtillon, Crécy, Crèvecoeur, Troissy en Marigny, † 1261, tr. vóór 1258

46.766.285. Isabeau de Villehardouin alias de Lesignes [ES VII-18], † na 1265

46.766.286. Robert I de Dreux (k), burggaaf van Beu en Châteaudun, heer van Longueville, geb. 1217, † 14 nov. 1281, tr. 1263

46.766.287. Isabelle la Chambellane de Villebéon (v) vrouwe van van Bagneux en La Chapelle-Gautier 1284-88, geb. omstreeks 1247, † omstreeks 1288.

46.766.288. Guillaume de Longueval [ES VII-66] (v) (k), heer van Longueval, Hem en Tremerville, châtelin de Peronne 1253, † 1273, tr.

46.766.289. Catherine de Saint-Martin [ES VII-66].

46.766.290. Amaury II de Beaumont-Meulan (v) (k), heer van Gournay-sur-Marne, geb. omstreeks 1200, † na 1295, tr.

46.766.291. Marguerite de Neufbourg (v), geb. omstreeks 1223, † 19 aug. 1277.

46.766.292. Jean de Nesle[ES VII-16] (v) (k), heer van Falvy en La Hérelle, vermeld 1243, † 2 febr. 1292, tr. Beatrix.

46.766.294. Johan van Oudenaarde [ES VII-95] (v) (k), ridder, heer van Oudenaarde en Rozoy, pair van Vlaanderen, vermeld 1235, † omstreeks 12 dec. 1293, tr.

46.766.295. Adèle van Soissons [ES VII-95] (v) † 1253.

46.766.296. Everard Randulf de Mortagne [ES VII-57] (k), burggraaf van Kortrijk, vermeld 1250/76 (heer van Nevele) , † na 1274.

46.766.297. Jeanne de Béthune [ES VII-57].

46.766.298. Dirk IV van Beveren[ES III.4-686] (v) (k), ridder, heer van Beveren en Wallers, burggraaf van Dirksmuiden, vermeld 1125/74, † na 1 april 1274, tr.

46.766.299. Margaretha de Brienne [ES I.2-237], † na 1275.

46.766.304. Hugues II d´Antoing (v) (k), heer van Antoing en Epinoy, proost van Douai, geb. in 1195, † 1261, tr.

46.766.305. Philippine de Harnes (v) † vóór 1261.

46.766.306. Daniël de Béthune [ES VII-17], † voor 1215, tr.

46.766.307. Eustachie de Châtillon [ES VII-17], vermeld als weduwe 1215.

46.766.308. Guillaume II Wauthier Gérard Berthout (v) (k), heer van Asse en Lubbeek, geb. omstreeks 1220, † 1256, tr.

46.766.309. Sibille de Wavrin.

63.312.960. Floris de Leda [AD 1] [KCB] (k), ridder, bezit de versterking Asperen, vermeld 1204 -1207.

63.313.000. Hendrik I van Brabant [ES] [KBC] (A) (v) (k), graaf van Leuven, hertog in Brabant als hertog van Neder-Lotharingen 1190, geb. 1165, † Keulen, begr. Leuven 3 sept. 1235, tr. 2e

63.313.001. Mathilde van Boulogne [ES] [KBC] (A) (A) (v) (k), geb. ca 1163, † kort voor 1211.

63.313.002. Arnoud IV van Oudenaerde [ES] [KBC] (k).

63.313.016. Willem, heer van Strijen [KBC] (v) (k), vermeld 23 april 1252 en 15 okt. 1256, tr. 1e ca. 1235

63.313.017. Elisabeth van der Lede [KBC] (v).

63.313.020. Nicolaas, heer van Borselen [KBC] (k).

63.313.022. Godfried, heer van Kruiningen [KBC] (k), tr.

63.313.023. Oda van Pumbeke-Gageldonk [KBC] (v.

63.336.464. Ernst van Wulven [NA 40] (k), vermeld 1190- 1215, tr

63.336.465. Catharina van Weerdenburg [NA 40].

63.336.466. Gijsbrecht van Wulven [NA 40] (k), heer van Sterkenburg.

63.372.136. Herbaren van der Lede [AD 1] (k), vermeld 1227 - 1243.

63.390.868. Willem I van Egmond [KPK] (k), overl. 17 mei 1234.

63.390.869. Badeloch, overl. 27 april 1244 [KPK].

Generatie XXVII

93.532.160. Gerard I d'Orley (k), ridder, † na 1258, tr.

93.532.161. Agnes de Trèves (v).

93.532.418. Thierry I de Houffalize [ES VII-112/XVIII-126] (A) (v) (k), vermeld 1192-1243, sticht met zijn zoon Henri het convent van Houffalize.

93.532.419. Lutgarde van Elsloo [ES VII-112] (v), † voor 1232.

93.532.434. Guidon de Jeneffe [ES IV-43] (k), tr. Marguerite

93.532.448. Henri IV comte de Grandpré [ES VII-11/XIII-113] (v) (k), vermeld vanaf 1211, † 1229.

93.532.449. Marie de Garlande [ES VII-11/XIII-113 (v), † na 1259.

93.532.450. Erard de Brienne [ES VII-11/II-47/III.4-686] (v) (k), ridder, heer van Ramerupt, pretendent van Champagne, geb. circa 1170, vermeld 1202- 1244, † aug. 1245, tr.

93.532.451. Philippine de Champagne [ES II-47/VII-11/III.4-686] (v), geb. circa 1195, † 20 dec. 1250.

93.532.452. Walram IV hertog van Limburg 1221 [ES VII-68/I.2-229 (v) (k), heer van Monschau, tr. 1. Kunigunde van Lotharingen, tr. 2e

93.532.453. Ermesinde van Namen [ES I.2-229/VII-68] (v), geb. juli 1186, † 17 nov. 1247.

93.532.454. Dirk von Cleve-Dinslake [ES I.2-229/XVIII-22 (v) (k), geb. circa 1214, † Wissel 24 maart 1245, tr. Leuven

93.532.455. Elisabeth van Brabant [ES I.2-229/XVIII-22] (v), † 23 okt. 1272.

93.532.458. Henri II van Bar (k).

93.532.460. Henri I van Houffalize [ES VII-112] (A) (v) (k), heer van Houffalize, Bolland, Rijckholt en Gronsveld, geb. circa 1200, † 1277

93.532.461. Isabelle de Hauteville [ES VII-112], vermeld 1231-1272.

93.532.472. Hellin II de Wavrin [ES VIII-23] (v) (k), sénéchal van Vlaanderen, vermeld 1198-1210, geb. circa 1190, † 6 maart 1223, tr. 1211

93.532.473. Elisabeth de Montmirail [ES VIII-23] (v) vermeld 1220.

93.532.474. Guillaume III de Béthune [ES VII-57 (v) (k), ridder, voogd van Huysse 1215, † 24 aug. 1243, tr.

93.532.475. Elisabeth van Roesbrugge [ES VII-57, vrouwe van Pontrohart, vermeld 1217-36.

93.532.516. Konrad I von Blankenheim [ES V-115/-114] (v) (k), heer van Blanckenheim in Schleiden, vermeld 1187-1223.

93.532.544. Engelbert IV d´ Enghien [ES VII-78] (v) (k), vermeld 1205-1242, tr. 1205

93.532.545. (Adelvie) van Avesnes [ES VII-78] † 23 sept. 1216.

93.532.546. Gauthier (Walther) I van Sotteghem [ES VII-88] (k), geb. ca. 1170, † ca. 1212, tr.

93.532.547. Richilde de Mortaigne alias van Doornick [ES VII-88/-95] (v) vrouwe van Feignies, † 1219.

93.532.552. Guillaume de Dampierre-sur-Aube (k), heer van Saint-Dizier. Grand Bouteiller de Champagne, † Trazegnies (gedood tijdens een tournooi) 3 sept. 1251, tr.

93.532.553. Margarethe van Henegouwen en Vlaanderen 1244, ged. Valenciennes 2 juni 1202, † (begr.) Flines 10 febr. 1280.

93.532.554. Robert VII de Béthune [ES VII-57] (k), ridder 1227 heer van Béthune, voogd van St. Vaast te Arras, pair van Vlaanderen 1194, † Sardinië 11 nov. 1248, tr.

93.532.555. Elisabeth de Morialmez [ES VII-57] (v), vrouwe van Fraire, vermeld 1243-49, wed. van Nicolas de Condé.

93.532.556. Hugues IV hertog van Bourgondië [ES II-24] (v) (k), geb. 9 maart 1212, † Villaines-en-Duesmois febr. 1273, tr. 1229

93.532.557. Yolande de Dreux [ES II-24] (v) † 1255.

93.532.558. Archembault VII de Bourbon [ES VII-17] (k), heer van Dampierre, † Cyprus 15 jan. 1249, tr.

93.532.559. Yolande I de Châtillon [ES VII-17] (v), vermeld 1227, † 1254.

93.532.560. Gauthier hertog van Apulië, prins van Tarente, graaf van Brienne (k), geb.1168, † Saint-Jean d´Acre (Palestina), 1205, tr.

93.532.561. Elvire de Hauteville, erfvrouwe van Lecce, geb. circa 1180, † voor 1216.

93.532.562. Hugues I de Lusignan (k), koning van Cyprus 1205-18, geb. 1180, † Tripoli (Palestina) 10 jan. 1218, tr. 1208

93.532.563. Alix de Champagne, geb. 1193, † 1246

93.532.564. Pons II de La Roche-sur-Ognon (k), geb. circa 1175, † omstreeks 1221, tr.

93.532.565. Elisabeth de Chappes, geb. omstreeks 1180, † dec. 1236.

93.532.566. Hugues de Bruyères (k), heer van Karytena, tr.

93.532.567. Alix de Villehardouin.

93.532.568. Hugues I de Châtillon [ES VII-17/-18] (k), graaf van Blois 1240, graaf van Saint-Pol 1219, heer van Chatillon de Troissy, Crecy, Ancre, † Avignon 9 april 1248, tr.

93.532.569. Marie d´Avesnes [ES VII-17], gravin van Blois, testeert 1241.

93.532.574. Adam II de Villebéon (k), heer van Chapelle- Gauthier 1235-84, heer van Villebéon en Mesnil-Aubry 1261-84, geb. omstreeks 1227, † 14 sept. 1284, tr.

93.532.575. Alix de Garlande, geb. omstreeks 1225, 21 dec. 1284.

93.532.576. Aubert I ´de hond´ de Longueval [ES VII-66] (v) (k), vermeld 1238/48, neemt deel aan een tournooi te Compiègne in 1238, stichtte de abdij van Eaucourt 1248, strijd tijdens kruistocht met Lodewijk de Heilige in Mansurah Egypte, † na 1250, tr.

93.532.580. Amaury I de Beaumont-Meulan (k), heer van Gournay-sur-Marne, geb. omstreeks 1150, tr. circa 1196

93.532.581. Alix de Luzarches, geb. circa 1165.

93.532.582. Robert I de Neufbourg (k), geb. circa 1195, tr. omstreeks 1215

93.532.583. Jeanne de Mauquency.

93.532.584. Raoul van Falvy sive van Nesle [ES VII-16] (v) (k), heer van Falvy, vermeld 1204, † vóór febr. 1226, tr.

93.532.585. Adèle de Roye [ES VII-16] (v) vermeld 1212- 1221, † voor mei 1223.

93.532.588. Arnold IV van Oudenaarde [ES VII-95] (v) (k), ridder, heer van Oudenaarde en Pamele, 1215 Bailli van Vlaanderen 1216, pair van Vlaanderen, vermeld 1191, † 1242, tr.

93.532.589. Alix van Rosoy [ES VII-95], vermeld 1249.

93.532.590. Jean II van Soissons [ES VII-95/-16] (v) (k), graaf van Soissons 1235, graaf van Chartres, heer van Amboise, † vóór febr. 1272 , tr. 2e Mathilde, gravin van Chartres, tr. 1e

93.532.591. Maria van Thour [ES VII-16, vrouwe van Thour en Chimay, testeert 20-3- 1241.

93.532.596. Dirk III van Beveren (k) ridder, heer van Beveren en Waalers, burggraaf van Dirksmuide, vermeld 1217/40, † vóór okt. 1240, tr.

93.532.597. Elisabeth Wallers, vermeld 1223/39.

93.532.608. Alard III d´Antoing (k), heer van Antoing en Epinoy, geb. 1165, † 1219, tr.

93.532.609. Ida de Douai, erfvrouwe v/d heren van Douai, vrouwe van Escarpel en Guinchi-le-Prévost, geb. 1175, † 1253.

93.532.610. Michel III de Harnes (k), tr.

93.532.611. Béatrice de Nevelle.

93.532.616. Guillaume I Berthout (k), heer van Lubbeek, geb. circa 1195, † 1253, tr.

93.532.617. Elisabeth van Assche

126.626.032. Willem, heer van Strijen [KBC] (v) (k), vermeld 6 dec. 1224 en 26 april 1244.

126.626.034. Herbaren van der Lede [KBC] (k).

126.626.000. Godfried III van Brabant [ES][KBC] (A) (v) (k), graaf van Leuven, hertog in Brabant als hertog van Neder-Lotharingen, geb. ca. 1140, † Leuven 21 aug. 1190, tr. 1155

126.626.001. Margaretha van Limburg [ES] [KBC] (v), geb. ca. 1138, † Leuven 1172.

126.626.002. Mattheas van de Elsas [ES] [KBC] (A) (v) (k), door huwelijk graaf van Boulogne, † Driencourt 25 juli 1173, tr. 2e Maria van Frankrijk, tr.1e ca. 1160

126.626.003. Maria van Boulogne [ES] [KBC] (A) (A) (v) (k), geb. ca. 1136, † Saint Austrebert bij Montreuil 1182.

126.626.046. Hendrik van Pumbeke [KBC] (k), tr.

126.626.047. Ymania van Gageldonk [KBC].

Generatie XXVIII

187.064.322. Tymar de Trèves (k).

187.064.836. Winand van Gronsveld [ES VII-112/-110] (k) (k), heer van Houffalize 1117, tr.

187.064.837. Béatrice de Walcourt [ES VII-112] (A) (v) (k) (k).

187.064.838. Arnold van Elsloo [ES VII-112/-114] (v) (k), vermeld 1176/1208, tr. Bezzela.

187.064.896. Henri III Wafflart graaf van Grandpré [ES VII-11/-80] (v) (k), geb. 1170, † 1211, tr.

187.064.897. Isabeau de Coucy [ES VII-11/-80] (v).

187.064.898. Guillaume IV de Garlande [ES VII-11/-17/XIII-113] (v) (k), heer van Livry, vermeld 1184, geb. omstreeks 1160, † 1226, tr. febr. 1193

187.064.899. Adèle de Châtillon [ES VII-17/XIII-113] (v) vrouwe van Clichy la Garenne, † na 1216.

187.064.900. André de Brienne [ES III.4-686] (v) (k), heer van Ramerupt, ridder, nam deel aan de 3e kruistocht 1187/92, † (gesneuveld) Akko 4 okt. 1189, tr. vóór 1167

187.064.901. Adèle de Venisy [ES III.4-686] (v) testeert 1120, † vóór nov. 1222, tr 2e Gaucher de Joigny, sénéchal de Nevers.

187.064.902. Henri II graaf van Champagne en Brie 1181 [ES II-47/-82] (v) (k), koning van Jeruzalem-Accre 1192/97, geb. 22 juli 1166, † 10 sept. 1197, tr.5 mei 1192

187.064.903. Isabelle van Anjou [ES II-47/-82] (v) geb. 1172, † kort vóór mei 1206, gesch. echtg. van Humpred IV van Toron, wed. van Konraad van Montferrat. Zij tr. 4e Amaury de Lusignan, koning van Jeruzalem 1198/1205.

187.064.904. Henri III graaf van Limburg [ES II-6] (v) (k), † vóór 21-06-1221, tr.

187.064.905. Adelheid van Henneberg [ES I.2-229] (v).

187.064.906. Hendrik de Blinde graaf van Namen [ES VII-68/I.2-229/XVIII-26] (k), graaf van Luxemburg 1136, graaf van Namen 1139, heer van Longwy, graaf van Durbuy en La Roche 1150, Voogd van St. Maxime te Trier en van Echternach, als 'Ultimus Familieae' cedeert hij zijn rechten van Namen, Durbuy en La Roche aan zijn neef Boudewijn V van Henegouwen 1196, † Echternach (begr. Floreffe) 14 aug. 1196, tr. 1168

187.064.907. Agneta van Gelre [ES VII-68] (v), † (begr. Echternach) omstreeks 1186.

187.064.908. Dietrich graaf van Cleve [ES XVIII-22] (v) (k), † 1260, tr.

187.064.909. Mathilde von Dinslaken [ES XVIII-22], † omstreeks 1224.

187.064.910. Hendrik I graaf van Brabant [ES I.2-237] (v) (k), hertog van Neder-Lotharingen 1190, markgraaf van Antwerpen 1211, geb. 1165, † Keulen 3 sept. 1235, tr. Soissons 22 april 1213

187.064.911. Maria van Frankrijk [ES I.2-237] (v), geb. 1198, † (begr. Affligem) 18 aug. 1224, weduwe van Philips I van Henegouwen.

187.064.922. Alméric de Hauteville [ES VII-112] (k).

187.064.944. Robert I de Wavrin en Herponlieu [ES VIII-23] (v) (k), sénéchal van Vlaanderen 1192, † vóór 1197, tr. vóór 1193

187.064.945. Sybille de Lorraine de Saint-Vaast [ES VIII-23] (v), erfvrouwe van St. Vaast, Lillers en Vladslo, geb. 1176, † na 1236.

187.064.946. Jean I de Montmirail (k), vicomte de Meaux, châtelain de Cambrai, geb. 1167, † Longpont 28 sept. 1217, tr.

187.064.947. Helvise de Dampierre-sur-Aube.

187.064.948. Guillaume II de Béthune[ES VII-57] (v) (k), ridder, heer van Béthune, Lokeren, Meulebeke en Richebourg, voogd van Arras 1177, † 13 april 1214, tr.

187.064.949. Mathilde van Dendermonde[ES VII-57] (v), † 18 april 1224.

187.065.032. Gerhard II von Blankenheim en Schleiden [ES V-114] (v) (k), vermeld 1149/66.

187.065.088. Engelbert III d´Enghien [ES VII-78] (k), ridder, voogd van Tubize en Castre, vermeld 1191-1200, tr.

187.065.089. Elisabeth de Trazegnies [ES VII-78], geb. ca. 1170.

187.065.094. Everard III de Mortaigne [ES VII-57/-88] (v) (k), ridder, Burchtgraaf van Doornik, geb. ca. 1129, † 7 maart 1190, tr.

187.065.095. Mathilde (Maud) de Béthume [ES VII-57/-88] (v).

187.065.110. Arnoul de Morialmez [ES VII-57] (k).

187.065.112. Eudes III hertog van Bourgondië 1192-1218 [ES II-24] (v) (k), geb. 1166, † Lyon 6 juli 1218, tr. 1e Mathilde, dochter van koning Alfons I van Portugal, tr. 2e. 1199

187.065.113. Alix Adélaide de Vergy [ES II-24], geb. 1176, † in Prenois-en-Montagne 8 maart 1251.

187.065.114. Robert III Gasteblé graaf van Dreux 1185-1234 [ES II-29] (v) (k), geb. 1185, † 3 maart 1234, tr. omstreeks 1210

187.065.115. Aénor de Saint-Valéry [ES II-29] (v), vrouwe van Domart 1192-1251, geb. 1192, † na 1250.

187.065.118. Guy I de Châtillon [ES VII-17] (v) (k), graaf van Saint-Pol, heer van Montjay, Broigne, geb. na 1196, † (gesneuveld) Avignon aug. 1226, tr. 1221

187.065.119. Agnès de Donzy [ES VII-17], gravin van Nevers.

187.065.152. Jean I de Longueval [ES VII-66] (k), vermeld 1206/39, voogd van Thérouanne, heer van Longueval en Fréminville, tr.

187.065.153. Mahaut d´Haucourt [ES VII-66].

187.065.168. Jean I de Nesle [ES VII-16] (k), burggraaf van Brugge 1180, heer van Nesle, Falvy en La Herelle, zijn zoon Jean II van Nesle verkoopt 1234 het burggravenambt van Brugge aan Johanna, gravin van Vlaanderen, † 14 juli 1197, tr.

187.065.169. Elisabeth van Peteghem [ES VII-16/-88, vermeld 1185- 1204.

187.065.170. Barthélemy de Roye [ES VII-16] (k), tr. Pétronella.

187.065.176. Gilbert II van Oudenaarde [ES VII-88/-95] (k), † 1182.

187.065.180. Raoul I van Nesle [ES VII-16] (k), graaf van Soissons 1180, châtelain van Noyon 1184, † 4 jan. 1235. tr. kort na 1193 Yolande.

253.252.000. Godfried II van Leuven [ES] (A) (A) (v) (k), graaf van Leuven 1139, hertog van Neder-Lotharingen 1140, ca. 1105, † Leuven 1142, tr. ca 1139

253.252.001. Lutgardis van Sulzbach [ES], † na 1162.

253.252.002. Hendrik II, hertog van Limburg [ES] (v) (k), † aug. 1167, tr. 2e ca. 1150 Laurette van Vlaanderen, tr. 1e 1136

253.252.003. Mathilde van Saffenberg [ES], † 21 jan. 1145.

253.252.004. Diederik van de Elsas (A) (A) (v) (k), graaf van Vlaanderen, † Grevelingen 4 jan. 1168, tr. 1134

253.252.005. Sibille van Anjou, geb. ca. 1116, † 1165.

253.252.006. Stephen van Blois (A) (v) (k) koning van Engeland, geb. ca. 1096, † Dover 25 okt. 1154, tr. voor 1125

253.252.007. Mathilde van Boulogne (A) (v) (k), geb. ca. 1105, † Hedingham Castle (Essex) 3 mei 1151.

253.252.064. Hugo van Strijen [KBC] (v) (k), vermeld 21 dec. 1213.

Generatie XXIX

374.129.674. Thierry I de Walcourt [ES VII-112/-110] (v) (k), vermeld 1130/47, † 1147, tr. voor 1150

374.129.675. Mathilde van Namen en La Roche [ES VII-112/-68] (A) (v) (k), geb. 1120.

374.129.676. Arnold van Elsloo [ES VII-114] (k), heer van Elsloo, vermeld 1120-1130, mogelijk dezelfde als Arnulphus van Elsloo, vermeld als voogd van Richelle bij Luik in 1108.

374.129.792. Henri III graaf van Grandpré [ES VII-11] (v) (k), vermeld 1151, † voor 1190, tr.

374.129.793. Liutgarde van Luxemburg [ES VII-11/I.2-203], † ca. 1170.

374.129.794. Raoul de Coucy [ES VII-80] (k), heer van Coucy, Marle, La Fere en Crécy, ging ter kruistocht, † (gesneuveld) Akko 1 juli 1191, tr.

374.129.795. Agnes van Henegouwen [ES VII-80], † voor 1173.

374.129.796. Guillaume III de Garlande [ES XIII-113 (k), heer van Garlande vermeld 1161 - 1191, † voor 1200, tr.

374.129.797. Idoine de Trie [ES XIII-113, vermeld 1147 - 1200, † kort na 1200.

374.129.798. Guy II de Châtillon [ES VII-17/III.1-63] (v) (k) (k), heer van Châtillon sur Marne, Troissy, Montjay en Crecy, tr.omstreeks 1161

374.129.799. Alix de de Dreux [ES VII-17/-16/III.1-63, vermeld 1160 - 12-6, eerder gehuwd met Valeran III comte de Bréteul, tr. 3e Jean de Thourotte, Chastelain de Noyers, tr. 4e voor 1183 Raoul III de Nesle, comte de Soissons, † 1235.

374.129.800. Gauthier de Brienne [ES III.4-681] (k), graaf van Brienne, heer van Ramerupt, medestichter van de abdij van Bassefontaine, neemt deel aan de tweede kruistocht in 1147, vermeld 1113 - 1158, tr.

374.129.801. Dochter uit het huis de Soissons [ES III.4-681].

374.129.802. Anseau de Venisy [ES II-14/XIV-146] (k), vermeld 1141 - 1153, tr.

374.129.803. Isabelle (Elisabeth) de Nangis [ES II-14/XIV-146], vrouwe van Nangis en La Chapelle en Brie, tr. 1e Guy de Marolles, † 11 maart onbekend jaar.

374.129.804. Henri I, le Liberal, de Champagne [ES II-14/-47/-11] (v) (k), graaf van Champagne, Brie en Meaux, † Troyes 17 maart 1181, tr.

374.129.805. Marie de France [ES II-14/-47/-11], geb. 1145, † Meaux (begr. Kathedraal van Meaux) 11 maart 1198

374.129.806. Amaury I d'Anjou [ES II-82] (k), geb. 1136, koning van Jerusalem 1163 - 1174, graaf van Jaffa, † Jerusalem (begr. Grafkerk) 11 juli 1174, tr. 1e Agnes de Courtenay d'Edessa, tr. 2e

374.129.807. Marie Komnene van Byzantium [ES II-82], geb. 1154.

374.129.808. Hendrik II hertog van Limburg 1140 [ES II-6/I.2-229] (v) (k), hertog van Lotharingen 1139, graaf van Arlon 1139, † Rome aug. 1167, tr. 1136.

374.129.809. Mathide von Saffenberg [ES II-6/I.2-229/IV-36b], erfvrouwe 's- Hertogenrade, † 2 jan. 1145.

374.129.810. Poppo VI graaf van Henneberg [ES I.2-229] (k), burggraaf van Würzburg, tr. Adelheid.

374.129.814. Hendrik I graaf van Gelre [ES XVIII-26] (k), graaf van Zutphen, † (Düsseldorf) 4 dec. 1182, tr.

374.129.815. Agnes van Arnstein [ES XVIII-26], † 1179.

374.129.816. Dirk IV van graaf van Kleef [ES XVIII-22] (v) (k), vermeld 1173 -1193, tr. Lisse 1182

374.129.817. Margaretha van Holland [ES XVIII-22] (v), nog vermeld in 1203.

374.129.820. Godfried III van Leuven [ES I.2-237] (v) (k), hertog van Neder -Lotharingen 1142,

374.129.821. Margaretha van Limburg [ES I.2-237], † Leuven (begr. St. Pieterskerk) omstreeks 1138.

374.129.822. Philips II Augustus van Frankrijk [ES II-11] (v) (k), koning van Frankrijk 1180 -1223, geb. Gonesse 12 aug. 1165, † Nantes 14 juli 1223, tr.

374.129.823. Agnes van Andechs Meranië [ES II-11], † Poissy (begr. Nantes St, Corentinklooster) 29 juli 1201

374.129.888. Hellin I de Wavrin [ES VIII-23] (v) (k), ridder, raadsheer van de koning, sénéchal van Vlaanderen 1169, vermeld 1155 - 1199, † (gesneuveld) Palestina, tr.

374.129.889. Torsella van Arras [ES VIII-23].

374.129.890. Pierre van Opper-Lotharingen (k), geb. 3 aug. 1176, heer van Eine, Saint Venant, Lilers en Vladso 1175 proost van Brugge, kardinaal van Combray, tr.

374.129.891. Mahaut van Bourgondië [ES I.1-11/II-118, gravin van Grignant, geb. 1150, † Fontevrault 1192, tr. Guy I van Nevers, tr. 2e Odo III van Issoudin.

374.129.896. Robert V de Béthume [ES VII-57] (k), ridder, heer van Béthume, Richebourg, Warneton en Croques 1145, † (gesneuveld) Akkon 10 jan 1191, tr. Adelise.

374.129.898. Walter II van Dendermonde [ES VI-57] (k), † 1190, tr.

374.129.899. Adelis van Buischeure de Rosoy

374.130.064. Gerhard I von Blankenheim [ES V-114] (k), vermeld 1115.

374.130.188. Everard II Raddulf de Mortagne [ES VII-88/II-6] (v) (k), burggraaf van Doornick, vermeld 1135/59, tr.

374.130.189. Richilde van Henegouwen [ES VII-88/II-6], wed. van Thierry van Avesnes.

374.130.224. Hugues III van Bourgondië [ES II-24] (v) (k), hertog van Bourgondië 1162, † Tyr (Palestina) 25 aug. 1192, tr. 1165

374.130.225. Adelheid van Lotharingen [ES II-24] (v).

374.130.228. Robert II ´le Jeune´ de Dreux [ES II-29] (v) (k), graaf van Dreux 1188, geb. 1154, † 28 dec. 1218, tr. 1184

374.130.229. Yolande de Coucy [ES VII T80], † Braine 18 maart 1222.

374.130.230. Thomas de Saint-Valéry [ES II-29] (k), heer van Saint-Valéry, Domart en Gamaches, geb. 1170, † (gedood) Bouvines 27 juli 1214, tr. 1191.

374.130.231. Adèle de Ponthieu, geb. 1175. † vóór 1251.

374.130.236. Gaucher III de Châtillon [ES VII-17] (v) (k), graaf van Saint-Pol, heer van Châtillon-sur-Marne, Montjay, Crecy, Pierrefonds, sénéchal van Bourgondië. (Grand-Bouteiller de France et de Champagne, † (gesneuveld)1219, tr. 1197.

374.130.237. Elisabeth de Saint-Pol [ES VII-17/-57] (v), gravin van Saint-Pol 1205-32, vrouwe van Ancre, † 1240.

506.504.000. Godfried I van Leuven [ES] (A) (v) (k), graaf van Leuven 1095, markgraaf van Antwerpen, hertog van Neder-Lotharingen 1106, † Affligem 25 jan. 1139, tr. ca. 1105

506.504.001. Ida van Chiny [ES] (A) (v) (k), geb. ca. 1088, † 1117/1121.

506.504.002. Berengarius II [ES], graaf van Sulzbach (k), voogd van Bamberg, † Michelsberg 3 dec. 1125, tr. 1e Adelheid van Lechsgemünd, tr. 2e ca. 1113

506.504.003. Adelheid von Wolfratshausen-Diessen [ES] (v), † 11 jan. 1126.

506.504.004. Walram III, hertog van Limburg (v) (k), geb. 16 juli 1085, † 1139, tr.

506.504.005. Jutta van Gelre (v), † Rolduc 24 juni 1151.

506.504.006. Adolf I, graaf van Saffenberg (k), geb. ca. 1075, † na 1152, tr. 1122

506.504.007. Margaretha von Schwartzenberg.

506.504.008. Diederik II hertog van Opper-Lotharingen (A) (v) (k), † 32 jan. 1115, weduwnaar van Hedwig van Formbach, tr.

506.504.009. Gertrudis van Vlaanderen (A) (v) (k), † 1117, weduwe van Hendrik III van Leuven.

506.504.010. Fulco V graaf van Anjou, koning van Jerusalem (v) (k), geb. 1092, † Akko 11/13 nov. 1142, tr. 2e Melisinde van Jerusalem, tr. 1e in 1110

506.504.011. Eremburge van Maine (v), † 1126.

506.504.012. Stephanus II, Graaf van Blois en Champagne (A) (v) (k), geb. ca. 1045, † (gesneuveld) Ramleh 19 mei 1102, tr. Chartres ca. 1081

506.504.013. Adela van Engeland (v), geb. Normandië ca. 1062, † Marcigny-sur-Loire 8 maart 1138.

506.504.014. Eustache III, graaf van Boulogne (A) (v) (k), tr. ca. 1116

506.504.015. Maria van Schotland (v), † 31 mei 1116.

506.504.128. Willem van Strijen (k), vermeld met zijn broer Hugo en zijn zusters op een oorkonde te dateren tussen 1177 en 1189.

Generatie XXX

748.259.348. Wery de Walcourt [ES VII-110] (k), sticht 1130 Freistorff, vermeld 1096/1130, tr. Aleide.

748.259.350. Henri van Namen [ES VII-68/I.2-229] (A) (v) (k) , graaf van La Roche 1088/1124, vestigt zich zich in het kasteel van La Roche-en-Ardenne, voogd van Stavelot-Malmedy 1102, vermeld 1102/28, †5 juni 1138, tr.

748.259.351. Mathilde van Limburg [ES VII-68/I.2-229] (v), vermeld 1148.

748.259.584. Henri I de Grandpré [ES VII-11] (v) (k), graaf van Grandpré en Porcien, graaf van Verdun 1120/24, † omstreeks1151, tr.

748.259.585. Ermentrude de Joux [ES VII-11].

748.259.586. Wilhelm van Luxemburg [ES VII-11] (v) (k), graaf van Luxemburg, voogd van Echternach, † omstreeks1129, tr.

748.259.587. Liutgard van Reichlingen (Nordheim) [ES I.2-203] (v).

748.259.588. Enguerrand II de Coucy [ES VII-80] (v) (k), heer van Coucy, Marle en Fere, vermeld 1131/4, tr. in 1132, tr.

748.259.589. Agnes de Baugency [ES VII-80].

748.259.590. Boudewijn IV van Henegouwen [ES VII-68] (v) (k), graaf van Namen 1163, † Mons 8 nov. 1171, tr. omstreeks 1130.

748.259.591. Alice van Namen [ES VII-68] (v), geb. omstreeks 1110, † Mons juli 1168, (begr. Mons (Sainte-Waudru).

748.259.592. Guillaume II de Garlande [ES XIII-113] (v) (k), tr.

748.259.593. Agnès de Toucy [ES XIII-113], dame van Livry, eerder hehuwd met Raoul III de Mauvesin, geb. omstreeks 1105.

748.259.594. Guillaume II Aiguillon van Trie [ES XIII-113] (k), geb. omstreeks 1105, † 1147 in Palestina, tr.

748.259.595. Marguerite de Gisors [ES III-114] (v), geb. omstreeks 1105, † 1147.

748.259.596. Gaucher II de Châtillon [ES VII-17/III.4-677] (v) (k), heer van Châtillon-sur-Marne, Toissy, Montjay en Crecy, vermeld 1134, † Loadicea † (gesneuveld) 19 jan. 1147, tr.

748.259.597. Ade de Roucy (Pierrepont?)[ES III.4-677/(vII-17)] (v), † 1172.

748.259.598. Robert I ´le Grand´ de Dreux [ES II-29/III.1-63/II-11] (v) (k) (k), graaf van Dreux en Perche 1132/84, graaf van Braine-sur-Vesle 1152, heer van Savigny 1123, neemt deel aan deel aan de 2e kruistocht, geb. omstreeks 1123, † Braine 11 okt. 1188 (begr. Braine, St.-Yved, tr. 1152

748.259.599. Havise d´Evreux [ES II-29/III.1-63] (v), geb. omstreeks 1118, † 1152.

748.259.600. Erard I de Brienne [ES III.4-681] (v) (k), † vóór 1126, graaf van Brienne voor 1095, neemt deel aan de eerste kruistocht 1097, tr. omstreeks 1095

748.259.601. Alix van Ramerupt (Montidier) [ES III.4-681/-677] (v), sticht met haar zoon Gauthier de abdij van Basefontaine, † 11 mei (jaar onbekend).

748.259.602. Jean graaf van Soissons [ES VII-15/III.4-681] (k), vermeld 1082/1190, † na 1115, tr.

748.259.603. Aveline de Pierrefonds [ES VII-15] (v), † na 1115.

748.259.606. Fleury de France [ES II-14/XIV-146/II-11] (v) (k), heer van Nangis, † Fleury Normandië (gesneuveld) vóór juli 1119, tr. omstreeks, tr.

748.259.607. Dochter uit het huis de Nangis [ES II-14/XIV-146], erfvrouwe van Nangis.

748.259.608. Thibaut IV ´de Grote´ de Blois [ES II-46/-47] (v) (k) (k) (k), graaf van Blois, Chartres, Meaux en Brie 1102, ridder 1107, graaf van Troyes 1109 en van Chapmpagne (Thibaut II) 1125-52. (afgestaan door zijn oom Hugues I die 10-1-1151 overleed, geb. omstreeks 1091, † Lagny-sur-Marne, (begr. Lagny-sur-Marne, St.-Fursy 1152, tr. 1123

748.259.609. Mathilde (Mahaut) von Sponheim van Karinthië [ES II-46], Mathilde (Mahaut) † 13 dec. 1160.

748.259.610. Louis VII van Frankrijk [ES II-14/-11] (v) (k) (k) (k), geb. in 1120, koning van Frankrijk 1137-1180, hertog van Aquitanië 1137-52, neemt 1145 het initiatief tot 2e kruistocht 1145-49, † Parijs (begr. Fontainebleau, Notre-Dame-de-Barbeau) 18 sept. 1180, tr. (huw ontbonden 21 maart 1152)

748.259.611. Aliénor van Poitou-Aquitanië [ES II-14/-11/-76] (v), geb. omstreeks 1122 in Blaye, koningin van Frankrijk, later koningin van Engeland, gravin van Poitou 1137-1204, hertogin van Aquitanië, gravin van Saintonge, Angoumois, Limosin, Auvergne, Bordeaux, Agen, † Fontevrault, (begr. Fontevrault in de abdij) 31 maart 1204 tr. 2e Henri II Anjou-Plantagenet, graaf van Anjou, koning van Engeland.

748.259.612. Foulques V van Anjou [ES III.4-625/II-82] (v) (k), geb. Angers 1092, graaf van Anjou 1109, koning van Jeruzalem 1131-43, † Akko (Palestina) 13 nov. 1144, tr. Jeruzalem 2 juni 1129

748.259.613. Melisende de Rethel [ES III.4-625] (v), geb. omstreeks 1100, † Jerusalem 11 sept. 1161 (begr. Maria-abdij in het dal van Josaphat.

748.259.614. Ioannes Dukas Komnenos van Byzantium [ES II-177] (v) (k), geb. in 1128, strateges van Sardika, dux van Cyprus 1155, protosebastes, protobestiaries, sebastokraterontes 1170, † (gesneuveld) Myriokepharon na 17 sept. 1176, tr. omstreeks 1146,

748.259.615. (Maria) Taronites [ES III.3-597] (v).

748.259.616. Walram III Paganus van Limburg [ES II-6/I.2-229] (v) (k), Walram III Paganus, graaf van Arlon 1115/19, graaf van Limburg 1119, hertog van Neder-Lotharingen 1128, heer van Wassemberg via zijn vrouw, tr.

748.259.617. Judith van Wassenberg [ES II-6/I.2-229/XVIII-26] (v), † 24 juni 1151.

748.259.618. Adalbert I von Saffenberg [ES I.2-229/IV-36b] (v) (k), graaf en voogd van Klosterrath, vermeld 1074, † 16 nov. 1109, tr.

748.259.619. Mathilde [ES IV-36b], vermeld 1074, weduwe graaf Giso van Hollende, † 4 juli 1110.

748.259.628. Gerard van Gelre (Wassenberg) [ES XVIII-26] (v) (k), geb. in 1092, vermeld 1117/31, trachtte na het overlijden van zijn zwager Hendrik, graaf van Zutphen, tevergeefs de leenrechten van Zutphen te verkrijgen, † 1134, tr.

748.259.629. Irmgard van Zutphen [ES XVIII-26] (v), † omstreeks 1141.

748.259.632. Dietrich III (II) van Kleef [ES XVIII-22] (k), graaf van Kleef 1150/71, † 27 april 1172, tr. omstreeks 1155,

748.259.633. Adelheid van Sulzbach [ES XVIII-22/XVI-93A] (v), vermeld 1162/88.

748.259.634. Floris III van Holland [ES II-90] (v) (k), geb. omstreeks 1128, graaf van Holland, ontving het bestuur over Bentheim en Midden-Friesland 1165, ontving de rijkstol te Geervliet 1179, bedwong de West-Friezen ca 1180; nam met keizer Frederik Barbaroosa deel aan de 3e kruistocht, die ze beiden niet overleefden, † Antiochië (Palestina) 1 aug. 1190, tr. 28 aug. 1162.

748.259.635. Ada van Schotland [ES II-90] (v), gravin van Ross, Huntingdon, † Middelburg 11 febr. 1208.

748.259.640. Godfried II van Leuven [ES I.2-236] (v) (k), geb. omstreeks 1105, graaf van Leuven 1139, mede-regent 1136, na de dood van Walram II hertog van Neder-Lotharingen 1139/40, † Leuven omstreeks 1142, tr 1139,

748.259.641. Lutgardis van Sulzbach [ES I.2-236/XVI-93A] (v), regentes-hertogin van Lotharingen 1142/na 1153, tr. 2. 1143 Hugo I, graaf van Dagsburg.

748.259.645. Alix van Blois-Champagne [ES II-11/47] (v), geb. omstreeks 1140, regentesse van Frankrijk 1190, † Parijs 4 juni 1206.

748.259.646. Berthold III van Andechs (Meranië) [ES I.2-86B/II-11] (v) (k), graaf van Andechs 1172, markgraaf van Istië ca 1175, hertog van Meranië 1183, voogd van Tegernsee ca 1195, hertog van Dalmatië en Kroatië, als zodanig vermeld 1181/82, nam deel aan de 3e kruistocht 1189/91, † Diessen 12 aug. 1204, tr. vóór 1180,

748.259.647. Agnes van Groitsch [ES I.1-86B] (v), Agnes † Diessen 25 maart 1195.

748.259.776. Roger III de Wavrin [ES VII-88/VIII-23] (v) (k), heer van Wavrin, vermeld 1139/68, ridder, sénéchal van Vlaanderen 1150/52, tr.

748.259.777. Mathilde de Lens [ES VIII-23]

748.259.778. Anselme (Aléaume III) van Arras [ES VIII-23] (k), ridder, heer van Mercatel, tr.

748.259.779. N. d´Achiet, geb. omstreeks 1135.

748.259.792. Guillaume I de Béthune [ES VII-57] (v) (k) (k), heer van Béthune, Richebourg en Warneton, voogd van Arras, † 1138, tr.

748.259.793. Clémence de Cambrai d´Oisy [ES VII-57].

748.260.376. Walter de Mortagne [ES VII-88] (v) (k), ridder, burggraaf van Doornick 1116/37, tr. Petronella.

748.260.448. Eudes II van Bourgondië [ES II-24] (v) (k), hertog van Bourgondië 1143-62, † sept. 1162, tr.

748.260.449. Marie de Blois [ES II-24] (v).

748.260.450. Mathias I van Lotharingen [ES I.2-204] (k), puer 1122, hertog van Lotharingen 1139, † 13 mei 1176, tr. 1139

748.260.451. Berthe von Hohenstaufen [ES I.2-204].

748.260.474. Hugues IV Candavène de Saint-Pol [ES VII-56] (k), graaf van Saint-Pol 1174-1205, geb. 1150, † Palestina 1205, tr.

748.260.475. Yolande van Henegouwen [ES VII-57], geboren in 1145.

1.013.008.000. Hendrik II, graaf van Leuven 1063 (A) (v) (k), † Nijvel 1079, tr.

1.013.008.001. Adela van de Betuwe (v), † na 1086.

1.013.008.002. Otto II graaf van Chiny (v) (k), † voor 1131, tr. ca. 1083

1.013.008.003. Adelheid van Namen (A) (v) (k), geb. ca. 1068, † na 1124.

1.013.008.004. Gebhard II, graaf van Sulzbach (v) (k), † ca. 1085, tr. na 7 aug. 1078

1.013.008.005. Irmingard von Rott (v), † 14 juni 1101

1.013.008.006. Otto II von Wolfratshausen graaf van Diessen (k), † 24 april 1120, tr.

1.013.008.007. Adelheid von Regensburg.

1.013.008.008. Hendrik I graaf van Limburg (v) (k), geb. ca. 1060, † 1119, tr.

1.013.008.009. Adelheid van Botenstein (v), na 11 aug. 1106.

1.013.008.010. Gerard I graaf van Gelre (v) (k), † 24 okt. 1134/37, tr.

1.013.008.011. Clementia van Aquitanië-Poitou (v), erfvrouwe van Longwy, geb. ca. 1055, † 4 jan. 1142, weduwe van Koenraad I van Luxemburg.

1.013.008.012. Adalbert I, graaf van Saffenberg (k), voogd van Rolduc, 16 nov. 1109. tr.

1.013.008.013. Mathilde uit een onbekend geslacht, † 4 dec. 1110, weduwe van Giso van Hollende.

1.013.008.016. Gerhard II graaf van de Elsas (v) (k), † 1073, tr.

1.013.008.017. Hedwig van Namen (A) (v) (k), † 28 jan. na 1067.

1.013.008.018. Robrecht I, de Fries, graaf van Vlaanderen (v) (k), geb. ca. 1030, † Kassel 13 okt. 1093, tr. 1063

1.013.008.019. Gertrudis van Saksen (A) (v) (k),† 3 aug. 1113, weduwe van Floris I van Holland.

1.013.008.020. Fulco IV graaf van Anjou (v) (k), geb. 1043, † 14 april 1109, tr. 1e Hildegarde van Baugency, tr. 2e Ermengarde de Bourbon, tr. 3e Ermengarde de Chasttel-Aillon, tr. 4e dochter de Brienne, tr. 5e 1089

1.013.008.021. Bertrada van Montfort (v) † 14 febr. 1117. Zij tr 2e Philips I van Frankrijk.

1.013.008.022. Helias, graaf van Maine (v) (k), heer van La Flèche, † La Couture du Mans 11 juli 1110, tr. 2e Agnes van Poitou, tr. 1e

1.013.008.023. Mathilde du Chasteau du Loir (v).

1.013.008.024. Theobald III graaf van Blois (v) (k), als Theobald I graaf van Champagne ((A), geb. ca. 1010, † 1089, tr. 2e voor 1076 Alix van Valois, tr. 1e

1.013.008.025. Garsende de Maine (v).

1.013.008.026. Willem I, de Veroveraar, hertog van Normandië, als Willem I koning van Engeland (v) (k), geb. (Illegitiem) Falaise kort na 9 sept. 1027, Rouen 9 sept. 1087, tr. 1e 1051

1.013.008.027. Mathilde van Vlaanderen (v), geb. ca. 1031, † Caen 2 nov. 1083.

1.013.008.028. Eustache II graaf van Boulogne (A) (v) (k), tr. 1057

1.013.008.029. Ida van Lotharingen (v) † 13 aug. 1113.

1.013.008.030. Malcolm III Canmore, koning van Schotland (v) (k), geb. ca. 1031, † (gedood) Alnwick 13 nov. 1093, weduwnaar van Ingeborg van Halland, tr. 2e ca. 1068

1.013.008.031. Margaretha van Engeland, de heilige (v), geb. ca. 1042, † 13 nov. 1093.

Generatie XXXI

1.496.518.700. Albert III van Namen [ES VII-68] (A) (v) (k) (k) (k), graaf van Namen 1063/64, voogd van Stavelot- Malmedy 1088, onder-hertog van Lotharingen 1076, beleend als burggraaf en stadsgraaf van Verdun, ontheven van zijn hertogelijke taken Aken 1087 t.g.v. Godfried van Bouillon, kocht het graafschap Château-Porcien 1087, beleend met Brunigerode 1099, aangesteld tot voogd van Andenne 1101 door keizer Hendrik IV, † Namen (St. Aubain) 22 juni 1102, tr. ca. 1066/1067

1.496.518.701. Ida van Saksen-Billung [ES VII-68/I.1-11] (v), erfvrouwe van Laroche/Ardennen, weduwe van Frederik van Luxemburg, hertog van Neder-Lotharingen, † 28 aug. 1065.

1.496.518.702. Henri I van Limburg [ES II-6/I.2-229/VII-68] (v) (k) (k), graaf van Limburg en Arlon, paltsgraaf aan de Rijn 1095, hertog van Neder-Lotharingen 1101/06, afgezet in 1106, † 1119, tr.

1.496.518.703. Dochter uit het huis van Arlon [ES I.2-229] (v).

1.496.519.168. Henri-Hecelin II de Grandpré [ES VII-11] (v) (k), graaf van Granpré, vermeld 1061-97, tr.

1.496.519.169. Dochter uit het huis de (Château-)Porcien [ES VII-11].

1.496.519.172. Konrad I van Luxemburg [ES I.2-203] (v) (k) (k), graaf van Luxemburg 1083, voogd van St. Maxim te Trier en Stavelot. sticht 1083 de Münsterabdij te Luxemburg, hij werd in de ban gedaan toen hij aarstbisschop Eberhard op een visitatiereis in de omgeving van Waaserbillig overvallen, mishandeld en hem als gevangene meegevoerd had naar Luxemburg, waarschijnlijk 1059, hij overlijdt op de terugreis van een hem door de paus opgelegde boete-bedevaart naar Jeruzalem , † 8 aug. 1086 in Heilig Land. (begr. Luxemburg in de Münster-abdij, tr. vóór 1075

1.496.519.173. Clémence van Poitou-Aquitanië [ES VI-25/II-76/I.2-203/XVIII-26] (v), vrouwe van Gleiberg, erfgename van Longwy, sticht als gravin van Gleiberg het klooster Schiffenberg bij Giessen1129, † na 1129.

1.496.519.174. Kuno graaf van Reichlingen [ES I.2-203] (k), tr.

1.496.519.175. Kunigunde van Orlamünde [ES I.2-203].

1.496.519.176. Thomas de Coucy [ES VII-80] (v) (k), heer van Coucy, Marle, la Fere en Boves, graaf van Amiens 1096-1130, † 1131, tr.

1.496.519.177. Mélisende de Crécy [ES VII-80], † na 1147.

1.496.519.180. Boudewijn III van Henegouwen (k), geb. omstreeks 1087, graaf van Henegouwen 1098-1120, † 1120 (begr. Bergen (Sainte-Waudru), tr. omstreeks 1107

1.496.519.181. Yolanda van Gelre [ES VI-25/XVIII-26] (v), geb. omstreeks 1090, regentes van Henegouwen 1120/ca 1125, † Mons 1127.

1.496.519.182. Godfried van Namen [ES VII-68/ES I.2-203] (v) (k), geb. omstreeks 1067, graaf van Château-Porcien 1997, graaf van Namen 1102, verloor Brunigerode, verwierf de Haspengau, de Condroz en Famenne, stichtte samen met zijn vrouw Ermesinde de Norbertijnen-abdij van Floreffe in 1121, nam deel aan de Rijksdag in Luik 1139, † Floreffe 19 aug. 1139, tr. omstreeks 1109.

1.496.519.183. Ermesinde van Luxemburg [ES VII-68/-160/I.2-203] (v), geb. omstreeks 1080 in Trier, erfdochter van Longwy, gravin van Luxemburg 1136, weduwe van Albrecht van Egishiem/Dagsburg, † Floreffe 24 juni 1141

1.496.519.184. Guillaume II de Garlande [ES XIII-113] (v) (k), sénéchal de France 1118/20, tr. 1120 Helissende.

1.496.519.190. Thibaut Payen de Gisors [ES III-114] (v) (k), geb. omstreeks 1170, châtelin de Gisors, vermeld 1097-1124, tr. Mahaut.

1.496.519.192. Henri I de Châtillon [ES VII-17] (v) (k), heer van Châtillon-sur-Marne en Montjay, vermeld 1117/27, tr.

1.496.519.193. Ermengarde de Montjay [ES VII-17].

1.496.519.194. Hugues Cholet van Roucy [ES III.4-677] (v) (k), graaf van Roucy, heer van Nizy-le-Compte en van Sevigny, vermeld 1104/58. tr. 1. Aveline, vermeld 1117† 1160. (begr. Reims, St.-Thierry, tr. 2.

1.496.519.195. Richilde (Ricanta) van Schwaben [ES III.4-577/(I.1-14)] (v), vermeld 1139/47, † vóór 1154.

1.496.519.196. Louis VI ´de Grote/Dikke´ van Frankrijk [ES II-141/-11] (v) (k) (k), geb. Parijs 1081, graaf van Vexin 1092, koning en mede-regent 1099, koning van Frankrijk 1108-37, † Parijs 1 aug. 1137, tr. 4 mei 1115

1.496.519.197. Adélaide van Savoye [ES II-14/-11/-190] (v), geb. omstreeks 1092, stichtte de abdij van Montmartre, † Parijs 18 nov. 1154.

1.496.519.198. Gauthier (Walter) d´Evreux [ES III.1-63] (k), geb. in 1090, lord Salisbury 1090-1147, heer van Wiltshire, † 1147, tr.

1.496.519.199. Sibylle de Chanorte (Chaworth) [ES III.1-63].

1.496.519.200. Gauthier I de Brienne [ES III.4-681] (v) (k), graaf van Brienne 1035, vermeld 1035/85, † vóór 1090, tr.

1.496.519.201. Eustachie de Tonnerre [ES III.4-681] (v), gravin van Bar-sur-Seine, vermeld 1072-1100.

1.496.519.202. André van Ramerupt (Montidier) [ES III.4-681/-677] (v) (k), geb. omstreeks 1040, † vóór 1118, tr. Adèle

1.496.519.206. Nivellon II de Pierrefonds [ES VII-15] (k), † na 1115, tr. Hadwide

1.496.519.213. Bertrade de Montfort-l´Amaury [ES II-14/-82/-11/III.4-642] (v), werd op 27 okt. 1091 door Phillipe I ontvoerd en door hem gehuwd 15-5-1092, verstoten na 1104, † 14 febr. 1117 als non in het klooster St. Benoit-sur-Loire in Fontevrault.

1.496.519.216. Stefanus (Etienne) II Henri ´le Sage´ de Blois [ES II-46] (v) (k), geb. omstreeks 1045, graaf van Blois en Brie, neemt deel aan de 1e kruistocht 1096, ontvlucht het belegerde Antiochië en keert huiswaarts; vertrekt opnieuw in 1101, † (gesneuveld ) Ramula (Palestina) 13 juli 1102, tr. Chartres 1081.

1.496.519.217. Adèla van Normandië [ES II.47/-81] (v), geb. omstreeks 1062 in Normandië, gravin van Blois, regentes van Blois en Chartres tijdens deelname van haar gemaal aan de kruistocht, † Marcigny-sur-Loire 8 maart 1138 (begr.) Caen (abdijkerk Sainte-Trinité).

1.496.519.222. Guillaume ´de Heilige´ van Poitou-Aquitanië [ES II-14/-76] (v) (k), geb. Toulouse 1099, graaf van Poitou (Guillaume VIII), hertog van Aquitanië (Guillaume X) 1126, Heilige in de R.K. Kerk, † in Santiago-de-Compostela 9 april 1137 (begr. in de kathedraal, tr.

1.496.519.223. Aliénor de Châtellerault [ES II-76] (v), † na maart 1130.

1.496.519.224. Foulques IV ´le Réchin´ van Anjou [ES II-82] (v) (k), geb. in 1043 in (Château-Landon), de Strijdlustige, graaf van Anlou 1068-1109. (graaf van Tours 1060-1109, graaf van Gâtinais 1060-69, graaf van Saintogne 1060-62, heer van Vihiers 1060-1109, graaf d´Anjou 1068-1109, † Angers 14 april 1109.

1.496.519.226. Boudewijn de Rethel [ES III.4-625] (v) (k), graaf van Edessa 1110/1118, als Boudewijn II koning van Jeruzalem 1118/31, † 21 aug. 1131. (begr. Jeruzalem, in de Heilige Graf-kerk, tr. 1101

1.496.519.227. Morphia van Melitene Armenië [ES III.4-625], dochter uit een inheems Armeens vorstengeslacht.

1.496.519.228. Andrenikes Komnenos van Byzantium [ES II-177] (v) (k), geb. in 1108, sebastokrator, † 1142, tr.

1.496.519.229. Eirane (Aineiadissa) [ES II-177], Eirane (Aineiadissa) † omstreeks1150.

1.496.519.230. Michael Taronites [ES II-177/III.3-597] (v) (k).

1.496.519.236. Hermann von Saffenberg [ES IV-36b] (v) (k), graaf van Nörvenich bij Keulen, graaf van Saffenberg, vermeld 1056/1075, † omstreeks1094, tr.

1.496.519.237. Gepa von Werl [ES IV-36b] (v), † 1108.

1.496.519.258. Otto (II) ´de Rijke´ van Zutphen [ES XVIII-26] (k), graaf van Zutphen 1101, voogd van Corvey, † Zutphen 16 april 1113.

1.496.519.266. Gerhard III van Sulzbach [ES XVI-93A/I.1-18/XVIII-22] (v) (k), graaf van Sulzbach 1129, markgraaf 1146, † Kastl 28 okt. 1188, tr.

1.496.519.267. Mathilde Welf [ES XVI-93A/I.1-18] (v), † Kastl 16 maart 1183.

1.496.519.268. Dirk VI van Holland (v) (k), geb. omstreeks 1109, graaf van Holland, lijfde Rijnland in bij Holland, ging in 1138 op pelgrimstocht naar Jeruzalem, onttrok de kloosters Egmond en Rijnsburg aan de macht van de Bisschop van Utrecht door ze op te dragen aan de paus, † 5 aug. 1157 (begr. Rijnsburg), tr.

1.496.519.269. Sophia van Rheineck [ES IV-92] (v), erfgename van het graafschap Bentheim, bezocht Palestina in 1139 en 1173 , † Jeruzalem 26 sept. 1176.

1.496.519.270. Henry van Schotland [ES II-90] (v) (k), geb. omstreeks 1115, Earl van Northumberland en Huntingdon, prins van Schotland, † 12 juni 1152, tr.

1.496.519.271. Ada van Varennes [ES II-90] (v), † 1178.

1.496.519.292. Berthold II van Andechs [ES I.1-86B] (v) (k), graaf van Andechs 1147, graaf in Radenzgau 1149, Plassenburg 1158/61, in het benedendal van de Inn 1162, Wolfratshausen ca 1165, in Norital, voogd van Brixen 1165, markgraaf van Istrië 1173, verenigt naast Frankische nog zes Beierse graafschappen, waarbij zijn bezittingen zich uitstrekken van Frankenland en Beieren, over tirol, Karinthië en Krain, tot aan de Adriatische zee, neemt deel aan de 2e kruistocht en is aanwezig bij het overleg te Palma 1148, † Diessen 14 dec. 1188, tr. vóór 1153.

1.496.519.293. Hedwig van Wittelsbach [ES I.1-86B], † 16 juli 1176.

1.496.519.294. Dedo V van Groitsch [ES I.1-86B] (k), graaf van Groitsch, heer van Rochlitz.

1.496.519.552. Roger II de Wavrin [ES VIII-23] (v) (k), † vóór 1107, tr.

1.496.519.553. Emissa de Valenciennes [ES VIII-23] (v).

1.496.519.564. Hugues II ´le Pacifique ou Borel´ de Bourgogne [ES II-24] (v) (k), hertog van Bourgogne 1102-1143, † 1143, tr.

1.496.519.565. Mathilde de Turenne [ES II-24].

1.496.519.584. Robert IV de Béthune [ES VII-57] (v) (k), voogd van St. Bertin, pair van Vlaanderen 1090-1128, † na 1128, tr.

1.496.519.585. Adelaide de Peronne [ES VII-57], vemeld 1100-1105.

1.496.520.722. Everard I Radulf de Mortagne [ES VII-88] (v) (k), ridder, vermeld 1078/1110, werd door verovering heer van Montagne-du-Nord, châtelin van Doornik, voogd van Eine, tr. 1078 Francka [ES VII-88].

1.496.520.900. Simon I van Lotharingen [ES I.2-204] (v) (k), hertog van Opper-Lotharingen 1115, † 14 jan. 1138, tr.

1.496.520.901. Adelheid van Brabant [ES I.2-204] (v).

1.496.520.902. Friedrich II von Hohenstaufen [ES I.1-14] (v) (k), hertog van Schwaben 1105-47, Reichsverweser 1116, troonkandidaat 1125, geboren 1090.† Alzey 4 april 1147, tr.

1.496.520.903. Judith Welf van Beieren [ES I.1-14/-18] (v), geboren na 1100, † 22 febr. 1130.

2.026.016.000. Lambert II van Leuven (A) (A) (v) (k), geb. ca. 990, graaf van Leuven (1041), begr. Nijvel na 21 sept. 1062, tr.

2.026.016.001. Oda van Neder-Lotharingen (v), † 23 okt. van een onbekend jaar.

2.026.016.002. Eberhard graaf in de Betuwe (k).

2.026.016.004. Arnulf II, graaf van Warck (v) (k), † St. Hubert 15 april 1106, tr.

2.026.016.005. Adelheid van Ramerupt (v).

2.026.016.008. Gebhart I graaf van Sulzbach (v) (k), geb. ca. 1030, † na 1071, tr,

2.026.016.009. Dochter van graaf Berengarius (v).

2.026.016.010. Kuno I graaf von Rot, † 1086 (v) (k), tr.

2.026.016.011. Uta van Diessen, † 1086.

2.026.016.016. Walram II, graaf van Limburg (v) (k), † na 1070, tr. voor 1062

2.026.016.017. Jutta van Luxemburg (v).

2.026.016.018. Botho von Botenstein (v) (k), geb. ca. 1026, † 1 maart 1104, tr. na 1055

2.026.016.019. Judith von Schweinfurt (v) † 1094/1104.

2.026.016.020. Dirk graaf van Wassenberg (de Rossige) (k).

2.026.016.022. Pierre hertog van Aquitanië (v) (k), graaf van Poitou, † Poitiers herfst 1058, tr. voor 1041

2.026.016.023. Ermesinde van Longwy (v) † na 1062.

2.026.016.032. Gerhard III graaf van de Elsas (v) (k), vermeld 1033 - 45, tr. Gisela.

2.026.016.034. Albert I van Namen (v) (k) (k), graaf van Namen, vermeld vanaf 981; wordt door Otto III belast met de bescherming van de abdij Brogne in 992, wanneer voor het eerst de titel ´graaf van Namen´ (comes Namuci) voorkomt, tr. 990

2.026.016.035. Ermengarde van Neder-Lotharingen (A) (v) (k), † na 1047.

2.026.016.036. Boudewijn V graaf van Vlaanderen (v) (k) (k) † Gent 1 sept. 1067, tr. Parijs begin 1028

2.026.016.037. Adelheid van Frankrijk (v), geb. ca. 1009, † Mesen 8 jan. 1079

2.026.016.038. Bernard II hertog van Saksen [ES I.1-11] (v) (k) (k) (k), † 29 juni 1059, tr. 1020

2.026.016.039. Eilica von Schweinfurt [ES I.1-11/-88] (A) (v) (k), † na 1055.

2.026.016.040. Godfried II Ferreol van Château Laudon (v) (k), graaf van Gâtinais, † ca. 1045, tr. ca. 1035

2.026.016.041. Ermengarde van Anjou (v), † 31 maart 1076.

2.026.016.042. Simon I van Montfort (v) (k), † 1087, tr. 1e ca. 1056 Isabella van Broyes, tr. 2e N.N., tr. 3e

2.026.016.043. Agnes d' Evreux (v).

2.026.016.044. Johan I van La Flèche (v) (k), tr.

2.026.016.045. Paula, erfdochter van Maine (v).

2.026.016.046. Gervas, heer van Château-du-Loir (k), tr. Emburga

2.026.016.048. Odo II graaf van Blois en als Odo I graaf van Champagne, (v) (A) (k), geb. ca. 983, † Honol 15 nov. 1037, tr. 1e Mathilde van Normandië, tr. 2e 1005

2.026.016.049. Irmgard van Auvergne (v), † 10 maart na 1042.

2.026.016.050. Heribert I graaf van Maine (v) (k) (k), † 13 april 1036.

2.026.016.052. Robert II hertog van Normandië, de Duivel (v) (k), geb. ca. 1000, Nicaea 22 juli 1035, tr. 1031 Astrid van Denemarken. Had een illegitieme zoon bij

2.026.016.053. Herlette Salburpyr (v), tr. 2e ca. 1029 Herluin vicomte de Conteville.

2.026.016.056. Eustache I graaf van Boulogne, hertog van Opper-Lotharingen (A) (v) (k) (k), † 1049, tr.

2.026.016.057. Mathilde van Leuven (v).

2.026.016.058. Godfried II, hertog van Opper-Lotharingen (v) (k), † 24 dec. 1069, weduwnaar van Beatrix van Opper- Lotharingen, tr. Doda.

2.026.016.060. Duncan I, koning van Schotland (v) (k), geb. ca. 1001, † 14 aug. 1040, tr. ca. 1031

2.026.016.061. Sybille van Northumberland.

2.026.016.062. Eduard, de Atheling (v) (k), † 1057, tr.

2.026.016.063. Agatha van Hongarije (v).

Generatie XXXII

2.993.037.400. Albert II van Namen [ES VII-68] (A) (v) (k), graaf van Namen na 1018, was aanwezig bij de stichting van de kapittelkerk Saint-Berthélemy te Luik 1031 en bij de inwijding van het klooster Saint-Laurent te Luik 1034, werd toen voogd van Andenne 1047 en stichtte de collegialekerk van St-Aubain te Namen 1047, schonk daaraan zijn domein van Glons-sur-le-Geer 1049, † 1063/64, tr. voor 10 aug. 1035

2.993.037.401. Régelinde van Neder-Lotharingen [ES II-6/I.2-202/VII-68] (v), vermeld 1067, erfgename van Châtenois, bracht als bruidschat Durbuy aan, deed als weduwe veel schenkingen aan Saint-Aubin.

2.993.037.402. Bernard II van Saksen-Billung [ES I.1-11] (v) (k), hertog van Saksen 1011, † 29 juni 1059, tr. 1020

2.993.037.403. Elika von Schweinfurt [ES I.1-11/-88], † na 1055.

2.993.037.404. Udo van Limburg [ES II-6/I.2-229] (v) (k), graaf van Limburg, vermeld 1061, † na 1070, tr. vóór 1062

2.993.037.405. Jutta van Luxemburg [ES II-6/I.2-229/-203] (v).

2.993.037.406. Walram II van Arlon [ES I.2-229] (k).

2.993.038.336. Hermann de Grandpré [ES VII-11] (v) (k), tr.

2.993.038.337. Yvette (Judith) de Roucy [ES VII-11/III.4-625/II-675] (v), geb. omstreeks 990, vermeld 1081.

2.993.038.346. Pierre-Guillaume V/VII ´l´Aigret´ Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k), graaf van Poitou (Guillaume V), hertog van Aquitanië (Guillaume VII) 1039, na de dood van zijn halfbroers Guillaume IV-VI (1038.) en Eudes (1039.), noemt zich vanf die tijd Guillaume, geraakt in conflict met zijn stiefvader Geoffroy Martel van Anjou 1043, waaraan zijn moeder een eindmaakt 1044 en hem een deel van het land laat afstaan aan haar andere zoon Guy-Geoffroy, die vervolgens ook Gascogne verwerft en zich laat associëren als hertog van Aquitanië 1052, † 1058 in Poitiers, tr. vóór 1041, tr.

2.993.038.347. Ermesinde van Longwy-Metz [ES II-76], erfvrouwe van Longwy, begeeft zich als weduwe 1062 naar haar dan te Rome wonende schoonzuster, keizerin-weduwe Agnes, maar keert terug naar Frankrijk, † na 1058.

2.993.038.352. Enguerrand I de Coucy [ES VII-80] (v) (k), heer van Boves, Coucy en Fere-sur-Oise, graaf van Amiens 1085, voogd van Boves, vermeld 1069-1118, tr.

2.993.038.353. Ade de Roucy.

2.993.038.362. Gerard III/I ´de Lange´ van Wassenberg [ES VI-25/XVIII-26] (v) (k) (k) (k), geb. omstreeks 1055, graaf van Wassenberg (Gerard III) 1085, graaf van Gelre (Gerard I) 1096, ´Flaminius´ 1108, stichtte de kerk te Wassenberg 1118, vermeld 1087/1131, † 16 okt. 1137, tr. na 1086 Sophia.

2.993.038.368. Adam (van Garlande) [ES XIII-113] (k), † omstreeks1115, tr. (Havoise)

2.993.038.380. Geoffoy ´de Rijke´ de Montmorency [ES III-114] (v) (k), châtelain van Gisors, vermeld 1080, tr. Richilde

2.993.038.384. Gaucher I de Châtillon [ES VII-17] (v) (k), heer van Châtillon-sur-Marne 1089/96.

2.993.038.386. Aubry de Montjay [ES VII-17] (k).

2.993.038.388. Ebles II van Roucy [ES III.4-677] (v) (k), graaf van Roucy 1063, † mei 1103, tr. vóór 1082

2.993.038.389. Sibylle de Hauteville [ES III.4-677] (v), ook bekend als Sibylle van Apulië, Sicilie, vermeld 1092/1117.

2.993.038.390. Friedrich I van Staufen [ES I.1-12/-14] (v) (k) (k) (k), geb. omstreeks 1047, ook bekend als Friedrich I von Schwaben, graaf in een Frankisch graafschap of in de Riesgau, hertog van Schwaben door belening 1079, voerde gedurende 20 jaar strijd tegen de Welfen, Zähringen en de Paus, bouwt ca 1080 een burcht op de berg Hohenstaufen, waarna het geslacht de naam ´van Büren van Hohenstaufen´ aanneemt, † Lorch vóór 21 juli 1105, tr.

2.993.038.391. Agnes von Waiblingen [ES I.1-12] (v), geb. omstreeks 1072, draagt door haar huwelijk de oud-Salische familie-aanduiding ´van Waiblingen´ over op de Stauffen. Zij is de laaste Salische, ze sticht met haar man en zonen Frederik en Koenraad 1102 het klooster Lorch als huisklooster en begraafplaats voor de Hohenstauffen, † Oostenrijk 24 sept. 1143. Zij tr. 2e Leopold III ´de Heilige´, hertog en markgraaf van Oostenrijk.

2.993.038.392. Philippe I van Frankrijk [ES II-14/-11] (v) (k) (k), geb. in 1053, koning van Frankrijk 1060-1108, graaf van Parijs, graaf van Gâtinais 1068, châtelain van Bourges 1101, † Meulan 21 juli 1108, tr. 2e Bertrade de Montfort-l´Amaury, huwde 1e 15 mei 1092 (echtscheiding d.d. 1104)

2.993.038.393. Bertha ´dikke Bertha´ van Holland [ES II-14/-11] (v), geb. omstreeks 1055, † Montreuil-sur-Mer 30 juli 1094.

2.993.038.394. Humbert II van Savoye [ES II-11/-14/-190] (v) (k), geb. omstreeks 1070, graaf van Maurienne 1080, graaf van Savoye 1091, graaf van Turijn 1094, graaf van Susa, † 18 sept. 1103, tr. omstreeks 1090

2.993.038.395. Gisela van Bourgondië-Ivrea [ES II-90/-59] (v), † na 1133.

2.993.038.400. Engelbert IV de Brienne [ES III.4-681] (v) (k), graaf van Brienne, vermeld 1027/35, tr.

2.993.038.401. Pétronille de Joigny [ES III.4-681] (v), vermeld ca 1048/50, † na 6 juni 1050.

2.993.038.402. Milon V de Tonnerre [ES III.4-681] (v) (k), graaf van Tonnerre en Bar-sur-Seine.

2.993.038.403. Azéca Hadride de Breteuil, (v) geb. 1010, † 1068.

2.993.038.426. Simon I de Montfort-l´Amaury [ES II-82/III.4-642] (v) (k), vermeld 1052, † Epernon 25 sept. 1087, tr. 1060

2.993.038.427. Agnès d´Evreux [ES II-82/III.4-642] (v), erfdame van Evreux.

2.993.038.432. Thibaut III de Blois [ES II-46] (v) (k), graaf van Blois, Châteaudun, Tours en Sancerre, als Thibaut I graaf van Champagne 1063, verliest 1037. Beauvais, graaf van Troyes 1048, † (gesneuveld) 29 sept. 1089 begr. Epernay (abdij St.-Martin), tr. Gondrée

2.993.038.434. Willem I ´de Veroveraar´ [ES II-79/-81] (v) (k), geb. Falaise 14 okt. 1027, hertog van Normandië 1035, verovert Maine 1063, verslaat de Engelsen in de slag bij Hastings 1066, koning van Engeland 1066, † Rouen 9 sept. 1087 (begr. Caen 'Abbaye aux Hommes'), tr. Eu 1053

2.993.038.435. Mathilde van Vlaanderen [ES II-5], geb. omstreeks 1031, gekroond to koningin van Engeland 11 mei 1068, stichtte in 1066 de abdijkerk van Caen, † Caen 2 nov. 1083 (begr. Saint-Etienne ´Abbaye aux Dames, bij opgraving van haar beenderen in 1961, bleek zij maar 1,25 m lang geweest te zijn.

2.993.038.444. Guillaume VII-IX ´le Jeune´ van Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k), graaf van Poitou (vII), hertog van Aquitanië (IX) 1086, geldt als de eerste troubadour, wiens gedichten nog bekend zijn, veroverde Toulouse op Philippa´s oom Raymond van St.-Gilles tijdens diens afwezigheid in 1098, dit tot ongenoegen van Rome, om zijn verhouding met de paus te verbeteren gaat hij ca 1100 op kruistocht met o.a. hertog Welf van Beireren en Hugo van Vermandois, de onderneming geldt als mislukt, hij kon bij de slag bij Heraclea ontkomen, † 10 febr. 1126, tr.

2.993.038.445. Philippa van Toulouse [ES II-76] (v), eerder gescheiden van Hanche I van Aragon, erfdochter van Toulouse, regentesse in Poitiers tijdens haar mans afwezigheid tijdens diens kruistocht ca 1100, † 28 nov. 1117.

2.993.038.446. Amaury I de Châtellerault [ES II-76] (k), burggraaf van Châtellerault (vienne).

2.993.038.448. Geoffroi V Ferreol du Gâtinais [ES II-82] (v) (k), geb. omstreeks 1000, graaf van Château-Landon, graaf van Gâthinais, † omstreeks1043, tr. omstreeks 1035

2.993.038.449. Ermengarde (Blanche) van Anjou [ES II-13/III.1-116/II-20], geb. 1018, † (gedood) Fleurey-sur-Ouche 18 maart 1076.

2.993.038.452. Hugues I de Rethel [ES III-114/III.4-625] (v) (k), graaf van Rethel, vermeld 1081/1117, † 1118, tr.

2.993.038.453. Mélisende de Montlhéry [ES III-114/III.4-624/-625] (v), vermeld 1097.

2.993.038.454. Gabriel van Melitene [ES III.4-625] (k), heer van Melitene 1087/1103, † 1103.

2.993.038.456. Ioannes II Komnenos Dukas van Byzantium [ES II-175/-154] (v) (k) , geb. 13 sept. 1087, mede-keizer 1092, keizer van Byzantium 1118/43, probeerde tevergeefs het door de kruisvaarders veroverde Antiochië weer onder Byzantijnse heerschappij te brengen 1137/38, † Cilicië 8 april 1143, tr. omstreeks 1104,

2.993.038.457. Sint Piroska Eirene, (Heilige in de R.K. Kerk [ES II-154/-175] (v), † Xene 13 aug. 1134.

2.993.038.460. Ioannes Taronites [ES III.3-597] (v) (k), dux van Skopje 1092/93, keizerlijk veldheer 1105/6, pasebastos, sebastos, dikaiodotes, eparchos 1147.

2.993.038.472. Herman van Saffenberg [ES IV-36b] (v) (k), graaf in Nörvenich, voogd van Deutz en van Werden, vermeld 1041/52.

2.993.038.474. Bernard II von Werl [ES II-29] (v) (k), geb. in 1010. graaf van Werl, bouwde de burcht Arnsberg, † 1070.

2.993.038.530. Godfried I ´met de baard´ van Leuven [ES I.2-236] (v) (k) (k), graaf van Leuven 1095, markgraaf van Antwerpen 1105, hertog van Neder-Lotharingen 1106, voogd van Afflichem, Gembloers en Nijvel, ontzet uit de hertogelijke waardigheid t.g.v. graaf Walram III van Limburg 1128, tr. 2e.1125 Clémence van Bourgondië-Ivrea, weduwe van graaf Robert II van Vlaanderen, tr.

2.993.038.531. Ida van Chiny [ES I.2-236] (v), geb. omstreeks 1088. Ida † vóór 1125.

2.993.038.532. Berengar I van Sulzbach [ES XVI-93A] (v) (k) (k), graaf van Sulzbach, stichter van Berchtesgaden en Baumburg, mede-stichter van klooster Kastl, vermeld 1099, † 3 dec. 1125. (begr. Kastl, tr. 1) Adelheid van Lechsgemünd, zij stichtte het klooster Baumburg, † 24-2-1105, tr. 2e

2.993.038.533. Adelheid von Diessen [ES XVI-93A/I.1-86A], gravin van Wolfratshausen, † Kastl 11 jan. 1126.

2.993.038.534. Heinrich IX ´de Zwarte´ Welf [ES I.1-18] (v) (k) (k), geb. omstreeks 1074, hertog van Beieren 1120-26, monnik in Weingarten eind 1126, † Ravensburg 13 dec. 1126 (begr. Weingarten, tr.

2.993.038.535. Wolfhilde van Saksen-Billung [ES I.1-18] (v), Wolfhilde † Altdorf 29 dec. 1126 (begr. Weingarten.

2.993.038.536. Floris II van Holland [KZ] (v) (k), geboren omstreeks 1080, † (begr. Egmond)2 maart 1121, tr. omstreeks 1098

2.993.038.537. Petronilla van Lotharingen [KZ] (v), † (begr. Rijnsburg)23 mei 1144.

2.993.038.538. Otto II van Rheineck [ES VIII-132/IV-92] (v) (k), geb. omstreeks 1080, paltsgraaf aan de Rijn 1115, graaf van Rheineck 1126, eerste graaf van Bentheim 1104, voogd van Rolandswerth, † omstreeks1150, tr. omstreeks 1115

2.993.038.539. Gertrude van Nordheim (v), geb. omstreeks 1091, gravin van Bentheim, † vóór 1165.

2.993.038.540. David I ´de Heilige van Schotland (Heilige in de R.K. Kerk [ES II-89/-90] (v) (k), geb. omstreeks 1080, Earl van Northampton en Huntingdon, iure uxoris, koning der Schotten 1124/53. opgevoed aan het hof van Hendrik I van Engeland, kwam als jongste zoon op de troon vanwege de kinderloosheid van zijn broers Edgar en Alexander I, hij breidde het Schotse grondgebied aanzienlijk uit en regeerde vanuit Carlisle, voerde het feodale systeem in, waarvoor hij baronnen en ridders uit Engeland, Normandië, Bretagne en Vlaanderen naar Schotland liet komen, stichtte o.a. de abdijen van Melrose (Zisterzienser) 1136, Kelso (hoogadelijke Benediktijnen) 113/28, Dryburgh en Jedburgh, † Carlisle 24 mei 1153, tr.

2.993.038.541. Maud van Huntingdon [ES II-89] (v) , † omstreeks 1031.

2.993.038.542. Willem II van Varennes [ES II-90/III.4-699] (v) (k), 2e Earl van Surrey (comes de Warrena), vermeld ca 1080/1137, † Lewes, Sussex 11 mei 1138, tr.

2.993.038.543. Elisabeth de Vermandois (Capet) [ES II-13/II-90/III.4-699/III.1-55] (v) , geb. 1085, gravin van Leicester, † Meulan 13 nov. 1131. (begr. Lewes Sussex.

2.993.038.584. Berthold I van Andechs [ES I.1-86B] (k), graaf van Diessen 1125, graaf van Plassenberg 1130, graaf van Stein, stichter en voogd van het klooster Diessen 1130, † 27 juni 1151. (begr. Diessen) tr.

2.993.038.585. Sophie van Istrië [ES I.1-86B] (v), † Diesen 6 september (jaar onbekend).

2.993.038.586. Otto II van Wittelsbach [ES I.1-90] (k), Paltsgraaf van Wittelsbach 1124, domvoogd van Freising, voogd van Ensdorf/Oberpfalz, voogd van Geisenfeld 1130. Sticht 1121 de abdij Ensdorf en 1124 het Augustijnenklooster Indersdorf, † Ensdorf 4 aug. 1156, tr. vóór 13 juli 1116

2.993.038.587. Helica van Lengenfeld [ES I.1-90] (v), † Ensdorf 13 sept. 1170.

2.993.039.104. Roger I de Wavrin [KZ] (k), châtelain van Valenciennes, † 1002.

2.993.039.106. Isaac van Valenciennes [ES VIII-23] (k), tr. Mathilde

2.993.039.122. Robert I ´de Fries´ van Vlaanderen [ES II-5] (v) (k), geb. omstreeks 1029, graaf van Holland 1062/71 (gehuwd met weduwe van graaf Floris I), graaf van Vlaanderen 1071, zegevierde tegen de Franse koning bij Cassel 22-2-1071, verzoende zich met hem in mei 1071, werd in 1071 uit Holland verjaagd, herwon Holland voor zijn stiefzoon 1076, † Cassel 3 okt. 1093, tr. 1063.

2.993.039.128. Eudes I Borel van Bourgondië [ES II-24] (v) (k), hertog van Bourgondië 1079, † Tarsus (Turkije) 23 maart 1102, tr. 1080.

2.993.039.129. Mathilde van Bourgondië-Comté [ES II-24] (v).

2.993.039.168. Robert III de Béthune [ES VII-57] (v (k), hertog van Vlaanderen, Advocaat van Arra, vermeld 1033-1100/5.

2.993.039.170. Robert II de Peronne [ES VII-57] (k).

2.993.041.444. Alard I van Peteghem-Eine [ES VII-88] (v) (k), vermeld 1034-67.

2.993.041.802. Hendrik III van Leuven [ES I.2-236] (v) (k), graaf van Leuven, voogd van Brabant, † Doornik 5 nov. 1095, tr.

2.993.041.803. Gertrude van Vlaanderen [ES I.2-204/-236] (v), † 1117.

4.052.032.000. Lambert I van Leuven (A) (v) (k) (k), graaf van Leuven 1003, † Florennes 12 sept. 1015, begr. Nijvel, tr. voor 991

4.052.032.001. Gerberga van Neder-Lotharingen (A) (v) (k), geb. ca. 971 † begr. Nijvel.

4.052.032.002. Gothelo I, de Grote, markgraaf van Antwerpen, hertog van Neder- en Opper Lotharingen (k).

4.052.032.008. Ludwig II van Warcq, graaf van Ivoix (v) (k), † voor 1068, tr.

4.052.032.009. Sophie van Verdun (v).

4.052.032.010. Hilduin van Ponthieu-Montdidier, Ramerupt, Arcis et Breteuil, graaf van Roucy (v) (k), † 1060, tr. voor 1031

4.052.032.011. Adelheid van Roucy (v), † kort na 1068

4.052.032.016. Herman IV hertog van Zwaben (v) (k), geb. ca. 1007, † Italië 28 juli 1038, tr. ca. 1027

4.052.032.017. Adelheid van Susa (v), † 19 dec. 1091.

4.052.032.018. Berengarius, graaf (k), vermeld 1007 en 1015.

4.052.032.020. Popo III graaf van Rott (v), tr. Hazaga

4.052.032.032. Walram I graaf van Arlon (k), † na 1052, tr.

4.052.032.033. Adela van Opper-lotharingen (v).

4.052.032.034. Frederik van Luxemburg, hertog van Neder-Lotharingen (v) (k), † 18 mei 1065, tr. 2e ca. 1055 Ida van Saksen

4.052.032.035. Gerberga van Boulogne (v), † voor sept. 1049

4.052.032.036. Hartwig II von Botenstein (v) (k), paltsgraaf van Beieren, † 1026, tr. ca. 1024

4.052.032.037. Friderun van Beieren (v).

4.052.032.038. Otto II von Schweinfurt (v) (k), geb. ca. 1000, † 28 sept. 1057, tr. 1036

4.052.032.039. Irmgard van Turijn (v), † 21 jan. 1078. Zij tr. 1e Ekbert I van Brunswijk.

4.052.032.044. Willem V hertog van Aquitanie (v) (k), graaf van Poitou, geb. ca. 969, † Maillezais 31 jan. 1030, tr. 1e 997 Almodis van Gévaudan, tr. 2e 1011 Sancha van Gascogne, tr. 3e 1018

4.052.032.045. Agnes de Bourgondië-Ivrea (v), geb. ca. 995, † 10 nov. 1068. Zij tr. 2e 1 jan. 1033 Geoffroy II Martel van Anjou.

4.052.032.046. Albert hertog van Opper-Lotharingen (k), vermeld 1047, graaf van Longwy.

4.052.032.064. Adalbert II graaf van Metz en in de Saargouw (v) (k), tr. voor 979 Jutta

4.052.032.068. Robert I graaf van Namen (v) (k), 946 - 956, tr.

4.052.032.069. Ermengarde van Verdun.

4.052.032.070. Karel van West Francië (A) (v) (k) (k), hertog van Neder-Lotharingen, geb. Laon 953, † Orleans 22 juni 992/95, tr. voor 987 Adelheid.

4.052.032.072. Boudewijn IV, graaf van Vlaanderen (v) (k), geb. ca. 975, † 30 mei 1035, tr. ca. 1005

4.052.032.073. Otgiva van Luxemburg (v), † 21 febr. 1030.

4.052.032.074. Robert II (de vrome) koning van Frankrijk (v) (k), geb. Orléans ca. 970, † Melun 20 juli 1031, tr. 1e Rozala (Susanna) van Ivrea, tr. 2e Bertha van Bourgondië, tr. 3e ca. 1001

4.052.032.075. Constance van de Provence (v), geb. ca. 986, † 1032.

4.052.032.076. Bernard I, hertog van Saksen (v) (k), † 9 febr. 1011, tr.

4.052.032.077. Hildegard von Stade (v), † 3 okt. 1011.

4.052.032.078. Hendrik, graaf van Schweinfurt (v) (k) k), geb. 975, † 18 sept. 1017, tr. voor 1003

4.052.032.079. Gerberga van Gleiberg (A) (v) (k).

4.052.032.080. Geoffroi III graaf van Gâtinais (k), tr.

4.052.032.081. Béatrice van Mâcon (v).

4.052.032.082. Fulco III Nerra, graaf van Anjou (v) k), † Metz 26 juni 1040, wedn. van Elisabeth van de Vedôme, tr. 2e

4.052.032.083. Hildegarde, † Jeruzalem 1 april 1046.

4.052.032.084. Amaury II, heer van Epernon et Montfort 1003 - 1053 (v) (k), tr.

4.052.032.085. Bertrade van Gommetz.

4.052.032.086. Richard graaf van Evreux (v) (k).

4.052.032.088. Lanzelin I, heer van Baugency (v) (k), † voor 1060.

4.052.032.093. Hildeburg van Bellesmes, † 27 okt. 1035.

4.052.032.096. Odo I graaf van Blois (v) (k), geb. ca. 1050, † Marmoutier 12 maart 996, tr. kort voor 983

4.052.032.097. Bertha van Bourgondië (A) (v) (k), geb. ca. 964, , † na 1010. Zij tr. 2e 997 Robert II koning van Frankrijk.

4.052.032.098. Robert I graaf van Auvergne (v) (k), † voor 1032, tr.

4.052.032.099. Irmingard van de Provence (v).

4.052.032.100. Hugo II graaf van Maine (v) (k), 992 - 1015.

4.052.032.104. Richard II, hertog van Normandië (v) k), † Fécamp 23 aug. 1026, tr. 2e 1017 Astrid van Denemarken, tr. 3e 1024 Poppa, tr. 1e ca. 1000

4.052.032.105. Judih van Bretagne (v), geb. ca. 982, † 1017.

4.052.032.106. Fulbert, leerlooier te Falaise (k).

4.052.032.112. Boudewijn graaf van Boulogne (k), † 1033, tr.

4.052.032.113. Adelheid van Holland (A) (v).

4.052.032.116. Gozelo I, hertog van Neder-Lotharingen (v) (k), graaf van Verdun, † 19 april 1044.

4.052.032.120. Crinan, abt van Dunckeld (k), † 1045, tr. 1000

4.052.032.121. Bethoc van Schotland (v).

4.052.032.124. Edmond II koning van Engeland (v) (k), geb. 989, † 30 nov. 1016, tr. 1015 Aldgithe.

4.052.032.126. Stephanus I koning van Hongarije, de heilige (v) (k), geb. 968, † 5 aug. 1038, tr. 995

4.052.032.127. Gisela van Beijeren (v), †1033.

Generatie XXXIII

5.986.074.802. Gozelo I ´de Grote´ van Neder-Lotharingen [ES II-6/I.2-202] (v) (k) (k), markgraaf van Antwerpen, hertog van Neder-Lotharingen 1023, hertog van Haute-Lorraine 1033, graaf in de Ardennen , † Münsterbilsen 19 april 1044.

5.986.074.804. Bernard I van Saksen-Billung [ES I.1-11] (v) (k), hertog in Saksen vermeld 975, † Cervey 9 febr. 1011, tr.

5.986.074.805. Hildegard van Stade [ES VIII-133], vermeld 24 juli 1004, † 9 okt. 10 1011.

5.986.074.808. Walram I van Arlon [ES II-6] (k), graaf van Arlon, † na 1052, tr.

5.986.074.809. Adélaide van Lotharingen [ES II-6] (v).

5.986.074.810. Giselbert van Luxemburg-Salm [ES I.2-203] (v) (k) (k) (k), geb. omstreeks 1005, graaf van Salm 1036, graaf van Longwy 1047, (graaf van Luxemburg 1047), voogd van Sr.-Maxime te Trier en van Echternach. Het graafschap Salm in de Ardennen wordt het eerst vermeld i.v.m. deze Giselbert (comes Gisilbertus de Salmo), onder zijn nakomelingen bevinden zich de graven van Salm, later opgesplitst in Oud-Salm (Ardennen) en Opper-Salm in de Vogezen, † 14 aug. 1059, tr.

5.986.074.811. Dochter uit het huis van Salm [ES I.2-203].

5.986.076.672. Hildrade-Hecelin I de Grandpré [ES VII-11] (k), graaf van Grandpré, vermeld 1008-20, tr.

5.986.076.673. Hadvide de Florennes [ES VII-11] (v).

5.986.076.674. Gislebert I van Roucy [ES VII-11/III.4-675] (v) (k), graaf van Roucy 974, vicomte van Reims. Doet in 985 een schenking aan de abdij van Reims, † Reims vóór 19 april 1000 (begr. Saint-Remi, in de abdij, tr. 972

5.986.076.675. Dochter uit het huis van Poitiers [ES III.4-675] (v).

5.986.076.692. Guillaume III/V ´le Grand´ van Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k) (k) (k), geb. 969, graaf van Poitou 990 (Guillaume III), hertog van Aquitaine 994-1030 (Guillaume V). neemt na de dood van hertog Karel van Lotharingrn twee van diens nog jonge zoons onder zijn hoede en doet hen in Aquitanië beschouwen als wettige koningen van Frankrijk 1008; sticht de Abdij van Maillezais 1010, maakt herhaaldelijk reizen naar Rome, waarop de Italianen hem na de dood van keizer Hendrik II, 1024, de kroon van Italië aanbieden, die hij echter weigert, wordt geestelijke in Maillezais, † Maillezais 31 jan. 1030, tr. 1018.

5.986.076.693. Agnes van Bourgondië-Ivrea [ES II-76/-59] (v), geb. omstreeks 995, † Poitou 10 nov. 1068, tr. 2e Martel van Anjou.

5.986.076.704. Dreux (Drogo) de Coucy [ES VII-80] (k), heer van Boves 1069.

5.986.076.722. Henry II van Leuven [ES I.1-236] (v) (k) (k), graaf van Leuven 1063, geboren omstreeks 1020, tr.

5.986.076.723. Adela van de Betuwe [ES I.2-236] (v).

5.986.076.724. Hendrik van Wassenberg [ES II-2] (v) (k), graaf van Wassenberg, wordt door Greidanus Gerard III genoemd, † 1075, tr.

5.986.076.760. Bouchard III de Montmorency [ES III-113/XIV-116] (v) (k), heer van Montmorency, Marly, Feuillarde en van Châtea-Basset, vermeld 1022, 1028/31, tr. Ne

5.986.076.768. Guy I de Châtillon [ES VII-17] (v) (k), heer van Châtillon-sur-Marne, vermeld 1076, tr.

5.986.076.769. Ermengarde de Choisy [ES VII-17].

5.986.076.776. Hilduin IV van Mondidier-Ramerupt [ES III.4-675/676] (v) (k) (k) (k), heer van Ramerupt, graaf van Roucy 1061, vermeld 1031, † 1063, tr. in 1034, tr.

5.986.076.777. Alix (Adèle) van Roucy [ES III.4-675] (v), † 1062.

5.986.076.778. Robert Guiscard de Hauteville [ES III.4-677] (v) (k), geb. in 1015 in Hauteville-la-Guichard, hertog van Apulië (Calabrië en Sicillië), † Céphalonie 17 juli 1085, tr. 1058.

5.986.076.779. Sikelgaite van Salerno, geb. in 1040, † 27 juli 1090.

5.986.076.780. Friedrich van Büren [ES I.1-5] (v) (k), graaf in de Riesgau, † vóór 1094, tr.

5.986.076.781. Hildergard van Egisheim-Mousson, ook wel van Bar-Mousson genoemd.

5.986.076.782. Henrik IV van Duitsland [ES I.1-12] (v) (k), geb. Goslar 11 nov. 1050, keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Duitsland onder voogdij en regentschap van zijn moeder 1054, meerderjaardig naar Salisch recht 1065, verdrijft paus Gregorius VII in de investituurstrijd van zijn troon 1076, door de paus in de ban gedaan 1076, gang naar Canossa voor overleg met de vroegere paus 1077, zet de paus officieel af 1080, tot keizer gekroond door paus Clemens III, een door hem aangestelde paus in 1084, beschermer van de joden tijdens de kruisvadersprogrommen aan de Rijn 1096, † 7 aug. 1106, begraven in de Dom van Speijer 1111, tr. 2e 14 aug. 1089 Evpraksia van Kiev ( keizerin Adelheid), tr. 13 juli 1066.

5.986.076.783. Bertha van Susa [ES I.1-12] (v), geb. 21 sept. 1051, keizerin van Duitsland 1084, † Mainz 21 dec. 1078 begr. In de dom van Speyer.

5.986.076.784. Henri I van Frankrijk [ES II-13/-11] (v) (k) (k), geb. 1008, koning van Frankrijk 1031-60, hertog van Bourgondië 1016-32, † Vitry-en-Brie, 4 aug. 1060, tr. 19 mei 1051.

5.986.076.785. Anne Yaruslavna van Kiev [ES II-13/-11/-128] (v), geb. Kiev 1036, regentesse van Frankrijk 1060-67, sticht het klooster St. Martin-des-Champs te Parijs en St. Vincent te Senlis, † vóór 1090 (begr. in de abdij Villiers La-Ferté- Alais).

5.986.076.786. Floris I van Holland [ES I.1-11] (v) (k) (k), geb. omstreeks 1021, volgde zijn broer Dirk IV op als graaf van Holland en West-Friesland 1049, sloeg munt in de burcht van Leiden, trachtte zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard na een gewonnen slag bij Nederhemert, doch werd gedood door een handlanger van Graaf Willem van Cuyck, waarschijnlijk op aandringen van de bisschop van Utrecht, † Nederhemert 28 juni 1061 (begr. In de abdij van Egmond, tr. omstreeks 1050.

5.986.076.787. Gertude van Saksen [ES I.1-11] (v), regentes voor haar minderjarige zoon Floris II van Holland 1061-64, week met haar 2e man uit naar Gent toen Godfried III met de Bult tegen Holland ten strijde trok 1069, † Veurne 3 aug. 1113.

5.986.076.788. Amadeus II van Savoye [ES II-90] (v) (k), graaf van Savoye 1078, markgraaf van Susa, vermeld 1057, † 26 jan. 1080, tr.

5.986.076.789. Johanna van Genève [ES II-90] (v), vermeld 1065/70.

5.986.076.790. Guillaume I ´le Grand´ van Bourgondië-Ivrea [ES II-59] (v) (k) (k), graaf van Bourgondië 1057, † Besançon 12 nov. 1087, tr. omstreeks 1049

5.986.076.791. Stéphanie (Etiennette) Longwy-Metz [ES II-59], Stéphanie (Etiennette) † na 1088 in Besançon.

5.986.076.800. Engelbert III de Brienne [ES III.4-682] (k), graaf van Brienne, vermeld 1004/08, tr.

5.986.076.801. Windesmodis de Salins [ES III.4-681] (v).

5.986.076.802. Geoffroi de Joigny (k), geb. 982, † 1023, tr. 1012

5.986.076.803. Adélaide de Sens [ES VII-6/III.4-681], erfdame van Joigny.

5.986.076.804. Milo van Tonnerre [ES I.1-7] (k), comes 975, graaf van Tonnere 992/1002, tr. vóór febr. 992.

5.986.076.805. Ermengarde [ES I.1-7/III.4-730], † na 1035.

5.986.076.852. Amaury I de Montfort-l´Amaury [ES III.4-642] (k), heer van Montfort en Espernon, vermeld 1022-52, tr.

5.986.076.853. Bertrade de Gometz [ES III.4-642], vermeld 1052, dochter van Willem de Gometz.

5.986.076.854. Richard d´Evreux [ES II-79] (v) (k), graaf van Raoul en Evreux, † 1067, tr. in 1025

5.986.076.855. Adélaide van Barcelona [ES II-79] (v), † 1051, weduwe van Roger de Toeny.

5.986.076.864. Eudes II de Blois [ES II-46] (v) (k), geb. omstreeks 983, graaf van Blois, Tours, Chartres, Châteaudun en Beauvais, volgt zijn neef, Stephan II, op als graaf van Cahmpagne (Eudes I) en daarmee tevens graaf van Meaux, Troyes en Provins, abdij St. Médard te Soissons 1019, stichtte 1032 de abdij St. Martin te Epernay, † Honol (verdun) (begr. Marmoutie) 15 nov. 1037, tr. in 1005

5.986.076.865. Ermengarde van Auvergne [ES II-46] (v), † na 1042.

5.986.076.868. Robert II ´de Duivel´ van Normandië [ES II-79] (v) (k), hertog van Normandië 1027-35, † Nicaea (Turkije) 22 juli 1035.

5.986.076.869. Herlette van Falaise [ES II-79], geb. Falaise 1003, † 1050, dochter van een burger van Falaise, leerlooier van beroep, tr. Herluin, vicomte de Conterville.

5.986.076.888. Guillaume VI-VIII van Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k), hertog van Aquitanië 1058, graaf van Poitou 1058, † 25 sept. 1086, tr. omstreeks 1068

5.986.076.889. Hildegard van Bourgondië [ES II-76], † na 1104.

5.986.076.890. Guillaume IV van Toulouse [ES II-7l6] (k), geb. in 1040, graaf van Toulouse, voornaamste aanvoeder van de 1e kruistocht, stierf tijdens een pelgrimage naar het Heilig land, † Huesca (Palestina) 1094 (dit jaartal kan niet juist zijn), tr.

5.986.076.898. Foulques III ´Nerra´ van Anjou [ES III-116] (v) (k) (k), geb. omstreeks 956, 9e graaf van Anjou 987-1040, † Metz 21 juni 1040, tr. na 1000

5.986.076.899. Hildegarde van (Metz) [ES III-116], Jerusalem (Palestina) † 1 april 1046.

5.986.076.904. Manassès II de Rethel [ES III.4-625] (v) (k), geb. in 1024, registenstensis comes 1048/81, † na 1081, tr.

5.986.076.905. Judith (de Boulogne) [ES III.4-625] (v).

5.986.076.912. Alexios Komnenos van Byzantium [ES II-175] (v) (k), proedes, stratopadarches 1074, nobellissimos 1078, dux en megas domestikos tes Dyseos, sebastos 1079, keizer van het Oost Romeinse Rijk 1081-1118, stichter van de dynastie van de Comnenen, verliest Klein-Azië aan de Seldschuken, vraagt het Westen om militaire hulp tegen de Saracenen om voormalige Byzantijnse gebieden voor zijn rijk te heroveren waaarop de paus Urbanus de kruistochten inluidt, laat de kruisvaarders te Constantinopel een eed zweren voor hem te vechten 1097, † 15 aug. 1118, tr. 1e Argrypulina, tr. 2e omstreeks 1078.

5.986.076.913. Eirene Dukaina [ES II-175/-178] (v), geb. in 1066, keizerin van het Oost Romeinse Rijk 1081, sticht het klooster Theotekutes Kechariemens 1075, † 19 febr. 1123.

5.986.076.914. Ladislaw ´de Heilige´, koning van Hongarije [ES II-154] (v) (k), † Neustra (Slowakije) 20 juni 1095, koning van Hongarije 1077/95, grondvester van het Christelijk staatswezen in Hongarije, (Heilige in de R.K. Kerk (1192), tr. 1077

5.986.076.915. Adelheid von Schwaben [ES II-154/XII-95A] (v), † mei 1090.

5.986.076.920. Michael Taronites [ES II-174/III.3-597] (v) (k), benoemd tot protobestiairios door zijn zwager keizer Alexius Momnenus 1081, later was hij panhypersebastos, deed mee aan eer revolte tegen Alexius, waarna hij 1093/94 verbannen werd en zijn goederen geconfisceerd werden, tr. in 1062

5.986.076.921. Maria Komnene [ES II-174] (v), geb. in 1045.

5.986.076.944. Heriman in Nörvenich [ES IV-36b] (v) (k), voogd van Deutz, vermeld 1003/32.

5.986.076.948. Hermann von Werl [ES II-29] (k), geb. in 980, heer van Werl, vermeld 997/1024, tr.

5.986.076.949. Godila von Rothenburg [ES VIII-134], † omstreeks 1015.

5.986.077.062. Otto II van Chiny [ES VII-68] (v) (k), vermeld sedert 1097, graaf van Chiny 1106, vestigd een college van kanunniken in de abdij van Orval, † (begr. Abdij van Orval) 28 maart 1125, tr. omstreeks 1083

5.986.077.063. Adelheid (Alice) van Namen [ES VII-68] (v), geb. omstreeks 1065, † na 30 sept. 1124.

5.986.077.064. Gebhard II graaf van Sulzbach [ES XVI-93A] (k), † (begr. in het klooster van Kastl) 1085, tr.

5.986.077.065. Irmgard van Rott [ES XVI-93A] (v), † (begr. in het klooster van Kastl) 14 juni 1101, eerder gehuwd met Engelbert V, graaf in de Chiemgau, tr. 3e Kuno, graaf van Horburg.

5.986.077.066. Otto II van Ambras [ES I.1-86A] (v) (k), graaf van Thanning 1073, graaf van Ambras 1078./93, graaf van Wolfratshausen 1098/1116, graaf van Diessen , † 24 april 1123, tr.

5.986.077.067. Justizia [ES I.1-86A], † Thanning 30 jan. (jaar onbekend).

5.986.077.068. Welf IV van Beieren [ES I.1-18] (v) (k), geb. omstreeks 1030, hertog van Beieren 1070, sticht ca 1073/78 zuidelijk van zijn burcht Peiting het Klerikalenklooster Rottenbuch, werd in 1077. afgezet en vluchtte naar Hongarije, nam op hoge leeftijd deel aan de mislukte kruistocht die in 1101 in een Turkse hinderlaag liep, wist te ontvluchten naar Antiochië en stierf op de terugweg op Cyprus, † Paphos (Cyprus) (begr. In het Weingarten klooster) 9 nov. 1101, tr. omstreeks 1070

5.986.077.069. Judith van Vlaanderen [ES I.1-18] (v), eerder gehuwd met Tostig, graaf van Northumberland.

5.986.077.070. Magnus van Saksen-Billung [ES I.1-11] (v) (k), hertog van Saksen, † Erthensburg. (begr. Lüneburg St. Michaelis) 23 aug. 1106, tr. omstreeks 1070, tr.

5.986.077.071. Sophie van Hongarije [ES II-54/I.1-90/-11], † 18 juni 1095 (begr. Lüneburg St. Michaelis).

5.986.077.072. Dirk V graaf van Holland [KZ] (v) (k), geboren in 1052, † 16 juni 1091, tr. Othelis.

5.986.077.074. Thierry II ´le Vaillant´ van Lotharingen [ES I.2-204] (v) (k), graaf van de Elzas, hertog van Haute-Lorraine 1070, † 23 jan. 1115, tr. Han-sur-Lesse 15 aug. 1095

5.986.077.075. Hedwige van Formbach [ES I.2-204].

5.986.077.076. Herman I van Luxemburg-Salm [ES I.2-203/IV-92] (v) (k), Duits (tegen-) koning 1081, graaf van Salm, na overlijden van Rudolf van Rheinfelden uitgeroepen tot (pausgetrouwe) tegen-koning van Duitsland door een groep Saksen en Schwaben onder leiding van Welf IV in 1081, tegenstander van Hendrik IV, zijn macht bleef tot Oost- Saksen beperkt, waar hij vanuit Goslar regeerde, vlucht in 1085 voor Hendrik IV naar Denemarken, keert terug, verslaat samen met hertog Welf zijn tegenstander 1086 bij Bleichfeld am Main en verovert Würzburg, weet zijn macht niet te consolideren en trekt zich terug in zijn erflanden waar hij kort daarop overlijdt, † Cochem 28 sept. 1088, tr.

5.986.077.077. Sophie [ES IV-92], als weduwe vermeld wanneer zij het klooster Göttweig een predium overdraagt en daarbij haar zoon Otto als eerste getuige laat onderschrijven.

5.986.077.078. Heinrich ´de Vette´ van Nordheim [ES VIII-132] (v) (k), graaf van Nordheim, graaf in Friesland, † (gesneuveld) 1101, tr.

5.986.077.079. Gertrud von Braunschweig [ES VIII-131A/-132] (v), † 9 dec. 1117 (begr.te Veurne), eerder gehuwd met Dirk II, graaf van Katlenburg, tr. 3e Hendrik, graaf van Eilenburg.

5.986.077.080. Malcolm III Canmore van Schotland [ES II-78/-89] (v) (k), geb. 1031, koning van Schotland na overwinnen en doden van Macbeth in 1057, † (gesneuveld) Alnwick 13 nov. 1093, tr.

5.986.077.081. Margaretha ´de Heilige´ van Engeland, (Heilige in de R.K. Kerk (1251), [ES II- 78/-89] (v), geb. Hongarije omstreeks 1042, actief bevorderaarster van de christelijke religie in Schotland en vernietigde daarbij oude Keltische gebruiken, stichtte de abdij van Dunfermline, patronesse van Schotland, † Edinburgh Castle (begr. in de abdij van Dunfermline) 13 nov. 1093.

5.986.077.082. Waltheof [ES II-89] (k), earl van Northampton en Northumberland, zoon van Siward, tr.

5.986.077.083. Judith de Lens [ES II-89].

5.986.077.084. Willem van Varennes [ES III.4-699] (v) (k), heer van Mortemer ca 1054, heer van Bellencombre, neemt deel aan de slag bij Hastings 1006, 1e earl van Surrey 1088, sticht cac 1078/82 Priorat Lewis, † 24 juni 1088. (begr. Lewes, Sussex), tr. in 1070

5.986.077.085. Gundreda [ES III.4-699/II-89] (v), † Castle Acre Norfolk 27 mei 1085 (begr. Lewes, Sussex).

5.986.077.086. Hugues I ´le Grand´ de Vermandois [ES II-13/I.1-7/III.1-55] (v) (k), geb. in 1057, graaf van Vermandois en Valois, heer van Chaumont-en-Vexin 1087, neemt deel aan de 1e kruistocht, komt met zijn legeronderdeel via de zee als eerste in Constantinopel aan, gaat voortijdig naar huis, gaat ten tweede male in 1101 tezamen met o.a. Stephan van Blois, Guillaume IX van Aquitanië en Welf IV van Beieren, raakt gewond bij Heraclea in juni 1102 en overlijd aan zijn verwondingen te Tarsus, † Tarsus (Turkije) 18 okt. 1102, tr.

5.986.077.087. Adélaide de Vermandois [ES II-13/I.1-7] (v), vermeld 1121, † 1123.

5.986.077.168. Arnold van Diessen [ES I.1-86B] (k), graaf van Diessen 1070/91, † 8 febr. (jaar onbekend), tr.

5.986.077.169. Gisela van Schweinfurt [ES I.1-86B/-88], tr.2e Wichman, graaf van Seeburg.

5.986.077.170. Poppo II van Istrië [ES I.1-86B] (k), markgraaf van Istrië.

5.986.077.172. Otto I van Wittelsbach [ES I.1-90] (v) (k), paltsgraaf van Beieren 1110/20, voogd van Fischbachau 1102, domvoogd van Freising, sticht ca 1119 de abdij Scheyern, waarschijnlijk graaf van Scheyern, noemt zich in 1115 naar de stamburg Wittelsbach, † 4 maart 1123 (begr. Indersdorf), tr.

5.986.077.173. Dochter uit het huis van Ratzenhofen [ES I.1-90] (v).

5.986.077.174. Frederik (III) van Lengenfeld [ES I.1-14] (v) (k), heer van Hopfenhöhe-Pettendorf-Lengenfeld, graaf van Lengenfeld, vermeld in oorkonden van 1091 tot 1119, † 3 april 1119 (begr. te Ensdorf), tr. na 1101

5.986.077.175. Heilica van Staufen [ES I.1-14] (v), gravin van Lengenfeld, † na 1110(begr. in het klooster van Ensdorf)

5.986.078.256. Henri I ´le damoiseau´ van Bourgondië [ES II-24] (v) (k), geb. in 1035, Jonker van Bourgondië, † 27 jan. (jaar onbekend), tr.

5.986.078.257. Sibylle van Barcelona [ES II-24/II-20/XV-197].

5.986.078.336. Robert II de Béthune [ES VII-57] (v) (k).

5.986.082.888. Ingelbert II van Peteghem [ES VII-88] (k), naast familielid van Ingelbert I van Peteghem, † 1058, tr. Glismode [ES VII-88].

8.104.064.000. Reinier III langhals, graaf in Henegouwen (A) (v) (k) (k), † ca. 973, tr.

8.104.064.001. Adela, erfdochter van Leuven (v).

8.104.064.016. Lodewijk I van Warcq (v) (k), graaf van Ivoix, † 1025/30

8.104.064.018. Fredrik graaf van Verdun (v) (k), † 6 jan. 1022

8.104.064.020. Hilduijn IV van Ponthieu (k), heer van Ramerupt en Montdidier, tr.

8.104.064.021. Lesseline de Turqueville.

8.104.064.022. Ebalus I graaf van Roucy (v) (k), † 11 mei 1033, tr.

8.104.064.023. Beatrix van Henegouwen (v).

8.104.064.032. Ernst I hertog van Zwaben (v) (k), geb. voor 984, † 31 jan. 1015, tr.

8.104.064.033. Gisela van Zwaben (v), geb. ca. 990, † Goslar 1043, weduwe van Bruno van Brunswijk. Zij tr. 3e Koenraad II van Duitsland.

8.104.064.034. Olderich Manfred II markgraafvan Turijn (v) (k) k), vermeld van 1000-1033, tr. ca. 996

8.104.064.035. Bertha van Este, † na 29 dec. 1037

8.104.064.040. Poppo II graaf von Rott (v) (k).

8.104.064.066. Diederik I, hertog van Opper Lotharingen (v) (k), † 1026/1027, tr. Richilde.

8.104.064.068. Frederik van Luxemburg (v) (k) (k), graaf in de Moezelgouw, † 1019, tr.

8.104.064.069. Irmentrude von Gleiberg (v).

8.104.064.072. Aribo I, paltsgraaf in Beieren (k), † ca. 1015, tr. Adala

8.104.064.074. Reting II, graaf in Beieren (v) (k), tr.

8.104.064.075. Glismod van Saksen (v).

8.104.064.088. Willem IV hertog van Aquitanië (v), graaf van Poitou, geb. 937, † 995/96, tr. 968

8.104.064.089. Emma de Blois (v) (k), † na 27 dec. 1003.

8.104.064.090. Odo Willem graaf van Mâcon en Bourgogne (v) (k), geb. 958, † 21 sept. 1026, tr. ca. 983

8.104.064.091. Ermentrudis de Roucy (v), geb. 950, † 5 maart 1003/04.

8.104.064.128. Eberhard I, graaf in de Elsas (v) (k), † 8 dec. 966, tr.

8.104.064.129. Bertha van Metz (v).

8.104.064.136. Berengarius graaf van Namen (k), tr.

8.104.064.137. Symphoria van Lotharingen.

8.104.064.140. Lodewijk IV (van Overzee) koning van West Francië (A) (v) (k) (k), geb. ca. 920/21, † Reims 10 sept. 954, tr. 939

8.104.064.141. Gerberga van Saksen (v), geb. NordHausen ca. 913/14, † Reims 5 mei 984, weduwe van Giselbert van Lotharingen zie 16.208.128.177.

8.104.064.144. Arnulf II graaf van Vlaanderen (v) (k), geb. ca. 961, † 30 maart 987, tr. ca. 968

8.104.064.145. Rozala (Susanna) van Ivrea (v), † 1003. Zij tr. 2e Robert II koning van Frankrijk.

8.104.064.148. Hugo Capet, als Hugo I koning van Frankrijk (v) (k), geb. ca. 941, † Melun 24 okt. 996, tr. 968

8.104.064.149. Adèle van Poitou (v), geb. ca. 945, † 1006.

8.104.064.150. Willem II graaf van de Provence (v) k) (k), tr. voor 986

8.104.064.151. Alix van Anjou (v).

8.104.064.152. Herman Billung hertog van Saksen (v) k) (k), † 27 maart 973, tr. Hildegard.

8.104.064.154. Hendrik graaf van Stade (v), † 9 mei 976, tr. Hildegard

8.104.064.156. Berthold van Beieren (v) (k), geb. 941, † 980, tr.

8.104.064.157. Heliksuinda van Walbeck (v), † 19 aug. 1018.

8.104.064.158. Heribert, graaf van Gleiberg en in de Klinziggau (v) (A) (k) (k), geb. 925, † 992, tr.

8.104.064.159. Irmtrud van de Avalgau (v).

8.104.064.162. Alberich graaf van Mâcon (v) (k), † ca. 981, tr. Ermentrud.

8.104.064.164. Geoffroi I Grisgonelle (v) (k)(k), graaf van Anjou, geb. voor 958, † 21 juli 987, tr. 2e maart 979 Adèle de Vergy, tr. 1e

8.104.064.165. Adèle van Troyes (v), † kort na 6 maart 974.

8.104.064.168. Willem de Montfort (v) (k), tr.

8.104.064.169. Dochter uit het huis van Norgent.

8.104.064.172. Robert, graaf van Evreux (v) (k), † 1037, tr. Herlève.

8.104.064.176. Ivo I de Creil, genaamd van Bellesmes (k), † ca. 993, tr.

8.104.064.177. Godehilde de Breteuil.

8.104.064.192. Theobald I Tricator, graaf van Blois (v) (k) (k), † 16 jan. 975, tr. ca. 945

8.104.064.193. Liutgard van Vermandois (v) geb. ca. 920, † na 9 febr. 978, weduwe van Willem I van Normandië.

8.104.064.194. Koenraad I koning van Bourgondië (v) k) (k), geb. ca. 922, † 19 okt. 993, tr. 1e Adelania, † voor 23 maart 963, tr. 2e ca. 964

8.104.064.195. Mathilde van West-Francië (A) (v) (k), geb. 948, † 26 jan. 982/992.

8.104.064.196. Willem IV graaf van de Auvergne (v) k), vermeld 989 - 1002, tr. Humberga.

8.104.064.200. Hugo I graaf van Maine (k), vermeld 954 - 971.

8.104.064.208. Richard I hertog van Normandië (v) (k) (k), geb. 932, † 20 nov. 996, wedn. van Emma van Francië, tr.

8.104.064.209. Gunnor van Denemarken, † 1031.

8.104.064.210. Conan I, le Tort, graaf van Rennes (v) (k), † (gesneuveld) bij Conquereuil 27 juni 992, tr. ca. 970

8.104.064.211. Irmgard van Anjou (v).

8.104.064.226. Arnulf graaf van Holland [ES I.2-203] (A) (v) (k) (k), geb. Gent, † ( gesneuveld) (begr. in de Abdij van Egmond) 18 sept. 993, graaf van Holland en West-Friesland 988-93, vergezelde keizer Otto II van Duitsland naar Rome 983, breidt zijn gebied uit naar het zuiden, gesneuveld tegen de Friezen, waarschijnlijk aan de Maasmonding, tr. in 980, tr.

8.104.064.227. Luitgarde van Luxemburg [ES I.2-203] (v), nam het bewind waar voor haar zoon, schenkt het bezit Rugge aan de St. Pieterskerk van Gent voor het zieleheil van haar gemaal 20-9-993, verzoende zich met de opstandige West- Friezen juni 1005, † na 13 mei 1005. (begr. in de abdij van Egmond).

8.104.064.232. Godfried graaf van Verdun (v) (k) (k, † 4 sept. 1005, tr. ca. 963.

8.104.064.233. Mathilde van Saksen (v), † 25 mei 1008, weduwe van Boudewijn III van Vlaanderen.

8.104.064.242. Malcolm II, koning van Schotland (v) k), † 25 nov. 1034.

8.104.064.248. Aethelred II, koning van Engeland (v) (k), † 23 april 1016, tr. 2e Aethelgife, tr. 3e 1002 Emma van Normandië, tr. 1e. 8.104.064.249. Aelflede (v).

8.104.064.252. Geisa, koning van Hongarije (v) (k), † 997, tr. 2e 973 Adelheid van Polen, tr. 1e voor 972

8.104.064.253. Sarolta van Zevenburgen (v), † voor 972.

8.104.064.254. Hendrik II, hertog van Beijeren (v) k), geb. 951, † 28 aug. 995, tr.

8.104.064.255. Gisela van Bourgondië (v), † 21 juli 1006.

Generatie XXXIV

11.972.149.604. Godfried ´de Gevangene´ van Verdun [ES II-6/I.2-202] (v) (k), graaf in de Bidgau, graaf van Verdun 963/85, † na 3 sept. 995. (begr. Gent, Sint-Pieter), tr. omstreeks 963, tr.

11.972.149.605. Mathilde van Saksen-Billung [ES I.1-11/I.2-202] (v), geb. omstreeks 940. Mathilde † 25 mei 1008, (begr.) Gent, Sint-Pieter.

11.972.149.614. Héribert van de Wetterau (von Gleiberg) [ES I.1-8] (v) (k), graaf in Kinziggau 976, † 992, tr.

11.972.149.615. Ermentrude (Imiza) van Mezingau [ES I.1-8].

11.972.149.618. Thierry I van Opper-Lotharingen [ES VI-127/I.2-202] (v) (k), hertog van Opper-Lotharingen 978, † 11 april 1027, tr.

11.972.149.619. Richilde van Metz [ES II-6/I.2-202] (v).

11.972.149.620. Fréderic I (van Luxemburg) [ES I.2-203] (v) (k) (k) (k) , geb. in 965, graaf in Moselgau, voogd van Stavelot en Malmédy, wordt in verschillende bronen graaf van Luxemburg (Lutzelburg 998) genoemd, † 6 okt. 1019, tr.

11.972.149.621. Irmentrude von Gleiberg [ES I.2-203/I.1-8], erfvrouwe van het graafschap Gleiberg in Hessen bij Giessen, † na 985.

11.972.153.346. Arnold I de Florennes [ES VII-11] (k).

11.972.153.348. Renaud van Roucy [ES III.4-675/ I.1-236] (k), aanvoerder van de Noormannen, verovert delen van de Loire-streek 923-926, Artois, Beauvaisis, en Bourgondië 944, erkent Lodewijk IV en wordt graaf van Roucy 945, burggraaf van Reims 948, † (gedood) 10 mei 967 (begr. Reims, in de abdij van Saint-Remi.), tr.

11.972.153.349. Alverada van Lotharingen [ES III.4-675/I.2-236] (v), Alverada † 15 maart 973. (begr. Reims, in de abdij van Saint-Remi).

11.972.153.350. Guillaume I/III ´Tête d´Etoupe´ van Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k) (k) (k), graaf (Guillaume I) van Poitou 934, hertog (Guillaume III) van Aquitanië 959/62, graaf van Auvergne en (burg-)graaf van Limoges 955, † Poitiers 3 april 963 ( abdij van Saint-Cyrien), tr. in 935

11.972.153.351. Gerloc-Adèle van Normandië [ES II-76/-79] (v), † na 969.

11.972.153.384. Guillaume II/IV ´Fier-à-Bras´ van Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k), graaf van Poitou (II) 963, hertog van Aquitaine (IV) 963, leen houder van de abdij van St. Hilaire-de-Poitiers, † Saint-Maixent omstreeks 995, tr. omstreeks 968

11.972.153.385. Emma van Blois [ES II-76/-46] (v), † na 1003.

11.972.153.386. Otto-Guillaume van Bourgondië-Mâcon [ES III.4-675/II-59] (v) (k), geb. omstreeks 958, graaf van Mâcon en Nevers 982, graaf in Bourgondië (comes in Burgundia) 995, erft de graafschappen Mâcon en Bourgogne middels zijn vrouw, geadopteerd 995 door zijn stiefvader hertog Hendrik van Bourgondië, die bij die gelegenheid aan hem het paltsgraafschap van Bourgondië overdroeg, pretendent van het hertogdom Bourgondië 1002/05, † 21 sept. 1026, tr. 2e vóór 1016 Blanche d´Anjou, † 1026, weduwe van Etienne de Gevaudan, gescheiden van Lodewijk V van Neustrië, weduwe van Guillaume I van Arles/de Provence, tr. vóór 1016, tr.

11.972.153.388. Gerhard III van Lotharingen [ES I.2-204] (v) (k), vermeld vanaf 1033, † 1045, tr. Gisela van Metz.

11.972.153.440. Boudewijn V ´van Rijssel´ van Vlaanderen [ES II-13/-11] (v) (k), geb. in 1012, † Gent 1 sept. 1067, graaf van Vlaanderen 1035-67, regent van Frankrijk 1060-67, bevestigd in het leen van Zeeland bewesten Schelde 1056, tr. Parijs 1028

11.972.153.441. Adelheid ´de Heilige´ van Frankrijk [ES II-13/ES II-11] (v), geb. in 1009, sticht het klooster Mesen bij Ieper, † Messines 8 jan. 1079 (begr. Ieper, in het klooster Mesen), tr. 1e Richard III van Normandië.

11.972.153.444. Lambert II (Balderik) van Leuven [ES I.2-236] (v) (k), graaf van Leuven 1041, graaf van Brussel 1062, tr.

11.972.153.445. Oda van Neder-Lotharingen [ES II-6/I.2-236/-202] (v).

11.972.153.446. Everhard van de Betuwe [ES I.2-236] (k), graaf in de Betuwe en Teisterband.

11.972.153.448. Gerard II ´Flamens´ van Wassenberg [ES VI-25/XVIII-26/II-2] (v) (k), vermeld 1042, 1076, † 1082. tr.

11.972.153.449. Dirksdochter van Hameland [KZ].

11.972.153.488. Raoul II van Valois [ES III.4-657] (v) (k), graaf van Amiens en Valois, vermeld vanaf 1006, † 1060, tr.omstreeks 1020

11.972.153.489. Adèle de Breteuil [ES III.4-657], † 11 sept. 1051.

11.972.153.510. Guy I van Montlhéry [ES III-114/III.4-624] (v) (k), heer van Monthléry en Bray-sur-Seine, châtelain van Rochefort-en-Yvelines 1068, forestier van koning Robert, tr.

11.972.153.511. Hodierne de Gometz [ES III-114/III.4-625], erfdame van Bures, La Ferté Alaise en Gommetz.

11.972.153.520. Bouchard II ´le Barbu´ de Montmorency [ES III-113/XIV-116] (v) (k), vermeld 978 en 1005/1109. † 1020, tr.

11.972.153.521. Hindelinde [ES III-113], vrouwe van Château-Basset, bezit bevestingen op Île-Saint-Denis, vermeld 1009/1012, weduwe van ridder Hugo Basset.

11.972.153.536. Milon de Châtillon [ES VII-17] (v) (k), heer van Châtillon-sur-Marne en Bazoches.

11.972.153.552. Hilduin III van Ramerupt [ES III.4-676] (v) (k), vermeld als graaf van Ramerupt 1026/31.

11.972.153.554. Ebles I van Roucy [ES III.4-675] (k), graaf van Roucy 997, graaf-aartsbisschop van Reims na ontbinding van zijn huwelijk (juridische rechtvaardiging: onderlinge verwantschap) 1021, † 11 mei 1033, tr.

11.972.153.555. Beatrix van Henegouwen [ES III.4-675/I.2-236] (v), tr. 2e Manasses Calva Asina van Ramerupt 1035.

11.972.153.556. Tancrède de Hauteville (k), geb. in 985, † 1041, tr.

11.972.153.557. Fredesendes van Normandië (v), geb. in 995, † 1057.

11.972.153.560. Frederik van Schwaben [ES I.1-14] (k), paltsgraaf van Schwaben, sticht het klooster Lorch.

11.972.153.564. Hendrik III ´de Zwarte´ van Duitsland [ES I.2-12] (v) (k), geb. Oosterbeek 28 okt. 1017, keizer van het Heilig Roomse rijk 1046, hertog van Beieren 1027, hertog van Schwagen 1038, koning van Bourgondië/Solothurn 1038, regent voor Karinthië 1039, koning van Duitsland 1039, † kasteel Bodfeld (Harz) 5 okt. 1056 (begr. Dom van Speyer) 10 okt. 1056, tr. 1e Sunhild van Denemarken, tr. 2e Ingelheim 21 nov. 1043

11.972.153.565. Agnes van Poitou-Aquitanië [ES I.1-12/II-76] (v), geb. omstreeks 1020, regentes van Duitsland 1056/62, † Rome 14 dec. 1077.

11.972.153.566. Otto van Savoye [ES I.12/II-190/III.3-593] (v) (k) (k) (k), graaf van Maurienne en Chablais, graaf van Savoye, markgraaf van Turijn 1045/50, † 1 maart 1060, tr. omstreeks 1045

11.972.153.567. Adelheid van Susa/Turijn [ES III-3-593] (v), erfgename van het markgraafschap Susa (Turijn), gravin van Savoye, hertogin van Schwaben. Stichtte 1064 de Abdei S. Maria di Pinerolo, † Canischio omstreeks 27 dec. 1091.

11.972.153.570. Jaroslav Vladimirovic I ´de Wijze´ van Kiev [ES II-13/-128] (v) (k), geb. in 978, vorst van Rostow, grootvorst van Kiev 1019, na zijn dood viel zijn rijk uiteen, † 20 febr. 1054, tr. Sarpsborg 1019

11.972.153.571. Ingered (Anna) van Zweden [ES II-128] (v), † 10 febr. 1050.

11.972.153.572. Dirk III van Holland [KZ] (v) (k), geb. omstreeks 981, graaf van Holland en West-Friesland onder voogdij van zijn moeder 993, trok hij zich terug op zijn burcht te Vlaardingen, kolonialiseerde de Riederwaard ca 1015, versloeg het keizerlijk leger van zijn oom, keizer Hendrik II bij Vlaardingen 1018, steunde Konrad II in de strijd om het Duits koningschap na 1024, † 27 mei 1039 (begr. Egmond, in de abdijkerk), tr. vóór 1019

11.972.153.573. Othilde (van Saksen) [ES I.1-11], † Saksen 31 maart 1044 (begr. in het klooster van Quedlinburg).

11.972.153.578. Gerold van Genève [ES XI-158] (k), graaf van Genève, princeps regiones 1034, vermeld 1032/61, tr. 1e Gisela, tr. 2e

11.972.153.579. Terberga [ES XI-158], vermeld 1060, weduwe van Lodewijk de Faucigny.

11.972.153.580. Renaud I van Bourgondië-Ivrea [ES II-59/-79] (k), geb. omstreeks 990, graaf van Bourgondië 1026, † Besançon 3 sept. 1057, tr. 1 sept. 1016

11.972.153.581. Alice Adélaide Judith van Normandië [ES II-79] (v), † na 1037.

11.972.153.602. Onbekende man [ES III.4-681] (k), tr.

11.972.153.603. Adèle de Salins [ES III.4-681], gravin van Salins.

11.972.153.710. Raymond-Borrel I van Barcelona [ES II-79] (k), graaf van Barcelona, tr. in 991

11.972.153.711. Ermessinde de Carcassonne, geb. in 980, † 1 maart 1057.

11.972.153.728. Eudes I van Blois [ES II-46] (v) (k), graaf van Blois, Tours, Chartres, Beauvais, Provins, Châteaudun, Dreux, heer van Chinon en Saumur, † 12 maart 995 in (begr. in de abdij van Marmoutier), tr.

11.972.153.729. Berthe de Bourgondië-Transjurane [ES III.4-736/II-46] (v) (k), † na 1016.

11.972.153.730. Robert I van Auvergne [ES II-46] (k), graaf van Auvergne, tr.

11.972.153.731. Ermengarde van Toulouse [ES II-46], erfvrouwe van Gévaudan.

11.972.153.808. Manassès I de Rethel [ES III.4-626/625] (k) (k), graaf van Rethel 1026, tr. 1e Dada 1026.

11.972.153.810. Eustache I de Boulogne [ES III.4-621] (k), geb. omstreeks 995, graaf van Boulogne, vermeld 1042, geadopteerd door zijn stiefvader Boudewijn van Boulogne, tr.

11.972.153.811. Mathilde van Leuven [ES III.4-621/I.2-236] (v).

11.972.153.824. Ioannes Komnenos van Byzantium [ES II-174] (v) (k) (k), geb. in 1015, prarikos, kurepalates kai domestikos ton scholon tes Dyseos 1057, † 12 juli 1067, tr. omstreeks 1042.

11.972.153.825. Anna Dalassene [ES II-174], sticht het klooster Pantepepde, † omstreeks 1 nov. 1100.

11.972.153.826. Andronikos Dukas van Byzantium [ES II-178/-168] (v) (k), protoproedros, protobestiarios. Domestikos 1073, mede-keizer van Byzantium 1067/70, † 14 okt. 1077, tr. vóór 1063

11.972.153.827. Maria van Bulgarije [ES II-178/-168] (v), † na 1089.

11.972.153.828. Bela I van Hongarije [ES II-154] (v) (k), hertog tussen March en Gran 1048, koning van Hongarije 1060, viel af van zijn oude geloof en werd christen 1034, † dec. 1063, tr. omstreeks 1039, tr.

11.972.153.829. (Ryksa) van Polen [ES II-154] (v), geb. omstreeks 1018, † na 1059.

11.972.153.830. Rudolf von Rheinfelden [ES II-154/XII-95A] (v) (k) graaf van Rheinfelden, hertog van Schwaben 1057/79, regent van Bourgondië, Duits tegen-koning tegen Hendrik IV 1077, † 16 okt. 1080, tr. 1e Mathilde, dochter van keizer Hendrik III, tr. 2e 1067.

11.972.153.840. Gregorios Taronites [ES III.3-597] (v) (k), vermeld 1040.

11.972.153.896. Hermann I von Werl [ES III.4-736/II-29] (k), graaf van Werl, vermeld 978/85, † omstreeks 986.

11.972.154.124. Arnoud I van Chiny [ES VII-42] (k), graaf van Warq 1055, van Ivoix 1068, van Chiny 1071, stichtte de abdij Orval 1097, † Saint-Hubert 16 april 1106, tr.

11.972.154.125. Adelaide (Adèle) de Mondidier de Ramerupt [ES III.4-677] (v), geb. in 1035. † omstreeks 1068 (begr. abdij St.-Hubert in de Ardennen), tr. 2e Godfried de Guise.

11.972.154.126. Albert II van Namen [ES VII-68] (k), geb. vóór 10 aug. 1035, † 22 juni 1102, tr. 1e Ida van Saksen † 31 juli 1102 (begr. Namen, Saint-Aubin), tr. 2e onbekende vrouw.

11.972.154.128. Gebhard II van Sulzbach [ES XVI-93A] (k), graaf van Sulzbach, vermeld 1043/71, tr.

11.972.154.129. Dochter uit het huis van de Nordgau [ES XVI-93A] (v).

11.972.154.130. Kuno I van Beieren [ES XVI-93A] (k), paltsgraaf van Beieren.

11.972.154.132. Bertold II von Diessen [ES I.1-86A] (v) (k), graaf van Diessen, vermeld 1024-ca 1060.

11.972.154.136. Adelbert Azzo II van Este [ES I.1-17,31] (k), naast familielid van Adalbert Ezzo I van Este, markgraaf van Luni Tortona en Milaan 1018, markgraaf van Lavello, graaf van Padua, Rovigo, Lumigiana, Monfelice en Montagrana, patroon van Vangaduzza, St. Giovanni di Vicolo en Caprasio dell´Aula, † (101 jaar oud) 1097 (begr. in het klooster van Vandadizza), tr. omstreeks 1049, tr.

11.972.154.137. Kunigunde (Kunizza) van Altdorf [ES I.1-17] (v), Kunigunde laatste uit het oorspronkelijke geslacht der Welfen, geeft de naam verder aan haar zoon Welf IV, waaruit de hertogen in Beieren, Sachsen en Braunschweig-Lüneburg stammen, het Engelse koningshuis Hanover en ook de Italiaanse Welfen, de zg Guelfen, pausgetrouwe partij in Italië, tegenstanders van de Ghibellinen en de Staufenkeizers, † 31 maart 1055.

11.972.154.138. Boudewijn IV ´met de Schone Baard´ (k), graaf van Vlaanderen 988, veroverde Valenciennes 1006 en door keizer daarmee beleend alsmede met de Vier Ambachten en Zeeland westelijk van de Schelde 1012, graaf van Leuven 1095, markgraaf van Antwerpen 1105, tr 2e Otgiva van Luxemburg [ES I.2-203], † 21 febr. 1030, tr. 2e

11.972.154.139. Alienora van Normandië [ES I.1-18] (v).

11.972.154.140. Otto van Saksen-Billung [ES I.1-11] (v) (k), hertog van Saksen, † 28 maart 1072 (begr. Lüneburg, St. Michaelis), tr. nov. 1042

11.972.154.141. Wulfhilde van Noorwegen [ES I.1-11/II-108] (v), † 24 mei 1071.

11.972.154.148. Gerhard IV ´le Grand´ van Lotharingen (Elzas) [ES I.2-204] (v) (k), hertog van Haute-Lorraine 1048, door huwelijk graaf van Châtenois, † Remiremont 14 april 1070, tr.

11.972.154.149. Hedwig van Namen [KZ], erfvrouwe van Egisheim, † 28 jan. 1076.

11.972.154.156. Otto van Nordheim [ES VIII-132] (v) (k), graaf van Norheim, hertog van Beieren 1061/70, † 11 jan. 1083, tr. omstreeks 1050, tr.

11.972.154.157. Richenza von Schwaben [ES VIII-132] (v), Richenza † vóór 1083, tr. 1e Herman III, graaf van Werl.

11.972.154.158. Ekbert I von Braunschweig [ES VIII-131A/-132] (v (k), graaf van Brunswijk, Derlingau, markgraaf van Meissen, Friesland, Oostergo, Westergo, Stavoren, Iselgo, Gunzigo en Fivelgo, † 11 jan. 1068, tr. in 1058.

11.972.154.159. Irmgard van Turijn (van Susa) [ES I.1-88/III.3-593/VIII-131A] (v), † 1078.

11.972.154.160. Duncan I ´the Gracious´ van Schotland [ES II-89] (v) (k), geb. omstreeks 1001, koning van Strathclyde 1018/34, koning van de Schotten 1034, † Iona, Argyllshire (gesneuveld) 14 aug. 1040, tr. omstreeks 1031, tr.

11.972.154.161. Sybille van Nothhumbertland.

11.972.154.162. Eduard ´de Atheling´ van Engeland [ES II-78] (v) (k), geb. in juni 1016,† Londen 1057, tr.

11.972.154.163. Agatha van Braunschweig [ES II-78 en zie ook ES II-104] (v).

11.972.154.168. Rudolf I van Warenna [ES III.4-699] (k), vermeld 1053/74. Tr. 2e ca 1059 Emma, vermeld 1074, tr. Beatrice.

11.972.154.170. Gerbod van Vlaanderen [ES] (k), earl van Chester.

11.972.154.174. Héribert IV de Vermandois [ES I.1-7] (v) (k), graaf van Vermandois 1045, graaf van Valois 1077, tr.

11.972.154.175. Adelheid van Valois [ES I.1-7/III.1-55] (v), gravin van Valois.

11.972.154.344. Eckehart van Scheyern [ES I.1-90] (v) (k), graaf van Scheyern, voogd van Fischbachau en Wiehenstephan, domvoogd van Freising, † vóór 1088, tr.

11.972.154.345. Richardis van Weimar-Orlamünde [ES I.1-90] (v), † vóór 1128.

11.972.154.346. Eberhard van Ratzenhofen [ES I.1-90] (k), tr.

11.972.154.347. Mathilde van Reipertshofen [ES I.1-90].

11.972.154.348. Routger van Veltheim [KZ] (k), graaf van Veltheim Hopfenhohe en Lengenfeld, tr.

11.972.154.349. Heilica van Lengenfeld [ES I-9] (v), erfgename van het oudere Huis Lengenfeld (Burglenfeld ten Noorden van Regensburg), dochter van graaf Frederik.

11.972.156.512. Robert I ´le Vieux´ van Bourgondië [ES II-13/-24/III.1-116/II-20] (v) (k), geb. 1011, hertog van Bourgondië 1032, prem. pair de France, graaf van Auxerrois, † Fleurey-sur-Ouche 21 maart 1076, tr. omstreeks 1055

11.972.156.513. Heluis (Hedwig) de Sémur [ES II-13/II-20],geb. 1016, verstoten 1055.

11.972.156.672. Robert I de Béthune [ES VII-57] (k), vermeld 996-1012, voogd van St. Vaast te Arras 1024.

16.208.128.000. Reinier II van de Darnau, graaf van Henegouwen (A) (v) (k), geb. ca. 880, † 932/40.

16.208.128.001. Adelheid van Bourgondië, geb. ca. 890, † ca. 932.

16.208.128.002. Lambert graaf van Leuven (k), tr.

16.208.128.003. Dochter uit het huis van de Betuwe.

16.208.128.032. Otto I graaf van Warcq (k), † 1003.

16.208.128.044. Giselbert (v) (k), graaf van Roucy, geb. voor 956, † 19 april 991/1000.

16.208.128.046. Reinier IV graaf van Henegouwen (v) (k), geb. ca. 950, † 1013, tr. ca. 996

16.208.128.047. Hedwig van Frankrijk, geb. ca. 972, † na 1013.

16.208.128.064. Luitpold markgraaf van de Oostmark (v) (k), tr.

16.208.128.065. Richiza van Sualafeld.

16.208.128.066. Herman II hertog van Zwaben (v) (k), geb. ca. 965, † 4 mei 1003, tr. ca. 987

16.208.128.067. Gerberga van Bourgondië (v), geb. ca. 965, † 7 juli ca. 1020, weduwe van Bernard I van Werl.

16.208.128.068. Manfred I graaf van Turijn (v) (k), tr. voor 993

16.208.128.069. Prangarda van Canossa (v).

16.208.128.080. Poppo I graaf van Rott (k).

16.208.128.132. Frederik I hertog van Opper-Lotharingen (v) (k), geb. ca. 912, † ca. 980, tr. 954

16.208.128.133. Beatrix van Francië (v), geb. ca. 939, † na 987.

16.208.128.136. Siegfried, graaf van Luxemburg (v) k), geb. 922, † 15 aug. 998, tr. Hedwig 13 dec. 992.

16.208.128.148. Boto II graaf in Beieren (v) (k).

16.208.128.150. Immed II graaf in Saksen (v) (k), † Imbshausen 29 jan. 983, tr.

16.208.128.151. Adela van Gent (v), erfdochter van Hamaland, † 1017.

16.208.128.176. Willem III hertog van Aquitanië (v) (k) (k), graaf van Poitou, geb. ca. 915, † 3 april 963, tr. 935

16.208.128.177. Adèle van Normandië (v), † na 4 okt. 962.

16.208.128.180. Adalbert koning van Italië (v) (k), graaf van Ivrea, geb. ca. 934, † Autun ca. 974, tr.

16.208.128.181. Gerberga van Mâcon (v), † 990. Zij tr. 3e Hendrik van Bourgondië.

16.208.128.182. Ragenold graaf van Roucy (k) (k), † 10 mei 967, tr. ca. 945

16.208.128.183. Alberade van Lotharingen, geb. ca. 930.

16.208.128.256. Hugo I graaf in de Elsas (k), tr. Hildegard.

16.208.128.258. Gerhard graaf van Metz (v).

16.208.128.280. Karel III, de eenvoudige, koning van West Francië (A) (v) (k), geb. 17 sept. 879, † Péronne 7 okt. 929, tr. 1e Frederuna, tr. 2e

16.208.128.281. Eadgyfu van Engeland (v), geb. 896, † na 951, tr. 2e 951 Heribert II van Troyes.

16.208.128.282. Hendrik I, de Vogelaar (v) (k) (k) (k), koning van Duitsland, hertog van Saksen, geb. ca. 876, † Memlebenn 2 juli 936, tr. 1e Hatheburg van Merseburg, tr. 2e 909

16.208.128.283. Mathilde van Westfalen (v), geb. ca. 890, † 14 maart 968.

16.208.128.288. Boudewijn III graaf van Vlaanderen (v) (k), geb. ca. 940, † 1 jan. 962, tr. ca. 961

16.208.128.289. Mathilde van Saksen zie 8.104.064.233.

16.208.128.290. Berengarius II koning van Italië (v) (k) (k), markgraaf van Ivrea, geb. 900, † Bamberg 6 aug. 966, tr. voor 936

16.208.128.291. Willa van Arles (v), † Bamberg ca. 966.

16.208.128.296. Hugo de Grote, hertog van Francië (v) (k) (k), geb. ca. 900, † Dourdan 19 juni 966, tr. 1e 922 Judith de Bouges, tr. 2e 926 Eadhild van Engeland, tr. 3e 14 sept. 937.

16.208.128.297. Hadewich van Saksen, geb. ca. 922, † 10 mei in/na 965.

16.208.128.300. Boso III van Arles (v) (k), graaf van Avignon, † ca. 966, tr.

16.208.128.301. Constance, † ca. 963.

16.208.128.302. Fulco II, de goede, graaf van Anjou (v) (k) (k), † 9 nov. ca. 958/60, tr.

16.208.128.303. Gerberga, † voor 952.

16.208.128.304. Billung, graaf van Saksen (k), † 26 mei 967.

16.208.128.308. Liuthar, graaf van Stade (k), † Lenzen 5 sept. 929, tr. Swanhilde.

16.208.128.312. Arnulf hertog van Beijeren (v) (k) (k) (k), † 14 juli 937, tr. 910

16.208.128.313. Judith van de Sülichgauw (v).

16.208.128.314. Lothar graaf van Walbeck (k), † 986

16.208.128.316. Udo graaf in de Wettergauw (v) (k)(k), † 949, tr.

16.208.128.317. Dochter uit het huis van Vermandois (A) (v) (k).

16.208.128.318. Megingoz, graaf in de Avalgau (k), † 1001, tr.

16.208.128.319. Gerberga van de Bidgauw (v).

16.208.128.324. Leotald I graaf van Mâcon (v) (k)(k), tr. 2e Bertha, tr. 1e

16.208.128.325. Irmgard van Vergy (v).

16.208.128.330. Robert graaf van Meaux en Troyes (k), geb. ca. 1012, † aug. 967, tr. voor 950

16.208.128.331. Adelaide van Bourgondië (v) † na aug. 967.

16.208.128.336. Amaury I van Montfort (k), tr.

16.208.128.337. Dochter uit het huis van Cambray (v)

16.208.128.384. Theobald graaf van Chartres en Blois (k), tr.

16.208.128.385. Richilde de Paris (v).

16.208.128.386. Heribert II Graaf Van Vermandois, Méaux, en Soissons (v) (k) (k), geb. ca. 895, † 28 febr. 943, tr. voor 907

16.208.128.387. (Adela) van Neustrië (v), geb. voor 900, † na 931.

16.208.128.388. Rudolf II koning van Opper-Bourgondië en de Provence (v) (k), † 11 juli 937, tr. 922

16.208.128.389. Bertha van Zwaben (v), † 2 jan. 966, tr. 2e Colombier 12 dec. 938 Hugo van Arles.

16.208.128.392. Robert II graaf van Auvergne (v) (k), tr.

16.208.128.393. Ingelberga van Beaumont.

16.208.128.416. Willem I, de Veroveraar, hertog van Normandië, als Willem I koning van Engeland (v) (k), geb. (Illegitiem) Falaise kort na 9 sept. 1027, Rouen 9 sept. 1087, tr. 1e 1051 Mathilde van Vlaanderen, tr.2e. 16.208.128.417. Sprota van Bretagne.

16.208.128.420. Juhel Berengar graaf van Rennes (v) (k), † ca. 970, tr. Gerberga.

16.208.128.452. Dirk II graaf van Holland (v) (k), † 6 mei 988, tr. 938

16.208.128.453. Hildegard van Vlaanderen (A) (v) (k), † ca. 10 april na 975.

16.208.128.464. Gozelo graaf in de Bidgau (v) (k) (k), geb. ca. 911, † 18 okt. voor 943, tr.

16.208.128.465. Uda, † 7 april voor 963.

16.208.128.484. Kenneth II, koning van Schotland (v) (k), † (gedood) 995, tr.

16.208.128.485. Dochter uit het huis van Leinster.

16.208.128.496. Edgar, koning van Engeland (v) (k), geb. 944, † 8 juli 975, tr. 1e Aeflede, tr. 2e 964

16.208.128.497. Elfrida van Devonshire (v).

16.208.128.498. Thored (k).

16.208.128.504. Taksony, koning van Hongarije (v) k), geb. 931, † 972, tr.

16.208.128.505. Dochter uit het huis van Kumanië.

16.208.128.506. Gyula, vorst van Zevenburgen (k).

16.208.128.508. Hendrik I, hertog van Beieren (v) k), geb. ca. 920, † 1 nov. 955, tr. ca. 938

16.208.128.509. Judith van Beieren,(v), geb. ca. 925, †28 juni ca. 987.

16.208.128.510. Koenraad I koning van Bourgondië (v) k), geb. ca. 922, † 19 okt. 993, tr.

16.208.128.511. Adelania, † voor 23 maart 963.

Generatie XXXV

23.944.299.208. Gozelon in Ardennergau [ES VI-127/II-6/I.2-202/I.2-204] (v) (k), geb. omstreeks 911, graaf in de Ardennergau, graaf in de Bidgau, † vóór 16 nov. 943, tr.

23.944.299.209. Oda van Metz [ES II-6/I.2-202/-204] (v), † 963.

23.944.299.210. Hermann van Saksen-Billung [ES I.1-11] (k) (k), princepe militas 936, graaf in Wetigau 940, precurater regis in Saksen 951, graaf in de gauwen Tilithi en Marstem 955, markgraaf 956, dux in Saksen 965, † Quedlinburg 27 maart 973.

23.944.299.228. Konrad in Rheingau [ES I.1-8] (v) (k) (k), graaf van Rheingau Ortenau, tr.Judith.

23.944.299.236. Frédéric I van Opper-Lotharingen [ES VI-127/II-6/I.2-202] (v) (k), dux Lotharingeiae 942, † 18 mei 978, tr. 954

23.944.299.237. Béatrice Capet [ES II-13/I.2-202] (v), † na 987.

23.944.299.238. Folkmar I van Metz [ES I.2-202/XVIII-152] (v) (k), graaf van Metz ca 970, graaf in de Bliesgau 982, † 994, tr.

23.944.299.239. Bertha [ES XVIII-152], Bertha, vermeld 995/96, zuster van Beringar van Trier.

23.944.299.240. Siegfried van Luxemburg [ES I.2-202/-203] (v) (k) (k), graaf, vermeld 950/97, voogd van St. Maximin te T††rier 981, † 28 okt. 998. (begr. Trier, St. Maximin), tr. 950

23.944.299.241. Hedwige in de Nordgau [ES I.2-202] (v), † na 993. (begr. Trier (St. Maximin).

23.944.306.698. Giselbert van Lotharingen [ES I.1-236] (v) (k) (k), graaf 916, dux 926, hertog van Lotharingen 936, leen houder van de abdij van Echternach 924, van Stabe 915, van Saint-Maximin te Trier 925, heer St. Servaeskerk te Maastricht 928, wisselt van kamp tussen Karel de Eenvoudige van Frankrijk en Hendrik de Vogelaar van Duitsland, verslagen bij Birten 939,en belegerd te Chèvremont (land van Luik), verdrinkt bij vucht over de Rijn, † Andernach 3 okt. 939.

23.944.306.700. Ebalus (Ebles Manzer) van Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k), graaf van Poitou 892 en vanaf 902 graaf van Auvergne, hertog van Aquitanië 927-34, † 934,, tr. na 10 okt. 891 Arenburga.

23.944.306.702. Rollo (Robert I) van Normandië [ES II-79] (v) (k) (k), geb. Noorwegen, aanvoerder van de Noormannen, verovert grote delen van de Franse kust, erkent Karel III van Frankrijk als leenheer daarvan en aanvaard het Christendom, graaf van het naar hem genoemde Normandië onder de naam Robert 912, † vóór 931, tr. in 886

23.944.306.703. Poppa van Bayeux [ES II-76] (v), Karolingische prinses.

23.944.306.770. Thibaut I ´le Tricheur´ de Blois [ES II-46/I.1-7] (v) (k) (k), graaf van Chartres, Blois, burggraaf van Tours, graaf van Châlons-sur-Marne, Beauvais en Vermandois, graaf van Renne 1056/60, † 16 jan. 975, tr. omstreeks 943

23.944.306.771. Leutgarde de Vermandois [ES II-46/-79/I.1-7] (v), geb. omstreeks 915, vrouwe van Provins, † na 9 febr. 978.

23.944.306.772. Adalbert van Ivrea [ES II-59/III.1-Anh] (v) (k), geb. omstreeks 932. mede-koning met zijn vader Berengarius II van Italië 950/62, graaf van Aosta, in 963 werden beiden afgezet, waarop Adalbert met zijn vrouw en zoon uitweek naar Frankrijk , † Authun (Fr) omstreeks 972, tr.

23.944.306.773. Gerberga [ES II-59/III.1-Anh], geb. omstreeks 935, † 11 dec. 991.

23.944.306.776. Adalbert II de Metz [ES I.2-204] (k) (k), graaf van Metz, sticht het klooster Beuzonville, † vóór 30 juni 1033, tr. vóór 979

23.944.306.777. Judith von Öhningen [ES I.2-204/I.1-9] (v), stichtte het klooster van Saint Quirin.

23.944.306.880. Boudewijn IV ´met de Schone Baard´ van Vlaanderen [ES I.2- 203/I.1-18] (k), geb. omstreeks 980, graaf van Vlaanderen 988, tevens beleend met Valenciennes en Zeeland westelijk van de Schelde 1012, eerste dubbelvazal door beheer van beide Vlaanderen, Kroon en Rijks Vlaanderen, † Gent 30 mei 1035, tr. omstreeks 1031

23.944.306.881. Otgiva van Luxemburg [ES I.2-203] (v), geb. omstreeks 985, † Gent 21 febr. 1030.

23.944.306.882. Robert II ´de Heilige´ van Frankrijk [ES II-13/-11] (v) (k) (k) (k), geb. Orleans 27 maart 972, koning en mede-regent 988, koning van Frankrijk 996 -1031, hertog van Neder-Bourgondië 1002-1016, sluit met Duitse keizer Hendrik II bij een bijeenkomst aan de Maas ´de universele vrede´ 1023. Sinds Robert is het Franse koninklijke zegel met een lis (in het Nederlands ongelukkig vetaald met lelie) versierd, een symbool dat tezamen met de blauwe kleur betrekking heeft op de Maria-verering, ook de koningszalving kent sinds Clovis dergelijke symbolen, † Meulan (begr. Saint-Denis) 20 juli 1031, tr. omstreeks 1001

23.944.306.883. Constance de Provence [ES II-13/-11/-187], geb. omstreeks 986, † Meulan (begr. Saint-Denis) 25 juli 1032.

23.944.306.888. Lambert I ´met de baard´ van Leuven [ES I.2-236] (v) (k) (k), vermeld in Lotharingen sedert 973, ontving de vaderlijke goederen terug 977, graaf van Leuven, vermeld 998/1015, erfde keizerlijke lenen, waaronder Brussel 1012, † Florennes ( gesneuveld, begraven te Nijvel). 12 sept. 1015, tr.

23.944.306.889. Gerberga van Neder-Lotharingen [ES I.2-236].

23.944.306.896. Gerhard ´Flamens´ van Wasseberg [ES VI-25/II-2] (k), graaf, vermeld 1033/53, beleend met Wassenberg.

23.944.306.976. Gautier II ´de Witte´ van Vexin [ES III.4-657] (v) (k), graaf van Mentes 1017, Amiesn, Valois en Vexin, vermeld 998 tot 1017, tr.

23.944.306.977. Adèle [ES III.4-657].

23.944.306.978. Gilduin de Breteuil [ES III.4-659] (v) (k), burggraaf van Chartres 1019, graaf van Breteuil 1048, sticht 1025 Coulombs, sticht 1036 Saint-Jean-en-Vallée te Chartres, † Verdun 18 mei 1060, tr.

23.944.306.979. Emmeline de Châteaudun [ES III.4-659]. 23.944.306.020. Thibaud ´File Etoupe´ de Montlhéry [ES III-113/-114] (k), heer van Bray-sur-Seine en Montlhéry, vermeld 1015, † 1031,

23.944.307.072. Guillaume de Gometz-la-Ferté (k), heer van Bures, Gommetz, vermeld 1043-60, tr.

23.944.307.073. Dochter uit het huis de Châtillon [ES VII-17], vidâme van Reims.

23.944.307.104. Hilduin II van Ramerupt [ES III.4-676] (v) (k), graaf, maakt pelgrimstocht naar Jeruzalem 992.

23.944.307.110. Reinier IV van Henegouwen [ES II-13/-675/I.2-236] (v) (k), geb. in 949. groeit na 958 op in West-Francië en doet van daar uit, samen met zijn broer Lambert, aanvallen op Lotharingen, doch zonderc succes; krijgt van keizer Otto II Hengouwen (zonder Mons) terug 977, maar blijft ook daarna nog op Frankrijk georiënteerd; krijgt eindelijk ook Mons terug en is daarmee pas feitelijk graaf van Henegouwen 998, † 1013, tr. omstreeks 996

23.944.307.111. Heluis (Hedwig) van Frankrijk [ES II-13/-11] (v), geb. omstreeks 969, vermeld 1013, † na 1013.

23.944.307.114. N.N. (k), tr.

23.944.307.115. Judith van Bretagne [ES II-79] (v), geb. in 982. Judith † Fécamp (begr. St.Trinité) 16 juni 1017.

23.944.307.128. Konrad II van Frankenland [ES I.1-12] (v) (k), geb. omstreeks 990, gekroond tot Duits keizer te Mainz 1024, tot koning van Italië te Milaan 1026, tot keizer van het Heilig Roomse Rijk te Rome 1027, tot koning van Bourgondië Payerne 1033, ingehuldigd Genève 1034, daarmee behoort ook het hele Zwitserse grondgebied tot het Rijk, sticht de Dom van Speyer, gebouwd tussen 1030 en 1100, hier liggen 4 Salische keizers en 4 koningen begraven, † Utrecht 4 juni 1039(begr. in de Dom van Speyer (zijn hart in Utrecht), tr. na 31 mei 1015

23.944.307.129. Gisela von Schwaben [ES I.1-12/-9] (v), eerder gehuwd met Bruno van Braunschweich en Ernst I von Schwaben, † in Goslar. (begr. Speyer, in de Dom) 16 febr. 1043.

23.944.307.132. Humbert I Albimanus [ES II-190] (k), graaf 1003, graaf van Noyon 1018, graaf van Aosta 1024, graaf van Maurienne 1038, graaf van Sermorens na 1038, † 1 maart 1060, tr. vóór 1020

23.944.307.133. Auxilla (van Lenzburg) [ES II-190] (v).

23.944.307.134. Oldalrich Manfredus II van Turijn [ES II-190/III.3-593] (v) (k) (k) , markgraaf van Turijn, heer van 1/3 Valle di Susa, bevestigd door keizer Otto III 31-7-1001, sticht met zijn ega 1028 Santa Maria di Caramagna en in 1029 San Giusto de Susa, begr. Turijn, San Giovanni, tr. vóór 1014, tr.

23.944.307.135. Bertha degli Obertinghi [ES II-190/III.3-593] (v), dochter van markgraaf Otbert II, † na 4 nov. 1037.

23.944.307.140. Wladimir I ´de Heilige´ van Kiev [ES II-128] (v) (k), (Heilige in de R.K. Kerk , geb. omstreeks 960, vorst van Nowgorod 969, grootvorst van Kiev 978-80, ging met zijn volk over tot het Christelijk geloof in ruil voor militaire steun van de keizer van Byzantium, † 15 juli 1015 in Berestiow, tr. in 980

23.944.307.141. Rogneda (Ragnild) van Polotsk [ES II-128] (v), † 1002.

23.944.307.142. Olaf Skot [ES II-114] (v) (k) (k), koning van Zweden, ging over tot het Christelijk geloof 995, † 1022, tr.

23.944.307.143. Estrid der Obotriten [ES II-114].

23.944.307.162. Richard II ´le Bon´ van Normandië [ES II-79] (v) (k) (k) (k), hertog van Normandië ca 1015, † Fécamp (begr. Fécamp (St.Trinité) 28 aug. 1026.

23.944.307.168. Robert graaf van Euvreux [ES II-79] (k), aartsbisschop van Rouen 989, † 1037, tr, Herleve.

23.944.307.648. Manuel ´Erotikos´ Komnenos [ES II-174] (k), patrikios, proespatharios, strategos, autokrater, verdedigt (Nicea) tegen Skleros 978, † 1020.

23.944.307.652. Ioannes Dukas van Byzantium [ES II-178] (v) (k), keizer van Byzantium 1061, † 1088, tr. omstreeks 1045,

23.944.307.653. Eirene Pegonitissa [ES II-178] (v), Eirene Pegonitissa, dochter van genraal Nikolaos Pegonites.

23.944.307.654. Trajanos van Bulgarije [ES II-168] (v) (k).

23.944.307.656. Vazul van Hongarije [ES II-153] (v) (k), † 1037.

23.944.307.658. Mieszko II Lambert van Polen [ES II-120] (v) (k), koning van Polen 1025, † 10 mei 1034, tr. omstreeks 1013

23.944.307.659. Richeza van Lotharingen [ES I.2-201/II-120] (v), † in Saalfeld. (begr. Keulen , St. Marie ad gradus) 21 maart 1063.

23.944.307.660. Kuno von Rheinfelden [ES XII-95A] (k), graaf voor 1025, † na 1034, tr.

23.944.307.661. Adelheid van Susa [ES XII-95A] (v), † 1079, eerder gehuwd met Guigues I, graaf van Albon.

23.944.307.680. Ashot Taronites [ES III.3-597/II-168] (v) (k), in Bulgaarse gevangenschap 995, beleend als Bulgaars vasal met Dyrrhachion 998, gaat in 1016 over naar Byzantium, Byzantijns magistraat in Constantinopel, tr. omstreeks 998,

23.944.307.681. Miroslawa van Bulgarije [ES II-168] (v), zoste-patrikia (overste hofmeesteres) 1016.

23.944.308.258. Beringar graaf in de Nordgau [KZ] (k).

23.944.308.264. Friedrich I graaf van Wassenberg [ES I.1-86A] (k), vermeld 1003/27, tr.

23.944.308.265. Kunigunde van Öhningen [ES I1-86A] (v), † begr. Diessen 6 febr. 1020.

23.944.308.274. Welf II van Altdorf [ES I.1-17] (v) (k), graaf van Altdorf, graaf in het Nori- en Innda, † Altdorf 10 maart 1030, tr.

23.944.308.275. Imiza van Luxemburg [ES I.1-17] (v), † (begr.) Altomünster 2 aug. 1055.

23.944.308.282. Olav Haraldson ´de Heilige´ van Noorwegen [ES I.1-11/II-118] (v) (k) (k), R.K. heilige, geb. omstreeks 995, koning van Noorwegen, verslaat de Denen, gaat met zijn volk over tot het Christendom 1014, bestrijdt het met grote felheid oude geloof en zijn gelovigen, verdreven door de stamvorsten 1028, † (gesneuveld) (begr. in de Dom van Trontheim) 29 juli 1030, tr. febr. 1019

23.944.308.283. Astrid van Zweden [ES II-108/II-115] (v).

23.944.308.312. Bernard (Benno) van Nordheim [ES VIII-132] (v) (k), † omstreeks1047.

23.944.308.314. Otto I van Schwaben (Deutz) [ES I.2-201] (v) (k), graaf in Deutzgau 1025, paltsgraaf van Lotharingen 1035, hertog van Schwaben 1045, † Tomburg. (begr. Brauweiler) 7 sept. 1047, tr.

23.944.308.315. Dochter uit het huis van Egisheim [ES I.2-201] (v).

23.944.308.316. Ludolf von Braunschweig [ES VI-160/VIII-131a] (v) (k), graaf in Derlingau ca 1031, markgraaf in West-Friesland , † 23 april 1038, tr. omstreeks 1025, tr.

23.944.308.317. Gertrud von Egisheim [ES VI-160/VIII-131a] (v), † 21 juli 1077.

23.944.308.320. Crinan ´the Mormaer´ van Atholl [ES II-89/88] (v) (k), geb. Atholl, Perthshire omstreeks 975, uit het huis van de koningen van Ierland, abthane van Dule, leen houder van de abdij van Dunckeld, † Atholl, Perthshire (gesneuveld) 1045, tr. omstreeks 1000, tr.

23.944.308.321. Bethoc van Schotland [ES II-89/88] (v), geb. Atholl, Perthshire omstreeks 984.

23.944.308.324. Edmond II ´Ironside´ van Engeland [ES II-78] (v) (k), geb. in 989, koning van Engeland 1016, † Londen (gedood) 30 nov. 1016, tr. 1015 Eldgyth, eerder gehuwd met Sigeferth.

23.944.308.326. Bruno (van Braunschweig) [ES II-78] (k), graaf in Midden-Friesland .

23.944.308.348. Eudes de Vermandois [ES I.1-7] (v) (k), graaf van Vermandois 1021, † 25 mei 1045, tr. Pavie.

23.944.308.350. Raoul III van Valois [ES I.1-7/III.4-657] (v) (k), graaf van Valois, Crépy en Vitry, graaf van Amiens en Vexin 1064, voogd van St-Denis Jumièges, St-Wandrille, St-Pierre van Chartres en St-Arnoul in Crépy, † Péronne. (begr. Crépy) 23 febr. 1074, tr. omstreeks 1061

23.944.308.351. Adèle de Bar-sur-Aube [ES III.4-657], eerder gehuwd met Renaud de semur-en-Brionnais, Renard, graaf van Joigny en Roger, heer van Vignory, † 1053.

23.944.308.688. Otto I van Scheyern [ES I.1-90] (k), graaf van Scheyern, domvoogd van Freising ca 1047, † (begr. in de abdij van Scheyeren) vóór juli 1072, tr. 1e dochter uit het huis van Andechs, zuster van graaf Arnold van Diessen, tr. 2e

23.944.308.689. Hazziga van Scheyern [ES I.1-90], sticht 1087 met haar zonen Otto II en Eckehart het klooster Fischbachau, weduwe van Herman I van Kastl, † vóór 1104.

23.944.308.690. Ulrich I van Weimar-Orlamünde [ES II-154] (k), graaf in Istiën, markgraaf van Krain 1045, † 6 maart 1070, tr. omstreeks 1062.

23.944.308.698. Frederik graaf van Lengenfeld [ES] (k).

32.416.256.000. Reinier I van de Darnau, graaf in Henegouwen (v) (A) (k), geb. ca. 850, † ca. 915.

32.416.256.001. Alberada (k), † na 919.

32.416.256.132. Koenraad, hertog van Zwaben (v) (k) geb. 920, † 20 aug. 997, tr. Jutta.

32.416.256.136. Arduin III van Glabio, markgraaf van Turijn (v) (k), tr.

32.416.256.137. dochter uit het huis van Mosezzo (v).

32.416.256.138. Otto II van Canossa (v) (k), † ca. 981, tr.

32.416.256.139. Hildegard, † ca. 982.

32.416.256.264. Wicherich, graaf in de Trier- en Ardennergouw (k) (k), † 919, tr.

32.416.256.265. Kunigonde, geb. ca. 890. Zij tr. 2e Richwin van Verdun.

32.416.256.272. Richwin, graaf van Verdun (k), † 923, tr.

32.416.256.273. Kunigonde weduwe van Wicherich, graaf in de Trier- en Ardennergouw.

32.416.256.296. Reting I graaf in Beieren (v) (k).

32.416.256.300. Immed I graaf in Saksen (k).

32.416.256.302. Wichman II graaf van Hamaland en Gent (k), tr. ca. 983

32.416.256.303. Luitgarde van Vlaanderen (v), geb. 935, † 18 okt. 961/62.

32.416.256.352. Ebalus Manzer graaf van Poitou (v) k), † 935, tr. 1e 892 Eremburg, tr. 2e voor 911 Emilianne.

32.416.256.354. Rollo hertog van Normandië (k) geb. 846, † 931, tr. 2e 912, Gisela, tr. 1e 886

32.416.256.355. Poppa van Bayeux (v).

32.416.256.516. Matfrid III graaf van Metz (k), vermeld 926.

32.416.256.560. Lodewijk II (A) (v) (k), de Stotteraar, geb. 1 nov. 846, koning van West Francië 877, † Compiègne 10 april 879, tr.

32.416.256.561. Adelheid van Parijs (v), geb. ca. 855/60, † 10 okt. (kort na 901).

32.416.256.562. Edward I, de Oudere, koning van Engeland (v) (k), geb. ca. 870, † Farndon Cheshire, 17 juli 924, tr. 1e Egwine, tr 3e Edgiva, tr.2e

32.416.256.563. Aelfleda van Bernicia

32.416.256.564. Otto hertog van Saksen (v) (k) geb. ca. 836, † 30 nov. 912, tr. 869

32.416.256.565. Haduwig (v), † 24 dec. 903,.

32.416.256.566. Diederik van Westfalen (k), graaf van Hamaland, bisschop van Paderborn, geb. ca. 872, † 8 dec. 917, tr.

32.416.256.567. Reginhilde van Midden-Friesland.

32.416.256.576. Arnulf I van Vlaanderen (k).

32.416.256.577. Adèle van Vermandois.

32.416.256.580. Adalbert markgraaf van Ivrea (v) (k), † verm. 923, tr. voor 900

32.416.256.581. Gisela van Friuli (v), geb. ca. 883, † verm. na 13 juni 910.

32.416.256.582. Boso II van Arles (v) (k) (k), graaf van Avignon en Vaison, markgraaf van Tuscië, geb. ca. 885, † na 936, tr.

32.416.256.583. Willa van Bourgondë.

32.416.256.592. Robert I koning van Frankrijk (k) (k), geb. 866, † Soissons 15 juni 923, tr. weduwnaar van Aelis, tr.2e 895

32.416.256.593. Beatrix van Vermandois, † na maart 931.

32.416.256.600. Rotbold I van Agel (k), tr.

32.416.256.601. Erfdochter van Arles (v).

32.416.256.604. Fulco I, de rode, graaf van Anjou (v) (k), † 941/42., tr.

32.416.256.605. Roscilla de Loches (v).

32.416.256.624. Luitpold, markgraaf van Beieren (k), † 4 juli 907, tr.

32.416.256.625. Kunigonde van Zwaben (v).

32.416.256.626. Eberhard graaf in de Sülichgouw (k).

32.416.256.632. Gebhard graaf in de Wettergouw (v) k), hertog van Neder-Lotharingen, † 29 juni 910.

32.416.256.634. Heribert I graaf van Vermandois (v) (A) (k), geb. voor 850, † 900-907.

32.416.256.648. Alberich I van Narbonne (k), † 943, tr. 910

32.416.256.649. Attala erfdochter van Mâcon (v).

32.416.256.650. Manasse I graaf van Vergy (k), † voor 31 okt. 920. tr. Irmgard.

32.416.256.661. Adela van Neustrië, weduwe van Heribert II Graaf Van Vermandois, Méaux, en Soissons, † na 931.

32.416.256.662. Giselbert hertog van Bourgondië (v) (k), graaf van Chastlon sur Sâone, † Langres 16 april 956, tr.

32.416.256.663. Irmgard van Autun.

32.416.256.674. Isaak graaf van Cambrai (k), vermeld 910 - 946, † ca. 948.

32.416.256.770. Robert, de Sterke, graaf van Parijs (k), geb. ca. 820, † bij Brisarte 25 juli 866, tr. ca. 863/64

32.416.256.771. Adelheid van Laon.

32.416.256.772. Heribert I van Vermandois (k)

32.416.256.776. Rudolf I koning van Opper-Bourgondië (v) (k), † 25 okt. 912, tr. voor 888

32.416.256.777. Willa van Bourgondië (v), † voor 14 juni 929.

32.416.256.778. Burkhard hertog van Zwaben (k) geb. ca. 885, † bij Ivres 29 april 926, tr. ca. 904

32.416.256.779. Reginlinde van Nellenburg, † op het eiland Ufenau 958.

32.416.256.784. Robert I graaf van Auvergne (k), tr.

32.416.256.785. Hildegard de Mercoer.

32.416.256.840. Alan I, de Grote, koning van Bretagne (v) (k), graaf van Nantes, † 907, tr. Greguen,

32.416.256.904. Dirk I graaf van West Friesland (v) (k), † na 928, tr.

32.416.256.905. Gerberga van Hamaland.

32.416.256.906. Arnulf I, de Grote, van Vlaanderen (A) (v) (k) (k), geb. ca. 887, † 27 maart 964/65, tr. 934

32.416.256.907. Adèle van Vermandois (v).

32.416.256.968. Malcolm I koning van Schotland (v) k), † (gesneuveld) bij Moray 954.

32.416.256.992. Edmund I, de oudere, koning van Engeland (v) (k), geb. ca. 922, † Pucklechurch 25 mei 946, tr. 2e Aethelflede, tr. 1e

32.416.256.993. Elgive, de heilige, † 944

32.416.256.994. Ordgar van Devonshire (k).

32.416.257.008. Zoltan, vorst van Hongarije (v) (k), geb. ca. 896, tr. ca. 908

32.416.257.009. Dochter van Bihar (v).

Generatie XXXVI

47.888.598.402. Reinier I Langhals [ES I.2-236] (v) (k) (k), † (begraven te Meersen), graaf van Henegouwen en Haspengau, hertog van Lotharingen, bezat land in de Ardennen en langs de Maas, steunt zoals de meesten van de frankische groten afwisslend de koningen van West- en Oostfrancië, voornaamste raadgever van Zwendibold, verwerft het bezit van de St. Servaasabdij te Maastricht en de abdij van Echternach, tr. Alberada.

47.888.598.404. Ricwin van Verdun [ES I.2-202] (k), graaf van Verdun 895, leenheer van de abdij van St.-Pierre-aux-Monnains te Metz en van Moyenmoitier 918, † (gedood) 923, tr. 920 Kunigunde.

47.888.598.408. Thorad Gunnarson van Northumbria [ES II-78] (k).

47.888.598.410. Hendrik I ´de Vogelaar´ van Saksen [ES I.1-10] (v) (k) (k), hertog van Saksen 912, Duits koning 919, eerste koning uit het Saksische huis, legt de grondsteen voor het Duitse rijk, onderwerpt Schwaben, Beieren, Hongarije, Lotharingen en delen van Denemarken, † Memleben, (begr. Stiftskirche, Quedlinburg) 2 juli 936, tr. Wallhausen 909

47.888.598.411. Mathilde ´de Heilige´ van Ringelheim van Westfalen [ES I.1-10] (v), (Heilige in de R.K. Kerk , geb. Enger 894, stamde uit het geslacht van de Saksen, leke-abdes van Nivelles, † Quedlinburg (begr. Stiftskirche) 14 nov. 968.

47.888.598.416. Wicherich van Trier [ES VI-127/II-6/ES I.2-202] (k) (k), graaf in de Trier-, Bid- en Ardennergau 902, paltsgraaf van Aken 916, † vóór 919 (begr. in de abdij van Hastière), tr. omstreeks 907.

47.888.598.418. Gérard van Metz [ES I.2-204] (k), graaf van Metz, graaf in de Bidgau, broer van Matfried, graaf in de Metzgau, † Augsburg (gesneuveld in een slag tegen de Hongaren) 22 juni 910, tr. in 900

47.888.598.419. Uda van Saksen [ES I.2-204], Uda † na 952, eerder gehuwd met Zwentbold koning van Lotharingen.

47.888.598.456. Gebhard in Ufgau [ES I.1-8] (k), graaf in de Ufgau vermeld 940, tr.

47.888.598.457. Dochter uit het huis de Vermandois [ES I.1-7/-8].

47.888.598.474. Hugo I ´de Grote´ Capet [ES II-13/-10/-11] (v) (k) (k), geb. in 895, hertog van Neustrië, Bourgondië, Aquitanië 922, graaf van Parijs, Orléans, Vexin, graaf van Le Mans 923, hertog der Fanken 936, hertog van Basse-Loraine 943-56, graaf van Laon 964, leenhouder van de abdij van St.- Martin-de-Tours, St. Germain-d´Auxerre, St. Vaast, regent voor Lodewijk IV van Overzee en regent van West- Francië 936-45, regent voor de Carolingische koning Lotharius 954-56, weigert de Franse kroon 923, † Dourdan (begr. St. Denis) 16 juni 956, tr. 937

47.888.598.475. Hedwig van Saksen Ludolf [ES II-13/-10] (v), geb. in 918 † Aken na 965.

47.888.598.476. Volmar van Luneville en Amance [ES XVIII-152] (v) (k), vermeld 933/80.

47.888.598.482. Hugo III in de Nordgau [ES VI-160/I.2-200B] (v) (k), geb. in 895, graaf in de Nordgau (Elzas) 910, † 940, tr. Hildegard.

47.888.613.400. Rainulf II van Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k), graaf van Poitiers, koning van Aquitanië 888, † Parijs 5 aug. 890, tr. (Irmgarde?) [ES II-76].

47.888.613.404. Ragnvald ´de Wijze´ [ES II-79] (v) (k), geb. in Maer (Noorwegen), ging over tot het christelijk geloof, † (gedood) Schotland 890, tr.

47.888.613.405. Hilde, dochter van Rolf Nafja [ES II-79] (v).

47.888.613.406. Berengar (Wido) van Senlis [ES II-76] (k), geb. omstreeks 875, graaf van Bayeux,† na 945, tr.

47.888.613.540. Thibaut ´l´Ancien´ van Blois [ES II-46] (k), geb. in 890, burggraaf van Tours 908 en Blois, † 943, tr.

47.888.613.541. Richilde de Bourges [ES II-46].

47.888.613.542. Héribert II de Vermandois [ES I.1-7] (k) (k) (k), geb. in 880,graaf van Vermandois, Soissons en Meaux (900-07), leenheer van Saint-Médard-de-Soissons en Saint-Crépin-de-Soissons; houdt, Karel de Eenvoudige, na diens afzetting, jarenlang gevangen, † 23 febr. 943, tr. 906

47.888.613.543. Adèle Capet [ES I.1-7] (v), † na 931.

47.888.613.544. Berengarius II van Ivrea [ES II-59/III.I-Anh] (v) (k) (k), koning van Italië 950-961, vermeld als graaf van Milaan 918, markgraaf van Ivrea vanaf 938, koning van Italië en erkend keizer Otto I als leenheer 950, als zodanig afgezet 961, gevangen genomen en overgebracht naar Duitsland 963, † Bamberg 6 aug. 966, tr. omstreeks 930.

47.888.613.545. Willa van Arles Tuscië [ES II-59/III.I-Anh] (v) (k).

47.888.613.554. Kunograaf van Öhningen [ES I.1-9/I.1-8] (v) (k) (k) (k), geboren 920, † 20 aug. 997, tr.

47.888.613.555. Regelint [ES I.1-9] (v),

47.888.613.761. Rozala (Susanne) Ivrea [ES II-59/III.I-Anh], (v) geb. omstreeks 950, vrouwe van Montreuil-sur-Mer, weduwe van Arnulf Robert II, wordt verstoten 992 en keert naar Vlaanderen terug, † 13 dec. 1003 (begr. Gent).

47.888.613.764. Hugo Capet [ES II-13/-76/-11] (v) (k) (k), geboren Noyon 941, graaf van Poitou, Orléans etc 956, koning van Frankrijk 987, † (begr. St. Denis) 24 okt. 996, tr. omstr. 968

47.888.613.765. Aelis van Poitou-Aquitanië [ES II-13/-76/-11] (v),† 15 juni 1004.

47.888.613.776. Reinier III Langhals van Henegouwen [ES I.2-236] (v) (k) (k), graaf van Henegouwen en in de Haspengouw, vermeld van af 932 (ws 939), wisseld volgeling van de koningen van West- en Oostfrancië, verbannen naar Bohemen door keizer Lotharius, † Bohemen 973, tr. 947 Adela, † 961.

47.888.613.952. Gautier I de Vexin [ES III.4-657] (k), graaf van Valois, Amiens en Vexin 965, vermeld vanaf 952, tr.

47.888.613.953. Adèle van Anjou [ES III.4-657], vermeld 987.

47.888.613.956. Hilduin graaf van Arcis-sur-Aube (iure uxoris) [ES III.4-676] (k) (k), tr.

47.888.613.957. Hersende van Ramerupt [ES III.4-676], vermeld als gravin 970.

47.888.614.040. Bouchard I de Montmorency [ES III-113/XIV-116] (k), heer van Montmorency, gevolgsman van Hugo Capet, verdreven uit Pays de Sens, stichtte 958 in Bray-sur-Seine een klooster, tr.

47.888.614.041. Hildegarde de Blois, † 948.

47.888.614.230. Conan I Bérenger ´le Tort´ van Bretagne [ES II-79] (k), graaf van Rennes, hertog van Bretagne 990, † (gesneuveld) Conquereuil (begr. in de abdij van de Mont Michel) 29 juni 992, tr. in 973

47.888.614.231. Ermengarde van Anjou [ES III.1-116] (v).

47.888.614.256. Hendrik van Worms [ES I.1-12] (v) (k), graaf in de Wormsgau, † omstreeks (begr. Dom van Worms) 1000, tr.

47.888.614.257. Adelheid van Metz [ES I.2-12/I.2-204], † (begr. Öhningen) vóór 1047.

47.888.614.258. Hermann II von Schwaben [ES III.4-736/I.1-9] (v) (k), geb. omstreeks 965, hertog van Schwaben 997, was in 1002 kandidaat voor het Duitse koningschap maar moest wijken voor Hendrik II van Beieren, † 2 mei 1003, tr. omstreeks 986, tr.

47.888.614.259. Gerberge van Bourgondië-Transjurane [ES III.4-736/I.1-9/II-29] (v), geb. omstreeks 965, sticht het klooster Oedingen in Sauerland 1000, gevangene van aartsbisschop Heribert van Keulen 1016-18, † 7 juli 1019.

47.888.614.266. Arnold van Lenzburg [ES II-190] (k).

47.888.614.268. Manfredo markgraaf van Turijn [ES III.3-593] (v) (k), † vóór 1001, tr. vóór 8 maart 991

47.888.614.269. Prangarda van Canossa [ES III.3-593] (v).

47.888.614.270. Otbert II [ES] (k), markgraaf van (uitzoeken niet bij EdB).

47.888.614.280. Swajaoslaw I Igorjewitsch van Kiev [ES II-128] (v) (k), geb. omstreeks 942, grootvorst van Kiev 957, hij sneuvelde op de terugweg naar Kiev in een veldslag tegen de Petsjenegen, de door hem in het leven geroepen ruiterij wordt wel gezien als de voorloper van de Kozakken, † 972, tr. Predislawa.

47.888.614.282. Rogwald (Rogwolod) vorst van Polotsk [ES II-128] (k).

47.888.614.284. Erik ´Segersäll´ koning van Zweden [ES II-114] (v) (k), tr.

47.888.614.285. Sigrid Storrada, dochter van Skoglar-Teste [ES II-114] (v).

47.888.614.324. Richard I ´zonder vrees´ van Normandië [ES II-79/-11] (k) (k), geb. in 933, graaf van Normandië 942, regent van Frankrijk 956/60, † (gedood) Fécamp 20 nov. 996, tr. 1e Emma van Frankrijk, 956/60, geb. ca 943, †. na 19 maart 968. (ES II-2/-11), tr. 2e (illegitiem) Gunnora [ES II-79], niet of laagadellijke vrouw van Denemarken.

47.888.615.304. Andronikos Dukas van Byzantium [ES II-178] (k), protospatarios kai Strategos, vermeld ca 1020.

47.888.615.306. Nikolaos Pegonites [ES] (k), legeraanvoerder.

47.888.615.308. Iwan Wladislaw van Bulgarije [ES II-168] (k), tsaar van Bulgarije 1015/18, † (gesneuveld) Durazzo febr. 1018, tr.

47.888.615.309. Marija [ES II-168], Byzantijnse Zoe-patrika 1019, onder keizer Romanos III naar Thrazië verbannen.

47.888.615.312. Michal van Hongarije [ES II-153] (k), hertog tussen March en Gran, † omstreeks 976, tr.

47.888.615.313. Adelajda van Polen [ES II-153], † na 997, zij tr. 2e ca 985 Geza grootvorst van Hongarije, broer van haar eerste echtgenote.

47.888.615.316. Boleslaw I ´de Dappere´ van Polen [ES II-120] (k), vorst van Polen 992, koning van Polen 1025, ging over tot het christendom 967, † 17 juni 1025, tr. in 987.

47.888.615.317. Emnilde [ES II-120], † 1017.

47.888.615.318. Ezzo (Ehrenfried) (van Lotharingen) (Heilige in de R.K. Kerk , [ES I.2-201/I.1-10)] (k) (k), graaf in Auel-Bonngau, paltsgraaf van Lotharingen 1020, stichter en voogd van Brauweiler, † Saalfeld. (begr. Brauweiler) 21 mei 1034, tr. vóór 15 juni 991.

47.888.615.319. Mathilde van Saksen Ludolf [ES I.1-10], geb. 978, † Echtz (begr. abdij van Brauweiler) 4 dec. 1025

47.888.615.360. Grigor Taronites [ES III.3-597] (v) (k), groot-ishkan, patrikos voor 991, magistratos 995 van Taron (in Armenië), Dux van Tessaloniki † gesneuveld tegen de Bulgaren) 995.

47.888.615.362. Samuil Kometopulos van Bulgarije [ES] (k), tsaar der Bulgaren.

47.888.616.548. Rudolf II van Altdorf [ES I.1-17] (k), graaf van Altdorf, ws een zoon van Rudolf I van Altdorf, tr. Ita von Öhningen

47.888.616.564. Harald Grenske koning van Vestfold [ES II-108] (k), † omstreeks 995, tr.

47.888.616.565. Astra Gudbrandsdatter [ES II-108].

47.888.616.624. Siegfried I van Nordheim [ES VIII-132] (k), graaf van Nordheim 1002, † 1004, tr. Mathilde.

47.888.616.630. Hugo IV van de Nordgau Egisheim [ES VI-160/VIII-131a/I.2-200B] (k) (k), graaf in de Nordgau en Egisheim, vader van paus Leo IX, † 1046, tr.

47.888.616.631. Heilwig von Dagsburg [ES I.2-200B] (v), erfdochter, gravin van Dagsburg, † 1046.

47.888.616.632. Bruno I van Braunschweig Billung [ES VIII-131A, ES NF Band I.1, Tafel 11] (k) (k), stichter van Braunschweig, graaf van Braunschweig, broer van Wichman III in Düffelgau, † omstreeks1012, tr.

47.888.616.640. Duncan van Atholl (k).

47.888.616.642. Malcolm II van Schotland [ES II-88] (k), geb. omstreeks 954, koning van Strathclyde 990/95, en 997/1005, koning der Schotten ca 1018, koning van Schotland. Dode Gruoch, vrouw van Macbeth en kleindochter van Kenneth II, wat een vete tot gevolg had, † (gedood) Glammys 25 nov. 1034.

47.888.616.648. Aethelred II van Engeland [ES II-78] (v) (k), geb. omstreeks 968, koning van Engeland 1014/16, † Londen,. (begr. Londen in St. Pauls Church) 23 april 1016, tr. 2e 1002 Emma van Normandië, tr. 1e

47.888.616.649. Elgiva (Aelflede) van Northumbria [ES II-78] (v), † 1002.

47.888.616.696. Héribert III de Vermandois [ES I.1-7] (v) (k) (k), geb. omstreeks 954, graaf van Vermandois 987, † omstreeks 29 aug. 1000, tr. vóór 987

64.832.512.000. Giselbert van de Darnau, graaf in de Maasgouw (k), † na 14 juni 877, tr. voor maart 846

64.832.512.001. Irmingard prinses der Franken (A) (v) (k), geb. ca. 830.

64.832.512.272. Roger I graaf van Auriate (k).

64.832.512.274. Manfred van Mosezzo (k).

64.832.512.276. Siegfried van Canossa (k).

64.832.512.592. Boto I graaf in Beieren (k).

64.832.512.704. Ranulf II graaf van Poitou (k), geb. ca. 855, † 5 aug. 890.

64.832.512.710. Berengarius graaf van Bayeux (k).

64.832.513.120. Karel II (A) (v) (k) (k), de Kale, koning van West Francië 843, Lotharingen 869, Italië 876, Romeins Keizer 875, geb. Frankfort 13 juni 823, † Avrieux 6 okt. 877, tr. Quierzy 13 dec. 842

64.832.513.121. Ermentrudis van Orléans (v), geb. ca. 830, † 6 okt. 869.

64.832.513.122. Bego II graaf van Parijs (v) (k), † na 23 april 861.

64.832.513.124. Alfred de Grote, koning van Wessex (v) (k) (k), geb. Wantage ca. 849, † 26 okt. 899, tr. 868

64.832.513.125. Ealswyth, † 905.

64.832.513.128. Liudolf hertog in Saksen (k), geb. ca. 806, † 866, tr. ca. 836, tr. Oda.

64.832.513.130. Hendrik van Babenberg (k), markgraaf van de Noordmark, † 886.

64.832.513.160. Anscharius II, markgraaf van Ivrea (k), graaf van Ocheret.

64.832.513.162. Berengarius I van Friuli, koning van Italië (v) (k), geb. ca. 855, † 7 april 924, tr.

64.832.513.163. Bertila van Spoleto (v), † voo 915.

64.832.513.164. Theobald graaf van Arles (v) (k), † tussen 887 en 898, tr. ca. 879

64.832.513.165. Bertha van Lotharingen (v), geb. ca. 863, † 8 maart 925.

64.832.513.208. Indelger graaf van Anjou (k),vermeld vanaf 870, tr.

64.832.513.209. Adèle de Gatinais (v).

64.832.513.210. Werner de Loches (k).

64.832.513.250. Berthold paltsgraaf van Zwaben (k).

64.832.513.264. Gebhard, graaf in de Lahngouw (k), vermeld van 853 - 879.

64.832.513.268. Pippijn II heer van Péronne en St. Quentin (A) (v) (k), geb. voor 818., † na 840.

64.832.513.298. Raculf graaf van Mâcon 898 - 915 (k).

64.832.513.324. Richard I hertog van van Bourgondië (v) (k), le justicier, † 1 sept. 921, tr.

64.832.513.325. Adelheid van Auxerre (v), † na 929.

64.832.513.552. Koenraad II graaf van Auxerre (v) k) (k), † voor 876, tr. Waldrada

64.832.513.554. Boso, koning van Bourgondië (v) (k), † voor 997, tr.

64.832.513.555. Irmgard van Duitsland (v).

64.832.513.680. Gurwant, graaf van Rennes (v) (k), † ca. 876/77, tr.

64.832.513.681. Erfdochter van Bretagne.

64.832.513.812. Boudewijn II graaf van Vlaanderen (v) (A), geb. ca. 864, † 10 sept. 918, tr. 884

64.832.513.813. Elftrud van Wessex (v), † 7 juni 929

64.832.513.808. Gerulf, graaf in Friesland, (k), getrouwe van de deen Gudrödr, vermeld 1884.

64.832.513.936. Donald IV, koning van Schotland vermeld 900 (v) (k).

64.832.513.984. Edward I, de Oudere, koning van Engeland (v) (k), geb. ca. 870, † Farndon Cheshire, 17 juli 924, tr. 1e Egwine, tr. 2e Aelfleda van Bernicia, tr 3e

64.832.513.985. Edgiva, † na 955.

64.832.514.016. Arpad, vorst van Hongarije (k), † 907.

64.832.514.018. Maroth, vorst van Bihar.

Generatie XXXVII

95.777.196.804. Giselbert graaf in de Maas en Lommergouw [ES I.2-236] (k), graaf in de Maas- en Lommergouw en in de Darnau, vermeld 840-863, tr. 846

95.777.196.805. dochter van keizer Lotharius [ES I.2-236] (v).

95.777.196.818. Edward I ´the Elder´ van Wessex [ES II-78] (v) (k) (k), † Farndon Cheshire 17 juli 925, koning van Wessex 899, versloeg de Denen in Northumbria bij Tettenhall 901, werd erkend door het Vikinger koninkrijk van York, voerde een administratie.

95.777.196.820. Otto ´der Erlauchte´ van Saksen [ES I.1-10] (k), geb. omstreeks 836, graaf in Zuid-Thuringau, vermeld 888, graaf in Eichsfeld, leenhouder van de abdij van Hersfeld 908, † 30 okt. 912 (begr. Gandersheim, in de Stifstkirche), tr. in 896 Hathui, waarschijnlijk dochter van Hendrik dux Austriacorum (Babenberger), 24 dec. 903.

95.777.196.822. Théodoric (Dietrich) van Ringelheim [ES I.1-10] (k), graaf van Ringelheim, graaf in Westfalen, uit het geslacht der Immeldinger, afstammeling van Widukind, hertog van de Saksen, † 920, tr. in 888

95.777.196.823. Rheinhilde (Regelinde) [ES I.1-10] dochter van de Noorman Godfried en een Friese moeder.

95.777.196.948. Robert V Capet [ES II-13/II-10/ES I.1-7] (v) (k) (k), geb. in 866, graaf van Poitiers 893, graaf (Robert II) van Parijs, markgraaf van Neustrië, abt van St-Martin-de-Tours, St-Aignan-d´Orléans en St-Denis, gekozen en gekroond tot koning van Frankrijk (West-Francië) als Robert I van 922 als tegenkoning van de Karolinger Karel III de eenvoudige, † (gesneuveld) Soissons bij de abdij St-Médard 15 juni 923, tr. omstreeks 890

95.777.196.949. Beatrix Adèle de Vermandois [ES II-10/I.1-7], † na maart 931.

95.777.196.952. Folmar [ES XVIII-152] (k), graaf 920/30, tr. Richilde.

95.777.196.964. Eberhard III van de Nordgau [ES VI-160/I.2-200B] (k), graaf in de Nordgau 888, graaf in de Opper-Aargau, beheerder van de Heilige Felix en Regula te Zürich 889, beheerder van Munster in Gregoriëntal 896, vermeld ca 860/70, stamvader van het geslacht der Eberarde, die vooral in de Noordgau (in de Elzas) machtig waren, later graven van Egisheim, uit het huis der Etichonen (nakomeling van Eticho, hertog van de Elzas 673/700). Niet duidelijk is of hij dezeldfe is als Everhard in de Zürichgau, in ieder geval uit hetzelfde geslacht, † na 898, tr. Adelinda.

95.777.226.800. Rainulf I van Poitou-Aquitanië [ES II-76] (v) (k), geb. in 820, graaf van Poitou 839/44, hertog van Aquitanië 852-66, † (gesneuveld) Brissarthe 10 aug. 966, tr. omstreeks 845

95.777.226.801. (Adeltrude / Bilichilde ) van Maine [ES II-76] (v), geb. in 835.

95.777.226.808. Eystein Glumra [ES II-79] (k).

95.777.226.810. Rolf Nafja [ES II-79] (k).

95.777.227.086. Robert V, tr. (niet bij EdB). (k), tr.

95.777.227.087. Aélis van Neustrië [ES II-10], geb. in 870.

95.777.227.088. Adalbert ´de Rijke´ van Ivrea [ES II-59/III.I-Anh] (v) (k), markgraaf van Ivrea ca 898-923, tijdens zijn regeringstijd vonden veel rooftochten van de Saracenen in Piedmonte plaats, deze trokken over de Mont Cenis en de Mont Genève en plunderden vooral het Sasadal, waar ze veel sporen hebben achtergelaten, in het dorpje Novalese, aan de voet van de Mont Cenis, vestigden ze hun basis; de 726 gestichtte Benedictijnen-abdij van Novalse werd geplunderd en vernietigd, de 500 monnikken vluchtten; Adelbert liet later in Breme een nieuw klooster bouwen, behorend tot de abdij van Cluny in Bourgondië, tr. omstreeks 898, tr.

95.777.227.089. Gisela van Friuli [ES II-188/-59/III.I-Anh] (v), geb. omstreeks 880, † 13 juni 910.

95.777.227.090. Bosso van Arles [ES II-186/III.1 Anh] (v) (k), geb. omstreeks 885, markgraaf van Toscane, graaf van Avignon en Vaison 911-31; doet samen met zijn broer Hugo van Arles een vergeefse aanval in Italië 923, graaf van Arles 926-32; door zijn inmiddels koning van Italië geworden broer aangesteld tot markgraaf van Tucië vóór 17 okt. 931, doch op verdenking van samenzwering afgezet vóór 18-9-935 en in gevangenschap overleden, † na 936, tr. omstreeks 910

95.777.227.091. Willa II de Bourgogne-Transjurane [ES II-186/III.1 Anh] (v), verbannen naar Bourgondië 936, † na 936.

95.777.227.110. Liudolf von Schwaben [ES I.1-10] (v) (k), geb. in 930, hertog van Schwaben 950/54, † Piomba 6 sept. 957. (begr. Mainz, St. Alban), tr. omstreeks 947

95.777.227.111. Ida von Schwaben [ES I.1-10/-8] (v), Ida † 17 mei 986.

95.777.227.552. Reinier II van Henegouwen [ES I.2-236] (v) (k), graaf in Henegouwen, vermeld vanaf 916, tr.

95.777.228.462. Geoffroy I ´Grisegonelle´ graaf van Anjou [ES III.1-116] (k) (k), geb, 940, sénéchal de France , † (gesneuveld) Marson 21 jili 98P7, tr.

95.777.228.463. Adélaide van Troye [ES III.1-116/I.1-7] (v), † 974.

95.777.228.512. Otto van Worms [ES I.1-12] (v) (k), graaf in de Nahegau, de Speyer-, Worms-, Elsenz, Kraich-, Engpfinz- en Ufgau , hertog van Karinthië 978/83 en 995/1002, troonkandidaat 1002, hertog van Karinthië en markgraaf van Verona 978, verslagen door Arduin van Ivrea bij een veldtocht naar Italië aan de Hongaarse Berg 1003, † (begr. Bruchsal) 4 nov. 1004, tr. Judith, † 991.

95.777.228.518. Conrad III ´le Pacifique´ van Bourgondië-Transjuranes [ES III.4- 736] (v) (k) (k), geb. omstreeks 922, gekroond tot koning van Bourgondië-Transjuranes (Arelatisch Rijk) te Lausanne 937, regeert aanvankelijk onder toezicht van Otto I, zelfstandig vanaf maart 943, verleent in 968 privilegiën aan het klooster Moutier-Grandval in het Balsthal, zijn zoon Rudolf III, de laatste Rudolfinger, schenkt het graafschap Wallis aan de bisschop van Sitten en diens opvolgers, waardoor deze bisschoppen vorsten van het Heilige Roomse Rijk werden, † Vienne (begr. kathedraal St.-André-de Bas) 19 okt. 993, tr. in 964

95.777.228.519. Mathilde van West-Francië [ES III.4-736], geb. in 943, † Vienne 26 jan. 992.

95.777.228.536. Aduinus Glabrio ´de Kale´ van Turijn [ES III.3-593] (v) (k), graaf van Auriate, aan het hof van koning Lotharius en Beringarius 945, verdrijft de Saracenen uit de Valle di Susa 940-45, graaf van Turijn voor 13 nov. 950, voogd van het klooster Novalese-Breme 950, markgraaf van Turijn (Auriate, Turijn, Asti, Albenga, Bredulo, Alba en Ventimiglia) voor 964, † na 4 april 976.

95.777.228.538. Adelbert Atto van Canossa, Reggio, Modena en Mantua [ES III.3- 593] (k).

95.777.228.560. Igor I van Nowgorod [ES II-128] (v) (k), geb. omstreeks 875, grootvorst van Kiev 912, grondveste het grootvorstendom Kiev, voerde een voor die tijd moderne administratie en belastingsyteem in, † Kiev (gedood) 945, tr.

95.777.228.561. Olga, (Heilige in de R.K. Kerk , [ES II-128], geb. omstreeks 890, grootvorstin-regentesse van haar onmondige zoon Swjatoslaw na de moord op haar man Igor, ging over tot het christelijk geloof in 957 met de nieuwe naam Helga, werd als 1e Russische vorstin heilig verklaard, † 969.

95.777.228.568. Edmund Eriksson koning van Zweden [ES II-114] (v) (k), vermeld vanaf 980.

95.777.228.570. Skoglar-Teste [ES II-114] (k).

95.777.228.648. Willem I ´Langzwaard´ van Normandië [ES II-79/I.1-7] (v) (k), geb. Rouen omstreeks 900, graaf van Normandië 931, † (gedood) Pecquigny-sur-Somme 17 dec. 942.

95.777.228.649. Adèle (Sprotta) de Senlis [ES II-79], concubine, van Skandinavische afkomst.

95.777.230.616. Aaron van Bulgarije [ES II-168] (k), heerser over (West-) Bulgarije 976, stamt uit het Bulgaarse tsarenhuis, † (gedood ) Ranetanitze omstreeks 14 juni 987.

95.777.230.624. Taksony van Hongarije [ES II-104/-153] (v) (k), geb. in 931, grootvorst van Hongarije 947, † 972, tr. in 947,

95.777.230.625. dochter uit het huis van Kumanië.

95.777.230.632. Mieszko I van Polen [ES II-120] (v) (k), geb. in 922, vorst van Polen, ging over tot het christelijk geloof 966, † 25 mei 992, tr.

95.777.230.633. Dobrawa van Bohemen [ES II-120] (v), † 977.

95.777.230.636. Hermann Pusillus (van Lotharingen) [ES I.2-201] (v) (k), graaf in Bonngau 970, 992, 993, graaf in Eiffelgau 975, 978, graaf in Gerrisheim 976, graaf in Zürichgau 981, paltsgraaf van (Neder-) Lotharingen 985/89, graaf in Auelgau 996, † 996, tr. Heilwich

95.777.230.638. Otto II van Saksen Ludolf [ES I.1-10] (v) (k), geb. in 955, mede-koning van Saksen Aken 26 mei 961, mede-keizer van het Heilige Roomsse Rijk 25 dec. 967, keizer vanaf 973, brengt de Arabieren in Zuid-Italië een grote nederlaag toe 982 † Rome (begr. St. Pieter) 7 dec. 983, tr. 14 april 972

95.777.230.639. Theophanu van Byzantium [ES I.1-10], geb. omstreeks 956, keizerin-regentesse van het Heilig Roomse Rijk gedurende de minderjarigheid van Otto III 884-91, leenvrouwe van de abdij van Nijvel, † Nijmegen (begr. Keulen St.Pantaleon) 15 mei 991.

95.777.230.720. Asotos Taronites (Asot ban Grigor) [ES III.3-597] (v) (k), groot-ishkan van Taron 940/67, † 968.

95.777.233.128. Gudröt Björnson van Vestfold [ES II-105/-108] (k), tr. Cecilea.

95.777.233.260. Hugo V Raucus in de Nordgau [ES VI-160/I.2-200B] (k), als graaf vermeld 951/73, † 986.

95.777.233.262. Ludwig van Dagsburg [ES I.2-200B] (k), graaf van Dagsburg, tr.

95.777.233.263. Judith von Öhningen [ES I.2-204/I.1-9], weduwe van Adalbert II van Metz.

95.777.233.264. Ekbert van Billung (k), geb. omstreeks 940, graaf in Ambergau, in het gebied rond Goslar † 5 april 994, tr. omstreeks 970, tr.

95.777.233.296. Edgar ´the Peaceful´ van Engeland [ES II-78] (v) (k), koning van Engeland 959, † Wessex (begr. Glastonbury Abbey, Somerset) 8 juli 975, tr. in 965, tr.

95.777.233.297. Elfrida van Devonshire [ES II-78].

95.777.233.298. Thorad Gunnarson van Northumbria [ES II-78] (v) (k).

129.665.024.002. Lotharius I, keizer van Duitsland (A) (v) (k) (k), koning van Italië, geb. 795, † Prüm 29 sept. 855, tr. Diedenhofen 15 okt.821

129.665.024.003. Ermengard van de Elsas, † 20 maart 851

129.665.026.240. Lodewijk I (A) (v) (k) (k) (k), de Vrome, geb. Chasseneuil aug. 778, koning van Aquitanie 781, Romeins keizer 813, † bij Ingelheim, begr. Metz 840, tr. 1e Irmingard van de Haspengouw, tr. 2e Aken febr. 819

129.665.026.241. Judith uit het huis van de Welfen (v), geb. ca. 800, † Tours 19 april 843.

129.665.026.242. Otto graaf van Orléans (k).

129.665.026.244. Eberhard graaf van Parijs (v) (k).

129.665.026.248. Aethelwulf, koning van Wessex (v) (k), † na 13 jan. 858, tr. 2e 1 okt. 856 Judith van West-Francië, tr. 1e

129.665.026.249. Osburga (v), † na 876.

129.665.026.324. Everhard, markgraaf van Friuli vermeld in 828 (v) (k), † Italië ca. 865., tr. ca. 838

129.665.026.325. Gisela van Francië (v), geb. ca. 820, † na 1 juli 874.

129.665.026.326. Suppo II, markgraaf van Spoleto (k), graaf van Camerino, † ca. 886, tr. Berta, dochter van graaf Wilfred, † na 902

129.665.026.328. Hugobert van Arles (v) (k), † 864.

129.665.026.330. Lotharius II, Koning van Lotharingen (v) (k), geb. 835, † Piacenza 8 aug. 869, tr. 1e ca. 855 Teutberga van Arles, tr. 2e

129.665.026.331. Waldrada, † Remiremont 9 april na 868.

129.665.026.418. Godfried van Gatinais (k).

129.665.026.536. Bernhard, koning van Italië (A) (v) (k), geb. ca. 797, † 17 april 818, tr. ca. 814

129.665.026.537. Kunigonde, † na 15 juni 835.

129.665.026.648. Boudewijn graaf van Amiens (v) k) (k),vermeld 842 - 862, tr.

129.665.026.649. Richardis van Arles, † na 910.

129.665.027.104. Koenraad I, graaf in de Argen- en Linzgouw (v) (k), † na 16 febr. 863, tr.

129.665.027.105. Adelheid van Tours (v).

129.665.027.110. Lodewijk II, keizer van Duitsland, koning van Italië (v) (k), geb. ca. 822, † Bressia 12 aug. 875, tr.

129.665.027.111. Engelberge, † ca. 900.

129.665.027.360. Erispoe hertog van Bretagne (v) k), † nov. 857.

129.665.027.624. Boudewijn I, met de IJzeren Arm, graaf van Vlaanderen (k), † 879, tr. Auxerre 863, tr. 863

129.665.027.625. Judith van West Francië (A) (v) (k), geb. ca. 844, tr. 1e 1 okt. 856 Aethelwulf van Wessex, tr. 2e 858 Aethelbald van Wessex.

129.665.029.872. Aodh Whitefoot, koning van Schotland (v) (k). 877 - 878.

Generatie XXXVIII

191.554.393.610. Lotharius I der Franken [KZ] (v) (k) (k), koning der Franken en Lombarden, keizer van het Roomse Rijk 817, verkrijgt bij het verdrag van Verdun 843 het middenrijk, † Prüm 29 sept. 855, tr. Diedenhofen 15 Okt. 821

191.554.393.611. Irmingard van Tours [ES I.2-200A], ongeveer 21 jaar oud, † (Ernstein) 20 maart 851.

191.554.393.636. Alfred I ´de Grote´ van Wessex [ES II-78] (v) (k), geboren Wantage, Berkshire 849, † (begr.) Winchester 28 okt, koning van Wessex 871, sluit vrede met de Denen 866, vergroot zijn gebied in Mercia en Kent, tr.

191.554.393.637. Ealswyth van Gainas [ES II-78] (v), dochter van Ethelred Mucil.

191.554.393.640. Liudolf van Saksen [ES I.1-10] (K), geb. omstreeks 806, graaf, door latere auteurs ´hertog van Oost Saksen genoemd, sticht de abdij van Gandersheim, † 11 maart 866 (begr. Brunhausen), tr. in 836

191.554.393.641. Oda Billung [ES I.1-10/I.-3], geb. omstreeks 805, † 17 mei 913 (begr. Gandersheim, in de Stiftskirche.

191.554.393.896. Rutpert I ´le fort´ Capet [ES II-13/III.4-736] (v) (k) ook wel Rutpert IV van Neustrië, naamgever van de stam der Capetingers, de naam ´Capet´ duidt op de ´cappa´, de mantel waarmee leden van dit geslacht zich tooiden als leenheren van de abdij St. Martin te Tours, geb. omstreeks 820, graaf van Tours 853, van Parijs 861/66, vermeld als graaf te Pfungstadt 837, graaf in de Wormsgau 840, kiest 840 partij voor Lotharius, leenhouder van de abdij van St. Matrin-de-Marmoutier bij Tours 852, graaf van Autun, Auxerre, Nevers en markgraaf 865/66, † (gesneuveld in de strijd tegen de Noormannen) Brissarthe, 15 sept. 866, tr.

191.554.393.897. Adelheid van Tours [ES II-13/III.4-736/II-10/I.2-220A], geb. omstreeks 810, erfvrouwe van Tours, vermeld 841/66, † omstreeks 866.

191.554.453.600. Gérard I d´Auvergne [ES II-76/I.1-4] (k), graaf van Auvergne, † (gesneuveld) Fontenoy 25 juni 841, tr.

191.554.453.601. Rotrude (Hildegarda) der Franken [ES II-76/I.1-4] (v), geb. in 808, leenvrouwe van de abdij van de Notre Dame van Laon, † 23 aug. 860.

191.554.453.602. Roricon II van Maine [ES II-76] (k), graaf van Maine, tr. Bilichildis.

191.554.454.176. Askar I van Ivrea [ES II-59/III.I-Anh] (v) (k), graaf van Oscheret 870/87, naar Italië 888, consiliarius van markgraaf Wido 891/92, summusconsilarius van koning Beringar I 898, markgraaf van Ivrea ca 891/902, † vóór maart 903.

191.554.454.178. Berengarius I van Friuli [ES I-7/II-188] (v) (k), geb. omstreeks 840, markgraaf van Friuli ter opvolging van zijn broer Unroch ca 874-5, doet zich in de anarchie na de afzetting van keizer Karel III (nov 887) kiezen tot koning van Italië te Pavia begin 888, doch zonder dat zijn macht verder dan Noord-oost Italië reikt, wordt eerst algemeen als koning erkend na de dood van keizer Lambert van Spoleto 15 okt. 898 en die van Arnulf van Karinthië 8 dec. 899, keizer van het Westen door paus Johannes X te Rome gekroond begin 915, † (gedood) Verona 7 april 924, tr. 2e vóór dec 915 Anna van Byzantium, tr. 1e omstreeks 880

191.554.454.179. Bertila van Spoleto [ES II-188] (v), † vóór 12-0915.

191.554.454.180. Thibaud (Theobald I) van Arles [ES II-186/III.1 Anh] (v) (k), graaf van Arles ,† (begr. Lucca) 897, tr. omstreeks 879, tr.

191.554.454.181. Bertha der Franken [ES II-186/III.1 Anh] (v), geb. omstreeks 863. Bertha † Lucca (begr. Lucca in de Saint-Marie Forisportam) 8 maart 925, tr. 2e ca 898 Adalbert II, markies van Toscane, graaf van Canossa.

191.554.454.182. Rudolphe I de Bourgogne-Transjurane [ES III.4-736] (v) (k) (k), markgraaf van Transjuranië 872, koning van Bourgondië 888, sticht dan het 2e (Opper-) Bourgondiërijk, behoort tot de Welfen, wordt stamvader van de Rudolfinger, vergrootte zijn rijk met Becançon en Basel, hij was leenheer van de abdij van St. Maurice 878, † Maurice (Wallis) 25 okt. 912, tr. in 888 Willa.

191.554.454.220. Otto I ´de Grote´ van Saksen [ES I.1-10] (v) (k) (k) (k), geb. Wallhausen 23 nov. 912, mede-koning 930, Duits koning 7-8-936 te Aken, 1e Keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie 2 feb. 962, versloeg de Magyaren op het Lechveld bij Augsburg, † Memleben (begr. Maagdenburg, in de Dom) 7 mei 973, tr. Pavia 951

191.554.454.221. Edgytha (Edith) van Wessex [ES I.1-10] (v), † (begr. Maagdenburg, in de Dom) 26 jan. 946.

191.554.454.222. Hermann I von Schwaben [ES I.1-8] (v) (k), † (begr. Insel Reichenau) 10 dec. 949, tr. in 926

191.554.454.223. Regelinde in de Zürichgau [ES XII-85/I.1-8], leenvrouwe van de abdij van Fraumünster in Zürich 929, medestichtster van het klooster Einsiedeln. Zij tr. (2) Hermann I von Schwaben, † (begraven op Insel Reichenau) 10 dec. 949.

191.554.456.926. Robert I van Meaux en Troye [ES III.1-116/I.1-7] (v) (k), geb. omstreeks 910, graaf van Meaux 946, graaf van Troyes 956, † 19 aug. 967, tr. vóór 950

191.554.456.927. Adélaide (Werra) [ES I.1-7], gravin van Chalon en Beaunne 956- 967, † na aug. 967.

191.554.457.024. Konrad ´de Rode´ van Lotharingen [ES I.1-12] (k), graaf in de Nahe-, Worsm-, Speyer- en Niddagau 941, hertog van Lotharingen 945/54, afgezet, nakomeling van de uit Midden-Lotharingen aan de Rijn sinds de 8e eeuw verdrongen Saliers, sneuvelde als aanvoerder van de Frankische troepen op het Lechfeld, waar de Magyaren definitef door keizer Otto I werden verslagen (begr. Worms, in de Dom) aug. 955, tr. omstreeks 947

191.554.457.025. Liutgard van Saksen [ES I.1-12] (v), geb. in 931, † 18 nov. 953 (begr. Mainz, St. Alban)

191.554.457.036. Rodolphe II de Bourgogne-Transjurane [ES III.4-736] (v) (k), geb. in 890, koning van Bourgourgondië- Transjuranes en Provence 912, koning van Italië 912-25. Onder Rudolf verbinden zich de Rudolfinger met de Ottonen, waardoor ze tijdelijk meer macht in richting Italië weten te krijgen, hun koninkrijk omvat ongeveer West-Zwitserland, incl. Basel, Solothurn, Bern en Wallis, verder France-Compté en Savoye met het Aostadal en belangrijke Alpenpassen. † St. Maurice (Wallis)11 juli 937, tr. omstreeks 922

191.554.457.037. Bertha von Schwaben [ES III.4-736] (v), Bertha † na 2 jan. 966. Zij tr. 2e Hugo van Arles, graaf van Vienne 926, koning van Italië 947.

191.554.457.072. Roger van Auriate [ES III.3-593] (k), graaf van Auriate 902/15, tr.

191.554.457.073. N.N., weduwe van graaf Rudolf van Auriate.

191.554.457.120. Rurik van Nowgorod [ES II-128] (k), Rurik in Altladoga, dan in Nowgorod, vermeld 862/79, legeraanvoeder van de Waregen, Zweedse vikingen, vorst van Nowgorod 862, daarmee begint het Russische wereldrijk, geregeerd door de Rurikiden, de 1e tsarendynastie van rusland, die tot rond 1600 regeerden (opgevolgd door de Romanovs), † 875.

191.554.457.136. Erik van Zweden [KZ] (k), koning van Zweden.

191.554.461.248. Zoltan van Hongarije [ES II-104/-153] (v) (k), geb. omstreeks 896, grootvorst van Hongarije 907, doet afstand 946, leider der Magyaren bij hun invallen in West-Europa, overwon de geharnaste europese ridders met zijn mobiele steppenruiters, verslagen door de Duitse koning Hendrik I te Merseburg 933, † 949, tr. vóór 908

191.554.461.249. dochter van Bihar [ES II-104] (v).

191.554.461.264. Ziemomyse (Siemomysl) [ES II-120] (k), (legendarische) stamvader van de Poolse vorstenfamilie der Piaste Ziemomyse (Siemomysl), † omstreeks 964.

191.554.461.266. Boleslaw I van Bohemen [KZ] (k), hertog van Bohemen.

191.554.461.272. Erenfried II [ES I.2-201] (v) (k), geb. omstreeks 910, graaf in Zürichgau 942, graaf in Bonngau 945, graaf in Ruhrkeldachgau 950, graaf in graafschap Huy 946/59, vermeld 942/66, † omstreeks 970, tr. Richwara, † omstreeks 963.

191.554.461.440. Grigor Taronites [ES III.3-597] (v) (k), groot-iskan (vorst) van Taron in Armenië 898/na 923, Byzantijns magistratos en archon 900, stratos van Taron.

191.554.465.984. Albert I ´de Vrome´ de Vermandois [ES I.1-7/I.2-236] (v) (k), graaf van Vermandois 946, Beaune en Troyes, heer van de abdij van Saint-Quintin, † 9 sept. 987, tr.

191.554.465.985. Gerberga van Lotharingen [ES I.1-7/I.2-236] (v), geb. omstreeks 935,† na 7 sept. 978.

191.554.466.256. Björn van Vestfold [ES II-105] (v) (k), koning in Vestfold.

191.554.466.592. Edmund I ´the Magnificent´ van Engeland [ES II-78] (v) (k), geb. omstreeks 921, koning van Engeland 939. † (gedood) Pucklechurch, Gloucestershire (begr. Glastonbury Abbey, Somerset) 26 mei 946, tr.

191.554.466.593. Elgifu, (Heilige in de R.K. Kerk ,[ES II-78], † 944.

191.554.466.594. Ordgar van Devonshire [ES II-78] (k).

259.330.052.480. Karel de Grote (A) (v) (k) (k) (k), geb. 2 april 748, koning der Franken 768, Romeins keizer 800, (Heilige in de R.K. Kerk (Paus Paschalis III, 1165), † Aken 28 jan. 814, tr.

259.330.052.481. Hildegard (v), geb. 758, † Metz 30 april 783.

259.330.052.482. Welf I, graaf van Beijeren en Eigelwich k) (k), † ca. 825, tr.

259.330.052.483. Eigelwich van Saksen, abdis te Chelles.

259.330.052.488. Bego I graaf van Parijs (k), † 816, tr.Alpais.

259.330.052.496. Egbert koning van Wessex (k), tr. Redburga.

259.330.052.498. Oslak (k).

259.330.052.648. Everhard markgraaf van Barcelona (k).

259.330.052.650. Lodewijk I van Duitsland (k).

259.330.052.656. Boso I van Arles de oude, graaf in Italië (k) (k).

259.330.052.660. Lotharius I van Italië (k) (k).

259.330.052.661. Ermengard.

259.330.053.072. Pippijn I koning van Italië (A) (v) (k), geb. 777, † 8 juni 810.

259.330.053.296. Richard I graaf van Amiens (k), vermeld 801 - 825.

259.330.054.210. Hugo van Tours, graaf van de Elsas (k).

259.330.054.720. Nominoe koning van Bretagne (k), † 851, tr. Argentael.

259.330.059.744. Kenneth I, Mac Alpin, koning van Schotland (v) (k), † 858.

Generatie XXXIX

383.108.787.220. Lodewijk I, de Vrome, [KZ] (v) (k) (k) (k), geb. Chasseneuil 16 april 778, koning van Aquitanië 781; Rooms keizer 813, † Ingelheim 20 juni 840, tr. Aken 2 febr. 819

383.108.787.221. Irmingard van de Haspengouw [KZ], † 3 okt 818.

383.108.787.272. Aethelwulf van Wessex [ES II-78] (v) (k), koning van Wessex, Sussex, Kent en Essex 839, overlord van East-Anglia, Mercia en Northumbria, † (begr.Winchester) 13 jan. 858, tr. Verberie 1 okt. 856

383.108.787.273. Osburga van Wight [ES II-78], uit het Normannengeslacht de Juten op het eiland Wight, verstoten 853.

383.108.787.274. Ethelred Mucil [KZ] (k), heer van Gainsborough en Edburga.

383.108.787.792. Robertus III van de Wormsgouw [ES II-13/-10] (v) (k), graaf in de Wormsgau, vermeld 812-30, graaf in de Ober-Rheingau, verscheidene malen koninklijk missus, keizerlijk missus in de Diözese Mainz 825, † vóór 834, tr.

383.108.787.793. Waldrada van Orleans [ES II-13], geb. in 791.

383.108.908.352. Amadeus [ES II-59/III.I-Anh] (k), begiftigd in het graafschap Langres, van Salisch Frankische afkomst, † na 827.

383.108.908.356. Everhard van Friuli [ES II-188A] (k) (k), (heilige in de R.K. kerk, markgraaf van Friuli in of zeer kort na 828, afgezant van Lotharius naar de Rijksdag in Diedenhofen mei 836, bestrijdt succesvol de invallen der Salven in NO-Italië, aanvoerder in de strijd ter bevrijding van Beneventum van de Saracenen 847, sticht te midden van zijn uitgestrekte bezittingen aan Schelde en Maas het Calixtusklooster te Cysoing 854, na de dood van zijn zoon Unruoch overgebracht naar Cycoing, † 16 dec. 866 (begr. Cysoing, in de abdij Saint-Calixte), tr. omstreeks 835, tr.

383.108.908.357. Gisela der Franken [ES II-188A] (v), geb. omstreeks 819, stichtster van de abdij Saint-Galixte te Cysoing, † na 1 juli 874 (begr. in de abdij Saint-Calixte van Cysoing).

383.108.908.358. Suppo II van Camerino van Spoleto [ES II-188] (k), markgraaf van Spoleto, graaf van Camerino, tr.

383.108.908.359. Bertha. Bertha, dochter van graaf Wilfred.

383.108.908.360. Hugbert van Saint-Maurice [ES II-186/III.1 Anh] (v) (k), geb. in 830, hertog van Transjuranië, abt van Saint-Maurice in Valois/Wallis, beheerste het ducaat tussen de Jura en de Alpen, verslagen door Koenraad II van Auxerre bij Orbe 1864, waarna de Rudolfingers dit gebied beheersten, † Orbe (CH) 864, tr. (Lobbes)

383.108.908.362. Lotharius II (v) (k), verkrijgt na de dood van zijn vader het noordelijk deel van diens middenrijk, dat later naar hem ´Lotharingen´ wordt genoemd, tot koning gezalfd en gekroond te Aken 855, deelt na de dood van zijn broer Karel in 863 het middendeel van het rijk met zijn broer, keizer Lodewijk II, † 8 aug. 869 Piacenza, tr 1e Theutberga, tr. 2e (bigamie) 25 dec. 862

383.108.908.363. Waldrada van de Wormsgau [ES III.4-736], scheiding uitgesproken en naar Italië gebracht 865, geëxcommuniceerd 866, geabsolveerd en in klooster getreden 868, † Remiremont na 9 april 869.

383.108.908.364. Konrad II van Auxerre [ES III.4-736] (v) (k) (k), stamvader van de Bourgondische koningen, als graaf van Auxerre vermeld vanaf 860, markgraaf van Transjuranië 866, beleend door keizer Lodewijk II van Italië met het hertogdom tussen de Jura en de Alpen, Genève, Lausanne en Sion 864, tr. voor 25 dec. 862 Waldrada van de Wormsgau [ES III.4-736], eerder gehuwd met Keizer Lotharius II.

383.108.908.444. Gebhard in de Wetterau [ES I.1-8] (k), graaf in Wetterau 909 en Oberen Rheingau 897, Dux Regni in Lotharingen 903, † (gesneuveld) Augsburg 22 juni 910, tr. Ida van Ezzo.

383.108.908.446. Eberhard in de Zürichgau [ES I.1-8/XII-85] (k), graaf in de Zürichgau (Eberhardiner), tr. Gisela

383.108.913.854. Gilbert van Bourgondië (van Vergy) [ES I.1-7/II-189/III.1-Anh] (v) (k), graaf van Autun, hertog van Neder-Bourgondië 923, graaf van Bourgondië 952, † 956, tr. omstreeks 915

383.108.913.855. Ermgard van Metz, geb. omstreeks 890, erfdame van Autun, † omstreeks 950.

383.108.914.048. Werner van Worms [ES I.1-12] (k), graaf in de Nahe-, Speyer- en Worsgau rond 890/901, voogd van Hornbach, is de oudste met zekerheid bekende stamvader van het Salische huis, waaruit een aantal duitse keizers voortgekomen is, † omstreeks 920, tr.

383.108.914.049. Dochter uit het huis der Konradiner [ES I.1-12].

383.108.914.074. Burchard II von Schwaben [ES VII-23/85] (v) (k), dux in Ratiën en hertog van Schwaben 917-26, wordt 917 als hertog van Schwaben erkend, verslaat 919 de Bourgondische koning Rudolf II bij Winterthu, † (gedood) Novarra 28 april 926, tr. vóór 911

383.108.914.075. Regelinde in de Zürichgau [ES XII-85/I.1-8], leenvrouwe van de abdij van Fraumünster in Zürich 929, medestichtster van het klooster Einsiedeln. Zij tr. (2) Hermann I von Schwaben, † (begraven op Insel Reichenau) 10 dec. 949.

383.108.922.496. Arpad van Hongarije [ES II-104/-153] (v) (k), grootvorst van de verenigde Maguarenstammen 886-907, stichter van de Arpaden-dynastie, zijn nakomelingen heersten tot 1301 in Hongarije, leidde de migratie der Magyaren van de steppen rond de Dnjepr naar de Tansylvaanse vlakten ca 895† 907, † 899.

383.108.922.498. Maroth van Bihar [ES II-104] (k), vorst van Bihar.

383.108.922.544. Eberhard I van de Keldachgau [ES I.2-201] (v) (k), graaf in Keldachgouw 904, graaf in de Bonnergau 913, vermeld 904/37, tr.

383.108.922.545. Amaltrude van Bonnergrau.

383.108.922.880. (Tornik) van Taron [ES III.3-597] (v) (k), zoon van Bagrat, gevangene van de kalief 851/58.

383.108.932.512. Harald (Harfagri) van Noorwegen [ES II-105] (v) (k), geb. in 860, koning van Noorwegen, doet afstand 930, † 940, tr.

383.108.932.513. Svanhild van Hedemarken [ES II-105].

518.660.104.960. Pippijn de Korte (A) (v) (k), geb. ca. 714, hofmeier van Neustrië 741, koning der Franken 751, † St. Denis dec. 768, tr. 743/744.

518.660.104.961. Bertrada van Laon (v), † Choisy au Bac 12 juni 783.

518.660.104.962. Gerold I, graaf in de Vinzgouw (k).

518.660.104.963. Imma, dochter van de hertog van de Alemannen (v).

518.660.119.488. Alpin koning van Schotland (v) (k), † (gesneuveld) bij Galloway 841.

Generatie XXXX

766.217.574.544. Egbert III ´de Grote´ van Wessex [ES II-78/-77] (v) (k), koning van Wessex 802, Kent 827, ´matle of bretwalda´ (overlord), † 4 febr. 839 (begr.) Winchester, tr. Redburgha [ES II-78].

766.217.574.546. Oslac ´the Thane´ of Wight [ES II-78] (k), Grand Butler van Engeland (Grosskellermeister).

766.217.575.584. Robertus II graaf in de Haspengouw (Hesbaye) (v) (k),

766.217.816.670. Bosson ´de Oude´ van Arles [ES II-186/III.1 Anh] (k), graaf van Arles en in Italië, ruilt 826 bezit te Nijmegen voor bezit in het graafschap Vercelli 826, tr. Richeut.

766.217.816.728. Konrad I der Welfen [ES III.4-736] (v) (k), geb. in 805, graaf in Argengau 839/49, graaf in Alpgua 839, graaf in Linzgau 844, graaf van Parjis 849, graaf van Auxerre na 860, † na 21 sept. 862.

766.217.827.708. Manasse ´de Oudere´ (van Vergy) [ES II-189/III.1 Anh] (k), waarsch. graaf van Châlon en Vergy.

766.217.828.148. Burchard I von Schwaben [ES VII-23] (v) (k), graaf in de Baar 893, hertog van Schwaben 893, † (gesneuveld) 5 nov. 911.

766.217.844.992. Almos van Hongarije [ES II-153] (k), vorst in Hongarije, † 895.

766.217.845.088. Erenfried I van Bliesgau [ES I.2-201] (k), graaf in de Bliesgau 877, graaf van Charmois 895, tr.

766.217.845.089. Adelgonde van Bourgondië [ES I.2-201] (v), geb. in 872. Adelgonde † 902.

766.217.845.760. Bagrat vorst van Taron [ES III.3-597] (k), vermeld 826/52.

766.217.865.024. Hafdan ´de Zwarte´ van Vestfold [ES II-105] (k), koning van Vestfold ca 830-70, tr.

766.217.865.025. Ragnhild of Helga [ES II-105], 2e vrouw van Halfdan, dochter van Dag Frode.

766.217.865.026. Eystein van Hedemarken [ES II-105] (k), jarl in Hedemarken.

1.037.320.209.920. Karel Martel (A) (v) (k), geb. ca. 690, hofmeier van Austrasië (714), en Neustrië (719), † Quierzy 22 okt. 7411.

1.037.320.209.921. Rotrudis (v), † 724.

1.037.320.209.922. Charibert graaf van Laon (v) (k), stichtte de abdij van Prüm 721. † na 748.

1.037.320.209.926. Godfried hertog van de Alemanen (k).

1.037.320.222.976. Onbekende man, tr.

1.037.320.222.977. Fergusiana van Schotland (k).

Generatie XXXXI

1.532.435.149.088. Eahlmund van Kent [ES II-77] (v) (k), uit het huis van Cerdic, koningen van Wessex vanaf 519, onder-koning van Kent 784.

1.532.435.633.456. Welf I der Welfen [ES III.4-736] (k), geb. in 778, heer van Altdorf en Ravensburg, graaf in Schwaben en Beieren, † 3 sept. 824, tr. in 794 Eigilwich: abdis te Chelles rond 926.

1.532.435.151.168. Thurimbertus van de Haspengouw (v) (k), geb. ca.740, † 770) graaf in de Hesbaye.

1.532.435.656.296. Adalbert II ´der Erlauchte´ [ES VII-23] (v) (k), graaf in de Alpgau 854/85, graaf in de Thurgau 855/93, graaf in het Oosten v/d Bertoldsbaar 868/89, graaf in Hegau 822/88, graaf in pagus Untersee 882, † 8 jan. 900, tr.

1.532.435.656.297. Judith van Friuli (v), geb. omstreeks 840, † omstreeks 881.

2.074.640.419.840. Pepijn van Herstal (A) (v) (k), geb. ca. 645, na 687 hofmeier van Austrasië, Neustrië en Bougondië, † Jupille sur Meuse 16 sept. 714.

2.074.640.419.841. Alpaïs.

2.074.640.419.842. Landbert (k), vermeld als graaf sinds 706.

2.074.640.419.844. Onbekende man, † voor 721, tr.

2.074.640.419.845. Berthe van Prüm (k), stichtte tezamen met haar zoon Charibert de abdij van Prüm in 721. Zij behoorde zeer waarschijnlijk tot het geslacht der Merovingers.

Generatie XXXXII

3.064.870.298.176. Eafa van Kent (k), leefde midden 8e eeuw.

3.064.870.302.336. Robertus I, graaf in de Haspengouw (Hesbaye), mogelijk ook graaf van Worms, † voor 764 (v) (k),

3.064.871.312.592. Adalbert im Thurgau [ES XII-23] (k), graaf in Thurgau ca 836/38.

4.149.280.839.680. Ansegiesel (A) (v) (k), domesticus van koning Siegbert III 648,† 662, tr.

4.149.280.839.681. (SINTE BEGGA (v) (k), heilige in de R.K. kerk, trok zich na het overlijden van haar man terug in de abdij van Nivelles, door haar moeder gesticht, waar haar zuster de eveneens heilige (SINTE GERTRUDIS abdis was, 662, stichtster en eerste abdis van de abdij van Andenne 691, † ald. 7 dec. 693.

Generatie XXXXIII

6.192.640.604.772. Lambertus (k), graaf (?) in de Haspengouw (Hasbaye), stamvader van de Robertingen, later Capetingen.

8.298.561.679.360. Arnulf van Metz, (SINT ARNOLDUS (Saint ARNOULT) (k), heilige in de R.K. kerk, patroon van de brouwers, geb. ca. 582, hofmeier, paltsgraaf, graaf aan de Schelde, bisschop van Metz 614-630 (opgevolgd door St. Goar, graaf van Albi 627-630, die gezien zijn naam van Alaanse herkomst was), voogd van koning Dagobert I 623, † Remirement 18 juli 641, tr.

8.298.561.679.361. Oda, trad na het overlijden van haar man in een klooster.

8.298.561.679.362. Pepijn van Landen de Oude (k), hofmeier van Austrasië 624, † 639, tr.

8.298.561.579.363. Idoberge, stichtte na het overlijden van haar man de abdij van Nijvel en werd daar de eerste abdis, † 8 mei 652.

*

saint-arnoul

Sint Arnold


HOME